Byla 2-6061-773/2011
Dėl nuostolių atlyginimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Šimonis, sekretoriaujant Renatai Paliokaitei, dalyvaujant trečiajam asmeniui A. C., nedalyvaujant ieškovo UAB „Tex-Color Vilnius“, atsakovo UAB „Hitransa“, trečiųjų asmenų UAB „Egirinas“, UAB „ERGO Lietuva“, „Meffert AG Farbwerke“ atstovams, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovo UAB „Hitransa“ atstovo advokato M.Šimkūno papildomo teismo sprendimo priėmimo klausimą civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Tex-Color Vilnius“ ieškinį atsakovui UAB „Hitransa“, tretiesiems asmenims UAB „Egirinas“, UAB „ERGO Lietuva“, „Meffert AG Farbwerke“, A. C. dėl nuostolių atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Tex-Color Vilnius“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Hitransa“, trečiajam asmeniui UAB „Egirinas“ dėl nuostolių atlyginimo (T.1, b.l. 3-6), į bylą trečiaisiais asmenimis įtraukti UAB „ERGO Lietuva“, A. C. ir „Meffert AG Farbwerke“.

3Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. vasario 7 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies ir nusprendė: 1) priteisti iš atsakovo UAB „Hitransa“, į.k. 301834534, ieškovo UAB „Tex-Color Vilnius“, į.k. 210687210, naudai 8221,63 Lt kompensaciją už krovinio sugadinimą, ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant jas nuo bylos iškėlimo teisme 2009 m. rugpjūčio 6 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 2) iš ieškovo UAB „Tex-Color Vilnius“, į.k. 210687210, atsakovo UAB „Hitransa“, į.k. 301834534, naudai priteisti 2164,96 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo; 3) iš ieškovo UAB „Tex-Color Vilnius“, į.k. 210687210, trečiojo asmens UAB „ERGO Lietuva“, į. k. 110012799, naudai priteisti 4002,37 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo; 4) iš atsakovo UAB „Hitransa“, į.k. 301834534, trečiojo asmens „Meffert AG Farbwerke“, kodas Vokietijoje 4006415000006, naudai priteisti 293,25 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo; 5) ieškovą UAB „Tex-Color Vilnius“, į.k. 210687210, įpareigoti į Kauno miesto apylinkės teismo depozitinę sąskaitą įmokėti 778,75 Lt sumą ekspertinei įstaigai apmokėti; 6) atsakovą UAB „Hitransa“, į.k. 301834534, įpareigoti į Kauno miesto apylinkės teismo depozitinę sąskaitą įmokėti 189,25 Lt sumą ekspertinei įstaigai apmokėti.

4Atsakovas UAB „Hitransa“, atstovaujamas advokato M.Šimkūno, 2011 m. vasario 21 d. kreipėsi į teismą 2011 m. vasario 17 d. pareiškimu dėl papildomo sprendimo priėmimo (T.3, b.l. 4-6), kuriame nurodoma, kad nors atsakovas byloje patyrė 9843,29 Lt atstovavimo išlaidų, teismas sprendimu paskirstė tik atsakovo patirtas 4216,18 Lt išlaidas, tuo pačiu pažymint, jog dalies – 5627,11 Lt išlaidų dydį patvirtinantys dokumentai pateikiami po bylos išnagrinėjimo iš esmės, todėl jų atlyginimo klausimas turi būti išspręstas papildomu teismo sprendimu. Atsižvelgiant į tai, kad teismas atmetė 80,45 proc. ieškovo reikalavimų, pareiškimu papildomai prašoma priteisti iš ieškovo atsakovo naudai 4527 Lt atstovavimo išlaidų.

5Ieškovas UAB „Tex-Color Vilnius“, atstovaujamas advokato M.Vasiliausko, teismui pateiktuose prieštaravimuose dėl papildomo sprendimo priėmimo (T.3, b.l. 37-38) prašė atsakovo pareiškimo dėl papildomo sprendimo priėmimo netenkinti ir priteisti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagal CPK 98 straipsnį išlaidos advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo bei išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, o kadangi atsakovas išlaidų dydį patvirtinančius įrodymus pateikė jau po bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, teismas turėtų tokio prašymo netenkinti. Be to, atkreipė dėmesį, kad atsakovo patirtos išlaidos už atstovavimą ženkliai didesnės nei nurodyta Teisingumo ministro patvirtintose Rekomendacijose dėl priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teisinę pagalbą apmokėti maksimalūs dydžiai.

6Papildomas sprendimas nepriimtinas.

7Teismo galutinio sprendimo, kuriuo baigiama civilinė byla svarba ir CPK 2 straipsnyje įtvirtintas vienas iš civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių, lemia teismo sprendimo stabilumo apsaugą, įstatyme sukuriant tokį teisinį reglamentavimą, kad teismo sprendimą papildyti ar patikslinti galima tik išimtiniais, įstatyme nustatytais atvejais. Pažymėtina, kad yra bendras CPK 276 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas draudimas teismui pačiam naikinti ar keisti savo priimtą sprendimą. Civilinio proceso įstatymas numato tik du procesinius institutus, kuriais galima pasinaudoti ištaisant priimto teismo sprendimo ar nutarties, kuriais yra baigtas bylos nagrinėjimas, netikslumus ar trūkumus – tai rašymo apsirikimo ir aritmetinių klaidų ištaisymas (CPK 276 straipsnis) bei papildomo sprendimo priėmimas (CPK 277 straipsnis). CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punktas reglamentuoja, kad teismas, neišsprendęs bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimo, savo iniciatyva ar byloje dalyvaujančių asmenų pareiškimu priima papildomą sprendimą. Teismas konstatuoja, kad papildomas sprendimas yra procesinė priemonė, skirta pašalinti sprendimo, kuriuo baigtas bylos nagrinėjimas, trūkumus ir netikslumus, kai šie sprendimo trūkumai ir netikslumai yra atsiradę dėl teismo kaltės ar neatidumo. Teismo papildomas spendimas CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu gali būti priimtas, jei teismas neišsprendė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimo, nors toks šalies prašymas buvo ir byloje buvo pateikti bylinėjimosi išlaidas patvirtinantys įrodymai, tuo tarpu nepateikus bylinėjimosi išlaidų dydį patvirtinančių įrodymų iki teismui užbaigiant civilinės bylos nagrinėjimą iš esmės, šis klausimas nebegali būti sprendžiamas nei sprendimu, nei papildomu sprendimu. Tokį CPK normų aiškinimą ir taikymą pripažįsta ir teisės doktrina (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso komentaro II knyga 196 psl.).

8Teismas pažymi, kad Kauno miesto apylinkės teismas priimdamas 2011 m. vasario 7 d. sprendimą, kuriuo ieškinį tenkino iš dalies, išsprendė atsakovo UAB „Hitransa“ patirtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą pagal byloje esančius rašytinius įrodymus, t.y. nustačius, kad atsakovas UAB „Hitransa“ patyrė šias bylinėjimosi išlaidas: 2293,73 Lt už advokato teisinę pagalbą (T.1, b.l. 97, 97-1), 181,50 Lt už advokato teisinę pagalbą (T.2, b.l. 76, 77), 1740,95 Lt už advokato teisinę pagalbą (T.2, b.l. 78, 79), viso 4216,18 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas sprendė, kad atsižvelgiant į tai, jog teismas atmetė 80,45 proc. ieškinio, todėl iš ieškovo UAB „Tex-Color Vilnius“ atsakovo UAB „Hitransa“ naudai turėtų būti priteista 3391,91 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, tačiau kadangi iš atsakovo UAB „Hitransa“ ieškovo UAB „Tex-Color Vilnius“ naudai turėtų būti priteista 1226,95 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, o iš ieškovo UAB „Tex-Color Vilnius“ atsakovo UAB „Hitransa“ naudai turėtų būti priteista 3391,91 Lt, todėl teismas galutinai atsakovo UAB „Hitransa“ naudai iš ieškovo UAB „Tex-Color Vilnius“ priteisė 2164,96 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (CPK 3 straipsnio 1 dalis, 93 straipsnio 2 dalis). Teismas taip pat pažymi, kad atsakovas UAB „Hitransa“ 2011 m. vasario 17 d. pareiškime dėl papildomo sprendimo priėmimo teismo prašo išspręsti bylinėjimosi išlaidų klausimą bei priteisti iš ieškovo UAB „Tex-Color Vilnius“ papildomai 4527 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų, ir tik su šiuo pareiškimu teismui naujai pateikia bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius įrodymus - PVM sąskaitas - faktūras už teisines paslaugas bei jų apmokėjimą patvirtinančius banko sąskaitų išrašus (T.3, b.l. 9-10, 15-24), t.y. po to, kai byloje jau buvo priimtas teismo sprendimas, kuriuo bylos nagrinėjimas buvo baigtas. Teismas atsižvelgia į tai, kad atsakovo UAB „Hitransa“ advokato M.Šimkūno pateiktos PVM sąskaitos - faktūros už teisines paslaugas, pagrindžiančios tos bylinėjimosi išlaidų dalies, kurią prašoma priteisti papildomu sprendimu, pagrįstumą, buvo išrašytos dar 2009 m. spalio mėn., 2010 m. birželio mėn., rugpjūčio mėn., rugsėjo mėn., lapkričio mėn. ir 2011 m. sausio mėn. (T.3, b.l. 9, 15, 17, 19, 21, 23), t.y. dauguma sąskaitų už teisines paslaugas išrašytos dar iki teismui užbaigiant civilinės bylos nagrinėjimą iš esmės, todėl šie įrodymai apie patirtas bylinėjimosi išlaidas į bylą faktiškai galėjo ir turėjo būti pateikti anksčiau, iki bylos užbaigimo. Dar daugiau, atsižvelgtina ir į tai, kad šioje civilinėje byloje procesas užtruko ne vieną teismo posėdį, atsakovas UAB „Hitransa“ buvo atstovaujamas profesionalaus teisininko advokato M.Šimkūno, dalyvavusio ir paskutiniame teismo posėdyje (T.2, 130-144), kuriame civilinės bylos nagrinėjimas iš esmės buvo baigiamas, be to, dalyvavusio ir 2011 m. sausio 24 d. teismo posėdyje, kai byla buvo nagrinėjama 2010 m. gruodžio 6 d. nutartimi jos nagrinėjimą iš esmės atnaujinus (T.2, b.l. 147-148, 166). Teismas pažymi, kad advokatas M.Šimkūnas maksimaliai rūpestingai ir atidžiai atstovaudamas atsakovo UAB „Hitransa“ interesus privalėjo pasirūpinti, kad jos patirtų bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti įrodymai teismui būtų pateikti laiku, per įstatyme nustatytą terminą iki teismui užbaigiant civilinės bylos nagrinėjimą iš esmės. Teismas konstatuoja, kad įrodymų, patvirtinančių bylinėjimosi išlaidas pateikimas vėliau, po to, kai teismas civilinėje byloje jau yra priėmęs bylą užbaigiantį teismo sprendimą, ir pagal juos prašant priteisti bylinėjimosi išlaidas, neatitinka aukščiau išdėstytų Civilinio proceso teisės normų sisteminio aiškinimo dėl teismo spendimo reikšmės ir stabilumo apsaugos, o taip pat CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatų, numatančių, kad teismas priteisia šalies patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti, jei įrodymai apie tokias išlaidas yra pateikiami iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Teismas konstatuoja, kad toks Civilinio proceso normų aiškinimas yra suformuotas ir teisminiuose precedentuose – Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. gegužės 21 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-621/2003, ir 2007 m. spalio 30 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2007. Šiose nutartyse pažymėta, kad teismas baigęs bylos nagrinėjimą negali spręsti bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimo, jei baigiant bylos nagrinėjimą įrodymų apie šalių patirtas bylinėjimosi išlaidas byloje nebuvo. Kaip jau buvo minėta, sistemiškai aiškinant papildomo teismo sprendimo paskirtį bylinėjimosi išlaidos gali būti priteistos teismui priimant papildomą sprendimą CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu tik tada, kai teismas tokių išlaidų baigdamas bylos nagrinėjimą nepriteisė, nors byloje ir buvo pateikti įrodymai apie tokias išlaidas, t.y. bylinėjimosi išlaidų klausimo neišsprendė dėl savo, o ne dėl šalies ir (ar) jo atstovo kaltės. Tuo tarpu šios bylos aplinkybėmis Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. vasario 7 d. sprendimu bylinėjimosi išlaidų, dėl kurių byloje atsakovas buvo pateikęs įrodymus, klausimą išsprendė – ieškinį tenkinęs iš dalies atsakovo UAB „Hitransa“ naudai iš ieškovo UAB „Tex-Color Vilnius“ priteisė 2164,96 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Teismas, įvertinęs nurodytą teisinį reglamentavimą, ištirtas teisiškai reikšmingas faktines aplinkybes ir padarytas teisines išvadas konstatuoja, kad atsakovo UAB „Hitransa“ atstovo advokato M.Šimkūno prašymas priimti papildomą teismo sprendimą, kuriuo būtų priteistos atsakovo patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti negali būti patenkintas, nes priimti tokį teismo papildomą sprendimą nėra teisinio pagrindo (CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

9Teismas, priimdamas šią nutartį, atsižvelgia ir į tai, kad teismo nurodyti motyvai dėl papildomo sprendimo priėmimo sąlygų dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų apmokant už advokato teisinę pagalbą priteisimo, atitinka ir Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. sausio 14 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2S-315-324/2009, ir 2009 m. gegužės 27 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2S-643-153/2009, suformuotiems teisminiams precedentams.

10Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo pareiškimas dėl papildomo sprendimo priėmimo atmestas, ieškovo UAB „Tex-Color Vilnius“ patirtos 500 Lt bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti surašant prieštaravimus dėl papildomo sprendimo priėmimo (T.3, b.l. 37-40) atlyginimas ieškovo naudai priteistinas iš atsakovo UAB „Hitransa“ (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 98 straipsniu, 290, 291 straipsniais, 277 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 3, 5 dalimis,

Nutarė

12Atmesti atsakovo UAB „Hitransa“, atstovaujamo atstovo advokato M.Šimkūno, pareiškimą dėl papildomo teismo sprendimo priėmimo.

13Priteisti iš atsakovo UAB „Hitransa“, į. k. 301834534, ieškovo UAB „Tex-Color Vilnius“, į.k. 210687210, naudai 500 (penkis šimtus litų) bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

14Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai