Byla 2-10822-534/2012
Dėl skolos priteisimo, priimdamas sprendimą už akių

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėjas Audrius Žiedelis rašytinio proceso tvarka atsakovams už akių išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AB DNB lizingas ieškinį atsakovams UAB „Demevita“ ir M. B. dėl skolos priteisimo, priimdamas sprendimą už akių,

Nustatė

2ieškovas pareikštu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovų solidariai 40 305,38 Lt pagal Lizingo sutartį Nr. 200712F-2337, 35 111,95 Lt pagal Lizingo sutartį Nr. 200806F-4750, 5 599,26 Lt pagal Įsiskolinimo mokėjimo sutartį Nr. SKL1632, 22 265,39 Lt pagal Įsiskolinimo mokėjimo sutartį Nr. SKL1625, 17 568,52 Lt pagal Įsiskolinimo mokėjimo sutartį Nr. SKL1624, 8,06 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir turėtas bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimą grindžia tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Demevita“ 2007-12-20 sudaryta Lizingo sutartimi Nr. 200712F-2337, 2008-06-19 Lizingo sutartimi Nr. 200806F-4750, tarp ieškovo ir atsakovo M. B. 2007-12-20 sudaryta Laidavimo sutartimi Nr. 200712F-2337-G, tarp ieškovo ir atsakovo M. B. 2008-06-19 sudaryta Laidavimo sutartimi Nr. 200806F-4750-G, tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Demevita“ 2010-10-26 sudarytu Susitarimu Nr. 1 prie 2008-07-01 Lizingo sutarties Nr.200807F-4862, 2008-06-19 Lizingo sutarties Nr. 200806F-4750, 2007-12-20 Lizingo sutarties Nr. 200712F-2337, tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Demevita“ 2010-10-26 sudaryta Įsiskolinimo mokėjimo sutartimi Nr. SKL1625 prie Lizingo sutarties Nr. 200712F-2337, tarp ieškovo ir atsakovo M. B. 2010-10-26 sudaryta Laidavimo sutartimi Nr. SKL1625-G, tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Demevita“ 2010-10-26 sudaryta Įsiskolinimo mokėjimo sutartimi Nr. SKL1624 prie lizingo sutarties Nr. 200806F-4750, tarp ieškovo ir atsakovo M. B. 2010-10-26 sudaryta Laidavimo sutartimi Nr. SKL1624-G, tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Demevita“ 2010-10-29 sudaryta Įsiskolinimo mokėjimo sutartimi Nr. SKL1632, tarp ieškovo ir atsakovo M. B. 2010-10-29 sudaryta Laidavimo sutartimi Nr. SKL1632-G.

3Atsakovams ieškinio su priedais kopijos, pranešimai dėl atsiliepimų į ieškinį pateikimo įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ((toliau – CPK) 130 str., 123 str. 4 d.), tačiau atsakovai atsiliepimų į ieškinį teismui nepateikė, neinformavo teismo apie negalėjimo pateikti atsiliepimus priežastis, todėl ieškovo prašymu, sprendimas priimtinas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (LR CPK 285 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas.

6Rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad tarp ieškovo AB DNB lizingas (buvęs pavadinimas UAB DnB NORD lizingas) ir atsakovo UAB „Demevita“ buvo sudarytos dvi lizingo sutartys: 2007-12-20 Lizingo sutartis Nr. 200712F-2337 dėl vilkiko ( - ) (identifikacinis Nr. ( - )) įsigijimo finansavimo ir 2008-06-19 Lizingo sutartis Nr. 200806F-4750 dėl vilkiko ( - ) (identifikacinis Nr. ( - )) įsigijimo finansavimo (b.l. 6, 17-18). Įsipareigojimų pagal minėtas lizingo sutartis įvykdymui užtikrinti 2007-12-20 ir 2008-06-19 buvo sudarytos laidavimo sutartys Nr. 200712F-2337-G ir Nr. 200806F-4750-G tarp ieškovo ir atsakovo (laiduotojo) M. B., pagal kurias atsakovas įsipareigojo atsakyti ta pačia apimtimi kaip solidarusis skolininkas tuo atveju, jei lizingo gavėjas UAB „Demevita“ tinkamai neįvykdys visų ar dalies prievolių pagal lizingo sutartis (Laidavimo sutarčių 1.1, 2.1, 3.1, 3.3. p., b.l. 16, 28). Atsakovui UAB „Demevita“ netinkamai vykdant įsipareigojimus pagal Lizingo sutartis, 2010-10-26 tarp šalių sudarytas Susitarimas Nr.1 dėl lizingo sutartyse nustatytų galutinių terminų pratęsimo, dalies mokėjimų atidėjimo, skolos mokėjimo dėl pagal lizingo sutartis susidariusios skolos padengimo sudarymo skolos mokėjimo sutarties dėl pagal lizingo sutartis susidariusio delspinigių padengimo dalimis sudarymo, lizingo sutarčių bendrųjų sąlygų išdėstymo nauja redakcija ir kai kurių kitų lizingo sutarčių sąlygų pakeitimo, 2010-10-26 Įsiskolinimo mokėjimo sutartys Nr. SKL1625, Nr. SKL1624, Nr. SKL1632 (b.l.29-63). Įsipareigojimų pagal 2010-10-26 Įsiskolinimo mokėjimo sutartis Nr. SKL1625, Nr. SKL1624, Nr. SKL1632 įvykdymo užtikrinimui sudarytos laidavimo sutartys: 2010-10-26 Laidavimo sutartys Nr. SKL1625-G, Nr. SKL1624-G ir 2010-10-29 Laidavimo sutartis Nr. SKL1632-G. Nustatyta, kad atsakovas UAB „Demevita“ lizingo sutartimis prisiimtus įsipareigojimus vykdė netinkamai, todėl 2012-03-07 ieškovas pateikė atsakovui pretenziją dėl įsiskolinimo, raginant per nustatytą terminą įvykdyti savo įsipareigojimus, tačiau jų neįvykdė. 2012-03-23 pranešimu ieškovas lizingo ir įsiskolinimo sutartis su atsakovu UAB „Demevita“ vienašališkai nutraukė Lizingo sutarčių 8.5.3 punkto ir Įsiskolinimo mokėjimo sutarčių 4.3. punkto pagrindu (b.l. 65). Iki šiol atsakovas UAB „Demevita“ yra skolingas ieškovui 40 305,38 Lt pagal Lizingo sutartį Nr. 200712F-2337, 35 111,95 Lt pagal Lizingo sutartį Nr. 200806F-4750, 5 599,26 Lt pagal Įsiskolinimo mokėjimo sutartį Nr. SKL1632, 22 265,39 Lt pagal Įsiskolinimo mokėjimo sutartį Nr. SKL1625, 17 568,52 Lt pagal Įsiskolinimo mokėjimo sutartį Nr. SKL1624 (b.l. 66-67).

7Vadovaujantis CK 6.38 str., 6.59 str., 6.258 str., prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų bei sutarties nurodymus. CK 6.574 straipsnyje nustatyta, kai lizingo sutartis nutraukta, lizingo davėjas turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką bei išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį. Iš teismui pateiktų Lizingo sutarčių bendrųjų sąlygų 8.5 punkto ir 8.9 punkto nustatyta, jog sutartis gali pasibaigti ieškovui vienašališkai nutraukus sutartį nesikreipiant į teismą, kai klientas iš esmės pažeidžia sutartį. Vienas iš esminių pažeidimu laikomas atvejis, kai atsakovas daugiau kaip 20 kalendorinių dienų vėluoja sumokėti lizingo mokėjimus, o taip pat sutartyje nustatytus mokėjimus įskaitant delspinigius ir baudas. Sutarties nutraukimo atveju atsakovas įsipareigojo grąžinti ieškovui turtą ir visus su juo susijusius dokumentus per 3 darbo dienas nuo sutarties nutraukimo dienos, sumokėti ieškovui skolas, kurių mokėjimo terminas suėjo iki sutarties nutraukimo dienos, taip pat sumokėti 30 proc. neapmokėtos turto vertės dydžio baudą. Pagal CK 6.71 str. 1 d. netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). CK 6.71 str. 3 d. suteikia kreditoriui teisę reikalauti netesybų (Lizingo sutarčių bendrųjų sąlygų 7.4 p. Įsiskolinimo mokėjimo sutarčių 2.3. punktas). Bylos medžiaga įrodyta, kad atsakovas UAB „Demevita“ pažeidė šalių sudarytose lizingo ir įsiskolinimų mokėjimo sutartyse numatytus prievolių įvykdymo terminus, lizingo ir įsiskolinimo mokėjimo sutartys su atsakovu nutrauktos dėl esminių sutarčių pažeidimų. Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes pagal byloje esančius įrodymus, darytina išvada, kad ieškovas turi teisę reikalauti sutartyse numatyto dydžio netesybų, kurios laikytinos minimaliais ieškovo nuostoliais (CK 6.200 str., 6.260 str., 6.261 str.).

8Nustatyta, kad prievolių pagal ieškovo su atsakovu UAB „Demevita“ sudarytas lizingo sutartis įvykdymui užtikrinti su atsakovu M. B. buvo sudarytos laidavimo sutartys, todėl atsakovas M. B. atsako ieškovui už atsakovo UAB „Demevita“ skolas kaip solidariąją prievolę turintis bendraskolis (CK 6.81 str.). CK 6.6 str. 4 d. suteikia teisę kreditoriui reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį, todėl ieškovas pagrįstai reiškia reikalavimą laiduotojui, kaip solidariajam bendraskoliui (Laidavimo sutarties 1.1, 2.1, 3.1 punktai). Iki šiol atsakovo UAB „Demevita“ skolą ieškovui sudaro 40 305,38 Lt pagal Lizingo sutartį Nr. 200712F-2337, 35 111,95 Lt pagal Lizingo sutartį Nr. 200806F-4750, 5 599,26 Lt pagal Įsiskolinimo mokėjimo sutartį Nr. SKL1632, 22 265,39 Lt pagal Įsiskolinimo mokėjimo sutartį Nr. SKL1625, 17 568,52 Lt pagal Įsiskolinimo mokėjimo sutartį Nr. SKL1624 (b.l. 66-67), todėl ši skola priteistina ieškovui iš atsakovų solidariai.

9Ieškovas prašo priteisti iš atsakovų 8,06 proc. dydžio palūkanas nuo priteistos sumos. CK 6.37 str. ir 6.210 str. 2 d. įtvirtinta, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas, taip pat, metines už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Mokėjimų atliekamų pagal komercinius sandorius vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje bei 3 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad jeigu sutartis nenustato kitaip, palūkanų, kurias skolininkas privalo sumokėti už pavėlavimą, dydis apskaičiuojamas taikant vieno mėnesio VILIBOR palūkanų normą, padidintą 7 procentiniais punktais, galiojusią tą metų pusmetį, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas. Šiuo atveju, 2011-12-30 paskelbtą 1,06 proc. VILIBOR palūkanų normą padidinus 7 procentiniais punktais, palūkanos sudaro 8,06 proc. Remiantis tuo, iš atsakovų solidariai priteistinos 8,06 proc. dydžio procesinės palūkanos (CK 6.37 str.).

10Vadovaujantis CPK 79 str., 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 98 str. ieškovui solidariai iš atsakovų priteistinos turėtos bylinėjimosi išlaidos – 3417,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio (b.l. 77) ir 2783, 00 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (b.l. 50-51), viso 6 200 Lt.

11Teismas, vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str., 286 str., 287 str. 1d.,

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Demevita“, j.a.k. 300614713, Sausio 15-osis g. 6A-2, Klaipėda ir M. B., a.k. ( - ) gyv. ( - ), ieškovo AB DNB lizingas, į.k. 124385737, buveinė – Žalgirio g. 92, Vilnius, naudai 40 305,38 Lt pagal Lizingo sutartį Nr. 200712F-2337, 35 111,95 Lt pagal Lizingo sutartį Nr. 200806F-4750, 5 599,26 Lt pagal Įsiskolinimo mokėjimo sutartį Nr. SKL1632, 22 265,39 Lt pagal Įsiskolinimo mokėjimo sutartį Nr. SKL1625, 17 568,52 Lt pagal Įsiskolinimo mokėjimo sutartį Nr. SKL1624, 8,06 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos (120 850,50 Lt) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme (2012-05-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 6 200,00 Lt (šešis tūkstančius du šimtus Lt 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

14Atsakovai negali skųsti šio teismo sprendimo nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau sprendimą už akių priėmusiam Vilniaus miesto 1 apylinkės teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti LR CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

15Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1į apylinkės teismą.

Proceso dalyviai