Byla 2-1834-748/2012
Dėl skolos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Lietuvos dujos“ ieškinį solidariai atsakovams A. M. ir R. M. dėl skolos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti solidariai iš atsakovų 2846,23 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 85 Lt žyminio mokesčio. Ieškinyje nurodoma, kad 2006-11-10 su atsakovu A. M. buvo sudaryta gamtinių dujų pirkimo- pardavimo sutartis Nr. 20314139, kurios pagrindu butui, esančiam Nemuno g. 8-5, Kaunas, buvo tiekiamos gamtinės dujos. Minėtas butas priklauso atsakovams. A. M. ir R. M. mokesčius už suvartotas gamtines dujas laikotarpiu nuo 2009-01-01 iki 2011-09-30 mokėjo netinkamai – nepilnai atsiskaitydavo pagal dujų apskaitos prietaiso rodmenis, todėl susidarė 2846,23 Lt skola. 2011-10-11 atsakovams buvo siųstas priešteisminis įspėjimas, tačiau iki ieškinio teismui padavimo dienos skola nebuvo sumokėta.

32012-01-04 atsakovas A. M. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. birželio mėn. 4 d. sprendimu, buto, esančio Nemuno g. 8-5, Kaune, nuosavybė padalinta šiomis dalimis: 2/3 atiteko R. M., 1/3 atiteko A. M.. Bute, esančiame Nemuno g. 8-5, Kaune, atsakovas negyvena nuo 2005 m. Nurodo, kad maždaug nuo 2007 m. rugpjūčio mėn. gyvenamąją vietą deklaravo adresu Birželio 23-iosios g. 7-29, Kaunas. Nuo 2009-11-09 deklaravo savo gyvenamąją vietą adresu Žemoji g. 31, Jonučių k., Alšėnų sen. LT-53255 Kauno raj. sav, todėl sutinka tik dėl 1/3 skolos dalies priteisimo ir prašo teismą priteisti ieškovo naudai iš atsakovo A. M., 1/3 susidariusios skolos dalį, tai yra tokią dalį, kiek nuosavybės teisės turėjo bute, esančiame Nemuno g. 8-5, Kaune, per skolos susidarymo laikotarpį nuo 2009-01-01 iki 2011-09-30 - 948,74 Lt. Be to prašo teismą leisti skolą mokėti po 50 Lt kas mėnesį, sumokant į AB „Lietuvos dujos" nurodytą sąskaitą, kadangi didesnėmis sumomis išmokėti skolą neturi galimybės - mėnesinė alga yra 800 Lt (neatskaičius mokesčių), iš šios sumos, pagal Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. birželio mėn. 4 d. sprendimą, moka 400 Lt kas mėnesį dviejų vaikų išlaikymui. Sutinka mokėti AB „Lietuvos dujos" 5 % metinių palūkanų nuo susidariusios skolos 1/3 dalies, t.y. nuo 948,74 Lt, taip pat sutinka sumokėti AB „Lietuvos dujos" bylinėjimosi išlaidų - 85,00 Lt žyminio mokesčio 1/3 dalį, tai yra 28,33 Lt, bei nuo 2011-10-19 pripažinti netekusia galios gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartį Nr.20314139, sudarytą 2006-11-10 tarp A. M. ir AB „Lietuvos dujos", nes 2011-10-19 nuosavybės teisę į 1/3 buto, esančio Nemuno g. 8-5, Kaune, padovanojo savo dviems vaikams lygiomis dalimis ir nuo 2011-10-19 butas, esantis Nemuno g. 8-5, Kaunas, nebepriklauso atsakovui visiškai.

42012-01-12 atsakovė R. M. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su ieškiniu sutinka. Atsiliepime išdėstė, kad 2007 m. po skyrybų su atsakovu A. M. butas, adresu Nemuno g. 8-5, Kaunas, buvo padalintas šiomis dalimis: 2/3 atiteko R. M., 1/3 atiteko A. M.. Nurodo, kad įsiskolinimas susidarė dėl sunkios materialinės padėties, atsakovė kuris laikas neturi darbo. Su ieškovu dėl skolos sumokėjimo bandė tartis geruoju, tačiau nepavyko.

5Ieškinys iš dalies tenkintinas.

6Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas 2006-11-10 sudarė Gamtinių dujų tiekimo ir dujotiekių aptarnavimo sutartį Nr. 20314139, kurios pagrindu atsakovams nuosavybės teise priklausančiam butui, esančiam Nemuno g. 8-5, Kaune, buvo tiekiamos gamtinės dujos (b.l. 8-9). Iš byloje esančios Skolos apskaičiavimo lentelės (b.l. 15-16) nustatyta, kad atsakovai laikotarpiu nuo 2009-10-01 iki 2011-09-30 neapmokėjo ieškovui už gamtinių dujų tiekimo paslaugas 2846,23 Lt (b.l. 15-16). Susidaręs įsiskolinimas apskaičiuotas ieškovo pagal mokėjimo metu galiojusias gamtinių dujų kainas ir įvertinus visus atsakovo mokėjimus. Atsakovai skolos dydžio neginčija.

7Pagal CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 str.). Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.). Kadangi atsakovai savo sutartines prievoles vykdė netinkamai, t.y. neužtikrino apmokėjimo už suteiktas dujas, todėl laikomi pažeidusiais prievolę.

8Jeigu skolininkai yra du ar daugiau asmenų (bendraskolių), tai kiekvienas iš jų privalo įvykdyti prievolę lygiomis dalimis (dalinė prievolė), išskyrus įstatymų ar šalių susitarimu nustatytus atvejus (CK 6.5 str.). Solidarioji skolininkų prievolė nepreziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. Ji atsiranda tik įstatymų ar šalių susitarimu nustatytais atvejais, taip pat kai prievolės dalykas yra nedalus (CK 6.6str.). Santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms teisines pasekmes sukelia nuo santuokos nutraukimo bylos iškėlimo (CK 3.67 str. 1 d.). Šeimos turto teisinis režimas pasibaigia nutraukus santuoką, ją pripažinus negaliojančia ar sutuoktiniams pradėjus gyventi skyrium (CK 3.86 str. 1 d.). Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad santuoka tarp atsakovų 2007-06-04 Kauno miesto apylinkės teismo sprendimu buvo nutraukta abiejų sutuoktinių bendru sutikimu. Teismo sprendimu buvo patvirtinta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kuria nuosavybės teisė į butą, esantį Nemuno g. 8-5, Kaunas, buvo padalinta šiomis dalimis: 2/3 atiteko R. M., 1/3 atiteko A. M. (b.l. 29). Tokia buto nuosavybės forma nuo 2007-07-18 įregistruota VĮ Registrų centro nekilnojamojo turto registre (b.l. 10-11). Todėl butas, adresu Nemuno g. 8-5, Kaunas, nepriklauso atsakovams bendrosios jungtinės nuosavybės teise ir atsakovų atsakomybė laikytina daline - 2/3 tenka R. M., 1/3 tenka A. M..

9Kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms (CK 4.76 str.).

10Atsakovas A. M. pateikdamas atsiliepimą į ieškinį, pareiškė prašymą leisti skolą mokėti dalimis po 50 Lt kas mėnesį, kadangi didesnėmis sumomis išmokėti skolą neturi galimybės. Nurodė, kad mėnesinė alga yra 800 Lt (neatskaičius mokesčių), iš šios sumos, pagal Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. birželio mėn. 4 d. sprendimą, moka 400 Lt kas mėnesį dviejų vaikų išlaikymui.

11CPK 284 str. 1 d. numato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. A. M. nepateikia įrodymų savo turtinei padėčiai pagrįsti – turimo turto, šeimyninės padėties. Prašymas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo netenkintinas.

12Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovų 2846,23 Lt sumą už tiektas gamtines dujas yra pagrįstas, todėl tenkintinas - 1/3 skolos priteistina iš atsakovo A. M. ir 2/3 skolos priteistina atsakovės R. M. (CK 6.5 str., 6.6 str., 6.200 str., 6.383 str., 6.384 str., 6.388 str.).

13CK 6. 37 str. 1 d. nustato, kad palūkanas pagal prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai. Palūkanos tampa skolininkų vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovų 5 proc. metinių palūkanų nuo civilinės bylos iškėlime teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Reikalavimas tenkintinas, iš atsakovo A. M. ieškovo naudai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo 1/3 dalies priteistinos sumos (948,74 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme, 2011-12-09, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, iš atsakovės R. M. ieškovo naudai priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo 2/3 dalių priteistinos sumos (1897,48 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme, 2011-12-09, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Atsakovo A. M. prašymas nuo 2011-10-19 pripažinti netekusia galios gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartį Nr.20314139, 2006-11-10 sudarytą tarp A. M. ir AB „Lietuvos dujos", nenagrinėtinas, nes jis nebuvo pareikštas ieškinio teisenos tvarka.

15LR CPK 93 str. 1, 2 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų, todėl ieškovo naudai iš atsakovų priteistina 85 Lt žyminio mokesčio tokiomis dalimis: iš atsakovo A. M. ieškovo naudai priteistina 1/3 dalis sumokėto žyminio mokesčio - 28,33 Lt, iš atsakovės R. M. ieškovo naudai priteistinos 2/3 dalys sumokėto žyminio mokesčio - 56,66 Lt.

16CK 96 str. 6 d. numatoma, kad jeigu iš šalies į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro įsakymu Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo (Žin., 2011, Nr. 134-6373) nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 10 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad byloje išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybei yra 12,74 Lt, t.y. kiekvienam iš atsakovų atskirai nesudarys 10Lt sumos, šios išlaidos iš atsakovų nepriteistinos.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 str.,

Nutarė

18Ieškinį iš dalies tenkinti.

19Priteisti ieškovo AB „Lietuvos dujos“, įm.k. 120059523, buveinė Aguonų g. 24, Vilniuje, naudai iš atsakovo A. M., gim. ( - ), gyv. ( - ), 948,74 Lt (devynis šimtus keturiasdešimt aštuonis litus septyniasdešimt keturis centus) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (948,74 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2011-12-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 28,33 Lt (dvidešimt aštuonis litus trisdešimt tris centus) bylinėjimosi išlaidų.

20Priteisti ieškovo AB „Lietuvos dujos“, įm.k. 120059523, buveinė Aguonų g. 24, Vilniuje, naudai iš atsakovės R. M., gim. ( - ), gyv. ( - ), 1897,48 Lt (vieną tūkstantį aštuonis šimtus devyniasdešimt septynis litus keturiasdešimt aštuonis centus) skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (1897,48 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2011-12-09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 56,66 Lt (penkiasdešimt šešis litus šešiasdešimt šešis centus) bylinėjimosi išlaidų.

21Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui apeliaciniu skundu per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Snieguolė Vilutienė, rašytinio... 2. ieškovas pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo priteisti solidariai iš... 3. 2012-01-04 atsakovas A. M. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė,... 4. 2012-01-12 atsakovė R. M. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su... 5. Ieškinys iš dalies tenkintinas.... 6. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas 2006-11-10... 7. Pagal CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei... 8. Jeigu skolininkai yra du ar daugiau asmenų (bendraskolių), tai kiekvienas iš... 9. Kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro... 10. Atsakovas A. M. pateikdamas atsiliepimą į ieškinį, pareiškė prašymą... 11. CPK 284 str. 1 d. numato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje... 12. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš... 13. CK 6. 37 str. 1 d. nustato, kad palūkanas pagal prievoles gali nustatyti... 14. Atsakovo A. M. prašymas nuo 2011-10-19 pripažinti netekusia galios gamtinių... 15. LR CPK 93 str. 1, 2 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 16. CK 96 str. 6 d. numatoma, kad jeigu iš šalies į valstybės biudžetą... 17. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270... 18. Ieškinį iš dalies tenkinti.... 19. Priteisti ieškovo AB „Lietuvos dujos“, įm.k. 120059523, buveinė Aguonų... 20. Priteisti ieškovo AB „Lietuvos dujos“, įm.k. 120059523, buveinė Aguonų... 21. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...