Byla 2YT-3910-985/2020
Dėl antstolės veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Svajonė Žukaitienė, R. B., bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė (duomenys neskelbtini) (bankroto administratorius V. A.)

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Ingrida Navickienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos R. B. skundą dėl antstolės veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė Svajonė Žukaitienė, R. B., bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė ( - ) (bankroto administratorius V. A.).

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja R. B. prašo pakeisti 1/2 dalį areštuoto skolininko sutuoktinės R. B. darbo užmokesčio, gaunamo iš ( - ), įmonės kodas ( - ), ją sumažinant iki 20 procentų.

5Nurodo, jog antstolė areštuodama skolininko R. B. sutuoktinės turtą: du automobilius ir žemės sklypą, bei 1/2 dalį R. B. priklausančio darbo užmokesčio, gaunamo iš ( - ), t. y. areštuodama daugiau skolininko R. B. sutuoktinės R. B. turto siekia iš gautų darbinės veiklos pajamų padengti ne tik išieškomą skolą, bet ir 1877,57 eurus vykdymo išlaidų. Sutuoktinės R. B. darbinės pajamos šiuo metu yra pagrindinis šeimos pragyvenimo šaltinis. Iš gaunamų šių darbinių pajamų pareiškėja išlaiko arba prisideda prie išlaikymo penkių asmenų šeimos. Sutuoktinis skolininkas R. B. įrašytas Užimtumo Tarnyboje prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno klientų aptarnavimo Departamento ( - ) skyriuje kaip ieškantis darbo. Prašė antstolės atsižvelgti jų šeimos sunkias pragyvenimo sąlygas ir, kad iš skolininko sutuoktinės R. B., gaunamų darbinių pajamų ( - ), reikia išlaikyti nedarbingus šeimos narius, tai yra sutuoktinį, sūnų ( - ), kuris mokosi ( - ), vien tik buto nuoma ( - ) mieste kainuoja ( - ), padeda dukrai ( - ), kuri nuomoja butą ( - ) mieste ir dirba ( - ), (prisideda prie buto už kurį moka ( - ) nuomos išlaikymo), bei rūpinasi garbingo amžiaus, sergančia motina Z. J. A., kuri gauna minimalią 280 eurų pensiją, šeima santaupų, kitų pragyvenimo pajamų neturi. Antstolės Svajonės Žukaitienės prašo rasti galimybę sumažinti R. B., areštuoto 1/2 dalies darbo užmokesčio ( - ) iki 20 procentų. Nurodo, kad antstolė asmeninio R. B. turto pagal arešto aktą Nr. S-20-76-16163, areštavo žymiai daugiau negu sutuoktinis R. B. yra skolingas (13251,53 eurus) UAB ( - ). Areštuoti du automobiliai ir žemės sklypas ( - ) arų ploto, esantis ( - ), kurio rinkos vertė yra žymiai didesnė, negu sutuoktinio skola UAB ( - ), bendra išieškoma suma su vykdymo išlaidomis 14046,25 eurai. Pareiškėjos manymu antstolė pažeidė jai įstatymo suteiktas teises areštuodama, skolininko sutuoktinei R. B. priklausančio turto, daugiau negu reikia išieškotinai sutuoktinio R. B. skolai UAB ( - ) ir vykdymo išlaidoms padengti.

6Antstolė Svajonė Žukaitienė 2020-05-22 priėmė patvarkymą Nr. S-00255 vykdomojoje byloje Nr. 0076/20/00201, kuriuo pareiškėjos skundo netenkino, nurodydama, jog vykdant išieškojimą iš skolininko R. B., 2020-04-23 priimtas patvarkymas, dėl skolininko sutuoktinės R. B. darbo užmokesčio arešto Nr. S-20-76-16164 ir patvarkymas dėl sutikimo, dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu, patvirtintu notarine tvarka, išsiuntimo skolininkui, informacijos pateikimo. Per dvidešimt dienų skolininkas užpildyto sutikimo dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru sutuoktinio ir kitų bendraturčių susitarimu formos nepateikė. Todėl 2020-05-16 išieškotojui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei ( toliau - BUAB ( - )) išsiųstas pasiūlymas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 667 straipsnio tvarka, dėl skolininko sutuoktinio turto dalies nustatymo ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pasiūlymo dienos kreiptis į teismą su prašymu, dėl skolininko R. B., turto dalies bendrojoje nuosavybėje su sutuoktine R. B. nustatymo.

7Nurodo, jog 2020-05-18 gavus skolininko sutuoktinės R. B. skundą dėl 2020-04-23 patvarkymo Nr. S-20-76-16164 „Dėl skolininko sutuoktinio darbo užmokesčio arešto", kuriuo prašė 1/2 areštuoto jos darbo užmokesčio dalį sumažinti iki 20 procentų, pareiškėjos skundo netenkino. CPK 736 straipsnio 3 dalis numato, kad vykdant išieškojimą ir esant skolininko rašytiniam prašymui, "išskaitos dalis gali būti mažinama po dešimt procentų kiekvienam išlaikytiniui, tačiau taip negali būti sumažinta įstatymų ar teismo nustatyta dalis". Antstolė nurodė, kad šiuo atveju iš R. B. joks išieškojimas nėra vykdomas, todėl taikyti paminėtą įstatymo normą ir mažinti areštuoto jos darbo užmokesčio dalį, nėra jokio teisinio pagrindo. Pažymėjo, kad antstolio patvarkymas dėl skolininko R. B. sutuoktinės R. B. darbo užmokesčio arešto Nr. S-20-76-16164, neužkerta kelio pačiam skolininkui R. B. geranoriškai sumokėti skolą į antstolio depozitinę sąskaitą, tokiu būdu išvengiant išieškojimo iš dalies sutuoktinės gaunamų pajamų. Išieškotojai turi teisę reikalauti nustatyti skolininko dalį taip, kad būtų galima iš jo išieškoti. Jeigu per antstolio nustatytą terminą šis prašymas teismui nepateikiamas, antstolis išieškojimą iš to turto nutraukia. Antstolio patvarkymo surašymo dienai dar nebuvo suėjęs terminas išieškotojams kreiptis į teismą dėl skolininko R. B. dalies nustatymo areštuotame turte.

8Teismo nustatytu terminu suinteresuoti asmenys R. B., BUAB ( - ) nepateikė atsiliepimų dėl pareiškėjos skundo, procesiniai dokumentai įteikti tinkamai.

9Teismas

konstatuoja:

10skundas atmestinas.

11Antstolio procesinių veiksmų teisėtumą CPK nustatyta tvarka kontroliuoja teismas (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 27 straipsnio 1 dalis). Nagrinėdamas skundus dėl antstolių veiksmų ir vertindamas jų teisėtumą, teismas turi įvertinti ar atlikdamas konkretų procesinį veiksmą antstolis laikėsi įstatymo reikalavimų, ar spręsdamas jo diskrecijai tenkantį klausimą, atsižvelgė į teisėtus šalių interesus.

12Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad antstolė Svajonė Žukaitienė atlieka skolos išieškojimo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0076/20/00201, užvestoje pagal 2019-10-24 Marijampolės apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. e2-7078-802/2019 dėl 27020,08 Eur skolos ir 584,82 Eur palūkanų išieškojimo iš skolininko R. B. išieškotojai BUAB ( - ).

13Antstolei, atliekant vykdymo veiksmus 2020-02-14 surašyti pirminiai procesiniai dokumentai: patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S-120-76-6342, vykdymo išlaidų apskaičiavimas Nr. S-20-76-6343 ir raginimas įvykdyti sprendimą Nr. S-20-76-6344, kurie skolininkui įteikti 2020-02-20.

14Skolininkui neįvykdžius 2020-02-14 raginime įvykdyti sprendimą nurodytų veiksmų, taikytos priverstinio skolos išieškojimo priemonės – areštas skolininkui priklausančiam nekilnojamajam turtui: pastatui (siurblinei), esančiam ( - )., žemės sklypui, esančiam ( - ), kuris įregistruotas 2020-03-13 turto arešto aktu Nr. TA2-20-032109.

15Bankroto administratoriui informavus, kad jo žinioje yra skolininkui R. B. priklausančių piniginių lėšų, antstolė 2020-04-02 priėmė patvarkymą dėl piniginių lėšų pervedimo į antstolės depozitinę sąskaitą. 2020-04-06 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkyme užfiksuota, kad iš skolininko išieškota 15591,68 Eur lėšų. Liko išieškoti 13254,32 Eur skolos ir 794,72 Eur vykdymo išlaidų.

162020-04-23 turto arešto aktu Nr. S-2076-16163 taikytas areštas skolininko sutuoktinei priklausančiam kilnojamajam turtui: transporto priemonėms valstybiniai Nr. ( - ) ( - ) bei nekilnojamam turtui - žemės sklypui, unikalus numeris ( - ), esančiam ( - ). 2020-04-23 patvarkymu Nr. S-20-76-16165 dėl turto arešto pasiūlė per 20 dienų nuo turto arešto akto surašymo arba pakartotinio išsiuntimo dienos t. y. 2020-04-23 antstoliui pateikti užpildytą sutikimo dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu formą. 2020-04-23 patvarkymu Nr. S-20-76-16164 dėl skolininko sutuoktinio darbo užmokesčio arešto, kuriuo pasiūlė ne vėliau nei per dvidešimt dienų nuo turto arešto akto surašymo dienos antstoliui turi pateikti užpildytą sutikimo dėl turto dalies nustatymo ar turto pasidalijimo bendru skolininko ir kitų bendraturčių susitarimu formą. Patvarkė areštuoti 1/2 darbo užmokesčio dalį, priklausančią skolininko sutuoktinei R. B., esančią (būsiančią) ( - ). Bei nurodyti ( - ), areštuotas pinigines lėšas saugoti iki atskiro antstolio patvarkymo. Nors vykdomojoje byloje duomenų, patvirtinančių šių aukščiau nurodytų dokumentų įteikimą nėra, tačiau pareiškėja 2020-05-12 skunde nurodė, kad 2020-04-25 dieną gavo minėtus patvarkymus ir turto arešto aktą.

17Antstolė 2020-05-16 išieškotojui BUAB ( - ) išsiuntė pasiūlymą dėl skolininko sutuoktinio turto dalies nustatymo ir pasiūlyta ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pasiūlymo dienos, vadovaujantis CPK 667 straipsniu, kreiptis į teismą su prašymu, dėl skolininko R. B., turto dalies bendrojoje nuosavybėje su sutuoktine R. B., nustatymo.

18Antstolis - tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas (Antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis). Antstoliai, atlikdami savo funkcijas, privalo vadovautis antstolių veiklos teisėtumo, kooperacijos ir demokratiškumo, taip pat civilinio proceso principais, tarp jų ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principais.

19Vykdymo proceso tikslas yra kuo greičiau ir ekonomiškiau įstatymų nustatyta tvarka įvykdyti sprendimą, vykdymo proceso tikslas reiškia operatyvų ir efektyvų, laikantis CPK nustatytų terminų, skolininko turto realizavimą, siekiant padengti kreditoriaus reikalavimą.

20Vykdant išieškojimą iš skolininko fizinio asmens, išieškoma iš jam asmeninės nuosavybės teise priklausančio turto, taip pat iš jo dalies, įeinančios į bendrąją dalinę ar jungtinę nuosavybę (CPK 666 straipsnio 1 dalis). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 3.87 straipsnio 1 dalį, turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė, o CK 3.117 straipsnis įtvirtina sutuoktinių nuosavybės teisės lygybės prezumpciją, pagal kurią preziumuojama, jog turtas yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, kol neįrodyta, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė (CK 3.88 straipsnio 2 dalis). CK 3.88 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kuris turtas ir pajamos įstatymo pripažįstami bendrąja jungtine nuosavybe. Bendrąja jungtine nuosavybe laikomos ir pajamos, gautos iš vieno sutuoktinio veiklos (CK 3.88 straipsnio 1 dalies 3 punktas), taip pat iš kiekvieno sutuoktinio darbo užmokesčio ar intelektinės veiklos gautos pajamos (CK 3.88 straipsnio dalies 5 punktas).

21Pareiškėja skundą dėl antstolės veiksmų grindžia tuo, jog antstolė asmeninio pareiškėjos R. B. turto pagal 2020-04-23 arešto aktą Nr. S-20-76-16163, areštavo žymiai daugiau negu sutuoktinis R. B. yra skolingas (13251,53 eurus) BUAB ( - ). Areštuoti du automobiliai ir žemės sklypas ( - ) ha ploto, esantis ( - ) mieste, kurio rinkos vertė pareiškėjos teigimu yra žymiai didesnė, negu sutuoktinio R. B. skola UAB ( - ), bendra išieškoma suma su vykdymo išlaidomis 14046,25 eurai. Teismui savo iniciatyva patikrinus Valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų bazę nustatyta, kad antstolės areštuotas žemės sklypas, kurio unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), nuosavybės teise registruotas R. B. vardu pagal 1995-08-10 pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 17259. Iš prie skundo pridėtų priedų, tai yra santuokos liudijimo nustatyta, kad pareiškėjos santuoka sudaryta ( - ), dėl ko darytina išvada, jog minėtas turtas, įgytas bendrojoje sutuoktinių nuosavybėje. Nagrinėjamu atveju pareiškėja teismui nepateikė duomenų, patvirtinančių, kad antstolės areštuotas turtas (ir kilnojamosios turtas), yra vieno sutuoktinio, tai yra pareiškėjai priklauso asmeninės nuosavybės teise. Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išraše minėto žemės sklypo vidutinė rinkos vertė nenurodyta, nurodyta žemės sklypo vertė ( - ) Eur, vertės neperskaičiuotos. Kitokią žemės sklypo rinkos vertę patvirtinančių dokumentų pareiškėja nepateikė, todėl nesutiktina su pareiškėjos nurodytu, jog antstolė arešto aktu Nr. S-20-76-16163, areštavo turto už ženkliai didesnę vertę, negu skolininkas yra skolingas BUAB ( - ).

22Taip pat pareiškėja skundu dėl antstolės veiksmų prašo pakeisti 1/2 dalį areštuoto skolininko sutuoktinės R. B. darbo užmokesčio, gaunamo iš ( - ), ją sumažinti iki 20 procentų. Prašymą grindžia tuo, jog šeimos sunkios pragyvenimo sąlygos, iš skolininko sutuoktinės R. B., gaunamų darbinių pajamų 900 eurų, reikia išlaikyti nedarbingus šeimos narius. Nurodė, kad duktė J. B., gimusi ( - ), gyvena ( - ), kuri nuomoja butą ( - ) ir dirba ( - ), (prisideda prie buto už kurį moka ( - ) eurų nuomos išlaikymo), sūnus K. B., gimęs ( - ), mokosi ( - ), kurio vien tik buto nuoma ( - ) kainuoja ( - ) eurų, šeimoje drauge gyvena pareiškėjos motina Z. J. A., kuri serga nepagydoma sunkia liga, dėl ko ją kas mėnesį reikia vežti ( - ) konsultacijoms, naudoja daug medikamentų, kurie labai brangūs ir ne visi kompensuojami, gauna tik minimalią 280 eurų pensiją bei sutuoktinį (skolininką) R. B., kuris įrašytas Užimtumo Tarnyboje prie Lietuvos Respublikos Socialinės Apsaugos ir Darbo ministerijos Kauno klientų Aptarnavimo Departamento ( - ) skyriuje kaip ieškantis darbo.

23CPK 736 straipsnio 2 dalyje reglamentuojama, jog iš darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą MMA dydį, išskaitoma penkiasdešimt procentų, jeigu ko kita nenustato įstatymai ar teismas. To paties straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad jeigu skolininkas išlaiko nedarbingus šeimos narius, esant jo rašytiniam prašymui, antstolio patvarkymu šio straipsnio 2 dalyje nurodyta išskaitoma dalis gali būti mažinama po dešimt procentų kiekvienam išlaikytiniui, tačiau taip mažinant negali būti sumažinta įstatymų ar teismo nustatyta dalis. Mažinant išskaitų dydį, neatsižvelgiama į išlaikytinius, kuriems išlaikyti iš skolininko darbo užmokesčio daromos išskaitos.

24Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad antstolė 2020-05-16 išieškotojui BUAB ( - ) išsiuntė pasiūlymą dėl skolininko sutuoktinio turto dalies nustatymo ir pasiūlė ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pasiūlymo gavimo dienos, vadovaujantis CPK 667 straipsniu, kreiptis į teismą su prašymu, dėl skolininko R. B., turto dalies bendrojoje nuosavybėje su sutuoktine R. B. nustatymo. Nustatyta, kad antstolės 2020-05-22 patvarkyme atsisakyti patenkinti R. B. skundą nurodyta, kad terminas išieškotojui kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies nustatymo areštuotame turte dar nėra suėjęs. Teismui savo iniciatyva patikrinus teismų informacinę sistemą „Liteko“ nustatyta, kad išieškotojas į teismą dėl skolininko turto, kuris yra jo bendra su kitais asmenimis nuosavybė, dalies nustatymo, dar nesikreipė. Antstolio apie priimtą sprendimą kreiptis į teismą neinformavo.

25Pažymėtina, jog CPK 667 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog jeigu per antstolio nustatytą terminą šis prašymas teismui nepateikiamas, antstolis išieškojimą iš to turto nutraukia. Šiuo atveju antstolio 2020-05-16 siūlyme išieškotojui pasiūlyta ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pasiūlymo gavimo dienos kreiptis į teismą su prašymu dėl skolininko turto dalies bendrojoje nuosavybėje su sutuoktine R. B. nustatymo. Vykdomojoje byloje duomenų, patvirtinančių kada konkrečiai išieškotojas gavo 2020-05-16 antstolio pasiūlymą, nėra. Teismas pažymi, jeigu šiuo atveju išieškotojas 2020-05-16 pasiūlymą gavo elektroniniu paštu 2020-05-16, tai yra daugiau nei prieš 30 dienų ir antstolio nustatytu terminu nesikreipė į teismą, antstolis vykdomąją bylą iš to turto turės nutraukti. Pakartotinai nukreipti išieškojimą į šį turtą pagal tuos pačius vykdomuosius dokumentus galima ne anksčiau kaip praėjus vieneriems metams po išieškojimo iš to turto nutraukimo dienos. Pabrėžtina, kad toks teisinis reguliavimas skatina vykdymo proceso šalis aktyviai prisidėti prie išieškojimo proceso, kad kuo greičiau būtų realiai įvykdytas sprendimas. Todėl nagrinėjamu atveju sutiktina su antstolio nurodytu, jog šiuo atveju iš R. B. išieškojimas nėra vykdomas, todėl vadovautis CPK 736 straipsnio 3 dalies nuostatomis ir mažinti areštuoto jos darbo užmokesčio dalį, nėra jokio teisinio pagrindo. Taip pat sutiktina su antstolės pažymėtu, kad antstolio patvarkymas dėl skolininko R. B. sutuoktinės R. B. darbo užmokesčio arešto Nr. S-20-76-16163, neužkerta kelio pačiam skolininkui geranoriškai sumokėti skolą į antstolio depozitinę sąskaitą, tokiu būdu išvengiant išieškojimo iš dalies sutuoktinės gaunamų pajamų.

26Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog antstolė, pagrįstai atliko vykdymo veiksmus, susijusius su pareiškėjos vardu registruoto kilnojamojo ir nekilnojamojo turto areštu, įvertinusi, kad skolininko sutuoktinė R. B. dirba ir gauna darbo užmokestį, skolininkas R. B. nedirba, skolos gera valia nemoka, realizuotino turto neturi, antstolė pagrįstai areštavo skolininko sutuoktinei R. B., priklausančią 1/2 dalį darbo užmokesčio, mokamo ( - ), bei nustatė, jog šioje vykdymo proceso stadijoje nėra pagrindo mažinti areštuoto darbo užmokesčio dalį 20 procentų, kadangi iš pareiškėjos dar nevykdomas išieškojimas.

27Atsižvelgiant į teismo nustatytas aplinkybes, teisinį reglamentavimą, nesant pagrindo konstatuoti antstolės atliekamų veiksmų neteisėtumą vykdomojoje byloje Nr. 0076/20/00201, pareiškėjos skundas dėl antstolės Svajonės Žukaitienės veiksmų laikytinas nepagrįstu ir atmestinas (CPK 510, 513 straipsniai).

28Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos finansų ir teisingumo ministrų 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, pakeistu 2020 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1R-19/1K-2 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 5 eurai, šioje byloje susidariusios mažiau nei 5 eurų išlaidos, susiję su procesinių dokumentų įteikimu, iš pareiškėjos nepriteistinos.

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 513 straipsniu, 290 straipsniu, 291 straipsniu, teismas

Nutarė

30pareiškėjos R. B. skundą atmesti.

31Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Ingrida... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos R. B. skundą dėl... 3. Teismas... 4. pareiškėja R. B. prašo pakeisti 1/2 dalį areštuoto skolininko sutuoktinės... 5. Nurodo, jog antstolė areštuodama skolininko R. B. sutuoktinės turtą: du... 6. Antstolė Svajonė Žukaitienė 2020-05-22 priėmė patvarkymą Nr. S-00255... 7. Nurodo, jog 2020-05-18 gavus skolininko sutuoktinės R. B. skundą dėl... 8. Teismo nustatytu terminu suinteresuoti asmenys R. B., BUAB ( - ) nepateikė... 9. Teismas... 10. skundas atmestinas.... 11. Antstolio procesinių veiksmų teisėtumą CPK nustatyta tvarka kontroliuoja... 12. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad antstolė Svajonė Žukaitienė atlieka... 13. Antstolei, atliekant vykdymo veiksmus 2020-02-14 surašyti pirminiai... 14. Skolininkui neįvykdžius 2020-02-14 raginime įvykdyti sprendimą nurodytų... 15. Bankroto administratoriui informavus, kad jo žinioje yra skolininkui R. B.... 16. 2020-04-23 turto arešto aktu Nr. S-2076-16163 taikytas areštas skolininko... 17. Antstolė 2020-05-16 išieškotojui BUAB ( - ) išsiuntė pasiūlymą dėl... 18. Antstolis - tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia... 19. Vykdymo proceso tikslas yra kuo greičiau ir ekonomiškiau įstatymų nustatyta... 20. Vykdant išieškojimą iš skolininko fizinio asmens, išieškoma iš jam... 21. Pareiškėja skundą dėl antstolės veiksmų grindžia tuo, jog antstolė... 22. Taip pat pareiškėja skundu dėl antstolės veiksmų prašo pakeisti 1/2 dalį... 23. CPK 736 straipsnio 2 dalyje reglamentuojama, jog iš darbo užmokesčio ir jam... 24. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad antstolė 2020-05-16 išieškotojui BUAB ( -... 25. Pažymėtina, jog CPK 667 straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog jeigu per antstolio... 26. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, jog antstolė,... 27. Atsižvelgiant į teismo nustatytas aplinkybes, teisinį reglamentavimą,... 28. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos finansų ir teisingumo... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso CPK 513... 30. pareiškėjos R. B. skundą atmesti.... 31. Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti...