Byla e2-3336-399/2017
Dėl nuosavybės teisių į aikštelę bei tvorą panaikinimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Janina Zaržeckienė, sekretoriaujant Reginai Knezevičienei, dalyvaujant ieškovų atstovui advokatui E. R., atsakovės atstovams V. P. (direktorius) ir advokatui V. B., trečiojo asmens VĮ Registrų Centras atstovui A. P., trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos atstovei J. B. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų G. D. ir J. D. ieškinį, atsakovui UAB „M“, tretieji asmenys nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų: UAB „A“, UAB „E“ ir KO, A. L., I. L., R. G., UAB „E“, V. M., J. M.,E. K.,D. K., UAB „V“, P. O.,G. P. individuali įmonė „E“, V. L. gamybinė komercinė įmonė, UAB „G“S. V. B, E. B., R. Z., D. J., UAB “V” vaistinė”, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, VĮ Registrų centras dėl 2015 m rugsėjo 15 d. deklaracijos apie statybos užbaigimą Nr. 1 pripažinimo neteisėta ir jos bei jos pagrindu VĮ Registrų centras nekilnojamojo turto registre atliktos teisinės registracijos dėl nuosavybės teisių į aikštelę bei tvorą panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovai ieškiniu prašo pripažinti neteisėta 2015 m. rugsėjo 15 d. deklaraciją apie statybos užbaigimą Nr. 1 ir panaikinti šios deklaracijos galiojimą. Antru reikalavimu prašo panaikinti VĮ registrų centras Nekilnojamojo turto registre atliktą teisinę rerigistraciją dėl atsakovo UAB “M” nuosavybės teisių į aikštelę, unikalus nr. ( - ) bei betoninę tvorą, unikalus Nr. ( - ).

4Ieškiniu ieškovai nurodo,

5- G. D. ir J. D.: 1. pastatas – sandėlis (unikalus Nr. ( - )), užstatytas plotas 41.00 kv.m., pagal 2015-07-23 dienos Pirkimo – pardavimo sutartį Nr. ( - ); 2. pastatas – sandėlis (unikalus Nr. ( - )), užstatytas plotas 140.00 kv.m., pagal 2015-03-02 dienos Pirkimo – pardavimo sutartį Nr. ( - ); 3. pastatas – mechaninės dirbtuvės (unikalus Nr. ( - )), užstatytas plotas 273.00 kv.m., pagal 2015-03-02 dienos Pirkimo – pardavimo sutartį Nr. ( - ); 4. pastatas – sandėlis (unikalus Nr. ( - )), užstatytas plotas 79.00 kv.m., pagal 2015-03-02 dienos Pirkimo – pardavimo sutartį Nr. ( - ); 5. kiti inžineriniai statiniai – stoginė (unikalus Nr. ( - )), pagal 2015-03-02 dienos Pirkimo – pardavimo sutartį Nr. ( - ); 6. pastatas – sargo postas (unikalus Nr. ( - )), užstatytas plotas 21.00 kv. m., pagal 2012-05-04 dienos Pirkimo – pardavimo sutartį Nr. ( - ); 7. kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai (unikalus Nr. ( - )), pagal 2012-05-04 dienos Pirkimo – pardavimo sutartį Nr. ( - ); 8. dalis negyvenamosios patalpos – sandėlio – prekybos patalpos (unikalus Nr. ( - )) pagal 2006-05-19 dienos Pirkimo – pardavimo sutartį; 9. Pastatas- sandėlis (unikalus Nr. ( - )), bendras plotas 1440,44 kv.m., pagal 2016-10-12 dienos Pirkimo- pardavimo sutartį Nr. ( - ). Tai patvirtina 2017-03-29 dienos Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai (pastatų).

6G. D. ir J. D. pastatą – sandėlį (unikalus Nr. ( - )), stoginę (unikalus Nr. ( - )), kiemo statinius (unikalus Nr. ( - )) 2015-03-02 dieną įsigijo iš Atsakovo UAB „M“. Tretieji asmenys A. L. ir I. L. pastatą – sandėlį (unikalus Nr. ( - )) taip pat 2015-03-02 dieną įsigijo iš Atsakovo UAB „M“. Tai patvirtina Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2015-12-07 dienos raštas Nr. 1SS-3422-(9.5). Tokiu būdu, po nurodytų Atsakovui UAB „M“ nuosavybes teise priklaususių pastatų perleidimo Ieškovams ir Tretiesiems asmenims, Atsakovui UAB „M“ liko vienintelis nekilnojamojo turto objektas – pastatas – sargo postas (unikalus Nr. ( - )), kurio užstatymo plotas 16 kv.m. Tai patvirtina 2016-01-15 dienos Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (pastato). 2014-2015 metais UAB „M“ pardavus 914,22 kv.m. patalpų, pastarajai nuosavybės teise liko tik statinys – sargo postas (unikalus Nr. ( - )), kurio užstatymo plotas 16 kv.m. Taigi UAB „M“ nuosavybės teisė į pastatus sumažėjo 98,27 proc. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintų Naudojamų valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos ne žemės ūkio paskirčiai (veiklai) tvarkos (Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimo Nr. 1442 redakcija) 7 punkto 2 dalyje nustatyta, kad kiekvieno gyvenamojo namo ar kito statinio arba įrenginio bendraturčio žemės sklypo dalis bendrojoje nuosavybėje nustatoma apskrities viršininko sprendimu, atsižvelgiant į kiekvienam bendraturčiui priklausančią gyvenamojo namo ar kito statinio arba įrenginio dalį, į kurią neįskaitomos gyvenamojo namo ar kito statinio (pagrindinio daikto) priklausinių bendraturčių nuosavybės teise turimos dalys.

7Atsižvelgiant į minėtas nuostatas, analogišku dydžiu, t.y. neteisėtai įrengtos aikštelės dydžiu, privalėjo sumažėti ir Atsakovo iš valstybės nuomojamas žemės sklypo plotas, kadangi ( - ) esantis žemės sklypas skirtas ant jo esančių pastatų aptarnavimui. Kaip matyti iš Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos 2015-12-07 dienos atsakymo Nr. 1SS-3422-(9.5), jame nurodyta kad Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyrius 2015-09-04 dieną pasirašė susitarimą „Dėl 1998 m. sausio 26 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N18/98-2590 pakeitimo“, pagal kurį pakeistas UAB „M“ nuomojamo valstybinės žemės sklypo dalies plotas iš 0,823 ha į 0,6795 ha. Į minėtus 0,6795 ha patenka ir ginčo objektas aikštelė (unikalus Nr. ( - )), pastatyta ant valstybinio žemės sklypo. Teismui konstatavus, kad aikštelė, kurios plotas 5067,64 kv.m. Nekilnojamojo turto registre įregistruota neteisėtai, t.y. panaikinus deklaraciją apie statybos užbaigimą ir teisinę registraciją, nurodytu dydžiu sumažėtų Atsakovo nuomojamo žemės sklypo dalis. Ieškovams, kaip didžiosios dalies patalpų, esančių ( - ), savininkams, proporcingai padidėtų iš valstybės nuomojamo žemės sklypo dalis. Todėl ieškinio dalykas tiesiogiai susijęs su Ieškovų pažeistomis materialinės teisės normomis.

8Sutinkamai su tuo, kas išdėstyta aukščiau, dar iki 2015-03-02 dienos Pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymo, 1998-01-26 dieną UAB „M“ buvo sudariusi Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį Nr. ( - ) (toliau tekste, Žemės sklypo nuomos sutartis), pagal kurią laikotarpiui iki 2097-01-26 dienos išsinuomojo 0,823 ha ploto valstybinės žemės, esančios ( - ) (unikalus Nr. ( - )) (toliau tekste, žemės sklypas). Žemės sklypo paskirtis – kita, komercinės paskirties objektų teritorijos. Tai patvirtina 2015-11-04 dienos Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (žemės sklypo). Taigi žemės sklypas buvo išnuomotas ne kaip savarankiškas komercinis objektas, bet kaip patalpų, esančių ( - ), aptarnavimui, funkcionavimo pagal paskirtį užtikrinimui reikalingas objektas. Tokiu būdu, perleidus ( - ) esančius pastatus, analogiškai proporcingai turėjo sumažėti ir Atsakovo UAB „M“ iš valstybės nuomojamo žemės sklypo dalis.

9Taigi pakeitus žemės nuomos sutartį UAB „M“ nuomojamo žemės sklypo plotas sumažėjo nuo 0,823 ha iki 0,6795 ha, t.y. 0,1435 ha (17,43 proc.). Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2014-2015 metais UAB „M“ pardavė 914,22 kv.m. patalpų, išlaikydama nuosavybės teisę tik į statinį – sargo postą (unikalus Nr. ( - )), kurio užstatymo plotas 16 kv.m. Taigi UAB „M“ nuosavybės teisė į pastatus sumažėjo 98,27 proc., o žemės sklypo, kuris skirtas būtent perleistų pastatų aptarnavimui, nuomos teisės apimtis sumažėjo tik 17,43 proc. Tokia situacija iš esmės pažeidžia kitų sklypo esančio ( - ) bendranuomininkų teises bei interesus.

10Ieškovams pradėjus domėtis šia situacija, kodėl Atsakovo iš valstybės nuomojamas žemės sklypas sumažėjo tik 0,1435 ha, paaiškėjo, kad ant valstybei nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo Atsakovas neteisėtai ir be teisinio pagrindo įregistravo aikštelę bei tvorą. 2016-01-15 dienos Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše (pastato) nurodyta, kad UAB „M“ nuosavybės teise nuo 2015-09-15 dienos priklauso kiti inžineriniai statiniai – aikštelė (unikalus Nr. ( - )), asfaltuota, jos plotas 5067,64 kv.m. (toliau tekste, aikštelė), bei betoninė tvora (unikalus Nr. ( - )) (toliau tekste, tvora) statybos pradžios ir pabaigos metai yra 2010 m., pagal net penkiais metais vėliau po tariamos statybos pabaigos pateiktą 2015-09-15 dienos Deklaraciją apie statybos užbaigimą Nr. 1 (toliau,- deklaracija).

11Pažymėtina, kad priešingai nei nurodyta deklaracijoje, nei aikštelė, nei tvora 2010 metais nebuvo nei pradėtos, nei baigtos statyti. Nors plane pavaizduota aikštelė bei tvora, o 2016-01-15 dienos Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše (pastato) nurodyta, kad aikštelė yra asfaltuota, pažymėtina, kad aikštelėje nėra jokio asfalto iki šiol. Vietomis yra išpilta skalda, vietomis – tiesiog žemės gruntas, apaugęs žolėmis ir seno sutrupėjusio betono nuotrupomis ir šiukšlėmis. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad neasfaltuota aikštelė ir tvora žemės sklype yra nuo senų laikų – apie 1983 metus žemės sklype buvo įkurta tarprajoninė bazė. Nuo to laiko niekas, juolab Atsakovas UAB „M“ naujos tvoros nestatė, aikštelės neasfaltavo.

122015-06-10 dieną VĮ „Registrų centro“ Marijampolės filialo matininkė V. K. parengė statinių išdėstymo planą (planą), kuriame nurodyti nauji statiniai adresu ( - ): aikštelė ir tvora. Pažymėtina, kad UAB „M“ direktorius V. P. 2015-06-10 dienos raštu VĮ „Registrų centras“ Marijampolės filialo direktoriui nurodė, kad „prašo „sumatuoti“ mums priklausančios aikštelės ir tvoros dalį ir sudaryti kadastrinių matavimų bylutę. Aikštelė statyta 2010 m., asfalto danga, tvora statyta 2010 m.“. Tokiu būdu, tokį prašymą gavęs kadastrinius matavimus atliekantis subjektas privalėjo vykti į vietą, apžiūrėti tariamai naujai pastatytą objektą ir atlikti jo kadastrinius matavimus, tačiau to padaryta nebuvo, dėl ko buvo atlikti kadastriniai matavimai objekto, kuris realiai neegzistuoja. Be to, matavimus atlikusi specialistė privalėjo žinoti kad STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ 8.3 punkte nurodyta, kad „deklaracija apie statybos užbaigimą (toliau – Deklaracija) – statytojo (užsakovo), savininko, valdytojo, paveldėtojo (toliau – Statytojas) pasirašytas dokumentas, kuriuo paskelbiama, kad statybos darbai (išskyrus Reglamento 8.2 punkte nurodytus) užbaigti ar statinio (patalpų) paskirtis pakeista pagal statinio projekto (kai jis privalomas) sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, jei statinio projektas nebuvo rengiamas“. Sutinkamai su tuo, minėto teisės akto 43 punkte nustatyta, kad „Statybos užbaigimo data laikoma Akto ar Deklaracijos pasirašymo (patvirtinimo, jei Deklaraciją tvirtinti privaloma) data“. Taigi tol, kol nėra surašyta deklaracija apie statybos užbaigimą laikoma, kas statyba nėra užbaigta. Deklaraciją apie statybos užbaigimą Atsakovo UAB „M“ direktorius V. P. pasirašė tik 2015-09-15 dieną, o statybą užbaigęs nurodė 2010 m. Matininkė V. K. matydama tokius neatitikimus, privalėjo vykti į vietą įsitikinti deklaruojamo objekto egzistavimu, taip pat nefiksuoti aplinkybių, kurios realiai neegzistuoja (asfaltas, asfaltuota aikštelė, statybos pradžios ir pabaigos metai etc.). Dargi, atkreiptinas dėmesys į tai, kad matininkė V. K. kitų statinių įkainojimo (perkainojimo) 2C formoje nurodė, kad tariamai naujai pastatyti objektai jau yra nusidėvėję 25 proc. (aikštelė) ir 17 proc. (tvora), nors kaip minėta, Atsakovas UAB „M“ deklaraciją pasirašė tik 2015-09-15 dieną.

13Įvertinus aplinkybę, kad V. P. deklaravo, kad objektai buvo pastatyti dar 2010 m., o projektas parengtas 2015 m., jame privalėjo būti užfiksuota reali statomo objekto, t.y. aikštelės ir tvoros būklė. 2015-09-15 dieną UAB „M“ pateikus deklaraciją apie statybos užbaigtumą, kurioje be kita ko nurodyta, kad „užbaigta tvoros nauja statyba ir aikštelės nauja statyba“, tariamai naujai pastatyta tvora ir aikštelė privalėjo atitikti projekte nurodytus rodiklius,- asfaltas, bordiūrai, gaudyklė etc. Kaip minėta pirminiame pranešime, aikštelė ne tik, kad nėra asfaltuota ir sudėti bordiūrai, bet tokios, kaip nurodyta projekte, apskritai niekada ir nebuvo. Tokiu būdu, V. P. veikdamas UAB „M“ vardu ir interesais įrašė objektyvios tikrovės neatitinkančius duomenis į (i) 2015-06-10 dienos pareiškimą VĮ „Registrų centras“ Marijampolės filialo direktoriui (kad aikštelė ir tvora pastatyti 2010 m.) ir (ii) į 2015-09-15 dienos deklaraciją apie statybos užbaigimą (kad užbaigta tvoros ir aikštelės nauja statyba).

14Be to UAB „M“ tariamai pastatytos aikštelės poreikį sieja su ožinio krano eksploatacija, tačiau žemės sklypas buvo skirtas ne ožiniam kranui aptarnauti, o prekybinės bazės statinių aptarnavimui. Tai, kad tariamai pastatyta aikštelė naudojama ne ožinio krano eksploatavimui, patvirtina ir ta aplinkybė, kad šiuo metu jau ilgiau metai, UAB „M“ aikštelę yra suteikusi naudotis tretiesiems asmenims, kurie joje sandėliuoja skaldą. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr.A1-425 patvirtintų Kėlimo kranų naudojimo taisyklių 1 p. nurodoma, kad „Kėlimo kranų naudojimo taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) nustato reikalavimus, kaip turi būti pradedami naudoti, naudojami, tikrinama techninė būklė ir prižiūrimi kėlimo kranai, nurodyti Įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. A1-246 (Žin., 2004, Nr. 166-6070), 5.1 punkte“. Šių taisyklių 47 p. nurodoma, kad „Pasibaigus krano gamintojo nurodytam naudojimo laikui, o jeigu jis nenurodytas – po 25 metų nuo pirmojo panaudojimo dienos, krano savininkas, jeigu jis planuoja kraną naudoti toliau, privalo raštu kreiptis į įgaliotą įstaigą dėl krano pilnutinio techninės būklės patikrinimo<...>“. Aktualios redakcijos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 645 patvirtintų Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registro nuostatų 8 p., nurodyta, kad „Registro tvarkymo įstaiga yra Valstybinė darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“. Tuo pačiu ieškovas nurodo, kad jei tariamai įrengta aikštelė nėra skirta kranui eksploatuoti, įgyti ją nuosavybės teise apskritai nebuvo galima, kadangi jos įgijimas galimas tik įgyjamosios senaties instituto pagalba pagal CK 4.68 str. 1 ir 2 d. Tai vienintelis būdas, kaip UAB „M“ turėjo teisę siekti aikštelės ir tvoros nuosavybės teisės įgijimo. Nesikreipdama į teismą dėl nuosavybės teisės įgijimo įgyjamosios senaties būdu ir neturėdamas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimo statyti aikštelę išsinuomotoje sklypo dalyje, bei pateikdama akivaizdžiai neteisingus duomenis, pažeidė kitų valstybinės žemės sklypo nuomininkų teises bei teisėtus interesus.

15Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punkte įtvirtinta, kad valstybinė žemė išnuomojama be aukciono, jeigu „ji užstatyta fiziniams ir juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausančiais ar jų nuomojamais statiniais ar įrenginiais (išskyrus laikinuosius statinius, inžinerinius tinklus bei neturinčius aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo arba ūkinės veiklos pobūdžio statinius, kurie tarnauja pagrindiniam statiniui ar įrenginiui arba jo priklausiniui). Žemės sklypai, užstatyti fizinių ar juridinių asmenų nuomojamais statiniais ar įrenginiais, išnuomojami tik šių statinių ar įrenginių nuomos terminui. Žemės sklypai išnuomojami teritorijų planavimo dokumentuose nustatyto dydžio, kuris būtinas statiniams ar įrenginiams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį“. Šiuo teisiniu reguliavimu siekiama perduoti valstybinės žemės sklypų naudojimosi teises, skirtas savininko turimų nuolatinių statinių ar įrenginių eksploatavimui įgyvendinti. Atitinkamai yra formuojama ir teismų praktika – Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2008-12-23 dienos nutartyje civ. byloje Nr. 3K-3-570/2008 konstatavo, kad „pastatų savininkai (nuomininkai) turi įstatymo garantuotą ir ginamą teisę lengvatine (ne aukciono) tvarka nuomoti ar pirkti pastatais užstatytą ir jų eksploatavimo tikslais naudojamą žemės sklypą. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyriaus rašte Nr. 20SS-39-(14.20.45.), kuriame nurodyta, kad sutikimų statyti pastatus ar įrenginius žemės sklype, kuriame pastatyta aikštelė, V. P. vadovaujamai įmonei UAB „M“ skyrius nėra išdavęs.

16LR statybos įstatymo 3 str. 2 d. 1 p. reglamentuoja teisės būti statytoju ir šios teisės įgyvendinimo specifiką, kuriame, be kita ko, nurodoma, kad „statytojo teisė įgyvendinama, kai statytojas žemės sklypą, kuriame statomas statinys, valdo nuosavybės teise arba valdo ir naudoja kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais“. Tokiu būdu, įstatymų leidėjas vienareikšmiškai nustato, kad subjektas, planuojantis vykdyti statybą žemės sklype ir ketinantis gauti statybą leidžiantį dokumentą, nebūtinai privalo jį valdyti nuosavybės teisės pagrindu, o gali ji valdyti ir naudoti nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais, tačiau norėdamas statyti statinius, privalo gauti savininko sutikimą, ko kaip minėta nacionalinė žemės tarnyba UAB „M“ nedavė. 1999-03-09 d. LR vyriausybės nutarimu patvirtintų aktualios redakcijos Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių Nr. 260 2.12 p. nurodyta, kad „Valstybinės žemės pardavėjai ir nuomotojai kontroliuoja, kaip valstybinės žemės sklypų pirkėjai ir nuomininkai vykdo sąlygas, numatytas valstybinės žemės pirkimo–pardavimo ir nuomos sutartyse, o nustatę pažeidimų – reikalauja juos pašalinti arba inicijuoja šių sutarčių nutraukimą ir įstatymų nustatyta tvarka kreipiasi, kad būtų atlyginti nuostoliai“.

17Pažymėtina ir tai, kad Atsakovas UAB „M“ iš UAB „Vilniaus kooperacijos prekyba“ įgijo tik 57 kv.m. gelžbetoninės tvoros (pridedame 2005-12-31 dienos PVM sąskaitos faktūros kopiją), nors į bylą pateiktame Aikštelės ir tvoros projekte bei VĮ „Registrų centras“ parengtame tvoros įkainojime jau nurodoma 201,82 kv.m., kurie UAB „M“ niekada anksčiau nepriklausė.

18Tokiu būdu, darytina išvada, kad tiek plane, tiek 2016-01-15 dienos Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše (pastato), tiek 2015-09-15 dienos Deklaracijoje apie statybos užbaigimą Nr. 1 nurodyti duomenys neatitinka tikrovės. Labai tikėtina, kad aukščiau nurodytas aikštelės ir tvoros neteisėtas įteisinimas buvo atliktas UAB „M“ siekiant išsaugoti turimą žemės nuomos teisę į 0,6795 ha žemės sklypą, kai tuo tarpu, nesant neteisėtų veiksmų, UAB „M“ turėtų žemės nuomos teisę tik į 435 kv.m. žemės sklypo, kuris priskiriamas 16 kv.m. statiniui – sargo postui. Tuo tarpu, VĮ „Registrų centro“ darbuotojas galimai neteisėtai įregistravo UAB „M“ nuosavybės teisę į aikštelę ir tvorą, o Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyrius turėdamas žinoti apie UAB „M“ neteisėtas statybas ant valstybinės žemės be savininko sutikimo, nesiėmė jokių veiksmų neteisėtos veikos nutraukimui ir valstybės pažeistų teisių gynimui bei konkliudentiniais veiksmais pritarė jiems. Tokiu būdu, dėl nurodytų priežasčių, pateikęs tikrovės neatitinkančią deklaraciją atsakovas UAB „M“ įgijo nuosavybės teisę į aikštelę (unikalus Nr. ( - )), asfaltuota, plotas 5067,64 kv.m. bei betoninę tvorą (unikalus Nr. ( - )).

19Teismo posėdžių metu ieškovų atstovas ieškinį prašė tenkinti motyvais bei argumentais, kurie yra išdėstyti ieškinyje ir teismas jų dar kartą nekartoja.

20Atsakovas atsiliepimu į ieškinį nesutiko su ieškovų reikalavimais ir nurodė, kad Ieškovai nepateikė argumentų ir/ar įrodymų, kad jie turėtų kokias nors daiktines ar kitokias teises į kiemo aikštelę 4b ir tvorą 3t. Ieškovai taip pat neprašo pripažinti jiems daiktines ar kitokias teises į kiemo aikštelę 4b ir tvorą 3t. Taigi iš Patikslinto ieškinio neaišku, kokios Ieškovų teisės tariamai buvo pažeistos ir kokias materialiąsias teisines pasekmes Ieškovams galėtų sukelti jiems galimai palankus teismo procesinis sprendimas.

21Be to, 2007 m. tuometiniai pastatų ir patalpų savininkai ir/ar teisėti naudotojai nustatė naudojimosi Žemės sklypu tvarką, pagal kurią buvo nustatytos tiek konkrečios Žemės sklypo dalys, kuriomis naudojosi kiekvienas pastatų ir patalpų savininkas ir/ar teisėtas naudotojas, tiek bendro naudojimo Žemės sklypo dalys. Sudarant šį 2007 m. Žemės sklypo planą dalyvavo ir Ieškovai bei Atsakovas. 2007 m. Žemės sklypo plane buvo nustatyta, kad Atsakovas naudosis Žemės sklypo dalimis, pažymėtomis „K-1“, „K-2“, „K-3“ ir „K-4“, o taip pat bendro naudojimo Žemės sklypo dalimi, plane pažymėta „Z-1“. Perleidžiant pastatus ir patalpas, teisių perėmėjams naudojimuisi pereidavo ir atitinkamos Žemės sklypo dalys.. Ieškovai visų pirma turi įrodyti savo reikalavimo teisę, t. y. turi nurodyti, kokias materialines teisines pasekmes Ieškovams galėtų sukelti jiems galimai palankus teismo procesinis sprendimas, tačiau

  1. , jok

    22reikalavimai, susiję su 2015 m. kovo 2 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ) ir 2015 m. liepos 23 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ) pripažinimu negaliojančiomis, sutarčių pakeitimu ar kitokiu modifikavimu nereiškiami. Ieškovai nepateikė jokių duomenų apie jų ir Atsakovo bendrąją dalinę nuosavybę ir pan. Priešingai, kaip matyti iš NTR duomenų, Ieškovai ir Atsakovas bendrosios dalinės nuosavybės teise ne tik ginčo, bet ir kitų nekilnojamųjų daiktų neturi. Šiame kontekste reikšminga, kad Ieškovai nekilnojamuosius daiktus iš Atsakovo pirko 2015 m. kovo 2 d. ir 2015 m. liepos 23 d., o kiemo aikštelės 4b ir tvoros 3t statybos metai nurodyti 2010 m., t. y. Ieškovams įsigyjant iš Atsakovo sandėlio-prekybos patalpas pastate 1F1/p, sandėlį 24F1/p, stoginę 18I1/b ir sandėlį 25F1/p, kiemo aikštelė 4b ir tvora 3t Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Patikslinto ieškinio dalykas nekoreliuoja su Patikslinto ieškinio pagrindu. Patikslintu ieškiniu Ieškovai prašo pripažinti deklaraciją Nr. 1 neteisėta ir panaikinti jos galiojimą, taip pat panaikinti NTR teisinę registraciją dėl Atsakovo nuosavybės teisių į kiemo aikštelę 4b ir į tvorą 3t. T. P. ieškinio dalykas nukreiptas į Atsakovo daiktines teises į nekilnojamuosius daiktus - kiemo aikštelę 4b ir į tvorą 3t. Tačiau Patikslinto ieškinio pagrindu Ieškovai nurodo aplinkybes, susijusias su 1998 m. sausio 26 d. valstybinės žemės nuomos sutartimi Nr. ( - ), nors Patikslintame ieškinyje jokie reikalavimai, susiję su 1998 m. sausio 26 d. valstybinės žemės nuomos sutartimi Nr. ( - ) ir/ar su 2015 m. rugsėjo 4 d. susitarimu dėl šios sutarties pakeitimo, taip pat su 2007 m. Žemės sklypo planu, nereiškiami. Ieškovai taip pat neprašo jiems pripažinti valstybinės žemės nuomos teisę ar pan. Bet kuriuo atveju 1998 m. sausio 26 d. valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. ( - ) ir jos pakeitimai, taip pat 2007 m. Žemės sklypo planas yra galiojantys, todėl Patikslinto ieškinio tenkinimas Ieškovams jokių materialiųjų teisinių pasekmių negali sukelti. Ieškovai iš Atsakovo pagal 2015 m. kovo 2 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ) nupirko sandėlio-prekybos patalpas pastate 1F1/p, sandėlį 24F1/p ir stoginę 18I1/b. Ieškovai pagal 2015 m. liepos 23 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ) nupirko sandėlį 25F1/p.Tačiau sudarę šias sutartis, Ieškovai negalėjo turėti jokių teisėtų lūkesčių nei į kiemo aikštelę 4b ar tvorą 3t, nei į didesnę Žemės sklypo dalį. Daiktinės teisės, įskaitant valstybinės žemės nuomos teisę, kurias Ieškovai įgijo nusipirkdami iš Atsakovo sandėlio-prekybos patalpas pastate 1F1/p, sandėlį 24F1/p, stoginę 18I1/b ir sandėlį 25F1/p, expresis verbis nurodytos 2015 m. kovo 2 d. pirkimo-pardavimo sutartyje Nr. ( - ) ir 2015 m. liepos 23 d. pirkimo-pardavimo sutartyje Nr. ( - ) (toliau sutartyje)..Prieš sudarant šią sutartį atsakovas trečiajam asmeniui NŽT 2015 m. sausio 26 d. pateikė prašymą Nr. 04 išduoti sutikimą perleisti nuomos teisę į Žemės sklypo dalį, 2007 m. plane pažymėtą „K-2“ (951 kv. m.) ir „Z-1“ (252 kv. m.), reikalingą sandėlio-prekybos patalpoms pastate 1F1/p, sandėliui 24F1/p ir stoginei 18I1/b eksploatuoti. Trečiasis asmuo NŽT 2015 m. vasario 10 d. išdavė sutikimą Nr. 20ST-18-(14.20.5.) perleisti 0,1203 ha Žemės sklypo nuomos teisę. Sutarties 2.7 p. nurodyta, kad sandėlio-prekybos patalpos pastate 1F1/p, sandėlis 24F1/p ir stoginė 18I1/b yra 0,1203 ha ploto Žemės sklypo dalyje, kad trečiasis asmuo NŽT sutinka, kad Žemės sklypo nuomininkas Atsakovas perleistų Ieškovams 0,1203 ha ploto Žemės sklypo dalies nuomos teisę, reikalingą nurodytiems nekilnojamiesiems daiktams eksploatuoti ir kad Atsakovas perleidžia Ieškovams šią nuomos teisę. Prieš sudarant sutartį Nr. ( - ) Atsakovas trečiajam asmeniui NŽT 2015 m. birželio 17 d. pateikė prašymą Nr. 35 išduoti sutikimą perleisti nuomos teisę į Žemės sklypo dalį, 2007 m. plane pažymėtą „K-4“ (54 kv. m.) ir Z-1“ (14 kv. m.), reikalingą sandėliui 25F1/p eksploatuoti. Trečiasis asmuo NŽT 2015 m. liepos 16 d. išdavė sutikimą Nr. 20ST-172-(14.20.5.) perleisti 0,0068 ha Žemės sklypo nuomos teisę. Sutarties 2.3 p. nurodyta, kad trečiasis asmuo NŽT sutinka, kad Žemės sklypo nuomininkas Atsakovas perleistų Ieškovams 0,0068 ha ploto Žemės sklypo dalies nuomos teisę, reikalingą nurodytam nekilnojamajam daiktui eksploatuoti ir kad Atsakovas perleidžia Ieškovams nuomos teisę į 0,0068 kv. m. Žemės sklypo dalį. 2015 m. kovo 2 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ) ir 2015 m. liepos 23 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ) 7.2.1 p. nurodyta, kad Ieškovai pareiškia, kad turėjo galimybę ir apžiūrėjo turtą iki šios sutarties pasirašymo dienos, susipažino su kadastro ir registro duomenų byla ir patvirtino, kad turtas atitinka pirkėjų keliamus reikalavimus, o 8.3 p. Ieškovai pareiškė, kad pirkimo-pardavimo sutartys sudarytos laisva abiejų šalių valia, sąžiningumo, teisingumo, protingumo principais, visos šios sutarties sudarymo aplinkybės šalims žinomos. Pažymėtina, kad sandėlio-prekybos patalpos pastate 1F1/p, sandėlis 24F1/p, stoginė 18I1/b, kuriuos Ieškovai nupirko iš Atsakovo pagal 2015 m. kovo 2 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ), yra Žemės sklypo dalyje, 2007 m. plane pažymėtoje „K-2“ ir „Z-1“, o sandėlis 25F1/p, kurį Ieškovai nupirko iš Atsakovo pagal 2015 m. liepos 23 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ), yra Žemės sklypo dalyje „K-4“ ir „Z-1“. Tuo tarpu kiemo aikštelė 4b ir tvora 3t yra Žemės sklypo dalyje „K-1“. Todėl ir dėl šios priežasties Ieškovai neturėjo jokio pagrindo net pagalvoti, kad jie galėtų įgyti kokias nors teises į Atsakovo nuomojamą Žemės sklypo dalį „K-1“ ar į kiemo aikštelę 4b ir tvorą 3t. Taigi iš viso pagal 2015 m. kovo 2 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ), 2015 m. liepos 23 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ), o taip pat pagal 2015 m. kovo 2 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ) Atsakovas Ieškovams ir tretiesiems asmenims A. L. ir I. L. perleido nuomos teisę iš viso į 0,1435 ha ploto Žemės sklypo dalį (0,1203 ha + 0,0068 ha + 0,0164 ha). Būtent tokia dalimi pagal 2015 m. rugsėjo 4 d. susitarimą tarp Atsakovo ir trečiojo asmens NŽT ir buvo sumažinta Atsakovo nuomojama Žemės sklypo dalis (0,8230 ha – 0,1435 ha = 0,6795 ha).

CK 6.189 str. 1 d. nustatyta, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, todėl Ieškovai visiškai nepagrįstai teigia, esą iš Atsakovo įgydami sandėlio-prekybos patalpas pastate 1F1/p, sandėlį 24F1/p ir stoginę 18I1/b pagal 2015 m. kovo 2 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ) ir sandėlį 25F1/p pagal 2015 m. liepos 23 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ( - ), jie įgijo daugiau daiktinių ir/ar kitokių teisių, nei nurodyta šiose sutartyse. Pažymėtina, kad kompetentingos valstybės institucijos pagal Ieškovų ir kitų asmenų skundus atliko tyrimą, tačiau nenustatė savavališkos statybos fakto ir kitokių teisės pažeidimų. Kaip nurodyta 2017 m. kovo 6 d. nutarime nutraukti ikiteisminį tyrimą, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2016 m. gruodžio 14 d. surašė Statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo terminų patikrinimo aktą Nr. LDIPA-40-161214-00020, kuriame konstatavo, kad: SLD rašytinis projekto pritarimas, išduotas 2015 m. rugsėjo 11 d. Nr. RPP-41-150911-00075 pagal projektą „Aikštelės ir tvoros ( - ), statybos projektas Nr. 15-71“, parengtą 2015 m., išduotas teisėtai; prisijungimo sąlygų išdavimo terminai atitinka LR Statybos įstatymo nustatytus terminus. Duomenų, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2016 m. gruodžio 14 d. aktas Nr. LDIPA-40-161214-00020 būtų panaikintas, pakeistas ar kitaip modifikuotas, byloje nėra. Bylos kontekste reikšminga, kad tokie nekilnojamieji daiktai, kaip asfaltbetonio dangos kiemo aikštelė 4b, yra specifiniai tuo, kad jie yra horizontalūs ir glaudžiai susiję su žeme. Taigi tokių nekilnojamųjų daiktų savininkas turi teisėtai valdyti nuosavybės, nuomos ar panaudos teise atitinkamą žemės sklypą ar jo dalį. Kiemo aikštelė 4b, o taip pat tvora 3t yra Atsakovo nuomojamoje Žemės sklypo dalyje. Kaip jau nurodyta aukščiau, 1998 m. sausio 26 d. buvo sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. N18/98-2950, pagal kurią Atsakovas nuomojosi 0,4495 ha (4495 kv. m.) Žemės sklypo dalį, kuri tuometinio Marijampolės AVA 2007 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. ŽM-1038 „Dėl valstybinės žemės nuomos sutarties patikslinimo“ buvo padidinta iki 0,8230 ha (8230 kv. m.). 2015 m. rugsėjo 4 d. susitarimu valstybinės žemės nuomos sutartis buvo pakeista, Atsakovo nuomojamos Žemės sklypo dalis sumažinta iki 0,6795 ha (6795 kv. m.).Taigi kiemo aikštelė 4b ir tvora 3t yra Atsakovo nuomojamoje Žemės sklypo dalyje. Kad Atsakovui pakako nuomojamos Žemės sklypo dalies visiems nekilnojamiesiems daiktams sutalpinti, akivaizdu palyginus Atsakovo nekilnojamųjų daiktų - kiemo aikštelės 4b (5067,64 kv. m.), tvoros 3t, sargo namelio (16 kv. m.) užstatytą (užimamą) plotą ir nuomojamos Žemės sklypo dalies plotą (6795 kv. m.). Kad aplinkybė, jog nekilnojamasis daiktas, dėl kurio deklaracija apie statybos užbaigimą ginčijama teisme, yra deklaranto nuomojamoje valstybinės žemės sklypo dalyje, yra reikšminga sprendžiant dėl deklaracijos teisėtumo, pripažįstama ir teismų praktikoje. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegija 2016 m. kovo 31 d. nutartyje civilinėje byloje UAB ,,Ramunėlės vaistinė“ ir kt. v. UAB ,,Šiaulių lyra“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-215/2016). 1998 m. sausio 26 d. valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. N18/98-2950 ir jos pakeitimas yra galiojantys. Ieškovų reikalavimo teisės bei Ieškovų sąžiningumo kontekste reikšminga ir tai, kad Ieškovai iki šiol nėra sudarę Žemės sklypo nuomos sutarties, nors pirmąjį nekilnojamąjį daiktą, kaip jau nurodyta, įsigijo dar 2006 m. gegužės 19 d., o šiuo metu nurodo, kad turi 9 nekilnojamuosius daiktus. 2015 m. kovo 2 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ) 2.7 p. ir 2015 m. liepos 23 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( - ) 2.3 p. nustatyta, kad Ieškovai ir Atsakovas per 1 mėnesį nuo nuosavybės teisių į nekilnojamuosius daiktus įregistravimo NTR privalo kreiptis į trečiąjį asmenį su prašymu pakeisti valstybinės žemės nuomos sutartį. Pažymėtina, kad ginčai dėl 1998 m. sausio 26 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N18/98-2950 teisėtumo jau buvo nagrinėjami civilinėje byloje, kurioje dalyvaujančiais byloje asmenimis buvo ir šios bylos Ieškovai. Šios bylos trečiasis asmuo UAB „Adisa“ buvo pareiškęs ieškinį, kuriuo inter alia prašė pripažinti Žemės sklypo 2007 m. planą iš dalies negaliojančiu – UAB „M“ naudojamo žemės sklypo dalyje, numatančioje naudojamo žemės sklypo padidinimą nuo 0,4490 ha iki 0,8230 ha ir kt. (Kauno apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-437-264/2013). Kauno apygardos teismas 2013 m. birželio 4 d. sprendimu UAB „A“ ieškinį atmetė. Lietuvos apeliacinio teismo CBS teisėjų kolegija 2014 m. gegužės 2 d. nutartimi Nr. 2A-624/2014 Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 4 d. sprendimą paliko nepakeistą.Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-437-264/2013 nustatytos aplinkybės, susijusios su Žemės sklypo 2007 m. plano, pagal kurį Atsakovo nuomojama Žemės sklypo dalis padidėjo iki 0,8230 ha, ir pagal kurį Atsakovas teisėtai nuomojosi Žemės sklypo dalis „K-1“ (5029 kv. m.), „K-2“ (951 kv. m.), „K-3“ (130 kv. m.), „K-4“ (54 kv. m.), taip pat bendro naudojimo Žemės sklypo dalį „Z-1“, teisėtumu, taip pat dėl ožinio krano ir jo egzistavimo fakto įtakos Atsakovo teisei nuomotis Žemės sklypo dalį, turi šiai bylai prejudicinę ir res judicata galią. CPK 182 str. 2 p. nustatyta, kad nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys (prejudiciniai faktai). Yra visos sąlygos CPK 182 str. 2 p. taikymui, kadangi Ieškovai Kauno apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-437-264/2013 buvo dalyvaujančiais byloje asmenimis – trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje (pagal CPK 47 str. 2 d. tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, turi šalies procesines teises ir procesines pareigas). Kad nurodytoje civilinėje byloje Ieškovai dalyvavo kaip tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje, akivaizdu iš jų procesinių dokumentų – 2013 m. balandžio 22 d. rašytinių paaiškinimų ir kt., taip pat iš jų paaiškinimų teismo posėdžiuose Kauno apygardos teisme (2013 m. birželio 4 d. sprendimo aprašomojoje dalyje expressis verbis nurodyta, kad: „Trečiasis asmuo G. D. bei jo atstovas su ieškiniu ir patikslintu ieškiniu sutinka. Palaiko ieškovės poziciją“. Ožinis kranas yra atsakovo nuomojamoje žemės sklypo dalyje „K-1“. Dėl ožinio krano egzistavimo fakto įtakos atsakovo teisei nuomotis Žemės sklypo dalį jau pasisakyta prejudicinę ir res judicata galią turinčiuose Kauno apygardos teismas 2013 m. birželio 4 d. sprendime civilinėje byloje Nr. 2-437-264/2013 ir Lietuvos apeliacinio teismo CBS teisėjų kolegijos 2014 m. gegužės 2 d. nutartyje Nr. 2A-624/2014. Teismai konstatavo, kad šios bylos Atsakovo teiginiai apie didesnio Žemės sklypo ploto būtinumą (ožinio krano gabaritai, jam naudoti skirti bėgiai, jų specifinis išdėstymas etc.) yra pagrįsti. Pažymėtina, kad Kauno apygardos teismas 2013 m. birželio 4 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-437-264/2013 tenkino Atsakovo priešieškinį ir nusprendė: iškeldinti UAB „Adisa“ su visais daiktais iš UAB „M“ pagal 1998-01-26 valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 18/98-2590, pakeistą Marijampolės apskrities viršininko 2007-07-17 įsakymu Nr. ŽM-1038, nuomojamos valstybinės žemės sklypo dalies, 2007 m. žemės sklypo plane pažymėtos indeksu „K-1“, 5029 kv. m. ploto <...>. Tokį sprendimą teismas motyvavo antstolio A. Auglio faktinių aplinkybių konstatavimo protokolais, kitais įrodymais ir padarė išvadą, kad tikėtina Atsakovo paaiškinimais dėl tos bylos ieškovės UAB „Adisa“ be teisinio pagrindo laikomų daiktų Atsakovo nuomojamoje Žemės sklypo dalyje, taip trukdant jam naudotis išnuomotu daiktu. Kaip jau nurodyta, Ieškovai buvo dalyvaujančiais byloje asmenimis nurodytoje civilinėje byloje. Be to, Ieškovai nenurodė, kokį interesą jie turi dėl Atsakovo ožinio krano, nenurodė ir neįrodė, kad ožinio krano buvimas turėtų negatyvios įtakos Ieškovų teisėms ir teisėtiems interesams, ieškinyje jokie reikalavimai, susiję su Atsakovo ožiniu kranu, nėra reiškiami. Be to, ieškovai nepateikė įrodymų apie tai, kad valstybė (LR Vyriausybė ar kt.) jiems būtų delegavusi pavojingų įrenginių priežiūros funkcijas, pavedusi tvarkyti Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registrą (kurį, turimais duomenimis, tvarko Valstybinė darbo inspekcija prie LR Socialinės apsaugos ministerijos), o atsižvelgiant į tai, kad Ieškovai yra privatūs fiziniai asmenys, tokios funkcijos suteikimas Ieškovams a priori neįmanomas. Tai reiškia, kad Ieškovai neįrodė savo suinteresuotumo kreiptis į teismą klausimais, susijusiais su Atsakovo ožiniu kranu, t. y. Ieškovai šiame kontekste neturi jokių subjektinių teisių arba įstatymo saugomas interesų, todėl ieškinys nepagrįstas ir atmestinas. Ieškovai nurodo, kad Atsakovas nederino kiemo aikštelės 4b ir tvoros 3t statybos projekto su Žemės sklypo nuomotoju trečiuoju asmeniu NŽT. Visų pirma, kaip jau pasisakyta aukščiau, tai niekaip nesusiję su Ieškovais, nepažeidžia ir negali pažeisti jų teisių ar teisėtų interesų, kadangi Atsakovas kiemo aikštelę 4b ir tvorą 3t įregistravo savo nuomojamoje Žemės sklypo dalyje „K-1“, į kurią Ieškovai jokių teisių niekada neturėjo ir neturi. 1998 m. sausio 26 d. Žemės nuomos sutarties Nr. N18/98-2950 7 nustatyta: 7. Statybos nuomojamame žemės sklype sąlygos: prieš projektavimo ir statybos darbų pradžią gauti architektūros ir urbanistikos sk. sąlygas ir leidimą. Taigi subjektas, patikėjimo teise valdantis Žemės sklypą, ex ante sutiko, kad Atsakovas atliktų projektavimo ir statybos darbus gavęs Marijampolės savivaldybės administracijos leidimą. Pagal LR Aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu D1-812 patvirtinto statybos techninio reglamento Nr. STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ 2 lentelės 3.2 p. ir 17.1.2 p. tvora ir aikštelė yra priskiriami II grupės nesudėtingiems statiniams. Pagal LR Statybos įstatymo 20 str. 1 d. 6 p. nesudėtingo statinio statybai reikalingas supaprastintas statybos projektas LR Aplinkos ministerijos nustatytais atvejais. Pagal LR Aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 patvirtinto statybos techninio reglamento Nr. STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo 2.2 p.p. statant II grupės nesudėtingą statinį mieste, privalomas rašytinis pritarimas supaprastintam statybos projektui. Tokį Marijampolės savivaldybės administracijos rašytinį pritarimą suprastintam projektui Nr. 15-71 Atsakovas turėjo. Atsakovas 2015 m. rugsėjo 11 d. kreipėsi į Marijampolės savivaldybės administraciją, o Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos departamento direktorius – vyriausiasis architektas A. L. 2015 m. rugsėjo 11 d. raštu Nr. ArI.518(13.1) pritarė supaprastintam „Aikštelės ir tvoros ( - ), projektui Nr. 15-71“. Duomenų, kad Marijampolės savivaldybės pritarimas „Aikštelės ir tvoros ( - ), projektui Nr. 15-71“projektui Nr. 15-71 būtų panaikintas ar ginčijamas, Atsakovas neturi. Ieškovai antru reikalavimu prašo Panaikinti VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registre atliktą teisinę registraciją dėl Atsakovo UAB „M“ nuosavybės teisių į aikštelę (unikalus Nr. ( - )) bei betoninę tvorą (unikalus Nr. ( - )). Šis ieškinio reikalavimas neturi jokios prasmės, t. y. tai nėra materialinis teisinis reikalavimas, galintis sukelti atitinkamas teisines pasekmes. Pagal kasacinio teismo formuojamą teismų praktiką teisinė registracija atliekama nuosavybės teisės įgijimo dokumentų pagrindu, o teisinės registracijos atlikimo faktas nėra nuosavybės teisės atsiradimo pagrindas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Alytaus AVA v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-554/2009; kt.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo nutartyse yra ne kartą pasisakęs dėl teisinės registracijos tikslų ir reikšmės ir išaiškinęs, kad asmens teisių registracija viešame registre atlieka ne teises nustatančią, o teisių išviešinimo funkciją; kad asmens nuosavybės teisės į konkretų daiktą teisinė registracija yra išvestinis veiksmas, kurį lemia nuosavybės teisės į registruotiną daiktą atsiradimo pagrindas (sandoris, administracinis aktas, naujo daikto sukūrimas ir kt. (CK 4.47 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo teismo CBS plenarinės sesijos 2010 m. gegužės 20 d. nutartis civilinėje byloje Alytaus R. A. v. A. A. ir kt., bylos Nr. 3K-P-186/2010; 2011 m. vasario 21 d. CBS išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje A. B. v. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir kt., bylos Nr. 3K-7-67/2011; kt.).

23Teismo posėdžio metu atsakovo atstovai savo nesutikimą su ieškiniu grindė motyvais bei argumantais išdėstytais atsiliepime ir teismas jų nekartoja.

24Trečiasis asmuo VĮ Registrų centras pateikį byloje atsiliepimą, kuriame nurodė, kad VĮ Registrų centras informuoja, kad Nekilnojamojo turto registre (registro įrašo Nr.70/29570) įregistruoti nekilnojamieji daiktai:

  1. tvora, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ). Tvora nuosavybės teise priklauso UAB „M“, įmonės kodas ( - ). Nuosavybės teisės įregistravimo pagrindas -2015-09-15 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 1.
  2. aikštelė, unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ). Tvora nuosavybės teise priklauso UAB „M“, įmonės kodas ( - ). Nuosavybės teisės įregistravimo pagrindas - 2015-09-15 Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr.l.

25Nekilnojamieji daiktai yra žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ). Žemės sklypo plotas - 3,9265 ha. Žemės sklypas nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai. Valstybinės žemės patikėjimo teise žemės sklypą valdo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos. Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus. Kadastro duomenų nustatymo data - 1999-06-16.

26Nekilnojamojo turto registre, registro Nr. ( - ) yra įregistruotas juridinis faktas apie sudarytą valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį su UAB „M“. Įregistravimo pagrindas - 1998-01-26 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. ( - ), 2007-07-17 Marijampolės apskrities viršininko įsakymas Nr. ŽM-1038, 2015-09-04 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 20SŽN- 187-(14.20.55). Nuomojamo žemės sklypo ploto dalis - 0,6795 ha.

27Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnyje nurodyta, kad nekilnojamojo daikto kadastro duomenys įrašomi į nekilnojamojo turto kadastrą Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų nustatyta tvarka. Prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti pateikia nekilnojamojo daikto savininkas. Prašymai įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti pateikiami ir nagrinėjami Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų nustatyta tvarka.

28Atsisakyti įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą kadastro tvarkytojas gali tik Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 14 straipsnyje nurodytais atvejais, kai nustatomos šios aplinkybės:

  1. asmenys, padavę prašymą, neturėjo teisės jį paduoti;
  2. dokumentas, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti, yra įstatymų nustatyta tvarka panaikintas;
  3. dokumento, kurio pagrindu prašoma įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ar juos pakeisti, duomenys apie nekilnojamąjį daiktą nesutampa su šio daikto kadastro duomenų bylos duomenimis;
  4. nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla neatitinka Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo reikalavimų;
  5. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka negalima nekilnojamojo daikto pažymėti kadastro žemėlapyje.

29Patikslintame ieškinyje nurodytų nekilnojamųjų daiktų (tvoros ir aikštelės) įregistravimo į nekilnojamojo turto kadastrą metu Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 14 straipsnyje nurodytų aplinkybių nenustatyta.

30Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 84'.2. punkte nurodyta, kad prašant įrašyti statinio kadastro duomenis kadastro tvarkytojui turi būti pateikiama statinio kadastro duomenų byla ir deklaracija apie statybos užbaigimą, kuri turi būti surašyta statytojo, jeigu pagal Aplinkos ministerijos nustatytą tvarką Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija neprivalo jos tvirtinti ir įregistruoti ( 841.2.2.3. p.)

31Statybos techniniame reglamente STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ 2 lentelės 3.2. punkte nurodyta, kad tvora, kurios aukštis daugiau kaip 2 m ir ne daugiau kaip 5 m. priskiriama II grupės nesudėtingiems statiniams, o 2 lentelės 17.1.2. punkte nurodyta, kad aikštelė, kurios plotas yra ne mažesnis už 100 m2 ir ne didesnis už 10000 m2 yra priskiriama II grupės nesudėtingiems statiniams.

32Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 6 priedo 3.2. punkte nurodytas, kad statant II grupės nesudėtingą statinį mieste yra privalomas rašytinis pritarimas statinio projektui.

33UAB „M“ pateiktoje 2015-09-15 Deklaracijoje apie statybos užbaigimą Nr.l yra nurodyta, kad yra rašytinis pritarimas statinio projektui Nr.RPP-41-150911-00075, 2015-09-11.

34Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs teismų praktiką dėl nekilnojamojo daikto teisinės registracijos fakto: Civilinio kodekso 4.47 straipsnyje yra nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagrindai. Nuosavybės teisė gali būti įgyjama pagal sandorius, paveldint, pagaminant naują daiktą, kitais šiame straipsnyje ir kituose įstatymuose nustatytais pagrindais. Įstatymuose nustatytais pagrindais įgyta nuosavybė į nekilnojamąjį daiktą privalo būti registruojama Nekilnojamojo turto registro įstatyme nustatyta tvarka. Kasacinis teismas, formuodamas teismų praktiką, ne kartą yra nurodęs, kad nekilnojamojo daikto teisinės registracijos faktas nėra nuosavybės teisių atsiradimo pagrindas. Teisine nekilnojamojo daikto registracija yra tik įregistruojami nuosavybės į nekilnojamąjį daiktą atsiradimo (pasikeitimo, pasibaigimo) juridiniai faktai, kurie susiformavo įstatyme nustatytais pagrindais (sandoriu, administraciniu aktu ir kt.), t. y. nekilnojamojo daikto teisinė registracija atliekama nuosavybės teisės įgijimo dokumentų pagrindais, tačiau tokio daikto registracijos atlikimo faktas nėra nuosavybės teisės atsiradimo pagrindas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-364/2009).

35Teismo posėdžių metu šio trečiojo asmens atstovas A. P. laikėsi pozicijos išdėstytos atsiliepime, nurodė jog teisinio suinteresuotumo byloje VĮ Registrų centras neturi.

36Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žėmės ūkio ministerijos pateiktame atsiliepime nurodo, kad 3,9265 ha kitos paskirties valstybinės žemės sklypas (kadastro Nr. ( - )), esantis ( - ) (toliau - Žemės sklypas), išnuomotas Žemės sklype esančių statinių (patalpų) savininkams. Nuomojamų Žemės sklypo dalių plotai nustatyti, atsižvelgiant į 2007 m. žemės sklypo planą, kuriame išskirtos kiekvienam savarankiškai funkcionuojančiam statiniui ar įrenginiui eksploatuoti reikalingos žemės sklypo dalys ir nustatyti šių dalių plotai. 2007 m. Žemės sklypo planas nėra detalusis planas Lietuvos Respublikos Teritorijų planavimo įstatymo prasme, pažymėtina, kad šiuo atveju žemės sklypo ribos nebuvo nustatinėjamos, žemės sklypas yra jau suformuotas ir jo ribos bei konfigūracija nebuvo keičiamos, taip pat nebuvo nustatinėjamas teritorijos tvarkymo ir naudojimo rėžimas. Nuomininkams 2007 m žemės sklypo plane tik aiškiai pažymėtos jų naudojamos sklypo dalys. Pažymėtina, kad šias aplinkybes yra nustatęs ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-09-27 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2011.1998 m. sausio 26 d. valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartimi Nr. N18/98- 2590, kuri buvo patikslinta Marijampolės apskrities viršininko 2007 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. ŽM-1038 „Dėl valstybinės žemės nuomos sutarties patikslinimo“, Atsakovui buvo išnuomota 0,8230 ha ploto Žemės sklypo dalis. Atsakovas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyriui (toliau - Skyrius) 2015 m. sausio 26 d. pateikė prašymą Nr. 04 išduoti sutikimą perleisti nuomos teisę į Žemės sklypo dalį, reikalingą perleidžiamam pastatui - sandėliui (unikalus Nr. ( - )), kitiems inžinieriams statiniams - stoginei (unikalus Nr. ( - )) ir negyvenamai patalpai - sandėlio - prekybos patalpoms (unikalus Nr. ( - ) eksploatuoti. Skyrius išdavė 2015 m. vasario 10 d. sutikimą Nr. 20ST-18-(14.20.5.), kuriame nurodė, kad sutinka, kad Atsakovas perleistų Žemės sklypo dalies reikalingos minėtiems statiniams eksploatuoti nuomos teisę. Atsakovas pateikė Skyriui 2015 m. sausio 26 d. prašymą Nr. 05 išduoti sutikimą perleisti nuomos teisę j Žemės sklypo dalį reikalingą perleidžiamam pastatui - sandėliui (unikalus Nr. ( - )), eksploatuoti. Skyrius 2015 m. vasario 10 d. išdavė sutikimą Nr. 20ST-17-(14.20.5.) perleisti Žemės sklypo dalies reikalingos šiam statiniui eksploatuoti nuomos teisę. Atsakovas pateikė Skyriui 2015 m. birželio 17 d. prašymą Nr. 35 išduoti sutikimą perleisti nuomos teisę į Žemės sklypo dalį reikalingą perleidžiamam pastatui - sandėliui (unikalus Nr. ( - )) eksploatuoti. Skyrius 2015 m. liepos 16 d. išdavė sutikimą Nr. 20ST-172-(14.20.5.). Skyriui Atsakovas 2015 m, birželio 19 d. pateikė prašymą Nr. 36 pakeisti 1998 m. sausio 26 d. valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartį Nr. ( - ), kuri buvo patikslinta Marijampolės apskrities viršininko 2007 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. ŽM-1038 „Dėl valstybinės žemės nuomos sutarties patikslinimo“, kadangi pardavė minėtus statinius ir patalpas. Skyrius ir Atsakovas 2015 m. rugsėjo 4 d, pasirašė susitarimą „Dėl 1998 m. sausio 26 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N18/98-2590 pakeitimo“, pagal kurį pakeistas Atsakovo nuomojamo Žemės sklypo dalies plotas iš 0,8230 ha į 0,6795 ha, kuri buvo patikslinta Marijampolės apskrities viršininko 2007 m. liepos 17 d. įsakymu Nr, ŽM-1038 „Dėl valstybinės žemės nuomos sutarties patikslinimo“. Atsakovas 2016 m. lapkričio 14 d. prašymu Nr. 1 ir 2017 m. kovo 14 d. prašymu Nr. 75 kreipėsi į Skyrių dėl sutikimo išdavimo perleisti nuomos teisę į Žemės sklypo dalį reikalingą perleidžiamam nuosavybės teise valdomam turtui: pastatas - sargo postas (unikalus Nr. ( - )), kitiems inžineriniams statiniams - tvorai (unikalus Nr. ( - )), kitiems inžineriniams statiniams - aikštelei (unikalus Nr. ( - ), eksploatuoti. Skyriaus 2017 m. kovo 28 d. sutikimu Nr. 20ST-36-(14.20.5.) sutikimas buvo išduotas. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad pastatas - sandėlis (unikalus Nr. ( - )), kiti inžinieriai statiniai - stoginė (unikalus Nr. ( - )), pastatas - sandėlis (unikalus Nr. ( - )) ir negyvenama patalpa - sandėlio -prekybos patalpos (unikalus Nr. ( - )) nuosavybės teise priklauso Ieškovams, pastatas - sandėlis (unikalus Nr. ( - )) A. L. ir I. L.. Valstybinės žemės nuomos sutartis vadovaujantis Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ (toliau - Taisyklės) šių statinių eksploatacijai nesudaryta, nors atsižvelgiant į Skyriaus išduotus sutikimus ir pirkimo pardavimo sutartis su Ieškovais ir A. L. bei I. L. turėtų būti sudarytos Žemės sklypo dalies nuomos sutartys. Pažymėtina, kad šie piliečiai dėl žemės sklypo dalių pirkimo ar nuomos į Skyrių nesikreipė. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenų matyti, kad Atsakovui nuo 2015 m. rugsėjo 21 d. (2015 m. rugsėjo 15 d. deklaracijos apie statybos užbaigimą Nr. 1 pagrindu) nuosavybės teise priklauso kiti inžineriniai statiniai - tvora (unikalus Nr. ( - ) ir kiti inžineriniai statiniai - aikštelė (unikalus Nr. ( - )). Atsakovas nederino su Nacionaline žemės tarnyba šių statinių statybos ir nepateikė Nacionalinei žemės tarnybai su tuo susijusių dokumentų. Paaiškiname, kad 1998 m. sausio 26 d, valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutarties Nr. N18/98-2590, kuri buvo patikslinta Marijampolės apskrities viršininko 2007 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. ŽM-1038 „Dėl valstybinės žemės nuomos sutarties patikslinimo“ ir 2015 m. rugsėjo 4 d. susitarimu Nr. 20SŽN-187-( 14.20.55.) „Dėl 1998 m. sausio 26 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N18/98-2590 pakeitimo“, kuria Atsakovui išnuomota 0,6798 ha ploto Žemės sklypo dalis, 7 punkte nurodytos statybos nuomojamame žemės sklype sąlygos: <„.> prieš projektavimo ir statybos darbų pradžią gauti architektūros ir urbanistikos sk. sąlygas ir leidimą“Taisyklių 30.7. punkte nurodyta, kad išnuomotuose žemės sklypuose statyti naujus statinius ar įrenginius ir rekonstruoti esamus galima tik tuo atveju, jeigu tai numatyta nuomos sutartyje ir tokia statyba ar rekonstrukcija neprieštarauja nustatytam teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimui. Nuomos sutartyje nenumatytus pastatytus statinius ar įrenginius nuomininkas privalo nugriauti ir sutvarkyti žemės sklypą. Analogiškos nuostatos galiojo ir 2010 metais. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje ir Lietuvos Respublikos registro įstatymo 4 straipsnyje nurodyta, kad visi Nekilnojamojo turto registre ir Nekilnojamojo turto kadastre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Pažymėtina, kad Nacionalinė žemės tarnyba nėra kompetentinga nustatyti ar prašoma panaikinti 2015-09-15 dienos Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 1 yra išduota pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, patikslinto ieškinio tenkinimo galimybę paliekame spręsti Teismo nuožiūra.

37Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovė laikėsi pozicijos išdėstytos atsiliepime ir teismas jos argumentų nekartoja.

38Kiti tretieji asmenys atsiliepimų byloje nepateikė.

39Teismo posėdyje (ankstesniame) dalyvavę tretieji asmenys D. K. ir E. K. nurodė jog jie byloje savarankiškų reikalavimų neturi ir taip pat neturi teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi.

40Ieškinys netenkintinas .

41Byloje yra VĮ Registrų centras išrašas, kuris patvirtina, kad atsakovo UAB “M” (toliau atsakovo) vardu nuosavybės teise nuo 2015 m. rugsėjo 21 d. yra registruoti statiniai (kiti statiniai) unikalūs Nr. ( - ) - tvora ir ( - ) - aikštelė (2.24 ir 2.25 p.) jų įregistravimo nuosavybės teise pagrindu nurodyta 2015 m. rugsėjo 15 d. Deklaracija apie statybos užbaigimą Nr. 1 (toliau deklaracija), kurią ginčija ieškovai G. D. ir J. D. (toliau ieškovai), turintys nekilnojamųjų daiktų tuo pačiu adresu – ( - ). Atsakovui taip pat nuo 2006 m. spalio 5 d. nuosavybės teise, pagal pirkimo pardavimo sutartį Nr. ( - )/ 2006m. rugsėjo 15 d., priklauso pastatas, unikalus Nr. ( - ) – sargo postas (2.23 p.). Dėl tvoros ir aikštelės nurodoma, kad suformuotas (naujas) daikto registravimas įregistravimo pagrindu nurodoma dėklaracija ir 2015 m. birželio 10 d. nekilnojamomojo daikto kadastro duomenų byla Nr. 18/2991 (10.5 p.). Žemės sklypas. Unikalus Nr. ( - ) ( 2.1., ( - )) nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai.Yra nustatytas kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėms, naudotis pėsčiųjų taku 2003 m. rugsėjo 16 d. Apskrities viršininko įsakymu Nr. ŽM-1127. Su atsakovu Valstybė yra sudariusi nuomos sutartį Nr. 18/98-2590, 2015-09-04 susitarimas pakeisti sutartį įregistruotas ir nurodoma, kad nuo 2015-12-08 nuomojamas plotas yra 0.6795 ha, galioja iki 2097-01-28. Su ieškovais nuomos sutartis (sutartys) žemės sklypo nėra sudarytos. Byloje yra duomenys patvirtinantys, kad nacionalinė žemės tarnyba sutiko su atsakovo prašymais perleisti nuomos teisę tais atvejais kai atsakovas parduodavo (perleisdavo) jam priklausančius statinius atitinkamai 0.1203 ha, 0.0164 ha, 0,0068 ha valstybinės žemės. Atsakovas 2015-03-02 ieškovams pardavė pastatą-sandėlį, unikalus Nr. ( - ), stoginę, unikalus Nr. ( - ), pastatą – sandėlį, unikalus Nr. ( - ), sandėlio- prekybos patalpą, unikalus Nr. ( - ), tretiesiems asmenims A. L. ir I. L. pardavė sandėlį, unikalus Nr. ( - ). Sutartyse buvo sąlyga išaiškinanti, kad per vieną mėnesį nuo nuosavybės teisių įregistravimo į šiuos daiktus Nekilnojamojo turto registre, jie privalo kreiptis į nacionalinč žemės tarnybą dėl Valstybinės žemės nuomos suitarties pakeitimo. Kaip jau minėta su ieškovais ir trečiaisiais asmenimis Lastauskais žemės sklypo nuomos sutartys nesudarytos ir šiuo metu.

42Deklaracijoje apie statybos užbaigimą Nr. 1, 2015-09-15 yra duomenys, kad ja skelbiama jog yra užbaigta dviejų antros grupės nesudėtingų, kiti inžineriniai statiniai paskirties statinių, tai yra tvoros 3t., unikalus Nr. ( - ) ir aikštelės 4b, unikalus nr. ( - ), nauja statyba, adresu ( - ), statybą leidžiančiu dokumentu nurodytas rašytinis pritarimas statinio projektui Nr. RPP-41-150911-00075, 2015-09-01, statinio projektu įvardintas aikštelės ir tvoros ( - ) projektas, statytoju nurodyta UAB “M”, pasirašęs direktorius V. P.. Aikštelės ir tvoros įkainojimo akte nurodyta, kad aikštelės statybos vertė yra 320000 EUR, nusidėvėjimas 25 procentai, tvoros – 26600 EUR, ir 17 procentų. Aikštelės ir tvoros projekte nurodyta, kad tai yra antros grupės nesudėtingi statiniai taip pat nurodyta, kad sklypo plotas yra 5067,64 kv. M., aikštelės plotas – 5067,64 kv. m. , danga – asfalto, tvora 201,82 metrai, betonas h-2,2m. Projekte be to nurodoma, kad turi būti smėlio, skaldos sluoksniai bei apatinis ir viršutinis asfaltbetonio sluoksniai, atstumas nuo borto viršaus iki asfaltbetonio dangos turi būti 15 cm.

43Nacionalinė žemės tarnyba 2016-10-28 rašte yra nurodžiusi, kad netiria statinių statybos įregistravimo teisėtumo, tą atlieka Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ir, kad sutikimo statyti pastatus ar įrenginius UAB “M” nėra išdavusi, tačiau nenurodo ar toks sutikimas buvo reikalingas ar būtinas. Marijampolės savivaldybės administracija (toliau administracija) 2016-04-11 rašte (abi adresavo raštus STT) nurodo, kad administracija 2015-09-11 gavo UAB “M” prašymą raštu pritarti tvoros ir aikštelės statybos projektui, kuris buvo pateiktas, jis nebuvo derintas su nacionaline žemės tarnyba. Projektui pritarė administracijos architektūros ir urbanistikos departamentas. Apžiūrėta vietoje nebuvo.

44Statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo, sąlygų ir specialiųjų reikalavimų išdavimo, terminų lasikymosi patikrinimo akte 2016 m. gruodžio 16 d. nurodyta, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Marijampolės skyrius (toliau statybų inspekcija) nenustatė jog ginčo tvoros ir aikštelės projekto neatitikimų Statybos įstatymui bei STR 1.07.01:2010 “Statybą leidžiantys dokumentai”. Statybos inspekcijos kauno skyrius teismui pateikęs informaciją, kad duomenų apie statybos inspekcijos 2016 m. gruodžio 16 d. akto apskundimą neturi.

45Byloje pateikti duomenys, kad UAB “M” aikštelę ir sargo postą išnuomojo UAB “K s” 2016 m. sausio 25 d. Nuomos sutartimi, nuomininko prekių sandėliavimui ir prekybos veiklai, nuomininkas įsiapreigojęs aikštelėje ir sargo poste palaikyti švarą ir tvarką.

46Antstolio Artūro Auglio faktinių aplinkybių konstatavimo protokole (pagal UAB “M” prašymą) konstatuota, kad aikštelėje yra du autovežiai, apie 125 lengvuosius automobilius be valstybinių numerių, sukrautos naudotos automobilių padangos, priekaba ir kt. Kalbintas rusakalbis asmuo paaiškino antstoliui jog vykdoma aikštelėje automobilių krovimas į geležinkelio vagonus.

47UAB “T” raštuose nurodyta, kad aikštele jiems leido naudoti UAB “K s” ir joje laikomi ardymui paruošti automobiliai. AB :K s” 2017-09-20 rašte nurodžiusi, kad leido naudotis įmonei UAB “T” aikštele, kadangi AB “K s” poreikiams ji buvo nereikalinga.

48Antstolės Svajonės Žukaitienės faktinių aplinkybių konstatavimo protokole (pagal G. D. prašymą, toliau protokole) nurodoma, kad surašant aktą dalyvavo UAB S r” logistikos vadovas V. V., turintis atestacijos pažymėjimą Nr. 4922, antstolė konstatuoja, kad ožinis kranas eksploatuoti netinkamas, kadangi išmontuota važiuoklės valdymo sistema, nėra valdymo pulto, elektros variklių, trosų, kabelių, laidų, dalies kairės pusės bėgio ir nurodyti kiti techniniai krano trūkumai.

49Antstolė S.Žukaitienė tame pačiame protokole dėl aikštelės nurodžiusi, kad aikštelės plotas yra 5067,64 Kv. m, unikalus Nr. ( - ), asfalto danga seniai netvarkyta, matyti seno asfalto liekanos, prie tvorų asfalto nėra, auga žolė, nors pagal projektą Nr.15-71 , toje vietoje turi būti asfaltas. Pagal tą patį projektą aikštelės perimetru turi būti sukloti borteliai, iškilę virš važiuojamosios dalies 15 cm, tačiau bortelių nėra. Rytinėje aištelės pusėje, vietoje bortelių yra ožinio krano važiuojamosios dalies dešinės pusės bėgis. Aikštelėje yra daug įvairių šiukšlių.

50Iš V. V. atestacijos pažymėjimo matyti, kad jis yra baigęs UAB “M m mokymo kursai” ir turi kėlimo įrenginių priežiūros meistro kvalifikaciją.

51VĮ Registrų centras pateikė teismui informaciją 2017-05-05 raštu, kad tvoros ir aikštelės vertė buvo nustatyta pagal kainyną NTK 2015, patvirtintu VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centro 2014-12-15 įsakymu Nr. B-14-026 (aikštelės – pagal 3.2.7. lentelę, tvoros – pagal 5.3.8. lentelę. Byloje esančiose lentelės nurodyta kokios medžiagos (asfaltbetonis, žvyras, dolomitinė skalda,metalinis tinklas ir pan.) naudojami tokio tipo aikštelei ir tvorai įrengti (pastatyti).

52Byloje pateikti atsakovo prašymai Nacionalinei žemės tarnybai ir jos sutikimai dėl nuomos teisės perleidimo į anksčiau išvardintas žemės sklypo dalis, pardavus atsakovui jam priklausiusius pastatus (sandėlius, stoginė). Prašymuose nurodyta, kad nuomos teisė perleidžiama į dalis žemės sklypų 2007 metų plane pažymėtų indeksais K-2, K-3, Z-1.

53Pateiktas į bylą 2015 m. rugsėjo 4 d. Susitarimas dėl 1998 m. sausio 26 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. 18/98-2590 pakeitimo patvirtina, kad Nacionlinė žemės tarnyba (toliau žemės tarnyba) ir atsakovas susitarė pakeisti sutartį ir susitarė, kad UAB “M” nuomoja 0,6795 ha žemės sklypo (bendras viso sklypo plotas 3,9265 ha). Nuomos sutartyje Nr. 18/98 -2590 nurodyta, kad ne žemės ūkio paskirties žemės sklypas išnuomotas komercinei veiklai 99 metams.

54Nekilnojamųjų daiktų pirkimo-pardavimo sutartyje notarinio registro Nr. ( - ) 2015 m. kovo 2 d. yra duomenys, kad UAB “M” pardavė ieškovams sandėlius du ir stoginę. Vienas sandėlis bendro 697,71 kv. m ploto, kitas -72,70, stoginė – ploto įrašo nėra, pardavėjas – atsakovas byloje perleido pirkėjams – ieškovams byloje visas nuomininko teises ir pareigas pagal valstybinės žemės nuomos sutartį Nr. 18/98-2590, 1998-01-26. Sutartyje išaiškinta, kad per vieną mėnesį nuo nuosavybės teisių įregistravimo privaloma kreiptis į žemės tarnybą su prašymu pakeisti nuomos sutartį.Pirkėjai patvirtino, kad apžiūrėjo turtą ir su kadastro (registro) byla bei patvirtino, kad turtas atitinka jų reikalavimus (7.2.1. sąlyga). Analogiškos nuostatos yra ir pirkimo-pardavimo sutartyje notarinio registro nr. ( - ), 2015-07-23, kuria atsakovas pardavė ieškovams kitą sandėlį 41,47 kv. m ploto.

55Kauno apygardos teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-437-264/2013, 2013-06-04, kurioje atsakovu buvo UAB “M”, o G. D. buvo trečiuoju asmeniu buvo nuspręsta iškeldinti UAB “A” iš atsakovo UAB “M” nuomojamos žemės sklypo dalies 2007 m. žemės sklypo plane pažymėtos indeksu K-1, 5029 kv. m ploto. Kauno apygardos teismo sprendimas buvo paliktas nepakeistu Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-624/2014, 2014-05-02.

56Dėl ožinio krano yra pateikti duomenys, kad jis registruotas atsakovo vardu, o būtent ožinis kranas KK-0-12,5, įrenginio Nr. KR-01-03861, pagamintas 1989 m. potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre įregistruotas 2006-01-30, pilnutinis techninės būklės patikrinimas atlioktas 2007-01-24, paskutinis dalinis techninės būklės patikrinimas atliktas 2008-02-24, kranas laikinai nenaudojamas, duomenų ar po 25 metų nuo pirmutinio panaudojimo dienos buvo kreiptasi dėl pilnutinio patikrinimo duomenų LR valstybinės darbo inspekcijos Marijampolės teritorinis skyrius neturi.

57Technikos priežiūros tarnyba (toliau tarnyba) 2017 m.rugsėjo 14 d. rašte nurodžiusi, kad ožinis kranas neeksploatuojamas, tvirtai pritvirtintas prie bėgių, pajudėti negali, realios grėsmės nekelia, o dėl jo remonto ar išregistravimo sprendžia savininkas rasštu informuodamas tarnybą ir darbo inspekciją.

58LR valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos techninės saugos skyrius (toliau saugos skyrius) 2017 m. rugsėjo 19 d. rašte Dėl potencialiai pavojingo įrenginio išregistravimo, nurodęs, kad ožinis kranas KK-0-12,5 užregistruotas 2006-01-30 UAB “M” prašymu, suteiktas identifikavimo Nr. KR-01-03861. 2013-02-12, savininko prašymu, pdarytas įrašas “laikinai nenaudojamas”, nenustatyti požymiai jog kranas nepataisomai sugadintas ir registro tvarkytojas neturi juridinio pagrindo, vadovaujantis potencialiai pavojingų įrenginių (toliau PPĮ) registro nuostatų 25 p., registro tvarkytojo sprendimu išregistruoti ožinį kraną KK-0-12,5 iš PPĮ registro.

59Dėl statybos užbaigimo deklaracijos Nr. 1 pripažinimo neteisėta ir jos galiojimo panaikinimo

60Bylos duomenimis nustatyta, kad dalies valstybinės žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) nuomininku atsakovas (anksčiau individuali D. P. įmonė) yra nuo 1998 metų, kai 1998-01-26 buvo sudaryta valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartis Nr. 18/98-2590, kurioje nurodytas žemės naudojimo pobūdis komercinei veiklai. 7, 8 sąlygose nurodyta, kad statybos nuomojame žemės sklype sąlygos yra tokios, kad reikia prieš statybos darbų pradžią gauti prieš projektavimo ir urbanistikos sk. sąlygas ir leidimą. 11-oje sąlygoje dėl nuomojamame sklype esančių pastatų ir iįrenginių naudojimo įrašų nėra. Viso žemės sklypo savininku yra Lietuvos Respublika. Sudarant valstybinės žemės sklypo nuomos sutartį ieškovai nuosavybės teise pastatų, statinių neturėjo, nebuvo ir nėra valstybinės žemės sklypo dalies nuomininkai. Deklaracijos sudarymo metu jiems priklausė pastatai (sandėliai), kuriuos jiems pardavė atsakovas, kuriam nuo 2006 m. iki šiol priklauso nuosavybės teise pastatas – sargo postas ir dėl jo ginčo byloje nėra. 2007 m. planu, kuris nepakeistas nustatyta kuria sklypo dalimi naudojasi atsakovas bei kuri naudojama bendrai. Dėl šiame plane esančių duomenų teisingumo ar jo pakeitimo byloje ginčo nėra, kadangi dėl jo jokie reikalavimai nepareikšti. VĮ Registrų centras duomenimis, kurių neginčija, bylos šalys pastatai žemės sklype nuosavybė teise priklauso ne tik ieškovams ir atsakovui, bet ir tretiesiems asmenims, tačiau žemės sklypo nuomos sutartis sudaryta ne su visais. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 6.394 str., pasikeitus pastatų savininkui, naujasis savininkas įgyja teisę naudotis atitinkama žemės sklypo dalimi tokiomis sąlygomis kokiomis naudojos pradinis (ankstesnis) savininkas. Ieškovai neįrodė, kad deklaracijos Nr. 1 pagrindu įregistruota aikštelė ir tvora trukdo jiems naudotis nuosavybės teise priklausančiais pastatais (sandėliais) ar kitaip pažeidžia jų teises, kadangi jie patys neteikia Nacionalinei žemės tarnybai prašymo sudaryti žemės sklypo nuomos sutartis (sutartį). Duomenų, kad būtų sprendžiamas ginčas dėl žemės sklypo nuomos sąlygų, tai yra duomenų, kad žemės sklypo savininkas atsisako sudaryti nuomos sutartį ar, kad ieškovai jos nesudaro dėl to, kad jiems nepakanka žemės pastatams eksploatuoti, nėra. Parduodamas sandėlius atsakovas perleido ieškovams tiek valstybinės žemės sklypo nuomininko teisių į žemės sklypo dalis užimtas pastatais- sandėliais, kiek pats turėjo. Kauno apygardos teismas sprendime 2013 m. birželio 4 d., kurioje trečiuoju asmeniu buvo G. D. (civilinė byla Nr. 2-437-264/2013) nurodęs yra, kad 2007 m. žemės sklypas nėra detalusis planas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo prasme, tačiau jame yra pažymėtos skypo kkordinatės, gretimybės bei nuomininkams priskirtų sklypų plotas bei ribos. Ieškovai šiame plane nustatytų ribų neginčija.

61Deklaracija apie statybos užbaigimą yra vienašalis sandoris (CK 1.63 str.), nes juo statytojas parengia ir pasirašo dokumentą, kuriuo teigia jog statyba yra užbaigta, tokiu būdu šis dokumentas sukelia (sukuria) tam tikras pasekmes, tai yra deklaracijos pagrindu atsiranda civilinės teisės ir pareigos. Deklaracija yra tinkamas dokumentas nuosasvybei įregistruoti VĮ Registrų centras. Tvoros 3t ir aikštelės 4b kadastrinių matavimų byloje nurodyta jų statybos metai būtent 2010 metai. Tvora ir aikštelė yra atsakovo nuomojamame iš Valstybės žemės sklype. Nacionalinė žemės tarnyba byloje atstovaujanti Valstybės interesus dėl valstybinės žemės sklypo, byloje neturi jokių savarankiškų reikalavimų bei nenurodo jog pažeisti valstybės interesai tuo, kad buvo įregistruota nuosavybės teisė į tvorą ir aikštelę atsakovui. Teismas taip pat nenustatė, kad būtų pažeisti Valstybės interesai Deklaracijos Nr. 1 sudarymu ar jos pagrindu nuosavybės teisės įregistravimo atsakovui. Tvora ir aikštelė nebuvo registruoti kitų asmenų tame tarpe ir ieškovų vardu, kurie reikalavimų pripažinti jiems nuosavybės teisę į šiuos daiktus nereiškė, tai yra savo reikalavimų negrindė savininkų teisių gynimą reglamentuojančiomis normomis, neįrodė, kad dėl aikštelės ir tvoros buvimo jie negali tinkamai disponuoti, valdyti ar naufdotis jiems priklausančiais nekilnojamaisiais daiktais tame žemės sklype (sandėliais). Statiniai nėra pripažinti savavališka statyba. Tvora ir aištelė yra antros grupės nesudėtingi statiniai ir statybos leidimas nebuvo reikalingas pakako savvivaldybės pritarimo projektui, tai yra atsakovas laikėsi Statybos įstatyme ir STR 1.01.07. 2010 “Nesudėtingi statiniai” nustatytos tvarkos jiems įteisinti, tai patvirtina ir Statybos inspekcijos aktas jog neatitikimų Statybos įstatymui ar minėtam STR pildant deklaraciją ir vykdant statybą nenustatyta. Bylos duomenys neginčytinai patvirtina, kad 2010 metais atsakovas jau buvo Valstybinės žemės sklypo dalies nuomininkas ir teismas pasisako, kad pagal faktinius bylos duomenis statyba buvo pradėta 2010 metais, o 2015 metais užbaigta. Teismas sutinka, kad pagal projektą pateiktą kartu su deklaracija yra tam tikrų neatitikimų, o būtent aikštelė nėra aptverta (atskirta nuo kitos sklypo dalies) borteliais kaip nurodyta projekte, tačiau ieškovai neįrodė, kad tvoros ir aištelės iš viso nėra, nes tiek kitais įrodymais, tiek faktinių aplinkybių konstatavimo protokolais nustatyta jog aikštelė yra ir ji yra asfaltuota taip pat yra ir tvora. Teismas atsižvelgdamas į visas bylos aplinkybes bei aptartus įrodymus, daro išvadą, kad atsakovas žemės sklypą teisėtai, nuomininko teisėmis, valdo nuo 1998 metų ir atsakovas pastatė valstybinėje žemėje nesudėtingus statinius – kiemo aištelę ir tvorą 2010 metais, vėliau 2015 metais juos rekonstravo ir įregistravo pagal galiojančius teisės aktus nuosavybės teisę. Ieškovai neįrodinėja savo nuosavybės teisių į aištelė ir tvorą, taigi jie teisių į šiuos statinius neįgiję ir jų neišviešinę. Tretieji asmenys taip pat nei vienas nenurodė, kad jie statė aištelę ar tvorą. Tokiu būdu nėra teisinio pagrindo pagal ieškovų pareikštą ieškinį pripažinti Deklaraciją apie statybos užbaigimą neteisėta ir negaliojančia ir teismas šio ieškovų reikalvimo netenkina kaip nepagrįsto ir neįrodyto (CPK 178 str.).

62Dėl teisinės registracijos panaikinimo

63Teismas netenkina ir šio ieškovo reikalvimo, nes Deklaracija apie statybos užbaigimą yra vienas iš pagrindų įregistruoti nuosavybės teisę į statinius. Teismas jau anksčiau pasisakė, kad nėra pagrindo pripažinti Deklaracijos neteisėta. VĮ Registrų centras atsakovo nuosavybės teisę tik išviešino įregistravo, laikydamasis nustatytos tvarkos ir nėra pagrindo naikinti duomenis Nekilnojamojo turto registre dėl tvoros ir aikštelės, kadangi kaip jau minėta ieškovai neįrodė, kad ne atsakovas buvo šių nesudėtingų statinių statytojas ar, kad jų nėra, tai yra jog įregistruoti nuosavybės teise neegzisyuojantys daiktai. Reikalavimai dėl statinių būklės tai yra kiek ir kokių lėšų panaudota jiems statyti nėra pareikšta ir teismas dėl to nepasisako, kadangi bylos nagrinėjamos pagal pareikštus reikalavimus (CPK 5 str., 135 str., 143 str.).

64Dėl ožinio krano

65Bylos duomenys patvirtina, kad ožinis kranas yra registruotas atsakovo vardu, ta aplinkybė jog jis šiuo metu nėra techniškai tvarkingas nereiškia jog jo nėra ar, kad jis negalės būti eksploatuojamas aplamai. Byloje nagrinėtoje Kauno apygardos teisme ir teismo minėtoje anksčiau jau yra pasisakyta, kad ožinio krano eksploatavimui yra reikalingas žemės plotas, tačiau šioje byloje (Nr. e2-336-399/2017) ginčo dėl nuomojamos atsakovo žemės sklypo dalies ploto nuomos sutarties teisėtumo nėra, kadangi ieškiniu tokie reikalavimai nebuvo pareikšti ir teismas dėl to nepasisako.

66Teismas taip pat nepasisako dėl kitų bylos šalių motyvų kaip neturinčių esminės reikšmės ginčo sprendimui.

67Dėl nuostolių atlyginimo.

68Marijampolės rajono apylinkės teismas dalinai tenkino ieškovų prašymą dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo ir 2017 m. balandžio 25 d. nutartimi padarė įrašą viešame registre uždraudžiant atsakovui tvorą ir aištelė parduoti, išnuomoti, tai yra uždraudžiant dalyvauti sandoriuose pakeięiančiuose šio nekilnojamojo turto daiktines teises, įskaitant nuomą, panaudą ar kitokį apsunkinimą. Kauno apygardos teismo nutartimi 2017 m. rugsėjo 6 d. nutartis dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo palikta nepakeista. Atsakovas pateikęs byloje 2017-05-12 prašymą dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo bei pateikęs preliminarią sutartį tarp UAB “M” ir UAB “Es” 2016-12-01 pagal kurią UAB “M” įsipareigoja ateityje parduoti sargo postą, aikštelę ir tvorą pateikė duomenis jog pirkėjas (UAB “E“) per du kartus, tai yra 2016-12-24 ir 2016-12-06 sumokėjo atsakovui 10000,00 EUR avansinius mokėjimus. Terminai pagrindinei sutarčiai sudaryti suėjo 2017-06-01. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2017-05-29 nutartimi prašymą dėl galimų nuostolių atlyginimo paliko spręsti po nutarties dėl laikonosios apsaugos priemonės taikymo įsiteisėjimo, ji įsiteisėjo 2017-09-06 UAB “M” bylos nagrinėjimo pabaigoje palaikė savo prašymą dėl nuostolių užtikrinimo, tačiau įrodymų jog pastyrė nuostolius nepateikė, tai yra nepateikė duomenų, kad UAB “Es” pareikalavo sumokėti baudą ( aptartą preliminarioje sutarttyje) bei, kad atsakovas patyrė kitus nuostolius ir atsakovo šis prašymas netenkinamas (CPK 146 str., redakcija galiojusi iki 2017-07-01)

69Byloje yra atsakovo prašymas Nacionalinei žemės tarnybai 2016-11-14 išduoti sutikimą perleisti nuomos teisę į valstybinės žemės sklypo dalį, nurodant jog jis jis reikalingas perleidžiamam nuosavybės teise valdomam turtui sargo postui, tvorai ir aištelei eksploatuoti. Duomenų jog Nacionalinė žemės tarnybas būtų davusi sutikimą pagal šį prašymą byloje nėra.

70Dėl bylinėjimosi išlaidų

71Ieškinys atmetams, todėl iš ieškovų priteisiamos atsakovo turėtos bylinėjimosi išlaidos ir bylinėjimosi išlaidos valstybei (CPK 88 str., 92 str., 93 str. 1 d., 96 str. 2 d.). Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 263-270 str., teismas

Nutarė

72Ieškovų G. D. ir J. D. ieškinio atsakovui UAB „M“ dėl 2015 m. rugsėjo 15 dienos Deklaracijos apie statybos užbaigimą Nr. 1 pripažinimo neteisėta iš jos galiojimo panaikinimo netenkinti.

73Ieškovų G. D. ir J. D. ieškinio atsakovui UAB „M“ panaikinti VĮ registrų centras Nekilnojamojo turto registre atliktos teisinės registracijos dėl atsakovo UAB „M“ nuosavybės teisių į aikštelę, unikalus Nr. ( - ) bei betoninę tvorą, unikalus Nr. ( - ), netenkinti.

74Netenkinti atsakovo UAB „M“ 2017-05-12 prašymo dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo.

75Teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikinti laikinąją apsaugos priemonę taikytą Marijampolės rajono apylinkės teismo nutartimi 2017-04-25.

76Priteisti iš ieškovų G. D., asmens kodas ( - ), ir J. D., asmens kodas ( - ), po 1179,00 EUR iš kiekvieno atsakovui UAB “M”, juridinio asmens kodas 265767410, turėtų bylinėjimosi išlaidų.

77Priteisti iš ieškovų G. D., asmens kodas ( - ), ir J. D. , asmens kodas ( - ), po 39,36 EUR iš kiekvieno bylinėjimosi išlaidų, turėtų ryšium su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei ( turi būti sumokėtos į valstybinės mokesčių inpekcijos prie LR FM sąskaitą,įmokos kodas 5660).

78Sprendimo patvirtintas kopijas siųsti (teikti) tretiesiems asmenims, nedalyvavusiems teismo posėdyje.

79Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja Janina... 2. Teismas... 3. ieškovai ieškiniu prašo pripažinti neteisėta 2015 m. rugsėjo 15 d.... 4. Ieškiniu ieškovai nurodo,... 5. - G. D. ir J. D.: 1. pastatas – sandėlis (unikalus Nr. ( - )), užstatytas... 6. G. D. ir J. D. pastatą – sandėlį (unikalus Nr. ( - )), stoginę (unikalus... 7. Atsižvelgiant į minėtas nuostatas, analogišku dydžiu, t.y. neteisėtai... 8. Sutinkamai su tuo, kas išdėstyta aukščiau, dar iki 2015-03-02 dienos... 9. Taigi pakeitus žemės nuomos sutartį UAB „M“ nuomojamo žemės sklypo... 10. Ieškovams pradėjus domėtis šia situacija, kodėl Atsakovo iš valstybės... 11. Pažymėtina, kad priešingai nei nurodyta deklaracijoje, nei aikštelė, nei... 12. 2015-06-10 dieną VĮ „Registrų centro“ Marijampolės filialo matininkė... 13. Įvertinus aplinkybę, kad V. P. deklaravo, kad objektai buvo pastatyti dar... 14. Be to UAB „M“ tariamai pastatytos aikštelės poreikį sieja su ožinio... 15. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 straipsnio 6 dalies 1 punkte... 16. LR statybos įstatymo 3 str. 2 d. 1 p. reglamentuoja teisės būti statytoju ir... 17. Pažymėtina ir tai, kad Atsakovas UAB „M“ iš UAB „Vilniaus kooperacijos... 18. Tokiu būdu, darytina išvada, kad tiek plane, tiek 2016-01-15 dienos... 19. Teismo posėdžių metu ieškovų atstovas ieškinį prašė tenkinti motyvais... 20. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį nesutiko su ieškovų reikalavimais ir... 21. Be to, 2007 m. tuometiniai pastatų ir patalpų savininkai ir/ar teisėti... 22. reikalavimai, susiję su 2015 m. kovo 2 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ( -... 23. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovai savo nesutikimą su ieškiniu grindė... 24. Trečiasis asmuo VĮ Registrų centras pateikį byloje atsiliepimą, kuriame... 25. Nekilnojamieji daiktai yra žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( -... 26. Nekilnojamojo turto registre, registro Nr. ( - ) yra įregistruotas juridinis... 27. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnyje nurodyta, kad... 28. Atsisakyti įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo... 29. Patikslintame ieškinyje nurodytų nekilnojamųjų daiktų (tvoros ir... 30. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 84'.2. punkte nurodyta, kad prašant... 31. Statybos techniniame reglamente STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ 2... 32. Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys... 33. UAB „M“ pateiktoje 2015-09-15 Deklaracijoje apie statybos užbaigimą Nr.l... 34. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs teismų praktiką dėl... 35. Teismo posėdžių metu šio trečiojo asmens atstovas A. P. laikėsi pozicijos... 36. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žėmės ūkio ministerijos... 37. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovė laikėsi pozicijos... 38. Kiti tretieji asmenys atsiliepimų byloje nepateikė.... 39. Teismo posėdyje (ankstesniame) dalyvavę tretieji asmenys D. K. ir E. K.... 40. Ieškinys netenkintinas .... 41. Byloje yra VĮ Registrų centras išrašas, kuris patvirtina, kad atsakovo UAB... 42. Deklaracijoje apie statybos užbaigimą Nr. 1, 2015-09-15 yra duomenys, kad ja... 43. Nacionalinė žemės tarnyba 2016-10-28 rašte yra nurodžiusi, kad netiria... 44. Statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, prisijungimo, sąlygų... 45. Byloje pateikti duomenys, kad UAB “M” aikštelę ir sargo postą išnuomojo... 46. Antstolio Artūro Auglio faktinių aplinkybių konstatavimo protokole (pagal... 47. UAB “T” raštuose nurodyta, kad aikštele jiems leido naudoti UAB “K s”... 48. Antstolės Svajonės Žukaitienės faktinių aplinkybių konstatavimo protokole... 49. Antstolė S.Žukaitienė tame pačiame protokole dėl aikštelės nurodžiusi,... 50. Iš V. V. atestacijos pažymėjimo matyti, kad jis yra baigęs UAB “M m... 51. VĮ Registrų centras pateikė teismui informaciją 2017-05-05 raštu, kad... 52. Byloje pateikti atsakovo prašymai Nacionalinei žemės tarnybai ir jos... 53. Pateiktas į bylą 2015 m. rugsėjo 4 d. Susitarimas dėl 1998 m. sausio 26 d.... 54. Nekilnojamųjų daiktų pirkimo-pardavimo sutartyje notarinio registro Nr. ( -... 55. Kauno apygardos teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-437-264/2013,... 56. Dėl ožinio krano yra pateikti duomenys, kad jis registruotas atsakovo vardu,... 57. Technikos priežiūros tarnyba (toliau tarnyba) 2017 m.rugsėjo 14 d. rašte... 58. LR valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo... 59. Dėl statybos užbaigimo deklaracijos Nr. 1 pripažinimo neteisėta ir jos... 60. Bylos duomenimis nustatyta, kad dalies valstybinės žemės sklypo, unikalus... 61. Deklaracija apie statybos užbaigimą yra vienašalis sandoris (CK 1.63 str.),... 62. Dėl teisinės registracijos panaikinimo... 63. Teismas netenkina ir šio ieškovo reikalvimo, nes Deklaracija apie statybos... 64. Dėl ožinio krano... 65. Bylos duomenys patvirtina, kad ožinis kranas yra registruotas atsakovo vardu,... 66. Teismas taip pat nepasisako dėl kitų bylos šalių motyvų kaip neturinčių... 67. Dėl nuostolių atlyginimo.... 68. Marijampolės rajono apylinkės teismas dalinai tenkino ieškovų prašymą... 69. Byloje yra atsakovo prašymas Nacionalinei žemės tarnybai 2016-11-14 išduoti... 70. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 71. Ieškinys atmetams, todėl iš ieškovų priteisiamos atsakovo turėtos... 72. Ieškovų G. D. ir J. D. ieškinio atsakovui UAB „M“ dėl 2015 m. rugsėjo... 73. Ieškovų G. D. ir J. D. ieškinio atsakovui UAB „M“ panaikinti VĮ... 74. Netenkinti atsakovo UAB „M“ 2017-05-12 prašymo dėl nuostolių atlyginimo... 75. Teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikinti laikinąją apsaugos priemonę... 76. Priteisti iš ieškovų G. D., asmens kodas ( - ), ir J. D., asmens kodas ( -... 77. Priteisti iš ieškovų G. D., asmens kodas ( - ), ir J. D. , asmens kodas ( -... 78. Sprendimo patvirtintas kopijas siųsti (teikti) tretiesiems asmenims,... 79. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...