Byla T-174-119/2012
Dėl K. Š., a.k. (duomenys neskelbtini), lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos

1Vilniaus m. 3 apylinkės teismo teisėja Danutė Mickevičienė, sekretoriaujant D. Tuliševskai, dalyvaujant prokurorei J. Jasiūnienei, pataisos įstaigos atstovui A. Križanauskui, nuteistajam K. Š.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi Vilniaus pataisos namų administracijos teikimą dėl K. Š., a.k. ( - ), lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos,

Nustatė

3K. Š. 2010-03-19 Trakų rajono apylinkės teismo nuteistas pagal BK 180 str. 2 d., laisvės atėmimu 3 metams.

4Bausmės pradžia 2009-11-07, bausmės pabaiga 2012-11-07, nuteistasis 2/3 bausmės atliko 2011-11-07.

5Teikimu prašoma spręsti klausimą dėl nuteistojo K. Š. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos pagal LR BVK 157 str. 3 d. 3 p.

6Pataisos įstaigos atstovas teismo posėdyje palaikė teikimą ir nurodė, kad pataisos įstaigos administracija netarpininkauja dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos.

7Nuteistasis K. Š. nurodė, kad paskutinį ir kitus nusikaltimus padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, dėl jų labai gailisi, gydosi nuo priklausomybės. Pakeitė visiškai savo elgesį, mąstymą ir gyvenimo būdą, prašo suteikti jam paskutinę galimybę.

8Prokurorė prašo teikimą atmesti ir netaikyti lygtinio paleidimo, nes nuteistasis K. Š. yra anksčiau teistas 11 kartų, jam jau 4 kartus buvo taikytas lygtinis paleidimas, 1 kartą neatlikęs bausmės padarė naują nusikalstamą veiką, todėl mano, kad teismo pasitikėjimo jis nepateisino, taip pat pataisos namų administracija netarpininkauja dėl lygtinio paleidimo.

9Teikimas atmestinas.

10Nors nuteistasis K. Š. atitinka visas formalias lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos sąlygas, numatytas LR BVK 157 str. 2 d. ir 3 d. 3 p.: nuo 2010-09-01 laikomas paprastosios grupės sąlygomis, yra atlikęs du trečdalius paskirtos laisvės atėmimo bausmės, raštu yra įsipareigojęs doru elgesiu ir stropiu darbu įrodyti, kad pasitaisys (b.l. 5), tačiau formalių kriterijų atitikimas yra lygtinio paleidimo klausimo svarstymo sąlyga, o ne lygtinio paleidimo pagrindas, t.y. ši teisės norma numato tik galimybę, bet ne teismo pareigą lygtinai paleisti nuteistąjį iš pataisos įstaigos.

11Sprendžiant lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos klausimą vertinama ir materialioji lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos sąlyga, įtvirtinta LR BVK 157 str. 1 d. – nuteistąjį įmanoma toliau taisyti neizoliuotą nuo visuomenės, bet prižiūrimą, atsižvelgiant į visas aplinkybes, susijusias su nuteistojo asmenybe, ir su padaryta nusikalstama veika.

12Nors nuteistasis už gerą elgesį skatintas 1 kartą (2012-10-15, padėka), nuo 2010-10-15 dalyvauja pataisos namuose veikiančioje reabilitacinėje AN grupėje, pasirinktinai dalyvauja socialinio teisinio švietimo užsiėmimuose, dalyvavo socialinių įgūdžių lavinimo projekte „Mano kelias 2“, asmenų, kuriuos rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo vietų lygtinai, programoje, palaiko tvirtus ryšius su motina ir broliu, galiojančių nuobaudų neturi, charakterizuojamas patenkinamai, tačiau sprendžiant lygtinio paleidimo klausimą atsižvelgiama ir į padaryto nusikaltimo pavojingumo visuomenei laipsnį, jo pobūdį, nuteistas už sunkų nusikaltimą nuosavybei, atlikdamas bausmę pažeidė nustatyto režimo reikalavimus 1 kartą (2010-02-08, turto gadinimas), už kurį buvo nubaustas, anksčiau jau buvo teistas 11 kartų už nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir interesams, ankstesnių bausmių atlikimo metu buvo lygtinai paleistas iš laisvės atėmimo vietų 4 kartus.

13Įvertinus visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, t.y. tiek formalias, tiek materialias lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos sąlygas, laisvės atėmimo vietos administracijos nuomonę, kuri netarpininkauja dėl K. Š. lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos, prokurorės išvadą, darytina išvada, kad taikyti nuteistajam lygtinį paleidimą yra netikslinga, nes bausmės tikslai, numatyti Lietuvos Respublikos BK 41 str. 2 d., nuteistojo atžvilgiu dar nėra pasiekti, nuteistasis negali būti taisomas neizoliuotas nuo visuomenės, bet prižiūrimas. Vilniaus pataisos namų teikimas atmestinas.

14Vadovaudamasis LR BVK 157 str. 2 d. ir 3 d. 3 p., 164 str., LR BPK 360 str. 2 d., 362 str., 364 str., teismas

Nutarė

15Vilniaus pataisos namų teikimą dėl nuteistojo K. Š., a.k. ( - ), lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos atmesti.

16Nutartis per 5 dienas nuo jos paskelbimo gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai