Byla 2-111-808/2012
Dėl palikimo priėmimo, pradėjus faktiškai paveldimą turtą valdyti, fakto nustatymo

1Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėja Gražina Žukauskienė,

2sekretoriaujant Dianai Gigevičiūtei,

3dalyvaujant pareiškėjai S. D.,

4jos atstovei advokatei Svetlanai Antoniuk,

5suinteresuotam asmeniui I. A.,

6suinteresuotų asmenų I. A. ir L. N. atstovui advokatui Ramūnui Mikulskui,

7vertėjai Daivai Petrovienei,

8viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal S. D. pareiškimą suinteresuotiems asmenims I. A., L. N., Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl palikimo priėmimo, pradėjus faktiškai paveldimą turtą valdyti, fakto nustatymo,

9teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

10Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jos motina J. S. po palikėjo N. S., mirusio 1992 m. spalio 5 d., mirties atsiradusį palikimą pagal įstatymą priėmė faktiškai pradėdama jį valdyti nuo pat palikimo atsiradimo momento.

11Nurodė, kad 2011 m. sausio 13 d. mirė jos motina J. S., kuri 1997-04-04 testamentu pareiškėjai paliko butą, esantį R. g. 5-3, Vilniuje. Pareiškėja laiku kreipėsi į Vilniaus m. 42 notarų biurą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo, tačiau notarė atsisakė išduoti paveldėjimo teisės liudijimą, motyvuojant, kad mirusiojo N. S. vaikai pareiškė pretenzijas dėl po jų tėvo mirties likusio turto pavelėjimo. 1992 m. spalio 5 d. mirus pareiškėjos motinos J. S. sutuoktiniui N. S., atsirado palikimas į dalį buto, esančio Rugiagėlių g. 5-3, Vilniuje, kurį J. S. su sutuoktiniu N. S. įsigijo santuokos metu. N. S. testamento nesudarė. Pareiškėjos motina J. S. dėl palikimo priėmimo į notarą nesikreipė, tačiau atsiradusi palikimą priėmė faktiškai pradėdama jį valdyti (b.l. 1-2).

12Suinteresuoti asmenys I. A. ir L. N. nesutiko su S. D. pareiškimu ir prašė pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad tik dabar paaiškėjo, jog butas, esantis R. g. 5-3, Vilniuje, buvo privatizuotas pareiškėjos motinos J. S. vardu, suinteresuotų asmenų tėvo N. S. santuokos metu. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2006-10-03 nutartimi suinteresuotiems asmenims buvo atnaujintas terminas palikimui priimti po jų tėvo N. S. mirties. Atnaujinus terminą, suinteresuoti asmenys kreipėsi į Vilniaus miesto 21 notaro biurą su pareiškimu palikimui po tėvo N. S. mirties priimti. 2006-11-28 buvo išduotas liudijimas patvirtinantis, kad mirus N. S. visą turtą, priklausantį mirusiajam, lygiomis dalimis paveli sutuoktinė J. S. ir dukros L. N. ir I. A.. Suinteresuoti asmenys kreipėsi į Vilniaus miesto 21 notaro biurą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo. Buvo gautas VĮ Registrų centro atsakymas dėl N. S. priklausančio turto, kuriame nurodyta, kad N. S. vardu jokio nekilnojamojo turto nėra. Atsakymas buvo neigiamas, kadangi ginčo butas buvo įregistruotas pareiškėjos motinos vardu, bet butas yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, todėl pavelėjimo teisės liudijimas į minėtą butą turi būti išduotas įstatymo nustatytą tvarka visoms paveldėtojoms (b.l. 31-33).

13Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija neprieštaravo, kad būtų nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas ir pareiškimas patenkintas. Pateikė prašymą bylą nagrinėti suinteresuoto asmens atstovo nedalyvaujant (b.l. 29-30).

14Teisme pareiškėja S. D. palaikydama pareiškimą, paaiškino, kad jos motina J. S., 1963 metais susituokė su N. S., pradėjusiu kartu su jais gyventi bute, esančiame R. g. 5-3, Vilniuje. Prasidėjus privatizacijai minėtas butas buvo privatizuotas pareiškėjos ir jos motinos lėšomis ir užregistruotas J. S. vardu. Mirus N. S., J. S. faktiškai priėmė palikimą, nes 19 metų valdė, rūpinosi ir remontavo butą, esantį Rugiagėlių g. 5-3, Vilniuje.

15Teisme suinteresuotas asmuo I. A. nesutiko su pareiškimu, palaikė atsiliepime išdėstytas aplinkybes ir prašė nenustatyti juridinę reikšmę turinčio fakto.

16Suinteresuoto asmens Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas, nors teismo šaukimas jam įteiktas tinkamai (b.l. 93), į bylos nagrinėjimą neatvyko. Gavus suinteresuoto asmens prašymą, byla išnagrinėta Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovui nedalyvaujant (LR CPK 246 str. 1 d.) (b.l. 29-30).

17Teisme liudytoja G. A. paaiškino, kad gyvena šalia pareiškėjos, name adresu Rugiagėlių g. 6, Vilniuje. Žino, kad bute, R. g. 5-3, Vilniuje, gyveno pareiškėja, jos motina ir motinos sutuoktinis N. S.. Po N. S. mirties butą prižiūrėjo pareiškėja ir jos motina.

18Teisme liudytoja L. S. paaiškino, kad bute, R. g. 5-3, Vilniuje, gyveno pareiškėja su savo motina ir jos vyru N. S., po kurio mirties bute liko gyventi pareiškėja ir jos motina.

19Teisme pareiškėjos atstovė advokatė Svetlana Antoniuk palaikė pareiškime išdėstytas aplinkybes, prašo pareiškimą tenkinti nurodytais pagrindais ir motyvais bei papildomai paaiškino, kad po N. S. mirties pareiškėjos motina faktiškai priėmė palikimą, pradėdama jį valdyti, nes liko gyventi bute, R. g. 5-3, Vilniuje, mokėjo mokesčius už šį butą, valdė jį kaip savo. Po N. S. mirties paveldėjimo byla užvesta nebuvo, nes nei suinteresuoti asmenys, nei pareiškėjos motina J. S. į notarą nesikreipė. Suinteresuotiems asmenims terminas palikimui priimti buvo atnaujintas tik dėl žemės grąžinimo. Juridinio fakto nustatymas suteiks teisę pareiškėjai toliau tęsti paveldėjimo procesą dėl palikimo priėmimo, atsiradusio po jos motinos J. S. mirties.

20Teisme suinteresuotų asmenų atstovas advokatas Ramūnas Mikulskas nesutiko su pareiškėjos atstovės išdėstyta pozicija, paaiškindamas, kad suinteresuotiems asmenims buvo pratęstas terminas palikimui po jų tėvo N. S. mirties priimti. 2006-11-28 buvo išduotas paveldėjimo teisės liudijimas į visą turtą, priklausantį mirusiajam. Negalima priimti tik dalį palikimo. Butas, esantis R. g. 5-3, Vilniuje, buvo privatizuotas pareiškėjos, jos motinos J. S. ir jos vyro N. S. vardu. Tai patvirtina pateiktas susitarimas pirkti privatizuojamą butą. Pagal tuo metu galiojančius įstatymus butą turėjo privatizuoti visą šeima, nesvarbu kieno lėšomis ir kieno vardu vyko privatizacija. Šis pareiškimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nesukels jokių teisinių pasekmių. N. S. mirė 1992-10-05, kai dar galiojo 1964 m. LR CK, todėl turi būti taikomas bendras 3 metų ieškinio senaties terminas. Šiuo atveju pareiškėja praleido senaties terminą pareiškimui pareikšti.

21Pareiškimas netenkintinas.

22Teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 str.).

23Pareiškėja prašo nustatyti faktą, kad jos motina J. S. po savo vyro N. S. mirties - 1992 m. spalio 5 d., priėmė palikimą, faktiškai pradėdama paveldimą turtą valdyti. Nustatant šiuo būdu palikimo priėmimo faktą (faktinio valdymo), teismui svarbu išsiaiškinti, kaip buvo reglamentuotas palikimo atsiradimas laiku ir vietoje. Šie faktai nustatomi pagal palikimo atsiradimo momentu galiojusius įstatymą. N. S. mirė 1992-10-05 (b.l. 5), todėl šiuo atveju taikytinas 1964 m. Lietuvos Respublikos 587 straipsnis, pagal kurį laikoma, kad įpėdinis palikimą priėmė, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba kai jis padavė palikimo atsiradimo vietos notariniam organui pareiškimą apie palikimo priėmimą. Šiame straipsnyje nurodyti veiksmai turėjo būti atliekami per šešis mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos.

24Aiškinant tiek 1964 m. CK 587 straipsnio, tiek šiuo metu galiojančio CK 5.51 straipsnio nuostatas dėl palikimo priėmimo, pradėjus faktiškai valdyti paveldimą turtą, faktinis palikimo priėmimas reiškia, kad įpėdinis atlieka veiksmus, kuriais parodo, jog jis siekia įgyti palikėjo turtą nuosavybės teise. Ar šie veiksmai atlikti, sprendžiama iš: 1) veiksmų fakto ir 2) veiksmų pobūdžio. Veiksmų faktas reiškia, kad palikimo priėmimo veiksmai yra atlikti faktiškai - įpėdinis perima mirusiojo turtą ir pradeda jį valdyti. Šiuo atveju nereikalaujama, kad įpėdinio atlikti faktinio palikimo priėmimo veiksmai būtų teisiškai įforminti, t.y. įpėdiniui nebūtina kreiptis į notarą su pareiškimu dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo, į teismą dėl palikimo priėmimo juridinio fakto nustatymo arba į kitas valstybės institucijas. Veiksmų pobūdis - tai įpėdinio aktyvūs veiksmai, iš kurių matyti, kad jis perimtą turtą valdo kaip savo ir laiko save turto savininku (tvarko turtą, juo naudojasi, moka už jį mokesčius, atlieka kitus panašaus pobūdžio veiksmus).

25Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad 2011-01-12 mirė J. S. (b.l. 4). Po jos mirties liko turtas – butas, esantis R. g. 5-3, Vilniuje (b.l. 18), kuris buvo įgytas 1992-08-26 pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 25-1574 pagrindu pagal LR 1991-05-28 įstatymą Nr. I-1374, t.y. pareiškėjos motinos J. S. santuokos su N. S. metu (b.l. 13-14). N. S. mirė 1992-10-04 (b.l. 5), byloje nėra duomenų apie šio palikėjo sudarytą testamentą. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2006-10-03 nutartimi N. S. pirmos eilės įpėdiniams I. A. ir L. N. buvo pratęstas terminas palikimui priimti po jų tėvo mirties (b.l. 21-22). Vilniaus miesto 21 notaro biuro notarė V. Š., 2006-11-28 išdavė liudijimą, kuriame nurodyta, kad 7 ha žemės sklypą, esantį Vilniuje, Pramonės-Baniškių gatvėje, bei visą kitą mirusiajam priklausantį turtą pagal įstatymą lygiomis dalimis paveldi mirusiojo sutuoktinė J. S., mirusiojo dukros L. N. ir I. A. (b.l. 36).

26Mirus palikėjui įvyksta universalus jo turtinių teisių ir pareigų bei kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas įpėdiniams. Teisių ir pareigų perėjimo universalumas reiškia, kad įpėdiniui pereina visos palikėjui priklaususios teisės ir pareigos. Įpėdinis norėdamas įgyti palikimą, turi jį priimti. Palikimo priėmimas yra vienašalis sandoris, kuriuo įpėdinis išreiškia savo valią perimti palikėjo teises ir pareigas. Įpėdinio valia priimti palikimą turi būti išreiškiama įstatymo nustatytais būdais ir terminais. Kaip jau buvo minėta N. S. mirties dieną, t.y. 1992-10-04, galiojusio 1964 CK 587 str. 2 d. numatyti du alternatyvūs palikimo priėmimo būdai: įpėdinis paduoda palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo arba pradeda faktiškai valdyti paveldėtą turtą. Šie veiksmai turėjo būti atliekami per šešis mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos (1964 m. CK 587 str. 3 d.).

27Nagrinėjamoje byloje esantys įrodymai neginčitinai patvirtina, kad po N. S. mirties 1999-01-13 buvo užvesta paveldėjimo byla pagal jo sutuoktinės J. S. pareiškimą ir buvo išduotas paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas į mirusiajam asmeninės nuosavybės teise priklausantį turtą (b.l. 20, 21-22). Vilniaus miesto 21 notaro biuro notarės V. Š. išduotas liudijimas patvirtina, kad mirus N. S., Vilniaus m. 19 notaro biure buvo pradėta paveldėjimo byla Nr. 6/99. Taip pat nurodyta, kad 7 ha žemės sklypą, esantį Vilniuje, Pramonės-Baniškių gatvėje, bei visą kitą mirusiajam priklausantį turtą pagal įstatymą lygiomis dalimis paveldi mirusiojo sutuoktinė J. S. ir dukros I. A. ir L. N. (b.l. 36). Tuo metu galiojusio 1964 m. CK 587 str. 1 d. nurodyta, kad neleidžiama palikimą priimti dalinai arba su sąlyga ar išlygomis. 1964 m. CK 573 str. 1 p. nustatyta, kad pirmos eilės įpėdiniai – mirusiojo vaikai ir sutuoktinis – paveldi lygiomis dalimis. Tuo metu galiojusiame Santuokos ir Šeimos kodekso 21 straipsnyje nustatyta, kad turtas, sutuoktinių įgytas santuokos metu, yra bendroji jungtinė jų nuosavybė, nors jis įformintas vieno iš jų vardu (SŠK 21 str. 1 d., 3 d.). Darytina išvada, kad mirusiojo turtą, taip pat ir dalį buto, esančio Rugiagėlių g. 5-3, Vilniuje, pagal įstatymą lygiomis dalimis paveldi mirusiojo sutuoktinė J. S. ir dukros I. A. ir L. N..

28Suinteresuotų asmenų I. A. ir L. N. atstovas advokatas R. Mikulskas taip pat prašė taikyti ieškinio senatį ir pareiškimą atmesti, nurodydamas, kad termino eiga prasidėjo nuo palikimo atsiradimo dienos, t.y. N. S. mirties dienos - 1992-10-04. Pažymėtina, kad tiek 1964 m. CK 86 str., tiek ir šiuo metu galiojančiame CK 1.127 str. l d. numatyta, jog ieškinio senaties terminas prasideda nuo tos dienos, kai asmuo sužino ar turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą. Pareiškėja teigia jog apie tai, kad butas, adresu R. g. 5-3, Vilniuje, nėra J. S. asmeninė nuosavybė, sužinojusi tik po motinos mirties, t.y. po 2011-01-13. Butą J. S. privatizavo santuokos su N. S. metu. Realiai apie tai, kad butas nepriklauso jos motinai, ji sužinojo tik 2011 metais, kai kreipėsi į notarą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo, o į teismą kreipėsi 2011-05-23. Akivaizdu, kad senaties terminas nesuėjo, todėl suinteresuotų asmenų atstovo prašymas taikyti senaties terminą, atmestinas. Pažymėtina ir tai, kad suinteresuoti asmenys nepateikė duomenų apie tai, kad S. D. būtų anksčiau žinojusi, jog butas, esantis R. g. 5-3, Vilniuje, nepriklausė jos motinai asmeninės nuosavybės teise.

29Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, kad palikimo priėmimo, pradėjus faktiškai paveldimą turtą valdyti, fakto nustatymas, pareiškėjai S. D. nesukels nurodytų teisinių padarinių, todėl pareiškimas netenkintinas.

30Teismas, vadovaudamasis LR Civilinio proceso kodekso 96 str., 189 str., 197 str., 259 str., 444-448 straipsniais,

Nutarė

31Pareiškimą netenkinti.

32Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus m. 4 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo teisėja Gražina Žukauskienė,... 2. sekretoriaujant Dianai Gigevičiūtei,... 3. dalyvaujant pareiškėjai S. D.,... 4. jos atstovei advokatei Svetlanai Antoniuk,... 5. suinteresuotam asmeniui I. A.,... 6. suinteresuotų asmenų I. A. ir L. N. atstovui advokatui Ramūnui Mikulskui,... 7. vertėjai Daivai Petrovienei,... 8. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal S. D.... 9. teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 10. Pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti juridinę reikšmę... 11. Nurodė, kad 2011 m. sausio 13 d. mirė jos motina J. S., kuri 1997-04-04... 12. Suinteresuoti asmenys I. A. ir L. N. nesutiko su S. D. pareiškimu ir prašė... 13. Suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija... 14. Teisme pareiškėja S. D. palaikydama pareiškimą, paaiškino, kad jos motina... 15. Teisme suinteresuotas asmuo I. A. nesutiko su pareiškimu, palaikė atsiliepime... 16. Suinteresuoto asmens Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos... 17. Teisme liudytoja G. A. paaiškino, kad gyvena šalia pareiškėjos, name adresu... 18. Teisme liudytoja L. S. paaiškino, kad bute, R. g. 5-3, Vilniuje, gyveno... 19. Teisme pareiškėjos atstovė advokatė Svetlana Antoniuk palaikė pareiškime... 20. Teisme suinteresuotų asmenų atstovas advokatas Ramūnas Mikulskas nesutiko su... 21. Pareiškimas netenkintinas.... 22. Teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai... 23. Pareiškėja prašo nustatyti faktą, kad jos motina J. S. po savo vyro N. S.... 24. Aiškinant tiek 1964 m. CK 587 straipsnio, tiek šiuo metu galiojančio CK 5.51... 25. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad 2011-01-12 mirė J. S.... 26. Mirus palikėjui įvyksta universalus jo turtinių teisių ir pareigų bei kai... 27. Nagrinėjamoje byloje esantys įrodymai neginčitinai patvirtina, kad po N. S.... 28. Suinteresuotų asmenų I. A. ir L. N. atstovas advokatas R. Mikulskas taip pat... 29. Atsižvelgiant į išdėstytą, konstatuotina, kad palikimo priėmimo,... 30. Teismas, vadovaudamasis LR Civilinio proceso kodekso 96 str., 189 str., 197... 31. Pareiškimą netenkinti.... 32. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu...