Byla 2-1220-816/2011
Dėl dalies išmokėtos draudimo išmokos priteisimo

1Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėja Jovita Einikienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Marijai Zubrickienei, dalyvaujant atsakovei N. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AAS ,,Gjensidige Baltic“, veikiančio per AAS ,,Gjensidige Baltic‘‘ Lietuvos filialą, patikslintą ieškinį atsakovams S. (S.) S., N. S., V. B. (V. B.) dėl dalies išmokėtos draudimo išmokos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas remdamasis Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo įstatymo (toliau – Įstatymo) 2 str. 17 d., 12 str. 1 d. 5 p., 22 str. 2 d., Vyriausybės patvirtintų Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių 60.3-60.5 punktais, CK 6.37, 6.210, 6.264, 6.280 straipsniais, kreipėsi į teismą su ieškiniu, vėliau jį patikslinęs, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų 1 660,37 Lt išmokėtos draudimo išmokos, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 468,78 Lt bylinėjimosi išlaidas, įpareigojant atsakovus priteistas sumas pervesti į nurodytą ieškovo banko sąskaitą (b. l. 1-2, 84-86).

3Nurodė, kad 2009-10-16 Norvegijoje, dėl vairuotojo - atsakovo V. B. - kaltės įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo apgadinta transporto priemonė TOYOTA COROLLA (valstybinis Nr. KF73204) ir nesunkiai sutrikdyta šios transporto priemonės vairuotojo sveikata. Minėto eismo įvykio metu civilinė atsakomybė, vairuojant transporto priemonę OPEL FRONTERA (valstybinis Nr. ( - ) buvo apdrausta AAS ,,Gjensidige Baltic“ Lietuvos filiale. Draudimo sutartis buvo sudaryta su atsakove N. S., draudimo poliso Nr. SGB4837461. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymu ieškovas pagal atstovų Norvegijoje pateiktą sąskaitą atlygino 8301,84 Lt dydžio nuostolius, susijusius su transporto priemonės TOYOTA COROLLA (valstybinis Nr. KF73204) sugadinimu bei vairuotojo sveikatos sutrikdymu eismo įvykio metu. Ieškinys N. S. ir S. S. teikiamas kaip transporto priemonės, dalyvavusios eismo įvykyje, bendraturčiams ir valdytojams Įstatymo 2 straispsnio 17 dalies prasme. Kadangi atsakovai, būdami atsakingi už eismo įvykį valdytojai, per įstatyme nustatytą terminą nepranešė apie eismo įvykį ieškovui, nepadėjo aiškintis eismo įvykio aplinkybių bei nepateikė draudikui turimos informacijos apie eismo įvykį, ieškovas prašo priteisti 20 procentų išmokėtos draudimo išmokos sumos.

4Atsakovas S. S. atsiliepimuose į ieškinį ir jo patikslinimą nurodė su juo nesutinkantis, prašė ieškinį atmesti, taikyti CK 1.125 str. 7 d. numatytą vienerių metų ieškinio senatį (b. l. 18, 72-73, 142-143). Paaiškino, kad jis ir jo sutuoktinė (transporto priemonės bendraturčiai ir draudėjas) nėra tinkami atsakovai šioje byloje, nes eismo įvykio metu transporto priemonės OPEL FRONTERA (valstybinis Nr. ( - ) nevairavo. Mano, jog tinkamas atsakovas šioje byloje gali būti tik transporto priemonę vairavęs asmuo – atsakovas V. B.. Be to, ieškinys nepagrįstas, nes neįrodytos Įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje numatytos faktinės aplinkybės, kurios galėtų būti pagrindas regreso teisei įgyti. Taip pat pažymi, kad žalos dydis nagrinėjamu atveju nepriklausė nuo to, ar ieškovas buvo informuotas apie eismo įvykį ir kas apie jį informavo, taigi nepranešimas apie draudžiamąjį įvykį neturėjo įtakos draudiko pareigai išmokėti draudimo išmoką. Nurodo, kad ieškovas tik formaliai išsiuntė atsakovams reikalavimą suteikti informaciją apie eismo įvykį, nors atsakovai N. S. ir S. S. seniai nebegyvena nurodytu adresu. Be to, teigia, jog S. S. informavo ieškovą telefonu apie eismo įvykį, o per tris dienas atvykti ir raštu informuoti ieškovo negalėjo dėl svarbių priežasčių, nes buvo užsienyje (Įstatymo 12 str. 1 d. 5 p.). Taip pat prašo skirti ieškovui baudą už nesąžiningai pareikštą ieškinį (CPK 95 str. 2 d.).

5Atsakovė N. S. atsiliepimais į ieškinį ir jo patikslinimą prašė ieškinį atmesti, taikyti CK 1.125 str. 7 d. numatytą vienerių metų ieškinio senatį (b. l. 70-71, 144-145). Nurodė iš esmės tuos pačius argumentus kaip ir atsakovas S. S.

6Atsakovas V. B. atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 140-141 ). Nurodė, kad ieškovas neįrodė Įstatymo 22 straispsnio 1 dalyje numatytų aplinkybių, kurios būtų pagrindas regreso teisei atsirasti, ir nepagrindė teiginio, jog atsakovų vengimas bendradarbiauti lėmė ieškovo negalėjimą apskaičiuoti draudimo išmoką arba, kad nepranešimas apie eismo įvykį turėjo įtakos atsakingo draudiko pareigai išmokėti draudimo išmoką. Taip pat nurodė argumentus, išdėstytus kitų atsakovų atsiliepimuose.

7V. B. 2011-09-22 apklaustas liudytoju parodė, kad jis vairavo Norvegijoje transporto priemonę, kuomet ir įvyko eismo įvykis. Automobiliu važiavo trise V. B., S. S. ir P. J.. Eismo įvykio deklaracijoje kai kurie duomenys buvo klaidingai užpildyti, nes nukentėjusioji rašė anglų ar norvegų kalba, kurios jis nesupranta. Jis pasirašė dokumentus. Su nukentėjusiąja kalbėjo P. J., kuris šiek tiek moka anglų kalbą. Mano, jog moteris galėjo ne toje grafoje įrašyti pavardes. Jis nukentėjusiajai davė vairuotojo pažymėjimą. Eismo įvykio deklaracijoje (b.l. 55) 15 punkte yra jo parašas su pavardė. Nurodė eismo įvykio kilimo aplinkybes.

8Atsakovė N. S. teismo posėdžio metu su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepimuose į ieškinį išdėstytus atsikirtimus ir nurodytas aplinkybes. Papildomai paaiškino, kad sutuoktinis S. S. buvo minėjęs jai apie eismo įvykį, tačiau ji smulkiau neklausinėjo. Ji su atsakovu S. S. yra transporto priemonės savininkai, ji – taip pat ir draudėja, o naudotojas – V. B. Nesidomėjo, ar sutuoktinis, ar V. B. pranešė apie eismo įvykį draudikui.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies.

10Byloje nustatyta, kad ieškovas ir N. S. 2009-10-02 sudarė įprastinę transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį Nr. ECA-PAP-ECA, pagal kurią buvo apdrausta automobilio OPEL FRONTERA (valstybinis Nr. ( - ) savininkų ir valdytojų civilinė atsakomybė (b. l. 7). 2009-10-16 Norvegijoje įvyko eismo įvykis, kurio metu automobiliu OPEL FRONTERA (valstybinis Nr. ( - ) buvo apgadintas automobilis TOYOTA COROLLA (duomenys neskelbtini ) ir sutrikdyta jo keleivės sveikata (b. l. 57-59). Eismo įvykio deklaracijoje (vertimas iš užsienio kalbos – Pranešimas apie žalą –motorinė transporto priemonė, b. l. 55-60) nurodyta, kad eismo įvykio liudytojai yra S. S. ir P. J. (5 punktas), draudėju nurodytas V. B., adresas Puškorių g. 154, Vilnius, (6 punktas), o vairuotoju – S. S., gyv. Pamiškio g. 7, Vilniuje (9 punktas), 15 punkte, kuriame pasirašė transporto priemonių vairuotojai, už automobilį OPEL FRONTERA pasirašė V. B., ką jis patvirtino ir posėdyje.

112009-11-19 ieškovas išsiuntė atsakovei N. S. (Pūčkorių g. 15-4, Vilnius) kvietimą pranešti apie eismo įvykį (b. l. 13, 126). Iš ieškovo susirašinėjimo su Norvegijos draudimo kompanija turinio matyti, kad ieškovo buvo prašyta pateikti Lietuvos draudėjo poziciją dėl eismo įvykio kilimo aplinkybių (vertime nurodoma – autoįvykio aprašą) ir jis laukė informacijos iš Lietuvos draudėjo – atsakovės N. S. (b. l. 26-36), kol 2010-04-19 ir 2010-07-27 raštais paprašyta skubiau pervesti sureguliuotas nuostolių sumas į atlyginusio nukentėjusiajai žalą užsienio draudiko sąskaitą (b. l. 30, 35-36, 50-52). Nukentėjusiajai eismo įvykio metu pusei ieškovas 2010-04-22 ir 2010-09-22 pavedimais atlygino viso 19 050 Norvegijos kronų, t. y. 8 301,84 Lt pagal oficialų valiutų kursą, žalą (b. l. 8-9, 11-12, 14-15). Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad automobilio OPEL FRONTERA (valstybinis Nr. ( - ) bendrasavininkiai yra S. S. ir N. S., N. S. sudarė draudimo sutartį (draudėja), o eismo įvykio metu šį automobilį S. S. leidimu teisėtai valdė, t. y. vairavo, atsakovas V. B.. Šių aplinkybių byloje šalys neginčija. Oficialiame VĮ „Regitra“ registre transporto priemonės savininkė nurodyta N. S., gyvenanti Pučkorių g. 15-4, Vilniuje (b. l. 19), o S. S. nurodomas kaip naudotojas.

12Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalis numato, jog transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartimi apdraudžiama draudimo sutartyje ar (ir) transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijime (polise) nurodytą transporto priemonę naudojančių valdytojų civilinė atsakomybė dėl žalos padarymo, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje numatytą atvejį. Transporto priemonės valdytoju pagal įstatymą laikomas asmuo, nuosavybės, patikėjimo, nuomos, panaudos ar kitokiu teisėtu pagrindu valdantis ir (ar) naudojantis transporto priemonę arba asmuo, kuris tiek teisėtai, tiek neteisėtai vairuoja transporto priemonę (Įstatymo 2 str. 17 d.). Šios nuostatos prasme visi byloje atsakovais nurodyti asmenys būtų tinkami atsakovai, nes jie visi skirtingais pagrindais valdė ir/ar naudojo transporto priemonę.

13Eismo įvykio metu nukentėjusiam asmeniui išmokėjęs draudimo išmoką draudikas turi atgręžtinio reikalavimo teisę dėl išmokėtos draudimo išmokos tada, kuomet apdraustos transporto priemonės valdytojas dėl savo kaltės neįvykdė ar netinkamai vykdė įstatymuose ir kituose norminiuose aktuose transporto priemonės valdytojui nustatytas pareigas (CK 6.114 str. 5 p., 6.988 str. 3 d., TPVCAPDĮ 12 str.). Standartinėse transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygose, patvirtintose Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos 2004 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. N-47, 10 punkte nurodoma, kad draudikas, išmokėjęs išmoką, turi teisę Įstatymo ir taisyklių nustatytais pagrindais reikalauti sumokėtos sumos ar jos dalies grąžinimo iš atsakingo už žalą asmens ar draudėjo arba apdraustojo. Įstatymo 22 straipsnio 1 bei 2 dalyse yra išvardinti savarankiški pagrindai, kuriems atsiradus draudikas, sumokėjęs draudimo išmoką, įgyja teisę reikalauti iš atsakingo už žalos padarymą asmens grąžinti sumokėtą dėl padarytos žalos išmoką ar jos dalį. Vienas iš šių pagrindų, kuriuo remiasi ieškovas šioje byloje, - jei apdraustos transporto priemonės valdytojas nevykdė ar netinkamai vykdė šio įstatymo 12 straipsnyje nustatytas pareigas ar padidino žalą dėl savo kaltės (Įstatymo 22 straipsnio 2 dalis). Šiuo atveju draudiko reikalaujamos grąžinti sumos dydis nustatomas atsižvelgiant į nustatytų pareigų pažeidimą, priežastinį ryšį su eismo įvykiu, dėl pažeidimo ar pareigų nevykdymo atsiradusios žalos dydį, kitas reikšmingas aplinkybes ir į Vyriausybės nustatytą Žalos nustatymo ir išmokų mokėjimo tvarką.

14Pagal šio įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 5 punktą įvykus eismo įvykiui, su juo susijęs transporto priemonės valdytojas privalo per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos raštu pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, apie eismo įvykį, dėl kurio jis yra atsakingas, išskyrus atvejus, kai pranešti apie eismo įvykį jis negali dėl svarbių priežasčių, taip pat pateikti draudikui eismo įvykio dalyvių pasirašytą deklaraciją ar kitą eismo įvykio dalyvių pasirašytą dokumentą apie įvykio aplinkybes. Apie eismo įvykį reikia pranešti draudikui, apdraudusiam jo civilinę atsakomybę, ir tuo atveju, kai neaišku, kuris eismo dalyvis yra dėl jo atsakingas. Atsakovai neginčija aplinkybės, jog apie eismo įvykį jie ieškovo neinformavo sutartyje ir įstatyme nustatytu būdu, t. y. raštu, nei per tris dienas, nei vėliau. Ieškovas apie eismo įvykio aplinkybes sužinojo tik bylos nagrinėjimo metu, kas lėmė ir ieškinio tikslinimą. Nors atsakovas S. S. buvo nurodęs viename atsiliepime, jog jis neva telefonu informavęs ieškovą apie eismo įvykį, tačiau tai patvirtinančių įrodymų nepateikta, N. S. posėdžio metu tokių teiginių taip pat nepatvirtino.

15Sprendžiant dėl kiekvieno atsakovų atsakomybės ieškovui už nurodytos pareigos nevykdymą, būtina atsižvelgti į specifinius šalis siejančius teisinius santykius ir jų dalyvavimą transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo teisiniame santykyje. Civilinės atsakomybės draudimo tikslas yra draudėjo siekis perkelti neigiamų turtinių padarinių, kylančių dėl savo ar trečiojo asmens veiksmų, riziką draudikui, t. y. visiškai ar iš dalies išvengti savo turto sumažėjimo. Šiame kontekste transporto priemonių civilinės atsakomybės valdytojų draudimo ypatumas tas, kad įstatymų leidėjas suteikė tokiam draudimui privalomąjį pobūdį. Nors civilinės atsakomybės draudimo esmė ir tikslai eliminuoja draudiko regreso teisę į transporto priemonės valdytojus, dėl kurių kaltės eismo įvykio metu atsirado nuotolių ir kuriuos atlygino draudikas, tačiau Įstatymo 22 straipsnyje nustatytos išimtys, suteikiančios draudikui teisę pareikšti reikalavimą į draudėją atlyginti (grąžinti) išmokėtas draudimo išmokas ar jų dalį. Ši išimtis paremta draudėjo neteisėtais veiksmais ir draudimo sutarties specifika. Visų pirma, draudimo sutartis yra ne tik rizikos sutartis, bet ir fiduciarinė, t. y. abi sutarties šalys turi kaip galima glaudžiau bendradarbiauti ir kooperuotis sudarydamos sutartį ir ypač ją vykdydamos (CK 6.38 str. 3 d.), pasitikėti viena kita, nes tik taip draudikas gali prognozuoti galimą nuostolių mastą, o draudėjas gali užsitikrinti nuostolių atlyginimo rizikos perkėlimą draudikui (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. gegužės 3 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Pozicija“ v. AB „Lietuvos draudimas“, bylos Nr. 3K-3-486/2000; 2001 m. birželio 7 d. nutartį civilinėje byloje AB „Lietuvos draudimas“v. I. Z. N., bylos Nr. 3K-7-397/2001; 2003 m. gegužės 5 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Vigidas“ v. UAB DK „Censum“, bylos Nr. 3K-3-546/2003; kt.). Įvardyti draudimo sutarties ypatumai lemia didesnę šios sutarties šalių pareigą ne tik bendradarbiauti ir kooperuotis, bet ir didesnį atidumą ir rūpestingumą viena kitos atžvilgiu. Įprastai atgręžtinis draudiko reikalavimas į draudėją pateisinamas dėl to, kad draudžiamasis įvykis įvyksta dėl draudėjo veiksmų, kurie įprastu atveju būtų pagrindas atleisti draudiką nuo išmokos mokėjimo (neblaivumas, pasišalinimas iš eismo įvykio vietos ir t.t.). Tačiau ir kitais atvejais, kuomet draudikas nėra atleidžiamas nuo pareigos atlyginti nuostolius ir draudėjo konkrečios pareigos neįvykdymas ar netinkamas vykdymas tiesiogiai nelėmė draudiminio įvykio, draudikas turi teisę, remiantis draudimo sutarties pasitikėjimo ir rizikos pobūdžiu, reikalauti draudėjo grąžinti dalį išmokėtos draudimo išmokos kaip sankcijos (netesybų baudos forma) už netinkamą sutartinių pareigų, numatytų ir Įstatyme, vykdymą (CK 6.245 str. 3 d.). Nurodytos specialaus įstatymo nuostatos, leidžiančios padaryti išimtis dėl draudiko reikalavimo teisės į žalą padariusį asmenį, kuris yra apdraudęs savo civilinę atsakomybę, yra bendrosios taisyklės išimtys ir neprieštarauja CK 6.1015 straipsnio 1 dalies nuostatoms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. balandžio mėn. 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB DK „Baltic Polis“ v. B. K., G. K., bylos Nr. 3K-3-300/2006). Kasacinis teismas yra nurodęs, kad draudikas turi atgręžtinio reikalavimo teisę dėl išmokėtos draudimo išmokos grąžinimo, jei draudėjas dėl savo kaltės neįvykdė ar netinkamai vykdė Įstatyme, Standartinėse privalomojo draudimo sąlygose taisyklėse nustatytas pareigas. Šių pareigų vykdymas yra svarbus dėl to, jog įvykus eismo įvykiui, kuo operatyviau ir objektyviau būtų išaiškintos eismo įvykio aplinkybės, dalyviai, padarytos žalos dydis bei civilinės atsakomybės už ją apimtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-433/2007).

16Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklių (toliau – Taisyklės), patvirtintų Vyriausybės 2004-06-23 nutarimu Nr. 795, 60 punktas detalizuoja, kad jeigu apdraustos transporto priemonės valdytojas nevykdė Įstatymo 12 straipsnyje nustatytų pareigų ar jas netinkamai vykdė, atsakingas draudikas turi teisę reikalauti grąžinti išmokėtą sumą ar jos dalį iš valdytojo priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio atitinkamą išmokėtos draudimo išmokos dalį. Šioje byloje ieškovas remiasi nurodytų taisyklių 60.3-60.5 punktais. Taisyklių 60.3 punktas įtvirtina draudiko teisę reikalauti iš apdraustos transporto priemonės valdytojo iki 20 procentų išmokėtos draudimo išmokos, jeigu jis nepateikė atsakingam draudikui eismo įvykio deklaracijos per Įstatymo 12 straipsnyje nustatytus terminus ir (arba) draudikui prašant nepadėjo aiškintis eismo įvykio aplinkybių ir draudikui prašant nepateikė turimos informacijos apie eismo įvykį. Taisyklių 60.4 punktas numato teisę reikalauti iki 20 procentų išmokėtos draudimo išmokos, – jeigu nesilaikė atsakingo draudiko nurodymų, raštu duotų po eismo įvykio; o Taisyklių 60.5 punktas - iki 20 procentų išmokėtos draudimo išmokos, – jeigu atsakingas dėl padarytos žalos valdytojas ar jo atstovas nepranešė jo civilinę atsakomybę apdraudusiam draudikui ar jo atstovui apie eismo įvykį, dėl kurio jis yra atsakingas, išskyrus atvejus, kai įrodoma, kad apie draudžiamąjį įvykį atsakingas draudikas sužinojo laiku arba kai nepranešimas apie draudžiamąjį įvykį neturėjo įtakos atsakingo draudiko pareigai išmokėti draudimo išmoką. Atsakovų atsikirtimai dėl nepranešimo įtakos draudiko pareigai, kaip matyti, yra reikšmingi tik taisyklių 60.5 punkto taikymo atveju, tačiau ieškovas remiasi ir kitais punktais.

17Nagrinėjamu atveju atsakovai S. S. ir N. S. nekvestionuoja nei žalos padarymo nukentėjusiajam asmeniui nagrinėjamo eismo įvykio metu fakto, nei jos dydžio apskaičiavimo pagrįstumo, o savo nesutikimą su ieškiniu grindžia ir tuo, kad eismo įvykio metu jie automobilio nevairavo ir kad nepranešimas ieškovui apie eismo įvykį neturėjo įtakos draudiko pareigai išmokėti draudimo išmoką (CK 6.1012 str.). Kaip matyti iš aukščiau pateiktos teisės aktų analizės, nurodyti atsakovai laikytini valdytojais specialaus įstatymo prasme (Įstatymo 2 str. 17 d.), visgi vertinant konkretų jų atsakomybei kilti pagrindą (Įstatymo 12 str. 1 d. 5 p., 22 str. 2 d.) ši sąvoka gali kisti (žr. žemiau). CK 6.1018 straipsnis nustato, kad CK nuostatos, reglamentuojančius bendruosius draudimo teisinių santykių klausimus, taikytinos tik tiek, kiek atskiroms draudimo grupėms specialūs įstatymai nenustato kitaip.

18Žalos dydis ir jos atlyginimo nukentėjusiajam eismo įvykyje asmeniui faktas yra pagrįstas tinkamais rašytinais įrodymais (b. l. 14-15, 24-25, 26, 31, 35-36, 51-52, 65-67). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad eismo įvykio metu padaryta žala yra pakankamai didelė, ieškovas gavo informaciją apie draudimo įvykį tik iš Norvegijos transporto priemonių draudikų biuro, t. y. tik iš vienos eismo įvykyje dalyvavusios pusės, kas užėmė nemažai laiko bei daug papildomų išlaidų administruojant žalą. Byloje nėra įrodymų, leidžiančių abejoti Norvegijos transporto priemonių draudikų biuro pateiktos informacijos patikimumu, ar įrodymų, kad atsakovų savalaikis pranešimas apie autoįvykį kaip nors būtų įtakojęs draudiko pareigą išmokėti Norvegijos transporto priemonių draudikų biurui draudimo išmoką, ar būtų pakeitęs jos dydį. Tačiau bet toks transporto priemonės valdytojo elgesys, kai jis vengia bendradarbiauti su draudiku, suteikti jam visą reikalangą informaciją apie eismo įvykį bei tokiu būdu sudaryti galimybę draudikui tinkamai vykdyti jo prisiimtas pareigas užtikrinant kuo greitesnį žalos padarymo aplinkybių nustatymą, atlyginimą eismo įvykio metu nukentėjusiajam asmeniui bei išvengti papildomų būtinųjų išlaidų, susijusių su duomenų gavimu iš užsienio valstybės ieškovui, suteikia ieškovui teisę reikalauti žalos atlyginimo atgręžtinio reikalavimo teise iki 20 procentų išmokėtos draudimo išmokos (Taisyklių 60.3 p.). Šia teise ieškovas ir pasinaudojo. Visgi, įvertinus aukščiau išdėstytus teisinius argumentus ir faktines aplinkybes, darytina išvada, jog atsakingi už pareigos informuoti draudiką apie eismo įvykį nevykdymą yra eismo įvykio metu transporto priemonę valdęs V. B., naudojęsis ieškovo suteikta draudimine apsauga, bei atsakovė N. S., transporto priemonės draudėja, įsipareigojusi pagal įstatymą ir sutartį tinkamai vykdyti draudėjo pareigas, t. y. turėjusi pareigą, eismo įvykio metu transporto priemonę valdžiusiam asmeniui nepranešus apie eismo įvykį, - imtis priemonių kuo skubiau pranešti apie eismo įvykį, taip pat teikti informaciją draudėjui apie savo gyvenamosios vietos pakeitimą. Teisinio pagrindo tenkinti ieškinį iš atsakovo S. S. nenustatyta, kadangi jis eismo įvykio metu nebuvo transporto priemonės valdytojas, buvo perleidęs transporto priemonės valdymą tinkamam padidinto pavojaus šaltinio valdytojui (vairuotojui V. B.), be to, kaip bendrasavininkis jis tinkamai buvo pasirūpinęs, jog transporto priemonė būtų apdrausta vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu.

19Kaip minėta, Taisyklių 63 punktas numato, kad grąžinamos atsakingam draudikui sumos dydis nustatomas atsižvelgiant į nustatytų pareigų pažeidimą, priežastinį ryšį su eismo įvykiu, dėl pažeidimo ar pareigų nevykdymo atsiradusios žalos dydį, kitas reikšmingas aplinkybes. Atsižvelgiantį aukščiau nustatytas aplinkybes dėl eismo įvykio, iš kurių matyti, kad iš esmės atsakovai tinkamai vykdė pareigas, dalyvavo užpildant eismo įvykio deklaraciją, tik nevykdė po eismo įvykio (draudiminio įvykio) kilusios pareigos informuoti draudiką apie įvykį ir pateikti kitą informaciją, įvertinus tai, jog ieškovas neįrodė, jog dėl to būtų patyręs didelės žalos, nors tinkamas draudiko pareigų vykdymas neteikiant reikalingos informacijos yra apsunkinamas, laikytina, jog būtų neteisinga, neprotinga ir nesąžininga priteisti maksimalią tokiais atvejais taisyklėse numatytą išmokos dalį (iki 20 proc.), todėl priteistinos išmokos dydis mažintinas iki 5 proc. išmokėtos draudimo išmokos, t. y . 415 Lt dydžio. Priteistinos už nurodytos pareigos nevykdymą išmokos dydis mažintinas ir dėl to, jog draudikas šiuo konkrečiu atveju taip pat nebuvo pakankamai aktyvus (CK 6.258 str. 3 d., 6.259 str. 1 d.). Nors draudimo sutartyje ir buvo nurodytas senas S. ir N. S. gyvenamosios vietos adresas, tačiau draudikas, turėdamas draudėjo telefono numerį, galėjo susisiekti su draudėju, taip pat jis turi galimybę prieiti prie įvairių duomenų bazių, suteikiančių galimybę sužinoti paskutinį atsakovų gyvenamosios vietos adresą, galų gale, ir eismo įvykio deklaracijoje buvo nurodyti kiti įvykyje dalyvavę asmenys bei kai kurių jų kontaktiniai duomenys. Dėl to ieškinys turėtų būti iš dalies tenkintinas solidariai iš dviejų atsakovų N. S. ir V. B., priteisiant iš jų solidariai pagal prievolės esmę (pareigą pranešti apie eismo įvykį ir t.t. galėjo įvykdyti bet kuris iš jų) 415 Lt draudimo išmokos.

20Tačiau atsakovai S. S. ir N. S. gynėsi nuo ieškinio reikalavimų prašydami taikyti vienerių metų ieškinio senaties terminą, kuris, kildinamas iš regresinių prievolių atsirandančių reikalavimų, skaičiuojamas nuo pagrindinės prievolės įvykdymo momento, t. y. draudimo išmokos nukentėjusiam asmeniui atlyginimo (CK 1.127 str. 4 d., 1.125 str. 7 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo mėn. 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UADB „Ergo Lietuva“ v. G. B., V. B., bylos Nr. 3K-3-382/2009). Šioje byloje nustatyta, kad draudimo išmoką dalimis ieškovas išmokėjo 2010-04-22 ir 2010-09-22 pavedimais, o ieškinys atsakovui S. Saško pareikštas – 2011-04-29, kitiems atsakovams N. S. ir V. B. – tik 2011-10-17, t. y. pasibaigus vienerių metų ieškinio senaties terminui (b. l. 8-9, 11-12, 14-15). Atsakovas V. B. ieškinio senatimi nesigynė (b. l. 140-141). Dėl to ieškinys atsakovės N. S. atžvilgiu atmestinas suėjus vienerių metų sutrumpintam ieškinio senaties terminui, o ieškovui neprašius ieškinio senaties termino atnaujinti (CK 1.131 str. 1 d.). Ieškinys tenkintinas tik iš atsakovo V. B. nurodytoje aukščiau apimtyje.

21Atsakovui praleidus terminą piniginei prievolei įvykdyti, iš jo ieškovui taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos, skaičiuotinos nuo priteistos sumos (415 Lt) nuo bylos iškėlimo konkrečiam atsakovui teisme dienos (2011-10-18) iki teismo procesinio sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 2 d.).

22Ieškovas taip pat prašė įpareigoti atsakovus priteistas sumas pervesti į jo nurodytą sąskaitą, tačiau tai nelaikytina materialiu reikalavimu, o tik sprendimo vykdymui reikšminga informacija.

23Iš dalies patenkinus ieškinį, iš atsakovo V. B. priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos: 67 Lt žyminio mokesčio (b. l. 3), 401,78 Lt būtinosios išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų vertimu iš anglų ir norvegų kalbų (b. 46-47,48-49,53-54) (CPK 88 str. 1 d. 8 p., 93 str. 1 d.). Išlaidos nemažintinos, kadangi aukščiau aprašytos pareigos nevykdymas ir sąlygojo bylinėjimosi išlaidų susidarymą ir jų mažinimas nebūtų teisingas (CPK 93 str. 4 d.).

24Taip pat iš atsakovo į valstybės pajamas priteistina 25,62 Lt teismo (pašto) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu ir įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 5 d.).

25Prašymai skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesu atmestini, nes nenustatyta, kad ieškinys būtų nepagrįstas ir nesąžiningai pareikštas (CPK 95 str.). Kaip matyti iš bylos aplinkybių, patys atsakovai neteikdami Įstatymuose numatytos privalomos informacijos draudikui sąlygojo ieškinio jiems pareiškimą, o vėliau ir jo tikslinimą.

26Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185, 250, 259, 263, 268, 270, 274, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

27iš dalies patenkinti ieškinį.

28Priteisti iš atsakovo V. B. (V. B., a. k. ( - ) ieškovui AAS ,,Gjensidige Baltic”, veikiančiam per AAS ,,Gjensidige Baltic‘‘ Lietuvos filialą (įmonės kodas 300633222) 415 Lt (keturis šimtus penkiolika litų) išmokėtos draudimo išmokos, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo atsakovui teisme dienos, t. y. nuo 2011-10-18, iki teismo procesinio sprendimo visiško įvykdymo bei 468,78 Lt (keturis šimtus šešiasdešimt aštuonis litus 78 ct) bylinėjimosi išlaidų.

29Atmesti ieškinį atsakovams S. S. ir N. S..

30Priteisti iš atsakovo V. B. (V. B.) į valstybės pajamas 25,62 Lt (dvidešimt penkis litus 62 ct) teismo (pašto) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu ir įteikimu.

31Išaiškinti atsakovui, kad į valstybės pajamas priteistas bylinėjimosi išlaidas ji privalo sumokėti pavedimu į Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“, AB, įmokos kodas 5660, ir mokėjimo kvitą pateikti teismui.

32Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėja Jovita... 2. ieškovas remdamasis Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės... 3. Nurodė, kad 2009-10-16 Norvegijoje, dėl vairuotojo - atsakovo 4. Atsakovas S. S. atsiliepimuose į ieškinį ir jo... 5. Atsakovė N. S. atsiliepimais į ieškinį ir jo... 6. Atsakovas V. B. atsiliepimu į ieškinį prašė... 7. V. B. 2011-09-22 apklaustas liudytoju parodė, kad jis... 8. Atsakovė 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 10. Byloje nustatyta, kad ieškovas ir N. S. 2009-10-02... 11. 2009-11-19 ieškovas išsiuntė atsakovei 12. Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės... 13. Eismo įvykio metu nukentėjusiam asmeniui išmokėjęs draudimo išmoką... 14. Pagal šio įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 5 punktą... 15. Sprendžiant dėl kiekvieno atsakovų atsakomybės ieškovui už nurodytos... 16. Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos mokėjimo... 17. Nagrinėjamu atveju atsakovai S. S. ir 18. Žalos dydis ir jos atlyginimo nukentėjusiajam eismo įvykyje asmeniui faktas... 19. Kaip minėta, Taisyklių 63 punktas numato, kad grąžinamos atsakingam... 20. Tačiau atsakovai 21. Atsakovui praleidus terminą piniginei prievolei įvykdyti, iš jo ieškovui... 22. Ieškovas taip pat prašė įpareigoti atsakovus priteistas sumas pervesti į... 23. Iš dalies patenkinus ieškinį, iš atsakovo 24. Taip pat iš atsakovo į valstybės pajamas priteistina 25,62 Lt teismo... 25. Prašymai skirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą procesu atmestini, nes... 26. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 27. iš dalies patenkinti ieškinį.... 28. Priteisti iš atsakovo V. B. (V.... 29. Atmesti ieškinį atsakovams S. S. ir 30. Priteisti iš atsakovo V. B. (V.... 31. Išaiškinti atsakovui, kad į valstybės pajamas priteistas bylinėjimosi... 32. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu...