Byla e2-5563-570/2019
Dėl skolos priteisimo

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Rūta Neveckienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės “Didma” ieškinį atsakovėms Kalvarijos savivaldybei, R. L. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė “Didma” kreipėsi į Marijampolės apylinkės teismą su ieškiniu atsakovėms Kalvarijos savivaldybei, R. L. dėl skolos už patiektą šiluminę energiją, eksploataciją bei delspinigių mokėjimo priteisimo.

5Marijampolės apylinkės teisme 2019 m. lapkričio 6 d. gauta ieškovės ir atsakovų sudaryta taikos sutartis, kurią ieškovas ir atsakovai prašo patvirtinti, civilinę bylą nutraukti ir grąžinti ieškovei 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio. Šalys sutartyje taikiai susitarė ir išsprendė ieškovės reikalavimus dėl skolos už patiektą šiluminę energiją, eksploataciją bei delspinigių mokėjimo.

6Teismas

konstatuoja:

7Taikos sutartis patvirtintina ir civilinė byla nutrauktina.

8Šalys bet kurioje proceso stadijoje gali bylą užbaigti taikos sutartimi (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 straipsnio 1 dalis, 140 straipsnio 3 dalis). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus.

9Šalių pateikta 2019 m. spalio 5 d. taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, nepažeidžia šalių teisių bei interesų, todėl ji patvirtintina (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 straipsnio 2 dalis). Teismui patvirtinus šalių sudarytą taikos sutartį, civilinė byla nutrauktina (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 straipsnio 1 dalies 5 punktas).

10Šalims žinomos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 294 straipsnio 2 dalyje, t. y. teismui patvirtinus taikos sutartį ir bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

11Taikos sutarties 5 punkte šalys susitarė, kad išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu civilinėje byloje Nr. e2-5563-570/2019, valstybei apmoka atsakovai lygiomis dalimis. Šioje civilinėje byloje valstybė patyrė 5,58 Eur išlaidų. Lietuvos Respublikos Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, pakeistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3 Eur. Atsižvelgiant į tai, jog šioje civilinėje byloje vienam asmeniui susidariusios mažiau nei 3 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, jos iš atsakovų valstybei nepriteistinos.

12Patvirtinus taikos sutartį, ieškovei grąžintina 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalis).

13Atšauktinas 2019 m. lapkričio 6 d. 13.30 val. parengiamasis teismo posėdis.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 straipsnio 1 dalimi, 140 straipsnio 3 dalimi, 290-291 straipsniais, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, teismas

Nutarė

15Patvirtinti taikos sutartį, sudarytą ieškovės uždarosios akcinės bendrovės “Didma”, juridinio asmens kodas 151214459, adresas Geležinkelio g. 3, 68127 Mariiampolė, atstovaujama advokato Eriko Rugieniaus (toliau – Ieškovas) ir atsakovų Kalvarijos savivaldybės administracijos, juridinio asmens kodas 188751268, adresas Laisvės g. 2 Kalvarija, atstovaujamos K. B., veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau vadinama Atsakovė Kalvarijos savivaldybė) ir R. L., asmens kodas ( - ) gyvenančios adresu ( - ), (toliau vadinama Atsakovė R. L.) Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmuose nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-5563-570/2019 dėl skolos už patiektą šiluminę energiją, eksploataciją bei delspinigių mokėjimo tokiomis sąlygomis:

161.

17Atsakovė R. L. ir Atsakovė Kalvarijos savivaldybė pripažįsta, kad Ieškovui yra skolingi šias sumas:

181.1. 334,30 Eur (tris šimtus trisdešimt keturis eurus 30 ct) dydžio skolą už pateiktą šiluminę energiją;

191.2. 108,90 Eur (vieną šimtą aštuonis eurus 90 ct) Ieškovo išlaidų, patirtų advokato teisinėms paslaugoms apmokėti;

201.3. 3,75 Eur (tris eurus 75 ct) Ieškovo sumokėto žyminio mokesčio (t. y. 25 procentus Ieškovo sumokėto žymimo mokesčio),

212. Atsakovė R. L. sutinka sumokėti Ieškovui viso 446,95 € (keturis šimtus keturiasdešimt šešis eurus 95 ct), o Ieškovas sutinka atsisakyti likusių reikalavimų, pateiktų ieškinyje, civilinėje byloje Nr. e2-5563-570/2019.

223. Atsakovė R. L. šios Taikos sutarties 2 punkte nurodytą 446,95 Eur sumą įsipareigoja sumokėti Ieškovui per 6 (šešis) mėnesius nuo Marijampolės apylinkės teismo nutarties, kuria patvirtinama ši Taikos sutartis, įsiteisėjimo dienos į Ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), kiekvieną mėnesį pervesdama ne mažesnę kaip 74,50 Eur (septyniasdešimt keturių eurų 50 ct) dydžio įmoką iki paskutinės kalendorinio mėnesio dienos. Atsakovė R. L. turi teisę bet kuriuo metu, nesibaigus 6 (šešių) mėnesių terminui nuo Marijampolės apylinkės teismo nutarties, kuria patvirtinama ši Taikos sutartis įsiteisėjimo dienos, sumokėti visą (arba likusią mokėti) sumą vienu mokėjimu.

234. Sutarties šalys nustato akceleracijos išlygą, pagal kurią uždaroji akcinė bendrovė „Didma“ įgys teisę reikalauti, kad Atsakovė Kalvarijos savivaldybė sumokėtų likusią mokėti skolą, nurodytą šios Taikos sutarties 2 p., jei Atsakovė R. L. daugiau kaip 10 (dešimt) kalendorinių dienų vėluos sumokėti šios Taikos sutarties 3 p. nurodytą įmoką. Atsakovė Kalvarijos savivaldybė įsipareigoja sumokėti likusią mokėti skolą, nurodytą šios Taikos sutarties 2 p., per 14 (keturiolika) dienų nuo Ieškovo reikalavimo gavimo dienos.

245. Taikos sutarties Šalys susitaria, jog jų turėtos bylinėjimosi išlaidos, neaptartos šios Taikos sutarties 1 punkte, yra apmokamos kiekvienos iš šalių savarankiškai ir dėl jų kompensavimo Šalys viena kitai jokių pretenzijų ar reikalavimų neturi, o teismo procesinių dokumentų įteikimo išlaidas, jei tokios būtų nustatytos, įsipareigoja apmokėti Atsakovai lygiomis dalimis.

256. Taikos sutarties Šalys prašo Marijampolės apylinkės teismo rašytinio proceso tvarka patvirtinti šią Taikos sutartį bei priimti nutartį, kuria Ieškovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 str. 2 dalies pagrindu būtų grąžinta 75 (septyniasdešimt penkių) procentų sumokėto žyminio mokesčio dalis.

267. Taikos sutarties Šalys pareiškia, jog sudarius ir tinkamai įvykdžius šią Taikos sutartį, yra išsprendžiami visi ginčai tarp Šalių dėl civilinėje byloje Nr. e2-5563-570/2019 Ieškovo pareikšto ieškinio ir jokių kitų iš to kylančių reikalavimų Šalys viena kitai neturi. Ieškovas patvirtina, jog sudarant šią Taikos sutartį yra atlyginti visi jo patirti nuostoliai susiję su šiuo įvykiu.

278. Taikos sutarties Šalys pareiškia, jog joms suprantamos Taikos sutarties sudarymo pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 str. 1 d. 5 p., 294 str. 2 d., t. y. įsiteisėjus Marijampolės apylinkės teismo nutarčiai, kuria patvirtinama ši, tarp Šalių sudaryta Taikos sutartis, civilinė byla Nr. e2-5563-570/2019 yra nutraukiama. Bylą nutraukus, kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių Šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

289. Ši Taikos sutartis yra Šalių perskaityta, jų suprasta dėl turinio bei pasekmių, ir kaip atitinkanti jų valią, priimta ir pasirašyta.

29Atšaukti 2019 m. lapkričio 6 d. 13.30 val. paskirtą parengiamąjį teismo posėdį.

30Civilinę bylą nutraukti.

31Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei “Didma”, juridinio asmens kodas 151214459 75 proc. sumokėto žyminio mokesčio, kas sudaro 11,25 Eur (vienuolika eurų 25 ct), sumokėto 2019 m. birželio 27 d. per kredito įstaigą SEB bankas, AB, mokėjimo nurodymu Nr. 0237420190627000300121102.

32Nutarties patvirtintą kopiją siųsti byloje dalyvaujantiems asmenims (atstovams), Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

33Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Rūta... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė “Didma” kreipėsi į Marijampolės... 5. Marijampolės apylinkės teisme 2019 m. lapkričio 6 d. gauta ieškovės ir... 6. Teismas... 7. Taikos sutartis patvirtintina ir civilinė byla nutrauktina.... 8. Šalys bet kurioje proceso stadijoje gali bylą užbaigti taikos sutartimi... 9. Šalių pateikta 2019 m. spalio 5 d. taikos sutartis neprieštarauja... 10. Šalims žinomos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės,... 11. Taikos sutarties 5 punkte šalys susitarė, kad išlaidas, susijusias su... 12. Patvirtinus taikos sutartį, ieškovei grąžintina 75 proc. sumokėto žyminio... 13. Atšauktinas 2019 m. lapkričio 6 d. 13.30 val. parengiamasis teismo posėdis.... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 42 straipsnio 1... 15. Patvirtinti taikos sutartį, sudarytą ieškovės uždarosios akcinės... 16. 1.... 17. Atsakovė R. L. ir Atsakovė Kalvarijos savivaldybė... 18. 1.1. 334,30 Eur (tris šimtus trisdešimt keturis eurus 30 ct) dydžio skolą... 19. 1.2. 108,90 Eur (vieną šimtą aštuonis eurus 90 ct) Ieškovo išlaidų,... 20. 1.3. 3,75 Eur (tris eurus 75 ct) Ieškovo sumokėto žyminio mokesčio (t. y.... 21. 2. Atsakovė R. L. sutinka sumokėti Ieškovui viso 446,95... 22. 3. Atsakovė R. L. šios Taikos sutarties 2 punkte nurodytą... 23. 4. Sutarties šalys nustato akceleracijos išlygą, pagal kurią uždaroji... 24. 5. Taikos sutarties Šalys susitaria, jog jų turėtos bylinėjimosi išlaidos,... 25. 6. Taikos sutarties Šalys prašo Marijampolės apylinkės teismo rašytinio... 26. 7. Taikos sutarties Šalys pareiškia, jog sudarius ir tinkamai įvykdžius... 27. 8. Taikos sutarties Šalys pareiškia, jog joms suprantamos Taikos sutarties... 28. 9. Ši Taikos sutartis yra Šalių perskaityta, jų suprasta dėl turinio bei... 29. Atšaukti 2019 m. lapkričio 6 d. 13.30 val. paskirtą parengiamąjį teismo... 30. Civilinę bylą nutraukti.... 31. Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei “Didma”, juridinio asmens... 32. Nutarties patvirtintą kopiją siųsti byloje dalyvaujantiems asmenims... 33. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo...