Byla 2-728-329/2019

1Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Virginija Šeškuvienė, sekretoriaujant Eglei Valinčienei, nedalyvaujant ieškovei V. B. ir jos atstovei advokatei A. B. atsakovui G. B. ir jo atstovei Ritai Petručionytei, trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos atstovui, tretiesiems asmenims kreditoriams,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. B. patikslintą ieškinį atsakovui G. B. dėl santuokoje įgyto turto ir kreditorinių prievolių padalinimo, atsakovo G. B. priešieškinį ieškovei V. B. dėl santuokoje įgyto turto ir kreditorinių prievolių padalinimo ir trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ieškinį atsakovams G. B. ir V. B. dėl sutarties nevykdymo ir skolos priteisimo, tretieji asmenys byloje kreditoriai Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinė socialinio draudimo fondo valdyba Marijampolės skyrius, uždaroji akcinė bendrovė „Dezinfa“, uždaroji akcinė bendrovė „Kauno grūdai“, uždaroji akcinė bendrovė „Luminor Lizingas“, uždaroji akcinė bendrovė „Silviger ir partneriai“, R. E., uždaroji akcinė bendrovė „Respublikinis veterinarijos aprūpinimo centras“, uždaroji akcinė bendrovė „Sauka“, uždaroji akcinė bendrovė „Kalvarijos komunalininkas“, uždaroji akcinė bendrovė „Naftėnas“, uždaroji akcinė bendrovė „Dotnuvos projektai“, uždaroji akcinė bendrovė „Aurelitas“, uždaroji akcinė bendrovė „Kalvarijos statyba“, uždaroji akcinė bendrovė „Nafrus“, uždaroji akcinė bendrovė „IMLITEX“, I. G., Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, R. J. ir A. M. tikroji ūkinė bendrija „Repulsus“, Kalvarijos savivaldybės administracija, uždaroji akcinė bendrovė „Westfalia technika“, uždaroji akcinė bendrovė Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, uždaroji akcinė bendrovė „B. A.“, Ergo insurance SE Lietuvos filialas, uždaroji akcinė bendrovė „Antagutė“, I. B., kredito unija „Sūduvos parama.

3Teismas

Nustatė

4Teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės V. B. patikslintą ieškinį atsakovui G. B. dėl santuokoje įgyto turto ir kreditorinių prievolių padalinimo, atsakovo G. B. priešieškinį ieškovei V. B. dėl santuokoje įgyto turto ir kreditorinių prievolių padalinimo ir trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos ieškinį atsakovams G. B. ir V. B. dėl sutarties nevykdymo, tretieji asmenys byloje kreditoriai Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinė socialinio draudimo fondo valdyba Marijampolės skyrius, uždaroji akcinė bendrovė „Dezinfa“, uždaroji akcinė bendrovė „Kauno grūdai“, uždaroji akcinė bendrovė „Luminor Lizingas“, uždaroji akcinė bendrovė „Silviger ir partneriai“, R. E., uždaroji akcinė bendrovė „Respublikinis veterinarijos aprūpinimo centras“, uždaroji akcinė bendrovė „Sauka“, uždaroji akcinė bendrovė „Kalvarijos komunalininkas“, uždaroji akcinė bendrovė „Naftėnas“, uždaroji akcinė bendrovė „Dotnuvos projektai“, uždaroji akcinė bendrovė „Aurelitas“, uždaroji akcinė bendrovė „Kalvarijos statyba“, uždaroji akcinė bendrovė „Nafrus“, uždaroji akcinė bendrovė „IMLITEX“, I. G., Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, R. J. ir A. M. tikroji ūkinė bendrija „Repulsus“, Kalvarijos savivaldybės administracija, uždaroji akcinė bendrovė „Westfalia technika“, uždaroji akcinė bendrovė Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras, uždaroji akcinė bendrovė „B. A.“, Ergo insurance SE Lietuvos filialas, uždaroji akcinė bendrovė „Antagutė“, I. B., kredito unija „Sūduvos parama“.

5Teismo mediacijos metu bylos šalims gera valia susitarus ir nusprendus baigti bylą taikos sutartimi, ieškovė V. B., atsakovas G. B. ir trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos pasirašė 2019 m. gegužės 8 d. sudarytą taikos sutartį, kurią pateikė teismui ir prašo ją patvirtinti.

62019 m. birželio 21 d. teisme gautas trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos raštas, kuriame nurodo, kad sutinka dėl taikos sutarties tarp šalių civilinėje byloje.

7Prašymas tenkinamas.

8Šalys gali baigti bylą taikos sutartimi bet kurioje proceso stadijoje (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 42 straipsnio 1 ir 2 dalys, 140 straipsnio 3 dalis).

9Taikos sutartimi šalys aptarė ir taikiai išsprendė ieškovės, atsakovo ir trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais pareikštų reikalavimų tenkinimo klausimus.

10Pateiktos šalių taikos sutarties sudarymas neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešam interesui, nepažeidžia jos šalių ar trečiųjų asmenų teisių ir interesų. Šalims žinomos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės, todėl taikos sutartis priimama, patvirtinama, o civilinė byla nutraukiama (293 straipsnio straipsnio 1 dalies 5 punktas, 294 straipsnis).

11Taikos sutarties 7 punkte šalys aptarė, kad šalys susitaria, jog viena kitos bylinėjimosi išlaidų atlyginti nereikalauja, todėl šalių turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas nesprendžiamas.

12CPK 96 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad teismas gali nukrypti nuo šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos.

13Nagrinėjamu atveju teismas sprendžia, kad ieškovės ir atsakovo procesinis elgesys buvo tinkamas: dalyvavo teismo posėdžiuose, ėmėsi veiksmų taikiam ilgai užsitęsusio (nuo 2013 metų) ginčo sprendimui, atsakovas nuo bylinėjimosi išlaidų priteisimo valstybei yra atleistas įstatymu. Teismas, įvertinęs išdėstytas aplinkybes, mano, kad yra pagrindo nukrypti nuo CPK 96 straipsnio 1 dalyje nustatytos bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklės, kadangi nagrinėjamu atveju atsakovui suteiktos antrinės teisinės pagalbos išlaidų (ar jų dalies) priteisimas iš ieškovės prieštarautų teisingumo, lygiateisiškumo ir protingumo principams, neskatintų ateityje ginčus spręsti tarpusavio nuolaidų būdu. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes ir išdėstytus motyvus, teismas sprendžia, jog yra pagrindas atleisti ieškovę nuo atsakovui suteiktos antrinės teisinės pagalbos išlaidų bei išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, atlyginimo (CPK 96 straipsnis).

14Sutinkamai su CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punkte išdėstytu, prokuroras, valstybės ir savivaldybių institucijos bei kiti asmenys, kai ieškinys pareiškiamas arba pareiškimas paduodamas siekiant apginti viešąjį, valstybės arba savivaldybės interesus, – toje bylos dalyje, kurioje siekiama apginti viešąjį, valstybės arba savivaldybės interesą nuo žyminio mokesčio mokėjimo yra atleidžiami. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, teismas sprendžia, kad yra pagrindas atleisti ieškovę ir nuo žyminio mokesčio dalies atlyginimo trečiajam asmeniui su savarankiškais reikalavimais Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos pareiškus ieškinį atsakovams G. B. ir V. B. dėl sutarties nevykdymo (CPK 96 straipsnis).

15Šalims išaiškintina, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (( - ) straipsnio 2 dalis). Nevykdant teismo patvirtintos taikos sutarties, suinteresuota šalis gali kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo (( - ) straipsnio 3 dalis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 straipsniu, 140 straipsnio 3 dalimi, 290–291 straipsniais, 293 straipsnio 5 punktu, teismas

Nutarė

17Priimti šalių pateiktą ir 2019 m. gegužės 8 d. jų pasirašytą taikos sutartį.

18Patvirtinti ieškovės V. B., asmens kodas ( - ) atsakovo G. B., asmens kodas ( - ) bei trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, juridinio asmens kodas 188704927, juridinio asmens buveinė Gedimino pr. 19, Vilnius, 2019 m. gegužės 8 d. sudarytą taikos sutartį, kuria šalys susitarė užbaigti Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmuose nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-728-329/2019 taikiai, sudarant taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

191.

20Santuokoje įgytą turtą pasidaliname sekančiai:

211.1.

22V. B. asmeninėn nuosavybėn atitenka:

23-

24Butas, unikalus Nr. ( - ),esantis ( - ), kurio vertė – 17 000 eurų;

25-

26Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė – 28200 eurų (pastaba-neišpirktas);

27-

28Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė – 5100 eurų (pastaba-neišpirktas);

29-

30Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė – 3650 eurų (pastaba- neišpirktas);

31-

32Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė – 60700 eurų (pastaba-neišpirktas);

33-

34Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė – 32900 eurų (pastaba-neišpirktas);

35-

36Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė – 21100 eurų (pastaba- neišpirktas);

37-

38Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė 3430 eurų (pastaba-neišpirktas);

39-

40Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė – 23700 eurų (pastaba-neišpirktas);

41-

42Lengvasis automobilis VW BORĄ, valstybinis Nr. ( - ) VIN kodas ( - ), kurio vertė – 100 eurų;

43-

44Gyvuliai, kurių vertė po 400 eurų už vieną:

45-

461. ( - )

47-

482. ( - )

49-

503. ( - )

51-

524. ( - )

53-

545. ( - )

55-

566. ( - )

57-

587. ( - )

59-

608. ( - )

61-

629. ( - )

63-

6410. ( - )

65-

6611. ( - )

67-

6812. ( - )

69-

7013. ( - )

71-

7214. ( - )

73-

7415. ( - )

75-

7616. ( - )

77-

7817. ( - )

79-

8018. ( - )

81-

8219. ( - )

83-

8420. ( - )

85-

8621. ( - )

87-

8822. ( - )

89-

9023. ( - )

91-

9224. ( - )

93-

9425. ( - )

95-

9626. ( - )

97-

9827. ( - )

99-

10028. ( - )

101-

10229. ( - )

103-

10430. ( - )

105-

10631. ( - )

107-

10832. ( - )

109-

11033. ( - )

111-

11234. ( - )

113-

11435. ( - ) Bendra vertė už gyvulius – 14000 (35*400) eurų.

115-

116Žemės ūkio technika ir kitos ūkiui reikalingos ūkio priemonės:

117Melžimo aikštelė 4 vietų pilna komplektacija, vertė – 500 eurų.

118Melžimo bidonėliai su melžtuvėmis 2 vnt. – 1,00 euras.

119Cisterna, 5 m3. –500 eurų.

120Metalinis 5 metrų lovys, skirtas karvių girdymui – 100 eurų. iš viso V. B. atitenka turto už 210981 (du šimtus dešimt tūkstančiu devynis šimtus aštuoniasdešimt vieną eurą).

1211.2.

122G. B. asmeninėn nuosavybėn atitenka:

123- Butas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė 6000 eurų;

124-

125Negyvenamoji patalpa – pagalbinė patalpa, unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ), kurios vertė – 1235 eurų;

126-

127Butas unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė - 5000 eurai;

128-

129Negyvenamoji patalpa-pagalbinė patalpa, unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ), kurios vertė - 1235 eurų;

130-

131Butas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė 3300 eurų;

132-

133Negyvenamoji patalpa - pagalbinė patalpa, unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ), kurios vertė – 1235 eurų;

134-

135Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė – 4150 eurų;

136-

137Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė –2000 eurų;

138-

139Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė – 1680 eurų;

140-

141Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė – 3220 eurų;

142-

143Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė – 1050 eurų;

144-

145Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė –1200 eurų;

146-

147Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė – 4680 eurų;

148-

149Pastatas - Lentpjūvė, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė – 84300 eurų;

150-

151Statinių grupė: silosinė, unikalus Nr. ( - ), kurios vertė – 48 800 eurų, betono danga 1b , unikalus Nr. ( - ), kurios vertė – 11000 eurų, atraminė sienutė 2b, unikalus Nr. ( - ), kurios vertė – 1 800 eurų;

152-

153Žemės ūkio technika ir kitos ūkiui reikalingos ūkio priemonės:

154Pieno šaldytuvas „Japy“, Nr. ( - ), 550 DM3, TIPAS ( - ) kurio vertė 1000 eurų;

155Automobilinė priekaba TIKI TREILER C-200, valstybinis numeris ( - ), VIN kodas ( - ), kurios vertė – 400 eurų;

156Diskinė pjaunamoji, Nr. ( - ), žalia spalva, pagaminta Lenkijoje, 2008, modelis ( - ) kurios vertė 1200 eurų.

157Ratinis traktorius ( - ), žalia spalva, rėmas bordo su frontalinio krautuvo užkabinimu, Nr. ( - ), be valstybinio ženklo, kurio vertė 3000 eurų;

158Rotacinė pjaunamoji, modelis Z-173/2, raudona spalva, pagaminta Lenkijoje, Nr. ( - ), kurios vertė 1200 eurų;

159Traktorinė žoliapjovės cisterna, Nr. ( - ), kurios vertė 1000 eurų;

160Ratinis traktorius ( - ), žalios spalvos, kurio vertė 500 eurų;

161Frontalinis krautuvas Sipma T-429, Nr. ( - ) su 2 kaušais, kurio vertė 1000 eurų;

162Purkštuvas, 800 litrų talpos,15 metrų pločio, 30 purkštukų, kurių vertė 500 eurų;

163Savadarbė priekaba, skirta rulonų vežimui, 7 metrų ilgio,1 ašies, bordo spalvos, kurios vertė 2000 eurų;

164Vieno rotoriaus grėblys ( - ), Nr. ( - ), žalia spalva, su 11vnt. nagų, 410 m. pločio, kurio vertė 1000 eurų;

165Žolės skutikas „KRONE“ su rotoriumi ir velenu, pagaminta Vokietijoje, ruda spalva, kurio vertė 500 eurų;

166Mėšlo kratytuvo rotorius, kurio vertė 500 eurų;

167Savadarbės akėčios, 5 vienetai, kurių vertė –100 eurų;

168Senas žolės smulkintuvas, stipriai paveiktas korozijos, Nr. ( - ), kurio vertė – 200 eurų;

169Huswarna, modelis ( - ) oranžinė spalva, kurios vertė 1000 eurų;

170Senas UAZ, kėbulo Nr. ( - ),1989 m., v/n ( - ) tamsiai žalia spalva, stipriai paveiktas korozijos, kurio vertė 100 eurų;

171Aliuminė 600 litrų 3 t. cisterna su ratais, vienos ašies, stipriai paveikta korozijos, kurios vertė 500 eurų;

172Vikšrinis traktorius ( - ),Nr. ( - ), kurio vertė 1000 eurų;

173Savaeigis smulkintuvas ( - ) su pjovimo 3,10 metrų pločio Nr. ( - ) ir rinkimo mechanizmu, kurio vertė 1000 eurų;

174Noraginis skutikas, 14 nagų, kurio vertė 200 eurų;

1753 vnt. sukabintų volų, kurių vertė 100 eurų;

176Senas savadarbis automobilis ( - ) su uždėtais v/n ( - ) 2 tiltais, kurio vertė 2000 eurų;

177Senas automobilis IFA su cisterna, uždėtas v/n VNŽ ( - ) kurio vertė 500 eurų;

178Pieno šaldytuvas Nr. ( - ), 2600 dm3, kurio vertė 1000 eurų;

179Melžimo įrenginys, įmontuotas fermų patalpose: prie jo yra elektros variklis, oro vakumo kompresorius, 1 plastmasinis ir 1 metalinis bidonai. Mechanizmas veikiantis pritaikytas melžimo darbams, kurio vertė 1000 eurų;

180Grūdų pūtėjas „TORNADO“ su srutvežio žarna ir elektros varikliu, su 4 tiesiais 3 metrų vamzdžiais, kurio vertė 500 eurų;

181Dyzelinis šildytuvas ANTARES 70, reg. Nr. ( - ), 075Kw, kurio vertė 200 eurų;

182Plovimo aparatas TEKNAU 2021, kurio vertė 100 eurų;

183Savadarbė 2 vietų melžimo aikštelė, kurios vertė 1 euras;

184Elektros generatorius su dyzeliniu varikliu, kurio vertė 600 eurų;

185Vandens cisterna, 5 m3, su ratais 1 ašies, kurio vertė 500 eurų;

186Metalinis lovys, karvių girdymui 3 metrų, kurio vertei 100 eurų;

187Impulsų generatorius REDYK ab 200, kurio vertė 50 eurų;

188Apsaugos sistema, kurios vertė 300 eurų;

189Nuotekų rezervuaras, kurio vertė 860 eurų;

190Vaizdo stebėjimo sistema, kurios vertė 1062 eurai;

191Šaldymo vitrina W-18 SH MR, kurios vertė 486 eurai;

192Šaldymo vitrina W-15 SG, kurios vertė 900 eurai;

193Lengvasis automobilis MITSUBISHI PJERO, valstybinis Nr. ( - ) VIN kodas ( - ), kurio vertė 100 eurų. Iš viso G. B. atitenka turto už 211 044 (du šimtus vienuoliką tūstančių keturiasdešimt keturis eurus).

1942.

195V. B. piniginės kompensacijos už G. B. tenkančią didesnę turto dalį nepageidauja.

1963.

197Ieškovė ir atsakovas susitaria, kad visa skola, delspinigiai ir palūkanos valstybei, atstovaujamai Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos pagal 2012 m. spalio 25 d. Valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį notarinio registro Nr. ( - ) ir 2012 m. spalio 25 d. Valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį notarinio registro Nr. ( - ) (iki 2019 m. sausio 15 d. skola už žemę 71 198 eurai, palūkanos 18071,80 eurų ir 11425 eurų delspinigiai), laikytina solidaria V. B. ir G. B. prievole. Prievolės, kurios yra ir bus pagal 2012 m. spalio 25 d. Valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį notarinio registro Nr. ( - ) ir 2012 m. spalio 25 d. Valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį notarinio registro Nr. ( - ) po teismo nutarties, kuria bus patvirtinta taikos sutartis įsiteisėjimo dienos pripažintina solidaria V. B. ir G. B. prievole. Pastaba: Pirkimo-pardavimo sutarčių įvykdymo terminas 2027 m. sausio 15 d. Be jau įvardintos skolos, palūkanų ir delspinigių dar yra likę atsiskaityti 43805 eurų). T. V. B. ir G. B. susitaria, kad visas šiame punkte išvardintas įmokas mokės asmeniškai V. B. ir jeigu atsitiktų taip, kad G. B. tektų sumokėti pagal šias prievoles, tai jis įgytų teisę sumokėtas sumas išsiieškoti iš V. B..

1984.

199Iki taikos sutarties pasirašymo dienos kreditoriais nebelaikytini kredito unija „Sūduvos parama“, AB „Swedbank“, I. B., AB „Aviva Lietuva“ UAGDPD, UAB „Silviger ir partneriai“, I. G. , UAB „Agrokoncernas“, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, kadangi su jais yra pilnai atsiskaityta.

2005.

201Ieškovė ir atsakovas susitaria, kad kreditoriniai reikalavimai pagal kreditorių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos, Valstybinės socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus, UAB „Dezinfa“, UAB „Kauno grūdai“, UAB „Luminor lizingas“, R. E., UAB „Respublikinis veterinarijos aprūpinimo centras“, UAB „ Sauka“, UAB „Kalvarijos komunalininkas“, UAB „Naftėnas“, UAB „Dotnuvos projektai“, UAB „ Aurelitas“, UAB „Kalvarijos statyba“, UAB „Nafrus“, UAB „IMLITEX“, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, R. J. ir A. M. TŪB „ Repulsus“, Kalvarijos savivaldybės administracijos, UAB „Vestfalia technika“, UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“, UAB „B. A.“, EGRGO Insurance SE Lietuvos filialas, UAB „Antgautė“ ir jeigu ateityje pretenzijas reikštų Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos yra asmeninės G. B. prievolės. (Pastaba: antstoliai Asta Lukšienė ir antstolė Svajonė Žukaitienė jau vykdo išieškojimus iš asmeninio G. B. turto kreditorių UAB „Kalvarijos statyba“, UAB „Aurelitas“, UAB „Imlitex“, UAB „Dotnuvos projektai“, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, VMI prie LR FM, UAB „Naftrus“, VSDFV Marijampolės skyriaus bei UAB „Stateta“ naudai).

2026.

203Šalys pripažįsta, kad daugiau jokio kito nei kilnojamojo, nei nekilnojamojo turto nėra įgiję ir nėra daugiau ką dalinti.

2047.

205Šalys susitaria, kad viena kitos bylinėjimosi išlaidų atlyginti nereikalauja.

2068.

207Taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės numatytos CK 6.983 straipsnyje, 6.984 straipsnyje, 6.985 straipsnyje, CPK 87 straipsnyje, 140 straipsnio 3 dalyje, 293 straipsnio 1 dalies 5 punkte, 294 straipsnio 2 dalyje, ieškovei V. B. ir atsakovui G. B. yra žinomos.

2089.

209Taikos sutarties šalys prašo Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus šią taikos sutartį patvirtini rašytinio proceso tvarka ir civilinę bylą Nr. 2-728-329/2019 nutraukti.

21010.

211Abi šalys įsipareigoja sumokėti pašto išlaidas, susijusias su teismo procesinių dokumentų siuntimu lygiomis dalimis.

21211.

213Taikos sutartis sudaryta egzemplioriais – po vieną ieškovei, atsakovui, trečiajam asmeniui pareiškusiam savarankiškus reikalavimus Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos ir Teismui.

214Civilinę bylą Nr. 2-728-329/2019 nutraukti.

215Ieškovę V. B., asmens kodas ( - ) atleisti nuo atsakovui G. B., asmens kodas ( - ) suteiktos antrinės teisinės pagalbos išlaidų, žyminio mokesčio dalies ir išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu valstybei atlyginimo.

216Išaiškinti byloje dalyvaujantiems asmenims, kad jei nevykdoma teismo patvirtinta sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo. Šis prašymas nagrinėjamas teismo posėdyje, pranešus dalyvaujantiems byloje asmenims.

217Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės rūmų teisėja Virginija... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. B.... 3. Teismas... 4. Teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės V. B. patikslintą... 5. Teismo mediacijos metu bylos šalims gera valia susitarus ir nusprendus baigti... 6. 2019 m. birželio 21 d. teisme gautas trečiojo asmens su savarankiškais... 7. Prašymas tenkinamas. ... 8. Šalys gali baigti bylą taikos sutartimi bet kurioje proceso stadijoje... 9. Taikos sutartimi šalys aptarė ir taikiai išsprendė ieškovės, atsakovo ir... 10. Pateiktos šalių taikos sutarties sudarymas neprieštarauja imperatyvioms... 11. Taikos sutarties 7 punkte šalys aptarė, kad šalys susitaria, jog viena kitos... 12. CPK 96 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad teismas gali nukrypti nuo šio... 13. Nagrinėjamu atveju teismas sprendžia, kad ieškovės ir atsakovo procesinis... 14. Sutinkamai su CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punkte išdėstytu, prokuroras,... 15. Šalims išaiškintina, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 straipsniu,... 17. Priimti šalių pateiktą ir 2019 m. gegužės 8 d. jų pasirašytą taikos... 18. Patvirtinti ieškovės V. B., asmens kodas ( - ) atsakovo G. B., asmens kodas (... 19. 1.... 20. Santuokoje įgytą turtą pasidaliname sekančiai:... 21. 1.1.... 22. V. B. asmeninėn nuosavybėn atitenka:... 23. -... 24. Butas, unikalus Nr. ( - ),esantis ( - ), kurio vertė – 17 000 eurų;... 25. -... 26. Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė – 28200... 27. -... 28. Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė – 5100 eurų... 29. -... 30. Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė – 3650 eurų... 31. -... 32. Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė – 60700... 33. -... 34. Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė – 32900... 35. -... 36. Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė – 21100... 37. -... 38. Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė 3430 eurų... 39. -... 40. Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė – 23700... 41. -... 42. Lengvasis automobilis VW BORĄ, valstybinis Nr. ( - ) VIN kodas ( - ), kurio... 43. -... 44. Gyvuliai, kurių vertė po 400 eurų už vieną:... 45. -... 46. 1. ( - )... 47. -... 48. 2. ( - )... 49. -... 50. 3. ( - )... 51. -... 52. 4. ( - )... 53. -... 54. 5. ( - )... 55. -... 56. 6. ( - )... 57. -... 58. 7. ( - )... 59. -... 60. 8. ( - )... 61. -... 62. 9. ( - )... 63. -... 64. 10. ( - )... 65. -... 66. 11. ( - )... 67. -... 68. 12. ( - )... 69. -... 70. 13. ( - )... 71. -... 72. 14. ( - )... 73. -... 74. 15. ( - )... 75. -... 76. 16. ( - )... 77. -... 78. 17. ( - )... 79. -... 80. 18. ( - )... 81. -... 82. 19. ( - )... 83. -... 84. 20. ( - )... 85. -... 86. 21. ( - )... 87. -... 88. 22. ( - )... 89. -... 90. 23. ( - )... 91. -... 92. 24. ( - )... 93. -... 94. 25. ( - )... 95. -... 96. 26. ( - )... 97. -... 98. 27. ( - )... 99. -... 100. 28. ( - )... 101. -... 102. 29. ( - )... 103. -... 104. 30. ( - )... 105. -... 106. 31. ( - )... 107. -... 108. 32. ( - )... 109. -... 110. 33. ( - )... 111. -... 112. 34. ( - )... 113. -... 114. 35. ( - ) Bendra vertė už gyvulius – 14000 (35*400) eurų.... 115. -... 116. Žemės ūkio technika ir kitos ūkiui reikalingos ūkio priemonės:... 117. Melžimo aikštelė 4 vietų pilna komplektacija, vertė – 500 eurų.... 118. Melžimo bidonėliai su melžtuvėmis 2 vnt. – 1,00 euras.... 119. Cisterna, 5 m3. –500 eurų.... 120. Metalinis 5 metrų lovys, skirtas karvių girdymui – 100 eurų. iš viso V.... 121. 1.2.... 122. G. B. asmeninėn nuosavybėn atitenka:... 123. - Butas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė 6000 eurų;... 124. -... 125. Negyvenamoji patalpa – pagalbinė patalpa, unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ),... 126. -... 127. Butas unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė - 5000 eurai;... 128. -... 129. Negyvenamoji patalpa-pagalbinė patalpa, unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ),... 130. -... 131. Butas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė 3300 eurų;... 132. -... 133. Negyvenamoji patalpa - pagalbinė patalpa, unikalus Nr. ( - ), esanti ( - ),... 134. -... 135. Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė – 4150... 136. -... 137. Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė –2000 eurų;... 138. -... 139. Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė – 1680... 140. -... 141. Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė – 3220... 142. -... 143. Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė – 1050... 144. -... 145. Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė –1200 eurų;... 146. -... 147. Žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė – 4680... 148. -... 149. Pastatas - Lentpjūvė, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), kurio vertė –... 150. -... 151. Statinių grupė: silosinė, unikalus Nr. ( - ), kurios vertė – 48 800... 152. -... 153. Žemės ūkio technika ir kitos ūkiui reikalingos ūkio priemonės:... 154. Pieno šaldytuvas „Japy“, Nr. ( - ), 550 DM3, TIPAS ( - ) kurio vertė 1000... 155. Automobilinė priekaba TIKI TREILER C-200, valstybinis numeris ( - ), VIN kodas... 156. Diskinė pjaunamoji, Nr. ( - ), žalia spalva, pagaminta Lenkijoje, 2008,... 157. Ratinis traktorius ( - ), žalia spalva, rėmas bordo su frontalinio krautuvo... 158. Rotacinė pjaunamoji, modelis Z-173/2, raudona spalva, pagaminta Lenkijoje, Nr.... 159. Traktorinė žoliapjovės cisterna, Nr. ( - ), kurios vertė 1000 eurų;... 160. Ratinis traktorius ( - ), žalios spalvos, kurio vertė 500 eurų;... 161. Frontalinis krautuvas Sipma T-429, Nr. ( - ) su 2 kaušais, kurio vertė 1000... 162. Purkštuvas, 800 litrų talpos,15 metrų pločio, 30 purkštukų, kurių vertė... 163. Savadarbė priekaba, skirta rulonų vežimui, 7 metrų ilgio,1 ašies, bordo... 164. Vieno rotoriaus grėblys ( - ), Nr. ( - ), žalia spalva, su 11vnt. nagų, 410... 165. Žolės skutikas „KRONE“ su rotoriumi ir velenu, pagaminta Vokietijoje,... 166. Mėšlo kratytuvo rotorius, kurio vertė 500 eurų;... 167. Savadarbės akėčios, 5 vienetai, kurių vertė –100 eurų;... 168. Senas žolės smulkintuvas, stipriai paveiktas korozijos, Nr. ( - ), kurio... 169. Huswarna, modelis ( - ) oranžinė spalva, kurios vertė 1000 eurų;... 170. Senas UAZ, kėbulo Nr. ( - ),1989 m., v/n ( - ) tamsiai žalia spalva, stipriai... 171. Aliuminė 600 litrų 3 t. cisterna su ratais, vienos ašies, stipriai paveikta... 172. Vikšrinis traktorius ( - ),Nr. ( - ), kurio vertė 1000 eurų;... 173. Savaeigis smulkintuvas ( - ) su pjovimo 3,10 metrų pločio Nr. ( - ) ir... 174. Noraginis skutikas, 14 nagų, kurio vertė 200 eurų;... 175. 3 vnt. sukabintų volų, kurių vertė 100 eurų;... 176. Senas savadarbis automobilis ( - ) su uždėtais v/n ( - ) 2 tiltais, kurio... 177. Senas automobilis IFA su cisterna, uždėtas v/n VNŽ ( - ) kurio vertė 500... 178. Pieno šaldytuvas Nr. ( - ), 2600 dm3, kurio vertė 1000 eurų;... 179. Melžimo įrenginys, įmontuotas fermų patalpose: prie jo yra elektros... 180. Grūdų pūtėjas „TORNADO“ su srutvežio žarna ir elektros varikliu, su 4... 181. Dyzelinis šildytuvas ANTARES 70, reg. Nr. ( - ), 075Kw, kurio vertė 200... 182. Plovimo aparatas TEKNAU 2021, kurio vertė 100 eurų;... 183. Savadarbė 2 vietų melžimo aikštelė, kurios vertė 1 euras;... 184. Elektros generatorius su dyzeliniu varikliu, kurio vertė 600 eurų;... 185. Vandens cisterna, 5 m3, su ratais 1 ašies, kurio vertė 500 eurų;... 186. Metalinis lovys, karvių girdymui 3 metrų, kurio vertei 100 eurų;... 187. Impulsų generatorius REDYK ab 200, kurio vertė 50 eurų;... 188. Apsaugos sistema, kurios vertė 300 eurų;... 189. Nuotekų rezervuaras, kurio vertė 860 eurų;... 190. Vaizdo stebėjimo sistema, kurios vertė 1062 eurai;... 191. Šaldymo vitrina W-18 SH MR, kurios vertė 486 eurai;... 192. Šaldymo vitrina W-15 SG, kurios vertė 900 eurai;... 193. Lengvasis automobilis MITSUBISHI PJERO, valstybinis Nr. ( - ) VIN kodas ( - ),... 194. 2.... 195. V. B. piniginės kompensacijos už G. B. tenkančią didesnę turto dalį... 196. 3.... 197. Ieškovė ir atsakovas susitaria, kad visa skola, delspinigiai ir palūkanos... 198. 4.... 199. Iki taikos sutarties pasirašymo dienos kreditoriais nebelaikytini kredito... 200. 5.... 201. Ieškovė ir atsakovas susitaria, kad kreditoriniai reikalavimai pagal... 202. 6.... 203. Šalys pripažįsta, kad daugiau jokio kito nei kilnojamojo, nei nekilnojamojo... 204. 7.... 205. Šalys susitaria, kad viena kitos bylinėjimosi išlaidų atlyginti... 206. 8.... 207. Taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo... 208. 9.... 209. Taikos sutarties šalys prašo Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės... 210. 10.... 211. Abi šalys įsipareigoja sumokėti pašto išlaidas, susijusias su teismo... 212. 11.... 213. Taikos sutartis sudaryta egzemplioriais – po vieną ieškovei, atsakovui,... 214. Civilinę bylą Nr. 2-728-329/2019 nutraukti.... 215. Ieškovę V. B., asmens kodas ( - ) atleisti nuo atsakovui G. B., asmens kodas... 216. Išaiškinti byloje dalyvaujantiems asmenims, kad jei nevykdoma teismo... 217. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu...