Byla 2-240-301/2020
Dėl 5 682,11 Eur skolos, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo bei pagal atsakovo priešieškinį ieškovui pripažinti negaliojančiais atliktų darbų aktą 5446,40 Eur sumai ir pažymą apie atliktų darbų vertę

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Teresė Klimienė

2rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „O“ ieškinį atsakovei UAB „D. I.“, trečiajam asmeniui BUAB „S“ bankroto administratorius UAB „T C“ dėl 5 682,11 Eur skolos, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo bei pagal atsakovo priešieškinį ieškovui pripažinti negaliojančiais atliktų darbų aktą 5446,40 Eur sumai ir pažymą apie atliktų darbų vertę

Nustatė

3Teisme 2020-06-16 gauta šalių taikos sutartį (t.4, b.l. 86) ir prašymas (t. 4 b.l.87), kuriuo prašo šią taikos sutartį patvirtinti rašytinio proceso tvarka, o bylą nutraukti, grąžinti ieškovui 75% sumokėto žyminio mokesčio. Nurodo, kad taikos sutarties sudarymo, patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos CPK 137 str. 2 d. 4 p., 140 str. 3 d., 293 str. 3,5 p., 294 str. 2 d., CK 6.985 str. – joms žinomos ir suprantamos.

4Prašymas dėl taikos sutarties patirtinimo priimtinas ir tenkintinas.

5Šalims taikos sutarties sudarymo pasekmės, numatytos CPK 140 str. 3 d., 293 str. 1d. 5 p., 294 str. 2 d., CK 6.985 straipsnio 1 dalyje (teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią yra žinomos.

6Teisme 2020-02-26 buvo gautas ieškovo atsisakymas nuo ieškinio reikalavimo dalyje dėl 235,71 Eur išlaidų už tvorą ir jos aptvėrimą bei 511,39 Eur delspinigių priteisimo (t.4, b.l.53). Atsisakymas priimtinas ir tenkintinas, o byla šioje

7dalyje dėl 235,71 Eur išlaidų už tvorą ir jos aptvėrimą bei 511,39 Eur delspinigių priteisimo nutrauktina CPK 293 str. 1 d. 4 p pagrindu.

8Ieškovo prašymas dėl atsisakymo nuo ieškinio reikalavimo dalyje dėl 235,71 Eur išlaidų už tvorą ir jos aptvėrimą bei 511,39 Eur delspinigių priteisimo priimtinas ir tenkintinas, o byla šioje dalyje nutrauktina (CPK 293 str. 1 d. 4 p. 294 str. 2 p.).

9Teisme 2020-06-17 gautas atsakovo pareiškimas dėl atsisakymo nuo priešieškinio reikalavimų (t.4, b.l. 88), kuriuo atsakovas atsisako nuo visų priešieškinio reikalavimų - pripažinti negaliojančiais atliktų darbų aktą 5446,40 Eur sumai ir pažymą apie atliktų darbų vertę ir prašo bylą nutraukti, kadangi šalys taikiai susitarė dėl skolos. Nurodo, kad atsisakymo teisinės pasekmės atsakovui yra žinomos. Prašo grąžinti 75% sumokėto žyminio mokesčio už reikalavimus, kurių atsisakoma.

10Atsakovo prašymas dėl atsisakymo nuo priešieškinio reikalavimų pripažinti negaliojančiais atliktų darbų aktą 5446,40 Eur sumai ir pažymą apie atliktų darbų vertę priimtinas ir tenkintinas, o byla šioje dalyje nutrauktina (CPK 293 str. 1 d. 4 p., 294 str. 2 p.).

11Taikos sutarties 2.1 punktu šalys susitarė, kad kiekvienos šalies turėtos bylinėjimosi išlaidos, neaptartos taikos sutartyje, neatlyginamos ir lieka šalims, todėl dėl šių bylinėjimosi išlaidų teismas nepasisako.

12Ieškovas prašo grąžinti jam 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio. Byloje Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 12 d. nutarties pagrindu buvo nagrinėjami ieškovo reikalavimai atsakovui dėl 5 682,11 Eur skolos ir 511,39 Eur delspinigių, todėl žyminio mokesčio dydis – 185,80 Eur (6193,50 Eur x 3 proc. = 185,80 Eur). Ieškovui dėl įsiskolinimo sumos sudarius taikos sutartį ir atsisakius delspinigių, grąžintina 75 procentai žyminio mokesčio, t. y. 139 Eur (pritaikius mokesčių apvalinimo taisyklę) 185,80 Eur x 75 proc. = 139,35 Eur) (CPK 87 straipsnio 2 dalis).

13Atsakovas pareiškimu dėl atsisakymo nuo priešieškinio reikalavimų prašo grąžinti jam 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio už reikalavimus, kurių atsisako. Atsakovas atsisako reikalavimų 5446,40 Eur sumai, už kurią mokėtinas žyminis mokestis – 122,54 Eur (5446,40 Eur x 3 proc. x 75 proc. (priešieškinys buvo pateiktas elektroninėmis ryšio priemonėmis) = 122,54 Eur), todėl atsakovui grąžintina 91,90 Eur žyminio mokesčio dalis (122,54 x 75 proc. = 91,90 Eur) (CPK 87 straipsnio 2 dalis).

14Taikos sutarties 2.2 punktu šalys susitarė, kad atsakovas įsipareigoja sumokėti išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, todėl byloje patirtos 23,81 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, priteistinos iš atsakovo. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovui turi būti grąžinta 91,90 Eur žyminio mokesčio, tačiau valstybei iš jo priteistina 23,81 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, vadovaujantis ekonomiškumo, teisingumo bei protingumo principais, atliktinas mokėtinos bei grąžintinos sumų tarpusavio įskaitymas ir atsakovui grąžintina 68 Eur (pritaikius mokesčių apvalinimo taisyklę) žyminio mokesčio dalis (91,90 Eur – 23,81 Eur = 68,09 Eur).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 140 str., 293 str. 1 d. 4 ir 5 p., 294 str., 295 str., 87 str. 2 d.,

Nutarė

16Patvirtinti taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovės UAB „O“, j.a. kodas ( - ), esančios ( - ), atstovaujamos direktoriaus V. K., ir atsakovės UAB „D. I.“, j.a. kodas ( - ), esančios ( - ), atstovaujamos advokato D. P., tokio turinio:

171. Materialiniai teisiniai reikalavimai

181.1. Atsakovas sumoka ieškovui 3364,50 Eur (tris tūkstančius tris šimtus šešiasdešimt keturis eurus 50 ct) dydžio skolą (toliau – įsiskolinimas). Ieškovas sutinka nereikalauti iš atsakovo 2317,61 Eur (dviejų tūkstančių trijų šimtų septyniolikos eurų 61 ct) skolos dalies, 6 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų.

191.2. Atsakovas įsiskolinimą ieškovui sumoka žemiau nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

201.2.1. įsiskolinimo sumokėjimo terminas - įsiskolinimas turi būti sumokėtas ne vėliau kaip per 7 dienas po teismo nutarties, patvirtinančios šią taikos sutartį, įsiteisėjimo. Už kiekvieną nesumokėtą dieną mokama po 0,2 delspinigių nuo nesumokėtos sumos.

211.2.2. įsiskolinimo mokėjimo būdas – įsiskolinimas turi būti sumokėtas į ieškovo banko sąskaitą IBAN: ( - ).

222. Bylinėjimosi išlaidos.

232.1. Kiekvienos šalies turėtos bylinėjimosi išlaidos, neaptartos taikos sutartyje, neatlyginamos ir lieka šalims.

242.2. Atsakovas įsipareigoja sumokėti išlaidas susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

253. Laikinosios apsaugos priemonės

263.1. Laikinosios apsaugos priemonės byloje nebuvo taikomos.

274. Taikos sutarties patvirtinimo pasekmės.

284.1. Šalys pareiškia ir pripažįsta, kad nebeturi jokių kitų šioje taikos sutartyje neaptartų reikalavimų ar pretenzijų viena kitai.

294.2. Šalims yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir patvirtinimo teisinės pasekmės (CPK 42 straipsnis, 140 straipsnio 3 dalis (kai taikos sutarties tvirtinimo klausimą teismas sprendžia rašytinio proceso tvarka, teismas privalo įgyvendinti taikos sutarties patvirtinimo pasekmių išaiškinimo pareigą), 293 straipsnio 3, 5 punktai (teismas nutraukia bylą, jei šalys sudarė taikos sutartį ir teismas ją patvirtino), CPK 137 straipsnio 2 dalies 4 punktas (teismas atsisako priimti ieškinį, jeigu yra įsiteisėjusi teismo nutartis patvirtinti šalių taikos sutartį) ir CPK 294 straipsnio 2 dalis (bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo taip tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama), taip pat CK 6.985 straipsnis (teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo (res judicata galią).

304.3. Šalys sutinka, kad taikos sutartį teismui pateiktų bet kuri iš šalių vienasmeniškai.

314.4. Taikos sutartis yra sudaryta trimis vienodos teisinės galios egzemplioriais, po vieną – taikos sutarties šalims ir vienas – teismui.

32Bylą pagal ieškovės UAB „O“ ieškinį atsakovei UAB „D. I.“, trečiajam asmeniui BUAB „Ss“ bankroto administratorius UAB „T C“ dėl 5 682,11 Eur skolos, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo bei pagal atsakovo priešieškinį ieškovui pripažinti negaliojančiais atliktų darbų aktą 5446,40 Eur sumai ir pažymą apie atliktų darbų vertę nutraukti .

33Grąžinti ieškovei UAB „O“, j.a. kodas ( - ), 139 Eur (vieną šimtą trisdešimt devynis eurus ) žyminio mokesčio, sumokėto 2018-04-30 nuoroda gavėjui - įmokos kodas 5660, VMI prie LR FM sąskaiton, UAB „Medicinos bankas“ Basanavičiaus klientų aptarnavimo poskyris, operacijos eilės Nr. ( - ).

34Grąžinti atsakovei UAB „D. I.“, j.a. kodas ( - ), 68 Eur (šešiasdešimt aštuonis eurus) žyminio mokesčio, sumokėto pagal 2018-12-21 mokėjimo nurodymą Nr. ( - ), VMI prie LR FM sąskaiton, įmokos kodas 5660, banke - Swedbank AB.

35Dėl šios nutarties per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti duodamas atskirasis skundas Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Teresė Klimienė... 2. rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „O“... 3. Teisme 2020-06-16 gauta šalių taikos sutartį (t.4, b.l. 86) ir prašymas (t.... 4. Prašymas dėl taikos sutarties patirtinimo priimtinas ir tenkintinas.... 5. Šalims taikos sutarties sudarymo pasekmės, numatytos CPK 140 str. 3 d., 293... 6. Teisme 2020-02-26 buvo gautas ieškovo atsisakymas nuo ieškinio reikalavimo... 7. dalyje dėl 235,71 Eur išlaidų už tvorą ir jos aptvėrimą bei 511,39 Eur... 8. Ieškovo prašymas dėl atsisakymo nuo ieškinio reikalavimo dalyje dėl 235,71... 9. Teisme 2020-06-17 gautas atsakovo pareiškimas dėl atsisakymo nuo... 10. Atsakovo prašymas dėl atsisakymo nuo priešieškinio reikalavimų pripažinti... 11. Taikos sutarties 2.1 punktu šalys susitarė, kad kiekvienos šalies turėtos... 12. Ieškovas prašo grąžinti jam 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio.... 13. Atsakovas pareiškimu dėl atsisakymo nuo priešieškinio reikalavimų prašo... 14. Taikos sutarties 2.2 punktu šalys susitarė, kad atsakovas įsipareigoja... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 140 str., 293 str. 1 d. 4 ir 5... 16. Patvirtinti taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovės UAB „O“, j.a. kodas... 17. 1. Materialiniai teisiniai reikalavimai... 18. 1.1. Atsakovas sumoka ieškovui 3364,50 Eur (tris tūkstančius tris šimtus... 19. 1.2. Atsakovas įsiskolinimą ieškovui sumoka žemiau nurodytomis sąlygomis... 20. 1.2.1. įsiskolinimo sumokėjimo terminas - įsiskolinimas turi būti... 21. 1.2.2. įsiskolinimo mokėjimo būdas – įsiskolinimas turi būti sumokėtas... 22. 2. Bylinėjimosi išlaidos.... 23. 2.1. Kiekvienos šalies turėtos bylinėjimosi išlaidos, neaptartos taikos... 24. 2.2. Atsakovas įsipareigoja sumokėti išlaidas susijusias su procesinių... 25. 3. Laikinosios apsaugos priemonės... 26. 3.1. Laikinosios apsaugos priemonės byloje nebuvo taikomos.... 27. 4. Taikos sutarties patvirtinimo pasekmės.... 28. 4.1. Šalys pareiškia ir pripažįsta, kad nebeturi jokių kitų šioje taikos... 29. 4.2. Šalims yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo ir... 30. 4.3. Šalys sutinka, kad taikos sutartį teismui pateiktų bet kuri iš šalių... 31. 4.4. Taikos sutartis yra sudaryta trimis vienodos teisinės galios... 32. Bylą pagal ieškovės UAB „O“ ieškinį atsakovei UAB „D. I.“,... 33. Grąžinti ieškovei UAB „O“, j.a. kodas ( - ), 139 Eur (vieną šimtą... 34. Grąžinti atsakovei UAB „D. I.“, j.a. kodas ( - ), 68 Eur (šešiasdešimt... 35. Dėl šios nutarties per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos...