Byla 2YT-1581-876/2017
Dėl įgyjamosios senaties į pastatus nustatymo, suinteresuotiems asmenims byloje esant Valstybės įmonei Turto bankui, Šakių rajono savivaldybės administracijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybės įmonei Registrų centrui

1Šakių rajono apylinkės teismo teisėja Judita Sungailaitė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos O. J. M. pareiškimą dėl įgyjamosios senaties į pastatus nustatymo, suinteresuotiems asmenims byloje esant Valstybės įmonei Turto bankui, Šakių rajono savivaldybės administracijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybės įmonei Registrų centrui.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja pateikė teismui pareiškimą, kuriame prašo nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, kad V. J. M., asmens kodas ( - ) miręs ( - ) ir O. J. M., asmens kodas ( - ) įgyjamosios senaties būdu įgijo bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teisę į gyvenamąją namą, unikalus numeris: ( - ), esantį adresu: ( - ).

5Pareiškime nurodė, kad V. J. M. mirė ( - ) (įrašas apie tai įrašytas ( - ) medicininiame mirties liudijime, Nr. 9/2017). Pažymėjo, kad mirusiojo nuolatinė gyvenamoji vieta iki mirties momento buvo ( - ). Pareiškėja O. J. M. yra mirusiojo sutuoktinė. Santuoka sudaryta ( - ). Santuokoje gimusių vaikų neturi. O. J. M. 2017 m. birželio 6 d. išduotas liudijimas, kad po sutuoktinio V. J. M. mirties palikimą priėmė testamentinė įpėdinė, sutuoktinė O. J. M., paduodama pareiškimą palikimo atsiradimo vietos notarui Šakių rajono 2-jame notaro biure. Nurodė, kad po V. J. M. mirties liko paveldimas turtas, kuris įgytas santuokos metu: garažas, unikalus numeris: ( - ), daržinė, unikalus numeris: ( - ), ūkinis pastatas, unikalus numeris: ( - ), garažas, unikalus numeris: ( - ), kurie nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše įrašyti mirusiojo V. J. M. vardu. Taip pat yra likęs paveldimas turtas: gyvenamasis namas, unikalus numeris: ( - ), kurį V. J. M. įgijo 1970 m. rugpjūčio 20 d. iš „Nemuno“ kolūkio pagal pirkimo–pardavimo sutartis jiems gyvenant santuokoje. Patvirtino, kad nurodytame gyvenamajame name jie gyveno nuo jo įsigijimo dienos iki pat vyro mirties. Po vyro mirties ji taip pat liko gyventi šiame name ir gyvena jame iki šiol. Patvirtino, kad šiuo adresu yra deklaruota jos gyvenamoji vieta. Nepaisant to, pastatas ir daiktinės teisės į jį Nekilnojamojo turto registre neįregistruoti, nes nėra išlikę statinio pirkimo–pradavimo dokumentai. Nurodė, kad 1970 m. rugpjūčio 1 d. Šakių rajono „Nemuno” kolūkio valdybos sprendimu buvo nutarta V. J. M. parduoti gyvenamąją namą ir ūkinį pastatą, kuriame jie gyveno nuo 1965 metų, išskiriant 0,1500 ha ploto žemės sklypą, išsimokėtinai per 10 (dešimt) metų (1970 m. rugpjūčio 1 d. Šakų rajono kolūkio „Nemunas” valdybos ir socialinio aprūpinimo tarybos bendro posėdžio protokolas Nr. 12). Šakių rajono „Nemuno” kolūkio 1970 m. rugpjūčio 1 d. visuotinis narių susirinkimas patvirtino valdybos protokolą Nr. 12 ir priėmė sprendimą V. J. M. parduoti gyvenamąjį namą su ūkiniais pastatais, išskiriant 0,1500 ha ploto žemės sklypą Žygėnų gyvenvietėje. 1970 m. rugpjūčio 20 d. pagal pirkimo–pardavimo aktą nurodyti statiniai jiems buvo parduoti išsimokėtinai per 10 (dešimt) metų už 3846 rublius (1970 m. rugpjūčio 20 d. Šakių rajono „Nemuno” kolūkio pirkimo–pardavimo aktas). Pastatų išpirkimui kolūkis „Nemunas” jiems suteikė 3846 rublių paskolą. 1970 m. rugpjūčio 20 d. V. J. M. pasirašė įsipareigojimą grąžinti kolūkiui „Nemunas” 3846 rublių paskolą už gyvenamojo namo ir ūkinių pastatų pirkimą išdėstant jos gražinimą dalimis iki 1980 metų. Nurodė, kad ji ir jos sutuoktinis buvo kolūkio nariais, nuo 1965 metų ji dirbo apskaitininke, o vyras - buhalteriu. Pažymėjo, kad paskolą kolūkiui „Nemunas” grąžino 1976 metais. Patvirtino, kad gyvenant šiame name iki vyro mirties buvo pastatyti ir kiti statiniai, kurie yra įregistruoti jo vardu. Nurodė, kad po vyro mirties visiems statiniams buvo atlikti kadastriniai matavimai ir suteikti unikalūs numeriai. Dalis statinių, t. y. du garažai, daržinė, ūkinis pastatas, nekilnojamojo turto registre yra įregistruoti mirusiojo V. J. M. vardu. Jų įregistravimo pagrindas nurodytas Kidulių seniūnijos 2017 m. liepos 3 d. pažyma, Nr. 6-67, kurioje yra nurodyta, jog šiuos statinius 1988 m. V. J. M. pasistatė pats. Tačiau sutvarkius duomenis pastebėta, jog liko neįregistruotas gyvenamasis namas, esantis ( - ).

6Pažymėjo, kad viešojo registro duomenys patvirtina, jog šis pastatas neįregistruotas nei valstybės, nei kito asmens vardu ir nepripažintas savavališka statyba, t. y. pastatas atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.69 straipsnio 1 dalies reikalavimus, tačiau Valstybės įmonės Registrų centro Marijampolės filialas 2017 m. liepos 17 d. sprendimu „Dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turi kadastrą“, Nr. (2070/08)K6-227, 2017 m. liepos 26 d. sprendimu, Nr. MAS-1997-3390, prašymą įrašyti nekilnojamąjį daiktą - gyvenamąjį namą ir jo kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą atmetė, argumentuodami, jog nepateikti reikalingi dokumentai. Šiame sprendime išaiškinta, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimu, Nr. 278 patvirtinto Dokumentų, teiktinų Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui, registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991 m. liepos 25 d. sąrašo 3.2. punkte, nustatyta, jog statiniai, įgyti nuo 1949 m. balandžio 14 d. iki 1991 m. liepos 25 d. įskaitytinai, registruojami Registro tvarkytojui pateikus notariškai patvirtintą sandorį, kurio pagrindu įgyta nuosavybės teisė ir savivaldybės arba seniūno išduotą pažymą apie šio sandorio įregistravimą. Konstatuota, jog pareiškėja notariškai patvirtinto sandorio registrų centrui nepateikė. Pažymėjo, kad dėl nurodytų duomenų gavimo buvo kreiptasi į Kauno regiono valstybės archyvo Marijampolės filialą, tačiau gautas neigiamas atsakymas, t. y. kad Kapsuko valstybinės notarinės kontoros, kuri tuo metu apėmė ir Šakių rajoną, archyvinio fondo 1970-1972 metų dokumentuose V. J. M. sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties, Šakių rajono Kidulių apylinkės Nemuno kolūkio 1970-1972 metų dokumentuose duomenų apie sudarytą pirkimo–pardavimo sutartį, apie sumokėtus pinigus, taip pat apie pilną atsiskaitymą nėra. Kidulių seniūnija 2017 m. rugsėjo 29 d. pateikė informaciją, jog seniūnijoje jokių dokumentų, liudijančių apie V. J. M. sandorio įregistravimą dėl pastatų įsigijimo 1970 m. iš kolūkio „Nemunas” nėra.

7Nurodė, kad 0,1700 ha ploto namų valdos žemės sklypą, esantį ( - ), įsigijo 1996 m. birželio 5 d. pagal Valstybės žemės pirkimo–pardavimo sutartį, registro Nr. 6418, kuris nekilnojamojo turto registre yra įregistruotas V. J. M. vardu.

8Šakių rajono savivaldybės administracija 2017 m. spalio 16 d. rašte Nr. S-2339, nurodė, jog gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), ir kiti statiniai, esantys ( - ), neapskaitomi Šakių rajono savivaldybės administracijos balanse, nenaudojami rajono savivaldybės reikmėms, rajono savivaldybės neprižiūrimi ir nesaugomi, kitos rajono savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos nėra pareiškusios pretenzijų į šį nekilnojamąjį turtą.

9Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos Nr. 84/9585 duomenys patvirtina, kad gyvenamasis namas pastatytas 1968 m. Byloje pateikti kolūkio „Nemunas” valdybos protokolas Nr. 12, visuotinio susirinkimo protokolas, Nr. 3, 1970 m. rugpjūčio 20 d. pastato pirkimo–pardavimo aktas ir 1970 m. rugpjūčio 20 d. įsipareigojimas grąžinti kolūkiui „Nemunas” paskolą už gyvenamojo namo ir ūkinio pastato pirkimą, patvirtina, jog visą valdymo laiką jie, V. J. M. ir O. J. M., pastatą valdė kaip savo lėšomis teisėtai įgytą nuosavybę, suvokdami, kad kiti asmenys neturi daugiau teisių už juos į šį pastatą. Patvirtino, kad šį gyvenamąjį namą jau 47 (keturiasdešimt septynis) metus atvirai ir nepertraukiamai valdė ir naudojo kaip savo nuosavą daiktą, už kurį mokami visi būtini mokesčiai, būsto draudimas ir kiti mokesčiai. Pažymėjo, kad dėl valdymo fakto jiems niekas nebuvo ir iki šiol nėra pareiškęs pretenzijų, pastato nuosavybės teisės nebandė įteisinti įgyjamosios senaties arba kitais įstatyme nustatytais pagrindais. Pareiškėja nurodė, kad neturi ir šiuo metu nebegali turėti visų dokumentų, reikalingų statiniui įteisini įstatymų nustatyta tvarka, ir sutvarkyti turto paveldėjimo dokumentus, todėl kreipėsi į teismą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo. Patvirtino, kad yra įsitikinusi, jog nėra kito asmens, kuris galėtų būti šio turto ar jo dalies savininkas, gyvenamasis namas nėra teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas savavališka statyba ir nėra įregistruotas jokio kito asmens vardu (b. l. 2-4).

10Suinteresuotas asmuo Valstybės įmonės Turto bankas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad pareiškėja šiuo atveju neįrodė, jog už ginčo turtą yra atsiskaičiusi. Pažymėjo, jog vadovaujantis Žemės ūkio įmonių turto privatizavimo įstatymo 13 straipsniu privatizavimo metu nenupirktu žemės ūkio įmonių turtu disponuoja vietos savivaldybė Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Pažymėjo, kad šiuo atveju byloje nepateikti įrodymai, ar minėtas statinys buvo privatizuotas teisės aktų nustatyta tvarka. Taip pat pažymėjo, kad svarbu nustatyti, ar pareiškėjos nurodomas nekilnojamojo turto objektas buvo sukurtas (pastatytas) laikantis teisės norminių aktų reikalavimų. Mano, kad nagrinėjant bylą statinio sukūrimo (pastatymo) teisėtumo aplinkybės turi būti ištirtos ir nustatytos, nes daiktas gali būti įgyjamas įgyjamąja senatimi, jeigu jis gali būti privačios nuosavybės teisės objektu. Nurodė, kad jeigu prašoma nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą į nekilnojamąjį daiktą, kuris atsirado statybos būdu, įgyjamosios senaties teisės normos nekilnojamajam daiktui įgyti nuosavybės teise gali būti taikomos, jeigu nustatoma, kad daiktas sukurtas statybą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus argumentus, mano, kad pagal šiuo metu byloje pateiktus įrodymus nėra teisinio pagrindo juridiniam faktui dėl pareiškėjos nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį nustatyti. Tačiau pažymėjo, kad tuo atveju, jei byloje bus pateikti papildomi dokumentai, kurių pagrindu teismui pakaktų konstatuoti, kad yra aukščiau paminėtų nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo sąlygų visuma, neprieštaraus, kad pareiškėjos pareiškimas būtų patenkintas (b. l. 76-77).

11Suinteresuotas asmuo Šakių rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad esant pakankamai įrodymų neprieštaraus dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, kad V. J. M. ir O. J. M., įgyjamosios senaties būdu įgijo bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teisę į gyvenamąjį namą, unikalus numeris: ( - ), esantį adresu: ( - ) (b. l. 93).

12Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pateikė byloje atsiliepimą, kuriame nurodė, kad įvertinus su pareiškimu pateiktus rašytinius įrodymus ir atsižvelgiant į tai, kad pareiškime minimas gyvenamasis namas, unikalus numeris: ( - ), yra privačiame žemės sklype, kadastro Nr. ( - ), Registro Nr. ( - ), esančiame ( - ), nuosavybės teise priklausančiam pareiškėjos mirusiam sutuoktiniui V. J. M., kuriam taip pat nuosavybės teise priklauso ir kiti tame pačiame sklype esantys pareiškime detalizuojami statiniai, darytina prielaida, kad nėra pagrindų abejoti pareiškimo reikalavimų pagrįstumu. Teismui konstatavus, jog pareiškime išdėstyti argumentai yra laikytini pakankamai pagrįstais nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal senatį faktą, kad pareiškėjos sutuoktinis V. J. M. ir pareiškėja O. J. M., bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise įgijo gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Todėl atsižvelgiant į tai, kad išdėstyta, teismo prašo sprendimą priimti savo nuožiūra (b. l. 94).

13Suinteresuotas asmuo Valstybės įmonės Registrų centras pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad Nekilnojamojo turto registre, registro Nr. ( - ), įregistruoti pastatai, esantys adresu: ( - ): garažas, unikalus Nr. ( - ); daržinė, unikalus Nr. ( - ); ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ); garažas, unikalus Nr. ( - ). Nuosavybės teisė įregistruota V. J. M. vardu. Nuosavybės įregistravimo pagrindas - Šakių rajono savivaldybės administracijos Kidulių seniūnijos 2017 m. liepos 3 d. pažyma Nr. 6-67. Įrašas Nekilnojamojo turto registre galioja nuo 2017 m. liepos 26 d. Nurodė, kad 2017 m. liepos 13 d. O. J. M. kreipėsi į Valstybės įmonę Registrų centrą su prašymu Nr. 15039401, įregistruoti gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ), esančio ( - ), kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą. 2017 m. liepos 17 d. buvo priimtas sprendimas Nr. (2070/08) K6-227 „Dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į Nekilnojamojo turto kadastrą“ O. J. M. prašymo netenkįnti, nes įvertinus pateiktus dokumentus, nustatyta, kad 1968 m. statybos gyvenamąjį namą V. J. M. įgijo iš „Nemuno“ kolūkio išsimokėtinai. Pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 278 „Dėl dokumentų, teiktinų Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991 m. liepos 25 d., sąrašo patvirtinimo“ 3.2. punkte nurodyta, kad reikalinga pateikti notariškai patvirtintą sandorį, kurio pagrindu įgyta nuosavybės teisė, ir savivaldybės arba seniūno išduotą pažymą apie šio sandorio arba paveldėjimo teisės liudijimo įregistravimą arba, neturint notariškai patvirtinto sandorio, - savivaldybės arba seniūno išduotą pažymą apie šio sandorio ar paveldėjimo teisės liudijimo įregistravimą vykdomojo komiteto ūkinėse knygose, jeigu statiniai įgyti nuo 1949 m. balandžio 14 d. iki 1991 m. liepos 25 d. įskaitytinai. Kadangi, O. J. M. nurodytų dokumentų nepateikė, jos prašymas įregistruoti gyvenamojo namo kadastro duomenis buvo netenkintas. Nurodė, kad 2017 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. MAS-1997-3390 „Dėl daiktinių teisių registravimo“ atsisakyta įregistruoti nuosavybės teises į gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), registro Nr. ( - ), esantį ( - ), kadangi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nuosavybės teisės į nekilnojamąjį daiktą įregistruojamos tik tuo atveju, kai Nekilnojamojo turto registre yra įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas. Pažymėjo, kad jų žiniomis aukščiau minėti sprendimai nebuvo apskųsti (b. l. 81-83).

14Pareiškimas tenkintinas visiškai.

15Bylos pasirengimo nagrinėti teisme metu įstatymo nustatyta tvarka paskelbiant specialiame interneto tinklapyje buvo pranešta apie civilinės bylos iškėlimą, jos nagrinėjimo vietą bei laiką ir pasiūlyta visiems suinteresuotiems asmenims kreiptis į teismą dėl įtraukimo dalyvauti procese. Nustatytu laiku atsiliepimų iš kitų asmenų teisme negauta, todėl darytina išvada, kad pareiškime nurodomas faktas nėra ginčijamas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 533 straipsnis).

16Kadangi fakto nustatymas sukuria teisines pasekmes ir kita tvarka pareiškėja negali įgyvendinti savo teisių, todėl juridinis faktas nustatytinas teismo keliu (CPK 445 straipsnio 2 dalies 8 punktas).

17CK 4.68 straipsnio 1 dalis numato, kad fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra daikto savininkas, bet yra sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs nekilnojamąjį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja, įgyja nuosavybės teisę į tą daiktą. Nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktas nustatomas teismo tvarka (CK 4.68 straipsnio 2 dalis).

18Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymima, kad nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi faktas konstatuojamas, jeigu yra šių sąlygų visuma: pirma, pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą kitokiu CK 4.47 straipsnyje nurodytu būdu, t. y. asmuo nėra daikto savininkas. Antra, daiktas nėra valstybės ar savivaldybės nuosavybė; nėra įregistruotas viešame registre kito asmens (ne valdytojo) vardu (CK 4.69 straipsnio 3 dalis). Trečia, asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą, jį sąžiningai valdo visą valdymo laiką. Tai reiškia, kad valdytojas, tiek užvalydamas daiktą, tiek visą įgyjamosios senaties laiką ir net įgydamas daiktą nuosavybėn įgyjamąja senatimi, turi būti įsitikinęs, jog niekas neturi daugiau už jį teisių į daiktą, nežinoti apie kliūtis, trukdančias įgyti jam tą daiktą nuosavybėn, jeigu tokių kliūčių būtų (CK 4.26 straipsnio 3 dalis, 4.70 straipsnio 1 dalis). Ketvirta, visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas teisėtai. Teisėtas yra daikto valdymas, įgytas tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybės teisė, o per prievartą, slaptai ar kitaip pažeidžiant teisės aktus įgyto daikto valdymas yra neteisėtas (CK 4.23 straipsnio 2, 3 dalys). Teisėtas valdymas atsiranda tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybes teisė, kai dėl tam tikrų priežasčių nuosavybės teisės neatsirado, pavyzdžiui, atvejai, kai daiktą sandoriu (teisėtu pagrindu) perleidžiantis asmuo pats nebuvo daikto savininkas. Daikto valdymas laikomas teisėtu ir atsiradusiu sąžiningai, kol neįrodyta priešingai (CK 4.23 straipsnio 2 dalis, 4.26 straipsnio 2 dalis). Penkta, visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas atvirai (CK 4.68 straipsnis). Daikto atviro valdymo sąlyga reiškia, kad asmuo valdo daiktą kaip savą nesislapstydamas. Valdymo viešumo sąlyga nustatyta, siekiant sudaryti galimybę daikto savininkui (jeigu toks yra) įgyvendinti savo teisę į daiktą, pavyzdžiui, pareikšti ieškinį dėl daikto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo. Atviro daikto valdymo sąlyga pagal CK 4.68 straipsnį nuosavybės teisei įgyjamąja senatimi pripažinti gali būti nustatyta nepriklausomai nuo to, ar daikto valdymo faktas buvo įregistruotas viešame registre. Šešta, daiktas valdomas nepertraukiamai. Pagal CK 4.71 straipsnio 1 dalį daikto valdymas laikomas nepertraukiamu, kai asmuo daiktą nepertraukiamai valdė nuo valdymo teisės į daiktą įgijimo iki nuosavybės teisės į tą daiktą įgijimo įgyjamąja senatimi, CK 4.33 straipsnio 1, 2 dalyse nustatyta, kad nekilnojamojo daikto valdymas baigiasi, kai valdytojas ne tik praranda galimybę paveikti daiktą pagal savo valią, bet ir kai nesiima jokių priemonių šią galimybę susigrąžinti arba kai valdytojo bandymai susigrąžinti poveikį daiktui buvo nesėkmingi. Nepertraukiamas valdomo daikto naudojimas pagal paskirtį nėra būtina nepertraukiamo valdymo sąlyga. Svarbu daiktą valdyti taip, kad būtų aišku, jog asmens valdymas tęsiasi, t, y. jis neatsisakė daikto valdymo. Septinta, visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas kaip savas, t. y. pareiškėjas elgėsi kaip daikto savininkas ir suvokė, kad kiti asmenys neturi daugiau teisių už ji į valdomą daiktą (asmuo turi būti įsitikinęs, kad nėra kito asmens, kuris yra daikto savininkas). Aštunta, valdymas tęsėsi CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą - pareiškėjas nekilnojamąjį daiktą valdė ne mažiau kaip 10 (dešimt) metų; kilnojamąjį daiktą - ne mažiau kaip 3 (tris) metus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3 K-3-379/2004; 2006 m. rugsėjo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-498/2006; 2007 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-363/2007; 2008 m. spalio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2008; 2009 m. balandžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-176/2009; 2010 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-113/2010; 2011 m. vasario 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7- 67/2011; 2013 m. spalio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-462/2013 ir kt.).

19Byloje yra pateikti Valstybės įmonės Registro centro 2017 m. liepos 17 d. sprendimas dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą, Nr. (2070/08) K6-227 ir 2017 m. liepos 26 d. sprendimas, Nr. MAS-1997-3390, dėl daiktinių teisių registravimo, kuriuose nurodyta, kad išnagrinėjus prašymą Nr. 15039401 įrašyti ( - ) (registro Nr. ( - )), esančio gyvenamojo namo 1A1/Ž, unikalus Nr. ( - ), kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą bei prie jo pridėtus dokumentus: 2017 m. birželio 20 d. kadastrinių matavimų bylą Nr. ( - ), 2017 m. birželio 6 d. notaro išduotą liudijimą Nr. 1848, 2017 m. liepos 3 d. pažymą Nr. 6-67, nuspręsta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 2 punktu, prašymą atmesti (b. l. 10, 11).

20Šakių rajono savivaldybės administracijos Kidulių seniūnijos 2017 m. liepos 3 d. pažyma apie namų valdą, Nr. 6-67, patvirtina, kad seniūnijos 2008-2012 metų namų ūkio knygoje Nr. 13, namų ūkio Nr. 881 V. J. M. vardu registruota namų valda: gyvenamasis namas 1A1/Ž, statytas 1968 - 1968 m., pastogės patalpos M, statytos 1968 - 1968 m., veranda 2al/ž, statyta 1968 -1968 m. Šiuos pastatus, esančius ( - ), V. J. M. pirko iš „Nemuno“ kolūkio. Gyvenamąjį priestatą 1a1/ž, statytą 1986 - 1986 m., priestatą 3al/ž, statytą 1988 - 1988 m., garažą 211/p, statytą 1976 - 1976 m., malkinę 1i1/ž, statytą 1976 - 1976 m., daržinę 311/ž, statytą 1976 - 1976 m., ūkinį pastatą 411/p, statytą 1968 - 1976 m., garažą 511/ž, statytą 1988 - 1988 m., malkinę 1i1/ž, statytą 1988 - 1988 m. V. J. M. pasistatė pats (b. l. 12).

21Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės filialas 2017 m. rugsėjo 15 d. raštu informavo, kad Kapsuko valstybinės notarinės kontoros archyvinio fondo 1970-1972 metų dokumentuose (tuo metu aptarnavo ir Šakių rajoną) J. M. sudarytos pirkimo–pardavimo sutarties, Šakių rajono Kidulių apylinkės Nemuno kolūkio 1970-1972 metų dokumentuose duomenų apie sudarytą pirkimo–pardavimo sutartį, sumokėtus pinigus, taip pat pilną atsiskaitymą nėra (b. l. 13).

22Pareiškėjo pateikti rašytiniai įrodymai: Valstybės įmonės Registro centro sprendimai (b. l. 10, 11), 1970 m. rugpjūčio 1 d. protokolas, Nr. 12 (b. l. 14-15), 1970 m. rugpjūčio 20 d. pirkimo–pardavimo aktas (b. l. 18), 1970 m. rugpjūčio 20 d. įsipareigojimas (b. l. 19), 1970 m. gruodžio 28 d. aktas valstybiniam asmeninio gyvenamojo namo paėmimui (b. l. 20), 1971 m. gegužės 14 d. sutartis apie žemės sklypo perdavimo individualiojo gyvenamojo namo statybai kaimo vietovėje, Registro Nr. 1376 (b. l. 21-22), nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byla (b. l. 28-47), asmens nuosavybės fondo gyvenamojo namo techninis pasas (b. l. 48-54), mokėjimo sąskaitos už paslaugas, teikiamas objektui, esančiam ( - ) (b. l. 60-65), taip pat suinteresuotųjų asmenų atsiliepimai, patvirtina pareiškėjos nurodytas aplinkybes.

23Taigi iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių, teismas neturi pagrindo abejoti, kad O. J. M. ir V. J. M. daugiau kaip 10 (dešimt) metų naudojosi anksčiau paminėtu turtu ir tai darė viešai ir nepertraukiamai. Atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėja O. J. M. ir jos sutuoktinis V. J. M. virš 10 (dešimt) metų sąžiningai, atvirai, nepertraukiamai ir teisėtai valdė minėtą turtą, į tai, kad pagal CPK 532 straipsnį, specialiame interneto tinklalapyje paskelbus apie bylos nagrinėjimą, nepareikšta prieštaravimų, į tai, kad Nekilnojamojo turto registre objektai neregistruoti kitų asmenų vardu, darytina išvada, kad pareiškimas yra pagrįstas, įrodytas ir tenkintinas visiškai.

24Teismas, vadovaujantis tuo, kas išdėstyta ir CK 4.68-4.71 straipsniais, CPK 268 straipsniu, 443 straipsnio 6 dalimi, 533 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

25pareiškimą tenkinti visiškai.

26Nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, kad V. J. M., asmens kodas ( - ) miręs ( - ) ir O. J. M., asmens kodas ( - ) įgyjamosios senaties būdu įgijo bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teisę į gyvenamąją namą, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu: ( - ).

27Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą per Šakių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šakių rajono apylinkės teismo teisėja Judita Sungailaitė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos O.... 3. Teismas... 4. pareiškėja pateikė teismui pareiškimą, kuriame prašo nustatyti... 5. Pareiškime nurodė, kad V. J. M. mirė ( - ) (įrašas apie tai įrašytas ( -... 6. Pažymėjo, kad viešojo registro duomenys patvirtina, jog šis pastatas... 7. Nurodė, kad 0,1700 ha ploto namų valdos žemės sklypą, esantį ( - ),... 8. Šakių rajono savivaldybės administracija 2017 m. spalio 16 d. rašte Nr.... 9. Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos Nr. 84/9585 duomenys... 10. Suinteresuotas asmuo Valstybės įmonės Turto bankas pateikė atsiliepimą,... 11. Suinteresuotas asmuo Šakių rajono savivaldybės administracija pateikė... 12. Suinteresuotas asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 13. Suinteresuotas asmuo Valstybės įmonės Registrų centras pateikė... 14. Pareiškimas tenkintinas visiškai.... 15. Bylos pasirengimo nagrinėti teisme metu įstatymo nustatyta tvarka paskelbiant... 16. Kadangi fakto nustatymas sukuria teisines pasekmes ir kita tvarka pareiškėja... 17. CK 4.68 straipsnio 1 dalis numato, kad fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra... 18. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymima, kad nuosavybės teisės... 19. Byloje yra pateikti Valstybės įmonės Registro centro 2017 m. liepos 17 d.... 20. Šakių rajono savivaldybės administracijos Kidulių seniūnijos 2017 m.... 21. Kauno regioninio valstybės archyvo Marijampolės filialas 2017 m. rugsėjo 15... 22. Pareiškėjo pateikti rašytiniai įrodymai: Valstybės įmonės Registro... 23. Taigi iš byloje nustatytų faktinių aplinkybių, teismas neturi pagrindo... 24. Teismas, vadovaujantis tuo, kas išdėstyta ir CK 4.68-4.71 straipsniais, CPK... 25. pareiškimą tenkinti visiškai.... 26. Nustatyti nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį faktą, kad... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos...