Byla 2-7346-790/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Marius Bajoras, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo NORDIA BAUBLYS & PARTNERS advokatų profesinės bendrijos ieškinį atsakovui UAB ,,ROTOR ACADEMY” dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas NORDIA BAUBLYS & PARTNERS advokatų profesinė bendrija kreipėsi į teismą Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 425 straipsnio nustatyta tvarka ir prašo priteisti iš atsakovo UAB ,,ROTOR ACADEMY” 1 210 Lt skolos, 36,10 Lt palūkanų, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodo, kad ieškovas ir atsakovas 2011-07-26 sudarė žodinį susitarimą parengti bendradarbiavimo sutartį, o atsakovas įsipareigojo už suteiktas paslaugas ieškovui sumokėti šalių sutartą 1 210 Lt honorarą. Ieškovas sutartinę prievolę įvykdė – parengtą sutartį perdavė atsakovui ir išrašė 2011-08-31 PVM sąskaitą-faktūrą ADV Nr. 17453 1 210 Lt sumai. Ieškovas nurodo, kad atsakovas minėtos sąskaitos neapmokėjo.

3Ieškinys tenkintinas.

4Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad ieškovas atsakovui suteikė teisines paslaugas, t.y., NORDIA BAUBLYS & PARTNERS advokatų profesinės bendrijos advokatas Evaldas Dūdonis parengė bendradarbiavimo sutarties su VšĮ „Šiaurės miestelis“ projektą ir koordinavo jo pateikimą kliento atstovams (b. l. 9-10). Taigi tarp šalių buvo susiklostę sutartiniai paslaugų teikimo santykiai. Remiantis Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 straipsnio 1 dalimi, paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Ieškovas savo prievoles įvykdė tinkamai, parengė bendradarbiavimo susitarimą (b. l. 5-8), tai patvirtina 2011-08-31 PVM sąskaita-faktūra ADV Nr. 17453 (b. l. 9). Nagrinėjamu atveju atsakovas nevykdė CK 6.716 straipsnio 1 dalyje numatytos pareigos sumokėti už suteiktas paslaugas. Byloje duomenų apie tai, kad ieškovo išrašyta PVM sąskaita-faktūra būtų atsakovo apmokėta, nėra. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovo priteistina 1 210 Lt skola.

5Remiantis CK 6.261 straipsniu, praleidęs piniginės prievolės įvykdymo terminą, skolininkas privalo mokėti už termino praleidimą sutarčių ar įstatymų nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais nuostoliais. Vadovaujantis CK 6.210 straipsnio 2 dalimi, kai abi sutarties šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys, už termino praleidimą mokamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos. Atsakovas ieškovui už suteiktas teisines paslaugas turėjo sumokėti 1 210 Lt iki 2011-09-15, tačiau šios sumos laiku nesumokėjo, todėl ieškovui iš atsakovo priteistinos 36,10 Lt palūkanos (palūkanų paskaičiavimas b. l. 2).

6CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2012-03-29, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 1 dalis, 6.210 straipsnis).

7Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 20 Lt bylinėjimosi išlaidos (b. l. 16).

8Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 93, 262 ir 428 straipsniais,

Nutarė

9ieškinį tenkinti.

10Priteisti ieškovui NORDIA BAUBLYS & PARTNERS advokatų profesinei bendrijai, juridinio asmens kodas 300044462, Konstitucijos pr. 7, Vilnius, iš atsakovo UAB ,,ROTOR ACADEMY”, juridinio asmens kodas 302409251, Kareivių g. 19-139, Vilnius, 1 210 Lt (vieną tūkstantį du šimtus dešimt Lt) skolą, 36,10 Lt (trisdešimt šešis Lt dešimt ct) palūkanas, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2012-03-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 20 Lt (dvidešimt Lt) bylinėjimosi išlaidas.

11Atsakovas per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo privalo įvykdyti sprendimą arba pateikti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui raštu motyvuotus prieštaravimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

12Jeigu prieštaravimai per 20 dienų nuo sprendimo įteikimo nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduodamas vykdomasis raštas.

13Preliminarus sprendimas neskundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundais.

Proceso dalyviai