Byla 2-18236-534/2011
Dėl nuostolių priteisimo, priimdamas sprendimą už akių

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Audrius Žiedelis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo ADB „Seesam Lietuva” ieškinį atsakovui M. K. dėl nuostolių priteisimo, priimdamas sprendimą už akių,

Nustatė

2Ieškovas nurodė, kad 2010-07-20 atsakovas su ieškovu sudarė draudimo sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo suteikti draudimo apsaugą, o atsakovas - mokėti ieškovui draudimo įmokas. Atsakovas sumokėjo tik pirmąją draudimo įmoką – 172,50 Lt, bet vėlesnes draudimo įmokas vengė mokėti. 2011-03-21 draudimo sutartis vienašališkai nutraukta. Netiesioginiai nuostoliai dėl atsakovo netinkamo sutartinių įsipareigojimų vykdymo sudaro 279,31 Lt. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 279,31 Lt netiesioginių nuostolių, 8,10 Lt delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų.

3Ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus atsakovui, kurio gyvenamoji ir darbo vieta priėmus ieškinį tapo nežinomos, 2011 m. spalio 6 d. įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka viešo paskelbimo būdu, tačiau atsakovas atsiliepimo nustatytu terminu nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl, remdamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Remiantis byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad 2010-07-20 tarp ieškovo UADB „Seesam Lietuva” ir atsakovo M. K. buvo sudaryta automobilių savanoriškojo draudimo sutartis Nr. 270 0067935/2010, kurios pagrindu ieškovas įsipareigojo suteikti sutartyje numatytą draudimo apsaugą sutartyje nurodytam turtui, o atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui sutartyje nustatyto dydžio draudimo įmokas (įmokų suma pagal draudimo sutartį Nr. 270 0067935/2010 sudaro 690 Lt) (b.l. 4). Remiantis byloje pateiktais įrodymais nustatyta, kad pagal draudimo sutartį atsakovas ieškovui sumokėjo 172,50 Lt draudimo įmokų (b.l. 11, ). Atsakovui nevykdant savo įsipareigojimų, 2011-03-21ieškovas minėtą draudimo sutartį vienašališkai nutraukė (b.l. 11). Ieškovo uždirbta draudimo įmoka pagal draudimo sutartį yra 451,81 Lt. Ieškovo netiesioginiai nuostoliai pagal draudimo sutartį sudaro 279,31 Lt.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Pagal CK 6.59 straipsnį, draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Remiantis CK 6.249 straipsnio 1 dalimi, žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. UADB „Seesam Lietuva“ Generalinio direktoriaus 2009 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. ĮS-B-25-2009 patvirtintų Bendrųjų draudimo sutarties sąlygų (toliau – BDSS) 5.6.1 punkte numatyta, kad draudimo sutartį nutraukus prieš terminą, draudikas visada turi teisę į įmokos dalį už draudimo sutarties galiojimo laikotarpį (b.l. 6). Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu atsiskaitė, nėra. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo uždirbta draudimo įmoka pagal Draudimo sutartį yra 451,81 Lt, o atsakovas sumokėjo tik 172,50 Lt, ieškovui iš atsakovo pagal minėtą draudimo sutartį priteistina 279,31 Lt netiesioginių nuostolių (CK 6.38 straipsnio 3 dalis, 6.249 straipsnio 1 dalis, BDSS 5.6.1 punktas).

8Vadovaujantis LR CK 6.71 str. netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Iš teismui pateiktos draudimo sutarties sąlygų 6.5.4. punkto matyti, jog jei draudimo įmoka ar jos dalis yra nesumokama laiku, draudikas turi teisę reikalauti 0,02 procentų dydžio delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 8,10 Lt delspinigių

9Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o CK 6.210 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Remiantis išdėstytu, iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (287,41 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-07-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

10Ieškovas patyrė viso 291,32 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 70 Lt žyminis mokestis (b.l. 3, 28), ir 221,32 Lt viešo skelbimo spaudoje išlaidų (b.l. 37-40), todėl remiantis CPK 88 straipsniu, 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistina 291,32 Lt bylinėjimosi išlaidų.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsniu, 285-288 straipsniais,

Nutarė

12ieškinį patenkinti.

13Priteisti ieškovui ADB „Seesam Lietuva”, j. a. k. 111631975, Ulonų g. 2, Vilnius, iš atsakovo M. K., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 279,31 Lt (du šimtus septyniasdešimt devynis Lt 31 ct) netiesioginių nuostolių, 8,10 Lt (aštuonis Lt 10 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (287,41 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2011-07-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 291,32 Lt (du šimtus devyniasdešimt vieną Lt 32 ct) bylinėjimosi išlaidų.

14Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti CPK 287 straipsnio reikalavimus.

15Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

16Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai