Byla 2-8066-475/2011
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Simanavičienė, sekretoriaujant Ievai Einorytei, dalyvaujant pareiškėjui V. M., pareiškėjo atstovui advokatui Aurelijui Gruodžiui, nedalyvaujant suinteresuotiems asmenims N. M., F. M., Kauno apskrities VMI atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. M. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

2pareiškėjas V. M. kreipėsi į teismą su pareiškimu (b.l. 3-6), kuriuo paveldėjimo tikslu prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad po motinos F. M., a.k. ( - ) mirties 2009 05 02 pareiškėjas palikimą faktiškai priėmė ir pradėjo jį valdyti.

3Pareiškėjas prašyme nurodė ir kartu su atstovu advokatu A. Gruodžiu teismo posėdžio metu paaiškino, jog jo motina F. M. mirė 2009 05 02. Po jos mirties liko žemės sklypas, unikalus Nr. 1901-0231-0171, kadastrinis Nr. 1901/0231:171 Kauno m.k.v., 0,0782 ha ploto, esantis adresu: ( - ) registro Nr.: 19/21944, žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-0795-0101, kadastrinis Nr. 1901/0231:261 Kauno m.k.v., 0,3675 ha ploto, esantis adresu: ( - ) registro Nr.: 44/541013, pastatas - gyvenamasis namas, unikalus Nr. 1900-0007-9011, pažymėtas plane: lA2p, 715,26 kv. m bendro ploto, esantis adresu: ( - ) registro Nr.: 20/240511, ir kilnojamasis turtas – sutuoktuvių žiedas, laikrodis, bei kiti namų apyvokos reikmenys ir vertingi buities daiktai, taip pat asmeniniai motinos daiktai. Pareiškėjas paaiškino, kad motinai mirus, nenutrūkstamai ir tęstinai toliau rūpinosi, valdė ir naudojosi gyvenamuoju namu, esančiu ( - ), ir kitu turtu ne tik faktiškai perimdamas turto valdymą, bet ir atlikdamas kitus aktyvius veiksmus, kurie rodo jo valią įgyti nuosavybės teisę į paveldėtą turtą: prižiūrėjo, mokėjo mokesčius, valdė ir naudojo. F. M. paveldėtojais yra pareiškėjas V. M., jo sesuo N. M. ir brolis F. M., nei vienas iš jų po F. M. mirties dėl palikimo priėmimo į notaro biurą nesikreipė. Pareiškėjas prašė tenkinti pareiškimą, nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad po motinos mirties priėmė jos palikimą faktiškai pradėdamas turtą valdyti.

4Suinteresuotas asmuo N. M. teismo posėdyje nedalyvavo, informuota tinkamai (b.l. 62). Atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad jos brolis V. M. jų motinai F. M. mirus pradėjo valdyti jos turtą, juo naudotis, rūpintis kaip savo turtu - tokiu būdu priėmė palikimą pradėdamas faktiškai jį valdyti. Patvirtino, kad po motinos mirties nesikreipė nei į palikimo atsiradimo vietos notarų biurą dėl palikimo priėmimo, nei į palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismą dėl turto apyrašo sudarymo. Nurodė, kad su pareiškimu sutinka, prašė bylą nagrinėti N. M. nedalyvaujant. (b.l. 48)

5Suinteresuotas asmuo F. M. teismo posėdyje nedalyvavo, informuotas tinkamai (b.l. 63). Atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad jo brolis V. M. jų motinai F. M. mirus pradėjo valdyti jos turtą, juo naudotis, rūpintis kaip savo turtu - tokiu būdu priėmė palikimą pradėdamas faktiškai jį valdyti. Patvirtino, kad po motinos mirties nesikreipė nei į palikimo atsiradimo vietos notarų biurą dėl palikimo priėmimo, nei į palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismą dėl turto apyrašo sudarymo. Nurodė, kad su pareiškimu sutinka, prašė bylą nagrinėti F. M. nedalyvaujant. (b.l. 50)

6Suinteresuotas asmuo Kauno apskrities VMI atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, informuotas tinkamai (b.l. 65). Atsiliepime į pareiškimą nurodė, kad neprieštarauja dėl palikimo priėmimo, pradėjus jį faktiškai valdyti, juridinio fakto nustatymo ir prašo civilinę bylą nagrinėti Kauno apskrities VMI atstovui nedalyvaujant (b.l. 59).

7Pareiškimas tenkintinas.

8Sutinkamai LR CPK 445 str., teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų.

9Teismo posėdžio metu nustatyta, kad F. M. mirė 2009 05 02 (įrašo Nr. 1458) (b.l. 9). Pareiškėjas V. M. yra mirusiosios F. M. sūnus (b.l. 81). Po F. M. mirties paveldėjimo byla užvesta nebuvo (b.l. 11). F. M. sutuoktinis Nikolajus A. M. mirė 1981 10 29 (b.l. 18). F. M. turtas: žemės sklypas, unikalus Nr. 1901-0231-0171, kadastrinis Nr. 1901/0231:171 Kauno m.k.v., 0,0782 ha ploto, esantis adresu: ( - ) registro Nr.: 19/21944, žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-0795-0101, kadastrinis Nr. 1901/0231:261 Kauno m.k.v., 0,3675 ha ploto, esantis adresu: ( - ) registro Nr.: 44/541013, pastatas - gyvenamasis namas, unikalus Nr. 1900-0007-9011, pažymėtas plane: lA2p, 715,26 kv. m bendro ploto, esantis adresu: ( - ) registro Nr.: 20/240511, yra įgytas po sutuoktinio mirties ir įregistruotas nekilnojamojo turto registre mirusiosios vardu (b.l. 12-17). Pareiškėjas paaiškino, kad po motinos mirties visas jos turtas – asmeniniai daiktai, namų apyvokos daiktai, vertingi buities daiktai, pastatas, žemės sklypai liko jam ir jis tuo turtu iki dabar naudojasi, prižiūri, moka mokesčius. Pareiškėjo nurodytas aplinkybes, jog po motinos mirties palikimą jis priėmė, faktiškai pradėdamas turtą valdyti, įrodo byloje pateikti įrodymai: Vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo sutartis (b.l. 19-22), Telekomunikacijų paslaugų sutartis (b.l. 26), Gamtinių dujų pirkimo ir pardavimo sutartis (b.l. 30-31), Elektros energijos pardavimo (tiekimo) – pirkimo (vartojimo) buities vartotojui (gyventojui) sutartis (b.l. 35-36), mokėjimo nurodymai (b.l. 23-25, 27-29, 32-34, 37-39), taip pat suinteresuotų asmenų N. M. ir F. M. atsiliepimai, kuriuose jie sutinka su pareiškime nurodytomis aplinkybėmis. Suinteresuoti asmenys N. M. ir F. M. pareiškėjo prašymui neprieštarauja, į F. M. palikimą nepretenduoja. Kauno apskrities VMI taip pat neprieštarauja juridinio fakto dėl palikimo priėmimo, pradėjus jį faktiškai valdyti, nustatymui (LR CPK 177, 178, 186, 189 str.).

10Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius). Byloje pateikti įrodymai patvirtina, kad pareiškėjas palikimą, atsiradusį po jo motinos F. M. mirties, priėmė faktiškai pradėdama jį valdyti, todėl pareiškimas tenkintinas kaip pagrįstas ir įrodytas (LR CK 5.50 str. 2 d., 5.51 str. 1 d., LR CPK 185 str., 444 str. 2 d. 8 p.).

11Vadovaudamasis LR CPK 259 – 268 str., 270 str., 444 str. 2 d. 8 p., 448 str., teismas

Nutarė

12Pareiškimą patenkinti.

13Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas V. M., a.k. ( - ) gyv. ( - ), po motinos F. M., a.k. ( - ) mirties 2009 05 02 priėmė jos palikimą, faktiškai pradėdamas turtą valdyti.

14Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

15Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai