Byla 2-62-443/2017
Dėl skolos priteisimo atsakovui Baltrušių bendruomenės centrui, trečiuoju asmeniu byloje esant Šakių rajono savivaldybės administracijai

1Šakių rajono apylinkės teismo teisėjas Arturas Rauktys, sekretoriaujant Irenai Urbštaitei, dalyvaujant ieškovo UAB „Statybų vizija“ atstovei advokatei N. R., atsakovo Baltrušių bendruomenės centro atstovui J. B., atsakovo Baltrušių bendruomenės centro atstovui advokatui M. S., trečiojo asmens Šakių rajono savivaldybės administracijos atstovei J. Š.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Statybų vizija“ patikslintą ieškinį dėl skolos priteisimo atsakovui Baltrušių bendruomenės centrui, trečiuoju asmeniu byloje esant Šakių rajono savivaldybės administracijai.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas, remdamasis 2013-02-28 PVM sąskaita faktūra, kurios serija STS NR. ( - ), patikslintame ieškinyje prašo priteisti iš atsakovo 8688,60 Eur skolą, 1831,56 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 316 Eur žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas patikslintame ieškinyje nurodė, kad UAB „Statybų vizija“ ir Baltrušių bendruomenės centras 2011-12-21 sudarė Statybos darbų rangos sutartį Nr. ( - ) (toliau – rangos sutartis). Šia rangos sutartimi šalys susitarė dėl „Pastato rekonstrukcijos į jaukius ir šiltus Baltrušių bendruomenės namus“, Nr. ( - ). Sutarties kaina su PVM – 500 000 Lt (144 810,01 Eur). Pagal rangos sutarties 4.1 punktą ieškovas įsipareigojo darbus atlikti ir priduoti per 20 mėnesių nuo rangos sutarties pasirašymo dienos, o atsakovas už atliktus darbus įsipareigojo apmokėti per 10 dienų po sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir pažymų apie atliktų darbų vertę pateikimo atsakovui (sutarties 6.3 punktas). Pagal rangos sutarties 6.4 punktą atsakovas atsiskaityti su ieškovu privalėjo iki 2013-09-30. Ieškovas savo įsipareigojimus pagal sutartį įvykdė tinkamai. Šią aplinkybę patvirtina atsakovo priimti ir pasirašyti dokumentai: sąskaitos faktūros, atliktų darbų aktai ir pažymos apie atliktų darbų vertę. Tai, kad darbai buvo atlikti tinkamai ir anksčiau nustatyto termino, patvirtina ir aplinkybė, jog tarp šalių 2013-06-27 buvo pasirašytas Galutinis atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktas (toliau – Galutinis atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktas), kuriuo atsakovas priėmė darbus bei patvirtino, kad darbai atlikti laiku, laikantis Lietuvos standartų bei normų ir pretenzijų už atliktus darbus neturi. Nors atlikti darbai buvo priimti, Galutiniame atliktų darbų perdavimo–priėmimo akte buvo nurodyta klaidinga bendra atliktų darbų kaina pagal perdavimo aktus. Sutartyje nurodyta ir faktiškai atliktų darbų kaina su PVM (remiantis pateiktomis sąskaitomis faktūromis bei atliktų darbų priėmimo aktais) buvo 500 000 Lt (144 810 Eur), tačiau Galutiniame atliktų darbų perdavimo–priėmimo akte per klaidą buvo nurodyta kita suma – 470 000 Lt (136 121,41 Eur). Atsakovas atliko apmokėjimus pagal siunčiamas sąskaitas, tačiau vengė savo pareigos sumokėti ieškovui 30 000 Lt (8 688,60 Eur) už atliktus darbus pagal 2013-02-28 PVM sąskaitą faktūrą serija STS Nr. ( - ). 2015-03-19 atsakovui buvo išsiųstas raginimas Nr. ( - ) dėl įsipareigojimų nevykdymo, t. y. 8 688,60 Eur (30 000 Lt) skolos bei remiantis šalių sudarytos sutarties 5.8 punktu dėl 1 282,44 Eur (4 428 Lt) delspinigių apmokėjimo, tačiau atsakovas įsiskolinimo nelikvidavo, į pretenziją neatsakė. 2015-09-29 atsakovui buvo išsiųsta pretenzija dėl skolos ir delspinigių už atliktus darbus apmokėjimo. 2015-09-29 pretenzija buvo prašoma padengti pretenzijos surašymo dieną susidariusią skolą (10 312,02 Eur) bei pateikti argumentai, patvirtinantys atsakovo įsiskolinimą. 2015-10-15 buvo gautas atsakovo atsakymas į 2015-09-29 pretenziją, kuriuo buvo ginčijama reikalinga sumokėti ieškovui suma. Atsakovas neigė savo įsiskolinimą remdamasis Galutiniu atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktu, kuriame nurodyta 470 000 Lt (136 121,41 Eur) suma ir pagal kurį atsakovas yra atsiskaitęs visiškai. 2015-10-15 atsakyme į 2015-09-29 pretenziją taip pat teigiama, kad atsakovas nėra niekada anksčiau matęs ar gavęs 2013 m. vasario mėnesį siųstos sąskaitos bei nėra jos pasirašęs. Iki ieškinio teismui padavimo dienos, atsakovas nėra apmokėjęs ieškovui įsiskolinimo pagal PVM sąskaitą faktūrą serija STS Nr. ( - ) ir priskaičiuotų delspinigių, iš viso 10 520,16 Eur sumą. Atsakovui vengiant geranoriškai bendradarbiauti ir spręsti tarp šalių kilusį ginčą, ieškovas kreipiasi į teismą su ieškiniu (2 t., b. l. 19-23).

6Ieškovo atstovė advokatė N. R. visiškai palaikydama patikslintą ieškinį, teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškovas yra pateikęs patikslintą ieškinį. UAB „Statybų vizija“ prašo iš atsakovo priteisti 8 688,60 Eur skolą, 1 831,56 Eur delspinigius, 5 procentų metines palūkanas ir kitas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinį grindžia pridėtais rašytiniais įrodymais: atliktų darbų aktais, pažymomis apie išlaidas ir vertę, sąskaitomis faktūromis bei kitais buhalteriniais dokumentais iš UAB „Statybų vizija“ buhalterijos apie sumokėtus PVM mokesčius nuo gautinų sumų. Mano, kad atsakovo pozicija, jog UAB „Statybų vizija“ nepateikė ginčo sąskaitos faktūros dėl 2013-02-28 yra nepagrįsta, nes byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina visas aplinkybes, kad darbai buvo atlikti, surašyti dėl darbų atliko perdavimo priėmimo aktai, o tai reiškia, kad atsakovas tuos darbus priėmė, aktus ir PVM sąskaitas faktūras pasirašydamas, priėmė juos be jokių išlygų, pastabų ar kitų pranešimų, kad jis nesutinka su minėtais atliktų darbų aktuose išvardintais darbais ar kitomis priežastimis, dėl kurių tie darbai buvo neatliki. Ieškovas praėjus tam tikram laiko tarpui nuo darbų atlikimo pabaigos, t. y. nuo 2013 m. vasario mėnesio laukė skolos apmokėjimo, teikė atsakovui pretenzijas, tačiau atsakovas į tai neatsižvelgė, jokių pastabų ar išlygų dėl to nepateikė. Atsakovas pateikė poziciją, kad negavo ginčo sąskaitos faktūros, todėl neturi pagrindo ją apmokėti. Ieškovas yra pateikęs visus duomenis patvirtinančius, kad sąskaita faktūra buvo įteikta, buvo siųsti skolos suderinimo aktai, paskutinis skolų derinimo aktas siųstas 2015-09-30, patvirtina ieškovo nurodomas aplinkybes, kad ieškovas turėjo teisę reikalauti, kad atsakovas sumokėtų už atliktus darbus, iki pretenzijos ir raginimo atsiskaityti už atliktus darbus dienos. Iš atsakovo nebuvo gauta jokių duomenų apie tai, kad yra ginčas dėl minėtų darbų atlikimo. Nagrinėjant bylą, teismas tenkino atsakovo prašymą kreiptis į prokurorą dėl galimai nusikalstamos UAB „Statybų vizija“ tvarkomos buhalterinės apskaitos bei dokumentų klastojimo. 2017-08-29 Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvadoje nustatyta, kad UAB „Statybų vizija“ buhalterinę apskaitą tvarkė pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir visu tiriamuoju laikotarpiu, kurį buvo nurodęs teismas, jokių neatitikimų, tuo labiau jokių pažeidimų dėl galimai apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo nėra. Šioje specialisto išvadoje buvo pasisakyta ir dėl darbuotojų, dirbusių UAB „Statybų vizija“, galimai negautų pinigų, galimai suklastotų mokėjimo dokumentų. Šioje byloje ieškovas prieštaravo dėl atsakovo pageidavimo pradėti ikiteisminį tyrimą dėl dokumentų klastojimo, nes ieškinio reikalavimas visiškai nesusijęs su galimu neišmokėjimu buvusiems darbuotojams, kurie jokių pretenzijų darbdaviui nėra reiškę ir negali būti peržengtos reikalavimo ribos, juo labiau, kad specialisto išvadoje jokių duomenų apie tai, kad mokėjimo žiniaraščiuose, darbuotojų parašai galėjo būti suklastoti taip pat nebuvo nustatyta. Esant tokioms aplinkybėms mano, kad atsakovas piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, reiškė nepagrįstus reikalavimus, kurie buvo patenkinti. Ieškovo nuomone, byloje yra pakankamai dokumentų pagrindžiančių jo reikalavimo teisę apmokėti skolą pagal 2013-02-28 PVM sąskaitą faktūrą. Atsakovas buvo pateikęs specialisto išvadą dėl atliktų darbų tam tikru laikotarpiu. Ieškovas susipažinęs su atsakovo pateikta eksperto išvada ir tyrimu, pažymi, kad eksperto išvada yra parengta ne teismo pavedimu, atsakovas kreipėsi savo iniciatyva. Ieškovo įsitikinimu vien eksperto padaryta tam tikra išvada negali būti laikoma pakankamu ir tinkamu įrodymu, nes atsakovas priėmė darbus, kurie buvo aprašyti 2013 m. vasario mėnesio aktuose ir PVM sąskaitoje faktūroje be išlygų, pastabų ir įrodinėti eksperto išvadą, kad laidai buvo pakloti buvo kitu laiku, nėra šios bylos klausimas. Darbai buvo priimti, jie įtraukti į UAB „Statybų vizija“ visus buhalterinius dokumentus, už gautinas sumas yra sumokėti mokesčiai. Atsakovas buvo pasisamdęs techninį prižiūrėtoją, kuris taip pat turėjo vykdyti kontrolę. Ieškovas prisiimtus įsipareigojimus pagal sutartį, įvykdė visiškai. Atsakovas gindamasis nuo reikalavimo pats pateikė dokumentus iš kurių matyti, kad iš tos 500 000 Lt (144 810,01 Eur) sumos atsakovas sumokėjo techninės priežiūros atstovui, konsultavimo tarnybos atstovui ir ieškovo manymu neužteko lėšų atsiskaityti su ieškovu pagal paskutinį atliktų darbų aktą. Atsakovas, derėdamasis dėl sutartos kainos, tai yra dėl 500 000 Lt (144 810,01 Eur) elgiasi nesąžiningai, kadangi žinojo, kad jam finansavimas bus skirtas tik 470 000 Lt (136 121,41 Eur). Mano, kad byloje yra pakankamai įrodymų, patvirtinančių ieškovo reikalavimą, todėl prašo patikslintą ieškinį tenkinti visiškai (2017-11-09 teismo posėdžio garso įrašas: 13:59:28 – 14:22:02).

7Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškinyje nurodytos faktinės aplinkybės neatitinka buvusios faktinės situacijos. Ieškinio reikalavimas grindžiamas tuo, kad atsakovas nėra atsiskaitęs pagal 2013 m. vasario mėnesio PVM sąskaitą faktūrą STS Nr. ( - ), kuri buvo išrašyta už atliktus darbus pagal 2011-12-21 Statybos darbų rangos sutartį Nr. ( - ). 2015-09-29 atsakyme į pretenziją atsakovas iki pasirašant galutinį atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą (2013-06-27) negavo nei PVM sąskaitos faktūros STS Nr. ( - ), nei pažymos apie 2013 m. vasario mėnesį atliktus statybos ir remonto darbus, nei 2013 metų vasario mėnesį atliktų darbų priėmimo aktų ir nėra pasirašęs šių dokumentų (1 t., b. l. 111).

8Atsakovo atstovas J. B. teismui paaiškino, kad įkūrę bendruomenę gavo iš savivaldybės seną, sugriuvusią mokyklėlę, paruošė projektą rekonstrukcijai ir gavo pritarimą iš Nacionalinės mokėjimo agentūros šitam projektui vykdyti. Paskelbė konkursą statybai, UAB „Statybų vizija“ laimėjo tą konkursą normaliausia kaina. Jie turėjo dar 2 sutartis: konsultacijų sutartį ir projekto sutartį. Projekto sutarties paruošimas buvo įvertintas 10 000 Lt (2 896,20 Eur), o konsultaciniai patarimai – 20 000 Lt (5 792,40 Eur), iš – 30 000 Lt (8 688,60 Eur). Konsultantai paruošė su UAB „Statybų vizija“ sutartį ir paprasčiausiai buvo pražioplinta, kad jau 30 000 Lt (8 688,60 Eur) prieš sudarant sutartį su UAB „Statybų vizija“, pažadėta kitiems. Tada jie pradėjo bendrauti su UAB „Statybų vizija“, susėdo su ieškovo vadais, pasitarė ir sutarė, kad bendruomenė fiziškai padės statybose. Jie nugriovė tą pastatą. Prieš tai buvęs bendruomenės pirmininkas pakvietė kaimo žmones į talką, išvežė šiukšles, griuvenas sutvarkė, padarė visą juodą darbą. A. M. dirbdamas bendravo kartu su UAB „Statybų vizija“ dėl padėjimo statybose. Kaimo vyrai sutiko padėti statyti pastatą, sumūrijo visą abiejų aukštų mūrą, padarė pirmo aukšto perdangą. Kadangi UAB „Statybų vizija“ juos laikinai įdarbino, tai vyrai tikėjosi, kad gaus kažkiek pinigų, o baigėsi tuo, kad jie atidirbo 2 mėnesius, o gavo tik kelis litus ir buvo su jais atsisveikinta. Gavosi taip, kad UAB „Statybų vizija“ prie mūro, perdengimo ir visų pagalbinių darbų praktiškai nedalyvavo, tik vadovavo. Visas atliekas jie išvežė su ūkininko R. M. ir kaimiečių pagalba į Marijampolės atliekas, patys susimokėjo už jas. Dokumentus jie pasirašinėjo su UAB „Statybų vizija“, nelabai akylai stebėjo pasirašomus dokumentus. Pabaigus darbus, pasirašė darbų pabaigimo aktą, po metų viskas iškilo, pamatė, kad gavo 500 000 Lt (144 810 Eur) ir Baltrušių bendruomenės centras nesumokėjo dar 30 000 Lt (8 688,60 Eur). Visą juodą darbą dirbo bendruomenė. Jie sumušė rankom. Būtų nieko neiškilę, bet atėjęs naujas ieškovo direktorius iškapstė, todėl tai po beveik 2 metų ir išlindo. Bendruomenė neturi tokių pinigų. Gavosi nesąžiningas veiksmas, buvo viskas sutarta. Skola yra nereali – atsakovai už ją atidirbo. Baltrušių bendruomenė nėra niekam skolinga. Prieš akto pasirašymą jie buvo atsiskaitę. Jokiame kitame projekte nedalyvavo. Pasirašydamas dokumentus į jų turinį neįsigilino. Architektą rekomentavo UAB „Statybų vizija“ ir su juo sudarė sutartį už 10 000 Lt. Techninė priežiūra keistai atrodė, nes patys statybininkai statė ir patys kontroliavo. Jis nepamena ar sudarė sutartį su statybų priežiūros specialistais. Konsultantus susirado patys, konsultantai paruošė projektą. UAB „Statybų vizija“ neturėjo statybininkų, todėl į jį kreipėsi su prašymu surasti žmones. A. M. dirbo kaime, statė pavėsines, žinojo, kad jis buvo mūrininkas, todėl jo prašė. A. M. sutiko, sakė pakalbės su vyrais. Jis pakalbėjo, atvažiavo statybų direktorius, sumušė rankom ir kibo į darbus. Prie visų buvo sutarę, kad stato talkos būdu, kažkiek tai mokės. Jie pridavė utilizavimui priklausančias atliekas Marijampolės atliekų tvarkymo centrui (2016-06-27 teismo posėdžio garso įrašas: 20:04 – 52:24, 2016-08-23 teismo posėdžio garso įrašas: 03:34 – 12:48, 2017-11-09 teismo posėdžio garso įrašas: 14:40:59 – 14:44:11).

9Atsakovo atstovas advokatas M. S. nurodė, kad atsakovas su ieškiniu nesutinka, vertintini ne kažkurie įrodymai paimti iš konteksto, o visi įrodymai, kurie aktualus konkrečioje situacijoje. Galutiniame rezultate atsakovas turėjo 500 000 Lt (144 810,01 Eur) projekto įgyvendinimui. Atsakovas turėjo 30 000 Lt (8 688,60 Eur) išlaidų pagal tam tikras sutartis dėl konsultavimo ir projektavimo. Šios išlaidos buvo padarytos iki rangos sutarties pasirašymo, tiesiog atsakovas turėjo 30 000 Lt deficitą startuodamas su šiuo projektu. Atsakovas informavo ieškovą dėl šios situacijos. Buvo priimtas sprendimas padaryti tuos namus jaukiais ir gražiais už 470 000 Lt (136 121,41 Eur) bendruomenei geranoriškai prisidedant įvairiais dalykais. Šalys sudarė rangos sutartį, tačiau kažkuriuo momentu šalys susitarė žodžiu pakeisti rangos sutartį, padaryti darbus prisidedant bendruomenei darbu. Pagrindiniai darbai prasidėjo nuo griovimo. Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad bendruomenės centras 2012-01-10 Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrui pridavė mišrias statybines ir griovimo atliekas, liudytojai patvirtino, kad davė žmonės automobilį labdaros pagrindais vežti statybinėms atliekoms. Buvo sutarta, kad ieškovas padaro objektą toje buvusioje situacijoje su minus 30 000 Lt (8 688,60 Eur), tą ir padarė. Iš 2013-06-27 Galutinio darbų perdavimo–priėmimo akto, matyti, kad šalys įvykdė savo įsipareigojimus, tiek rašytus tiek nerašytus. Po šio dokumento pasirašymo buvo didelė pauzė. Pirmieji dokumentai leidžiantys teigti, kad ieškovas mano, kad su juo neatsiskaityta, atsirado tik beveik po dviejų metų, t. y. 2015 metais. Vertinant kiek pagrįsta ieškovo poziciją, kyla klausimas, kodėl žinodami, kad nesumokėjo 30 000 Lt (8 688,60 Eur), ieškovo atstovai važiavo į atsakovo pastato įkurtuves, o ne iškart pradėjo rašinėti pretenzijas ir reikalauti jiems teisėtai priklausančių pinigų. Tai reiškia, kad tuo momentu šalys buvo įvykdžiusios savo įsipareigojimus, kylančius tiek iš rašytinių, tiek iš žodinių susitarimų, kurių egzistavimą pagrindžia visa eilė aplinkybių. Dėl šių aplinkybių ieškinys nepagrįstas ir atmestinas (2017-11-09 teismo posėdžio garso įrašas: 14:22:02 – 14:40:59).

10Trečiasis asmuo Šakių rajono savivaldybės administracija savo pozicijos dėl ginčo nepateikė.

11Patikslintas ieškinys pagrįstas ir tenkintinas visiškai.

12Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovas UAB „Statybų vizija“ ir atsakovas Baltrušių bendruomenės centras 2011-12-21 sudarė rangos sutartį Nr. ( - ), kuria šalys susitarė dėl „Pastato rekonstrukcijos į jaukius ir šiltus Baltrušių bendruomenės namus“, Nr. ( - ). Sutarties visa kaina su PVM – 500 000 Lt (144 810,01 Eur). Pagal Sutarties 4.1 punktą ieškovas įsipareigojo darbus atlikti ir priduoti per 20 mėnesių nuo rangos sutarties pasirašymo dienos, o atsakovas už atliktus darbus įsipareigojo apmokėti per 10 dienų po sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir pažymų apie atliktų darbų vertę pateikimo atsakovui (sutarties 6.3 punktas). Pagal sutarties 6.4 punktą atsakovas įsipareigojo atsiskaityti su ieškovu iki 2013-09-30 (1 t., b. l. 8-12). Iš 2013-06-27 Galutinio atliktų darbų perdavimo–priėmimo akto matyti, kad darbai pagal 2011-12-21 šalių pasirašytą rangos sutartį buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus, tinkamai užbaigti ir Baltrušių bendruomenės centras pretenzijų už aliktus darbus neturi (1 t., b. l. 83). Šiame akte taip pat nurodyta bendra atliktų darbų kaina pagal atliktų darbų perdavimo aktus – 470 000 Lt (136 121,41 Eur). Atsakovas pagal rangos sutartį ieškovui sumokėjo 470 000 Lt (136 121,41 Eur) – tai patvirtina 2016-04-19 Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos išduota pažyma Nr. BRK-2024 ir atsakovo „Baltrušių bendruomenės centro 2013-09-30 išduota buhalterinė pažyma Nr. 1 Dėl rekonstrukcijos ir kitų paslaugų nurašymo į sąnaudas (1 t., b. l. 129, 130).

13Ginčas tarp šalių kyla dėl 2013-02-28 išrašytos ir atsakovo neapmokėtos PVM sąskaitos faktūros serija STS Nr. ( - ) (1 t., b. l. 75). Atsakovas nesutinka apmokėti ginčo PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos – 30 000 Lt (8 688,60 Eur). Atsakovas atsiliepime į ieškinį yra nurodęs, kad atsakovas iki pasrašant Galutinį atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktą, negavo nei PVM sąskaitos faktūros srija STS Nr. ( - ), nei pažymos apie 2013 m. vasario mėnesį atliktus statybos ir remonto darbus, nei 2013 m. vasario mėnesį atliktų darbų priėmimo aktų ir nėra pasirašęs šių dokumentų. Teismo posėdžio metu atsakovas pakeitė poziciją ir nurodė, jog tarp šalių buvo žodinis susitarimas ir buvo sutarta, kad už statybos darbus bus sumokėta 470 000 Lt (136 121,41 Eur) ir šio susitarimo sudarymą patvirtina byloje esantys įrodymai ir liudytojų parodymai. Atsakovas teigia, kad šalys žinojo, kad atsakovas negalės sumokėti visos rangos sutartyje numatytos sumos, tai yra 500 000 Lt (144 810,01 Eur), kadangi atsakovas dar iki rangos sutarties pasirašymo turėjo 30 000 Lt (8688,60 Eur) išlaidų, kurios atsirado apmokėjus už sutarties projekto paruošimą ir konsultavimo projekto įgyvendinimo klausimais sutartį. Atsakovo atstovai posėdžių metu norodė, kad šalys susitarė, kad už trūkstamus 30 000 Lt (8 688,60 Eur) bendruomenė fiziškai padės objekto statyboje. Liudytojų D. T. ir K. K. teismo posėdžio metu duoti parodymai patvirtina, kad tuo metu buvęs Baltrušių bendruomenės pirmininkas kvietė bendruomenės žmones į talką nugiauti seną mokyklos pastatą, sutvarkyti šiukšles ir bendruomenės atstovai atliko pastato griovimo darbus, tvarkė statybines atliekas (2016-06-27 teismo posėdžio garso įrašas 16:10 – 40:39). Liudytojų R. M. bei V. K. paaiškinimai patvirtina, kad bendruomenės nariai prisidėjo išvežant šiukšles, atsiradusias griaunant mokyklą (2016-07-25 teismo posėdžio garso įrašas 21:32 – 36:02). Iš liudytojų D. G. bei D. T. parodymų matyti, kad jie buvo įsidarbinę pas ieškovą UAB „Statybų vizija“ ir atliko mūrijimo, perdangos dėjimo bei sąramų montavimo darbus ir už darbą gavo atlygį (2016-06-27 teismo posėdžio garso įrašas 01:55 – 30:05). Šias aplinkybes patvirtina ir byloje esantys rašytiniai įrodymai – darbo sutartys bei atlyginimų išmokėjimų žiniaraštis (2 t., b. l. 54, 55, 57). Liudytojams D. G. ir D. T. 2016-07-25 posėdžio metu nurodžius, kad ant iš trijų atlyginimų išmokėjimų žiniaraščių, patvirtinančių gautą darbo užmokestį, dviejuose žiniaraščiuose ties pavarde yra ne jų parašai, buvo informuota Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūra apie teismui kilusias abejones ir pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimai nusikalstamų ieškovo UAB „Statybų vizija“ veiksmų. Iš 2017-08-29 Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvados Nr. ( - ) (17), matyti, kad 2012-04-17 atlyginimų mokėjimų žiniaraštyje Nr. 146, stulpelyje „Pastabos“ pirmoje eilutėje pasirašė ne D. T., o to paties žiniaraščio trečioje eilutėje pasirašė ne D. G. (2 t., b. l. 135-138). Teismas atsižvelgdamas į tai, kad ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-46783-16 buvo nutrauktas nenustačius padarytos veikos, turinčios nusikaltimų numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 222 straipsnio 1 dalyje ar 300 straipsnio 1 dalyje požymių, plačiau dėl 2017-05-05 Marijampolės apskrities VPK Kriminalistinių tyrimų skyriaus specialisto išvados Nr. 64-(U-20)-IS1-105 ir 2017-08-29 Lietuvos teismo ekspertizės centro specialisto išvados Nr. 11-1124 (17), nepasisako.

14Teismo vertinimu, atsakovo atstovų nurodytos aplinkybės, kurias teismo posėdžių metu patvirtino liudytojai K. K. ir D. G., R. M. bei V. K. apie tai, kad Baltrušių bendruomenės centro buvęs pirmininkas organizavo talkos darbus ir šios bendruomenės nariai prisidėjo prie seno mokyklos pastato nugriovimo bei po griovimo darbų atsiradusių šiukšlių išvežimo nepatvirtina, kad šalys susitarė pakeisti 2011-12-21 ieškovo ir atsakovo sudarytoje rangos sutartyje sutartą rangos sutarties kainą.

15Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.681 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.

16Lietuvos A. T., aiškindamas CK normas, reglamentuojančias šalių galimybę keisti rangos sutarties kainą, yra nurodęs, kad statybos rangos sutartyje nustačius konkrečią kainą, įstatyme nenustatyta galimybės jos keisti nei didinant, nei mažinant (CK 6.653 straipsnio 5 dalis). Tai – imperatyvioji teisės norma, draudžianti keisti konkrečią kainą net ir tais atvejais, kai rangos sutarties sudarymo momentu nebuvo galima tiksliai numatyti viso darbų kiekio arba visų darbams būtinų išlaidų (Lietuvos A. T. 2009-01-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2009; Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-10-30 nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-543/2006). Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad šalys, nustatančios rangos sutartyje konkrečią kainą, privalo prisiimti tokio susitarimo pasekmes, o kainos keitimas galimas tais atvejais, kai sulygta statybos kaina yra orientacinė, apytikrė, arba kai kaina nenurodyta, o tik susitarta dėl jos nustatymo kriterijų. Konkrečios kainos keitimas prievolių vykdymo atveju gali būti tik išimtiniais atvejais. Tokios išimtys nustatytos bendrosiose rangos normose (CK 6.653 straipsnio 6 dalis) bei specialiosiose statybos rangos sutartis reglamentuojančiose normose – CK 6.684 straipsnio 4 dalyje ir 6.685 straipsnyje.

17CK 6.87 straipsnio 1 dalis nustato, kad užsakovas privalo apmokėti už atliktus statybos darbus rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. Iš 2011-12-21 šalių sudarytos rangos sutarties 4.1 punkto matyti, kad ieškovas įsipareigojo darbus atlikti ir priduoti per 20 mėnesių nuo rangos sutarties pasirašymo dienos, o atsakovas už atliktus darbus įsipareigojo apmokėti per 10 dienų po sąskaitų faktūrų, atliktų darbų aktų ir pažymų apie atliktų darbų vertę pateikimo atsakovui (sutarties 6.3 punktas). Pagal sutarties 6.4 punktą atsakovas atsiskaityti su ieškovu privalėjo iki 2013-09-30. Tai, kad darbai buvo atlikti ir perduoti patvirtina atliktų darbų priėmimo aktai (1 t., b. l. 32, 35, 38, 41, 44-45, 48-49, 52, 55-57, 58, 59-60, 63-66, 69, 70-71, 72-73, 74, 77-79, 80) bei 2013-06-27 Galutinis atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktas (1 t., b. l. 83). Jokių duomenų, kad atsakovas dėl atliktų darbų reiškė pretenzijas ieškovui nėra. Atsakovo atstovo advokato M. S. teismo posėdžio metu nurodytas aplinkybes, kad darbai galėjo buti atliekami vienu laiku, o jų atlikimo data nurodyta kitu laiku, patvirtino liudytojas D. G., kuris buvo statybos darbų vadovas (2016-08-23 posėdis, nuo 12:48 iki 42:40), tačiau byloje rašytiniai įrodymai, tai yra 2012-01-02 atsakovo Baltrušių bendruomenės centro ir UAB „Rivalita“ sudaryta Statinio statybos techninės priežiūros sutartis Nr. TP12-0101, patvirtina, kad atsakovas vykdė rekonstrukcijos darbų, statybos techninę priežiūrą. Todėl pripažintina, kad atsakovas vykdydamas statybos techninę priežiūrą dėl ieškovo galimai netinkamai, ne laiku atliktų ar netinkamai dokumentuose nurodytų statybos darbų nurodyto laiko, galėjo reikšti atsakovui pratenzijas dar iki Galutinio atliktų darbų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo, tačiau to nedarė ir darbus priėmė, juos pasirašydamas darbų perdavimo–priėmimo aktuose.

18Teismas atsakovo teiginį, kad 2013-06-27 Galutinis atliktų darbų perdavimo–priėmimo aktas, kuriame nurodyta, kad bendra atliktų darbų kaina pagal atliktų darbų perdavimo aktus yra 470 000 Lt (136 121,41 Eur), patvirtina, jog šalys įvykdė savo įsipareigojimus, tiek rašytus, tiek nerašytus, laiko nepagrįstu, kadangi iš rangos sutarties matyti, kad šalys šios sutarties 6.2 punkte buvo susitarusios, kad užsakovas už atliktus darbus atsiskaito rangovui pagal tinkamai užpildytas PVM sąskaitas faktūras, atliktų darbų aktus ir pažymas apie atliktų darbų vertę, o 6.3 punkte nurodoma, kad sutarties kainą, laikantis sutarties sąlygų, užsakovas sumoka rangovui pagal pateiktą tinkamai surašytą PVM sąskaitą faktūrą. CK 6.687 staipsnio 1 dalyje nurodyta, kad užsakovas privalo apmokėti už atliktus statybos darbus darbus statybos rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. Taigi, iš rangos sutarties matyti, kad šalys buvo susitarusios, kad su rangovu bus atsiskaitoma pagal pateiktas tinkamai surašytas PVM sąskaitas faktūras, tačiau atsakovas už 2013-02-28 PVM sąskaitą faktūrą, kurios gavimą patvirtina ant šios sąskaitos faktūros esantis atsakovo atstovo J. B. parašas, neatsiskaitė.

19Šalys rangos sutarties 5.8 punkte buvo susitarusios, jog uždelsus sumokėti rangovui priklausančias sumas sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, rangovui pareikalavus raštu, užsakovas mokės 0,02 procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

20Esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovas laikytinas pažeidusiu prievolę, kadangi nevykdė savo įsipareigojimų ieškovui nustatytais terminais ir tvarka vykdyti rangos sutartyje numatytus mokėjimus, todėl patikslintas ieškinys dėl 8 688,60 Eur ir 1 831,56 Eur tenkintinas (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

21CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnis numato atsakovo pareigą mokėti įstatymų ar sutarties nustatyto dydžio palūkanas už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kurios yra laikomos minimaliais ieškovo nuostoliais. Tokiu atveju, esant ieškovo prašymui, iš atsakovo priteistinos įstatymo nustatytos 5 % dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – šiuo atveju 2016-02-08, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

22Patenkinus ieškovo UAB „Statybų vizija“ ieškinį visiškai, bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio 1 dalis).

23Iš byloje esančių dokumentų matyti, jog ieškovas šioje byloje sumokėjo 316 Eur dydžio žyminį mokestį ir 2012,50 Eur už advokato suteiktas teisines paslaugas. Atsižvelgiant į tai, kad prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos neviršija rekomenduojamų priteistini maksimalių dydžių nustatų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015-03-19 įsakymu Nr.1R-77 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas), todėl šios ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo.

24Šioje byloje valstybė patyrė 9,58 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Patenkinus ieškovo reikalavimus valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

25Teismo išreikalauti dokumentų originalai, sprendimui įsiteisėjus, grąžintini šalims.

26Įvertinęs tai, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 straipsniu, 263 straipsniu, 265 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

27patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.

28Priteisti iš atsakovo Baltrušių bendruomenės centro, juridinio asmens kodas 302076537, buveinės adresas: Baltrušių k., Barzdų sen., Šakių r. sav., aštuonis tūkstančius šešis šimtus aštuoniasdešimt aštuonis eurus šešiasdešimt centų (8 688,60 Eur) skolos, vieną tūkstantį aštuonis šimtus trisdešimt vieną eurą penkiasdešimt šešis centus (1 831,56 Eur) delspinigių, penkis procentus (5 proc.) procesinių palūkanų už priteistą sumą nuo 2016-02-08 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tris šimtus šešiolika eurų (316 Eur) žyminio mokesčio bei du tūkstančius dvylika eurų penkiasdešimt centų (2 012,50 Eur) kitų bylinėjimo išlaidų (už advokato suteiktas teisines paslaugas) ieškovo UAB „Statybų vizija“, juridinio asmens kodas 135991451, buveinės adresas: Raudondvario pl. 78, Kaunas, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), naudai.

29Priteisti iš atsakovo Baltrušių bendruomenės centro, juridinio asmens kodas 302076537, buveinės adresas: Baltrušių k., Barzdų sen., Šakių r. sav., devynis eurus penkiasdešimt aštuonis centus (9,58 Eur) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

30Teismo išreikalautus dokumentų originalus, sprendimui įsiteisėjus, grąžinti šalims.

31Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą per Šakių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šakių rajono apylinkės teismo teisėjas Arturas Rauktys, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovas, remdamasis 2013-02-28 PVM sąskaita faktūra, kurios serija STS NR.... 5. Ieškovas patikslintame ieškinyje nurodė, kad UAB „Statybų vizija“ ir... 6. Ieškovo atstovė advokatė N. R. visiškai palaikydama patikslintą ieškinį,... 7. Atsakovas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškinyje nurodytos faktinės... 8. Atsakovo atstovas J. B. teismui paaiškino, kad įkūrę bendruomenę gavo iš... 9. Atsakovo atstovas advokatas M. S. nurodė, kad atsakovas su ieškiniu... 10. Trečiasis asmuo Šakių rajono savivaldybės administracija savo pozicijos... 11. Patikslintas ieškinys pagrįstas ir tenkintinas visiškai.... 12. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovas UAB „Statybų... 13. Ginčas tarp šalių kyla dėl 2013-02-28 išrašytos ir atsakovo neapmokėtos... 14. Teismo vertinimu, atsakovo atstovų nurodytos aplinkybės, kurias teismo... 15. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.681 straipsnio 1... 16. Lietuvos A. T., aiškindamas CK normas, reglamentuojančias šalių galimybę... 17. CK 6.87 straipsnio 1 dalis nustato, kad užsakovas privalo apmokėti už... 18. Teismas atsakovo teiginį, kad 2013-06-27 Galutinis atliktų darbų... 19. Šalys rangos sutarties 5.8 punkte buvo susitarusios, jog uždelsus sumokėti... 20. Esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovas laikytinas pažeidusiu prievolę,... 21. CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnis numato atsakovo pareigą mokėti... 22. Patenkinus ieškovo UAB „Statybų vizija“ ieškinį visiškai,... 23. Iš byloje esančių dokumentų matyti, jog ieškovas šioje byloje sumokėjo... 24. Šioje byloje valstybė patyrė 9,58 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 25. Teismo išreikalauti dokumentų originalai, sprendimui įsiteisėjus,... 26. Įvertinęs tai, kas išdėstyta ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259... 27. patikslintą ieškinį tenkinti visiškai.... 28. Priteisti iš atsakovo Baltrušių bendruomenės centro, juridinio asmens kodas... 29. Priteisti iš atsakovo Baltrušių bendruomenės centro, juridinio asmens kodas... 30. Teismo išreikalautus dokumentų originalus, sprendimui įsiteisėjus,... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos...