Byla 2-5801-534/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Audrius Žiedelis rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Citadele“ bankas ieškinį atsakovei L. B. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3ieškovas AB „Citadele“ bankas prašo priteisti iš atsakovės L. B. 5 838,75 Lt skolos, 14 proc. dydžio metines palūkanas nuo negrąžinto 4700 Lt dydžio kredito, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Savo reikalavimą grindžia tarp šalių sudaryta 2008-05-28 AB Parex banko American Express kreditinės mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutartimi Nr. ( - ).

4Ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus atsakovei įteikti Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka – viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt (b.l. 24). Atsakovė atsiliepimo nustatytu terminu nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl teismas, remdamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, priima sprendimą už akių.

5Teismas

konstatuoja:

6Remiantis byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad ieškovas su atsakove L. B. sudarė 2008-05-28 AB Parex banko American Express kreditinės mokėjimo kortelės išdavimo ir aptarnavimo sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovei buvo suteiktas 4 700 Lt kredito limitas (b.l. 5). Atsakovei nevykdant sutartinių įsipareigojimų – nustatytu laiku nemokant eilinių įmokų ir palūkanų, buvo pareikalauta grąžinti skolą (b.l. 10), tačiau atsakovė ir toliau pažeidinėjo sutartį, todėl ieškovas 2009-10-29 pranešė apie jos vienašališką nutraukimą (b.l. 11).

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Remiantis CK 6.886 straipsnio 1 dalimi, vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu. Atsakovei nevykdant sutartinių įsipareigojimų, ieškovas remiantis Sutarties Bendrosios dalies 10.5. punktu turėjo teisę vienašališkai nutraukti Sutartį (b.l. 8). Nutraukus Sutartį atsakovei liko pareiga grąžinti nesumokėtą kredito dalį, atlyginti nuostolius, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 4700,00 Lt negrąžinto kredito, 50,00 Lt administravimo išlaidų (6.221 straipsnio 2 dalis, 6.222 straipsnis, CK 6.886 straipsnis).

8CK 6.872 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Byloje nustačius, kad Sutarties Specialiosios dalies nuostatose atsakovė įsipareigojo mokėti ieškovui 14 proc. dydžio metines palūkanas (b.l. 5), ieškovui iš atsakovės priteistina 641,89 Lt nesumokėtų palūkanų už negrąžintą kreditą (Sutarties Bendroji dalis, CK 6.872 straipsnio 1 dalis).

9Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį, netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Pagal CK 6.72 straipsnį, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties Bendrosios dalies 8.1.3. punktu atsakovas įsipareigojo mokėti galiojančiuose Banko paslaugų ir operacijų įkainiuose nustatyto dydžio delspinigius, ieškovui priteistina iš atsakovės 446,86 Lt delspinigių (b.l. 14, Sutarties Bendrosios dalies 8.1.3. punktas, CK 6.71 straipsnio 1 dalis).

10CK 6.873 straipsnio 1 dalis, 6.874 straipsnio 1 dalis nustato, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Atsižvelgiant į tai ieškovui iš atsakovės priteistinos 14 proc. dydžio metinės palūkanos nuo negrąžintos 4700,00 Lt kredito sumos nuo 2012-02-28 iki visiško kredito grąžinimo (Sutarties bendrosios dalies 8.4. punktas, CK 6.874 straipsnio 1 dalis).

11CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Atsižvelgiant į tai, kad teismas pripažino, jog yra pagrindas ieškinį tenkinti, kad ieškinys yra įrodytas (CPK 171, 185 straipsniai), vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, ieškovui priteistina iš atsakovės 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos (5 838,75 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2012-02-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

12Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 175 Lt žyminio mokesčio (b.l. 4).

13Teismas, vadovaudamasis CPK 93 straipsniu, 142 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285-288 straipsniais,

Nutarė

14ieškinį tenkinti.

15Priteisti iš atsakovės L. B., a.k. ( - ), ( - ), ieškovo AB „Citadele“ bankas, j.a.k. 112021619, K.Kalinausko g. 13, Vilnius, naudai 4700,00 Lt negrąžinto kredito, 50 Lt nesumokėto administravimo mokesčio, 641,89 Lt palūkanų, 446,86 Lt delspinigių, 14 procentų dydžio metines palūkanas nuo negrąžinto kredito sumos (4700,00 Lt) nuo 2012-02-28 iki visiško kredito grąžinimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (5838,75 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2012-02-28) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 175 Lt bylinėjimosi išlaidų.

16Išaiškintina, kad per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti CPK 287 straipsnio reikalavimus.

17Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

18Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai