Byla 2-2679-568/2011
Dėl daiktinių teisinių santykių

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Odeta Ragauskienė, sekretoriaujant Aušrai Drūlytei, nedalyvaujant ieškovėms A. V., K. J., dalyvaujant jų atstovei advokato padėjėjai Jolantai Ramoškienei, atsakovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovei Neringai Joneliūnaitei, trečiojo asmens Kauno miesto savivaldybės atstovei Laurai El Ostai, nedalyvaujant tretiesiems asmenims VĮ Registrų centrui, V. P., V. A., J. M., D. P., Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, žodinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal ieškovių A. V., K. J. ieškinį atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, tretiesiems asmenims Kauno miesto savivaldybei, VĮ Registrų centrui, V. P., V. A., J. M., D. P., Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl daiktinių teisinių santykių,

Nustatė

2ieškovės pateiktu patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą reikšdamos reikalavimus pripažinti statytoju, gyvenamojo namo įteisinimo teisės pripažinimo.

3Ieškovės į posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai.

4Ieškovių atstovė advokato padėjėja prašo atidėti bylos nagrinėjimą arba sustabdyti iki kol bus sprendžiamas klausimas ikiteismine tvarka. Paaiškino, kad savivaldybei yra pateiktas su patikslintu projektu prašymas spręsti dėl savavalinių padarinių pašalinimo taikiu būdu. Nurodė, kad buvo surinkti papildomi dokumentai, su visais sutikimais, tame tarpe ir žemėtvarkos, bei pateikti kanceliarijai.

5Atsakovo atstovė prašo ieškinį palikti nenagrinėtu.

6Paaiškino, kad nors ieškovių atstovė nurodė, kad Nacionalinė žemės tarnyba davė sutikimą įteisinti savavalinės statybos padarinius nacionalinėje žemėje, tačiau byloje tokios medžiagos nėra. Taip pat nėra pateikta ir parengta projektinė dokumentacija. Pateikė tik vieną prašymo egzempliorių nepatiekiant jo priedų ir nepadarant tinkamų kopijų visiem proceso dalyviams. Yra pažeidžiamos CPK normos. Dėl prašymo atidėti, tai yra pagrindas atidėti bylos nagrinėjimą tol, kol prašymą išnagrinės. Dėl bylos stabdymo, tai turėtų būti apibrėžtas terminas iki kada byla turėtų būti sustabdyta. Stabdyti nėra tikslo ir pagrindo. Ieškovės nenurodė konkrečių pagrindų, dėl kurių prašo stabdyti bylą. Dėl stabdymo nesutinka ir tuo pagrindu, kad galėtų pasinaudoti ikiteismine tvarka, nes pagal CPK normas, jeigu yra galimybė išspręsti ginčą ikiteismine tvarka, tai ji turi būti išnaudota ir ieškinys paliekamas nenagrinėtu. Nurodė, kad nesuprantamas bylos tikslingumas. Jeigu teisės aktais yra numatyta tvarka įsiteisinti savavališką statybą, tai koks tikslas teisme laikyti bylą su tuo pačiu reikalavimu. Iš jokios institucijos negavo neigiamo atsakymo, jo negalima šalinti teisės aktų nustatyta tvarka.

7Trečiojo asmens atstovė nurodė, kad prašymas pateiktas prieš dvi dienas, todėl atsakymas nėra išnagrinėtas per šį laikotarpį. Pats prašymas nėra labai aiškiai suformuluotas, ko prašoma. Preziumuotina, kad siekiama gauti statybą leidžiantį dokumentą. Statybos įstatyme numatyta tvarka ir procedūra bei kokie dokumentai turi būti pateikti. Kompetentingas skyrius įvertins, ar visi dokumentai pateikti. Jei pateikti visi, tuomet nagrinės patį projektą, kuris turės būti patikrintas ir suderintas. Tas užima laiko, nes numatyti terminai Statybos įstatyme. Jei sprendžiam klausimą dėl atidėjimo, tai teismas turėtų atsižvelgti, kad klausimo sprendimas užtruks mažiausiai mėnesį. Ieškovų teisė yra pasirinkti vienokį ar kitokį būdą. Dienos konkrečios nustatyti nėra įmanoma, reikėtų nustatyti konkrečią aplinkybę, kuriai įvykus reikėtų atnaujinti bylos nagrinėjimą.

8Tretieji asmenys VĮ Registrų centro atstovas, V. P., V. A., J. M., D. P., Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos į posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Gautas VĮ Registrų centro prašymas bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant, kitų prašymų negauta.

9Ieškinys paliktinas nenagrinėtu.

10Nustatyta, kad ieškovės pateiktu patikslintu ieškiniu prašo pripažinti J. B. statytoju pastato gyvenamojo namo su priklausiniais, esančio ( - ), ir pripažinti teisę likviduoti savavalinius padarinius gyvenamojo su priklausiniais, t.y. pašalinti trūkumus, susijusius su statinio statybos dokumentų tinkamu įforminimu, numatytu LR Statybos įstatyme. Iš pateikto ieškovių 2011-07-15 prašymo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui, gauto Kauno miesto savivaldybės administracijoje 2011-08-23, matyti, kad ieškovės prašo spręsti klausimą dėl savavalinių padarinių šalinimo LT Statybos įstatymo nustatyta tvarka, t.y. ieškovės minėtus ieškinyje pareikštus reikalavimus pradėjo spręsti neteismine tvarka.

11LR Statybos įstatymo 28 str. 3 d. numato asmens subjektyvinę teisę kreiptis į statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovės minėta teise kreiptis į statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus yra pasinaudojusios- 2011-08-23 Kauno miesto savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų departamento Priimamojo interesantų aptarnavimo poskyryje yra gautas ieškovių prašymas spręsti klausimą dėl savavalinių padarinių šalinimo LT Statybos įstatymo nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad ieškovės ginčą sprendžia išankstine neteismine tvarka, todėl vadovaujantis proceso koncentracijos, kooperacijos ir ekonomiškumo principais ieškinys paliktinas nenagrinėtu (LR CPK 296 str. 1 d. 1 p.).

12Ieškovėms išaiškintina, kad ieškinio palikimas nenagrinėtu netrukdo joms iš naujo keiptis į teismą, išnaudojus galimybę ginčą išspręsti neteismine tvarka (CPK 297 str.). Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 115 str.2 d., 290-291 str.

Nutarė

13ieškovių A. V., K. J. ieškinį atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, tretiesiems asmenims Kauno miesto savivaldybei, VĮ Registrų centrui, V. P., V. A., J. M., D. P., Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos dėl daiktinių teisinių santykių palikti nenagrinėtu.

14Nutartis per 7 d. gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai