Byla 2-765-221/2012
Dėl statybos leidimo panaikinimo ir įpareigojimo likviduoti pradėtų statybų padarinius, tretieji asmenys – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Lozoraitytė, sekretoriaujant Gitanai Žitinevičienei, šalims bei tretiesiems asmenims nedalyvaujant, parengiamajame teismo posėdyje nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovo A. D. ieškinį atsakovams E. Š. ir Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl statybos leidimo panaikinimo ir įpareigojimo likviduoti pradėtų statybų padarinius, tretieji asmenys – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,

Nustatė

2kad ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento Statybos leidimų skyriaus išduotą 2011-07-08 statybos leidimą Nr. LNS-21-110708-00506 bei įpareigoti atsakovą E. Š. per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis užmūryti bendroje sienoje, skiriančioje patalpas (unikalus Nr. 1988-1000-1060:0003, pažymėtos 1-4 iki 1-11) ir ieškovo patalpas (unikalus Nr. 1988-1000-1060:0004, pažymėtos 1-12, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16), esančias pastate (unikalus Nr. 1988-1000-1060, pažymėtas 7G2p) adresu Jonavos g. 68, Kaunas, iškirstus 7 langus ir demontuoti ant šios sienos įrengtą vamzdį bei iš atsakovų solidariai priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas

3Prieš parengiamąjį teismo posėdį 2012 m. vasario 15 d. ieškovo A. D. atstovas advokatas Andrius Būdvytis pateikė prašymą dėl ieškinio atsisakymo, kadangi su atsakovu E. Š. pavyko kitu būdu išspręsti visus tarp šalių iškilusius nesutarimus. Ieškovo atstovas nurodė, kad ieškinio atsisakymo pasekmės ieškovui yra žinomos. Prašė ieškinio atsisakymo ir bylos nutraukimo bei viso sumokėto žyminio mokesčio (278 Lt) grąžinimo klausimą išspręsti rašytinio proceso tvarka (120 b.l.). Ieškovas bei ieškovo atstovas parengiamajame teismo posėdyje nedalyvavo.

42012 m. vasario 17 d. atsakovas E. Š. pateikė pareiškimą nurodydamas, kad neprieštarauja dėl ieškinio atsisakymo bei patvirtino, kad šalių tarpusavio ginčas išspręstas kitu būdu, atsakovas neturi jokių pretenzijų ar reikalavimų ieškovui, prašė civilinę bylą nutraukti (121 b.l.). Atsakovas parengiamajame teismo posėdyje nedalyvavo, neatvykimo priežasčių nenurodė.

5Trečiasis asmuo Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos parengiamajame teismo posėdyje nedalyvavo, prašė civilinę bylą nagrinėti inspekcijos atstovui nedalyvaujant (122 b.l.).

6Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos parengiamajame teismo posėdyje nedalyvavo, neatvykimo priežasčių nenurodė.

7Prašymas tenkintinas.

8Bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio (CPK 140 str. 1 d.).

9Ieškovo prašymas dėl ieškinio atsisakymo, nurodžius, kad žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės, kaip neprieštaraujantis įstatymui ir niekieno teisių ir teisėtų interesų nepažeidžiantis, teismo priimtinas ir byla nutrauktina, nurodant, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 str. 2 d.).

10Kadangi ieškovas atsisako pareikšto ieškinio, o neatsiima ieškinį, todėl ieškovui grąžintina 75 procentų sumokėto žyminio mokesčio suma (CPK 87 str. 2 d.).

11Įvertindamas išdėstytas aplinkybes ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., 294 str., 295 str., teismas

Nutarė

12priimti ieškovo A. D. prašymą dėl ieškinio atsisakymo ir civilinę bylą Nr. 2-765-221/2012 (buvęs Nr. 2-16757-221-2011) nutraukti.

13Grąžinti ieškovui A. D., asmens kodas ( - ) gyv. K. D. g. 62, Kaune, 75 procentus, t.y. 208,50 Lt (du šimtai aštuoni litai 50 ct), 2011-08-23 mokėjimo nurodymu Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sumokėto 278 Lt (du šimtai septyniasdešimt aštuoni litai) žyminio mokesčio.

14Nutartis per 7 dienas nuo nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai