Byla 1-857-240/2012

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Bronislovas Liatukas, sekretoriaujant Loretai Dosinienei , dalyvaujant prokurorei Linai Gudonienei, mažamečio nukentėjusiojo A. A. atstovei – Vaikų gerovės centro „Pastogė“ socialinei darbuotojai J. P., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2A. A., gim. ( - ) Kaune, a/k ( - ) LR pilietis, lietuvis, gyv. ( - ), aukštojo išsilavinimo, vedęs, dirb. ( - ), neteistas,

3-kaltinamas pagal LR BK 138 str.2 d. 1 p.,3p., 284 str.1 d.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5Kaltinamasis A. A. 2011m. spalio 27, apie 22 val. 30 min., viešoje vietoje- namo 7 aukšto laiptinės aikštelėje, adresu ( - ), tyčia rankomis suduodamas ne mažiau kaip tris kartus į nukentėjusiojo A. A. veido sritį bei į kitas kūno vietas, taip pat, suėmęs viena ranka jam už kaklo, savo kakta vieną kartą smogė sūnui į nosį, tokiais veiksmais padarė nukentėjusiajam A. A. nesunkų sveikatos sutrikdymą, pasireiškusį lūžusiais nosies kaulais, sumušta galva, susidariusiomis poodinėmis kraujosruvomis nosyje, pereinančiomis į akių vokus, kaklą, padarytu odos nubrozdinimu kairėje alkūnėje, t.y. padarė nusikaltimą, numatytą LR BK 138 str. 2 d. 1 p., 3 p.

6Be to, kaltinamasis A. A., tuo pačiu metu, toje pačioje vietoje, įžūliu elgesiu, susijusiu su smurto panaudojimu, tai yra suduodamas rankomis ne mažiau kaip tris kartus nukentėjusiajam mažamečiui A. A. į veido sritį bei sugriebęs ranka jį už kaklo, trenkdamas jam savo kakta į jo nosį, dėl ko A. A. lūžo nosies kaulai, buvo sumušta galva, susidarė poodinės kraujosruvos nosyje, pereinančios į akių vokus, kaklą, padarytas odos nubrozdinimas kairėje alkūnėje, tokiais savo veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams bei sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką, t.y. padarė nusikaltimą, numatytą LR BK 284 str. 1 d.

7Kaltinamasis A. A. dėl abiejų jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų padarymo kaltu prisipažino visiškai ir parodė, kad jis yra A. A. tėvas. Jie su sutuoktine V. A. gyvena atskirai jau apie 3 metus, bet nėra išsituokę. Sūnus A. gyvena su motina ( - ). Jis sūnų dažnai aplanko jo namuose keletą kartų per savaitę. Padeda jam pamokų ruošoje, pasikalba su juo apie mokslą ir gyvenimą. Kai atvyksta į jų namus su A. dažniausiai būna ir bendrauja buto virtuvėje, kad nekiltų papildomų problemų, kad išvengtų konflikto su sutuoktine V. 2011-10-27 jis dalyvavo savo sesers darbų parodos atidaryme. Ten išgėrė vyno, buvo apsvaigęs. Iš parodos jį namo parvežė jo brolis A. A.. Apie 22 val. jam į jo mobilųjį telefoną paskambino V. A. ir pranešė, kad A. jos neklauso. Apie 22 val. 30 min. nuvyko pas juos. Jautėsi vis dar apsvaigęs. Kadangi jis turi to buto raktus, tai atsirakinęs lauko duris pats savarankiškai įėjo į namus ir pasikvietė A. pasikalbėti į laiptinę, o taip elgėsi todėl, kad norėjo išvengti triukšmo namuose. Neketino A. nei mušti, nei kažkaip kitaip skriausti ar žaloti, norėjo tiesiog išsiaiškinti kas vyksta namuose tarp jo ir motinos bei patarti, kaip būtų geriausia tokioje situacijoje elgtis. Jie su A. išėjo į laiptinę, palipo aukščiau, sustojo laiptinės aikštelėje, esančioje tarp ( - ) namo aukštų. Iš A. paaiškinimų suprato, kad motina eilinį kartą smulkmeniškai priekabiauja prie jo, neduoda jam ramybės. Tuomet nusprendė, kad reikia jam pasikalbėti su motina. Žinojo, kad A. jų tarpusavio barniai nepatinka, jis pergyvena dėl to, todėl jis jį tiek žodžiais, tiek kūnu stabdė, neleisdamas jam eiti. Kadangi jis buvo stipriai paveiktas naktinių žmonos skambučių, kurių buvo sulaukęs porą dienų iki šio įvykio, tarp jo ir A. įvyko susistumdymas. Šio konflikto metu jis keletą kartų sudavė sūnui ranka į veido sritį bei kitas kūno vietas bei savo kakta smogė sūnui į nosį. Labai gailisi dėl to ir pergyvena dėl savo sūnaus, jo sveikatos. Tuo metu, kai viskas vyko, laiptinėje pasirodė jo brolis A., kaimynai, kurių kaltinamasis gerai nepažįsta. Kad sūnui lūžo nosis A. A. sužinojo iš sūnaus ir žmonos kaimyno H. L.. A. jis tą dieną daugiau nematė. Ar jis verkė, ar jam skaudėjo, nežino. Kaltinamojo brolis A. kartu su H. po įvykio jį iškart išvežė automobiliu namo. Savo sūnaus jis daugiau tą dieną nematė. Sūnaus jis atsiprašė parašęs trumpąją žinutę mobiliuoju telefonu. Tai buvo pirmasis kartas kai nuo kaltinamojo veiksmų fiziškai nukentėjo sūnus A.. Savo sūnų stengiasi auklėti be fizinių bausmių. Su prokurorės pareikštu civiliniu ieškiniu dėl neturtinės žalos atlyginimo sutinka dalinai, mano, kad sūnui padaryta neturtinė žala neturėtų viršyti 100 litų. Nuoširdžiai gailisi padaręs nusikalstamą veiką.

8Teisiamojo posėdžio metu sutinkamai su LR BPK 276 str.1 d.1 p. buvo balsu perskaityti mažamečio nukentėjusiojo A. A. parodymai, duoti ikiteisminio tyrimo metu( jų tarpe - ikiteisminio tyrimo teisėjui)-b.l.l.11-12,13.

9Nukentėjusysis A. A. parodė, kad jo tėvas A. A. gyvena ( - ). Anksčiau jie ten gyveno, tačiau atjungus elektrą išsikėlė. Tėvą matė praeitą savaitę, kadangi jis atvažiuoja pas juos išsimaudyti ir išsiskalbti. Jis nuo buto turi raktus. Kitą dieną po pamokų ruošė namų darbus, bandė mokintis eilėraštį, taisė kompiuterį, tačiau mama ėmė šaukti, bartis ir susinervinusi paskambino tėvui. Po pusvalandžio atvažiavo tėvas. Dėdė A., pamatęs, kad tėvas išgėręs, bandė jį išvaryti. Jis juos išskyrė ir nuėjo su tėvu pasikalbėti į laiptinę. Kalbantis laiptinėje tėvas pradėjo jį su kumščiais daužyti, o jis rankomis bandė smūgius atremti, todėl smūgiai kliuvo į ranką. Po to jis paėmė dviem rankom jam už galvos ir su savo galva trenkė jam į nosį. Po smūgio iš nosies ėmė bėgti kraujas. Tai pamatęs A. tėvą nuo jo nustūmė. Mama pradėjo šaukti ir jis grižo į kambarį. Mamai jis pasakė, jog sulūžo nosis, tačiau ji nieko nedarė, tik vaikščiojo. Greitąją iškvietė kaimynė D. Po to vėl atėjo tėvas, tačiau jį išvijo. Pats įvykis buvo 2011 m. spalio 27 d. apie 22 val. 30 min. Viskas vyko laiptinėje, ten kur jie gyvena, prie buto ( - ) aukšte. Visa tai matė kaimynai iš ( - ) aukšto. Ką jie sakė, neprisimena. Tėvas sudavė 6 smūgius į rankas, bet jis bandė apsiginti. Tėvas buvo išgėręs ir kalbėjo nerišliai. Jis tai padarė, kadangi susinervavo, kad mama neleidžia jam miegoti, skambinėja ir rėkauja ant jo. Jis nesijaučia įskaudintas, kadangi tėvas ir anksčiau yra jį trenkęs į sieną ir smurtavęs. Tėvas smurtaudavo prieš mamą, o jis ją gindavo. Dėdė A. atėjo į laiptinę po smūgio į nosį. Jis yra tėvo brolis, jam virš 40 m.

10Liudytoja D. J. parodė, kad ji yra A. A. klasės auklėtoja bei jo anglų kalbos mokytoja. A. yra sunkiai susikaupiantis ir nuolat reikalaujantis dėmesio sau, judrus, gebantis išprovokuoti kitus pamokų ir ne tik metu, smalsus, bet silpnavalis. Taip pat mandagus, nuolat gebantis atsiprašyti, tačiau tesėti pažadų nesugeba, kartais pameluojantis. Šiam vaikui dėmesio reikia daugiau nei kitiems klasės mokiniams. Jis yra draugiškas, tačiau klasės draugų nėra itin mėgstamas. Vaikas yra neprognozuojamas ir nervingas. Jo mokslo rezultatai yra pakankamai geri, drausmės šiek tiek stokoja. Nuolat pati asmeniškai bendrauja su abiem A. A. tėvais. Mokyklos susirinkimuose nuolat dalyvauja A. tėvas A. A.. A. yra viskuo aprūpintas vaikas. Jo mama yra labai rūpestinga. Per visą tą laiką, kiek pažįsta A. A., nėra pastebėjusi, kad jį tėvai galėtų auklėti netinkamai, naudoti prieš jį fizinį ar psichologinį smurtą ar kažkaip kitaip traumuoti savo sūnų. Pats vaikas niekada nėra apie tai pasakojęs iki šio įvykio, kurio metu jam tėvas A. A. sužalojo nosį. Apie tai kas nutiko A. A. šeimoje ji sužinojo tada, kai jai į mokyklą paskambino Vaikų gerovės centro „PASTOGĖ“ socialinė darbuotoja. Tuomet ji savo iniciatyva paskambino A. tėvams. Pirmiausia telefonu pasikalbėjo su A. tėvu A. A., kuris liudytojai labai atvirai papasakojo kas nutiko. Jis pasakė, kad būdamas išgėręs sumušė A., kuris tądien neklausė mamos, nes nėjo laiku miegoti. Paaiškino ir tai, kad jam apie tokį A. elgesį pranešė jo žmona V. A.. Tėvas pripažino savo kaltę, labai gailėjosi dėl to, kad sumušė A.. Po pokalbio su tėvu liudytoja paskambino ir A. mamai V.. Ji sakė, jog A. per griežtai nubaudė sūnų ir kad dabar A. yra laikinuose vaikų globos namuose.

11Kaltinamojo A. A. kaltė padarius jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas, be jo paties visiško prisipažinimo, nuoseklių ir argumentuotų nukentėjusiojo A. A., liudytojos D. J. parodymų, taip pat įrodyta: apžiūros protokolu (b.l.l. 5-7) iš kurio matyti, kad įvykio vieta yra ( - ), prie buto Nr. ( - ) laiptinės aikštelės; specialisto išvada Nr. 2950/11(02)(b.l.40), kurioje nurodyta, jog „A. A. konstatuota galvos sumušimas, nosies kaulų lūžis, poodinės kraujosruvos nosyje, pereinančios į akių vokus, kakle, odos nubrozdinimas kairėje alkūnėje. Sužalojimai padaryti kietais bukais daiktais, trijų ar daugiau trauminių poveikių pasekoje. Dėl nosies kaulų lūžio nustatytas nesunkus sveikatos sutrikdymas“; visa kita baudžiamosios bylos medžiaga.

12Kaltinamojo A. A. padarytos nusikalstamos veikos teisingai kvalifikuotos pagal LR BK 138 str.2 d.1 p.,3 p., 284 str.1 d.

13Kaltinamojo A. A. atsakomybę lengvinančios aplinkybės yra tos, kad kaltu jis prisipažino visiškai ir nuoširdžiai gailisi padaręs nusikalstamas veikas, geranoriškai padėjo teismui nustatyti byloje objektyvią tiesą.

14Kaltinamojo A. A. atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad nusikalstamas veikas jis padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, nes ši aplinkybė turėjo įtakos nusikalstamų veikų padarymui.

15Kaltinamasis A. A. nusikalto pirmą kartą, jo padaryti nusikaltimai nėra sunkūs, todėl teismas, be to, atsižvelgdamas į nepriekaištingą kaltinamojo praeitį, į jo nuoširdų gailėjimąsi, į jo geranoriškumą padedant nustatyti byloje objektyvią tiesą, laiko tikslinga paskyrus laisvės atėmimo bausmę taikyti A. A. atžvilgiu LR BK 75 str.- bausmės vykdymo atidėjimą.

16Skiriant bausmę atsižvelgtina į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį(padaryti nesunkus ir apysunkis nusikaltimai), į tai, kad abi nusikalstamos veikos padarytos tyčia, į tai, kad abu nusikaltimai yra baigtiniai, į A. A. asmenybę( neteistas, dirba), į dvi kaltinamojo atsakomybę lengvinančias aplinkybes, į vieną kaltinamojo atsakomybę sunkinančią aplinkybę.

17Civilinis ieškinys, pareikštas Valstybinės ligonių kasos, yra realus, įrodytas, tenkintinas pilnai.

18Civilinio ieškinio dėl neturtinės žalos atlyginimo išsprendimo klausimas.

19Prokurorė LR Prokuratūros įstatymo 19 str., LR BPK 117 str. tvarka , gindama mažamečio nukentėjusiojo A. A. teisėtus interesus, pareiškė civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo, prašydama civilinį ieškinį nagrinėti kartu su baudžiamąja byla , ir pripažinus kaltinamąjį A. A. kaltu pagal LR BK 138 str.2 d.1 p.,3 p. priteisti iš jo A. A. 2000 litų.

20Sutinkamai su LR CK 6.250 str.1 d. neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais.

21Sutinkamai su LR CK 6.250 str. 2 d. teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus.

22Vadovaujantis šiomis įstatymo nuostatomis, sprendžiant padarytos nukentėjusiajam A. A. neturtinės žalos dydžio klausimą, nagrinėjamu atveju, būtina atsižvelgti į tai, kad kaltinamojo nusikalstama veika padaryta tyčia, į tai, kad nukentėjusiajam padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, į kaltinamojo A. A. turtinę padėtį, į tai, kad nukentėjusiajam nepadaryta turtinė žala. Ryšium su išdėstytu, prokuroro pareikštas civilinis ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo tenkintinas.

23Teismas, vadovaudamasis LR BPK 297, 298, 301, 302 str.str.,303 str.1,2 d.d.,304, 305, 307, 308 str. str.,

Nutarė

24A. A. pripažinti kaltu pagal LR BK 138 str.2 d.1 p.,3 p., 284 str.1 d. ir nuteisti:

25-pagal LR BK 138 str.2 d.1 p.,3 p.-laisvės atėmimu 1(vieneriems) metams 6(šešiems) mėnesiams;

26-pagal LR BK 284 str.1 d.- laisvės atėmimu 6(šešiems) mėnesiams.

27Sutinkamai su LR BK 63 str. 1 d., 5 d.1 p., šiuo nuosprendžiu paskirtas bausmes subendrinti apėmimo būdu, ir galutinę subendrintą bausmę paskirti laisvės atėmimą 1(vienerius) metus 6(šešis) mėnesius.

28Taikyti A. A. atžvilgiu LR BK 75 str. ir paskirtosios laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti 1(vieneriems) metams, įpareigojant A. A. be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms.

29Laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos, t.y. 2012 m. kovo 05 d.

30Kardomosios priemonės- rašytinio pasižadėjimo neišvykti, iki įsiteisės nuosprendis, nekeisti.

31Priteisti iš A. A.:

32-Valstybinei ligonių kasai -116(vieną šimtą šešiolika) litų,19 ct;

33-neturtinę žalą nukentėjusiajam A. A., a/k ( - )2000(du tūkstančius) litų.

34Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apeliacine tvarka skundžiamas Kauno apygardos teismui per šį nuosprendį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Bronislovas Liatukas, sekretoriaujant... 2. A. A., gim. ( - ) Kaune, a/k ( - ) LR pilietis, lietuvis, gyv. ( - ), aukštojo... 3. -kaltinamas pagal LR BK 138 str.2 d. 1 p.,3p., 284 str.1 d.... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. Kaltinamasis A. A. 2011m. spalio 27, apie 22 val. 30 min., viešoje vietoje-... 6. Be to, kaltinamasis A. A., tuo pačiu metu, toje pačioje vietoje, įžūliu... 7. Kaltinamasis A. A. dėl abiejų jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų... 8. Teisiamojo posėdžio metu sutinkamai su LR BPK 276 str.1 d.1 p. buvo balsu... 9. Nukentėjusysis A. A. parodė, kad jo tėvas A. A. gyvena ( - ). Anksčiau jie... 10. Liudytoja D. J. parodė, kad ji yra A. A. klasės auklėtoja bei jo anglų... 11. Kaltinamojo A. A. kaltė padarius jam inkriminuojamas nusikalstamas veikas, be... 12. Kaltinamojo A. A. padarytos nusikalstamos veikos teisingai kvalifikuotos pagal... 13. Kaltinamojo A. A. atsakomybę lengvinančios aplinkybės yra tos, kad kaltu jis... 14. Kaltinamojo A. A. atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra ta, kad nusikalstamas... 15. Kaltinamasis A. A. nusikalto pirmą kartą, jo padaryti nusikaltimai nėra... 16. Skiriant bausmę atsižvelgtina į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo... 17. Civilinis ieškinys, pareikštas Valstybinės ligonių kasos, yra realus,... 18. Civilinio ieškinio dėl neturtinės žalos atlyginimo išsprendimo klausimas.... 19. Prokurorė LR Prokuratūros įstatymo 19 str., LR BPK 117 str. tvarka , gindama... 20. Sutinkamai su LR CK 6.250 str.1 d. neturtinė žala yra asmens fizinis... 21. Sutinkamai su LR CK 6.250 str. 2 d. teismas, nustatydamas neturtinės žalos... 22. Vadovaujantis šiomis įstatymo nuostatomis, sprendžiant padarytos... 23. Teismas, vadovaudamasis LR BPK 297, 298, 301, 302 str.str.,303 str.1,2... 24. A. A. pripažinti kaltu pagal LR BK 138 str.2 d.1 p.,3 p., 284 str.1 d. ir... 25. -pagal LR BK 138 str.2 d.1 p.,3 p.-laisvės atėmimu 1(vieneriems) metams... 26. -pagal LR BK 284 str.1 d.- laisvės atėmimu 6(šešiems) mėnesiams.... 27. Sutinkamai su LR BK 63 str. 1 d., 5 d.1 p., šiuo nuosprendžiu paskirtas... 28. Taikyti A. A. atžvilgiu LR BK 75 str. ir paskirtosios laisvės atėmimo... 29. Laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimo terminą skaičiuoti nuo... 30. Kardomosios priemonės- rašytinio pasižadėjimo neišvykti, iki įsiteisės... 31. Priteisti iš A. A.:... 32. -Valstybinei ligonių kasai -116(vieną šimtą šešiolika) litų,19 ct;... 33. -neturtinę žalą nukentėjusiajam A. A., a/k ( - )2000(du tūkstančius)... 34. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apeliacine tvarka...