Byla 2-2405-192/2011
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, sekretoriaujant Vilijai Leckienei, dalyvaujant pareiškėjui L. R., dalyvaujant suinteresuotam asmeniui A. R., nedalyvaujant suinteresuoto asmens Kauno apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovei, uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti juridinį reikšmę turintį faktą, kad jis, L. R. , priėmė visą palikimą atsiradusį po motinos O. R., a/k ( - ), mirties, mirusios ( - )2.

3Pareiškėjas pareiškime nurodė, kad mirus ( - ) jo motinai O. R., jis priėmė visą palikimą, t, y. namų apyvokos daiktus, buities reikmenis, knygas ir kt. jis šį turtą valdo ir juo visu naudojasi. Kadangi tuo metu motinos vardu nekilnojamų ir kilnojamų daiktų registruotų nebuvo, todėl dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo jis į notarų biurą nesikreipęs.1995-05-31 dienos Kauno apskrities valdytojo administracijos sprendimu Nr.9-4278 buvo atkurtos motinai O. R. nuosavybės teisės į jos tėvų žemę , išmokant piniginę kompensaciją, nes tokį nuosavybės atstatymo būdą motina buvo pasirinkusi. Tačiau paveldėjimo teisės liudijimo notaras neišdavė, kadangi buvo praleistas terminas palikimui priimti. Apie tai, kad motinai atstatytos teisės į išlikusį nekilnojamą turtą, jam tapo žinoma 2010 metų vasarą. Tai pasakė motinos seserys E. J. ir J. R., kad jos jau gavę kompensacijas už išlikusį nekilnojamą turtą-žemę. Tuomet kreipęsis į notarų biurą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo, siekdamas priimti atsiradusį palikimą pinigine kompensacija, tačiau notaras paveldėjimo teisės liudijimą išduoti atsisakęs, kadangi jis praleidęs įstatymo nustatytą terminą palikimui priimti. Jis priėmęs visą` palikimą po motinos O. R. mirties ir jį visą valdo faktiškai, visu turtu likusiu po motinos mirties jis rūpinasi, juo naudojasi. Kadangi nuosavybės teisė motinai O. R. buvo atstatyta praėjus dvejiems metams po jos mirties, t.y. 1995 metais, todėl prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis, L. R., priėmė visą turtą, palikimą atsiradusį po motinos O. R. mirties, pradėdamas jį faktiškai valdyti.

4Suinteresuotas asmuo A. R. prašė teismo pareiškimą patenkinti, nurodė, kad neprieštarauja, sutinka, kad sūnus priėmė visą palikimą po motinos O. R. mirties, sutinka, kad sūnus priimtų ir kompensaciją už išlikusį nekilnojamą turtą, atstačius nuosavybę O. R..

5Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija savo atsiliepimu pareiškimo patenkinimui neprieštarauja.

6Pareiškimas tenkintinas, pareiškėjas L. R., gimęs ( - ), jo tėvais nurodyti A. R. ir O. R.(b.l. 8). O. M. (R.) ir A. R. santuoka įregistruota 1959-01-02dieną(b.l.19). O. R. mirė ( - ) dieną (b.l. 7). Paveldėjimo byla po O. R. mirties neužvesta, ką patvirtina 2010-11-10 dienos pažyma Nr.17-156/2010 (b.l.6). Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 1995-05-31 dienos Kauno apskrities valdytojo administracijos sprendimu Nr. 9-4249 (b.l. 9) O. R. atstatyta nuosavybės teisė į žemę, tačiau pažyma Nr.522 patvirtina, kad kompensacija nesumokėta už valstybės išperkamą žemę(b.l.10).

7Bylos nagrinėjimo iš esmės metu buvo apklaustos ir liudytojos E. J. ir J. R.,mirusios O. R. seserys, kurios parodė, kad nuosavybės teisė į išlikusį nekilnojamą turtą joms ir mirusiai O. R. atstatyta 1995 m., po O. R. mirties, neprieštarauja, kad L. R. priimtų visą palikimą po motinos O. R. mirties. Abi liudytojos parodė, kad apie mokamą kompensaciją L. R. jos pranešę tik po to, kai pačios atsiėmė kompensaciją.

8Pagal 1964-07-07 d. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, galiojusio iki 2001-07-01, 587 straipsnio 2 dalį laikoma, kad įpėdinis palikimą priėmė, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba, kai jis padavė palikimo atsiradimo vietos notariniam organui pareiškimą apie palikimo priėmimą. LR CK 587 str.3 dalyje nustatyta, kad straipsnio 2 dalyje nurodyti veiksmai turi būti atliekami per šešis mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Byloje pateikta notaro pažyma patvirtina, kad po mirusios O. R. mirties dėl palikimo priėmimo niekas nesikreipė. Pareiškėjas L. R. bylos nagrinėjimo iš esmės metu paaiškino, kad jis priėmė visą palikimą atsiradusį po motinos O. R. mirties faktiškai pradėdamas jį valdyti. Suinteresuotas asmuo A. R., mirusios sutuoktinis, fakto nustatymui neprieštarauja ir taip pat patvirtino pareiškėjo nurodytas aplinkybes, kad jo sūnus L. R. priėmė palikimą, namų apyvokos daiktus, namų turtą ir kt. juo naudojasi ir jį tvarko. Ginčo dėl juridinio fakto nustatymo, palikimo priėmimo fakto, nėra. Pagal 2000 m. Lietuvos Respublikos CK 5.51 straipsnio 1d. įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą jei jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu. Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusių visą palikimą.

9Kadangi prieštaravimų suinteresuoti asmenys nepateikė, pareiškėjas teismui įrodė, kad jis priėmė visą palikimą, atsiradusį po mirusios O. R. mirties, tą patvirtino suinteresuotas asmuo A. R., savo parodymais patvirtino J. R., E. J., patvirtina bylos medžiaga, todėl pareiškėjo L. R. pareiškimas tenkintinas, nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad jis priėmė visą palikimą, atsiradusį po motinos O. R. mirties, mirusios ( - ) dieną (LR CPK 444 str.8 p., CK 5.50 str.2 d.). Vadovaudamasis LR CPK 263,265,269,448 straipsniais teismas

Nutarė

10pareiškimą patenkinti.

11Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas L. R. , a/k ( - ) priėmė visą palikimą, atsiradusį po motinos O. R., a/k ( - ) mirties, mirusios ( - ).

12Šis juridinis faktas nustatytas dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo.

13Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai