Byla 1-942-416/2018
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, kurioje

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėjas Laimondas Noreika,

2išnagrinėjęs Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroro pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu ir ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, kurioje

3L. B., asmens kodas ( - ) gimęs 1964-08-09 Prienuose, Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenamoji vieta ( - ), vedęs, dirbantis uždarojoje akcinėje bendrovėje „( - )“ vairuotoju, neteistas, kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau-BK) 140 straipsnio 2 dalyje

Nustatė

4L. B. mušdamas padarė nežymų sveikatos sutrikdymą savo šeimos nariui: 2018 m. liepos 3 d. apie 22.00 val. Tautkaičių k., Sasnavos sen., Marijampolės sav., automobilyje SEAT Alhambra, valstybiniai numeriai ( - ) tyčia kumščiu į veidą sudavė savo sutuoktinei R. B., tuo nukentėjusiajai R. B. padarė galvos sumušimą, kraujosruvą su kraujo išsiliejimu į minkštuosiuos audinius veide, muštinę žaizdą dešinio smilkinio srityje, kas yra vertinama nežymiu sveikatos sutrikdymu.

5Kaltinamojo kaltė, padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką, numatytą BK 140 straipsnio 2 dalyje grindžiama šiais rašytiniais duomenimis:

6L. B. apklausos duomenimis, kur jis dėl jam inkriminuoto nusikaltimo prisipažino visiškai ir paaiškino, kad 2018-07-03 vakare grįžo iš komandiruotės, nes yra tolimųjų reisų vairuotojas. Žmona R. B. taip pat yra tolimųjų reisų vairuotoja ir jis su ja kartu grįžo iš Vokietijos. Kauno mieste paliko sunkvežimį ir automobiliu Seat Alhambra, valstybiniai numeriai ( - ) vyko į Marijampolę. Automobilį vairavo sutuoktinė. Tautkaičių kaime tarp jų kilo konfliktas. Konflikto metu jis sutuoktinei priekaištavo dėl jos buvusio meilužio. Ši tema jam yra labai jautri ir skaudi. Konflikto metu pasikarščiavo ir supykęs kumščiu vieną kartą sudavė nukentėjusiajai į veidą. Žmoną mušė iš pykčio. Paėmęs iš jos telefoną, įsėdo į automobilį ir išvažiavo. Gailisi dėl savo poelgio (b.l. 72-73, 78).

7Kaltinamasis sutinka, jog ikiteisminis tyrimas būtų baigtas baudžiamuoju įsakymu, sutinka su prokuroro nurodyta bausmės rūšimi ir jos dydžiu ( b.l. 111-112).

8Nukentėjusioji R. B. parodė, kad 2018-07-03 apie 22.00 val. važiavo automobiliu SEAT Alhambra, valst. Nr. ( - ) su vyru L. B. keliu pro Tautkaičių k., Marijampolės sav. Tarp jų kilo konfliktas, kurio metu vyras ją iškeikė necenzūriniais žodžiais. Jis supyko dėl to, kad ji tariamai jį išdavusi su kitu. Konfliktas vyko važiuojant, ir vienu momentu, jai vairuojant automobilį, jis vieną kartą dešinės rankos kumščiu sudavė jai į dešinį smilkinį, taip sužalodamas. Smūgio vietoje atsirado guzas, šiek tiek prakirto odą, bėgo kraujas. Tada ji sustabdžiusi automobilį iš jo iššoko ir bėgo į šalį išsikviesti telefonu pagalbą. Buvo pasiėmusi vyrui priklausantį darbinį telefoną. Tada jos pribėgo vyras, pargriovė ant žemės ir atėmė jam mobilaus ryšio telefoną. Kai pargriovė, skausmo nejautė, tik išsipurvino rūbus. Tada nubėgo į automobilį ir norėjo išvažiuoti, tačiau pribėgęs vyras atėmė raktelius ir ištempė iš automobilio, paliko ir nuvažiavo. Pagalbą iškvietė pro šalį vykę jai nepažįstami asmenys. Atvykę medikai išvežė į ligoninės priėmimo skyrių, kur po medikų apžiūros nustatytas galvos sumušimas. Gydytis išleido į namus. Su vyru ir dviem nepilnametėm dukrom gyvena bendrai priklausančiame bute, esančiame ( - ). Taikytis nenori, ieškinio nereiškia (b.l. 19-20, 23-24).

9R. B. ikiteisminio tyrimo įstaigai pateikė pareiškimą apie tai, kad 2018-07-03 apie 22 val., jai vairuojant automobilį, vyras L. B. dešinės rankos kumščiu sudavė į smilkinį. Jai sustojus išsikviesti pagalbą, išlipus iš automobilio, ją vyras pargriovė, paėmė telefoną ir pasišalino iš įvykio vietos (b.l. 5-7).

10Policijos pareigūno tarnybiniame pranešime yra duomenys, kad ant R. B. veido smilkinio srityje matosi sumušimas (b.l. 8-10).

11Medicinos specialistas pateikė išvadą, kad R. B. klinikiniais duomenimis konstatuota galvos sumušimas, kraujosruva su kraujo išsiliejimu į minkštuosius audinius veide, muštinė žaizda dešinio smilkinio srityje, sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą, galėjo būti padarytas vienu poveikiu (b.l. 45).

12R. B. girtumas nenustatytas (b.l. 44).

13Aptartų įrodymų pagrindu teismas sprendžia, kad kaltinamojo veika įrodyta, kvalifikuota tinkamai pagal BK 140 straipsnio 2 dalį, nes neabejotinai įrodyta, kad L. B. 2018 m. liepos 3 d. apie 22.00 val. Tautkaičių k., Sasnavos sen., Marijampolės sav., automobilyje SEAT Alhambra, valstybiniai numeriai ( - ) mušdamas sukėlė žmonai R. B. nežymų sveikatos sutrikdymą, jo veiksmai kvalifikuoti teisingai atitinka nusikaltimo, numatyto BK 140 straipsnio 2 dalyje požymius.

14Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo numatytą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Kaltinamojo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

15BK 41 straipsnis numato, kad bausmės paskirtis yra sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų padarymo, nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas, paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų, užtikrinti teisingumo principo įgyvendinimą. Sprendžiant bausmės skyrimo klausimą, teismas vadovaujasi BK 54 straipsnyje numatytais bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais, t.y. teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos motyvus ir tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, asmens kaip bendrininko dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes, nusikalstama veika padarytą žalą.

16Kaltinamasis, veikdamas tyčia, padarė vieną nesunkų baigtą nusikaltimą. Už šią nusikalstamą veiką kaltinamajam gali būti skiriamos bausmės: viešieji darbai arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dviejų metų. L. B. anksčiau neteistas (b.l.94), už Kelių eismo taisyklių pažeidimą baustas administracine tvarka (b.l.102-104), dirba (b.l.100-101). Teismas, įvertinęs nusikalstamos veikos pobūdį ir pavojingumo visuomenei laipsnį, individualizavęs nusikalstamą veiką bei ją įvykdžiusį asmenį, daro išvadą, kad už padarytą nusikaltimą kaltinamajam gali būti skiriama prokuroro pareiškime siūloma bausmė- viešieji darbai.

17Siekiant ir toliau koreguoti kaltinamojo elgesį teigiama linkme, paveikti, kad nesikartotų smurtas šeimoje, skirtina baudžiamojo poveikio priemonė - dalyvavimas smurtinį elgesį keičiančiose programose.

18Kadangi kaltinamasis prisipažino padaręs nusikaltimą, baudžiamoji byla baigta priimant teismo baudžiamąjį įsakymą, todėl vadovaujantis BK 641 straipsniu, jam paskirta bausmė sumažintina vienu trečdaliu.

19Kaltinamajam paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, įpareigojimas gyventi skyriumi nuo nukentėjusios ir įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje, nekeistinos, teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus – panaikintinos (BPK 119 str., 139 str.).

20Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunkčiu į bausmės laiką įskaitytinas sulaikyme išbūtą laiką nuo 2018-07-04 02.14 val. iki 2018-07-05 09.10 val.

21Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti- nukentėjusios palaidinė, saugoma Marijampolės apskrities vyriausiajame policijos komisariate (b.l.28), įsiteisėjus teismo baudžiamajam įsakymui, grąžintina nukentėjusiajai R. B..

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 418 straipsniu, 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu įsako:

23L. B. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140 straipsnio 2 dalį ir paskirti jam 9 (devynių) mėnesių viešųjų darbų bausmę, įpareigojant per šį laiką neatlygintinai dirbti po 25 (dvidešimt penkias) valandas per mėnesį visuomenės labui.

24Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir galutinę bausmę paskirti 6 (šešių) mėnesių viešųjų darbų bausmę, įpareigojant per šį laiką neatlygintinai dirbti po 25 (dvidešimt penkias) valandas per mėnesį visuomenės labui.

25Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunkčiu į bausmės laiką įskaityti sulaikyme išbūtą laiką nuo 2018-07-04 02.14 val. iki 2018-07-05 09.10 val.

26Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 722 straipsnio pagrindu skirti baudžiamojo poveikio priemonę – įpareigojimą dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose asmenims, padariusiems nusikalstamas veikas artimajam giminaičiui ar šeimos nariui, šią priemonę įvykdant per 5 (penkis) mėnesius nuo teismo baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo dienos.

27Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti- nukentėjusios palaidinę, saugoma Marijampolės apskrities vyriausiajame policijos komisariate, įsiteisėjus teismo baudžiamajam įsakymui, grąžinti nukentėjusiajai R. B..

28Teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, paskirtas kardomąsias priemones- rašytinį pasižadėjimą neišvykti, įpareigojimą gyventi skyriumi nuo nukentėjusios ir įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje, panaikinti.

29Išaiškinti kaltinamajam, kad nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu paskirta bausme, per keturiolika dienų nuo šio dokumento nuorašo gavimo jis turi teisę paduoti teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas gali paskirti kitos rūšies ar dydžio bausmę, nei buvo paskirta teismo baudžiamuoju įsakymu. Kaltinamajam šia teise nepasinaudojus, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

30Teisėjas

31Laimondas Noreika

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėjas Laimondas... 2. išnagrinėjęs Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės... 3. L. B., asmens kodas ( - ) gimęs 1964-08-09 Prienuose, Lietuvos Respublikos... 4. L. B. mušdamas padarė nežymų sveikatos sutrikdymą savo šeimos nariui:... 5. Kaltinamojo kaltė, padarius jam inkriminuojamą nusikalstamą veiką,... 6. L. B. apklausos duomenimis, kur jis dėl jam inkriminuoto nusikaltimo... 7. Kaltinamasis sutinka, jog ikiteisminis tyrimas būtų baigtas baudžiamuoju... 8. Nukentėjusioji R. B. parodė, kad 2018-07-03 apie 22.00 val. važiavo... 9. R. B. ikiteisminio tyrimo įstaigai pateikė pareiškimą apie tai, kad... 10. Policijos pareigūno tarnybiniame pranešime yra duomenys, kad ant R. B. veido... 11. Medicinos specialistas pateikė išvadą, kad R. B. klinikiniais duomenimis... 12. R. B. girtumas nenustatytas (b.l. 44).... 13. Aptartų įrodymų pagrindu teismas sprendžia, kad kaltinamojo veika įrodyta,... 14. Kaltinamojo atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis prisipažino... 15. BK 41 straipsnis numato, kad bausmės paskirtis yra sulaikyti asmenis nuo... 16. Kaltinamasis, veikdamas tyčia, padarė vieną nesunkų baigtą nusikaltimą.... 17. Siekiant ir toliau koreguoti kaltinamojo elgesį teigiama linkme, paveikti, kad... 18. Kadangi kaltinamasis prisipažino padaręs nusikaltimą, baudžiamoji byla... 19. Kaltinamajam paskirtos kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas... 20. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65 straipsnio 1 dalies... 21. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti-... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 418... 23. L. B. pripažinti kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 140... 24. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu... 25. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 65 straipsnio 1 dalies... 26. Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 722 straipsnio pagrindu skirti... 27. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti-... 28. Teismo baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus, paskirtas kardomąsias priemones-... 29. Išaiškinti kaltinamajam, kad nesutikdamas su teismo baudžiamuoju įsakymu... 30. Teisėjas... 31. Laimondas Noreika...