Byla 2-15770-454/2012
Dėl baudos skyrimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys UAB „Liuxura“, T. G., Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Artūras Šafronas, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo antstolio Sauliaus Užkuraičio pareiškimą dėl baudos skyrimo vykdymo procese, suinteresuoti asmenys UAB „Liuxura“, T. G., Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, ir

Nustatė

2antstolis Saulius Užkuraitis kreipėsi į teismą su pareiškimu prašydamas paskirti baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą UAB „Liuxura“ direktoriui T. G.. Nurodė, kad 2012-08-16 antstolis išsiuntė patvarkymą UAB „Liuxura“ dėl informacijos apie turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas bei trečijų asmenų įsiskolinimus bendrovei per 10 dienų nuo patvarkymo gavimo. Registruotas laiškas įteiktas UAB „Liuxura“ direktoriui. Antstolis reikalaujamos informacijos negavo.

3Pareiškimas atmestinas.

4CPK 585 str. 1 d. numato, jog antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančių litų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną (CPK 585 str. 2 d.).

5Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad antstoliui Sauliui Užkuraičiui 2012-07-05 pateiktas vykdyti VMI prie FM 2012-05-14 sprendimas Nr. (23.17-08)-320-24973 dėl 24140,38 Lt skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Liuxura“ išieškotojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos naudai. Antstolis vykdomąjį dokumentą priėmė vykdyti ir pradėjo priverstinio vykdymo veiksmus.

6Antstolis Saulius Užkuraitis registruotu laišku išsiuntė 2012-08-18 patvarkymą dėl informacijos pateikimo, kuriuo įpareigojo per 10 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti duomenis visą UAB „Liuxura“ nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir trečiųjų asmenų įsiskolinimus bendrovei. Iš vykdomosios bylos Nr. 0034/12/00719 duomenų, matyti, kad minėtas antstolio patvarkymas įteiktas UAB „Liuxura“ direktoriui T. G. įteiktas 2012-08-24.

7Baudos skyrimas už antstolio reikalavimų nevykdymą yra viena iš griežčiausių civiliniame procese numatytų poveikio priemonių, sukeliančių proceso dalyviams finansinio pobūdžio neigiamas pasekmes. Todėl įvertinant šios nuobaudos sukeliamas pasekmes, ši priemonė turi būti taikoma tinkamai išanalizavus ir įvertinus jos taikymo būtinumą ir pagrįstumą. Skiriant vieną iš griežčiausių teismo nuobaudų rūšių – baudą, šios nuobaudos skyrimui turi būti keliami aukšti pagrįstumo reikalavimai, o dėl įrodymų nepakankamumo atsiradę neaiškumai turėtų būti taikomi asmens, kuriam reiškiamas reikalavimas skirti nuobaudą, naudai. Antstolio prašymai dėl baudos skyrimo vykdymo procese teisme nagrinėjami rašytinio proceso tvarka nepranešus suinteresuotiems asmenims ir turi būti išnagrinėti ne vėliau kaip per septynias dienas nuo jo priėmimo dienos. Antstolis kartu su pareiškimu turi pateikti reikalingus dokumentus (CPK 593 str. 2 d., 3 d.). Įvertinęs bylos medžiagą, teismas nustatė, kad antstolio patvarkymas dėl informacijos pateikimo įteiktas UAB „Liuxura“ direktoriui 2012-08-24, todėl paskutinė antstolio nustatyta termino pateikti informaciją diena yra 2012-09-03. Antstolis pareiškimą dėl baudos paskyrimo surašė 2012-08-30, teisme šis pareiškimas gautas 2012-09-03. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pripažintina, kad byloje esantys duomenys nesudaro pakankamo pagrindo vienareikšmiškai konstatuoti, jog „Liuxura“ direktorius T. G. nevykdė antstolio patvarkymo pateikti informaciją, kadangi antstolio patvarkymas surašytas ir pateiktas teismui dar nesubaigus antstolio nustatytam informacijos pateikimo terminui (10 dienų), todėl antstolio prašymas dėl baudos jam skyrimo atmestinas (CPK 106 str., 177 str., 185 str.).

8Vadovaudamasis LR CPK 290-291 str., 585 str., 593 str., teismas

Nutarė

9Atmesti antstolio Sauliaus Užkuraičio pareiškimą dėl baudos skyrimo UAB „Liuxura“ direktoriui T. G..

10Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai