Byla 2-1103-430/2013
Dėl žalos priteisimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijai

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,

2sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,

3dalyvaujant ieškovui V. D.,

4atsakovo Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros, atstovei Skirmantei Gaveikytei, Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos atstovei Ramunei Švedaitei,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. D. ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros, Policijos departamentui prie LR Vidaus reikalų ministerijos dėl žalos priteisimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijai,

Nustatė

6teisme priimtas ieškovo V. D. ieškinys atsakovams Lietuvos Respublikos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros, Policijos departamentui prie LR Vidaus reikalų ministerijos dėl žalos priteisimo, dalyvaujant trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijai, kuriame nurodyta, kad 2009-01-10 dingo ieškovo sesuo R. I. kelionės iš Klaipėdos miesto į Pasvalio ir Kupiškio rajonus metu. Dėl jos dingimo ar galimo nužudymo ikiteisminis tyrimas pradėtas Klaipėdos apskrities VPK Nusikaltimų tyrimo biure Asmenų paieškos skyriuje 2009-01-14. Nesulaukęs ikiteisminio tyrimo rezultatų 2010 m. gegužės mėn. ieškovas kreipėsi su prašymu į LR Generalinę prokuratūra bei nurodė, kad sesuo gali būti nužudyta, nes dingimo išvakarėse ji konfliktavo su savo buvusiu vyru E. I., sesuo teisme liudijo prieš jį. Dėl ilgai užtrukusio nerezultatyvaus ikiteisminio tyrimo atlikimo ieškovas kreipėsi į Lietuvos Respublikos Generalinę prokuratūrą, kuri 2011-11-16 raštu atsakė, kad sesers dingimo (galimo nužudymo) faktinės aplinkybės nėra išaiškintos. Padarė išvadas, kad pirminėje ikiteisminio tyrimo stadijoje, bylai dar esant Klaipėdos miesto VPK žinioje, nebuvo atlikti būtini proceso veiksmai ir to pasekoje savalaikiai nesurinkti tyrimui svarbūs duomenys, dėl ko itin apsunkintas svarbių aplinkybių nustatymas, nulėmęs atliekamų tolesnių proceso veiksmų nerezultatyvumą. Baudžiamoji byla jau yra beviltiška jos išaiškinimo pažiūriu dėl neprofesionalaus ikiteisminio tyrimo pareigūnų darbo. Ieškovui yra padaryta didelė moralinė žala dėl nepakankamai rūpestingo ir atsakingo tyrimo proceso organizavimo, nepagrįstai ilgai užsitęsusio tyrimo proceso, iki šiol neturint aiškaus artimo žmogaus dingimo išaiškinimo. Dėl patirtų išgyvenimų ieškovui atsirado sveikatos problemų, pašlijo santykiai šeimoje, nukrito profesinės veiklos rodikliai. Ieškovas patirtą neturtinę žalą įvertino 500000 Lt sumai, taip pat ieškovas patyrė kelionės išlaidas, vykstant į procesinius veiksmus, kurios sudaro 500,00 Lt. Teismo prašo priteisti iš Lietuvos Respublikos valstybės ir Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros 500,00 Lt turtinei žalai atlyginti ir 500000,00 Lt moralinei žalai atlyginti bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas.

7Teisme gautas atsakovo Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros, atsiliepimas į ieškinį. Su ieškiniu sutinka. Nurodė, kad ieškovas turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus, t.y. jis turi įrodyti pareigūnų (teismo) neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos. Ieškovas nurodo netinkamą teisinį pagrindą. Ikiteisminis tyrimas dėl R. I. dingimo pradėtas 2009-01-14 pagal ieškovo pareiškimą. Nuo 2010-06-02 ikiteisminis tyrimas tęsiamas pagal LR BK 129 str. 1 d. Šiuo metu tyrimas tęsiamas, atliekami proceso veiksmai. Bylą kontroliuoja Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorė. Baudžiamojoje byloje nesurinkta jokių tiesioginių įrodymų, patvirtinančių nužudymo versiją. Remiantis baudžiamosios bylos duomenimis galima teigti, jog ieškovas nepalaikė glaudžių ryšių su dingusią seserimi, todėl nepagrįsta ieškinyje nurodyta didelė neturtinė žala. Ikiteisminio tyrimo institucijos ar prokuroras nėra atsakingi už asmens dingimą, todėl nėra tiesioginio priežastinio ryšio tarp atsakovo veiksmų ir žalos patirtos dėl sesers dingimo. Ieškovas nurodo, kad dėl patirtų išgyvenimų jam atsirado sveikatos problemų ir pateikė medicinos dokumentų išrašus nuo 2009-01-11 iki 2011-10-10, tačiau 2009-01-11 ikiteisminis tyrimas dar nebuvo pradėtas, be to dokumentų kopijos nėra tinkamai patvirtintos. Ieškovas tinkamai nepagrindė žalos – sveikatos sutrikimų – atsiradimo fakto, neįrodė jų tiesioginio priežastinio ryšio su neteisėta veika. Nesant įrodymų dėl nužudymo, nėra pagrindo ieškovo patirtą žalą prilyginti neturtinei žalai, artimųjų patirtai dėl asmens nužudymo. Dėl turtinės žalos atlyginimo, tai liudytojo turėtų išlaidų atlyginimas sprendžiamas baudžiamojo proceso kodekso tvarka, civilinėje byloje toks reikalavimas nenagrinėtinas. Teismo prašo ieškovo reikalavimą dėl 500000,00 Lt neturtinės žalos atlyginimo atmesti kaip nepagrįstą, bylą dalyje dėl ieškovo reikalavimo priteisti 500,00 Lt turtinę žalą nutraukti.

8Teisme gautas atsakovo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos atsiliepimas į ieškinį. Su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad šioje byloje yra netinkamas atsakovas. CK 6.273 str. 1 d. nustatyta, kad bylose dėl žalos atlyginimo, kai žalą privalo atlyginti valstybė, valstybei atstovauja Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Ieškovas pažeisdamas procesines normas, nepagrįstai įtraukė Policijos departamentą atsakovu šioje byloje. Valstybės atstovu byloje trauktina policijos įstaigą, kurios sprendimai, veiksmai skundžiami, t.y. Panevėžio apskrities VPK, būtų efektyviau užtikrintas valstybės interesų gynimas proceso metu, kadangi būtent šioje įstaigoje buvo atliekamas ieškovo nurodomas ikiteisminis tyrimas. Ieškovas pareikšdamas ieškinį dėl turtinės ir neturinės žalos atlyginimo turi pateikti jo nurodomas aplinkybes pagrindžiančius įrodymus, t.y. ieškovas turi pareigą įrodyti ikiteisminio tyrimo pareigūnų neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusios žalos. Ieškovas nepateikė įrodymų pagrindžiančių patirtą turtinę žalą, nepateikė įrodymų pagrindžiančių ryšį tarp neteisėtų ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmų ir patirtos žalos. Taip pat ieškovas nepateikė įrodymų pagrindžiančių patirtą neturinę žalą. Teismo prašo reikalavimus dėl turtinės ir neturtinės žalos priteisimo iš valstybės atmesti kaip nepagrįstus. Pašalinti Policijos departamentą iš atsakovų šioje byloje, pripažinti tinkamu atsakovo – Lietuvos valstybės – atstovu Panevėžio apskrities VPK.

9Teisme gautas trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos atsiliepimas į ieškinį. Nurodė, kadangi ieškiniu reikalaujama priteisti turtinę ir neturtinę žalą, ieškovo teigimu dėl prokuratūros ir ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmų, t.y. ne dėl ministerijos valstybės tarnautojų ar darbuotojų veiksmų ar neveikimo, todėl ministerija neturi būti įtraukta trečiuoju asmeniu šioje byloje, kadangi jokio suinteresuotumo bylos baigtimi neturi ir ieškovo teisių ar teisėtų interesų nėra pažeidusi. Teismo prašo bylą nagrinėti teismo nuožiūra.

10Teismo posėdžio metu ieškovas ieškinį palaikė jame išdėstytais motyvais. Papildomai nurodė, kad ikiteisminio tyrimo institucijos nėra atsakingos už žmogaus dingimą, bet jos yra atsakingos už paieškos visapusį ir savalaikį organizavimą. Ieškovas neprieštaravo dėl turtinės žalos atlyginimo nenagrinėjimo šioje civilinėje byloje. Paaiškino, kad ieškovo sveikatos pablogėjimas šalutinis žalos aspektas, nerviniu pagrindu. Ieškovas neturtinei žalai prilygina žalą, kuri privertė jį eilę metų gyventi situacijoje, susidariusią po sesers dingimo, t.y. ieškovas žinojo, jog sesers nėra gyvos, kaltininkas vaikšto nenubaustas, tai ir yra moralinė žala. Pažymėjo, kad moralinė žala yra įtampa ir pagiežos jausmas. Ieškovas moralinę žalą prilygina neturtinei, ją sukėlė dingimas, taip pat tai, kad nėra galimybės palaidoti seserį. Teismo prašo ieškinį tenkinti.

11Teismo posėdyje Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros atstovė su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepimą į ieškinį jame nurodytais motyvais ir nurodė, kad prokuratūroje atliktas tarnybinis tyrimas dėl prokurorės veiksmų ir pripažinta, kad atlikti netinkami veiksmai, buvo skirtas įspėjimas. Netinkama veikla buvo pripažinta. Ieškovas neįrodė žalos atsiradimo priežastinio ryšio. Tik pasibaigus ikiteisminio tyrimui galima bus sakyti, kad byla nebuvo ištirta ir kildinti iš to žalą. Ieškovas neįrodė, kad dėl prokurorės veiksmų atsirado žala. Pažymėjo, kad ieškovas neįrodė priežastinio ryšio, žalos, todėl ieškinys atmestinas kaip neįrodytas.

12Teismo posėdyje Policijos departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos atstovė su ieškiniu nesutiko, palaikė atsiliepimą į ieškinį jame nurodytais motyvais ir nurodė, kad ieškovas nepagrįstai atsakovu įtraukė Valstybę, atstovaujamą Generalinės prokuratūros ir Policijos departamento, todėl ieškinys turi būti atmestas, nes ieškovas nesilaikė CK reikalavimų. Ieškovas neįrodė atsakomybės sudėtinių dalių, o būtent žalos.

13Į teismo posėdį neatvyko trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovas, apie teismo posėdį pranešt tinkamai, atsiliepime į ieškinį pateikė prašymą byla nagrinėti ministerijos atstovui nedalyvaujant (b.l. 21, 82). Prašymų atidėti teismo posėdį negauta. Laikytina, jog procesinių kliūčių bylai nagrinėti nėra (CPK 246 str.).

14Ieškinys atmestinas.

15Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Klaipėdos apskrities VPK Nusikaltimų tyrimo biure Asmenų paieškos skyriuje 2009-01-14 buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 30-1-00019-09 dėl R. I. dingimo (pagal kodą 556000) pagal R. D. pareiškimą (b.l. 65). Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros 2010-06-19 tarnybinio patikrinimo išvados pagrindu prokurorei K. P., kuri ikiteisminiam tyrimui vadovavo laikotarpiu nuo 2009-01-15 iki 2009-09-30, skirta tarnybinė nuobauda – papeikimas (b.l.73-79). Minėtoje išvadoje konstatuota, kad prokurorė K. P., būdama asmeniškai atsakinga už ikiteisminio tyrimo organizavimą bei jam vadovavimą, tai atliko netinkamai, pažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, nepakankamai taikė prokurorės kompetencijai priklausančias priemones, siekiant nustatyti R. I. dingimo aplinkybes, užtikrinti jo atlikimą per kuo trumpesnį terminą, vykdydama prokurorinę kontrolę neįsigilino į tyrimo esmę, nenurodė ikiteisminio tyrimo pareigūnui konkrečių ikiteisminio tyrimo duomenų rinkimo būdų ir priemonių, dėl ko ikiteisminis tyrimas buvo neleistinai vilkinamas. Netinkamas ikiteisminio tyrimo organizavimas, jam vadovavimas ir kontroliavimas sąlygojo svarbių ikiteisminio tyrimo duomenų praradimą, apsunkino tolimesnę ikiteisminio tyrimo eigą ir turėjo esminės įtakos ikiteisminio tyrimo trukmei ir sėkmei (b.l.78).

16Byloje kilo ginčas dėl žalos, padarytos teisėsaugos institucijų pareigūnų, atlyginimo.

17Valstybės pareiga atlyginti žalą, padarytą teisėsaugos institucijų pareigūnų veiksmais (neveikimu) baudžiamojo proceso srityje, įtvirtinta CK 6.272 straipsnio 1 dalyje. Tai yra specialus civilinės deliktinės atsakomybės atvejis, kai valstybės civilinė atsakomybė kyla nepaisant ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokuratūros pareigūnų ir teismo kaltės. Tai reiškia, kad civilinės atsakomybės teisiniam santykiui atsirasti pakanka trijų sąlygų: neteisėtų pareigūnų veiksmų (neteisėto neveikimo), šiais veiksmais (neveikimu) padarytos žalos fakto ir priežastinio neteisėtų veiksmų (neveikimo) bei atsiradusios žalos ryšio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-5/2009; 2010 m. gegužės 24 d. nutartis civilinėje byloje A Nr. 3K-3-219/2010).

18Ieškovas, reikalaudamas atlyginti nurodytos rūšies žalą, neturi įrodinėti, kad dėl žalos atsiradimo (padarymo) kalti pareigūnai ar teismas, tačiau jis neatleidžiamas nuo CPK 178 straipsnyje įtvirtintos pareigos įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus, t.y. jam tenka pareiga įrodyti kitas tris būtinąsias šios civilinės atsakomybės rūšies sąlygas: pareigūnų ir (ar) teismo neteisėtus veiksmus, priežastinį ryšį ir žalą (nuostolius). Neįrodžius bent vienos iš būtinųjų atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas, nes žalai atlyginti nėra teisinio pagrindo.

19Byloje nagrinėjamu atveju Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros 2010-06-19 tarnybinio patikrinimo išvadoje konstatuota, kad prokurorė K. P. ikiteisminio tyrimą organizavimo ir jam vadovavimo netinkamai, pažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, nepakankamai taikė prokurorės kompetencijai priklausančias priemones, vykdydama prokurorinę kontrolę neįsigilino į tyrimo esmę, nenurodė ikiteisminio tyrimo pareigūnui konkrečių ikiteisminio tyrimo duomenų rinkimo būdų ir priemonių, dėl ko ikiteisminis tyrimas buvo neleistinai vilkinamas. Taigi, neteisėti ikiteisminio tyrimo pareigūno – prokuroro veiksmai, šiuo atveju neveikimas, yra nustatyti, juos teismo posėdžio metu pripažino ir atsakovo LR Generalinės prokuratūros atstovė (b.l.87). Tuo tarpu, kito atsakovo - Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos atžvilgiu ieškovas jokių neteisėtų veiksmų neįvardijo, byloje taip pat nėra jokių duomenų apie policijos pareigūnų neteisėtus veiksmus, atliekant ikiteisminį tyrimą dėl R. I. dingimo, kas leidžia konstatuoti, kad šio atsakovo atžvilgiu ieškovas neįrodė pareigūnų neteisėtų veiksmų (CPK 178 str.).

20Ieškovas ieškinyje reikalavimą dėl žalos atlyginimo išskyrė, nurodydamas, jog patyrė 500,00 Lt turtinę žalą, t.y. kelionės išlaidas, vykstant į procesinius veiksmus, ir neturtinę žalą – sveikatos problemas, pašlijusius santykius šeimoje, nukritusius profesinės veiklos rodiklius, sumenkėjusį pasitikėjimą teisėsaugos institucijomis. Teismo posėdžio metu reikalavimą dėl turtinės žalos atlyginimo atsiėmė, sutikdamas su atsakovo argumentais, kad toks reikalavimas nagrinėtinas baudžiamojoje byloje. Vadovaujantis CPK 139 str., ieškovo reikalavimas dėl 500,00 Lt turtinės žalos atlyginimo paliktinas nenagrinėtu.

21Neturtinės žalos atlyginimas gali būti priteistas, jeigu įrodyta, kad neturtinė žala padaryta – asmuo patyrė fizinį skausmą, dvasinius išgyvenimus, dvasinį sukrėtimą, emocinę depresiją, pažeminimą, pablogėjo reputacija, sumažėjo bendravimo galimybės ar kt. (CK 6.250 str. 1 d.). Neturtinės žalos atlyginimo instituto paskirtis – teisingai kompensuoti patirtą dvasinį skausmą, neigiamus išgyvenimus, nepatogumus. Neturtinės žalos padarymo faktą ir dydį turi įrodyti ieškovas (CPK 178 str.).

22Ieškovas į bylą pateikė medicininių dokumentų išrašus, patvirtinančius tam tikrų medicininių tyrimų, susijusių tiek su eiliniais sveikatos tikrinimais dėl darbinių funkcijų atlikimo, tiek su ūmiais ar somatiniais susirgimais, atlikimą ir konsultavimąsi pas gydytojus laikotarpyje nuo 2009-04-28 iki 2011-10-10 (b.l.11-16). Minėti medicininiai dokumentai vertintini kaip neįrodantys, kad būtent dėl prokuroro netinkamo pareigų atlikimo sutriko ieškovo sveikata (širdies patologija), nes ieškovas įrodymų, kurie patvirtintų priežastinį ryšį tarp ieškovo sveikatos būklės ir pareigūnų veiksmų nepateikė. Be to, 2009-01-11 (pirmo medicininio įrašo data) ikiteisminis tyrimas dėl R. I. dingimo dar nebuvo pradėtas, o ieškovui jau buvo diagnozuoti sveikatos sutrikimai. Medicininiai dokumentai, neesant specialistų išvadų, patvirtinančių sveikatos sutrikimo priežastis, sąlygojusias atitinkamų ligų simptomų pasireiškimą, patys savaime nėra pakankamas įrodymas ieškovo nurodytoms aplinkybėms pagrįsti. Be to, kaip teismo posėdžio metu aiškino ieškovas, jis patirtus dvasinius išgyvenimus siejo su pačiu sesers dingimu, jo manymu, nužudymu, o ne su ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmais.

23Akcentuotina, jog įrodymų, pagrindžiančių kitas aplinkybes, kuriomis grindžia neturtinės žalos atsiradimą, t.y. pašlijusius santykius šeimoje, nukritusius profesinės veiklos rodiklius, ieškovas iš viso nepateikė (CPK 178 str.).

24Konstatuotina, kad ieškovas neįrodė neturtinės fakto, o tokios neturtinės vertybės, kaip sumenkėjęs pasitikėjimas teisėsaugos institucijomis, pažeidimas ex facto nereiškia neturtinės žalos padarymo. Neįrodžius dviejų būtinųjų atsakomybės sąlygų, t.y. žalos bei priežastinio ryčio tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, o atsakovo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos atžvilgiu - nė vienos iš civilinės atsakomybės sąlygų, ieškiniui tenkinti nėra teisinio pagrindo, todėl ieškinys atmetamas.

25Vadovaujantis LR CPK 92 str. iš ieškovo valstybės naudai priteistina 14,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

26Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 279 str., teismas

Nutarė

27Ieškinį atmesti.

28Ieškovo V. D., a.k. ( - ) reikalavimą dėl 500,00 Lt turtinės žalos atlyginimo palikti nenagrinėtu.

29Priteisti iš ieškovo V. D., a.k. ( - ) valstybės naudai 14,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

30Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė,... 2. sekretoriaujant Vitalijai Martinkėnaitei,... 3. dalyvaujant ieškovui V. D.,... 4. atsakovo Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. D.... 6. teisme priimtas ieškovo V. D. ieškinys atsakovams Lietuvos Respublikos... 7. Teisme gautas atsakovo Lietuvos Respublikos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 8. Teisme gautas atsakovo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vidaus... 9. Teisme gautas trečiojo asmens nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų... 10. Teismo posėdžio metu ieškovas ieškinį palaikė jame išdėstytais... 11. Teismo posėdyje Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros atstovė su... 12. Teismo posėdyje Policijos departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos... 13. Į teismo posėdį neatvyko trečiasis asmuo nepareiškiantis savarankiškų... 14. Ieškinys atmestinas.... 15. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Klaipėdos apskrities... 16. Byloje kilo ginčas dėl žalos, padarytos teisėsaugos institucijų... 17. Valstybės pareiga atlyginti žalą, padarytą teisėsaugos institucijų... 18. Ieškovas, reikalaudamas atlyginti nurodytos rūšies žalą, neturi... 19. Byloje nagrinėjamu atveju Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros... 20. Ieškovas ieškinyje reikalavimą dėl žalos atlyginimo išskyrė,... 21. Neturtinės žalos atlyginimas gali būti priteistas, jeigu įrodyta, kad... 22. Ieškovas į bylą pateikė medicininių dokumentų išrašus, patvirtinančius... 23. Akcentuotina, jog įrodymų, pagrindžiančių kitas aplinkybes, kuriomis... 24. Konstatuotina, kad ieškovas neįrodė neturtinės fakto, o tokios neturtinės... 25. Vadovaujantis LR CPK 92 str. iš ieškovo valstybės naudai priteistina 14,00... 26. Vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 279 str., teismas... 27. Ieškinį atmesti.... 28. Ieškovo V. D., a.k. ( - ) reikalavimą dėl 500,00 Lt turtinės žalos... 29. Priteisti iš ieškovo V. D., a.k. ( - ) valstybės naudai 14,00 Lt išlaidų,... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...