Byla e2FB-9120-399/2018
Dėl kreditoriaus pakeitimo fizinių asmenų E. N. ir D. N. bankroto byloje, suinteresuoti asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Lietuvos energijos tiekimas“, akcinė bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“

1Marijampolės apylinkės Marijampolės rūmų teismo teisėja Janina Zaržeckienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Lexuna“ prašymą dėl kreditoriaus pakeitimo fizinių asmenų E. N. ir D. N. bankroto byloje, suinteresuoti asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Lietuvos energijos tiekimas“, akcinė bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ .

3Teismas

Nustatė

4teisme gautas bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Lexuna“ prašymas pakeisti bankrutuojančių fizinių asmenų E. N. ir D. N. bankroto byloje patvirtintą pradinę kreditorę AB „Energijos skirstymo operatorius“ naująja kreditore UAB „Lietuvos energijos tiekimas“. Pareiškėja nurodo, kad naujoji kreditorė UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ pateikė bankroto administratorei prašymą, kuriame nurodė, kad 2018 m. spalio 1 d. verslo dalies pirkimo – pardavimo sutartimi AB „Energijos skirstymo operatorius“ perleido, o UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ nuosavybės teise įgijo ir priėmė iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ turtinį kompleksą, t. y. elektros energijos visuomeninio tiekimo veiklą su jai priskirtu turtu, teisėmis ir pareigomis. UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ kartu perėmė ir visas pradinės kreditorės teises ir pareigas bankroto bylose.

5Prašymas tenkintinas.

6Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmai 2018 m. sausio 4 d. nutartimi E. N. ir D. N. iškelta bankroto byla. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų 2018 m. kovo 5 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančių fizinių asmenų E. N. ir D. N. kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas, taip pat ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ reikalavimas dėl 28,55 Eur sumos.

7AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ (buvęs pavadinimas UAB „Lietuvos dujų tiekimas“) 2018 m. rugsėjo 21 d. sudarė verslo dalies pirkimo – pardavimo sutartį, kuria nuo 2018 m. spalio 1 d. AB „Energijos skirstymo operatorius“ perleido, o UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ nuosavybės teise įgijo ir priėmė iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ turtinį kompleksą, t. y. elektros energijos visuomeninio tiekimo veiklą su jai priskirtu turtu, teisėmis ir pareigomis, įskaitant teises ir pareigas bankroto bylose. Tokiu būdu pradinė kreditorė AB „Energijos skirstymo operatorius“ perleido turimą reikalavimo teisę į E. N. ir D. N. naujajai kreditorei UAB „Lietuvos energijos tiekimas“.

8Pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 23 straipsnio 4 dalį, fizinio asmens bankroto proceso metu kreditoriaus reikalavimai gali būti perleisti kitam kreditoriui arba kitam asmeniui. Pagal FABĮ 29 straipsnio nuostatas, šių reikalavimų tenkinimo eilė nesikeičia. Fizinių asmenų bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso (toliau ir – CPK) nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis (FABĮ 5 straipsnio 1 dalis). CPK 48 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perleidimas, skolos perkėlimas ir kiti įstatymų numatyti atvejai), teismas, jei yra pagrindas, rašytinio proceso tvarka tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai yra negalimas materialinių subjektinių teisių perėmimas. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje (CPK 48 straipsnio 1 dalis). Teisių perėmėjui visi veiksmai, atlikti procese iki jo įstojimo, yra privalomi tiek, kiek jie būtų buvę privalomi tam asmeniui, kurio vietoj įstojo teisių perėmėjas. Procesinis teisių perėmėjas privalo pagrįsti savo dalyvavimą procese (CPK 48 straipsnio 2, 3 dalys).

9Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą ir nustatytas faktines aplinkybes, įvertinus tai, kad byloje nėra duomenų, jog verslo dalies pirkimo – pardavimo sutartis būtų nuginčyta ir negaliojanti, teismas sprendžia, kad yra pagrindas kreditorę AB „Energijos skirstymo operatorius“ fizinių asmenų E. N. ir D. N. byloje pakeisti jos teisių ir pareigų perėmėja

10UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ (CPK 48 straipsnis, FABĮ 5 straipsnio 1 dalimi, 23 straipsnio 4 dalis). Perleidus reikalavimą, jo suma ir tenkinimo eilė nesikeičia (FABĮ 23 straipsnio 4 dalis).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 48 straipsniu, 290-291 straipsniais, Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi, 23 straipsnio 4 dalimi,

Nutarė

12prašymą tenkinti.

13pakeisti bankrutuojančių fizinių asmenų E. N. ir D. N. bankroto byloje kreditorę akcinę bendrovę „Energijos skirstymo operatorius“, juridinio asmens kodas 304151376, naująja kreditore uždarąja akcine bendrove „Lietuvos energijos tiekimas“, juridinio asmens kodas 303383884.

14Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus. Teisėja [pasirašyta elektroniniu parašu] Janina Zaržeckienė

Proceso dalyviai