Byla 2-10378-918/2012
Dėl tėvystės nustatymo, išlaikymo priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Aistė Petrevičienė, sekretoriaujant Ivetai Bartkevičienei, dalyvaujant ieškovei ir ieškovės E. R. įstatyminei atstovei V. R., jos atstovui advokatui Jaroslav Los išvadą teikiančios institucijos Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Reginai Domaševičienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovių V. R., E. R. ieškinį atsakovui E. T., išvadą teikianti institucija Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, dėl tėvystės nustatymo, išlaikymo priteisimo,

Nustatė

3Ieškovės V. R., E. R., atstovaujama įstatyminės atstovės V. R., ieškiniu prašo nustatyti, kad atsakovas E. T. yra E. R. tėvas, priteisti iš atsakovo dukrai išlaikymą po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki jos pilnametystės ir 14400 Lt išlaikymo įsiskolinimą bei bylinėjimosi išlaidas. V. R. nurodo, kad su atsakovu nebuvo susituokusi, tačiau nuo 1996 metų vasaros gyveno kartu pas atsakovo tėvus bute ( - ). ( - ) jiems gimė dukra E. R.. Atsakovas ir jo tėvai mergaitę pripažino, rūpinosi. Kai E. suėjo pusantrų metų, V. R. susipyko su atsakovu dėl jo neištikimybės, ji su dukra išsikraustė pas savo tėvus. Santykiai tiek su atsakovu, tiek su jo tėvas nutrūko, E. jie nebesirūpino, nesidomėjo jos vystymusi. Gera valia atsakovas įregistruoti tėvystės nesutiko. Kadangi atsakovas dukrai išlaikymo neteikė, ieškovės ieškinyje prašo priteisti po 400 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki E. pilnametystės ir 14400 Lt išlaikymo įsiskolinimą.

42012-11-05 teismo posėdžio metu V. R. ieškinio reikalavimą dėl tėvystės nustatymo palaikė, prašė jį tenkinti (55-59 b.l.), reikalavimą dėl išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo patikslino, nurodė, kad prašo po 300 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis ir 7200 Lt išlaikymo įsiskolinimą skaičiuojant po 200 Lt kas mėnesį nuo 2009-04-20 iki 2012-03-20. V. R. nurodė, kad dukters E. poreikiams per mėnesį užtikrinti reikia apie 500 Lt: 200 Lt rūbams, 200 Lt maistui, 150 Lt mokyklos reikmenims, taip pat reikia skirti pinigų vaistams, pramogoms. V. R. paaiškino, kad E. nuo antros klasės gyvena pas jos mamą B. R., kuri anūke rūpinasi ir ją išlaiko. V. R. kartais duodavo B. R. pinigų E. išlaikymui, bet nepastoviai, tik tada, kai turėdavo, nes pati 9 metus nedirbo. V. R. gyvena atskirai su sugyventiniu R. Š., turi dar du vaikus, kurie gyvena kartu su ja. Su atsakovu E. nebendravo 15 metų. Atsakovo mama E. per visus tuos metus matė tik porą kartų, kartą davė 30-40 Lt, nupirko grandinėlę, daugiau materialiai prie anūkės išlaikymo neprisidėjo. Kiti atsakovo giminaičiai su E. nebendrauja.

5Ieškovės V. R. atstovas advokatas Jaroslavas Los ieškovės patikslintus reikalavimus palaikė, prašė ieškinį tenkinti ir priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas (58 b.l.).

6Atsakovas E. T. ieškinio reikalavimus dėl tėvystės nustatymo pripažino (36 b.l.). 2012-09-06 parengiamajame teismo posėdyje atsakovas nurodė, kad galėtų pats auginti dukrą, nes močiutė su ja nesusitvarko. Atsakovas išlaikymą sutiko teikti, tačiau nepasisakė dėl išlaikymo dydžio (37-38 b.l.). Į 2012-11-05 teismo posėdį atsakovas neatvyko, svarbių neatvykimo priežasčių nepranešė, prašymų dėl bylos nagrinėjimo ar kitų procesinių dokumentų nepateikė, bylos eiga nesidomėjo. Apie posėdžio laiką ir vietą jam pranešta pasirašytinai (39 b.l.), byla išnagrinėta atsakovui nedalyvaujant.

7Išvadą teikiančios institucijos Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė Regina Domaševičienė teismo posėdyje nurodė (58 b.l.), kad V. R. nuo 2009-07-02 yra įrašyta į socialinės rizikos šeimų sąrašą dėl girtavimo ir vaikų nepriežiūros. V. R. be E. turi dar du vaikus, gyvena su sugyventiniu R. Š.. Dabar abu yra užsikodavę, situacija šeimoje pagerėjusi. Prieš tai vaikai buvo paiimti laikinojon globon, skyrius ruošė dokumentus dėl motinos valdžios ribojimo. E. visą laiką augo su močiute B. R.. Atsakovas tėvystę pripažįsta, iš jo turi būti priteistas išlaikymas E.. Pinigus V. R. turėtų atiduoti savo mamai, kuri faktiškai augina E.. Nepilnametės vardu atidaryti sąskaitos netikslinga, nes E. turi elgesio problemų ir pinigus gali netinkamai panaudoti. Atstovė priminė, kad E. neprieštaravo dėl gyvenimo pas atsakovą, tik norėjo pereinamojo laikotarpio. Tačiau atsakovui į posėdį neatvykus ir nepareiškus reikalavimo dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo su atsakovu, šis klausimas nespręstinas.

8Iš E. R. apklausos, kurią 2012-09-12 atliko Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistas (43 b.l.) matyti, kad E. žino, kad jos tėvas yra E. T., kartais su juo bendrauja, paskutinį kartą matėsi prieš du mėnesius, susitinka su juo pas močiutę I. T.. Tėvas domisi jos mokslais, laisvalaikiu, kviečia į svečius. E. sutiktų gyventi su tėvu, jei būtų nustatytas pereinamasis laikotarpis pažintį jį ir jo šeimą. Nepilnametė paaiškino, kad su mama V. R. susitinka kartais parke arba nueina pas mamą į svečius, žino, kad mama piktnaudžiauja alkoholiu, mama jai draudžia bendrauti su tėvu. E. nurodė, kad nuo pat gimimo gyvena pas močiutę B. R..

9Ieškinys tenkintinas.

10Nustatyta, kad ieškovė V. R. yra E. R., gim. ( - ), motina (6 b. l.). Kauno miesto civilinės metrikacijos biuro 1997-04-08 išduotame gimimo liudijime Nr. 043494 E. R. tėvu įrašytas E. R..

11Vaiko gimimo bei gimimo registravimo metu galiojo Lietuvos Respublikos santuokos ir šeimos kodeksas, kurio 61 straipsnis numatė, kad vaikui gimus iš nesančios santuokoje motinos, jeigu nėra bendro tėvų pareiškimo ir teismo sprendimo nustatyti tėvystę, vaiko tėvas gimimų įrašų knygoje įrašomas pagal motinos pavardę, vaiko tėvo vardas ir tėvavardis įrašomi vaiko motinos nurodymu. Atsižvelgiant į tai, kad E. R. tėvu įrašytas E. R., a. k. nenurodytas, galima daryti išvadą, jog E. R. tėvu įrašytas neegzistuojantis asmuo, taigi nėra būtinybės tokį įrašą nuginčyti, ieškovės turi teisę kreiptis į teismą dėl tėvystės nustatymo (LR CK 3.147 str. 2 d.).

12Dėl tėvystės nustatymo.

13Atsakovas E. T. pripažįsta, kad yra E. R. tėvas, todėl dėl šio reikalavimo surašomi sutrumpinti motyvai (CPK 42 str. 1 d., 140 str. 2 d., 268 str.).

14Pareigą apsaugoti vaiko teises ir teisėtus interesus ir užtikrinti jų įgyvendinimą įtvirtina tiek tarptautiniai, tiek nacionaliniai teisės aktai. Vienas iš saugomų ir ginamų vaiko interesų – teisė žinoti savo kilmę, t.y. vaiko teisė žinoti savo biologinius tėvus. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos nuostatų kontekste šis interesas ginamas 8 str. (teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą) nuostatos laikymusi. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 7 str. 1 d. tiesiogiai įtvirtinta, kad vaikas nuo gimimo momento turi teisę, kiek tai įmanoma, žinoti savo tėvus ir būti jų globojamas. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 9 str. 1 d. nustatyta, kad vaikas nuo gimimo momento turi teisę į vardą, pavardę, tautybę ir pilietybę, teisę į šeimos bei kitus su jo individualybe susijusius ryšius ir jų išsaugojimą.

15Jei vaikas gimė nesusituokusiai motinai ir tėvystė nepripažinta, tėvystę gali nustatyti teismas (CK 3.146 str.). CK 3.148 straipsnyje išvardyti teisiniai tėvystės nustatymo pagrindai. Šio straipsnio 1 dalyje kaip pagrindas tėvystei nustatyti nurodyti moksliniai įrodymai (ekspertizių išvados dėl giminystės ryšio įrodymo) ir kitos Civilinio proceso kodekse nustatytos įrodinėjimo priemonės.

16Iš byloje pateikto Kauno miesto civilinės metrikacijos skyriaus išduoto gimimo liudijimo AG Nr. 043494, akto įrašo Nr. 1210, matyti, kad E. R., gim. ( - ), motina yra ieškovė V. R., vaiko tėvu įrašytas E. R., asmens kodas nenurodytas (b.l. 6). Atsakovui pripažinus tėvystę, ieškinio reikalavimas tenkintinas ir nustatytina, jog ieškovės dukters E. R., a.k. ( - ) gim. ( - ), tėvas yra atsakovas E. T., a.k. ( - ) (CK 3.146 str. 1 d., 3.148 str. 1 d., CPK 178, 186, 197, 185 str.).

17Dėl išlaikymo priteisimo.

18Pareiga išlaikyti savo vaikus yra sudėtinė tėvų valdžios dalis (CK 3.155 straipsnio 1 dalis, 3.156 straipsnis). Pripažinus atsakovą ieškovės E. R. tėvu, jam atsiranda pareiga išlaikyti savo vaiką. Šios pareigos nevykdymas ar netinkamas vykdymas negali būti pateisinamas sunkia turtine padėtimi, kitų šeiminių ryšių susiformavimu, išvykimu ar kitokiomis priežastimis.

19Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnyje 6 dalyje nustatyta tėvų pareiga iki pilnametystės išlaikyti savo vaikus. Ši Konstitucijos norma iš esmės atitinka Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos 27 straipsnio 2 dalies nustatančios tėvų didžiausią atsakomybę už gyvenimo sąlygų, būtinų vaikui vystytis, sudarymą pagal tėvų sugebėjimus ir finansines galimybes, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 21 straipsnio 2 dalies, įtvirtinančios abiejų tėvų pareigą vienodai rūpintis vaiko auklėjimu, tinkamai jį prižiūrėti, materialiai išlaikyti, aprūpinti gyvenamuoju būstu, bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.192-3.203 straipsnių, įtvirtinančių tėvų pareigą išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, nuostatas. Kiekvienam vaikui būdingi individualūs kultūriniai, moraliniai, turtiniai poreikiai, kuriuos patenkinti yra ne tik moralinė, bet ir teisinė tėvų pareiga. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai (CK 3.192 str. 2 d.).

20Tėvų - tiek ieškovės, tiek atsakovo - turtinė padėtis turi būti vertinama, atsižvelgiant į tėvų gaunamas pajamas, turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, investicijas, sveikatą, išlaikytinių skaičių, taip pat į tėvų elgesį, siekiant uždirbti, gauti pajamas vaikams išlaikyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. B. v. V. M., bylos Nr. 3K-3-294/2010, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. P. v. E. J., bylos Nr. 3K-3-37/2010).

21Ieškovė V. R. rašytiniais įrodymais dukters E. poreikių neįrodinėjo. V. R. nurodė, kad dukters išlaikymui kas mėnesį reikia apie 500 Lt. Dėl savo sunkios materialinės padėties ji galinti skirti 200 Lt per mėnesį, todėl iš atsakovo prašo priteisti didesnę išlaikymui reikalingą dalį – 300 Lt. Iš byloje pateiktų VSDFV pažymų nustatyta, kad V. R. nedirba (45-46 b.l.), teismo posėdžio metu ji pati patvirtino, kad 9 metus nedirbo, dabar dirba nelegaliai, gauna 400-500 Lt į mėnesį (56 b.l.). Ieškovės V. R. vardu registruoto kilnojamojo ar nekilnojamojo turto nėra (7, 50-51 b.l.). V. R. augina dar du vaikus – A. Š., gim. ( - ), ir E. Š., gim. ( - ) (8 b.l.). Ieškovės teigimu, atsakovas dukterimi visiškai nesirūpina ir jos neremia materialiai. Šią aplinkybę patvirtino ir liudytoja apklausta B. R..

22Liudytoja B. R. paaiškino (57 b.l.), kad ji yra V. R. motina ir nuo antros klasės augina anūkę E. R.. Dukters E. išlaikymui V. kartais duoda pinigų. B. R. gauna 700 Lt pensiją ir 200 Lt pašalpą, iš šių pinigų jos su anūke turi pragyventi. Jų materialinė padėtis sunki, kartais trūksta maisto, nes nei motina, nei tėvas mergaite tinkamai nesirūpina.

232012-11-05 teismo posėdžio metu V. R. kategoriškai reikalavo, kad E. skirti išlaikymo pinigai būtų pervedami į V. R. banko sąskaitą, nors ir pripažino, kad E. visą laiką augina ir išlaiko močiutė B. R. (57 b.l.). Posėdžio metu V. R. išaiškinta CK 3.203 str. 1 d. imperatyviai nustatyta pareiga šioje byloje priteistą išlaikymą naudoti išimtinai Evelinos interesams (57 b.l.).

24Atsakovas E. T. nuo 2010-09-20 dirba UAB „Maxima LT“, gauna apie 2000 Lt darbo užmokestį (47-48 b.l.). Atsakovo vardu registruoto kilnojamojo ar nekilnojamojo turto nėra (7, 50-51 b.l.). Duomenų apie atsakovo turimus turtinius įsipareigojimus byloje nėra, atsakovas bylos nagrinėjimo metu veikė pasyviai, neteikė jokių įrodymų, procesinių dokumentų, tėvystę pripažino, tačiau toliau bylos eiga nesidomėjo, neišreiškė aiškios pozicijos dėl E. R. gyvenamosios vietos ir išlaikymo. Teismas vertina, kad atsakovas netinkamai vykdė savo pareigą sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdami į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai (CPK 7 str.).

25Įvertinus nurodytas aplinkybes, šalių materialinę padėtį, siekiant užtikrinti protingą šalių interesų pusiausvyrą, vaiko būtinuosius poreikius, iš atsakovo priteistinas išlaikymas E. R. po 300 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio pateikimo teismui dienos (2012-05-23) iki dukters pilnametystės (CPK 178, 197, 185, CK 3.156 str., 3.192 str., 3.194 str. 1 d., 3.196 str. 1 d. 1 p.). Išlaikymo suma indeksuojama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją. Išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teise skirtina įstatyminė nepilnametės E. R. atstovė V. R..

26Sprendimas išlaikymo dalyje vykdytinas skubiai (CPK 282 str. 2 d. 1 p.).

27Atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo metu paaiškėjusią aplinkybę, kad nepilnametę E. R. augina ir faktiškai išlaiko močiutė B. R., ieškovei V. R. išaiškinama, kad E. R. skirtas atsakovo mokamas išlaikymas turi būti naudojamas išimtinai E., o ne V. R. ar kitų jos vaikų, interesams užtikrinti. V. R. įpareigotina užtikrinti, kad atsakovo mokamas išlaikymas būtų naudojamas išimtinai nepilnametės dukters E. R. poreikiams užtikrinti.

28Išlaikymo sumos, kurias V. R. panaudos ne E. interesams tenkinti, bus išieškomas iš V. R. pagal vaiko atstovo, valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar prokuroro ieškinį (CK 3.203 str.).

29Šalys informuotinos, kad pasikeitus aplinkybėms (tėvų turtinei padėčiai, vaiko poreikiams, nustačius vaiko gyvenamąją vietą su kitu tėvu) jos turi teisę kreiptis dėl išlaikymo dydžio pakeitimo (CK 3.201 straipsnis).

30Dėl išlaikymo įsiskolinimo.

31Kai vaiko kilmė iš tėvo (motinos) yra nustatyta ne šiam gimus, o esant vyresniam, tėvų ir vaikų tarpusavio teisės ir pareigos taip pat atsiranda nuo vaiko gimimo dienos, tačiau išlaikymo srityje įstatymo jos ginamos iš dalies, ribojant išlaikymo priteisimo terminą trejais metais iki ieškinio pareiškimo dienos (CK 3.200 straipsnis).

32Išlaikymo įsiskolinimas, kaip ir išlaikymas, nustatomas remiantis CK 3.192 straipsnio 2 dalyje įtvirtintomis nuostatomis, todėl teismas, kilus ginčui dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, siekdamas priimti teisėtą ir pagrįstą sprendimą, turi imtis priemonių, kad būtų nustatytos šios reikšmingos faktinės aplinkybės: (a) vaiko poreikiai, (b) kiekvieno iš tėvų turtinė padėtis, (c) būtinas išlaikymo dydis, proporcingas vaiko poreikiams ir tėvų turtinei padėčiai, (d) kokią dalį reikalingo išlaikymo teikė kiekvienas iš tėvų ginčijamu laikotarpiu, (e) nuo kurio momento vaiko tėvas ar motina nebevykdė savo pareigos materialiai išlaikyti savo vaikus.

33Tam, jog nebūtų pažeisti vaiko interesai, išlaikymas turi būti teikiamas reguliariai, nes tik tokiu būdu įmanoma užtikrinti visapusiškas ir saugias sąlygas vaikui sveikai vystytis. Sprendžiant išlaikymo nepilnamečiams vaikams įsiskolinimo klausimą, yra būtina nustatyti vaiko poreikius už ginčo laikotarpį. Ieškovė V. R. nepateikė įrodymų, patvirtinančių dukters poreikius laikotarpiu, už kurį prašo įsiskolinimo. Atsakovas neginčijo prašomo išlaikymo įsiskolinimo dydžio.

34Ieškovė V. R. prašo priteisti 7200 Lt išlaikymo įsiskolinimą skaičiuojant po 200 Lt kas mėnesį už 2009-04-20- 2012-03-20 laikotarpį. Atsižvelgiant į imperatyvią įstatymo nuostatą dėl galimybės reikalauti išlaikymo įsiskolinimo už trejus metus iki ieškinio pareiškimo, t.y. už trejus metus iki 2012-05-23 (ieškinio padavimo data), patikslintinas išlaikymo įsiskolinimo laikotarpis, įsiskolinimas priteistinas už 2009-05-23 – 2012-05-22 laikotarpį. Iš atsakovo priteistinas 7200 Lt išlaikymo įsiskolinimas už 2009-05-23 – 2012-05-22 laikotarpį, skaičiuojant po 200 Lt kas mėnesį (CK 3.200).

35Dėl bylinėjimosi išlaidų.

36Vadovaujantis valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 20 straipsnio 1 dalimi, ieškovė yra 100 procentų atleidžiama nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų (5 b.l.), bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo (CPK 96 str. 1 d.). Šioje byloje už ieškinio reikalavimus dėl tėvystės nustatymo mokėtina 143 Lt žyminio mokesčio, už reikalavimus dėl išlaikymo ir išlaikymo priteisimo mokėtina 324 Lt, iš viso 467 Lt (CPK 80 str. 1 d. 5 p., 82 str., Lietuvos statistikos departamento 2012-07-11 informacinis pranešimas Nr. 18 „Dėl žyminiam mokesčiui ir teismo baudoms indeksuoti taikomo vartotojų kainų indekso“). Už ieškovei suteiktas valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidas iš atsakovo priteistina 1071 Lt (CPK 88 str. 1 d. 6 d., 98 str., 96 str. 1 d., 93 str. 1 d.). Iš atsakovo valstybės naudai priteistina 27 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (CPK 92 str., 96 str.).

37Atsakovui išaiškinama teisė kreiptis į teismą su prašymu dėl priteistų sumų (išlaikymo įsiskolinimo) mokėjimo išdėstymo dalimis (CPK 284 str.). Kartu su prašymu teismui turi būti pateikti asmens sunkią materialinę padėtį patvirtinantys dokumentai.

38Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260, 270, straipsniais,

Nutarė

39Ieškinį tenkinti.

40Nustatyti, kad E. T., a.k. ( - ), yra E. R., a.k. ( - ) gim. ( - ), tėvas.

41Priteisti iš atsakovo E. T., a.k. ( - ), išlaikymą E. R., a.k. ( - ) gim. ( - ), po 300 Lt (trys šimtai Lt) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio pateikimo teismui dienos (2012-05-23) iki dukters pilnametystės. Išlaikymo suma indeksuojama kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją.

42Priteisti iš atsakovo E. T., a.k. ( - ), E. R., a.k. ( - ) gim. ( - ), 7200 Lt (septyni tūkstančiai du šimtai) išlaikymo įsiskolinimą už 2009-05-23 – 2012-05-22 laikotarpį.

43Paskirti E. R. priteisto išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teise V. R., a.k. ( - ).

44Išaiškinti ieškovei V. R., kad išlaikymo sumos, jos panaudotos ne E. R. interesams tenkinti, gali būti išieškomos iš V. R. pagal vaiko atstovo, valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar prokuroro ieškinį.

45Priteisti iš atsakovo E. T., a.k. ( - ), valstybės naudai 494 Lt (keturi šimtai devyniasdešimt keturi Lt) bylinėjimosi išlaidų. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank”, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

46Priteisti iš atsakovo E. T., a.k. ( - ), valstybės naudai 1071 Lt (tūkstantis septyniasdešimt vienas Lt) bylinėjimosi išlaidų už suteiktą antrinę teisinę pagalbą. Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank”, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5630.

47Sprendimas išlaikymo dalyje dėl periodinių išmokų mokėjimo vykdytinas skubiai.

48Sprendimą per 3 darbo dienas po teismo sprendimo įsiteisėjimo išsiųsti civilinės metrikacijos įstaigai, įregistravusiai vaiko gimimą, tėvystės nustatymo faktui įregistruoti.

49Sprendimas per trisdešimt dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Aistė Petrevičienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. Ieškovės V. R., E. R., atstovaujama įstatyminės atstovės V. R., ieškiniu... 4. 2012-11-05 teismo posėdžio metu V. R. ieškinio reikalavimą dėl tėvystės... 5. Ieškovės V. R. atstovas advokatas Jaroslavas Los ieškovės patikslintus... 6. Atsakovas E. T. ieškinio reikalavimus dėl tėvystės nustatymo pripažino (36... 7. Išvadą teikiančios institucijos Kauno miesto savivaldybės administracijos... 8. Iš E. R. apklausos, kurią 2012-09-12 atliko Kauno miesto savivaldybės... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Nustatyta, kad ieškovė V. R. yra E. R., gim. ( - ), motina (6 b. l.). Kauno... 11. Vaiko gimimo bei gimimo registravimo metu galiojo Lietuvos Respublikos... 12. Dėl tėvystės nustatymo.... 13. Atsakovas E. T. pripažįsta, kad yra E. R. tėvas, todėl dėl šio... 14. Pareigą apsaugoti vaiko teises ir teisėtus interesus ir užtikrinti jų... 15. Jei vaikas gimė nesusituokusiai motinai ir tėvystė nepripažinta, tėvystę... 16. Iš byloje pateikto Kauno miesto civilinės metrikacijos skyriaus išduoto... 17. Dėl išlaikymo priteisimo.... 18. Pareiga išlaikyti savo vaikus yra sudėtinė tėvų valdžios dalis (CK 3.155... 19. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnyje 6 dalyje nustatyta tėvų... 20. Tėvų - tiek ieškovės, tiek atsakovo - turtinė padėtis turi būti... 21. Ieškovė V. R. rašytiniais įrodymais dukters E. poreikių neįrodinėjo. V.... 22. Liudytoja B. R. paaiškino (57 b.l.), kad ji yra V. R. motina ir nuo antros... 23. 2012-11-05 teismo posėdžio metu V. R. kategoriškai reikalavo, kad E. skirti... 24. Atsakovas E. T. nuo 2010-09-20 dirba UAB „Maxima LT“, gauna apie 2000 Lt... 25. Įvertinus nurodytas aplinkybes, šalių materialinę padėtį, siekiant... 26. Sprendimas išlaikymo dalyje vykdytinas skubiai (CPK 282 str. 2 d. 1 p.).... 27. Atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo metu paaiškėjusią aplinkybę, kad... 28. Išlaikymo sumos, kurias V. R. panaudos ne E. interesams tenkinti, bus... 29. Šalys informuotinos, kad pasikeitus aplinkybėms (tėvų turtinei padėčiai,... 30. Dėl išlaikymo įsiskolinimo.... 31. Kai vaiko kilmė iš tėvo (motinos) yra nustatyta ne šiam gimus, o esant... 32. Išlaikymo įsiskolinimas, kaip ir išlaikymas, nustatomas remiantis CK 3.192... 33. Tam, jog nebūtų pažeisti vaiko interesai, išlaikymas turi būti teikiamas... 34. Ieškovė V. R. prašo priteisti 7200 Lt išlaikymo įsiskolinimą... 35. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 36. Vadovaujantis valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 20... 37. Atsakovui išaiškinama teisė kreiptis į teismą su prašymu dėl priteistų... 38. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260,... 39. Ieškinį tenkinti.... 40. Nustatyti, kad E. T., a.k. ( - ), yra E. R., a.k. ( - ) gim. ( - ), tėvas.... 41. Priteisti iš atsakovo E. T., a.k. ( - ), išlaikymą E. R., a.k. ( - ) gim. (... 42. Priteisti iš atsakovo E. T., a.k. ( - ), E. R., a.k. ( - ) gim. ( - ), 7200 Lt... 43. Paskirti E. R. priteisto išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teise V. R.,... 44. Išaiškinti ieškovei V. R., kad išlaikymo sumos, jos panaudotos ne E. R.... 45. Priteisti iš atsakovo E. T., a.k. ( - ), valstybės naudai 494 Lt (keturi... 46. Priteisti iš atsakovo E. T., a.k. ( - ), valstybės naudai 1071 Lt... 47. Sprendimas išlaikymo dalyje dėl periodinių išmokų mokėjimo vykdytinas... 48. Sprendimą per 3 darbo dienas po teismo sprendimo įsiteisėjimo išsiųsti... 49. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno...