Byla 2-565-653/2011
Dėl kreditavimo sutarčių pakeitimo, tretysis asmuo nepareikšiantis savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje – A. U

1Vilniaus m. trečiojo apylinkės teismo teisėja Jelena Šiškina, sekretoriaujant Ligitai Norkūnienei,

2dalyvaujant ieškovo atstovui adv. J.Sakalauskui, atsakovo atstovams

3adv. V. N., M. Barysui, trečiajam asmeniui A. U.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka

5išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Luidas“ ieškinį atsakovui AB „SEB bankas“ dėl kreditavimo sutarčių pakeitimo, tretysis asmuo nepareikšiantis savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje – A. U.,

Nustatė

6ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, (1 t. b.l. 1-15, 3 t. b.l. 3-18), kuriame prašė: pakeisti 2005-03-29 Ilgalaikio kreditavimo sutarties Nr. ( - ), 2006-06-28 Kreditavimo sutarties Nr. ( - ), 2006-07-27 Kreditavimo sutarties Nr. ( - ),

72008-01-28 Sąskaitos kreditavimo sutarties Nr. ( - ) (toliau – kreditavimo sutartys), įskaitant jų pakeitimus, sąlygas taip: 1. pakeisti galutinius kreditų grąžinimo terminus, numatant visą kredito įmokų sumą, pagal kreditavimo sutartis, sumokėti per 36 mėn. nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos; 2. nustatyti kredito įmokų mokėjimo pagal kreditavimo sutartis grafiką, numatant mokėjimus tokia tvarka: i. Per 12 mėn. nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos

8UAB Luidas“ sumoka atsakovui AB „SEB bankas“ 11 proc. kredito įmokų pagal kreditavimo sutartis, kredito įmokas lygiomis dalimis mokant kas ketvirtį; ii. Po 12 mėn. nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos UAB „Luidas“ 12 mėn. laikotarpyje sumoka atsakovui AB „SEB bankas“

946 proc. kredito įmokų pagal kreditavimo sutartis, kredito įmokas lygiomis dalimis mokant kas ketvirtį; iii. Po 24 mėn. nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos UAB „Luidas“ 12 mėn. laikotarpyje sumoka atsakovui AB „SEB bankas“ 43 proc. kredito įmokų pagal kreditavimo sutartis, kredito įmokas lygiomis dalimis mokant kas ketvirtį. 3. Atidėti palūkanų mokėjimą pagal kreditavimo sutartis 36 mėn. laikotarpiui, sumokant palūkanas pagal kreditavimo sutartis 12 mėn. laikotarpyje palūkanas mokant lygiomis dalimis kas mėnesį.

10Ieškovas nurodė, kad šalys 2005-03-29 sudarė Ilgalaikio kreditavimo sutartį

11Nr. ( - )su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, pagal kurią bankas suteikė ieškovui 64 000 000 Lt kreditą, skirtą žemės sklypo įsigijimui ir šešių daugiabučių gyvenamųjų namų, Gineitiškių k., Vilnius, statybos finansavimui (toliau – kreditavimo sutartis 1); 2005-11-10 kreditavimo sutarties 1 pakeitimu Nr. 1 ieškovui buvo padidinta kredito suma nuo 13190000 Lt iki 64000000 Lt bei pakeistas kintamų palūkanų dydis – banko marža sumažinta nuo 2 proc. iki 1,65 proc.; 2006-08-02 kreditavimo sutarties 1 pakeitimu Nr. 2 kredito suma nuo 64000000 Lt buvo sumažinta iki 55650000 Lt; 2006-12-22 kreditavimo sutarties 1 pakeitimu Nr. 3 buvo pakeistas palūkanų dydis už suteiktą kreditą, t.y. banko marža sumažinta iki 1,5 proc.; 2007-02-05 kreditavimo sutarties 1 pakeitimu Nr. 4 patikslintos kredito išmokėjimo sąlygos; 2007-02-21 kreditavimo sutarties 1 pakeitimu Nr. 5 kredito suma padidinta iki 57000000 Lt; 2007-09-20 kreditavimo sutarties 1 pakeitimu Nr. 6 kredito suma padidinta iki 63000000 Lt; 2007-11-22 kreditavimo sutarties 1 pakeitimu Nr. 7 patikslintos kredito išmokėjimo sąlygos; 2007-12-03 kreditavimo sutarties 1 pakeitimu Nr. 8 pakeistas palūkanų dydis už suteiktą kreditą, t.y. banko marža sumažinta iki 1,4 proc.; 2008-02-08 kreditavimo sutarties 1 pakeitimu Nr. 9 patikslintos kredito sumos išmokėjimo ir prievolių įvykdymo užtikrinimo sąlygos; 2008-07-03 kreditavimo sutarties 1 pakeitimu Nr. 10 pakeistas kredito sumos galutinis grąžinimo terminas (2008-03-28): terminas pratęstas iki 2008-08-28; 2008-09-29 kreditavimo sutarties 1 pakeitimu Nr. 11, 2008-10-29 kreditavimo sutarties 1 pakeitimu Nr. 12, 2009-01-12 kreditavimo sutarties 1 pakeitimu Nr. 13 patikslintos kredito išmokėjimo sąlygos; 2009-03-02 kreditavimo sutarties 1 pakeitimu Nr. 14 pakeista kintamų palūkanų skaičiavimo tvarka; 2009-06-19 kreditavimo sutarties 1 pakeitimu Nr. 15 pakeistas palūkanų dydis už suteiktą kreditą, t. y. banko marža padidinta iki 2,8 proc.; ieškinio pateikimo dieną pagal kreditavimo sutartį 1 ieškovo negrąžintas kredito likutis sudaro

1228908689,72 Lt. Šalių sudaryta 2006-06-28 kreditavimo sutartimi Nr. ( - )su vėlesniais pakeitimais ir papildymais (toliau - kreditavimo sutartis 2) bankas suteikė kredito gavėjui 3200000 Lt dydžio kreditą 3,16 ha ir 2,21 ha ploto žemės sklypų ( - ),įsigijimo finansavimui; 2006-12-22 kreditavimo sutarties 2 pakeitimu Nr. 1 pakeistas kintamų palūkanų dydis – banko marža sumažinta nuo 1,65 proc. iki 1,5 proc.; 2007-09-11 kreditavimo sutarties

132 pakeitimu Nr. 11, bankas suteikė ieškovui papildomą 2537000 Lt kreditą 2,1218 ha ploto žemės sklypo Vilniaus m. pirkimui; 2008-06-25 kreditavimo sutarties 2 pakeitimu Nr. 2 pakeistas suteikto kredito grąžinimo terminas (2008-06-27), pratęsiant jį iki 2009-06-24; 2008-09-29 kreditavimo sutarties 2 pakeitimu Nr. 3 ir 2008-11-06 kreditavimo sutarties 2 pakeitimu Nr. 4, 2009-03-02 kreditavimo sutarties 2 pakeitimu Nr. 5 patikslintos prievolių įvykdymo užtikrinimo, kredito išmokėjimo ir palūkanų skaičiavimo sąlygos; ieškinio pateikimo dieną pagal kreditavimo sutartį 2 ieškovo negrąžintas kredito likutis sudaro 4815484,65 L. 2006-07-27 kreditavimo sutartimi Nr. 1740606010844-10 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais (toliau - kreditavimo sutartis

143) bankas suteikė kredito gavėjui 5218000 Lt dydžio kreditą žemės sklypo ( - )Vilniaus m. sav., įsigijimo finansavimui; 2006-12-22 kreditavimo sutarties 3 pakeitimu Nr. 1 pakeistas kintamų palūkanų dydis - banko marža sumažinta nuo 1,65 proc. iki 1,5 proc.; 2008-06-25 kreditavimo sutarties 3 pakeitimu Nr. 12 pakeistas suteikto kredito grąžinimo terminas (2008-07-26), pratęsiant jį iki 2009-06-24; 2008-09-29 kreditavimo sutarties 3 pakeitimu Nr. 2 ir 2009-03-02 kreditavimo sutarties 3 pakeitimu Nr. 3 patikslintos prievolių įvykdymo užtikrinimo ir palūkanų skaičiavimo sąlygos; ieškinio pateikimo dieną pagal kreditavimo sutartį 3 ieškovo negrąžintas kredito likutis sudaro 3178915 Lt. 2008-01-28 sąskaitos kreditavimo sutartimi Nr. 1750806010016-10 su vėlesniais pakeitimais ir papildymais (toliau - kreditavimo sutartis 4) bankas suteikė ieškovui 400000 Lt dydžio kredito limitą, skirtą ieškovo apyvartinių lėšų padidinimui, siekiant įgyvendinti pradėtus statybos projektus; 2009-02-11 kreditavimo sutarties 4 pakeitimu Nr. 1 pakeistas suteikto kredito galiojimo terminas (2009-01-27), pratęsiant jį iki 2009-03-16; 2009-06-19 kreditavimo sutarties 4 pakeitimu Nr. 2 kredito galiojimo terminas pratęstas iki 2009-09-30; ieškinio pateikimo dieną pagal kreditavimo sutartį 4 ieškovo negrąžintas kredito limito likutis sudaro 385974,76 Lt.

15Ieškovas nurodė, kad kreditavimo sutarčių tikslas ir šalių sandorių motyvai buvo ne lėšų suteikimas turto įsigijimui ar kapitalo didinimui, bet konkrečių nekilnojamojo turto projektų vystymui, apimant žemės sklypų įsigijimą, statybą, įrengimą ir realizavimą bei kredito grąžinimą iš gautų pajamų įgyvendinus projektus; tarp šalių sudarytos kreditavimo sutartys garantavo projektų tinkamą įgyvendinimą tik esant garantuotam finansavimui, kurį prisiėmė užtikrinti bankas. Sudarant sutartis, projektų finansavimo tikimybė ir apimtis iš esmės priklausė ne nuo kredito gavėjo esamos turtinės padėties, o nuo projektų esmės ir objektyvių perspektyvų, t.y. pastovaus ilgus metus trukusio nekilnojamojo turto rinkos kilimo. Atsižvelgdamas į kreditavimo sutarčių tikslą ir esmę, šalių tikruosius ketinimus ir iki šalių sutartinių santykių atsiradimo egzistavusias aplinkybes, ieškovas daro išvadą, kad sudarytų kreditavimo sutarčių objektas ir tikslas yra neatsiejamai susijęs, todėl nekilnojamojo turto projektų tinkamas įgyvendinimas priklausė nuo finansavimo fakto, o ieškovo finansavimo ir prisiimtų prievolių apimtis priklausė nuo nekilnojamojo turto projektų banko įvertintos rinkos perspektyvos bei finansinės grąžos. Naujos aplinkybės, atsiradusios po kreditavimo sutarčių sudarymo, įtakojo kreditavimo sutarčių tikslus bei pakeitė šalių sutartinių įsipareigojimų apimtį: 2009 m. pradžioje ieškovui tapo sudėtingiau vykdyti prievoles pagal kreditavimo sutartis, tai esą lėmė nekilnojamojo turto rinką ir statybų sektorių ištikusi krizė dėl valstybę apėmusio ekonominio sunkmečio. 2008-2009 m. nekilnojamojo turto rinkos kritimas turėjo esminės įtakos kreditavimo sutarčių tikslui ir šalių sutartinių teisių ir pareigų pusiausvyrai, o nekilnojamojo turto rinkos kritimas buvo objektyvi aplinkybė, nepriklausanti nuo ieškovo valios, apsunkinusi kreditavimo sutarčių vykdymo sąlygas. Šios aplinkybės (nekilnojamojo turto rinkos kritimas) suvaržė ieškovo galimybę vykdyti kreditavimo sutartis nustatytų įsipareigojimų apimtimi, kreditavimo sutarčių tinkamas įvykdymas priklausė nuo projekto įgyvendinimo ir sukurtų nekilnojamojo turto objektų realizavimo, iš kurių gautų lėšų turėjo būti grąžintas suteiktas kreditas, o naujos aplinkybės, atsiradusios po sutarčių sudarymo, pakeitė sutarčių vykdymo esmę, sutarčių įvykdymo finansinė vertė ieškovui buvo prarasta, paveikė kreditavimo sutarčių įvykdymą ir sąlygojo sutarčių tikslo žlugimą. Dėl to sutarčių vykdymas tampa sudėtingesnis ir pažeidžia sutartinių prievolių pusiausvyrą (CK 6.204 str. 2 d.). Bankas, keisdamas ieškovo įsipareigojimų apimtį, patvirtino faktą, jog ieškovas patyrė esminį sutarčių vykdymo suvaržymą.

16Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį (2 t. b.l. 132-137, 3 t. b.l. 88-96), su ieškiniu nesutiko. Nurodė manantis, kad reikalavimas, pareikštas šioje byloje, yra turtinis, kadangi kreditavimo sutartys yra pasibaigusios ir jų pakeitimu ieškovas siekia atidėti savo skolinių įsipareigojimų vykdymą, ieškinio suma – 41717348,29 Lt, tad ieškinys esą yra paduotas neteismingam teismui. Dėl reikalavimų pagrįstumo ieškovas nurodo, kad atsakovas nėra ieškovo verslo partneris ar bendrininkas, todėl negali būti atsakingas už ieškovo verslo pasekmes; ieškovas, kaip juridinis asmuo, veikiantis nekilnojamojo turto rinkos srityje, esą turėjo atlikti teisingus ir protingus savo vykdomos veiklos rizikos apskaičiavimus, numatyti, kokį poveikį jo ūkinei veiklai nekilnojamojo turto vertės ir paklausos sumažėjimas ir, tik įvertinęs nurodytas aplinkybes, imtis tiek gyvenamųjų statybų projekto, tiek žemės sklypų įsigijimo. Be to, pagal atsakovą, ieškovas, kaip verslininkas, veikiantis rinkoje ir siekiantis pelno, veikia savo rizika ir visos pasekmės, susijusios tiek su pelno gavimu, tiek su verslininko patiriamais nuostoliais, yra tik jo veiklos rizikos analizės bei jos įvertinimo rezultatas, todėl sutartinės atsakomybės kilimas, pasibaigus kreditavimo sutartims, atsakovo teigimu, yra pagrįstas. Koreguoti galima tik nepasibaigusias sutartis, o sutartys, kurias prašoma pakeisti, yra jau pasibaigusios, suėjus kreditų grąžinimo terminui.

17Tretysis asmuo A. U. pateikė atsiliepimą į ieškinį (4 t. b.l. 1-3), kuriame su ieškiniu sutiko. Nurodė, kad sudarant Kreditavimo sutartis atsakovui buvo pateikti verslo planai, susiję su daugiaaukščių namų statybos projektų įgyvendinimu. Tuo metu ieškovo finansinė padėtis negalėjo užtikrinti paskolų adekvataus grąžinimo. Kredito grąžinimas buvo susietas su lėšomis, gautomis realizavus sukurtą nekilnojamąjį turtą. Kredito grąžinimo grafikas buvo keičiamas, atsižvelgus į projekto įgyvendinimą, paklausą, gautus avansinius mokėjimus. Ieškovo restruktūrizavimo planas nebuvo patvirtintas dėl atsakovo nesąžiningų veiksmų. Bankas gavo naudos tiek suteikdamas atlygintiną kreditą ieškovui, tiek finansuodamas nekilnojamojo turto projekto rezultato pirkėjus.

18Iki turto pripažinimo tinkamu naudotis atsakovas jokių pretenzijų ieškovui nereiškė. Kadangi įkeistas turtas yra didesnės vertės nei įsiskolinimas bankui, atsakovas dėl sutarčių nutraukimo ir turto perdavimo gautų daugiau naudos, o ieškovas bankrutuotų. Šiuo metu ieškovas neturi įsiskolinimų valstybei, vykdo komercinę veiklą.

19Teismo posėdyje ieškovas ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad atsakovas siekė gauti pelną, realizavus finansuojamą sukurtą turtą. Prieš sudarant sutartis atsakovas žinojo, kad ieškovo finansiniai įsipareigojimai viršija turimą turtą, t.y. sutarties sąlygos buvo susietos su nekilnojamojo turto rinkos tendencijomis. Galimybę įvykdyti sutartis įtakojo nekilnojamojo turto rinkos pokyčiai bei VILIBOR indekso didėjimas. Prievolių vykdymas buvo sustabdytas restruktūrizavimo bylos iškėlimo laikotarpiu, t.y. nuo 2009-09-16 iki 2010-09-16. Ieškovas yra veikianti įmonė, vykdo komercinę veiklą. Dėl restruktūrizavimo bylos nagrinėjimo, negalėjimo disponuoti turtu ieškovas negali numatyti konkrečių prievolių įvykdymo terminų. Įmonė veikianti, todėl sutarčių įvykdymas yra realus. Pinigų grąžinimas atsakovui buvo susietas su gautu iš vykdomo projekto rezultatu. Turtas buvo pripažintas tinkamu naudoti ir tapo likvidus tik 2009 m., todėl sutarties pakeitimai buvo skirti atsakovo interesams užtikrinti, nes tokiu atveju jis neprisiėmė turto pripažinimo naudoti kaštų. Pratęsus ieškovui sutarties įvykdymo terminus, jis galėtų įvykdyti sutartį iš turimo turto, tuo tarpu atsakovas dėl to neigiamų padarinių nepatirtų.

20Teismo posėdyje tretysis asmuo A. U. ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad bankas neleido parduoti nekilnojamojo turto, kas yra pagrindinė prievolių nevykdymo priežastis. Kredito grąžinimo terminai tiesiogiai priklauso nuo banko sprendimo leisti parduoti turtą. Ieškovas vykdo ir kitus projektus, vykdo komercinę veiklą. Projektas buvo vykdomas iš atsakovo kredito lėšų.

21Teismo posėdyje atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Papildomai paaiškino, kad kreditavimas nebuvo siejamas su turto pardavimu. Ieškovas yra verslininkas, kuris iki šiol verčiasi ūkine veikla, todėl turimas nekilnojamasis turtas nėra vienintelis ieškovo pajamų šaltinis. Šalių sutarimu buvo atlikta net 15 sutarties pakeitimų, ieškovui buvo siūlytos lengvatinės kreditavimo sąlygos, įsigyjant butus, bet ieškovas nesiėmė priemonių jas įgyvendinti. Ieškovas deklaravo, kad įmonė yra moki, tačiau nesugebėjo vykdyti prievolių pagal kreditavimo sutartis, nuo 2009 m. įsipareigojimai visiškai nevykdomi. Apeliacinis teismas byloje dėl UAB „Luidas“ restruktūrizavimo pasisakė dėl ieškovo nesąžiningumo šioje byloje. Ieškovas nesiekia modifikuoti sutartinių santykių. Ieškovas nepašalino atsakovo nurodytų restruktūrizavimo plano trūkumų, todėl atsakovas jo nepatvirtino. Ieškovas nepateikė atsakovui konkretaus prašymo dėl turto pardavimo, nešalino atsakovo nurodytų trūkumų, todėl prašymas nebuvo patenkintas. Ieškinio patenkinimas nebūtų savaiminis atsakovo sutikimas parduoti turtą. Sutarties projektai buvo derinami su ieškovu. Suėjus prievolių vykdymo terminui, bankas kreipsis dėl priverstinio turto pardavimo, todėl prievolėms įvykdyti bus imtasi analogiškų priemonių. Sutarčių įvykdymas nebuvo siejamas su nekilnojamojo turto vystymusi ir grąža.

22Ieškinys atmestinas.

23Atsakovo atsikirtimas, kad ieškinys nėra teismingas apylinkės teismui, pripažintinas nepagrįstu, nes vadovaujantis teismų praktika (Lietuvos apeliacinio tesimo 2010-03-18 nutartis c.b. Nr. 2-318/2010, Vilniaus apygardos teismo 2010-10-04 nutartis c.b. Nr. 2S-907-492/2010, Kauno apygardos teismo 2010-12-30 nutartis Nr. 2S-2187-527/2010 ir kt.) bei CPK 80 str. 3 p. (redakcija nuo 2011 m. spalio 1 d.) ieškiniai dėl sutartinių santykių modifikavimo, pareikšti ne dėl turto ir neturintys tiesioginio ryšio su turtu, yra neturtinio pobūdžio, yra apmokestinami paprastuoju žyminiu mokesčiu ir teismingi apylinkės teismams.

24Byloje esantys rašytiniai įrodymai, šalių paaiškinimai patvirtina ieškinyje nurodytą aplinkybę, kad 2005-03-29 šalys sudarė Ilgalaikę kreditavimo sutartį (pagal sutarties 2.1 p., 2.4 p. sutarties objektas – kreditas, kurio paskirtis – žemės sklypo įsigijimo finansavimas) bei šios sutarties 15 pakeitimus (b.l. 16-98). 2006-06-28 šalys sudarė Kreditavimo sutartį bei šios sutarties

253 pakeitimus (b.l. 99-134). Sutarties objektas - kredito suteikimas kredito gavėjui ir naudojimasis juo pagal sutarties sąlygas (2 skyrius). 2006-07-27 šalys sudarė Kreditavimo sutartį ir 3 šios sutarties pakeitimus (b.l. 135-157). Sutarties objektas – kredito suteikimas kredito gavėjui ir naudojimasis juo pagal sutarties sąlygas (2 skyrius). 2008-01-28 šalys sudarė Sąskaitos kreditavimo sutartį ir 2 šios sutarties pakeitimus (b.l. 158-170). Sutarties dalykas - limito sąskaitoje limito suteikimas kredito gavėjui (Kredito gavėjo kreditavimas) – sutarties 2 skyrius. Vykdant šias sutartis ieškovas netinkamai vykdė prievolę grąžinti kreditą pagal sutartyje numatytas sąlygas, dėl ko susidarė ieškovo įsiskolinimas atsakovui. Nuo 2009 m. ieškovas visiškai nevykdo prievolių pagal sudarytas sutartis. Laikotarpiu nuo 2009-09-16 iki 2010-09-16 įmonė turėjo restruktūrizuojamos įmonės statusą. 2011-09-09 nutartimi Vilniaus apygardos teismas atsisakė iškelti atsakovui restruktūrizavimo bylą; 2011-10-24 Lietuvos Apeliacinis teismas šią teismo nutartį paliko nepakeistą (c.b. Nr. 2-2620/2011). Dėl šių aplinkybių ginčo tarp šalių nėra. Teismas sutinka su ieškovo argumentu, kad skolinimasis (kredito sutartis) yra rizikos sutartis; šią aplinkybę patvirtina ir Lietuvos banko atsakymas (4t. b.l.23), šios aplinkybės neginčijo ir atsakovas. Atsakovo paaiškinimai ir byloje esantys turto pirkimo-pardavimo sandoriai patvirtina, kad atsakovas kreditavo turto, sukurto ieškovui vykdant gyvenamųjų namų kvartalų statybos projektus, įgijėjus.

26Įvertinus sutarties sąlygų turinį, juose nurodytą sutarčių objektą , ieškovo paaiškinimus, kad ieškovo įmonė yra veikianti, vykdo ir kitus projektus, įvertinus įmonės reorganizavimo matmenyse nurodytą įmonės vykdomą veiklą (3 t. b.l. 101, 103-106), darytina išvada, kad sudarytų sutarčių objektas yra ne jungtinė veikla bendram tikslui pasiekti, bet tikslinio atlygintino kredito suteikimas ieškovui; prievolių pagal kreditavimo sutartis įvykdymas nebuvo sietinas su vieno projekto įgyvendinimu. Priešingai, sutartyje kredito grąžinimo terminai apibrėžti konkrečia data ir nėra susieti su projekto įvykdymo sąlygomis. Atsakovui įkeistas turtas nėra susijęs su kredito sutarties sudarymo tikslais, nes šio turto įkeitimo tikslas - užtikrinti ieškovo prievolių pagal sutartį grąžinimą.

27Minėti sutarčių pakeitimai, jų skaičius, įrodo, kad atsakovas, vykdydamas sutartį, nepažeidė bendradarbiavimo pareigos, nevengė modifikuoti sutartinius santykius ieškovui priimtinu būdu: ieškovui buvo keičiama kredito suma, mažinama banko marža, pratęsiamas kredito grąžinimo terminas, prievolių įvykdymo užtikrinimo ir palūkanų skaičiavimo sąlygos ir pan. Sutartys buvo keičiamos nuo 2005-11-20 iki 2009-06-19. Be to, atsakovas sutiko teikti ieškovo klientams lengvatines kreditavimo sąlygas būstui įsigyti (3 t. b.l. 27, 28). Nepaisant šių pakeitimų ir pasiūlymų, skolininkas savo prievolių nevykdė, nevykdo iki šiol. Ieškovas ir tretysis asmuo paaiškino, kad ieškovas yra veikiantis ūkio subjektas, vykdo komercinę veiklą, vykdo kitus stambius projektus, turi galimybę, išdėstant mokėjimus, grąžinti skolą. Tačiau, net ir praradus restruktūrizuojamos įmonės statusą, ieškovas visiškai nevykdė prievolių atsakovui.

28Sprendžiant ieškinio pagrįstumo klausimą, svarbu nustatyti kokias savo pažeistas teises ieškovas siekia apginti, ar jis parinko tinkamą pažeistų teisių gynimo būdą (CPK 5 str.). Taigi, tuo atveju, jei ieškovas siekia modifikuoti sutartinius santykius, būtina nustatyti, ar pakeitus sutarties sąlygas taip, kaip prašo ieškovas, jis galėtų tinkamai vykdyti prievoles.

29Ieškovo reikalavimas susijęs su sutartyje numatytų prievolių įvykdymo terminų pakeitimu. Vertinant ieškovo reikalavimą nustatyti prievolių įvykdymo terminą nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, pažymėtina, kad tokiu atveju prievolių įvykdymo terminas būtų nekonkretus, iš anksto šalims nežinomas. Įvertinus tai, kad abi šalys yra pelno siekiančios bendrovės, kad kreditavimo sutartis yra rizikos sutartis, dėl ko būtina iš anksto žinoti ir vertinti galimybes prisiimti ir įvykdyti prievoles, darytina išvada, kad, patenkintus ieškovo reikalavimą, būtų pažeistas sutarties sudarymo laisvės, šalių interesų proporcingumo, teisių ir pareigų pusiausvyros principą.

30Ieškovo paaiškinimai ir byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovas visiškai nevertino savo finansinių galimybių grąžinti kreditą tam tikrais terminais, byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovas gali ir ateityje galės įvykdyti sutartį. Priešingai, 2011-09-09 Vilniaus apygardos tesimo nutartyje ir 2011-10-24 Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje konstatuoti prejudicinę reikšmę turintys faktai, t.y. kad UAB „Luidas“ yra faktiškai nemoki įmonė,

31UAB „Luido“ ieškinys bankui (atsakovui) pareikštas praėjus beveik dvejiems metams po įsipareigojimų įvykdymo termino pabaigos ir jau po pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo padavimo ir ši aplinkybė vertintina kaip teisinė priemonė, kuria UAB „Luidas“ siekia dirbtinai sumažinti savo pradelstus įsipareigojimus, atimant iš jų įsipareigojimus bankui;

32UAB „Luidas“ elgesys, pateikiant ieškinį bankui, negali būti vertinamas kaip sąžiningas, - leidžia konstatuoti, kad ieškovas iš tikrųjų siekia ne pakeisti sutartines sąlygas, kad būtų galimybė sąžiningai įvykdyti sutartį, bet nepagrįstai užvilkinti skolos grąžinimą.

33Ieškovo argumentai apie atsakovo nesąžiningumą, derinant restruktūrizavimo planą, atmestini, kaip nepagrįsti. Šią išvadą patvirtina minėti teismų sprendimai, kuriuose konstatuota, jog UAB „Luidas“ kreditoriai pagrįstai grindė savo nesutikimą su restruktūrizavimo bylos iškėlimu; įsipareigojimų kreditoriams atidėjimas pats savaime neatkurs įmonės mokumo, o tik atitolins mokėjimus kreditoriams. Šie faktai turi prejudicinę reikmę ir papildomai jų įrodinėti nereikia. Teismo posėdyje apklaustas liudytojas P. K. jokių bylai reikšmingų aplinkybių nepatvirtino, todėl teismas šiais parodymais nesiremia. Taip pat teismai konstatavo, kad AB SEB banko nesutikimas parduoti įkeistą turtą negali būti laikomas nesąžiningu. Be to, bankas savo atsisakymą motyvavo tuo, kad atsakovas aiškiai nenurodė realiai planuojamų sudarytų sandorių, jų sąlygų, pirkėjų, sumų ir pan. Kadangi ieškovas iki šiol atsakovui nesuteikė jo nurodytos būtinos informacijos, teismo posėdyje pripažino, kad Kreditavimo sutarčių įvykdymo galimybę jis iš esmės sieja tik su turto pardavimu, ir atsakovas nėra davęs sutikimo parduoti įkeistą turtą, darytina išvada, kad ieškovas net ir jo siūlomomis sutarties sąlygomis neturi realios galimybės įvykdyti prievolių. Pažymėtina, kad prievolių įvykdymo galimybė, susieta su įkeisto turto realizavimu, savo esme atitinka skolos išieškojimo priverstine tvarka būdą, todėl ir dėl šios priežasties nėra pagrindo keisti sutarties sąlygas.

34Pagal LR CK 6.204 str. 3 d. kreipimasis dėl sutarties pakeitimo nesuteikia nukentėjusiajai šaliai teisės sustabdyti sutarties vykdymą. Tai reiškia, kad kol sąlyga nėra pakeista, ji turi būti vykdoma, o sutarties sąlygų pakeitimas turėtų teisinę reikšmę tik jos tolesniam vykdymui. Šiuo atveju ieškovas nesiėmė iniciatyvos keisti sutarties sąlygas dėl kredito grąžinimo iki kredito grąžinimo termino pabaigos, ši sutarties sąlyga jau įvyko ir sukėlė teisines pasekmes ieškovui, todėl šiuo atveju ieškovo reikalavimas, pareikštas CK 6.204 str. pagrindu, negali būti tenkinamas.

35Ieškinys dėl sutarties sąlygų pakeitimo pareikštas CK 6.204 str. pagrindu. Šiame straipsnyje yra numatytos išimtinės sutartinių įsipareigojimų vykdymą iš esmės apsunkinančios aplinkybės, kurioms atsiradus teismas gali pakeisti sutartį arba atskiras jos sąlygas. Sutarties vykdymo suvaržymu laikomos aplinkybės, kurios iš esmės pakeičia sutartinių prievolių pusiausvyrą. Keisti sutarties sąlygas teismas gali tik tuo atveju, kai esminį sutarties vykdymo suvaržymą nulemia aplinkybių, atitinkančių CK 6.204 str. 2 d. numatytų kriterijų, visuma. Sutarties sąlygos negali būti pakeistos, jeigu pakeisti sutartį prašanti šalis prisiėmė tam tikrų aplinkybių atsiradimo riziką (CK 6.204 str. 2 d. 4 p.).

36Ieškovas nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, kaip konkrečiai buvo suvaržytos ieškovo galimybės vykdyti sutartį, ieškovas nepateikė įrodymų, kad įmonės finansinė padėtis iš esmės pablogėjo būtent dėl ieškinyje nurodytų aplinkybių (ekonominės krizės, palūkanų normos padidėjimu ir pan.), kad tų aplinkybių ieškovas negalėjo protingai kontroliuoti. Teismų praktikoje pripažįstama, kad bankas yra specifinis teisės subjektas, kuriam keliami didesni rūpestingumo reikalavimai, tačiau šis faktas nepaneigia aplinkybės, kad ieškovas yra verslo subjektas, pelno siekianti įmonė, veikiantis savo rizika. Pažymėtina ir tai, kad ginčo kreditavimo sutarties paskirtis yra tiesiogiai susijusi su atsakovo komercinės veiklos vystymu, todėl ieškovas turėjo planuoti ir kontroliuoti sutarties įvykdymo galimybes, nedelsiant reaguoti į neigiamus pokyčius, imtis būtinų priemonių finansinei padėčiai pagerinti, nes ieškovas, sudarydamas kredito sutartis, taip pat prisiėmė neigiamų pasekmių atsiradimo riziką. Ieškovo teiginiai yra deklaratyvaus pobūdžio, jokių objektyvių duomenų (finansinės padėties pokyčių analizės), kurie leistų konstatuoti, kad būtent nurodytos aplinkybės suvaržė ieškovo galimybę vykdyti sutartį, ieškovas nepateikė. Rašytiniai įrodymai patvirtina, kad kreditavimo sutartys buvo keičiamos ir po aplinkybių, kurias nurodė ieškovas, atsiradimo, t.y. po 2008 m.

37Be to, atsakovo atsiliepime nurodytos aplinkybės, rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovas 2010-11-17 kreipėsi dėl sutarties pakeitimo, praėjus daugiau kaip pusei metų po sutarčių pažeidimo, ieškovas ieškinyje nurodė, kad aplinkybės, varžančios ieškovo galimybę vykdyti sutartį, prasidėjo 2008 m. pabaigoje, dėl 2009 m. pradžioje jam tapo sudėtingiau vykdyti prievoles. Pagal

38CK 6.204 str. 3 d. prašymas pakeisti sąlygas turėjo būti pareikštas tuoj pat po sutarties įvykdymo suvaržymo, o kreipimasis dėl sutarties sąlygų pakeitimo savaime nesuteikia nukentėjusiajai šaliai teisės sustabdyti sutarties vykdymą. Taigi, minėtas ieškovas elgesys leidžia pagrįstai abejoti, kad ieškinyje nurodytos aplinkybės turėjo esminės įtakos ieškovo galimybėms vykdyti sutartį bei įrodo ieškovo nesąžiningumą.

39Įvertinus byloje esančių įrodymų visumą, teismas konstatuoja, kad ieškinys nepagrįstas, todėl atmestinas.

40Iš atsakovo valstybės naudai priteistina 67,65 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

41Vadovaudamasis LR CPK 259-270 str., 88 str.,92 str., 93 str., 98 str., teismas

Nutarė

42ieškinį atmesti.

43Priteisti iš ieškovo UAB „Luidas“ 67,65 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai

44Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus m. 3 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus m. trečiojo apylinkės teismo teisėja Jelena Šiškina,... 2. dalyvaujant ieškovo atstovui adv. J.Sakalauskui, atsakovo atstovams... 3. adv. V. N., M. Barysui, trečiajam asmeniui A. U.,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka... 5. išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Luidas“ ieškinį... 6. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, (1 t. b.l. 1-15, 3 t. b.l. 3-18),... 7. 2008-01-28 Sąskaitos kreditavimo sutarties Nr. ( - ) (toliau – kreditavimo... 8. UAB Luidas“ sumoka atsakovui AB „SEB bankas“ 11 proc. kredito įmokų... 9. 46 proc. kredito įmokų pagal kreditavimo sutartis, kredito įmokas lygiomis... 10. Ieškovas nurodė, kad šalys 2005-03-29 sudarė Ilgalaikio kreditavimo... 11. Nr. ( - )su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, pagal kurią bankas... 12. 28908689,72 Lt. Šalių sudaryta 2006-06-28 kreditavimo sutartimi Nr. ( - )su... 13. 2 pakeitimu Nr. 11, bankas suteikė ieškovui papildomą 2537000 Lt kreditą... 14. 3) bankas suteikė kredito gavėjui 5218000 Lt dydžio kreditą žemės sklypo... 15. Ieškovas nurodė, kad kreditavimo sutarčių tikslas ir šalių sandorių... 16. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį (2 t. b.l. 132-137, 3 t. b.l.... 17. Tretysis asmuo A. U. pateikė atsiliepimą į ieškinį (4 t. b.l. 1-3),... 18. Iki turto pripažinimo tinkamu naudotis atsakovas jokių pretenzijų ieškovui... 19. Teismo posėdyje ieškovas ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti. Papildomai... 20. Teismo posėdyje tretysis asmuo A. U. ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti.... 21. Teismo posėdyje atsakovas su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.... 22. Ieškinys atmestinas.... 23. Atsakovo atsikirtimas, kad ieškinys nėra teismingas apylinkės teismui,... 24. Byloje esantys rašytiniai įrodymai, šalių paaiškinimai patvirtina... 25. 3 pakeitimus (b.l. 99-134). Sutarties objektas - kredito suteikimas kredito... 26. Įvertinus sutarties sąlygų turinį, juose nurodytą sutarčių objektą ,... 27. Minėti sutarčių pakeitimai, jų skaičius, įrodo, kad atsakovas, vykdydamas... 28. Sprendžiant ieškinio pagrįstumo klausimą, svarbu nustatyti kokias savo... 29. Ieškovo reikalavimas susijęs su sutartyje numatytų prievolių įvykdymo... 30. Ieškovo paaiškinimai ir byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad... 31. UAB „Luido“ ieškinys bankui (atsakovui) pareikštas praėjus beveik... 32. UAB „Luidas“ elgesys, pateikiant ieškinį bankui, negali būti vertinamas... 33. Ieškovo argumentai apie atsakovo nesąžiningumą, derinant restruktūrizavimo... 34. Pagal LR CK 6.204 str. 3 d. kreipimasis dėl sutarties pakeitimo nesuteikia... 35. Ieškinys dėl sutarties sąlygų pakeitimo pareikštas CK 6.204 str. pagrindu.... 36. Ieškovas nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, kaip konkrečiai buvo... 37. Be to, atsakovo atsiliepime nurodytos aplinkybės, rašytiniai įrodymai... 38. CK 6.204 str. 3 d. prašymas pakeisti sąlygas turėjo būti pareikštas tuoj... 39. Įvertinus byloje esančių įrodymų visumą, teismas konstatuoja, kad... 40. Iš atsakovo valstybės naudai priteistina 67,65 Lt procesinių dokumentų... 41. Vadovaudamasis LR CPK 259-270 str., 88 str.,92 str., 93 str., 98 str., teismas... 42. ieškinį atmesti.... 43. Priteisti iš ieškovo UAB „Luidas“ 67,65 Lt išlaidų, susijusių su... 44. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...