Byla e2-1540-301/2020
Dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Teresė Klimienė, sekretoriaujant Erikai Šelmienei, dalyvaujant ieškovės Marijampolės savivaldybės atstovei V. M.,

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Marijampolės savivaldybės ieškinį atsakovams R. T., L. B. (dabartinė pavardė M.), A. B. (dabartinė pavardė P.), T. D., tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Jarinta“, uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės butų ūkis“, uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialui „Marijampolės šiluma“, uždarajai akcinei bendrovei „Sūduvos vandenys“ dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

3Teismas

Nustatė

4Ieškiniu ieškovė prašė nutraukti gyvenamosios patalpos nuomos sutartį Nr. ( - ) ir iškeldinti atsakovus R. T., L. B. (M), A. B. (P) ir T. D. iš gyvenamosios patalpos, esančios ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos.

5Ieškinyje nurodė, kad butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso Marijampolės savivaldybei. Vadovaujantis Marijampolės savivaldybės valdybos ( - ) sprendimu Nr. ( - ) „Dėl nuomos mokesčio patvirtinimo ir sutarčių sudarymo” ir jį keitusiu Marijampolės savivaldybės tarybos ( - ) sprendimu Nr. ( - ) „Dėl Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio patvirtinimo ir nuomos sutarčių sudarymo“, bei Marijampolės savivaldybės tarybos ( - ) sprendimu Nr. ( - ) „Dėl Marijampolės savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio - kaupiamųjų lėšų skaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ UAB „Marijampolės butų ūkis“ pavesta sudaryti ir pasirašyti Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis ir rinkti nuomos mokestį.

6( - ) su atsakove R. T. buvo sudaryta gyvenamosios patalpos nuomos sutartis Nr. ( - ), kurios 2 punkte nurodyta, kad su nuomininke apsigyvena šeimos nariai: L. B., A. B. ir T. D..

7Sutarties 13.1 punktas numato, kad nuomotojas nutraukia neterminuotą sutartį, jeigu nuomininkas nuolat (daugiau kaip tris mėnesius) nesumoka nuomos mokesčio ir mokesčių už komunalines paslaugas. Sutarties 14 punktas numato, kad nuomotojas raštu įspėja nuomininką dėl sutarties nutraukimo prieš mėnesį.

8Įspėjimas dėl gyvenamosios patalpos nuomos nutraukimo R. T. buvo siųstas 2019 m. vasario 15 d., tačiau 2019 m. kovo 22 d. grįžo neįteiktas, kadangi adresatas siuntos neatsiėmė pašte per siuntos saugojimo terminą. L. B. ir A. B., įspėjimai dėl gyvenamosios patalpos nuomos nutraukimo buvo išsiųsti 2019 m. birželio 4 d. ir negrįžo neįteikti.

9Patikrinus būstą, esantį ( - ), buvo nustatyta, kad jame gyvena nuomininkės R. T. dukra L. M. su vaikais. Įspėjimą dėl išsikeldinimo ji buvo gavusi.

10R. T. už gyvenamosios patalpos nuomą nemoka nuo 2018 m. birželio 1 d. Pagal UAB „Jarinta“ pateiktą informaciją nuo 2018 m. birželio 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d. R. T. už paslaugas yra skolinga 276 ,40 Eur.

11UAB „Marijampolės butų ūkis“ pateiktuose buhalteriniuose dokumentuose nurodyta, kad 2017 m. sausio mėn. – 2020 m. sausio mėn. skola už buto nuomą yra 1651,17 Eur.

12UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ 2020 m. vasario 7 d. rašte Nr. ( - ) „Dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo“ nurodyta, kad R. T., už nuomojamam butui pateiktą šiluminę energiją ir kitas paslaugas įmokas mokėdama nereguliariai ir nepilnai, UAB „Litesko“ filialui „Marijampolės šiluma“ 2020 m. vasario 1 d. yra skolinga 1518,97 Eur (be palūkanų).

13UAB „Sūduvos vandenys“ 2020 m. vasario 6 d. rašte nurodyta, kad R. T. už paslaugas iki 2019 m. gruodžio 31 d. skolinga 1697,19 Eur.

14Ieškovės atstovė V. M. teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškinį palaiko jame nurodytais motyvais ir prašo jį tenkinti. Nurodė, kad atsakovų skolos yra didelės, nutraukus gyvenamosios patalpos nuomos sutartį, savivaldybė galėtų būstą išnuomoti kitiems asmenims, kadangi eilėje gauti socialinį būstą laukia apie 300 asmenų.

15Atsakovams R. T., L. M., T. D. teismo šaukimai įteikti tinkamai CPK 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka atsakovų deklaruotos gyvenamosios vietos adresu. Atsakovei A. P. teismo šaukimas įteiktas įteikti viešo paskelbimo būdu. Atsakovai, kuriems apie posėdžio vietą ir laiką pranešta, į teismo posėdį neatvyko, byloje atsiliepimų nėra pateikę.

16Trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, teismo šaukimas jam įteiktas tinkamai. Trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Litesko“ pateiktame teismui atsiliepime į ieškinį nurodė, jog palaiko ieškinio reikalavimus nutraukti gyvenamosios patalpos nuomos sutartį Nr. ( - ) ir iškeldinti atsakovus iš gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. Trečiojo asmens UAB „Litesko“ teigimu, atsakovai savo prievolės laiku ir tinkamai atsiskaityti nevykdo, todėl įsiskolinimas už pateiktą šilumos energiją ir kitas paslaugas 2020 m. kovo 1 d. buvo 1549,09 Eur, iš kurių 927,12 Eur skola yra nepriteista, o 621,97 Eur įsiskolinimas yra priteistas ir perduotas antstoliui vykdymui. Atsakovai savo neveikimu pažeidžia sutartyje nustatytą įsipareigojimą laiku atsiskaityti už pateiktą šilumos energiją bei suteiktas paslaugas.

17Trečiųjų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „Jarinta“, uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės butų ūkis“, uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ atstovai į teismo posėdį neatvyko, teismo šaukimai jiems įteikti tinkamai.

18Teismas

konstatuoja:

19Ieškinys tenkintinas.

20Iš ieškovės ieškinyje ir teismo posėdžio metu nurodytų aplinkybių, bylos rašytinių duomenų (elektroninės bylos ieškinio priedų: pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą, socialinio būsto nuomos sutarties, Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo, įspėjimų dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo, voko kopijos, išrašo iš uždarosios akcinės bendrovės „Jarinta“ buhalterinių dokumentų, uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ rašto „Dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo“, uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės butų ūkis“ buto apyvartos žiniaraščio, uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ 2020 m. vasario 6 d. rašto kopijos, gyvenamųjų patalpų patikrinimo aktai) nustatyta, kad Marijampolės savivaldybės valdybos 2002 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. ( - ) „Dėl nuomos mokesčio patvirtinimo ir sutarčių sudarymo”, Marijampolės savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. ( - ) „Dėl Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio patvirtinimo ir nuomos sutarčių sudarymo“ bei Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. ( - ) „Dėl Marijampolės savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio - kaupiamųjų lėšų skaičiavimo, mokėjimo ir surinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ uždarajai akcinei bendrovei „Marijampolės butų ūkis“ pavesta sudaryti ir pasirašyti Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis ir rinkti nuomos mokestį.

21Marijampolės savivaldybė, atstovaujama uždarosios akcinės bendrovės „Marijampolės butų ūkis“, ( - ) su atsakove R. T. sudarė gyvenamosios patalpos nuomos sutartį Nr. ( - ), kurios 2 punkte nurodyta, kad su nuomininke apsigyvena šeimos nariai: L. B., A. B. ir T. D..

22Sutarties 13.1 punkte numatyta, kad nuomotojas nutraukia neterminuotą sutartį, jeigu nuomininkas nuolat (daugiau kaip tris mėnesius) nesumoka nuomos mokesčio ir mokesčių už komunalines paslaugas. Sutarties 14 punktas numato, kad nuomotojas raštu įspėja nuomininką dėl sutarties nutraukimo prieš mėnesį.

23Įspėjimas dėl gyvenamosios patalpos nuomos nutraukimo R. T. buvo siųstas 2019 m. vasario 15 d., tačiau 2019 m. kovo 22 d. buvo grąžintas neįteiktas, nurodant, adresatas siuntos neatsiėmė pašte per siuntos saugojimo terminą. Įspėjimai dėl gyvenamosios patalpos nuomos nutraukimo L. M. ir A. P., buvo siųsti 2019 m. birželio 4 d. ir siuntėjui nebuvo grąžinti.

24Būsto, esančio ( - ), patikinimo metu (2019-08-04 ir 2020-01-30) buvo rasta gyvenanti nuomininkės R. T. dukra L. M. su vaikais. Ji įspėjimą dėl išsikeldinimo buvo gavusi. L. M. su nepilnamečiais vaikais šiuo metu gyvena adresu ( - ), šiuo adresu yra deklaravusi savo gyvenamąją vietą.

25Atsakovai R. T. ir T. D. bute negyvena, nors jų gyvenamoji vieta deklaruota adresu ( - ). Atsakovė A. P. Gyventojų registro duomenimis yra išvykusi į užsienį: Š..

26Pateiktais duomenimis nustatyta, kad R. T. už gyvenamosios patalpos nuomą nemoka nuo 2018 m. birželio 1 d. Pagal UAB „Jarinta“, kuri teikia savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų administravimo paslaugas, pateiktą informaciją nuo 2018 m. birželio 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d. R. T. už paslaugas yra skolinga 276,40 Eur. UAB „Marijampolės butų ūkis“ pateikti duomenys patvirtina, kad 2017 m. sausio mėn. – 2020 m. sausio mėn. skola už buto nuomą yra 1651,17 Eur. UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ 2020 m. vasario 7 d. raštas Nr. 3( - ) „Dėl gyvenamosios patalpos nuomos sutarties nutraukimo“ patvirtina, kad R. T., už nuomojamam butui pateiktą šiluminę energiją ir kitas paslaugas įmokas mokėjo nereguliariai ir nepilnai, UAB „Litesko“ filialui „Marijampolės šiluma“ 2020 m. vasario 1 d. skolinga 1518,97 Eur. UAB „Sūduvos vandenys“ 2020 m. vasario 6 d. raštas patvirtina, kad R. T. už paslaugas iki 2019 m. gruodžio 31 d. skolinga 1697,19 Eur.

27Atsakovė sutartimi įsipareigojo mokėti ne tik gyvenamosios patalpos nuomos mokestį, bet ir kitus mokesčius, susijusius su gyvenamąja patalpa, tačiau savo įsipareigojimų nesilaiko, nemoka nuomos mokesčio, mokesčių už elektros energiją bei komunalines paslaugas, UAB „Marijampolės butų ūkis“, UAB „Litesko“, UAB „Sūduvos vandenys“, UAB „Jarinta“ yra susidarę įsiskolinimai. Be to, atsakovai nuomojamas gyvenamąsias patalpas naudoja ne pagal paskirtį, t. y. faktiškai jose negyvena. Atsakovams buvo siųsti pranešimai, kad nesumokėjus skolos ir neperdavus patalpų, išvykus gyventi kitur, bus kreiptasi į teismą dėl nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios vietos.

28Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.589 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, jog šeimos narys turi tokias pačias teises ir pareigas, atsirandančias iš gyvenamosios patalpos nuomos sutarties, kaip ir nuomininkas. Vadovaujantis šia civilinio kodekso nuostata, spręstina, kad atsakovai privalo mokėti gyvenamosios patalpos nuomos mokestį bei kitus komunalinius mokesčius (Sutarties 19 p.).

29CK 6.591 straipsnyje nustatyta, jog laikinai išvykusiems nuomininkui, jo šeimos nariui ar buvusiam šeimos nariui, teisė į valstybės ar savivaldybės gyvenamąją patalpą paliekama šešiems mėnesiams su sąlyga, jeigu bus mokamas nuomos mokestis ir mokestis už komunalines paslaugas. Atsakovai apie savo išvykimą nuomotojo nėra įspėję, nėra nurodę išvykimo priežasčių, yra išvykę ilgesnį nei šešių mėnesių laikotarpį, už nuomojamą būstą mokesčių nemoka.

30Pagal CK 6.611 straipsnį, jei nuomininkas nuolat (ne mažiau kaip tris mėnesius, jeigu sutartis nenumato ilgesnio termino) nemoka buto nuompinigių ar mokesčio už komunalines paslaugas arba gyvenamąją patalpą naudoja ne pagal paskirtį, nuomos sutartis gali būti nutraukta ir asmenys iškeldinami iš nuomojamos patalpos nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos. CK 6.610 straipsnyje nustatyta, jog gyvenamosios patalpos nuomos sutartis gali būti nutraukta, taip pat fiziniai asmenys iš gyvenamosios patalpos iškeldinti tik teismine tvarka, išskyrus įstatymo numatytus iškeldinimo pagal prokuroro sankciją atvejus.

31Atsakovai nuomos mokesčio ir mokesčių už suteiktas komunalines paslaugas nemoka, apie savo išvykimą atsakovai R. T., A. P. ir T. D. nuomininko nėra įspėję bei nenurodę išvykimo priežasčių, atsakovė L. M. gyvenamąją vietą deklaravusi adresu ( - ), apie numatomą sutarties nutraukimą ir iškeldinimą įspėjimai jiems išsiųsti paskutiniu žinomu adresu. Atsižvelgiant į tai, ieškovės ieškinys tenkintinas ir ( - ) Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis Nr. ( - ), sudaryta tarp Marijampolės savivaldybės, atstovaujamos uždarosios akcinės bendrovės ,,Marijampolės būtų ūkis“ ir atsakovės R. T. nutrauktina, iškeldinant atsakovus R. T., L. M., A. P. ir T. D. iš gyvenamosios patalpos, esančios ( - ), nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos (CK 6.575 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 6.576 straipsnis, 6.583 straipsnis, 6.584 straipsnis, 6.591 straipsnis, 6.611 straipsnis).

32Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 96 straipsnio 1 dalimi, bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovė buvo atleista, išieškomos iš atsakovų į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Patenkinus ieškinį visiškai, byloje turėtos bylinėjimosi išlaidos: 75 Eur žyminis mokestis ir 23 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu, iš viso 98 Eur – iš atsakovų priteistinos lygiomis dalimis, t. y. po 24,50 Eur, iš kiekvieno atsakovo (CPK 96 straipsnis).

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 12 straipsniu, 14 straipsniu, 260 straipsniu, 270 straipsniu,

Nutarė

34Ieškinį tenkinti.

35Nutraukti ( - ) Gyvenamosios patalpos nuomos sutartį Nr. ( - ), sudarytą tarp Marijampolės savivaldybės, atstovaujamos uždarosios akcinės bendrovės ,,Marijampolės būtų ūkis“ ir R. T., asmens kodas ( - ).

36Iškeldinti atsakovus R. T., asmens kodas ( - ), L. M., asmens kodas ( - ), A. P., asmens kodas ( - ), ir T. D., asmens kodas ( - ), iš gyvenamosios patalpos, esančios ( - ), nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios patalpos.

37Priteisti iš atsakovų R. T., asmens kodas ( - ), L. M., asmens kodas ( - ), A. P., asmens kodas ( - ), ir T. D., asmens kodas ( - ), valstybės naudai po 24,50 Eur (dvidešimt keturis eurus 50 centų) bylinėjimosi išlaidų iš kiekvieno atsakovo, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, sąskaitą pasirinktame banke, įmokos kodas 5660.

38Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Teresė... 2. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Ieškiniu ieškovė prašė nutraukti gyvenamosios patalpos nuomos sutartį Nr.... 5. Ieškinyje nurodė, kad butas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso... 6. ( - ) su atsakove R. T. buvo sudaryta gyvenamosios patalpos nuomos sutartis Nr.... 7. Sutarties 13.1 punktas numato, kad nuomotojas nutraukia neterminuotą sutartį,... 8. Įspėjimas dėl gyvenamosios patalpos nuomos nutraukimo R. T. buvo siųstas... 9. Patikrinus būstą, esantį ( - ), buvo nustatyta, kad jame gyvena nuomininkės... 10. R. T. už gyvenamosios patalpos nuomą nemoka nuo 2018 m. birželio 1 d. Pagal... 11. UAB „Marijampolės butų ūkis“ pateiktuose buhalteriniuose dokumentuose... 12. UAB „Litesko“ filialo „Marijampolės šiluma“ 2020 m. vasario 7 d.... 13. UAB „Sūduvos vandenys“ 2020 m. vasario 6 d. rašte nurodyta, kad R. T. už... 14. Ieškovės atstovė V. M. teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškinį palaiko... 15. Atsakovams R. T., L. M., T. D. teismo šaukimai įteikti tinkamai CPK 123... 16. Trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ atstovas į... 17. Trečiųjų asmenų uždarosios akcinės bendrovės „Jarinta“, uždarosios... 18. Teismas... 19. Ieškinys tenkintinas.... 20. Iš ieškovės ieškinyje ir teismo posėdžio metu nurodytų aplinkybių,... 21. Marijampolės savivaldybė, atstovaujama uždarosios akcinės bendrovės... 22. Sutarties 13.1 punkte numatyta, kad nuomotojas nutraukia neterminuotą... 23. Įspėjimas dėl gyvenamosios patalpos nuomos nutraukimo R. T. buvo siųstas... 24. Būsto, esančio ( - ), patikinimo metu (2019-08-04 ir 2020-01-30) buvo rasta... 25. Atsakovai R. T. ir T. D. bute negyvena, nors jų gyvenamoji vieta deklaruota... 26. Pateiktais duomenimis nustatyta, kad R. T. už gyvenamosios patalpos nuomą... 27. Atsakovė sutartimi įsipareigojo mokėti ne tik gyvenamosios patalpos nuomos... 28. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.589 straipsnio 1 dalyje... 29. CK 6.591 straipsnyje nustatyta, jog laikinai išvykusiems nuomininkui, jo... 30. Pagal CK 6.611 straipsnį, jei nuomininkas nuolat (ne mažiau kaip tris... 31. Atsakovai nuomos mokesčio ir mokesčių už suteiktas komunalines paslaugas... 32. Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 96... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 12... 34. Ieškinį tenkinti.... 35. Nutraukti ( - ) Gyvenamosios patalpos nuomos sutartį Nr. ( - ), sudarytą tarp... 36. Iškeldinti atsakovus R. T., asmens kodas ( - ), L. M., asmens kodas ( - ), A.... 37. Priteisti iš atsakovų R. T., asmens kodas ( - ), L. M., asmens kodas ( - ),... 38. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos apeliacine tvarka...