Byla 2-5007-399/2018
Dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo bei vaiko gyvenamosios vietos nustatymo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Janina Zaržeckienė, sekretoriaujant Reginai Knezevičienei, dalyvaujant ieškovei A. B., atstovei advokatei Vilijai Kavaliauskienei, atsakovui D. L., institucijos teikiančios išvadą atstovei E. Šitkauskienei viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės A. B. ieškinį atsakovui D. L., institucijai teikiančiai išvadą byloje Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai dėl nepilnamečio vaiko išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo priteisimo bei vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo išlaikymą nepilnamečiui vaikui K. L., gimusiam 2012-08-26, (toliau vaikui), po 200 EUR kas mėnuo nuo 2016-06-01 iki vaiko pilnametystės, priteisti išlaikymo įsiskolinimą 4800 Eurų už laikotarpį nuo 2016-06-01 iki 2018-06-01 bei nustatyti vaiko gyvenamąją vietą su ieškove.

4Teismo posėdžio metu ieškovė pareikštą ieškinį palaikė dalinai motyvais ir argumentais išdėstytais ieškinyje bei paaiškinimais teismo posėdžio metu ir įrodymais pateiktais teismui.

5Ieškovė galutinai apsisprendusi prašė priteisti iš atsakovo išlaikymą vaikui po 100 EUR kas mėnuo bei išlaikymo įsiskolinimą 2400 EUR, nustatyti vaiko gyvenamąją vietą su ja, nurodė jog ginčo dėl bendravimo tvarkos nėra ir jos neprašo nustatyti.

6Ieškovė paaiškino, kad su atsakovu kartu negyvena faktinėje šeimoje nuo 2016 m. birželio 1 dienos ir jis prie vaiko išlaikymo visiškai neprisidėjo ilgą laiką, paskutiniu metu davė vaikui pinigais apie 80 EUR bei nupirko maisto už 50 EUR bei pirko akinius už 160 EUR, pirko džinsu ir batus už 40 EUR bei skyrė kitoms reikmėms apie 40 EUR.

7Ieškovė paaiškino jog nedirba, nes augina sūnų M. B., gimusį 2018 -07-20, gauna valstybės išmokas, prie M. B. išlaikymo prisideda jo tėvas Mindaugas J. M. su kuriuo gyvena faktinėje šeimoje. M. J. M. nedirba niekur oficialiai. Jie moka nuomos mokestį 50 EUR bei komunalinius mokesčius 30-40 EUR kas mėnuo.

8Atsakovas atsiliepimo į ieškinį neteikė be svarbių priežasčių.

9Teismo posėdžio metu atsakovas ieškinį pripažino dalinai, tai yra sutiko teikti vaikui išlaikymą po 50 EUR, sutiko jog vaiko gyvenamoji vieta būtų nustatyta su ieškove, nesutiko su išlaikymo įsiskolinimu, tvirtindamas jog visą laiką vaiku rūpinasi ir perka jam reikalingus daiktus, duoda grynais pinigais bei su juo bendrauja, nesutinka daugiau mokėti, nes ieškovė pinigus skirs ne vaikui Kajui, o savo sugyventiniui, kuris yra grįžęs iš įkalinimo įstaigos.

10Atsakovas nurodę, kad su ieškove gyveno faktinėje šeimoje iki 2017 m. gegužės mėnesio. Atsakovas taip pat paaiškino jog jis registruos ūkininko ūkį, laiko 4 karves, parduoda pieną, augina prieauglį, tai yra 6 buliukus apie metų laiko ir juos parduos kai jie bus pusantrų metų, nes tuomet gaus daugiau pinigų. Jis yra deklaravęs 5 ha žemės ir gauna išmokas už ją. Iš Nacionalinės mokėjimo agentūros apie 700 EUR tačiau visi pinigai jam nelieka, kadangi turi pirkti kurą, sėklas ir pan. Jis turi kitų prievolių, tai yra moka antstoliams, nes jam yra skirtos baudos. Jis pilnai darbingas ir dirba, išsilavinimas nebaigtas vidurinis.

11Institucijos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovė palaikė raštu pateiktą išvadą bei papildomai nurodė, kad ieškovės šeima neįrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą, tačiau yra žinoma, nes kelis kartus institucijoje lankėsi atsakovas, teigdamas jog ieškovė netinkamai rūpinasi vaiku, tačiau vaiko nepriežiūros faktų nėra nustatyta. Tarp motinos ir Kajaus yra stiprus emocinis ryšys ir sutinka jog vaiko gyvenamoji vieta būtų nustatyta su motina bei priteistas vaiko poreikius atitinkantis išlaikymas.

12Ieškinys tenkinamas dalinai.

13Teismas bylos duomenimis nustatė, kad 2012 m. rugpjūčio 26 d. gimė K. L. (toliau vaikas), kurio tėvai yra ieškovė ir atsakovas. Vaikas faktiškai gyvena su motina (ieškove), kuri su sugyventiniu (partneriu) Mindaugu J. M. 2018 m. liepos 20 d. susilaukė sūnaus M. B. . Ieškovė pateikė įrodymus kokias išmokas gauna iš Valstybės, tai yra gavo nedarbo draudimo išmokas bei išmokas vaikui (b.l.2,4, 48 ). Ieškovė dirbo 2016 m. birželio -2017 m. liepos mėnesiais ir jos darbo užmokestis buvo artimas minimaliam (b. l.49-51 ). Ieškovė nuosavybės teise nekilnojamojo turto ir transporto priemonių neturi (b. l. 10,11). Pateikti įrodymai jog ieškovė pirko kurą (medžio atraižas, b. l . 52,53) už 128 EUR.

14K. lanko vaikų lopšelį darželį „Žilvitis“ (b. l. 12).

15Atsakovas nuomoja žemės sklypą, nuosavybės teise turėjo tris automobilius, kurie šiuo metu išregistruoti ir jų dalyvavimas viešame eisme draudžiamas. Atsakovas dirba UAB „Parama (b. l. 13-17) ir jo darbo užmokestis taip pat artimas minimaliam.

16Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo

17Vaikas faktiškai gyvena su motina, tėvas gyvena atskirai nuo jų, institucija teikia išvadą jog sąlygos gyventi vaikui su motina yra tinkamos, tarp ieškovės ir vaiko yra stiprus emocinis ryšys, ieškovė tinkamai vaiku rūpinasi, atsakovas sutiko, kad vaiko gyvenamoji vieta būtų nustatyta su ieškove,. Vaikas nebuvo išklausytas, nes dėl amžiaus stokos (gimęs 2012 m.) ir savo sveikatos būklės (turi raidos sutrikimų, elgesys neatitinka biologinio amžiaus (medicinos dokumentų išrašas, b. l. 40) negali suformuluoti nuomonės ginčo dėl gyvenamosios vietos nustatymo klausimu ir be to ginčo dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo byloje nėra. Bylos duomenimis nustačius jog šiuo metu geriausia vaiko interesus atitinka jo gyvenamosios vietos nustatymas su motina, tenkinamas reikalavimas ieškinio dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo su ieškove ( CK 3.169 str.).

18CK 3.169 str. 3d. nuostata leidžia reikšti pakartotinį ieškinį dėl vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, iš esmės pasikeitus aplinkybėms

19Dėl išlaikymo ir įsiskolinimo priteisimo

20Tėvai privalo išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) 3.192 str.), išlaikymą privalo teikti abu tėvai. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas vaiko poreikiams bei tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas.

21Teisė į išlaikymą atsiranda nuo vaiko gimimo dienos, tačiau įsiskolinimas negali būti priteistas daugiau kaip už 3 metus iki ieškinio padavimo dienos (CK 3.200 str.).

22Ieškovė ieškiniu prašė priteisti išlaikymą nepilnamečiui vaikui po 200 EUR nuo 2016 m. birželio 1 dienos iki vaiko pilnametystės bei prašė priteisti išlaikymo įsiskolinimą nuo tos pačios dienos, tai yra 2016 m. birželio 1 d. iki 2018 m. birželio 1 d. 4800 eurų. Teismo posėdžio metu ieškovė mažino reikalavimus ir prašė priteisti išlaikymą po 100 eurų kas mėnuo bei išlaikymo įsiskolinimą 2400 eurų už tą patį laikotarpį.

23Teismas bylas, susijusias su nepilnamečiais vaikais, nagrinėja prioritetiniais laikydamas nepilnamečių vaikų interesus (CK 3.3 str.) ir turi teisę viršyti pareikštus reikalavimus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 376 str. 3 d.). Vadovaudamasis šiomis įstatymo nuostatomis teismas pasisako, kad nors ieškovė teismo posėdžio metu ir prašė priteisti iš atsakovo po 100 EUR išlaikymą periodinėmis išmokomis kas mėnuo, tačiau tai neatitinka nepilnamečio K. L. poreikių ir interesų, kadangi byloje yra duomenys jog K. įtrauktas į priešmokyklinio ugdymo vaikų sąrašu (b. l. 12), jis gimęs 2012 m. rugpjūčio 26 d. ir tai reiškia jog netrukus lankys mokyklą ir daugiau lėšų reikės jo ugdymui be to vaikas turi sveikatos problemų (b .l. 40), tai yra jam mišrūs specifiniai raidos sutrikimai . Atsakovas išlaikymą sutiko mokėti tik po 50 EUR, tačiau savo sunkios turtinės padėties neįrodė (CPK 178 str.). Bylos duomenimis nustatyta jog atsakovo turtinė padėtis yra geresnė, nes jis pats patvirtino jog augina ir parduoda galvijus (prieauglį, buliukus), laiko 4 karves ir parduoda pieną, gauna išmokas už nuomojamą žemę. Teismas sutinka jog ne visos gaunamos pajamos lieka atsakovui kaip pelnas, nes jis turi pirkti ir kurą žemei apdirbti ir sėklas, tačiau šuo metu atsakovo turtinė padėtis yra tikrai geresnė atsakovo nei ieškovės, kuri jau turi du nepilnamečius vaikus, o atsakovas vieną. Išlaikymas vaikams priteisiamas, atsižvelgiant ne tik į vaiko poreikius, bet ir į tėvų turtinę padėtį. Nustačius jog atsakovo turtinė padėtis yra geresnė, teismas priteisia vaikui išlaikymą periodinėmis išmokomis po 150 EUR kas mėnuo nuo ieškinio padavimo dienos. Teismas vertina atsakovo elgesį ir jo nesutikimą teikti didesnį išlaikymą sūnui ir tuo aspektu jog atsakovas abejoja, kad pinigus ieškovė naudos ne Kajaus reikmėms, o kitoms, jo teigimu sugyventinio reikmėms ir dėl šios aplinkybės teismas pasisako, kad CK 3.203 str. 1 d. nustato jog vaikui skirtas išlaikymas privalo būti naudojamas tik jo interesams (poreikiams tenkinti). Antroje to paties straipsnio dalyje nustatyta, kad jeigu lėšos naudojamos ne vaiko interesams, jos gali būti išieškomos iš asmens , panaudojusio išlaikymą ne vaiko interesams, turto pagal vaiko atstovų, valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar prokuroro ieškinį. CK 3.185 str. 2 d. nustatyta, kad tėvai privalo tvarkyti nepilnamečiui vaikui priklausantį turtą vaiko interesais, kilus ginčui dėl turto tvarkymo tvarkos gali būti kreipiamasi į teismą dėl turto tvarkymo tvarkos nustatymo.

24Tarp šalių kilo ginčas ir dėl išlaikymo įsiskolinimo bei pradžios momento nuo kada vaiko tėvai kartu negyvena. Atsakovas tvirtina jog visą laiką prisideda ir prisidėjo prie vaiko išlaikymo, tačiau šiai aplinkybei įrodyti neteikė jokių įrodymų CPK 178 str.), ieškovė pripažino jog paskutiniu metu atsakovas skyrė vaiko poreikiams nemažas sumas (nupirko akinius, batus, džinsus, maisto, davė kitoms reikmėms), teismo paskaičiavimu bendra suma susidaro apie 370 eurų) ir šia suma mažinamas išlaikymo įsiskolinimas.

25Ieškovė įrodinėja jog kartu su atsakovu faktiškai negyvena nuo 2016 m. birželio mėn. atsakovas gi įrodinėja jog jie kartu negyvena nuo 2017 m. gegužės mėn., tačiau nei ieškovė, nei atsakovas šiai aplinkybei pagrįsti įrodymų neteikė (neprašė apklausti liudytojų ir pan.). Teismas visas abejones vertina nepilnamečio vaiko naudai ir laiko nustatyta aplinkybę jog ieškovė kartu su atsakovu negyvena nuo 2016 m. birželio mėn. ir išlaikymo įsiskolinimą priteisia nuo 2016 m. liepos 1 dienos. Ieškovė konkrečių įrodymų dėl vaiko poreikių buvusių 2016, 2017 metais neteikė, teismo posėdžio metu sumažino reikalavimus ir prašė priteisti išlaikymo įsiskolinimą 2400 eurų. Įsiskolinimo laikotarpis yra 12 mėn., tai reiškia jog pagal sumažintą reikalavimą ieškovė prašo išlaikymo įsiskolinimui skaičiuoti 100 EUR mėnesiui ir tokia suma tikrai atitinka būtinuosius vaiko poreikius ir teismas iš atsakovo priteisia išlaikymo įsiskolinimą 2030 eurų, kadangi mažina jį 370 EUR suma, kurią atsakovas yra skyręs vaiko išlaikymui (šį faktą ir sumą pripažino ir ieškovė, CK 3.200 str. ).

26Išlaikymo dydis ir forma gali būti keičiami iš esmės pasikeitus aplinkybėms, tai yra tėvų turtinei padėčiai, vaiko poreikiams (CK 3.201 str.).

27Dėl bylinėjimosi išlaidų

28Ieškovė bylą vedė per Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimu skirtą advokatą ir yra 100 procentų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų valstybei (b.l.5). Atsakovas nuo bylinėjimosi išlaidų neatleistas. Byloje yra pažyma jog antrinės teisinės pagalbos išlaidos sudaro 190 EUR (b. l. 37) Ieškinys tenkinamas dalinai, atsakovo procesinis elgesys buvo tinkamas, atsižvelgiant į tai dalis bylinėjimosi išlaidų Valstybei priteisiama iš atsakovo (CPK 79 str., 88 str., 96 str.5 d. , 99 str. ).

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 260 straipsniu, 263 -270 straipsniais, 376 straipsniu teismas

Nutarė

30Ieškinį tenkinti dalinai.

31Nepilnamečio vaiko K. L., gimusio 2012 m. rugpjūčio 26 d. gyvenamąją vietą nustatyti su motina A. B., asmens kodas ( - )

32Priteisti iš atsakovo D. L., asmens kodas ( - ) išlaikymą nepilnamečiui vaikui K. L., gimusiam 2012 m. rugpjūčio 26 d., išlaikyti, po 150 EUR kas mėnuo nuo 2018 m. birželio 6 d. (ieškinio padavimo dienos) iki jo pilnametystės. Išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją. Išlaikymą uzufrukto teise valdo (naudoja) išimtinai šio nepilnamečio vaiko poreikiams tenkinti motina (ieškovė) A. B., asmens kodas ( - )

33Priteisti iš atsakovo D. L., asmens kodas ( - ) nepilnamečio vaiko K. L., gimusio 2012 m. rugpjūčio 26 d., išlaikymo įsiskolinimą 2030 EUR. Išlaikymo įsiskolinimą uzufrukto teise valdo (naudoja) išimtinai šio vaiko poreikiams tenkinti ieškovė A. B., asmens kodas ( - )

34Nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos panaikinti laikiną apsaugos priemonę – laikiną išlaikymą, nustatytą Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų nutartimi 2018 m. birželio 7 dienos iš atsakovo D. L. nepilnamečiui vaikui K. L..

35Priteisti iš atsakovo D. L., asmens kodas ( - ) 47,50 EUR bylinėjimosi išlaidų, turėtų ryšium su antrinės teisinės pagalbos teikimu, Valstybei (mokamos valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, įmokos kodas 5630, nurodant juridinio asmens kodą 188659752, mokėjimo paskirtį – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

36Priteisti iš atsakovo D. L., asmens kodas ( - ) 54,00 EUR žyminio mokesčio ir 11,16 EUR bylinėjimosi išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu Valstybei (turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą, įmokos kodas 5660).

37Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Janina... 2. Teismas... 3. ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo išlaikymą nepilnamečiui... 4. Teismo posėdžio metu ieškovė pareikštą ieškinį palaikė dalinai... 5. Ieškovė galutinai apsisprendusi prašė priteisti iš atsakovo išlaikymą... 6. Ieškovė paaiškino, kad su atsakovu kartu negyvena faktinėje šeimoje nuo... 7. Ieškovė paaiškino jog nedirba, nes augina sūnų M. B., gimusį 2018 -07-20,... 8. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį neteikė be svarbių priežasčių.... 9. Teismo posėdžio metu atsakovas ieškinį pripažino dalinai, tai yra sutiko... 10. Atsakovas nurodę, kad su ieškove gyveno faktinėje šeimoje iki 2017 m.... 11. Institucijos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovė... 12. Ieškinys tenkinamas dalinai.... 13. Teismas bylos duomenimis nustatė, kad 2012 m. rugpjūčio 26 d. gimė K. L.... 14. K. lanko vaikų lopšelį darželį „Žilvitis“ (b. l. 12).... 15. Atsakovas nuomoja žemės sklypą, nuosavybės teise turėjo tris automobilius,... 16. Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo... 17. Vaikas faktiškai gyvena su motina, tėvas gyvena atskirai nuo jų, institucija... 18. CK 3.169 str. 3d. nuostata leidžia reikšti pakartotinį ieškinį dėl vaikų... 19. Dėl išlaikymo ir įsiskolinimo priteisimo... 20. Tėvai privalo išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (Lietuvos Respublikos... 21. Teisė į išlaikymą atsiranda nuo vaiko gimimo dienos, tačiau įsiskolinimas... 22. Ieškovė ieškiniu prašė priteisti išlaikymą nepilnamečiui vaikui po 200... 23. Teismas bylas, susijusias su nepilnamečiais vaikais, nagrinėja... 24. Tarp šalių kilo ginčas ir dėl išlaikymo įsiskolinimo bei pradžios... 25. Ieškovė įrodinėja jog kartu su atsakovu faktiškai negyvena nuo 2016 m.... 26. Išlaikymo dydis ir forma gali būti keičiami iš esmės pasikeitus... 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 28. Ieškovė bylą vedė per Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 30. Ieškinį tenkinti dalinai.... 31. Nepilnamečio vaiko K. L., gimusio 2012 m. rugpjūčio 26 d. gyvenamąją... 32. Priteisti iš atsakovo D. L., asmens kodas ( - ) išlaikymą nepilnamečiui... 33. Priteisti iš atsakovo D. L., asmens kodas ( - ) nepilnamečio vaiko K. L.,... 34. Nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos panaikinti laikiną apsaugos priemonę –... 35. Priteisti iš atsakovo D. L., asmens kodas ( - ) 47,50 EUR bylinėjimosi... 36. Priteisti iš atsakovo D. L., asmens kodas ( - ) 54,00 EUR žyminio mokesčio... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...