Byla e2-2500-206/2019
Dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Kretingos būstas“, I. K., pareikštą dokumentinio proceso tvarka

1Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų teisėja Raimonda Kulberkienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Kretingos rajono savivaldybės administracijos ieškinį atsakovui A. L. dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Kretingos būstas“, I. K., pareikštą dokumentinio proceso tvarka.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė Kretingos rajono savivaldybės administracijos (toliau - administracija) ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo A. L. 465,98 Eur žalos atlyginimą ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė nurodė, kad 2011 m. kovo 22 d. Kretingos rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų neterminuota nuomos sutartimi Nr. (6.1)-S9-l85, butas, esantis adresu ( - ), nuosavybės teise priklausantis Kretingos rajono savivaldybei, yra išnuomotas A. L. Kretingos rajono savivaldybei priklausantis butas, esantis ( - ), yra virš I. K. priklausančio buto, adresu ( - ), kuris buvo užpiltas vandeniu. Kretingos rajono savivaldybės administracija 2019 m. kovo 7 d. gavo I. K., siūlymą, atsiskaityti gera valia už padarytą žalą, pagal pridėtą sąmatą, dėl jos buto užpylimo vandeniu. Administracija 2019 m. gegužės 13 d. sumokėjo I. K. patirtą žalą, t. y. 465,98 Eur. Ieškovė, sumokėdama už atsakovą už jo padarytą žalą, patyrė 465,98 Eur nuostolių ir įgijo į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo. Ieškovė prašė bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

6Teismas

konstatuoja:

7Ieškinys tenkinamas visiškai.

8Atsižvelgiant į tai, kad ieškinio dalykas yra piniginis reikalavimas, ieškovė pareikštą reikalavimą grindžia leistinais rašytiniais įrodymais, pripažintina, kad yra pagrindas bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalis).

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2011 m. kovo 22 d. Kretingos rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų neterminuota nuomos sutartimi Nr. (6.1)-S9-l85, butas, esantis adresu ( - ), išnuomotos atsakovui A. L.. Tretysis asmuo I. K. Administracijai 2019 m. kovo 7 d. pateikė siūlymą, atsiskaityti gera valia už padarytą žalą, pagal pridėtą lokalinę sąmatą, kuriame nurodyta, kad 2018 m. gruodžio 18 d. I. K. Kretingos rajono savivaldybei įteikė pranešimą, kad būtų imtasi priemonių dėl buto, jos buto esančio ( - ), užpylimo vandeniu. I. K. 2019 m. kovo 7 d. raštu pateiktas siūlymas atsiskaityti gera valia buvo svarstomas Administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. Al-797 sudarytos komisijos 2019 m. kovo 25 d. posėdyje, kuriame buvo nutarta pavesti Kretingos miesto seniūnei susisiekti su nuomotoju ir paaiškinti, kad buto, adresu ( - ), apipylimas įvyko dėl trūkusios lanksčiosios tualeto prijungimo žarnelės nuomojamame bute. Bendrojo naudojimo vandens ir buitinių nuotekų vamzdynai apipylimui įtakos neturėjo, ir kad žalą atlyginti privalo kalti asmenys, t. y. nuomininkas. 2019 m. balandžio 12 d. posėdyje, kuriame dalyvavo nuomininkas A. L., buvo nutarta pritarti žalos atlyginimo klausimo sprendimui, jog A. L. apmokės pagal nukentėjusiosios pateiktą lokalinę sąmatą 465,98 Eur už padarytą žalą ( - ), patalpų savininkei I. K. ir iki 2019 m. balandžio 16 d. pateiks suderintą susitarimą su I. K. dėl žalos atlyginimo termino, arba dokumentą įrodantį, kad už padarytą žalą atsiskaityta. Administracijos duomenimis A. L. iki 2019 m. balandžio 16 d. Kretingos miesto seniūnijai nepateikė susitarimo su I. K. dėl žalos atlyginimo termino ir už padarytą žalą nesumokėjo. 2019 m. balandžio 25 d. Komisija atsižvelgdama į tai, kad nuomininkas atsisako apmokėti už padarytus nuostolius I. K., nutarė pritarti dėl žalos atlyginimo pagal nukentėjusiosios pateiktą lokalinę sąmatą. Administracija 2019 m. gegužės 13 d. sumokėjo I. K. patirtą žalą, t. y. 465,98 Eur.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.245 straipsnio 1 dalyje civilinė atsakomybė apibrėžta kaip turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius ar sumokėti netesybas. Civilinei atsakomybei taikyti reikalinga nustatyti visas būtinąsias civilinės atsakomybės sąlygas: nukentėjusios šalies patirtą žalą (nuostolius), atsakingos dėl žalos atsiradimo šalies neteisėtus veiksmus (neteisėtą neveikimą) ir kaltę bei priežastinį neteisėtų veiksmų (neteisėto neveikimo) ir padarytos žalos (nuostolių) ryšį. Asmens kaltė paprastai yra preziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis (CK 6.248 str.), todėl reikalavimą dėl žalos atlyginimo pareiškęs asmuo privalo įrodyti likusias civilinės atsakomybės taikymo sąlygas: neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį tarp jų (CK 6.246 straipsnis, 6.247 straipsnis, 6.249 straipsnis). CK 6.246 straipsnio 1 dalyje neteisėti veiksmai apibrėžti kaip įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos neįvykdymas (neteisėtas neveikimas) arba atlikimas veiksmų, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimas. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog turto sugadinimo atveju (kai įtariama, kad butas užpilamas vandeniu iš viršuje esančių patalpų) asmens neteisėti veiksmai turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovas neprivalo įrodinėti. Jis privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-299/2008; 2014 m. balandžio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2014).

11CK 6.266 straipsnio, apibrėžiančio statinių savininko (valdytojo) atsakomybę, 1 dalis numato, kad žalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų, įskaitant kelius, sugriuvimo ar dėl kitokių jų trūkumų, privalo atlyginti šių objektų savininkas (valdytojas), jeigu neįrodo, kad buvo šio kodekso 6.270 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės. Sutarties, sudarytos su nuomininku A. L. 7.4 punkte numatyta, kad gedimo ar avarijų, įvykusių dėl nuomininko kaltės ar kitų gyventojų kaltės, likvidavimo išlaidas apmoka kalti asmenys. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad statinio, pastato ar kitokios konstrukcijos valdymas pagal CK 6.266 straipsnį suprantamas kaip objekto turėjimas savo žinioje ir teisė daryti jam ūkinį bei fizinį poveikį. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-10-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-365/2005; 2011-06-28 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K- 3-222/2011).

12CK 6.111 straipsnis numato, kad regreso tvarka reikalavimas gali pereiti trečiajam asmeniui rašytinės sutarties arba įstatymų pagrindu. Reikalavimas pereina trečiajam asmeniui regreso tvarka, kai reikalavimas patenkinamas iš trečiojo asmens turto (CK 6.112 straipsnio 1 punktas). CK 6.280 straipsnio 1 dalis numato, kad atlyginęs kito asmens padarytą žalą, asmuo turi į padariusį žalą asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimui, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio.

13Atsižvelgiant į teisinį reguliavimą, skolą už atsakova sumokėjusi ieškovė įgijo reikalavimo teisę į žalą padariusį asmenį, todėl iš atsakovo ieškovės naudai priteistina 465,98 Eur žalos atlyginimo (CK 6.111 straipsnis, 6.245 straipsnio 3 dalis, CPK 12, 185 straipsniai).

14Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jo ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

15Tenkinus ieškinį, iš atsakovo valstybei priteisiamas 8,00 Eur žyminis mokestis, nuo kurio ieškovė yra atleista (CPK 83 straipsnio 1 dalies 10 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424 straipsniu, 428 straipsniu,

Nutarė

17ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti ieškovei Kretingos rajono savivaldybės administracijai, juridinio asmens kodas 188715222, buveinės adresas ( - ), iš atsakovo A. L., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), 465,98 Eur (keturių šimtų šešiasdešimt penkių eurų ir 98 ct) žalos atlyginimą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (465,98 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. birželio 14 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Priteisti valstybei iš atsakovo A. L., asmens kodas ( - ) 8,00 Eur (aštuonių eurų) žyminį mokestį. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, mokėtojo pasirinkimu bet kuriame Lietuvos Respublikoje veikiančiame banke, nurodant įmokos kodą 5660.

20Atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo turi įvykdyti preliminarų sprendimą arba preliminarų sprendimą priėmusiam teismui pateikti motyvuotus prieštaravimus. Jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

21Jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei jos prašymu bus išduotas vykdomasis raštas.

22Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų teisėja Raimonda Kulberkienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė Kretingos rajono savivaldybės administracijos (toliau -... 5. Ieškovė nurodė, kad 2011 m. kovo 22 d. Kretingos rajono savivaldybės... 6. Teismas... 7. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 8. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinio dalykas yra piniginis reikalavimas,... 9. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2011 m. kovo 22 d.... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.245 straipsnio 1 dalyje... 11. CK 6.266 straipsnio, apibrėžiančio statinių savininko (valdytojo)... 12. CK 6.111 straipsnis numato, kad regreso tvarka reikalavimas gali pereiti... 13. Atsižvelgiant į teisinį reguliavimą, skolą už atsakova sumokėjusi... 14. Atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jo... 15. Tenkinus ieškinį, iš atsakovo valstybei priteisiamas 8,00 Eur žyminis... 16. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424... 17. ieškinį tenkinti visiškai.... 18. Priteisti ieškovei Kretingos rajono savivaldybės administracijai, juridinio... 19. Priteisti valstybei iš atsakovo A. L., asmens kodas ( - ) 8,00 Eur (aštuonių... 20. Atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo turi... 21. Jeigu per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos... 22. Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas....