Byla 2-16763-752/2011
Dėl VĮ „Regitra“ Kauno filialo priimto sprendimo atsisakyti vykdyti prašymą dėl automobilio (duomenys neskelbtini), kėbulo Nr. (duomenys neskelbtini), įregistravimo L. F. vardu, priėmimo klausimą

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Vida Agurkienė, rašytinio proceso tvarka, spręsdama pareiškėjos L. F. skundo atsakovui VĮ „Regitra“ dėl VĮ „Regitra“ Kauno filialo priimto sprendimo atsisakyti vykdyti prašymą dėl automobilio ( - ), kėbulo Nr. ( - ), įregistravimo L. F. vardu, priėmimo klausimą

Nustatė

2Pareiškėja L. F. prašo panaikinti 2011 m. rugpjūčio 6 d. Valstybinės įmonės „Regitra“ Kauno filialo priimtą sprendimą atsisakyti vykdyti prašymą dėl automobilio ( - ), kėbulo Nr. ( - ), įregistravimo L. F. vardu bei įpareigoti Valstybinės įmonės „Regitra“ Kauno filialą įregistruoti automobilį ( - ), kėbulo Nr. ( - ), L. F. vardu.

3Pareiškėjos skundas atsisakytinas priimti (CPK 137 str. 2 d. 2 p.).

4Bendrosios kompetencijos teismai nagrinėja civilinius teisinius ginčus (CPK 1 str., 22 str. 1 d.), o ginčus, kilusius viešojo ir vidaus administravimo srityje, įstatymu priskirta spręsti administracinių teismų kompetencijai (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str. 1 d.). Administraciniai teisiniai santykiai – tai įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuoti visuomeniniai santykiai, atsirandantys vykdant viešąjį administravimą, t.y. santykiai, atsirandantys dėl valstybės institucijų ar kitų įgaliotų subjektų vykdomos veiklos, jiems įgyvendinant įstatymų suteiktas viešojo administravimo funkcijas (ABTĮ 2 str. 1,3,4 ir 16 d.). Pagal ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 11 punktą administraciniai teismai sprendžia bylas dėl viešųjų įstaigų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus, priimtų sprendimų ir veiksmų viešojo administravimo srityje teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus.

5Pareiškėja skundžia Valstybinės įmonės „Regitra“ Kauno filialo priimtą sprendimą atsisakyti vykdyti prašymą dėl automobilio ( - ), kėbulo Nr. ( - ), įregistravimo. Todėl esant nurodytam teisiniam reglamentavimui, skundas neteismingas Kauno m. apylinkės teismui ir jis atsisakytinas priimti (CPK 137 str. 2 d. 2 p.).

6Pareiškėjai išaiškintina, kad skundą, dėl Valstybinės įmonės „Regitra“ Kauno filialo priimto sprendimo atsisakyti vykdyti prašymą dėl automobilio ( - ), kėbulo Nr. WBAEH31070B691074 įregistravimo L. F. vardu, ji turi reikšti Kauno apygardos administraciniame teisme (adresas A.Mickevičiaus g. 8 A, LT-44312 Kaunas).

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 137 str. 2 d. 2 p., 290-292 str., teismas

Nutarė

8Atsisakyti priimti pareiškėjos L. F. skundą atsakovui VĮ „Regitra“ dėl VĮ „Regitra“ Kauno filialo priimto sprendimo atsisakyti vykdyti prašymą dėl automobilio ( - ), kėbulo Nr. ( - ), įregistravimo L. F. vardu.

9Išaiškinti pareiškėjai, jog ji turi teisę kreiptis su skundu į Kauno apygardos administracinį teismą (adresas A.Mickevičiaus g. 8 A, LT-44312 Kaunas).

10Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai