Byla 2-11060-465/2012
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo, priimdama sprendimą už akių

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Margarita Ambrazaitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei V. N. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo, priimdama sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas nurodo, jog 2010-12-25 su atsakove sudarė paskolos sutartį, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovei 300,00 Lt paskolą, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka suteiktą paskolą grąžinti iki 2011-01-24. Atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė, todėl ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 300,00 Lt negrąžintos paskolos, 540,00 Lt delspinigių, 5 % metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 71,00 Lt žyminio mokesčio.

3Atsakovė, kuriai procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. nustatyta tvarka specialiame teismo internetiniame puslapyje, atsiliepimo nustatytu terminu nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl sutinkamai su CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad 2010-12-25 ieškovas, valdantis sistemą SMScredit.lt, ir atsakovė sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 3414301 (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovas atsakovei suteikė 300,00 Lt kreditą, o atsakovė įsipareigojo jai suteiktą kreditą grąžinti iki 2011-01-24 (b.l. 13-18). Atsakovė pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl liko skolinga ieškovui 300,00 Lt. Duomenų apie atsiskaitymą byloje nėra.

7Sutinkamai su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.200 str. 1 d. sutartį šalys privalo vykdyti tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant ir netinkamą įvykdymą ar įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Pagal CK 6.870 str. 1 d., paskolos sutartimi paskolos davėjas perduoda paskolos gavėjui pinigus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovės priteistina 300,00 Lt negrąžinto kredito.

8Sutarties bendrųjų sąlygų 7.2. punktu šalys numatė, kad paskolos gavėjui uždelsus paskolos sutartyje nustatytus mokėjimus, paskolos gavėjas moka paskolos davėjui 1 % dydžio delspinigius už sutarties nevykdymą nuo bendros uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

9CK 6.73 str. 2 d. įtvirtinta, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus. Įvertinus tai, kad atsakovė yra vartotoja, sutartis sudaryta prisijungimo būdu, apskaičiuota delspinigių suma daugiau kaip 1,5 karto viršija suteikto kredito sumą, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli. Taip pat atsižvelgtina į tai, kad kreditas negrąžintas ilgą laiką, delspinigiai apskaičiuoti už 180 dienų. Kadangi Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymas (Žin., 2011, Nr.1-1) Sutarties sudarymo metu dar negaliojo, taigi ir negaliojo minėtame įstatyme numatyta maksimali delspinigių norma (0,05 % pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną), ieškovo prašomi priteisti delspinigiai, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais (CK 1.5 str. 1 d.) mažintini iki 100,00 Lt. Teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

10Sutinkamai su CK 6.37 str., 6.210 str. ieškovui iš atsakovės priteistina 5 procentai metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-06-04 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

11Patenkinus ieškinį iš dalies, ieškovui iš atsakovės proporcingai patenkintų reikalavimų daliai priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Kadangi teismas patenkino 47,62 proc. ieškinio reikalavimų, ieškovui iš atsakovės priteistina 33,81 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str.).

12Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą, remdamasis CK 1.5 str. 1 d., 6.37 str., 6.38 str., 6.59 str., 6.205 str., 6.870 str. 1 d., bei vadovaudamasis CPK 285-288 str.,

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovės V. N., a.k. ( - ) 300,00 Lt (tris šimtus Lt 00 ct) paskolos, 100,00 Lt (vieną šimtą Lt 00 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-06-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 33,81 Lt (trisdešimt tris Lt 81 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB „4finance“, į.k. 301881644, naudai.

15Likusią ieškinio reikalavimų dalį atmesti.

16Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 str. reikalavimus.

17Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai