Byla 2-1339-587/2011

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Lina Žemaitienė, sekretoriaujant Vaidai Pumerienei, Ritai Pečiulienei, dalyvaujant ieškovo V. L. atstovei advokatei Valdai Grigonytei, atsakovo UAB „Krasta auto“ atstovui advokatui Linui Meškiui, nedalyvaujant ieškovui V. L., trečiojo asmens AB „Lietuvos draudimas“ atstovui, ekspertui Mariui Kondratui

2Teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. L. ieškinį atsakovui UAB „Krasta auto“, trečiajam asmeniui AB „Lietuvos draudimas“ dėl žalos atlyginimo ir

Nustatė

3Ieškovas patikslintu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 20872 Lt žalos atlyginimo, bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė bei atstovė paaiškino, kad ieškovas 2009-05-29 pirko automobilį ( - ) v/n ( - ) iš UAB „Okarė“ už 70000 Lt. Šio automobilio perdavimo-priėmimo akte nurodyta, kad automobilis techniškai tvarkingas, kadangi jam buvo žinoma, kad automobilis visą laiką buvo remontuotas tik autorizuotuose BMW centruose, o perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dieną automobilis buvo pas atsakovą, kadangi ankstesnis savininkas UAB „Okarė“ automobilį buvo 2009-05-11 atidavęs atsakovui kaip autorizuotam automobilių BMW centrui, kad pakeisti aukšto slėgio kuro siurblį, kuris turėjo būti pakeistas nemokamai, kadangi jam buvo taikoma garantija. Automobilis ilgai stovėjo pas atsakovą, ieškovas manė, kad atsakovas turi daug užsakymų ir jo automobilio remontas laukia eilės, laukia kuro siurblio pristatymo. Automobilis iš atsakovo teritorijos buvo pavogtas, apie tai informavo atsakovas. Kadangi atsakovas buvo apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu, todėl trečiasis asmuo AB „Lietuvos draudimas“ dalį - 32670 Lt patirtos žalos ieškovui atlygino. Kadangi atlyginta tik dalis žalos, laiko, jog minusavus automobilio vertę dėl ridos 16458,20 Lt liko neatlyginta 20872 Lt jo patirtos žalos, nes automobilį jis pirko už 70000 Lt. Turto vertinimas buvo atliktas trečiojo asmens užsakymu, jis vertintas neapžiūrint automobilio, atsižvelgiant į atsakovo nurodytus serviso pasiūlymus remontuoti automobilį, kurie nei kaip nebuvo derinti su ieškovu. Pagal palyginimo požymius automobilio vertė nustatyta 74810 Lt, vėliau ji koreguota mažinant dėl ridos 16458,20 Lt, ir tokiu atveju turėjo būti išmokėta 58352 Lt. Bet vertė ir toliau buvo koreguojama ją mažinant, nurodant, kad automobilio išlaikymas ir išvaizda netvarkinga, nors automobilis jau buvo pavogtas, ir neapžiūrėtas, atsižvelgus į atsakovo surašytą sąmatą, kurioje buvo išvardinti dėl variklio remonto reikalingi darbai bei detalės, nors su šiuo sąrašu ji nebuvo supažindintas. Automobilis buvo remontuojamas tik specializuotuose BMW salonuose. Kuro siurbliui buvo taikoma garantija, todėl jo keitimas nebuvo ir neturėjo būti minusuotas iš automobilio vertės, jis turėjo būti suremontuotas nemokamai, dėl šio gedimo automobilis ir nevažiavo. Kadangi atsakovui automobilis buvo patikėtas remontuoti, jis buvo pavogtas iš atsakovo teritorijos, draudimas atlygino tik dalį žalos ieškovui, todėl prašo likusią dalį žalos atlyginimo priteisti iš atsakovo, minusuoja 16458 Lt dėl ridos, o likusią sumą 20872 Lt prašo priteisti iš atsakovo kaip jo patirtą žalą.

4Atsakovo atstovas su ieškiniu nesutinka. Atstovo atstovas paaiškino ir atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodo, kad 2009-05-11 nevažiuojantis ieškovo automobilis buvo atvežtas pas atsakovą. Pradinė remonto užsakymo priežastis – kuro siurblio gedimas. Išradžius automobilį paaiškėjo ir daugiau keistinų variklio detalių, todėl buvo sudaryta remonto sąmata, kuri siekė 28 000 Lt. Automobilį į servisą pristatė V. L. nors automobilis tuo metu buvo registruotas UAB „Okare“ vardu. Vėliau automobilis buvo parduotas ir užregistruotas ieškovo vardu. 2009-09-07 ieškovas buvo informuotas, kad iš saugomos atsakovo įmonės teritorijos buvo pavogtas šis automobilis. Atsakovas civilinę atsakomybę buvo apsidraudęs AB „Lietuvos draudimas“, buvo jam pranešta apie įvykį, trečiasis asmuo įvykį pripažino draudiminiu, todėl atlygino ieškovui žalą 32670 Lt. Ši suma nustatyta pagal nepriklausomo vertintojų biuro vertinimo pažymą. Ieškovas teigia, kad trečiasis asmuo nepadengė jo visų patirtų nuostolių, nuostolius sieja su automobilio įsigijimo kaina. Su tokiu ieškovo patirtos žalos vertinimu atsakovas nesutinka, kadangi rinkos vertė tai nėra tikroji automobilio vertė, automobilis buvo netvarkingas, jam buvo reikalingas remontas, atvežtas nevažiuojantis, defektai nustatyti pagal AB „Krasta auto“ pateiktą sąmatą. Turto vertinimo ataskaita nenuginčyta, todėl ji laikytina teisinga. Laiko, kad patirta ieškovo žala jam yra atlyginta, todėl ieškinį prašo atmesti. Nurodo, kad LAT suformuota praktika, jog nuostolių atlyginimui turi būti užtikrinamas realios prarasto turto vertės atkūrimas, o ne turto įsigijimo išlaidų kompensavimas, nes turto pirkimo kaina yra tik pirkėjo ir pardavėjo susitarimų pasekmė ir neparodo tikrosios turto vertės. Žalos atlyginimo dydis dėl transporto priemonės sunaikinimo nustatomas pagal sunaikintos transporto priemonės rinkos vertę iki sunaikinimo.

5Trečiojo asmens atstovas į posėdį neatvyko, apie posėdį jam pranešta, byla nagrinėtina jam nedalyvaujant. Atsiliepime nurodo, kad visiškai palaiko atsakovo atsiliepime išdėstytą poziciją bei argumentus, su ieškiniu nesutinka.

6Ekspertas Marius Kondratas paaiškino, kad jis yra vertintojas, savo darbe vadovaujasi teisės aktais. Automobilio vertė ir kaina nustatoma imant palyginimui automobilius su normaliu nusidėvėjimu. Vertinant šį automobilį išorinė išvaizda ir išlaikymas nustatyti pagal atsakovo pateiktus duomenis, jų užsakymu buvo daromas vertinimas. Praktikoje vertinant a/m užsakovas suformuluoja klausimus, nurodo aplinkybes į kurias reikia atsižvelgti. Jei nebūtų pateikta kažkokių dokumentų vertė kistų.

7Ieškinys tenkintinas pilnai.

8Nustatyta, kad 2009-05-29 priėmimo-perdavimo aktu UAB „Okarė“ perdavė, o ieškovas Virginijus labutis priėmė lengvąjį automobilį ( - ) d, v/n ( - ) pagamintą 2005 metais, juodos spalvos (b.l. 7). Iš PVM sąskaitos-faktūros serija OKA Nr. 903 matyti, kad ieškovas pardavėjui sumokėjo 70000 Lt, apmokėjimo sąlygos nurodyta „avansu grynais“, kaip priedai prie jos nurodyta priėmimo-perdavimo aktas, kasos pajamų orderiai OK Nr. 9-01 (2009.01.14) bei Nr. 9-02 (2009.02.10), iš ko darytina išvada, kad už automobilį ieškovas sumokėjo avansu, t.y. iš anksto 2009.01.14 bei 2009.02.10 įforminant tai nurodytais kasų pajamų orderiais. Dėl to ginčo byloje nekilo. Iš ieškovo patikslinto ieškinio bei atsakovo atsiliepimo matyti, kad 2009-05-11 ieškovas V. L. šį automobilį ( - ) d, v/n ( - ) tralu nuvežė pas atsakovą – į UAB „Krasta auto“ servisą adresu 9-ojo forto 47, Kaunas remontui, remonto užsakymo priežastis – kuro siurblio gedimas. Ginčo byloje dėl to nekilo. Tai kad šį automobilį pas atsakovą atvežė ieškovas ginčo byloje nekilo, nors kaip matyti iš priėmimo-perdavimo akto (b.l. 7) savininku jis tapo tik 2009-05-29 (b.l.7, CK 4.49 str. 1 d.). Tačiau kaip matyti iš PVM sąskaitoje faktūroje serija OKA Nr. 903 (b.l. 8) paminėtų priedų kasos pajamų orderių datuotų 2009.01.14 bei 2009.02.10 bei sąskaitoje nurodytų apmokėjimo sąlygų „avansu grynais“ darytina išvada, kad ieškovas už šį automobilį buvo apmokėjęs grynais žymiai anksčiau, t.y. kasos pajamų orderiuose nurodytomis datomis, taigi natūralu, kad jis rūpinosi šio automobilio technine būkle. Kaip matyti iš byloje esančio 2009-05-11 surašyto serviso užsakymo patvirtinimo (b.l. 31), buvo nustatyta ir patvirtinta, kad automobiliui reikalinga keisti aukšto slėgio kuro siurblį, kuriam buvo taikoma garantija, šiame serviso užsakymo patvirtinime nurodyta mokėjimo suma – 0,00. Šis serviso užsakymo patvirtinimas buvo pasirašytas ieškovo bei atsakovo, dėl to ginčo byloje nekyla. Šis ieškovo bei atsakovo pasirašytas serviso pasiūlymas patvirtina, kad siurbliui buvo taikoma garantija taigi jo keitimas buvo nemokamas, tai įrodyta minėtu serviso užsakymo patvirtinimu, jis byloje nenugunčytas, teismas juo vadovaujasi, todėl šią aplinkybę teismas laiko įrodyta (CPK 177, 178 str.). 2009-05-15 atsakovas surašė papildomai serviso pasiūlymą, kuriame nurodo, kad ginčo automobiliui reikalinga visa eilė detalių bei darbų, kurių kaina yra 28396,01 Lt, šis pasiūlymas yra pasirašytas atsakovo darbuotojo, ieškovas ar UAB „Okarė“ atstovas ant šio serviso pasiūlymo nėra pasirašęs (b.l.32-34). Tai kad jis automobilio savininkui tada ar vėliau būtų įteiktas ar kaip nors kitaip apie jį pranešta įrodymų byloje nepateikta (CPK 177, 178 str.). Automobilis iš atsakovo saugomos teritorijos buvo pavogtas 2009-09-07 tai matyti iš Kauno apskrities Vyriausiojo policijos komisariato nusikaltimų tyrimo valdybos Autotransporto priemonių grobimų tyrimo skyriaus rašto, dėl to atliekamas ikiteisminis tyrimas (b.l. 77), kad data suklysta nurodant 2010 metus pripažįsta abi šalys bei patvirtina kad vagystė įvyko 2009 metais (b.l. 84), tai matyti ir iš kitų byloje pateiktų įrodymų. Kadangi atsakovas savo civilinę atsakomybę buvo apdraudęs pas trečiąjį asmenį AB „Lietuvos draudimas“, tai matyti iš Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo (b.l. 46-48), todėl įvykus šiam autoįvykiui trečiasis asmuo turėjo ieškovui atlyginti jo patirtą žalą, ją atlygino 32670 Lt sumoje (b.l. 22), nuostolio sumą nustatęs 36300 Lt bei išskaitęs besąlyginę išskaitą 3630 Lt, nurodant ieškovui dėl šios išskaitos sumokėjimo kreiptis į atsakovą. Tačiau ieškovas nesutinka su tokiu žalos atlyginimo, nurodo, kad jis mokėjo 70 000 Lt, todėl žala jam atlyginta turėtų būti žymiai didesnė, dėl žalos dalies (skirtumo), kurios jam neatlygino draudimas, atlyginimo kreipėsi į teismą, prašydamas šią žalą priteisti iš atsakovo. Atsakovas nesutinka su ieškiniu, vadovaujasi byloje pateikta 2009-09-07 kelių transporto priemonės vertinimo ataskaita Nr. 09-209-158 (b.l. 23-36), laiko, kad šioje ataskaitoje, b.l. 28 nurodyta ginčo automobilio rinkos vertė 36300 Lt yra teisinga, todėl draudimas ieškovui jau atlygino jo patirtus nuostolius. Teismas vertinant šią ataskaitą, atsižvelgiant į eksperto paaiškinimus ja vadovaujasi tik dalinai. Kaip matyti iš eksperto paaiškinimų posėdžio metu , pačios ataskaitos, ji buvo užsakyta atsakovo, jis pateikė ir visus dokumentus į kuriuos atsižvelgiant jo nuomone turi būti atliktas automobilio vertinimas, jais vadovavosi ir ekspertas (b.l. 23). Iš eksperto atliktos transporto priemonės rinkos vertės skaičiavimo detalizacijos matyti kad ekspertas ginčo automobilio rinkos vertę nustatė netgi didesnę negi ieškovo nurodyta pirkimo suma, t.y. 74810 Lt (b.l. 27). Iš šios detalizacijos matyti, kad koeficiento įvertinančio tikrosios ir normuotos ridos skirtumą reikšmė minus 22 procentai, kas ieškovų paskaičiavimu sudaro 16458 Lt, jie sutinka, kad šia suma jų patirta žala turi būti mažinta, t.y. minusuota iš 70 000 Lt sumos, kuri buvo mokėta perkant automobilį. Kaip matyti iš šios ataskaitos atsakovas ekspertui be kitų dokumentų pateikė 2009-05-15 anksčiau minėtą serviso pasiūlymą (b.l. 32), kuriame buvo nurodyta visa eilė keistinų detalių bei darbų už 28396 Lt, kas buvo įvertinta nustatant automobilio vertę, automobilis dėl to eksperto buvo įvertintas kaip netvarkingas ir atsižvelgiant į šį serviso pasiūlymą žymiai buvo sumažinta jo vertė. Teismas laiko, kad atsakovo vienašališkai surašytas serviso pasiūlymas, o tuo pačiu ir juo vadovaujantis surašyta vertinimo ataskaita bei ginčo automobilio joje nustatyta vertė vertintina kritiškai. Teismas mano, kad šis serviso pasiūlymas yra surašytas ir pateiktas vertinimui vienašališkai atsakovo, su juo ieškovas nebuvo supažindintas, byloje įrodymų apie tai nepateikta (CPK 177, 178). Teismas mano, kad toks serviso pasiūlymas nėra neginčytinas įrodymas apie automobiliui reikalingą remontą bei detales, byloje nėra pateikta jokio dokumento pagrindžiančio tokį pasiūlymą, nėra automobilio apžiūros akto, iš šio pasiūlymo nėra matyti ar automobilis dėl jame nurodytų defektų buvo apžiūrėtas, kokiu būdu jis apžiūrėtas, ar mechaniniu ar buvo pasitelkta diagnostinė kompiuterinė apžiūra (kas dažnai yra atliekama). Teismas daro išvadą, kad neesant šio serviso pasiūlymo pagrindo nėra nustatytas pats automobilio apžiūrėjimo faktas, t.y. nei kas nei kokiu būdu automobilį apžiūrėjo, bei nustatė keistinų detalių bei remonto reikalingumą, todėl teismas šiame atsakovo serviso pasiūlyme nurodytomis aplinkybėmis kylant ginčui nesivadovauja, laiko jas neįrodytomis (CPK 177, 178 str.). Taigi atmetus atsakovo argumentus, dėl minėtame serviso pasiūlyme nurodytų keistinų detalių bei darbų iš eksperto išvados matyti, kad automobilio vertę jis mažina minusuodamas 22 proc. nuo jo vertės dėl ridos, su kuo sutinka ir ieškovas. Taigi neesant kitų įrodymų teismas laiko, kad automobilio įsigijimo kainą sumažinus gauta draudimo išmokos suma bei suma, kuria nurodė ieškovas skaičiuota nuo eksperto nurodytos vidutinės automobilio rinkos vertės dėl susidėvėjimo 16458 Lt ir lieka tikroji neatlyginta ieškovui patirta žala, atsiradusi ryšium su automobilio vagyste. Ir ieškovui turi būti atlyginta atsakovo, kadangi jo žinioje buvo paliktas automobilis (CK 6-245-6.249 str.). Kaltė šiuo atveju kaip civilinės atsakomybės sąlyga preziumuojama, atsakovas turi ją paneigti, tačiau jos neginčija, priežastinis ryšys taip pat akivaizdus, kadangi automobilis stovėjo atsakovo teritorijoje paliktas remontui, ko pasėkoje jo apsauga turėjo būti užtikrinta, žalos atsiradimo faktas tai pat neginčijamas. Ginčas yra tik dėl žalos dydžio. Teismas laiko, kad žalos dydį nurodytą ieškinyje ieškovas įrodė, kadangi ekspertui atsakovo teikti duomenys apie ginčo automobilio techninę būklę nurodyti 2009-05-15 serviso pasiūlyme įvertinti kritiškai, kaip nepagrįsti įrodymais, todėl teismo atmesti (CPK 177, 178 str.). Kaip matyti pradžioje ieškovas neginčijo kad automobilio keistinam siurbliui buvo taikoma garantija, tai matyti iš 2009-05-11 serviso užsakymo patvirtinimo (b.l. 31). Tačiau vėliau, atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodo, kad vėliau išsiaiškino, jog ir kuro siurbliui garantija nėra taikoma, tačiau tokių įrodymų nepateikė, taigi teismas laiko, kad atsakovo nurodomi automobilio sugadinimai, jo remonto darbų kainos nėra nuosekliai nurodomi, dėl jų yra abejojama, jos dar buvo svarstomos, nors jau buvo užfiksuotos minėtame 2009-05-11 serviso užsakymo patvirtinime (b.l. 31). Todėl šios aplinkybės taip pat leidžia manyti, kad atsakovo serviso pasiūlymuose nurodyti remonto darbai bei keistinos detalės neatspindi tikrosios automobilio techninės padėties jo vagystės momentu, juolab, kad niekas kitas be atsakovo, kuris yra suinteresuotas bylos baigtimi to objektyviai nepatvirtina, jos kelia abejonių ne tik teismui, savo dokumentuose nurodytų aplinkybių teisingumu abejoja ir pats atsakovas. Taigi šias aplinkybes atsakovo nurodytas dėl automobilio remonto bei jo kainų teismas vertina kritiškai ir jas atmeta kaip nepagrįstas bei nustatytas vienašališkai. Taigi teismas laiko, kad atsakovas neįrodo, jog jo įvardinti remonto darbai nurodyti 2009-05-15 serviso pasiūlymuose buvo reikalingi (CPK 177, 178 str.). Be to atsakovas taip pat nepateikia įrodymų, kad šių darbų bei detalių kaina buvo derinama ar bent bandyta derinti su ieškovu, kad jam toks serviso pasiūlymas kaip nors buvo į teiktas ar ieškovas kaip nors kitaip su juo buvo supažindintas byloje įrodymų nepateikta (CPK 177, 178 str.).

9Atsakovas nurodo, kad teismas negali nukrypti nuo teismų praktikos ir šioje byloje turi vadovautis suformuota LAT suformuota teismų praktika, jog žalos atlyginimo dydis dėl transporto priemonės sunaikinimo nustatomas pagal sunaikintos transporto priemonės rinkos vertę iki sunaikinimo, o ne pagal nurodytą automobilio įsigijimo kainą, kadangi kaina yra nustatoma pirkėjo ir pardavėjo derybų ir susitarimų pasėkoje. Rinkos vertė apskaičiuojama pagal transporto priemonės sunaikinimo metu esančią rinkos vertę. Teismas laiko, kad šiuo sprendimu nėra nukrypstama nuo susiformavusios teismų praktikos, kadangi teismas kaip tik ir vadovaujasi ginčo automobilio vidutine rinkos verte, kuri yra nustatyta NVB „Marleksa“ eksperto, kuri beje yra didesnė nei ieškovo nurodoma automobilio įsigijimo vertė, ji nurodoma 74810 Lt (b.l. 27), o įsigijimo kaina – 70000 Lt (b.l. 8). Vėliau ji yra koreguojama atsižvelgiant į ekspertui pateiktus duomenis apie automobilį. Ieškovas sutinka su eksperto nuo rinkos vertės minusuojama 22 procentų automobilio vertės dėl ridos skirtumo, dėl to ginčo nekyla, todėl ieškovo nurodyta žalos suma minusuota nuo jo automobilio įsigijimo kainos yra pagrįsta objektyviais įrodymais, detalizacija (CPK 27 str.), todėl teismas ja taip pat vadovaujasi. Teismas nesivadovauja kita vertinimo ataskaitos dalimi, kadangi laiko, kad vertinimui buvo pateikti vienašališkai atsakovo surašyti dokumentai – serviso pasiūlymas, kuris nepagrįstas jokias kitais įrodymais (automobilio apžiūros aktu ar kt.), todėl teismas vertinimo ataskaita vadovaujasi tik dalinai, t.y. toje dalyje kur nustatyta automobilio vidutinė rinkos vertė bei nurodomas vertės minusavimas dėl ridos (b.l. 27), o nesivadovauja likusia vertinimo dalimi, kadangi jau toliau automobilio vertė mažinama atsižvelgiant į teismo kritiškai įvertintus bei atmestus kaip nepagrįstus įrodymus - 2009-05-15 serviso pasiūlymą (CPK 177, 178 str., 218 str.).

10Esant nustatytoms šioms aplinkybėms teismas daro išvadą, kad ieškovų ieškinys yra pagrįstas bei įrodytas, todėl tenkintinas, įvertinus, kad ginčo automobilio rinkos vertė nuo įsigijimo kainos skiriasi nežymiai (įsigijimo kaina beje yra mažesnė nei rinkos), todėl iš automobilio įsigijimo kainos minusuojant draudimo bei dėl ridos žalos dydį mažinančias sumas (70000 Lt-32670 Lt-16458 Lt) priteistina iš atsakovo UAB „Krasta auto“ į/k 121981098, 20872 Lt žalos atlyginimo ieškovui V. L. a/k ( - ) (CPK 177, 178 str., CK 1.5; 1.43; 6.245-6.249 str., 6.251; 6.335; 6.664; 6.845-6.846 str., 6.846 str.).

11Priteistina iš atsakovo UAB „Krasta auto“ į/k 121981098, 2531 Lt bylinėjimosi išlaidų (žyminį mokestį, už advokato, eksperto paslaugas) ieškovui V. L. a/k ( - ) CPK 88, 93 str.).

12Priteistina valstybei iš atsakovo UAB „Krasta auto“ 33,98 Lt už procesinių dokumentų siuntimą (CPK 88, 96 str.).

13Vadovaujantis CPK CPK 265, 268, 270 str.

Nutarė

14Ieškinį tenkinti pilnai.

15Priteisti iš atsakovo UAB „Krasta auto“ į/k 121981098, 20872 Lt (dvidešimt tūkstančių aštuonis šimtus septyniasdešimt du litus) žalos atlyginimo ieškovui V. L. a/k ( - ).

16Priteisti iš atsakovo UAB „Krasta auto“ į/k 121981098, 2531 Lt (du tūkstančius penkis šimtus trisdešimt vieną litą) bylinėjimosi išlaidų ieškovui V. L. a/k ( - ).

17Priteisti valstybei iš atsakovo UAB „Krasta auto“ į/k 121981098, 33,98 Lt (trisdešimt tris litus 98 ct ) už procesinių dokumentų siuntimą, (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmonės kodas 188659752, įmokos kodas 5660).

18Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai