Byla 2-7232-110/2011

2Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Stanislovas Juocevičius,

3išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,General Financing“ ieškinį atsakovei S. K. dėl mokėtinų įmokų, delspinigių, metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

4ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2007-12-19 tarp ieškovo ir atsakovės buvo sudarytas vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandoris Nr. 1, pagal kurį ieškovas atsakovei suteikė 324,81 Lt vartojimo kreditą iki 2008-06-19. Atsakovė įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas, tačiau prisiimtų įsipareigojimų nevykdė ir mokėtinų įmokų nemokėjo. Atsakovės skolą ieškovui sudaro 175,02 Lt mokėtinų įmokų ir 371,22 Lt delspinigių, viso: 546,24 Lt.

5Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 175,02 Lt mokėtinų įmokų, 371,22 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 67,00 Lt bylinėjimosi išlaidų.

6Atsakovei Lietuvos Respublikos CPK 124 str. nustatyta tvarka buvo įteiktas ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus. Atsakovė atsiliepimo į ieškinį nustatytu terminu teismui nepateikė, nepateikimo priežasčių nenurodė, todėl sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., esant ieškovo prašymui priimtinas sprendimas už akių.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Pagal byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad 2007-12-19 tarp ieškovo ir atsakovės buvo sudarytas vartojimo kredito sutarties Nr. ( - ) finansavimo sandoris Nr. 1, pagal kurį ieškovas atsakovei suteikė 324,81 Lt vartojimo kreditą iki 2008-06-19 (b.l. 4-7). Sutarties 3.1.1. punktu atsakovė įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas. Pagal kreditavimo sutarties 6.4 punktą ieškovas turi teisę reikalauti, kad atsakovė sumokėtų visas pagal sutartį mokėtinas įmokas ir delspinigius, jeigu atsakovė nevykdo sutarties sąlygų, t.y. nemoka mokėtinų įmokų daugiau kaip 60 dienų. Atsakovės mokėtinų įmokų suma ieškovui sudaro 175,02 Lt. Kiekviena iš šalių savo prievoles privalo vykdyti tinkamai ir nustatytu laiku, tačiau atsakovė nepateikė teismui atsiliepimo bei įrodymų dėl prievolės tinkamo vykdymo (CPK 12, 178 str.). Taip pat neginčijo ieškovo argumentų dėl skolos pagrįstumo ir dydžio.

10Pagal sutarties 6.3. punktą atsakovė, praleidusi terminą sumokėti įmoką, už kiekvieną termino praleidimo dieną nuo laiku nesumokėtos sumos privalo mokėti ieškovui delspinigius. Pagal ieškovo pateiktą delspinigių paskaičiavimo lentelę, delspinigiai sudaro 371,22 Lt t.y. po 0,5 procento nuo nesumokėtos įmokos už kiekvieną pradelstą dieną (b.l. 6).

11Reikalavimą dėl 371,22 Lt delspinigių priteisimo ieškovas grindžia Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007-10-12 nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007, kurioje teismas nurodė, kad sutartinių netesybų ypatumai neleidžia jų mažinti iki kreditoriaus įrodytų nuostolių dydžio, nes tokiu būdu būtų paneigtas sutarčių laisvės principas. Tačiau minimoje nutartyje teismas taip pat yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kuri teismas turi įgyvendinti ex officio, ir jau 0,2 procentų delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, kas sudaro 73 procentus per metus, yra aiškiai per didelės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005).

12Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, taip pat jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 8 d. nutartis Nr. 3K-3-107/2006). Ieškovas nepateikė įrodymų, kad jis būtų patyręs būtent tokio dydžio nuostolius (371,22 Lt) dėl skolininko netinkamo prievolės vykdymo (CPK 12, 178 str. str.). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, šalių sulygti sutartimi (sutarties 6.3 p.) 0,5 proc. delspinigiai už kiekvieną termino praleidimo dieną yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis.

13Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei į tai, jog atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, sutartinių delspinigių dydis mažintinas iki 0,1 procento nuo negrąžintos sumos per dieną. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovės priteistina 74,24 Lt delspinigių.

14Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, todėl ieškovui iš atsakovės priteistina 175,02 Lt mokėtinų įmokų ir 74,24 Lt delspinigių, viso: 249,26 Lt.

15Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos iki visiško sprendimo įvykdymo.

16Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d. terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas.

17Remiantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, todėl ieškovui iš atsakovės priteistina 67,00 Lt žyminio mokesčio. Iš atsakovės taip pat priteistina 1,93 Lt teismo pašto išlaidų valstybei (CPK 88 str. 1 d. 8 p.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4d., 285-288 str., 307str., teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti ieškovui UAB ,,General Financing“ (įm.k.300515252) iš atsakovės S. K. (a.k( - ) 175,02 Lt mokėtinų įmokų, 74,24 Lt delspinigių ir 67,00Lt bylinėjimosi išlaidų, viso: 316,26 Lt.

21Priteisti ieškovui UAB ,,General Financing“ (įm.k.300515252) iš atsakovės S. K. (a.k( - ) penkių procentų dydžio palūkanas už priteistą 249,26 Lt sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos 2011-03-15 iki visiško sprendimo įvykdymo.

22Priteisti iš atsakovės S. K. (a.k( - ) 1,93 Lt teismo pašto išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, sumokant VMI prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, įmokos kodas 5660, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke ,,Swedbank“, AB.

23Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (toliau-pareiškimas). Pareiškime turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, dėl kurių nebuvo pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį bei šias aplinkybes pagrindžiantys įrodymai, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, pareiškimo ir priedų kopijos.

24Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Stanislovas Juocevičius,... 3. išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,General Financing“... 4. ieškovas ieškinyje nurodo, kad 2007-12-19 tarp ieškovo ir atsakovės buvo... 5. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 175,02 Lt mokėtinų įmokų, 371,22... 6. Atsakovei Lietuvos Respublikos CPK 124 str. nustatyta tvarka buvo įteiktas... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 9. Pagal byloje esančius rašytinius įrodymus nustatyta, kad 2007-12-19 tarp... 10. Pagal sutarties 6.3. punktą atsakovė, praleidusi terminą sumokėti įmoką,... 11. Reikalavimą dėl 371,22 Lt delspinigių priteisimo ieškovas grindžia... 12. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. jeigu netesybos (bauda,... 13. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei į tai, jog atsakovas yra... 14. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos... 15. Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti... 16. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d. terminą įvykdyti piniginę... 17. Remiantis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. šaliai, kurios naudai priimtas... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4d., 285-288 str., 307str.,... 19. ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti ieškovui UAB ,,General Financing“ (įm.k.300515252) iš atsakovės... 21. Priteisti ieškovui UAB ,,General Financing“ (įm.k.300515252) iš atsakovės... 22. Priteisti iš atsakovės S. K. (a.k( - ) 1,93 Lt teismo pašto išlaidų,... 23. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 24. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti...