Byla 2-6788-910/2012
Dėl termino palikimui priimti pratęsimo, kurioje suinteresuoti asmenys Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija ir Vilniaus miesto 40-ojo notaro biuro notarė Dalia Jungevičienė

1Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjų A. Ž., P. Ž., L. Ž. ir S. Ž. pareiškimą dėl termino palikimui priimti pratęsimo, kurioje suinteresuoti asmenys Vilniaus apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija ir Vilniaus miesto 40-ojo notaro biuro notarė Dalia Jungevičienė,

Nustatė

2pareiškėjai kreipėsi į teismą su pareiškimu pratęsti jiems terminą V. Ž. (a. k. ( - ) mirusios 2012-06-15, palikimui priimti.

3Pareiškėjai nurodė, kad P. Ž. yra V. Ž. sutuoktinis, o A. Ž., S. Ž. bei L. Ž. – jos vaikai. Po palikėjos mirties liko toks paveldėtinas turtas: butas ( - ), bei žemės sklypas ( - ) Pareiškėjai turi teisę paveldėti palikimą, likusį po V. Ž. mirties, atsižvelgiant į CK 5.11 straipsnio 1 dalies 1 punkto bei 5.13 straipsnio nuostatas. Pareiškime nurodyta, kad po labai netikėtos palikėjos mirties pareiškėjai patyrė itin didelį emocinį sutrikimą, iš karto nesikreipė į notarą, nes nežinojo, kad palikimą reikia priimti per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Be to, kai kurie iš pareiškėjų daug laiko gyvena ir dirba užsienyje, todėl iškart po laidotuvių turėjo grįžti į darbus.

4Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad pareikštam pareiškimui neprieštarauja.

5Suinteresuotas asmuo notarė Dalia Jungevičienė prašė pareiškimą nagrinėti teismo nuožiūra.

6Pareiškimas tenkintinas

7Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

8Pareiškėjas P. Ž. yra palikėjos V. Ž. sutuoktinis (b. l. 6), pareiškėjai A. Ž., S. Ž. bei L. Ž. – palikėjos vaikai (b. l. 6, 8, 10). V. Ž. mirė 2012-06-15 (b. l. 12). Pareiškėjai į notaro biurą dėl palikimo priėmimo po palikėjos mirties nesikreipė (b. l. 22).

9Dėl termino palikimui priimti pratęsimo

10Tam, kad įgytų palikimą, įpėdinis turi jį priimti (CK 5.50 straipsnio 1 dalis).

11Palikimui priimti įstatymo nustatytas trijų mėnesių terminas, skaičiuojamas nuo palikimo atsiradimo dienos, t. y. nuo palikėjo mirties momento (CK 5.3 straipsnio 1 dalis, 5.50 straipsnio 3 dalis). Teismas gali pratęsti terminą palikimui priimti, jeigu pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių (CK 5.57 straipsnio 1 dalis). Nurodytas terminas gali būti pratęstas tik tokiam įpėdiniui, kuris dėl susiklosčiusių individualių gyvenimo aplinkybių negalėjo atlikti įstatymo nurodytų palikimo priėmimo veiksmų per įstatymo nustatytą terminą.

12Nagrinėjamu atveju pareiškėjai nurodė, kad V. Ž. mirties buvo labai netikėta, todėl jie patyrė didelį emocinį sukrėtimą, be to, jie nežinojo, jog kreiptis dėl palikimo priėmimo reikia per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo.

13Išanalizavęs ir įvertinęs byloje surinktų duomenų visumą, teismas prieina prie išvados, kad trijų mėnesių terminą palikimui priimti pareiškėjai praleido dėl nepalankiai susiklosčiusios gyvenimiškos situacijos, nes po staigios ir netikėtos palikėjos mirties, sukėlusios didelį sukrėtimą, teko grįžti į užsienį, kur pareiškėjai gyvena bei dirba. Šiuo konkrečiu atveju tokios aplinkybės pripažintinos svarbiomis termino palikimui priimti praleidimo priežastimis. Pažymėtina, kad, sužinoję jog praleido terminą, pareiškėjai nedelsdami kreipėsi į teismą, prašydami pratęsti terminą palikimui priimti. Remdamasis išdėstytais motyvais, vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, be kita ko, atsižvelgdamas į tai, kad terminas praleistas nedaug, teismas sprendžia, kad yra pagrindas tenkinti pareiškėjų pareiškimą ir pratęsti terminą palikimui, atsiradusiam po V. Ž. mirties, priimti (CK 5.57 straipsnis).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 576–578 straipsniais, teismas

Nutarė

15tenkinti pareiškėjų pareiškimą dėl termino palikimui priimti pratęsimo.

16Pratęsti pareiškėjams A. Ž. (a. k. ( - ) P. Ž. (a. k. ( - ) L. Ž. (a. k. ( - ) ir S. Ž. (a. k. ( - ) terminą palikimui, atsiradusiam po V. Ž. (a. k. ( - ) mirties 2012-06-15, priimti.

17Trijų mėnesių palikimo priėmimo terminą pradėti skaičiuoti nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

18Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai