Byla 2-10598-615/2011
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo, trečiajam asmeniui esant Kauno miesto savivaldybei

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AB “Kauno energija” pareikštą ieškinį atsakovui A. M. dėl skolos, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo, trečiajam asmeniui esant Kauno miesto savivaldybei,

Nustatė

2Ieškovas pareiškė ieškinį teisme dėl skolos, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo. Nurodė, kad ieškovas nuo 2008-06-01 iki 2011-03-01 tiekė butui, esančiam ( - ), kuris nuosavybės teise priklauso Kauno miesto savivaldybei ir kuriame savo gyvenamąją vietą nuo 1984-12-17 yra deklaravęs atsakovas bei kurio nuomininkas yra atsakovas, šilumos energiją patalpų šildymui bei karštam vandeniui ruošti. Atsakovas tam neprieštaravo, tačiau už patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti tiektą šilumos energiją pagal 1995-01-19 pasirašytą atsiskaitymo už buto šildymą ir karštą vandenį sutartį bei pagal pateiktas PVM sąskaitas- faktūras jis su ieškovu už 2008-06-01 d. – 2011-03-01 d. laikotarpį yra atsiskaitęs nepilnai ir yra skolingas ieškovui 6603,18 Lt skolos ir 383,26 Lt delspinigių. Kadangi atsakovas skolos gera valia neatlygino, ieškovas buvo priverstas kreiptis į teismą. Todėl taip pat prašo priteisti iš atsakovo palūkanas, bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas pateikė tai patvirtinančius dokumentus- Atsiskaitymo už buto šildymą ir karštą vandenį sutartį, Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašą, Gyventojų registro tarnybos pažymą, Kauno savivaldybės įmonės „Panemunės butų ūkis“ pažymėjimą, Įsakymą dėl leidimo A. M. privatizuoti butą ( - ), teismo įsakymą, buto apyvartos žiniaraščius, skolos, delspinigių paskaičiavimo lentelę, kitus dokumentus. Prašo priteisti iš atsakovo skolą, delspinigius, palūkanas, ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

4Tretysis asmuo Kauno miesto savivaldybė pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, kad ieškovo reikalavimai yra pagrįsti ir tenkintini.

5Ieškinio ir jo priedų nuorašai, teismo pranešimas dėl privalomo atsiliepimo pateikimo, atsakovui įteikti nepažeidžiant Civilinio proceso kodekso 123 str. 1 d. reikalavimų- asmeniškai pasirašytinai. Atsakovas per nustatytą terminą nepateikė teismui nustatytos formos atsiliepimo į ieškinį. Kadangi atsakovas per nustatytą terminą nepateikė teismui nustatytos formos atsiliepimo į ieškinį, kuriame būtų pareikšti motyvuoti prieštaravimai ieškininiams reikalavimams, o ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d. ir atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2003 m. balandžio 02 d. konsultaciją “Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso normų taikymo”, teismo sprendimas už akių priimtinas neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą.

6Ieškinys tenkintinas.

7Iš ieškovo ieškinyje nurodytų aplinkybių ir byloje pateiktų rašytinių įrodymų- Atsiskaitymo už buto šildymą ir karštą vandenį sutarties, Nekilnojamojo turto registro Centrinio duomenų banko išrašo, Gyventojų registro tarnybos pažymos, Kauno savivaldybės įmonės „Panemunės butų ūkis“ pažymėjimo, Įsakymo dėl leidimo A. M. privatizuoti butą ( - ), teismo įsakymo, buto apyvartos žiniaraščių, skolos, delspinigių paskaičiavimo lentelės, pažymos apie asmenis deklaravusius gyvenamąją vietą vienu adresu, Gyvenamosios patalpos valstybinio ir visuomeninio butų fondo namuose nuomos tipinės sutarties, kitų dokumentų, matyti, kad ieškovas tiekė atsakovo nuomojamam butui šilumos energiją. Atsakovas tam neprieštaravo, tačiau už patalpų šildymui ir karštam vandeniui ruošti tiektą šilumos energiją jis su ieškovu už nurodytą laikotarpį yra atsiskaitęs nepilnai, yra skolingas 6603,18 lt. ir delspinigius. Todėl ieškovo reikalavimai dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo laikytini pagrįstais ir tenkintini (Civilinio kodekso 6.1 str., 6.37 str., 6.38 str. 1 d., 6.59 str., 6.63 str., 6.71 str., 6.205 str., 6.210 str., 6.258 str., 6.260 str., 6.384 str., 6.388 str., 6.391 str.).

8Iš atsakovo priteistinas ieškovo sumokėtas žyminis mokestis, kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos ieškovo naudai (Civilinio proceso kodekso 79 str., 88 str. 1 d. 8 p., 93 str. 1 d.).

9Iš atsakovo priteistinos teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

10Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 286 str., 271 str. 1 d.,

Nutarė

11Ieškinį tenkinti.

12Priteisti iš atsakovo A. M., a.k. ( - ) oficialiai deklaruotos gyvenamosios vietos adresas ( - ), 6603,18 lt. skolą už tiektą šilumos energiją, 383,26 lt. delspinigių, 210,00 lt. žyminio mokesčio, 5,90 lt. kitų būtinų ir pagrįstų išlaidų, viso 7202,34 lt. bei penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo šios sumos, jas skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos- 2011 m. gegužės 2 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškovo AB “Kauno energija”, į.k. ( - ), buveinė ( - ), a.s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, naudai.

13Priteisti iš atsakovo A. M., a.k. ( - ) oficialiai deklaruotos gyvenamosios vietos adresas ( - ), teismo turėtas išlaidas susijusias su procesinių dokumentų įteikimu- 12,74 lt. valstybei. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija, įm. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660.

14Atsakovas sprendimo apeliacine tvarka skųsti negali, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Civilinio proceso kodekso 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (nurodant aplinkybes, liudijančias nepateikimo per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį ir teismo neinformavimo apie tai priežasčių svarbumą, įrodymus pagrindžiančius šias aplinkybes).

15Ieškovas turi teisę per 30 d. sprendimą apskųsti apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai