Byla 2-1758-909/2013
Dėl skolos ir netesybų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Justa Raciūtė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB „Ogmios centras“ ieškinį atsakovui UAB „Arka – IV“ dėl skolos ir netesybų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškininiu reikalavimu priteisti iš atsakovo 19 949,20 Lt skolos, 618,33 Lt delspinigių, 6 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 2 617,00 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad 2009 m. rugsėjo 14 d. su atsakovu UAB „Arka – IV“ sudarė Negyvenamųjų patalpų, esančių, ( - ), nuomos sutartį Nr. NS-2009/V254-166, pagal kurią ieškovas perdavė atsakovui minėtas patalpas valdyti ir naudotis, o atsakovas įsipareigojo sumokėti nuomos bei komunalinius mokesčius, tačiau savo pareigų tinkamai nevykdė. Ieškovas teigia, kad dėl nesumokėtų nuomos mokesčių 2012 m. birželio mėn. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį su atsakovu nutraukė, tačiau atsakovas pilnai neatsiskaitė ir tokiu būdu liko skolingas ieškiniu reikalaujamas sumas (b.l. 41-45).

3Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 str. 4 d. nustatyta tvarka buvo įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus. Per teismo nustatytą terminą atsakovas be pateisinamos priežasties atsiliepimo į ieškinį nepateikė, o ieškovas yra pareiškęs prašymą priimti sprendimą už akių, jei byloje atsiliepimas į ieškinį nebus pateiktas, todėl byloje atsiranda CPK 142 str. 4 d. numatytos sprendimo už akių priėmimo pasekmės.

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Iš bylos medžiagos nustatyta, kad 2009 m. rugsėjo 14 d. ieškovas UAB „Ogmios centras“ su atsakovu UAB „Arka – IV“ sudarė Negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį Nr. NS-2009/V254-166, pagal kurią ieškovas perdavė atsakovui valdyti ir naudoti negyvenamąsias patalpas, esančias ( - ), o atsakovas įsipareigojo mokėti patalpų nuomos mokestį bei mokesčius už komunalines paslaugas (b.l. 48-55). Iš ieškovo pateiktų PVM sąskaitų – faktūrų matyti, kad laikotarpiu nuo 2012 m. balandžio mėn. iki 2012 m. birželio mėn. už patalpų nuomą ir komunalines paslaugas atsakovas atsiskaitė nepilnai, ir tokiu būdu liko skolingas 19 949,20 Lt (b.l. 42, 77-81). 2010-06-21 priminimu Nr. 3725, 2011-05-11 pretenzija Nr. 4737 ieškovas informavo atsakovą apie susidariusius įsiskolinimus (b.l. 65, 66-7), o 2012-05-30 pranešė atsakovui, kad nutraukia sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo (b.l. 68). Duomenų, kad atsakovas iki kreipimosi į teismą dienos būtų atsiskaitęs su ieškovu, byloje nėra. Byloje pateiktas atsakovo 2012-09-23 pranešimas, kuriame nurodyta, kad atsakovas nesutinka vykdyti ieškovo reikalavimo, tačiau nesutikimo su kola motyvams pagrįsti byloje nėra pateikta jokių įrodymų (b.l. 34) (CPK 178 str.).

7Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 str., 6.59 str., prievolės turi būti vykdomos tinkamai pagal įstatymų bei sutarties nurodymus, civilinės teisės ir pareigos atsiranda dėl įvykių ar veiksmų (veikimo ar neveikimo), su kuriais įstatymai sieja civilines teisines pasekmes (CK 1.136 str. 2 d. 6 p.). Pagal CK 6.477 str. 1 d. nuomininkas privalo mokėti nuomos mokestį, todėl atsakovas už nuomą ir komunalines paslaugas privalėjo atsiskaityti. Atsakovas savo prievolės pilnai neįvykdė, teisės aktų nustatyta tvarka skolos dydžio ir fakto nepaneigė, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 19 949,20 Lt skolos.

8Sutinkamai su CK 6.71 str. 1 d., skolininkas, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs prievolę privalo sumokėti kreditoriui netesybas – įstatymo, sutarties ar teismo nustatytą pinigų sumą. Negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 5.1 p. šalys numatė, kad pažeidęs atsiskaitymo tvarką nuomininkas įsipareigoja mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną (b.l. 52), tačiau ieškovas skaičiuodamas delspinigius juos sumažino iki 0,02 proc. (b.l. 43). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas su ieškovu už patalpų nuomos ir komunalines paslaugas sutartyje nustatytais terminais neatsiskaitė, ieškovui iš atsakovo priteistina 618,33 Lt delspinigių (b.l. 43).

9Remiantis CK 6.37 str., skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos 6 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (20 567,53 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2012-06-04, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 str. 2 d., 6.37 str. 2 d.).

10Patenkinus ieškinį ieškovui iš atsakovo priteistina 2 617,00 Lt bylinėjimosi išlaidų: 617,00 Lt žyminio mokesčio (b.l. 3,46) ir 2 000,00 Lt išlaidų teisinei pagalbai apmokėti (b.l. 4, 47) (CPK 93 str., 88 str. 1 d. 6 p.).

11Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 10 Lt, todėl nepriteistinos, vadovaujantis Teisingumo ir Finansų ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (CPK 96 str. 6 d.).

12Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsniu, 285-288 straipsniais,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti ieškovui AB „Ogmios centras“, į.k. 121943578, buveinė – Verkių g. 29, Vilnius, iš atsakovo UAB „Arka – IV“, į.k. 301487877, buveinė – Kareivių g. 19-3, Vilnius, 19 949,20 Lt (devyniolika tūkstančių devynis šimtus keturiasdešimt devynis Lt 20 ct) skolos, 618,33 Lt (šešis šimtus aštuoniolika Lt 33 ct) delspinigių, 6 (šešių) procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos (20 567,53 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2012-06-04, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2 617,00 Lt (du tūkstančius šešis šimtus septyniolika Lt 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

15Atsakovas negali šio sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (toliau - pareiškimas). Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, dėl kurių nebuvo pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį bei šias aplinkybes pagrindžiantys įrodymai, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, pareiškimo ir priedų kopijos.

16Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos skųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai