Byla 2-9962-886/2011
Dėl sandorio ir administracinių aktų dalies panaikinimo ir restitucijos taikymo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, sekretoriaujant Dovilei Adžgauskaitei, dalyvaujant ieškovo Kauno apygardos prokuratūros prokurorei Arūnei Alimaitei-Kakoškinai, atsakovėms Marijonai D. T., A. Š. ir jų atstovei advokatei Kristinai Mikolaitei, atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovei Simonai Morkūnaitei-Ruibavičienei, viešame parengiamajame teismo posėdyje nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovo Kauno apygardos prokuratūros prokuroro ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Marijonai D. T. ir A. Š., tretieji asmenys byloje - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Kauno miesto 18-ojo notarų biuro notarė Birutė Germanavičienė, dėl sandorio ir administracinių aktų dalies panaikinimo ir restitucijos taikymo,

Nustatė

2Ieškovas Kauno apygardos prokuratūros prokuroras, gindamas viešąjį interesą, kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl sandorio ir administracinių aktų dalies panaikinimo bei restitucijos taikymo. Šiuo ieškiniu siekiama grąžinti valstybei valstybinės reikšmės bei miesto miškus, kurių atitinkamas plotas, ieškovo teigimu, buvo neteisėtai grąžintas piliečiams pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymą.

3Ieškovas ieškiniu prašo: 1) panaikinti dalį 1998 m. gegužės 12 d. Kauno apskrities viršininko įsakymo Nr. 05-2593 „Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo ir suteikimo savarankiškai ūkininkauti (Kauno r.)“ ir dalį 1998 m. gegužės 12 d. Kauno apskrities viršininko sprendimo Nr. 52/7103 „Dėl nuosavybės teisų atkūrimo mieste M. Š.“, kuriomis atkurtos nuosavybės teisės į 0,40 ha miesto miško 3,95 ha sklype Kauno m. Armališkėse (unikalus NR. duomenys neskelbtini); 2) pripažinti negaliojančiu dalį 1998 m. liepos 17 d. paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimo Nr. 1-5809, patvirtinto Kauno m. 18-ojo notarų biuro notarės Birutės Germanavičienės, kurio pagrindu Marijona D. T. ir A. Š. paveldėjo lygiomis dalimis 0,40 ha miesto miško 3,95 ha sklype Kauno m. Armališkėse (unikalus Nr. duomenys neskelbtini ; 3) panaikinti 2008 m. lapkričio 28 d. Kauno apskrities viršininko įsakymą Nr. 02-01-13191 „Dėl žemės sklypo ( - ) kadastro duomenų patikslinimo (Kauno m.); 4) taikyti restituciją.

4Tretysis asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atsiliepime į ieškinį (b.l. 46) nurodo, kad ieškinio kaina viršija 100 000 Lt sumą, todėl pagal CPK 27 straipsnio 1 dalies 1 punktą byla pirma instancija teisminga Kauno apygardos teismui. Remiantis VĮ Registrų centro vidutinių rinkos verčių paieška pagal unikalų numerį, žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ) , vertė pagal verčių žemėlapius, galiojanti nuo 2011 m. sausio 1 d., yra 669 000 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad šiame 4,0757 ha sklype miškas sudaro 0,87 ha, tai ginčo sklypo vertė yra 142 804,92 Lt, todėl pagal CPK 85 straipsnio 1 dalies 2 punktą ieškinio suma turėtų būti 142 804,92 Lt.

5Gavus šalių ir trečiųjų asmenų atsiliepimus, ieškovas pateikė patikslintą ieškinį, kuriame nurodo ieškinio kainą - 118 183,36 Lt, ginčijamo sklypo, kuriame yra miškas, plotą – 0,72 ha, ir pareiškė prašymą bylą pagal teismingumą perduoti nagrinėti Kauno apygardos teismui.

6Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 21 d. nutartimi byla paskirta nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje, šalims ir tretiesiems asmenims pasiūlyta pateikti rašytinius paaiškinimus dėl ieškinio kainos ir ieškovo prašymo bylą pagal teismingumą perduoti Kauno apygardos teismui.

7Parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašymą dėl bylos perdavimo nagrinėti pagal teismingumą Kauno apygardos teismui palaikė. Nurodė, kad vadovaujantis CPK 85 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 9 punktu ieškinio kaina turi būti nustatoma pagal daikto rinkos vertę, kurią galima nustatyti vieninteliu būdu - pagal oficialius VĮ Registrų centro vidutinių rinkos verčių žemėlapius pagal unikalų numerį. Tokį turto vertės nustatymo būdą nurodė tretysis asmuo Aplinkos ministerija, ieškovas taip pat tikrino šią informaciją. Administracinius aktus, kuriais atkurtos nuosavybės teisės, ieškovas ginčija ne visa apimtimi, o tik dalį – dėl 0,72 ha, todėl ginčijamo sklypo dalies vertė nustatyta proporcingai viso sklypo vertei, ir atlikus matematinius skaičiavimus, sudaro 118 183,36 Lt.

8Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos atstovė prašymą dėl bylos perdavimo pagal teismingumą nagrinėti Kauno apygardos teismui prašė tenkinti.

9Atsakovės M. D. T., A. Š. ir jų atstovė su prašymu sutiko ir nurodė, kad negali pateikti jokių kitų duomenų dėl ginčo turto vertės. Atsakovės M. D. T. ir A. Š. nurodė, kad joms turėtų būti atlyginama už paimamą žemės sklypą, o jo vertė turi būti nustatoma pagal dabartines rinkos kainas.

10Byla pagal rūšinio teismingumo taisykles pirmąja instancija perduotina nagrinėti Kauno apygardos teismui.

11CPK 27 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtinta rūšinio teismingumo taisyklė, nustatanti pirmąja instancija nagrinėjamų civilinių bylų, kuriose ieškinio suma didesnė kaip 100 000 litų, teismingumą apygardų teismams. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad turtinio ginčo įkainojimą lemia jo teisinis turinys ir sprendimo pasekmės, kurios sukuria kokius nors apskaičiuojamus turtinius praradimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-334/2009; 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-350/2009).

12CPK 85 straipsnis reglamentuoja taisykles, pagal kurias nustatoma ieškinio suma. Šio straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta, kad ieškinio suma dėl turto išreikalavimo nustatoma pagal išreikalaujamo turto rinkos vertę, o 1 dalies 9 punkte numatyta, kad bylose dėl daiktinių teisių į turtą ieškinio suma nustatoma pagal turto rinkos vertę. Daiktines teises reglamentuoja CK ketvirtosios knygos normos. CK 4.20 straipsnyje nustatyta, kad daiktinė teisė – tai absoliuti teisė, pasireiškianti teisės turėtojo galimybe įgyvendinti valdymo, naudojimo ir disponavimo teises ar tik kai kurias iš šių teisių. Ieškovas ginčija įsakymų ir sprendimų bei paveldėjimo teisės liudijimų dalis, kurių pagrindu atsakovėms nuosavybės teise priklauso ginčijama sklypo dalis, kurioje yra miškas. Patenkinus ieškinį, atsakovės prarastų nuosavybės teisę į ginčo sklypo dalį, nes pasikeistų šio sklypo daiktinių teisių režimas: nuosavybės teisė į ginčo turtą pereitų iš vieno subjekto (atsakovių) kitam subjektui (valstybei). Todėl teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, aiškindamas CPK 85 straipsnį, konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje ieškinio suma dėl reikalavimų pripažinti iš dalies negaliojančiais administracinius aktus ir paveldėjimo teisės liudijimą turi būti nustatoma pagal CPK 85 straipsnio 1 dalies 9 punkto taisyklę. Todėl ieškinio suma laikytina turto rinkos vertė, kuri ir lemia rūšinį civilinės bylos teismingumą.

13Parengiamojo teismo posėdžio metu visi dalyvaujantys byloje asmenys pripažino, kad ginčo turto vertę galima nustatyti vieninteliu būdu – pagal VĮ Registrų centro tinklalapyje (http://www.registrucentras.lt/masvert/paieska_obj.jsp) viešai skelbiamus duomenis - vidutinių rinkos verčių paiešką pagal unikalų numerį. Pagal šiuos rinkos verčių žemėlapių duomenis žemės sklypo, kurio plotas 4,0757 ha, unikalus numeris 5273-0015-0044, vidutinė rinkos vertė nuo 2011 m. sausio 1 d. yra 669 000 Lt. Pagal patikslintą ieškinį (b.l. 64) valstybinės reikšmės miškai ir miesto miškai bendrame žemės sklype sudaro 0,72 ha, tokiu būdu ginčijamos sklypo dalies vertė, ją nustačius proporcingai viso sklypo vertei, sudaro 118 183,36 Lt.

14Ieškovas patikslintame ieškinyje taip pat nurodo ir parengiamojo teismo posėdžio metu paaiškino, kad ginčo sklypo dalis gali dar padidėti nuo 0,72 ha iki 0,87 ha. Šiuo metu tikslinamos ieškinio dalyką ir faktinį pagrindą sudarančios aplinkybės dėl miško ploto įtraukimo į valstybės kadastro duomenis. Tuo tikslu ieškovas yra pateikęs užklausimą Valstybinei miškų tarnybai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos.

15Atsižvelgiant į tai, kad nei ieškovas, nei atsakovai negalėjo pateikti kitų duomenų dėl ginčo turto vertės, turto vertė nustatytina pagal viešai skelbiamais Registrų centro duomenimis. Teismas konstatuoja, kad iškėlus bylą Kauno miesto apylinkės teisme, paaiškėjo, kad ji buvo priimta pažeidžiant rūšinio teismingumo taisykles, nes ieškinio suma viršija 100 000 Lt sumą, todėl yra pagrindas bylą perduoti nagrinėti pirmąja instancija Kauno apygardos teismui (CPK 27 straipsnio 1 dalies 1 punktas, CPK 34 straipsnio 2 dalies 4 punktas).

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 290-291 straipsniais, CPK 34 straipsnio 2 dalies 4 punktu,

Nutarė

17civilinę bylą Nr. 2-9962-886/2011 pagal ieškovo Kauno apygardos prokuratūros prokuroro ieškinį atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, Marijonai D. T. ir A. Š., tretieji asmenys - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Kauno miesto 18-ojo notarų biuro notarė Birutė Germanavičienė, dėl sandorio ir administracinių aktų dalies panaikinimo ir restitucijos taikymo, perduoti Kauno apygardos teismui.

18Nutarties nuorašus išsiųsti šalims.

19Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Laima Kriaučiūnaitė, sekretoriaujant... 2. Ieškovas Kauno apygardos prokuratūros prokuroras, gindamas viešąjį... 3. Ieškovas ieškiniu prašo: 1) panaikinti dalį 1998 m. gegužės 12 d. Kauno... 4. Tretysis asmuo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atsiliepime į... 5. Gavus šalių ir trečiųjų asmenų atsiliepimus, ieškovas pateikė... 6. Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 21 d. nutartimi byla paskirta... 7. Parengiamojo teismo posėdžio metu ieškovo atstovė prašymą dėl bylos... 8. Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos atstovė prašymą dėl bylos perdavimo... 9. Atsakovės M. D. T., A. Š. ir jų atstovė su prašymu sutiko ir nurodė, kad... 10. Byla pagal rūšinio teismingumo taisykles pirmąja instancija perduotina... 11. CPK 27 straipsnio 1 dalies 1 punkte įtvirtinta rūšinio teismingumo... 12. CPK 85 straipsnis reglamentuoja taisykles, pagal kurias nustatoma ieškinio... 13. Parengiamojo teismo posėdžio metu visi dalyvaujantys byloje asmenys... 14. Ieškovas patikslintame ieškinyje taip pat nurodo ir parengiamojo teismo... 15. Atsižvelgiant į tai, kad nei ieškovas, nei atsakovai negalėjo pateikti... 16. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 290-291 straipsniais, CPK 34 straipsnio... 17. civilinę bylą Nr. 2-9962-886/2011 pagal ieškovo Kauno apygardos... 18. Nutarties nuorašus išsiųsti šalims.... 19. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju...