Byla 2-2791-643/2009

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Margarita Stambrauskaitė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Serpentinas“ ieškinį atsakovui UAB „Alakitas“ dėl skolos, palūkanų bei bylinėjimo išlaidų priteisimo,

2

Nustatė

3Ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovo UAB „Alakitas“ 4815,33 Lt skolos už parduotas prekes, 51,48 Lt palūkanų, 6 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 185,86 Lt bylinėjimosi išlaidų.

4Ieškovas nurodo, kad 2008-04-03 su atsakovu sudarė pirkimo pardavimo kreditan sutartį Nr. ( - ) , pagal kurią ieškovas įsipareigojo parduoti prekes kreditan, o atsakovas – priimti prekes savo nuosavybėn ir už jas atsiskaityti. Pagal šią sutartį taip pat šalys susitarė, kad visos arba tam tikros PVM sąskaitos faktūros gali būti faktorizuojamos (Sutarties 2 punktas). Tokiu atveju ant PVM sąskaitos faktūros turi būti įrašytas atitinkamo turinio tekstas apie šios sąskaitos faktorizavimą.

5Ieškovas vykdydamas tarp jo ir atsakovo pasirašytą pirkimo-pardavimo kreditan sutartį, atsakovui pardavė prekių pagal PVM sąskaitas-faktūras, ant kurių buvo nurodytas konkretus atsiskaitymo terminas: 2008-08-13 d., SER Nr. ( - ) už 4730,37 Lt, apmokėti iki 2008-11-11; 2008-11-26 d., SER Nr. ( - ) už 84,96 Lt, apmokėti iki 2008-12-26. Viso atsakovui pardavė prekių pagal aukščiau nurodytas sąskaitas-faktūras už 4815,33 Lt sumą.

6PVM sąskaita-faktūra SER Nr. ( - ) buvo faktorizuota šalių susitarimu, ir iš jos kylantys piniginiai reikalavimai pagal pirkimo-pardavimo kreditan sutartį Nr. ( - ) (2008-04-03 d.) iki 2008-11-11 d. buvo perleisti AB SEB bankui, tačiau skolininkui neatsiskaičius sąskaitoje-faktūroje nurodytu laiku, t.y. iki 2008-11-11 dienos, AB SEB bankas 2008-12-24 dieną pritaikė regresą ir perleido pagal šią sąskaitą-faktūrą kylančius piniginius reikalavimus ieškovui, t.y. UAB „Serpantinas". Taigi pagal sąskaitą-faktūrą SER Nr. ( - ) skolininkas liko skolingas UAB „Serpantinas" 4730,37 Lt, o pagal sąskaitą-faktūrą SER Nr. ( - ) skolininkas liko skolingas UAB „Serpantinas" 84,96 Lt. Atsakovui UAB „Alakitas“ buvo siųstas raginimas susimokėti susidariusį įsiskolinimą, tačiau atsakovas į tai nesureagavo.

7Atsakovui laiku neatsiskaičius, ieškovas, remdamasis LR CK 6.210 str. 2 d., paskaičiavo 6% metinių palūkanų, kurios sudaro 51,48 Lt už pradelstą atsiskaityti laikotarpį.

8Visa atsakovo skola ieškovui yra 4866,81 Lt (4815,33 Lt skola + 51,48 Lt palūkanos).

9Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento.

10Ieškinio pareiškimo nuorašas su priedais, teismo pranešimo nuorašas (LR CPK 124 str.) buvo išsiųsti atsakovui UAB „Alakitas“ nurodytu adresu ir įteikti atsakovo gamybos vadovui pasirašytinai (b.l. 19). Vadovaujantis LR CPK 123-124 str. laikytina, kad atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai. Kadangi atsakovas UAB „Alakitas“ nepateikė tinkamai įforminto atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą 14 dienų terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

11Ieškinys tenkintinas visiškai.

12Pagal LR CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatas, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

13Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas su atsakovu 2008-04-03 sudarė pirkimo pardavimo kreditan sutartį Nr. ( - ) , pagal kurią ieškovas įsipareigojo parduoti prekes kreditan, o atsakovas – priimti prekes savo nuosavybėn ir už jas atsiskaityti (b.l.7). Pagal sutarties 2 punktą, šalys susitarė, kad visos arba tam tikros PVM sąskaitos faktūros gali būti faktorizuojamos (Sutarties 2 punktas). (b.l.22-60). Ieškovas vykdydamas sutartį, pardavė atsakovui priekių už 4815,33 Lt sumą: pagal 2008-08-13 PVM sąskaitą faktūrą SER Nr. ( - ) už 4730,37 Lt pagal kurią atsakovas turėjo atsiskaityti faktoringo forma iki 2008-11-11 (b.l.4-5), ir pagal 2008-11-26 PVM sąskaitą faktūrą SER Nr. ( - ) už 84,96 Lt, kurią apmokėti atsakovas turėjo pavedimu iki 2008-12-26 (b.l.6). 2008-08-13 PVM sąskaitoje faktūroje SER Nr. ( - ) buvo nurodyta, kad iš jos kylantys piniginiai reikalavimai yra perduoti AB SEB Vilniaus bankui, ir atsakovas sąskaitoje nurodytą sumą turi sumokėti AB SEB Vilniaus bankui iki 2008-11-11. Kadangi atsakovas neapmokėjo minėtos sąskaitos nurodytu būdu iki nustatyto termino, ieškovui buvo grąžintos iš AB SEB Vilniaus banko reikalavimo teisės į atsakovo nepamokėta skolą, t.y. 4730,37 Lt (b.l. 8-10). Atsakovas taip pat neapmokėjo ir 2008-11-26 PVM sąskaitos faktūros SER Nr. ( - ) . Atsakovas buvo 2009-01-07 raštu informuotas atsiskaityti su ieškovu ir sumokėti 4815,33 Lt susidariusį įsiskolinimą, tačiau to nepadarė (b.l.11). Kadangi atsakovas laiku neatsiskaitė su ieškovu, jam buvo priskaičiuotos 6 proc. metinės palūkanos, kurios sudaro 51,48 Lt (b.l.12).

14LR CK 6.909 str. numato, jog skolininkas privalo sumokėti pinigų sumas finansuotojui, jeigu skolininkas yra gavęs iš kliento arba finansuotojo rašytinį pranešimą apie piniginio reikalavimo perleidimą finansuotojui ir pranešime nurodytas piniginis reikalavimas bei finansuotojas, kuriam turi būti įvykdyta prievolė. LR CK 6.344 straipsnis nustato, jog pirkėjas privalo sumokėti daiktų kainą per sutartyje nustatytus terminus. Už pavėlavimą sumokėti kainą pirkėjas privalo mokėti palūkanas, jei šalys nesusitarė kitaip. Kadangi atsakovas buvo tinkamai informuotas apie 2008-08-13 PVM sąskaitos faktūros SER Nr. ( - ) apmokėjimą AB SEB Vilniaus bankui, taip pat vėliau informuotas apie piniginio reikalavimo grąžinimą ieškovui UAB „Serpantinas", tačiau vis tiek savo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų neįvykdė ir neapmokėjo PVM sąskaitų faktūrų SER Nr. ( - ) ir SER Nr. ( - ) ieškovui, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 4866,81 Lt (4815,33 Lt skola + 51,48 Lt palūkanos) įsiskolinimą iš atsakovo yra pagrįstas, todėl tenkintinas visiškai (6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.210 str., 6. 344 str., 6.903 str., 6.909 str.).

15LR CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. LR CK 6.210 str. 2 d. numatyta, kad jei abi sutarties šalys yra juridiniai asmenys, tai už termino įvykdyti prievolę praleidimą skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 6 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (4866,81 Lt) nuo bylos teisme iškėlimo dienos (2009-01-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

16Iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas ir 185,86 Lt dydžio žyminis mokestis (b.l. 3) (LR CPK 79, 93 str. 1 d.).

17Iš atsakovo valstybei priteistinos ir 2,00 Lt dydžio procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

18Teisėja, vadovaudamasi LR CPK 92-93 str., 96 str., 259 str., 262 str. 2 d., 285 str. 1 d., 286 str.,

Nutarė

19Ieškinį patenkinti visiškai.

20Priteisti iš atsakovo UAB „Alakitas“, į. k. 125595496, ieškovo UAB „Serpantinas“, į.k. 168541846 naudai, 4815,33 Lt (keturis tūkstančius aštuonis šimtus penkiolika litų ir 33 ct) skolos, 51,48 Lt (penkiasdešimt vieną litą ir 48 ct) palūkanų, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (4866,81 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2009-01-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 185,86 Lt (vieną šimtą aštuoniasdešimt penkis litus ir 86 ct) žyminio mokesčio.

21Priteisti iš atsakovo UAB „Alakitas“, į. k. 125595496, valstybei 2,00 Lt (du litus) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

22Atsakovas, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismui prašymą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2-3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Margarita Stambrauskaitė... 2. ... 3. Ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovo UAB „Alakitas“ 4815,33 Lt... 4. Ieškovas nurodo, kad 2008-04-03 su atsakovu sudarė pirkimo pardavimo kreditan... 5. Ieškovas vykdydamas tarp jo ir atsakovo... 6. PVM sąskaita-faktūra SER Nr. ( - ) buvo faktorizuota šalių susitarimu, ir... 7. Atsakovui laiku neatsiskaičius, ieškovas, remdamasis LR CK 6.210 str. 2 d.,... 8. Visa atsakovo skola ieškovui yra 4866,81 Lt (4815,33 Lt skola + 51,48 Lt... 9. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių atsakovui nepateikus atsiliepimo... 10. Ieškinio pareiškimo nuorašas su priedais, teismo pranešimo nuorašas (LR... 11. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 12. Pagal LR CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatas, teismas, priimdamas sprendimą... 13. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų... 14. LR CK 6.909 str. numato, jog skolininkas privalo... 15. LR CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo... 16. Iš atsakovo ieškovo naudai priteistinas ir 185,86 Lt dydžio žyminis... 17. Iš atsakovo valstybei priteistinos ir 2,00 Lt dydžio procesinių dokumentų... 18. Teisėja, vadovaudamasi LR CPK 92-93 str., 96 str., 259 str., 262 str. 2 d.,... 19. Ieškinį patenkinti visiškai.... 20. Priteisti iš atsakovo UAB „Alakitas“, į. k. 125595496, ieškovo UAB... 21. Priteisti iš atsakovo UAB „Alakitas“, į. k. 125595496, valstybei 2,00 Lt... 22. Atsakovas, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 23. Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos...