Byla 2-8442-918/2012
Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Aistė Petrevičienė, sekretoriaujant Ivetai Bartkevičienei, dalyvaujant ieškovo V. R. B. atstovui advokato padėjėjui Tomui Ryzgeliui, išvadą teikiančios institucijos Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Astai Šivickytei, žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. R. B. ieškinį atsakovei B. A., išvadą teikianti institucija Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas V. R. B. Kauno miesto apylinkės teisme pareiškė ieškinį atsakovei B. A. ir prašė nepilnamečio sūnaus D. B., gim. ( - ), gyvenamąją vietą nustatyti su ieškovu ir vaiko išlaikymui iš atsakovės priteisti po 130 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki sūnaus pilnametystės. 2012-05-25 šalys pateikė teismui taikos sutartį, prašė ją patvirtinti ir bylą nutraukti.

32012-06-14 posėdžio metu ieškovo V. R. B. atstovas advokato padėjėjas Tomas Ryzgelis prašė patvirtinti pateiktą taikos sutartį ir bylą nutraukti. Išvadą teikiančios institucijos Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė neprieštaravo dėl taikos sutarties tvirtinimo, nurodė, kad palaiko pateiktą skyriaus išvadą. Atstovė paaiškino, kad nepilnametis D. B. gyvena su tėvu V. R. B., ieškovas turi geras gyvenimo sąlygas ir tinkamai tenkina vaiko poreikius. Ieškovas V. R. B. į posėdį neatvyko, jo interesus atstovauja advokato padėjėjas. Atsakovė B. A. į posėdį neatvyko, šaukimas jai įteiktas asmeniškai, prašymų dėl bylos nagrinėjimo atsakovė nepateikė. Ieškovo atstovas paaiškino, kad atsakovė buvo atvykusi į advokatų kontorą pasirašyti taikos sutarties, ten jai buvo išaiškintos sutarties sąlygos ir sutarties sudarymo pasekmės.

4Prašymas tenkintinas.

5Remiantis CK 6.983 str. 1 d., taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Šalys pasinaudojo teise užbaigti bylą taikos sutartimi abipusiai priimtinų nuolaidų būdu (CPK 42 str. 1 d.).

6Taikos sutarties sudarymo pasekmės šalims žinomos (CPK 140 str. 3 d.). Įvertinus šalių pateiktos taikos sutarties turinį, byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad taikos sutarties sudarymas neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, šalių ar kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų nepažeidžia, todėl tvirtintina (CPK 42 str. 2 d.). Patvirtinus taikos sutartį civilinė byla nutrauktina (CPK 293 str.5 d.), ieškovui grąžintina 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio - 75 Lt (CPK 87 str. 2 d.). Iš ieškovo valstybės naudai priteistina 16 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu (CPK 94 str., taikos sutarties 5 p.). Ši suma, vadovaujantis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais (CPK 7 str.), įskaitytina į grąžintiną ieškovui žyminio mokesčio sumą, todėl ją atitinkamai sumažinus, ieškovui grąžintina žyminio mokesčio dalis yra 59 Lt.

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 94, 87 straipsnio 2 dalimi, 290, 291 straipsniais, 293 straipsnio 5 punktu,

Nutarė

8Patvirtinti ieškovo V. R. B., a.k. ( - ) ir atsakovės B. A., a.k. ( - ) 2012-05-25 sudarytą taikos sutartį, tokiomis sąlygomis: „1. Šalys susitaria, kad nepilnamečio vaiko D. B., asmens kodas ( - ) gimusio . ( - ), gyvenamoji vieta nustatoma su jo tėvu V. R. B., asmens kodas ( - ) iki to momento, kol vaikas sulauks pilnametystės. 2. B. A., asmens kodas ( - ) įsipareigoja mokėti nepilnamečio sūnaus D. B., asmens kodas ( - ) išlaikymui po 130 Lt (vieną šimtą trisdešimt litų), kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio pareiškimo iki D. B., asmens kodas ( - ) pilnametystės, turto tvarkytoju uzufrukto teise iki D. B., asmens kodas ( - ) pilnametystės paskiriant V. R. B., asmens kodas ( - ). 3. Ieškovas šia taikos sutartimi atsisako reikalavimo priteisti iš B. A., asmens kodas ( - ) V. D. B., asmens kodas ( - ) naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas. 4. Šalys šia taikos sutartimi patvirtina, kad viena iš kitos bylinėjimosi išlaidų padengimo nereikalauja. 5. Šalys susitaria, kad išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų civilinėje byloje Nr. 2-8442-918/2012 siuntimu bei įteikimu, valstybei sumokės ieškovas. 6. Šalys pareiškia, kad joms yra žinoma, kad vadovaujantis LR CK 3.201 str. 1 d., teismas gali pagal vaiko, jo tėvo (motinos) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar prokuroro ieškinį sumažinti arba padidinti priteisto išlaikymo dydį, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis, bei vadovaujantis LR CK 3.169 str. 3 d., pasikeitus aplinkybėms ar vienam iš tėvų, su kuriuo buvo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, atidavus vaiką auginti ir gyventi kartu su kitais asmenimis, antrasis iš tėvų gali reikšti pakartotinį ieškinį dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo. 7. Šalys pareiškia, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo, jos patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės. Šalys pareiškia, kad taikos sutartis atitinka šalių interesus, sudaryta gera valia ir neprieštarauja geros moralės principams. 8. Šalys prašo patvirtinti Taikos sutartį ir nutraukti civilinę bylą Nr. 2-8442-918/2012 dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, dėl išlaikymo priteisimo. 9. Taikos sutartis šalių perskaityta, suprasta ir pasirašyta.“

9Civilinę bylą Nr. 2-8442-918/2012 pagal ieškovo V. R. B. ieškinį atsakovei B. A., išvadą teikianti institucija Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo nepilnamečiam vaikui priteisimo, nutraukti.

10Grąžinti ieškovui V. R. B., a.k. ( - ) 59 Lt (penkiasdešimt devyni Lt) žyminio mokesčio, sumokėto 2012-04-14 Swedbank AB banko mokėjimo pavedimu, išaiškinant, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

11Nutartis per septynias dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai