Byla 2-3097-894/2012
Dėl išmokėtų sumų priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė, sekretoriaujant Živilei Skarelienei, dalyvaujant ieškovo atstovui D. J., atsakovui Š. L., nedalyvaujant atsakovo DNSB „Murava“ atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AAS „Gjensidige Baltic“ ieškinį atsakovams DNSB „Murava“ ir Š. L., dėl išmokėtų sumų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas patikslintu ieškiniu teismo prašo solidariai iš atsakovų priteisti ieškovo AAS „Gjensidige Baltic“ naudai 462,00 Lt; solidariai iš atsakovų priteisti ieškovo AAS „Gjensidige Baltic“ naudai ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas, solidariai iš atsakovų priteisti ieškovo AAS „Gjensidige Baltic“ naudai metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Ieškovas patikslintame ieškinyje ir teismo posėdžio metu nurodė, kad 2009-11-03 ( - ) namo bendrojo naudojimo patalpose užsikimšus nuotekų vamzdynui, buvo užlietas butas, esantis ( - ), priklausantis K. S. ir J. S.. Minėtas butas užliejimo metu buvo apdraustas namų turto draudimu. Draudikas, dėl šio įvykio išmokėjo 462,00 Lt dydžio draudimo išmoką. Civilinei atsakomybei kilti būtina įrodyti statinio trūkumus, padarytą žalą ir priežastinį ryšį tarp statinio trūkumų ir atsiradusios žalos. Žala gali būti padaryta statiniui sugriuvus, taip pat dėl bet kokių jo trūkumų. Statinio trūkumai pasireiškė netinkama ( - ) buto santechnikos ir kanalizacijos tinklų bei bendrų ( - ) namo kanalizacijos tinklų priežiūra, nuotekų sistemos pratekamumo neužtikrinimu. Dėl šių priežasčių užsikišus bendrojo naudojimo kanalizacijai buvo padaryta žala K. S. ir J. S.. 2009-11-03 ( - )namo bendrojo naudojimo nuotekų vamzdyno valdytoju buvo Daugiabučių namų savininkų bendrija „Murava“, o ( - ) esančio buto savininku Š. L.. Daugiabučių namų savininkų bendrijai „Murava“ 2010-10-05 buvo išsiųsta pretenzija Nr. 10/PR-100-1293, kurioje buvo prašoma sumokėti 462,00 Lt, tačiau atsakovas ieškovo reikalavimo geranoriškai nepatenkino, todėl ši suma priteistina. Atsakovas Daugiabučių namų savininkų bendrija „Murava“ yra bendro naudojimo patalpų valdytoja ir už bendrojo naudojimo patalpų trūkumus atsako be kaltės. Š. L., kaip buto savininkas, taip pat atsako be kaltės. Laiko, kad reikalavimas yra kilęs ne iš draudimo teisinių santykių, o dėl padarytos žalos atlyginimo, todėl sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas negali būti taikomas (57-58 b.l.).

4Atsakovas DNSB „Murava“ atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, kad nesutinka su patikslintu ieškiniu, kadangi nuotekų šalinimo vamzdynai užsikimšo po remonto bute, adresu ( - ). Minėtas remontas buvo vykdomas be bendrijos santechniko ir namo pirmininko žinios (74 b.l.).

5Atsakovas Š. L. atsiliepime ir teismo posėdžio metu nurodė, kad nesutinka su ieškiniu, kadangi nuotekų vamzdis užsikimšo bute ( - ), esančiame penktame aukšte. Atsakovui priklausęs butas yra devintame aukšte. Todėl nėra tiesioginio ryšio tarp atsakovo bute atliktų nuotekų vamzdžio vienos sekcijos keitimo darbų ir nuotekų vamzdžio užsikimšimo. Užsikimšimo priežasties niekas nenagrinėjo. DNSB „Murava“ jokių pretenzijų Š. L. nereiškė. Bendrijos santechnikas apie vykdomus remonto darbus buvo įspėtas žodžiu. Laiko, jog nėra priežastinio ryšio tarp nuotekų vamzdyno remonto darbų atsakovo bute devintame aukšte bei šio vamzdyno užsikimšimo penktame aukšte. Mano, kad avarija įvyko bendrijai priklausančioje nuosavybėje (81 b.l.).

6Atsakovo DNSB „Murava“ atstovas į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo posėdį jam pranešta įstatymo nustatyta tvarka teismo pranešimu (CPK 123 str. 2, 4 d., 133 str. 1 d.) (80 b.l.). Apie atsakovo neatvykimo priežastis nėra žinoma, jo prašymų nėra gauta. Byla nagrinėtina iš esmės pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles atsakovui nedalyvaujant (CPK 246 str. 2 d.).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Nustatyta, kad 2009-11-03 name, adresu ( - ), užsikimšus nuotekų vamzdynui, buvo užlietas K. S. priklausantis (90 b.l.) butas, esantis ( - ). Minėto buto užliejimo metu galiojo K. S. su draudimo bendrove „Reso Europa“ 2008-12-03 sudaryta namų turto draudimo sutartis, kurioje draudiminiu įvykiu buvo numatyta vandens tinklų avarija (12 b.l.). Aplinkybę, kad butui, adresu ( - ), dėl jo užliejimo padaryta žala, patvirtina byloje esantys dokumentai: 2009-11-04 draudėjo pranešimas apie įvykį (13-14 b.l.), 2009-11-04 kilnojamojo turto apžiūros protokolas (15-17 b.l.), 2009-11-18 lokalinė sąmata 462,00 Lt sumai (18 b.l.). Draudimo bendrovė „Reso Europa“ buvo reorganizuota ir jos teises ir pareigas perėmė draudikas AAS „Gjensidige Baltic“, kuris buto savininkui atlygino dėl šio įvykio atsiradusią žalą – 462,00 Lt. Šią aplinkybę patvirtina 2010-01-11 mokėjimo nurodymas Nr. 034736 (19 b.l.). 2010-10-05 ieškovas siuntė atsakovui DNSB „Murava“ pretenziją, prašydamas sumokėti 462,00 Lt (20 b.l.), tačiau atsakovas DNSB „Murava“ nesumokėjo prašomos sumos. Žala kilo dėl to, kad užsikimšus bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomose patalpose esančiam nuotekų vamzdžiui, buvo užlietas butas ( - ). Į bylą pateiktas aktas (26 b.l.) patvirtina, kad kamštis nuotekų vamzdyje susidarė tarp penktojo ir šeštojo aukštų. Aplinkybę, kad užsikimšęs vamzdis yra bendro naudojimo patalpose pripažino ir ieškovo atstovas (86 b.l.).

9Pagal civiliniame procese galiojantį rungimosi principą (CPK 12 straipsnis) ir Civilinio proceso kodekso 178 straipsnyje įtvirtintą įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklę, kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių šio Kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Teismas šios kategorijos bylose nėra aktyvus. Todėl sprendimas priimamas įvertinus šalių pateiktus įrodymus.

10Jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens (CK 6.1015 str. 1 d.).

11Civilinio kodekso 6.263 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos, o žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais – ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo. Civilinio kodekso 6.245 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato, kad deliktinė atsakomybė atsiranda ir dėl žalos, susijusios su sutartiniais santykiais. Civilinio kodekso 6.246 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Civilinio kodekso 6.248 straipsnyje nustatyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, jeigu įpareigotas asmuo kaltas, išskyrus įstatymų arba sutarties numatytus atvejus, kuriais civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės. Kaltė gali pasireikšti tyčia arba neatsargumu. Laikoma, kad asmuo kaltas, jeigu atsižvelgiant į prievolės esmę bei kitas aplinkybes jis nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kiek atitinkamomis sąlygomis buvo būtina. Civilinio kodekso 6.266 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nustatyta, jog žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo šio kodekso 6.270 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės.

12Įvertinus byloje nustatytą aplinkybę, jog žalos atsiradimo priežastimi buvo bendrojo naudojimo patalpose esančio nuotekų vamzdžio užsikimšimas bei sistemiškai aiškinant aptartą teisinį reguliavimą, darytina išvada, jog atsakovui Š. L. pareiga atlyginti prašomą priteisti žalą atsirastų tik nustačius visas būtinąsias civilinės atsakomybės sąlygas, t.y. atsakovo neteisėtus veiksmus, jo kaltę, žalą bei priežastinį ryšį tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos. Priešingu atveju, taikytina Civilinio kodekso 6.266 straipsnio 1 dalyje numatyta statinio savininko (valdytojo) atsakomybė. Ieškovo atstovas D. J. nurodė (86 b.l.), jog ieškovas ieškinio reikalavimus atsakovo Š. L. atžvilgiu kelia todėl, jog nuotekų vamzdį užkimšę daiktai į šį vamzdį pateko pro Š. L. priklausiusiame bute esančią nuotekų vamzdžio dalį. Ieškovas reikalavimą šio atsakovo atžvilgiu iš esmės grindžia DNSB „Murava“ pirmininko H. A. pateiktu 2009-11-04 Aktu, pasirašytu daugiabučio namo, esančio ( - ), pirmininko V. K., santechniko-prižiūrėtojo Č. A. ir namo įgaliotinio V. B.. Šiame akte nurodyta, jog „2009-11-03 ( - ) bute buvo atliktas vandens nuotekų nubėgimo vamzdžio keitimas, po to vakare tarp 5 ir 6 aukštų susidarė kamštis. Tos pačios dienos vakare apie 20 val. nuo stogo 18 m. ilgio gyvatuku kamštis buvo pramuštas. Kitą dieną ( - ) kriauklėje vėl pasirodė vanduo <...>. Vamzdyną patikrinti nėra galimybių, nes visuose aukštuose jie apdengti“ (26 b.l.). Teismas sprendžia, jog šis dokumentas negali būti vertinamas, kaip įrodantis Š. L. neteisėtus veiksmus ir (ar) jo kaltę. Jokių kitų įrodymų, leidžiančių spręsti, jog nuotekų vamzdį užkimšęs objektas į šį vamzdį pateko dėl atsakovo Š. L. neteisėtų veiksmų (neveikimo) į bylą nebuvo pateikta. Kartu pažymėtina, jog atsakovui Š. L. žalos kilimo metu priklausęs butas ( - ) yra devintame aukšte. Tuo tarpu, minėtame Akte užfiksuota, jog žalą sukėlęs kamštis susidarė tarp penktojo ir šeštojo aukštų. Ši aplinkybė teismo vertinama, kaip paneigianti buvus tiesioginį priežastinį ryšį tarp atsakovo Š. L. bute vykdytų remonto darbų ir atsiradusios žalos. Kitų įrodymų, kurie patvirtintų buvus atsakovo Š. L. neteisėtus veiksmus, jo kaltę ir priežastinį ryšį tarp atsakovo Š. L. veiksmų, vykdant remonto darbus jam priklausiusiame bute, ir atsiradusios žalos, byloje nėra pateikta. Nenustačius nei vienos iš būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, šio atsakovo atžvilgiu ieškinys atmestinas kaip neįrodytas.

13Žalos atsiradimo metu galiojusioje Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo (Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo) (toliau ir – DNSBĮ) redakcijoje prie bendrojo naudojimo objektų, be kita ko, priskiriama daugiabučio namo vandentiekio, kanalizacijos tinklai, vamzdynai, bendrojo naudojimo patalpose ar konstrukcijose, taip pat šie objektai, įrengti atskiriems gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams nuosavybės teise priklausančiose patalpose, jeigu jie susiję su viso namo inžinerinės techninės įrangos funkcionavimu ir jeigu jie nėra trečiųjų asmenų nuosavybė (2 str. 5 d. 2 p.).

14Žalos atsiradimo metu galiojusioje Civilinio kodekso 4.83 straipsnio 3 dalies redakcijoje, be kita ko, buvo nustatyta, jog buto ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį.

15Žalos atsiradimo metu galiojusioje DNSBĮ 26 straipsnio redakcijoje, be kita ko, buvo nustatyta, jog Bendrija privalo: organizuoti namo bendrojo naudojimo objektų valdymą, priežiūrą ir kitokį tvarkymą, planuoti ir kaupti lėšas šiems darbams atlikti (26 straipsnio 1 d. 1 p.); laikytis įstatymų nustatytų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų (26 straipsnio 1 d. 2 p.); saugoti ir ginti bendrijos ir jos narių teises bei ekonominius ir kitus teisėtus interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra ir kitokiu tvarkymu (26 straipsnio 1 d. 4 p.); atsakyti pagal savo prievoles (26 straipsnio 1 d. 5 p.).

162002 m. liepos 1 d. Aplinkos ministro įsakymo Nr. 351 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2002 „Dėl Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų ir jų įgyvendinimo tvarkos“ patvirtinimo“ redakcijos, galiojusios žalos atsiradimo metu, 26 punkte buvo nustatyta, kad gyvenamojo namo priežiūrą organizuoja namo savininkas (bendraturčiai) ar naudotojas – fizinis ar juridinis asmuo arba įstatyminiu ar sutartiniu pagrindu jo įgalioti asmenys – daugiabučio namo savininkų bendrija (bendrijos valdyba arba bendrijos pirmininkas) <...>.

17Iš aptarto teisinio reguliavimo darytina išvada, jog daugiabučio gyvenamojo namo, adresu Savanorių pr. 417, Kaunas, bendrojo naudojimo objekto – nuotekų vamzdyno – valdytoju žalos kilimo metu buvo atsakovas DNSB „Murava“. Šis atsakovas taip pat turėjo įstatyminę pareigą organizuoti nuotekų vamzdyno priežiūrą, užtikrinant, kad šis bendrojo naudojimo objektas atitiktų jam teisės aktų keliamus reikalavimus. Todėl, atsiradus žalai dėl to, kad užsikimšus bendrojo naudojimo objektui – nuotekų vamzdžiui – buvo užlietas ieškovo apdraustas butas, DNSB „Murava“ taikytina Civilinio kodekso 6.266 straipsnio 1 dalyje numatyta deliktinė atsakomybė.

18Atsakovas DNSB „Murava“ atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, jog su ieškiniu nesutinka, kadangi laiko, jog nuotekų vamzdyno užsikimšimo priežastis buvo ( - ) vykdytas nuotekų vamzdžio remontas (74 b.l.). Jokių įrodymų, patvirtinančių buvus tiesioginį priežastinį ryšį tarp minėto remonto ir žalos atsiradimo, atsakovas DNSB „Murava“ nepateikė. Teismas įvertinęs 2009-11-04 Akto turinį sprendžia, jog pats savaime šis aktas negali būti laikomas įrodymu, patvirtinančiu, jog tarp atsakovo Š. L. veiksmų ir atsiradusios žalos buvo priežastinis ryšys (26 b.l.). Kitų atsikirtimų į ieškinio reikalavimus atsakovas DNSB „Murava“ nenurodė.

19Atsakovas Š. L. prašė taikyti Civilinio kodekso 1 knygos 125 straipsnio 7 dalyje numatytą sutrumpintą vienerių metų ieškinio senaties terminą. Atsakovo Š. L. atžvilgiu atmetus ieškinį kaip neįrodytą (nenustačius, kad Š. L. pažeidė ieškovo teises ar teisėtus interesus), o atsakovui DNSB „Murava“ neprašant taikyti ieškinio senaties, teismas plačiau šiuo klausimu nepasisako.

20Nors ieškinio dalykas pripažintas pagrįstu ir įrodytu, tačiau ieškinio reikalavimai tenkintini tik vieno iš solidariais nurodytų atsakovų atžvilgiu, t.y. DNSB „Murava“. Todėl laikytina, kad ieškinys tenkintinas iš dalies.

21Ieškovas prašo priteisti metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininkas privalo mokėti procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme momento iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.). Procesinių palūkanų dydžiai nustatyti Civilinio kodekso 6.210 straipsnyje. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas ir atsakovas DNSB „Murava“ yra privatūs juridiniai asmenys, iš atsakovo DNSB „Murava“ ieškovui priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012-01-16 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str.).

22Ieškovas yra sumokėjęs 70 Lt žyminį mokestį (5 b.l.). Atsakovo DNSB „Murava“ atžvilgiu patenkinus ieškinio reikalavimus, iš šio atsakovo ieškovui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 79 str., 93 str. 1 d.).

23Atsakovo DNSB „Murava“ atžvilgiu patenkinus ieškinį, iš atsakovo DNSB „Murava“ valstybės naudai priteistinas valstybės patirtų procesinių dokumentų įteikimo išlaidų atlyginimas – 12,96 Lt (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

24Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, teismas

25

Nutarė

26ieškinį tenkinti iš dalies.

27Priteisti ieškovui AAS „Gjensidige Baltic“, vieningasis registro Nr. ( - ) buveinės adresas – Brivibas iela 39, Ryga, Latvija LV – 1010, Lietuvoje veikiančiam per AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialą, kodas: 300633222, buveinės adresas – T. Š. g. 21/Vytenio g. 12, LT-03111, Vilnius, Lietuvos filialo atsiskaitomoji sąskaita ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440, iš atsakovo Daugiabučių namų savininkų bendrijos „Murava“, j.a.k. 135391182, buveinės adresas – Savanorių pr. 417, Kaunas, 462,00 Lt (keturi šimtai šešiasdešimt du litai).

28Priteisti ieškovui AAS „Gjensidige Baltic“, vieningasis registro Nr. ( - ) buveinės adresas – Brivibas iela 39, Ryga, Latvija LV – 1010, Lietuvoje veikiančiam per AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialą, kodas: 300633222, buveinės adresas – T. Š. g. 21/Vytenio g. 12, LT-03111, Vilnius, Lietuvos filialo atsiskaitomoji sąskaita ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440, iš atsakovo Daugiabučių namų savininkų bendrijos „Murava“, j.a.k. 135391182, buveinės adresas – Savanorių pr. 417, Kaunas, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2012-01-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

29Priteisti ieškovui AAS „Gjensidige Baltic“, vieningasis registro Nr. ( - ) buveinės adresas – Brivibas iela 39, Ryga, Latvija LV – 1010, Lietuvoje veikiančiam per AAS „Gjensidige Baltic“ Lietuvos filialą, kodas: 300633222, buveinės adresas – T. Š. g. 21/Vytenio g. 12, LT-03111, Vilnius, Lietuvos filialo atsiskaitomoji sąskaita ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440, iš atsakovo Daugiabučių namų savininkų bendrijos „Murava“, j.a.k. 135391182, buveinės adresas – Savanorių pr. 417, Kaunas, 70,00 Lt (septyniasdešimt litų) sumokėto žyminio mokesčio.

30Priteisti valstybei iš atsakovo Daugiabučių namų savininkų bendrijos „Murava“, j.a.k. 135391182, buveinės adresas – Savanorių pr. 417, Kaunas, 12,96 Lt ( dvylika litų 96 ct) pašto išlaidų, sumokant Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą ( - ), įmokos kodas už pašto išlaidas – 5660.

31Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Urbanavičiūtė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas patikslintu ieškiniu teismo prašo solidariai iš atsakovų... 3. Ieškovas patikslintame ieškinyje ir teismo posėdžio metu nurodė, kad... 4. Atsakovas DNSB „Murava“ atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, kad... 5. Atsakovas Š. L. atsiliepime ir teismo posėdžio metu nurodė, kad nesutinka... 6. Atsakovo DNSB „Murava“ atstovas į teismo posėdį neatvyko. Apie teismo... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Nustatyta, kad 2009-11-03 name, adresu ( - ), užsikimšus nuotekų vamzdynui,... 9. Pagal civiliniame procese galiojantį rungimosi principą (CPK 12 straipsnis)... 10. Jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo... 11. Civilinio kodekso 6.263 straipsnyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo turi... 12. Įvertinus byloje nustatytą aplinkybę, jog žalos atsiradimo priežastimi... 13. Žalos atsiradimo metu galiojusioje Lietuvos Respublikos daugiabučių namų... 14. Žalos atsiradimo metu galiojusioje Civilinio kodekso 4.83 straipsnio 3 dalies... 15. Žalos atsiradimo metu galiojusioje DNSBĮ 26 straipsnio redakcijoje, be kita... 16. 2002 m. liepos 1 d. Aplinkos ministro įsakymo Nr. 351 „Dėl statybos... 17. Iš aptarto teisinio reguliavimo darytina išvada, jog daugiabučio gyvenamojo... 18. Atsakovas DNSB „Murava“ atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, jog... 19. Atsakovas Š. L. prašė taikyti Civilinio kodekso 1 knygos 125 straipsnio 7... 20. Nors ieškinio dalykas pripažintas pagrįstu ir įrodytu, tačiau ieškinio... 21. Ieškovas prašo priteisti metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos... 22. Ieškovas yra sumokėjęs 70 Lt žyminį mokestį (5 b.l.). Atsakovo DNSB... 23. Atsakovo DNSB „Murava“ atžvilgiu patenkinus ieškinį, iš atsakovo DNSB... 24. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais, teismas... 25. ... 26. ieškinį tenkinti iš dalies.... 27. Priteisti ieškovui AAS „Gjensidige Baltic“, vieningasis registro Nr. ( - )... 28. Priteisti ieškovui AAS „Gjensidige Baltic“, vieningasis registro Nr. ( - )... 29. Priteisti ieškovui AAS „Gjensidige Baltic“, vieningasis registro Nr. ( - )... 30. Priteisti valstybei iš atsakovo Daugiabučių namų savininkų bendrijos... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...