Byla 2-4276-614/2012
Dėl antstolio Ginto Badikonio veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje antstolis G. B., išieškotojas Vilniaus apskrities VPK Kelių policijos valdyba

1Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo teisėja Eglė Surgailienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo K. S. skundą dėl antstolio Ginto Badikonio veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje antstolis G. B., išieškotojas Vilniaus apskrities VPK Kelių policijos valdyba,

Nustatė

2Pareiškėjas K. S. prašo grąžinti iš jo išieškotas vykdymo išlaidas vykdomojoje byloje Nr. 0040/12/00807. Nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011-12-29 nutarimu Nr. II-1485-624/2010, kuris yra įsiteisėjęs, panaikinimo Vilniaus AVPK KPV 2010-07-30 nutarimą Nr. 10N-354714-10 dėl 75 Lt baudos išieškojimo, kurį vykdė antstolis G. B.. Pareiškėjas pažymėjo, kad nutarime nubuvo nurodyta į kokią sąskaitą reikia sumokėti baudą, todėl jis tikėjęsis gauti pranešimą dėl baudos sumokėjimo. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad buvo namuose kai jam buvo bandoma įteiki antstolio pranešimą, tačiau parnešime pažymėta, jog pareiškėjo namuose nebuvo.

3Suinteresuotas asmuo antstolis G. B., išnagrinėjęs pareiškėjo skundą, 2012-06-26 patvarkymu Nr. 0040/12/00807AP, jį atmetė. Antstolis pažymėjo, jog išieškotojas, pateikdamas jam vykdyti nutarimą pažymėjo, jog Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2011-12-15 nutartimi nutarimas paliktas galioti. Antstolis pažymėjo, jog skolininkas turėjo pareigą domėtis kaip ir kokiu būdu turi sumokėti jam paskirtą baudą, taip pat nurodė, jog siuntė siūlymą sumokėti baudą ir laikė jį įteiktu laikydamasis ( - ) str. įtvirtintų taisyklių.

4Suinteresuotas asmuo atsiliepimo į skundą nepateikė.

5Skundas tenkinamas.

6Iš teismui pateiktos vykdomosios bylos Nr. 0040/12/00807 matyti, jog 2012-03-06 patvarkymu antstolis G. B. priėmė vykdyti išieškotojo Vilniaus AVPK KPV pateiktą nutarimą Nr. 10N-354714-10 dėl 75 Lt baudos išieškojimo iš skolininko K. S. išieškotojui Vilniaus AVPK KPV. Tą pačią dieną antstolis išsiuntė skolininkui siūlymą sumokėti baudą bei vykdymo išlaidas ir išaiškino siūlymo nevykdymo teisines pasekmes. Skolininkui 2012-06-01 buvo įteiktas patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo. Vykdydamas AVPK KPV nutarimą Nr. 10N-354714-1, antstolis areštavo skolininko lėšas, o 2012-05-31 priėmė išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą.

7CPK 651 str. 1 d. įpareigoja antstolį, gavusį vykdyti vykdomąjį dokumentą, patikrinti ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Jeigu yra kliūčių, antstolis savo patvarkymu atsisako priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir grąžina jį pateikusiam asmeniui, nurodydamas grąžinimo priežastis. Vykdomosios bylos duomenys patvirtina, jog antstolis G. B. priėmė vykdyti išieškotojo Vilniaus AVPK KPV pateiktą negaliojantį nutarimą Nr. 10N-354714-10. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, jog minėtą nutarimą skolininkas K. S. buvo apskundęs Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuris 2010-11-08 nutarimu Nr. II-1485-624/2010 Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Kelių patrulių rinktinės 2-osios kuopos 3-iojo būrio specialisto 2010-07-30 nutarimą Nr. 10N-354714-10, kuriuo K. S. už pažeidimo, numatyto ATPK 1241 str. 4 d., paskirta 60 Lt bauda, už ATPK 1241 str. 2 d. – 75 Lt bauda, galutinė nuobauda, vadovaujantis ATPK 33 str., paskirta 75 Lt bauda, panaikino. K. S. pripažino kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 1241 str. 2 d., ir paskyrė administracinę nuobaudą – 75 (septyniasdešimt penkių) litų baudą. Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarimą paliko galioti Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (2011-12-15 nutartis Nr. N575-2691/2011).

8Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (LR CPK) 586 str. 1 d. nustatyta, kad vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra įstatymų nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas. Ant teismų panaikinto Vilniaus AVPK KPV negaliojančio nutarimo ieškotojo atliktas prierašas nesudaro pagrindo teigti, kad antstoliui pateiktas vykdyti galiojantis vykdomasis dokumentas. Kadangi antstolis yra viešosios teisės subjektas, jis privalo veikti teisėtai, neviršyti jam teisės aktų suteiktų įgalinimų. Bet koks veiksmas viršijant kompetenciją (ultra vires) vertinamas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Šiuo atveju vykdymo veiksmų pagrindu galėjo būti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. lapkričio 8 dienos nutarimas Nr. II-1485-624/2010, kuris įsiteisėjo 2001 m. gruodžio 15 dieną Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijai išnagrinėjus K. S. skundą apeliacine tvarka. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, antstoliui priėmus vykdyti negaliojantį vykdomąjį dokumentą, antstolio atlikti vykdymo veiksmai laikytini atliktais nesant teisinio pagrindo ir negali sukelti jais siekiamų pasekmių. Dėl nurodytų motyvų pareiškėjo skundas tenkinamas, išieškotos sumos skolininkui turi būti grąžintos.

9Vadovaudamasis CPK 290-291 str., 513 str. teismas,

Nutarė

10Pareiškėjo K. S. skundą tenkinti.

11Pripažinti, kad antstolis G. B. neteisėtai priėmė vykdyti Vilniaus AVPK KPV pateiktą nutarimą Nr. 10N-354714-10 dėl 75 Lt baudos išieškojimo iš skolininko K. S. išieškotojui Vilniaus AVPK KPV, todėl visi vykdymo veiksmai, atlikti vykdomojoje byloje Nr. 0040/12/00807 yra neteisėti.

12Įpareigoti antstolį grąžinti skolininkui K. S. iš jo išieškotą 75 Lt baudą ir vykdymo išlaidas.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo skundžiama Vilniaus apygardos teismui atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai