Byla eI-201-386/2018
Dėl sprendimų panaikinimo

1Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Remigijaus Armino, Laimutės Jokubauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Aušrelės Mažrimienės, sekretoriaujant Renatai Šarkauskienei, dalyvaujant atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus atstovei Raimondai Daunienei,

22018-02-07 viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio mėsinė“ skundą atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl sprendimų panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja RUAB „Pajūrio mėsinė“ (toliau – ir pareiškėja) teismo prašo:

51. panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus (toliau – ir atsakovas, VSDFV Klaipėdos skyrius):

61.1. 2016 m. spalio 31 d. sprendimą Nr. ĮAS-6E-346 „Dėl UAB Pajūrio mėsinės turto priverstinės hipotekos“;

71.2. 2017 m. vasario 13 d. sprendimą Nr. SHI-9 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės turto priverstinės hipotekos“;

81.3. 2017 m. vasario 24 d. sprendimą Nr. SFI-11 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės turto priverstinio įkeitimo“;

91.4. 2017 m. vasario 27 d. sprendimą Nr. SHI-15 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės turto priverstinės hipotekos“;

101.5. 2017 m. vasario 27 d. sprendimą Nr. SHI-16 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės turto priverstinės hipotekos“;

111.6. 2017 m. gegužės 2 d. sprendimą Nr. SHI-34 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės turto priverstinės hipotekos“;

122. panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir VSDFV):

132.1. 2017 m. gegužės 5 d. sprendimą Nr. (9.8) 1-2830 „Dėl skundo“;

142.2. 2017 m. birželio 14 d. sprendimą Nr. (9.8) 1-3751 „Pakartotiniai skundai nenagrinėjami, papildomai prašomas panaikinti sprendimas paliekamas galioti“;

153. priteisti bylinėjimosi išlaidas.

16Pareiškėja nurodo, kad Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. birželio 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1203-777/2016 jai buvo iškelta restruktūrizavimo byla. Teigia, kad skundžiamais VSDFV Klaipėdos skyriaus sprendimais buvo nustatyta priverstinė hipoteka pareiškėjos nuosavybės teise priklausančiam turtui, kurio bendra vertė – 301 705,00 €, o skundžiamais VSDFV sprendimais šie VSDFV Klaipėdos skyriaus sprendimai palikti galioti. Mano, kad skundžiamais sprendimais nepagrįstai nustatyti pertekliniai suvaržymai, nes bendra priverstine hipoteka suvaržyto pareiškėjai nuosavybės teise priklausančio turto vertė ženkliai viršija skundžiamų sprendimų priėmimo metu pareiškėjos neįvykdytų einamųjų įsipareigojimų atsakovui sumą.

17Teigia, kad netinkamai atliktas materialaus ilgalaikio įkeičiamo turto įkainojimas, nes nėra pagrįsta, kuo remiantis įkainota priverstinai įkeisto kilnojamojo pareiškėjos turto vertė. Nurodo, kad atsakovui nepagrįstai suteiktas privilegijuoto kreditoriaus statusas. Mano, kad skundžiamais sprendimais paneigta Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatyme (toliau – ir ĮRĮ) nustatyta kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarka ir pažeistas draudimas nustatyti priverstinę hipoteką po restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

18Mano, kad skundžiami sprendimai neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų.

19Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius (toliau – ir VSDFV Klaipėdos skyrius) atsiliepimu į pareiškėjos skundą nurodo, kad su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

20Teigia, kad Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. birželio 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1203-777/2016, įsiteisėjusia 2016 m. liepos 21 d., pareiškėjai iškelta restruktūrizavimo byla ir Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. spalio 5 d. nutartimi patvirtintas 118 679,73 € (114 188,92 € valstybinio socialinio draudimo (toliau – ir VSD) įmokų ir 4 490,81 € delspinigių) VSDFV Klaipėdos skyriaus kreditorinis reikalavimas, užtikrintas pareiškėjos turto priverstine hipoteka. Nurodo, kad daliai pareiškėjos turto jau buvo nustatyta priverstinė hipoteka iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Paaiškina, kad remiantis Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimo ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenimis, pareiškėjos įsiskolinimas 2016 m. liepos 21 d. sudarė 289 204,87 € (279 388,03 € įmokų ir 9 816,84 € delspinigių). Teigia, kad skola, susidariusi po nutarties iškelti pareiškėjai restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, yra 165 199,11 € einamųjų VSD įmokų už laikotarpį nuo 2016 m. rugpjūčio mėn. iki 2017 m. birželio mėn. ir 5 326,03 € delspinigių. Nurodo, kad po restruktūrizavimo bylos iškėlimo taikyta pirminė priverstinė hipoteka ir įkeitimas turtui, kurio vertė 107 501,00 € bei antrinė hipoteka (turto vertės ir pirminės hipotekos reikalavimų sumų skirtumas – 54 761,77 €). Teigia, kad skola, kurios išieškojimo užtikrinimui priimti sprendimai dėl priverstinės hipotekos įkeitimo, sudarė 161 482,94 €.

21Paaiškina, kad nekilnojamojo turto vertė nustatyta remiantis valstybės įmonės Registrų centro išrašų duomenimis apie nekilnojamojo turto vidutinę rinkos vertę, o vidutinė transporto priemonių rinkos kaina nustatyta išanalizavus 2017 m. vasario 23 d. www.autoplius.lt duomenis.

22Nurodo, kad remiantis ĮRĮ nuostatomis einamosios įmokos, įskaitant ir privalomąsias VSD įmokas, pradedamos mokėti nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos ir jos yra privalomosios. Paaiškina, kad Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. B2-1203-777/2016 dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB Pajūrio mėsinei įsiteisėjo 2017 m. liepos 21 d., todėl nuo 2017 m. liepos 21 d. pareiškėja privalo mokėti einamąsias VSD įmokas į VSD fondo biudžetą. Teigia, kad į kreditorių sąrašą įtraukiami tik tie kreditorių reikalavimai, kurie atsirado iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo, o visi kiti reikalavimai, t. y. atsiradę jau iškėlus restruktūrizavimo bylą, turi būti tenkinami įprasta tvarka, o tokių reikalavimų netenkinančios įmonės atžvilgiu gali būti taikomi įstatymų numatyti skolų užtikrinimo būdai. Paaiškina, kad atsižvelgiant į tai, jog pareiškėjos įsiskolinimas VSD fondo biudžetui nuolat didėjo, buvo priimami sprendimai dėl priverstinės hipotekos ir įkeitimo skolos VSD fondo biudžetui išieškojimo užtikrinimui.

23Atkreipia dėmesį į tai, jog Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. nutartimi, įsiteisėjusia 2017 m. liepos 20 d., civilinėje byloje Nr. B2-514-777/2017 pareiškėjos byla nutraukta. Nurodo, kad skundžiami VSDFV Klaipėdos skyriaus sprendimai yra pagrįsti objektyviais duomenimis ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės yra motyvuotos.

24Trečiasis suinteresuotas asmuo VSDFV atsiliepimo į pareiškėjos skundą nepateikė.

25Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu atsiliepimą į pareiškėjos skundą palaikė ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą.

26Pareiškėjos ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovai į teismo posėdį neatvyko. Apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta tinkamai. Prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta, byloje pakanka rašytinių duomenų ją išnagrinėti, todėl byla išnagrinėta iš esmės bylos šalims nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 77 straipsnio 3 dalis).

27Teismas konstatuoja:

28Byloje kilo ginčas dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 2016 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. ĮAS-6E-346 „Dėl UAB Pajūrio mėsinės turto priverstinės hipotekos“ (toliau – ir sprendimas Nr. ĮAS-6E-346), 2017 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. SHI-9 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės turto priverstinės hipotekos“ (toliau – ir sprendimas Nr. SHI-9), 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. SFI-11 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės turto priverstinio įkeitimo“ (toliau – ir sprendimas Nr. SFI-11), 2017 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. SHI-15 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės turto priverstinės hipotekos“ (toliau – ir sprendimas Nr. SHI-15), 2017 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. SHI-16 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės turto priverstinės hipotekos“ (toliau – ir sprendimas Nr. SHI-16), 2017 m. gegužės 2 d. sprendimo Nr. SHI-34 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės turto priverstinės hipotekos“ (toliau – ir sprendimas Nr. SHI-34) bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017 m. gegužės 5 d. sprendimo Nr. (9.8) 1-2830 „Dėl skundo“ (toliau – ir sprendimas Nr. (9.8) 1-2830), 2017 m. birželio 14 d. sprendimo Nr. (9.8) 1-3751 „Pakartotiniai skundai nenagrinėjami, papildomai prašomas panaikinti sprendimas paliekamas galioti“ (toliau – ir sprendimas Nr. (9.8) 1-3751) teisėtumo ir pagrįstumo.

29Faktinės bylos aplinkybės

30Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų ir byloje pateiktų įrodymų, nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas civilinėje byloje Nr. B2-514-777/2017 (buvęs bylos Nr. B2-1203-777/2016, teisminio proceso Nr. 2-57-3-00284-2016-0) (toliau – ir restruktūrizavimo byla) 2016 m. birželio 7 d. nutartimi, įsiteisėjusia 2016 m. liepos 21 d., pareiškėjai iškelta restruktūrizavimo byla, administratore restruktūrizavimo plano rengimo laikotarpiui paskirta UAB „Klaipėdos administratorių biuras“. Klaipėdos apygardos teismas restruktūrizavimo byloje 2016 m. spalio 5 d. nutarties dalimi, įsiteisėjusia 2016 m. spalio 13 d., patvirtino iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsiradusius kreditinius reikalavimus pareiškėjai, iš kurių VSDFV Klaipėdos skyriui (hipoteka) 114 188,92 € skolą ir 4 490,81 € netesybas.

31Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. balandžio 25 d. nutartimi, įsiteisėjusia 2017 m. liepos 20 d., restruktūrizavimo bylą nutraukė.

32Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašo apie pareiškėja duomenimis pareiškėjos teisinis statusas – restruktūrizuojama (įgijimo data 2016 m. liepos 21 d., įregistravimo data 2016 m. rugpjūčio 9 d., statusas – restruktūrizuojama, nėra išregistruotas).

33Iš byloje pateiktų dokumentų nustatyta, kad VSDFV Klaipėdos skyriaus:

341) 2016 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. ĮAS-6E-346 „Dėl UAB Pajūrio mėsinės turto priverstinės hipotekos“ 85 752,43 € skolos VSD fondo biudžetui grąžinimo užtikrinimui nustatyta priverstinė hipoteka pareiškėjos turtui, kurio vertė 46 050,00 €, t. y. žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), ( - );

352) 2017 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. SHI-9 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės turto priverstinės hipotekos“ 25 821,12 € skolos VSD fondo biudžetui grąžinimo užtikrinimui nustatyta priverstinė hipoteka pareiškėjos turtui, kurio bendra vertė 15 422,00 €, t. y.: žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), ( - ) (vertė 354,00 €); pastatui-kiaulidei, unikalus Nr. ( - ), ( - ) (vertė 5 358,00 €); pastatui-sandėliui, unikalus Nr. ( - ), ( - ) (vertė 3 823,00 €); žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), ( - ) (vertė 739,00 €); žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), ( - ) (vertė 434,00 €); ūkiniam pastatui, unikalus Nr. ( - ) (13/100 priklauso butui Nr. ( - ) iš registro ( - )), ( - ) (vertė 1 456,00 €) (pažymėtina, kad hipoteka įregistruota 13/100 ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ) yra pastato-gyvenamojo namo); žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), ( - ) (vertė 1 642,00 €); inžineriniams tinklams-vandentiekio gręžiniui, unikalus Nr. ( - ), ( - ) (vertė 1 616,00 €);

363) 2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. SFI-11 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės turto priverstinio įkeitimo“ 19 792,67 € skolos VSD fondo biudžetui grąžinimo užtikrinimui nustatytas priverstinis įkeitimas pareiškėjos turtui, kurio bendra vertė 36 791,00 €, t. y. transporto priemonei IVECO 70C17, identifikavimo numeris ( - ), valstybinis registracijos numeris ( - ) (vertė 20 000,00 €); transporto priemonei RENAULT TRAFIC, identifikavimo numeris ( - ), valstybinis registracijos numeris ( - ) (vertė 4 533,00 €); transporto priemonei RENAULT TRAFIC, identifikavimo numeris ( - ), valstybinis registracijos numeris ( - ) (vertė 4 533,00 €); transporto priemonei VW POLO, identifikavimo numeris ( - ), valstybinis registracijos numeris ( - ) (vertė 1 550,00 €); transporto priemonei MERCEDES BENZ S430, identifikavimo numeris ( - ), valstybinis registracijos numeris ( - ) (vertė 6175,00 €);

374) 2017 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. SHI-15 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės turto priverstinės hipotekos“ 85 752,43 € skolos VSD fondo biudžetui grąžinimo užtikrinimui nustatyta priverstinė hipoteka pareiškėjos turtui, kurio bendra vertė 129 926,00 €, t. y.: žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), ( - ) (vertė 33 598,00 €); žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), ( - ) (vertė 55 028,00 €); žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), ( - ) (vertė 41 300,00 €);

385) 2017 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. SHI-16 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės turto priverstinės hipotekos“ 25 821,12 € skolos VSD fondo biudžetui grąžinimo užtikrinimui nustatyta priverstinė hipoteka pareiškėjos turtui, kurio bendra vertė 64 278,00 €, t. y.: žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), ( - ), (vertė 9 210,00 €); žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), ( - ) (vertė 3 041,00 €); žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), ( - ) (vertė 4 895,00 €); žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), ( - ) (vertė 2 722,00 €); žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), ( - ) (vertė 2 983,00 €); žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), ( - ) (vertė 24 820,00 €); žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), ( - ) (vertė 1 373,00 €); pastatui-sandėliui, unikalus Nr. ( - ), ( - ) (vertė 15 234,00 €);

396) 2017 m. gegužės 2 d. sprendimą Nr. SHI-34 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės turto priverstinės hipotekos“ 30 116,72 € skolos VSD fondo biudžetui grąžinimo užtikrinimui nustatyta priverstinė hipoteka pareiškėjos turtui, kurio bendra vertė 9 238,00 €, t. y.: pastatui-gyvenamajam namui, unikalus Nr. ( - ), ( - ) (vertė 3 504,00 €); kitiems inžineriniams statiniams-kiemo statiniams (1/1 priklauso pastatui Nr. ( - )), unikalus Nr. ( - ), ( - ) (vertė 5 734,00 €).

40Iš byloje pateiktų dokumentų taip pat nustatyta, kad VSDFV:

411) 2017 m. gegužės 5 d. sprendimu Nr. (9.8) 1-2830 „Dėl skundo“ atsisakyta tenkinti skundą dėl sprendimų Nr. ĮAS-6E-346, SHI-9, SFI-11, SHI-15, SHI-16;

422) 2017 m. birželio 14 d. sprendimo Nr. (9.8) 1-3751 „Pakartotiniai skundai nenagrinėjami, papildomai prašomas panaikinti sprendimas paliekamas galioti“ atsisakyta iš naujo nagrinėti skundus dėl sprendimų Nr. ĮAS-6E-346, SHI-9, SFI-11, SHI-15, SHI-16 bei tenkinti pareiškėjo skundą dėl sprendimo Nr. SHI-34.

43Dėl teisės taikyti priverstinę hipoteką ir įkeitimą po restruktūrizavimo bylos iškėlimo

44Pareiškėja teigia, kad VSDFV Klaipėdos skyrius neturėjo teisės pareiškėjai nuosavybės teise priklausančiam turtui taikyti priverstinę hipoteką ir įkeitimą po restruktūrizavimo bylos iškėlimo, nes Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 straipsnio 1 punktas tai draudžia.

45Skundžiami VSDFV Klaipėdos skyriaus, kuriais nustatyta priverstinė hipoteka ir įkeitimas, priimti po nutarties iškelti pareiškėjai restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos. Byloje pateikti valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai (registro Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - )) patvirtina, jog pareiškėjos skundžiamuose VSDFV Klaipėdos skyriaus sprendimuose nurodytam nekilnojamajam turtui priverstinė hipoteka buvo įregistruota taip pat jau po nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos (daliai turto įregistruota pirminė hipoteka iki nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos).

46Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (toliau – ir CK) hipoteka – tai daiktinė teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, kuria užtikrinamas esamos ar būsimos turtinės prievolės įvykdymas, kai įkeistas turtas neperduodamas kreditoriui (CK 4.170 straipsnio 1 dalis). CK 4.175 straipsnyje įtvirtintos hipotekos rūšys, t. y. priverstinė ir sutartinė. Pagal CK 4.175 straipsnio 3 dalį hipoteka yra priverstinė, kai įstatymų nustatytais atvejais prieš savininko valią nustatomas jam priklausančio nekilnojamojo daikto įkeitimas siekiant užtikrinti įstatymuose numatytų turtinių reikalavimų įvykdymą. Priverstinė hipoteka atsiranda įstatymų, teismo sprendimų ar įgaliotos institucijos (pareigūno) sprendimų pagrindais, kai būtina užtikrinti valstybės reikalavimus, atsirandančius iš mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo teisinių santykių (CK 4.175 straipsnio 3 dalies 1 punktas). Aptariamo straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų ir mokesčių administratorių nustatomos priverstinės hipotekos nustatymo tvarką nustato šių subjektų veiklą reglamentuojantys teisės aktai; priverstinė hipoteka gali būti nustatoma jau įkeistam nekilnojamajam daiktui. CK 4.187 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad priverstinė hipoteka įsigalioja nuo jos įregistravimo Hipotekos registre momento.

47Įkeitimas – daiktinė teisė į svetimą kilnojamąjį turtą ir turtines teises, kuria užtikrinamas esamo ar būsimo turtinio įsipareigojimo įvykdymas (CK 4.198 straipsnio 1 dalis). Įkeitimas gali būti sutartinis arba priverstinis (CK 4.199 straipsnio 1 dalis). CK 4.199 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad priverstiniam įkeitimui, kuris atsiranda įstatymų, teismo sprendimo ar įgaliotos institucijos (pareigūno) sprendimo pagrindais, mutatis mutandis (liet. pakeitus tai, ką reikia pakeisti, su atitinkamais pakeitimais ateityje) taikomos šios knygos nuostatos, reglamentuojančios priverstinę hipoteką.

48Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – ir MAĮ) 33 straipsnyje nustatytos mokesčių administratoriaus teisės, tame tarpe teisė taikyti mokestinės prievolės įvykdymo užtikrinimo būdus (MAĮ 33 straipsnio 15 punktas). Pagal MAĮ 95 straipsnio 1 dalies 4 punktą mokestinės prievolės įvykdymo užtikrinimo būdai yra hipoteka ar įkeitimas. Teisiniai santykiai dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų apskaičiavimo, sumokėjimo ir priverstinio išieškojimo reglamentuojami specialiu įstatymu – Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu (toliau – ir VSDĮ). VSDĮ 20 straipsnio 3 dalies 2 punktas VSDFV teritoriniams skyriams skolai užtikrinti suteikia teisę kreiptis dėl draudėjo ar draudėjo skolininko, praleidusio skolos grąžinimo draudėjui terminą, turto, o patikrinimo metu surinktų dokumentų ir kitų įrodymų pagrindu nustačius, kad draudėjo piniginės sumos yra pas kitą draudėją, – ir tokio draudėjo turto priverstinės hipotekos ar įkeitimo įregistravimo Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. VSDĮ 40 straipsnio 3 dalies 1 punktas VSDFV teritorinių skyrių direktoriams ir jų pavaduotojams suteikia teisę priimti sprendimą dėl draudėjo turto priverstinės hipotekos (įkeitimo) nustatymo, pakeitimo ir pabaigos, taip pat dėl skolos išieškojimo iš priverstine hipoteka įkeisto turto.

49ĮRĮ 1 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad restruktūrizavimo metu įstatymų nuostatos, kurios reglamentuoja įmonės veiklą, įmonės kreditorių reikalavimų (jų dalies) atsisakymą, prievolių vykdymo terminų atidėjimą, privalomųjų įmokų mokėjimą, taikomos tiek, kiek šis įstatymas nenustato kitaip. ĮRĮ 7 straipsnio 10 punkte nustatyta, kad nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo įmonė įgyja restruktūrizuojamos įmonės statusą; restruktūrizuojamos įmonės statusas ir jo įgijimo data yra Juridinių asmenų registro duomenys. Nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos draudžiama vykdyti visas pinigines prievoles, neįvykdytas iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, įskaitant palūkanų, netesybų ir privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nustatyti priverstinę hipoteką, servitutus, uzufruktą, įskaityti reikalavimus, įkeisti, parduoti ar kitaip perduoti įmonės turtą, reikalingą įmonės veiklai tęsti (ĮRĮ 8 straipsnio 1 punktas). ĮRĮ 8 straipsnio 4 punkte įtvirtinta, kad nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos restruktūrizuojama įmonė moka visas einamąsias įmokas. Pagal ĮRĮ 2 straipsnio 9 dalį restruktūrizuojamos įmonės einamosios įmokos yra visi įmonės ūkinei komercinei veiklai užtikrinti reikalingi mokėjimai ir įmokos, įskaitant ir privalomąsias, kurios mokamos įmonės restruktūrizavimo metu, pradedant nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, o pagal aptariamo straipsnio 8 dalį privalomosios įmokos yra Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymų nustatyti mokesčiai ir įmokos. Teismas turi teisę iki nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos priimti iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsiradusius kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti praleidus šio straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis (ĮRĮ 23 straipsnio 3 dalis).

50Teisėjų kolegija, įvertinusi aptartą teisinį reguliavimą, konstatuoja, kad valstybinio socialinio draudimo įmokos yra privalomosios, tai einamosios valstybinio socialinio draudimo įmokos privalo būti mokamos nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos. Nei ĮRĮ, nei CK, nei VSDĮ nenustato draudimo reikalavimus, kurie atsirado po to, kai įsiteisėja nutartis iškelti restruktūrizavimo bylą, tenkinti įprasta tvarka, o netenkinus tokių reikalavimų – įmonės atžvilgiu taikyti įstatymų numatytus skolų užtikrinimo būdus.

51Byloje nėra ginčo, kad įsiskolinimai, kurių užtikrinimui skundžiamais VSDFV Klaipėdos skyriaus sprendimais nustatyta priverstinė hipoteka ir įkeitimas, atsirado po restruktūrizavimo bylos iškėlimo nemokant einamųjų valstybinio socialinio draudimo įmokų. Atsižvelgus į tai, darytina išvada, kad pareiškėja neteisingai interpretuoja ĮRĮ nuostatas, teigdama, jog pareiškėjos nuosavybės teise valdomam turtui VSDFV Klaipėdos skyrius negalėjo taikyti priverstinės hipotekos ir įkeitimo po to, kai jai įsiteisėjusia nutartimi buvo iškelta restruktūrizavimo byla. Pareiškėjai buvo nustatyta skola VSD fondo biudžetui, VSDFV Klaipėdos skyrius pagal jam suteiktą kompetenciją turėjo teisę priimti ginčijamus sprendimus nustatyti priverstinę hipoteką nekilnojamajam turtui ir įkeitimą kilnojamajam turtui. Nustatydamas privertinę hipoteką ir priverstinį turto įkeitimą, VSDFV Klaipėdos skyrius nepažeidė CK, ĮRĮ bei VSDĮ nustatytų reikalavimų, įskaitant ir ĮRĮ 8 straipsnio 1 punkte įtvirtintą draudimą, todėl nėra pagrindo teigti, kad atsakovas šiuo aspektu elgėsi nesąžiningai kitų kreditorių atžvilgiu. Šie atsakovo veiksmai nelaikytini netinkamu jo teisių įgyvendinimu ar kitų kreditorių interesų pažeidimu. Be to, kaip minėta, šiuo metu situacija apskritai yra pasikeitusi, nes pagal teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis restruktūrizavimo byla nutraukta.

52Dėl įkeisto turto verčių

53Pareiškėja, ginčydama skundžiamus sprendimus, nurodo, kad įkeisto turto vertė yra didesnė už hipoteka ir įkeitimu užtikrinamų reikalavimų sumą ir kad nėra duomenų, patvirtinančių, kaip buvo nustatyta turto vertė.

54Iš VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų (registro Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - )), atsakovo atsiliepimo bei kitų byloje pateiktų dokumentų matyti, kad VSDFV Klaipėdos skyriaus 2016 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. ĮAS-6E-346 „Dėl UAB Pajūrio mėsinės turto priverstinės hipotekos“, 2017 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. SHI-9 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės turto priverstinės hipotekos“, 2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. SFI-11 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės turto priverstinio įkeitimo“, 2017 m. gegužės 2 d. sprendimą Nr. SHI-34 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės turto priverstinės hipotekos“ nustatyta priverstinė hipoteka ir įkeitimas yra pirminiai, t. y. 161 482,94 € (85 752,43 € + 25 821,12 € + 19 792,67 € + 30 116,72 €) bendros skolos VSD fondo biudžetui grąžinimo užtikrinimui nustatyta priverstinė pirminė hipoteka ir įkeitimas pareiškėjos turtui, kurio bendra vertė 107 501,00 € (46 050,00 € + 15 422,00 € + 36 791,00 € + 9 238,00 €). Taigi, pirmine hipoteka ir įkeitimu įkeisto turto bendra vertė yra mažesnė už užtikrinamų reikalavimų bendrą sumą. Pažymėtina, kad tik sprendimu Nr. SFI-11 priverstinai įkeisto kilnojamojo turto bendra vertė (36 791,00 €) yra didesnė už užtikrinamų reikalavimų bendrą sumą (19 792,67 €).

55Taip pat matyti, kad VSDFV Klaipėdos skyriaus 2017 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. SHI-15 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės turto priverstinės hipotekos“ ir 2017 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. SHI-16 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Pajūrio mėsinės turto priverstinės hipotekos“ nustatyta priverstinė hipoteka yra antrinė, t. y. 111 573,55 € (85 752,43 € + 25 821,12 €) bendros skolos VSD fondo biudžetui grąžinimo užtikrinimui nustatyta priverstinė antrinė hipoteka pareiškėjos turtui, kurio bendra vertė 194 204,00 € (129 926,00 € + 64 278,00 €). Taigi, šiais sprendimais antrine hipoteka įkeisto turto vertė (tiek bendrai, tiek atskirai pagal sprendimus) yra didesnė už užtikrinamų reikalavimų sumą, tačiau atsakovas atsiliepime nurodo šiam turtui jau anksčiau nustatyta priverstinė hipoteka VSDFV direktoriaus pavaduotojo 2016 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. ĮAS-6E-83, 2016 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. ĮAS-6E-131, 2016 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. ĮAS-6E-206 139 442,23 € (65 608,79 € + 26 181,02 € + 47 652,42 €) bendros skolos VSD fondo biudžetui grąžinimo užtikrinimui. Šias aplinkybes patvirtina ir minėti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai.

56Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (toliau – ir TVVPĮ) 2 straipsnio 11 punkte sąvoka vertė apibrėžiama kaip turto arba verslo naudingumo tam tikru metu matas, nustatytas pagal atitinkamą turto arba verslo vertinimo metodą. Rinkos vertė – tai apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti parduotas turtas vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį sandorį tarp norinčių parduoti ir pirkti turtą asmenų po šio turto tinkamo pateikimo į rinką, jeigu abi sandorio šalys veiktų dalykiškai, be prievartos ir nesaistomos kitų sandorių bei interesų (TVVPĮ 2 straipsnio 10 punktas), o kaina – tai pinigų suma, kuri yra paprašyta, pasiūlyta ar sumokėta už prekes (paslaugas) ar kitą turtą (TVVPĮ 2 straipsnio 20 punktas). Sąvoka „vertė” vartotina kalbant apie daikto naudingumą tam tikru momentu (pvz., jį areštuojant), o „kaina” – tai varžytynių ar kitokio turto perleidimo metu paprašyta pinigų suma, kuri nustatoma atsižvelgiant į turto vertę (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 3 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-532/2007).

57Pagal CK 4.192 straipsnio 7 dalį antstoliui pradėjus priverstinio išieškojimo procedūrą, įkeistas daiktas hipotekos kreditoriaus pasirinkimu gali būti parduodamas iš viešųjų varžytynių arba perduodamas kreditoriui administruoti, išskyrus įmonės hipotekos ir svetimo turto hipotekos atvejus. Lietuvos respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 718 straipsnyje nurodyta, kad pirmosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro 80 proc. antstolio įkainotos turto kainos, pagal CPK 722 straipsnio 1 dalį antrosios varžytynės vyksta tokiomis pačiomis sąlygomis ir tvarka kaip ir pirmosios varžytynės su ta išimtimi, kad antrosiose varžytynėse parduodamo turto nustatoma pradinė kaina sudaro 60 proc. antstolio įkainotos turto kainos.

58Teisėjų kolegija, įvertinusi aptartas teisės aktų nuostatas, daro išadą, kad priverstinės hipotekos ir įkeitimo nustatymo metu nėra galimybių nustatyti tikslios įkeisto turto būsimos pardavimo kainos. Tiksli įkeisto daikto vertė paaiškėja tik pardavus jį varžytynėse. Kreditoriaus (atsakovo) interesams esminę reikšmę turi iš varžytinių parduodamo turto reali kaina ir užtikrintų reikalavimų suma. Manytina, jog vykdymo proceso eigoje, kai kurio turto (pvz., automobilių) vertė gali ir mažėti, tuo pačiu mažėti ir gauta kaina. Be to, antrinė hipoteka (įkeitimas) yra jau vieną kartą įkeisto daikto ar turtinės teisės įkeitimas dar kartą. Pagal CK 4.193 straipsnio 2 dalį, kai daiktas įkeistas kelis kartus, hipotekos kreditorių reikalavimai patenkinami pagal hipotekos įregistravimo Hipotekos registre laiką eilės tvarka. Antrinė daikto hipoteka kreditoriui negarantuoja, kad jo reikalavimai bus visiškai ar iš dalies patenkinti pardavus turtą, kadangi pirmiau bus tenkinami pirmine hipoteka užtikrinti reikalavimai. Pažymėtina ir tai, kad hipoteka užtikrinamas esamos ar būsimos turtinės prievolės įvykdymas (CK 4.170 straipsnio 1 dalis). Byloje nėra ginčo dėl to, kad pareiškėjos skola VSDFV kiekvieną mėnesį didėjo.

59Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovas, nustatydamas antrinę hipoteką bei nustatydamas įkeitimą kilnojamam turtui (automobiliams) ir pasirinkęs turtą, kurio rinkos vertė yra didesnė nei užtikrinami reikalavimai, šiuo atveju nepažeidė imperatyvių teisės aktų nuostatų, nes įkeisto turto vertė iš esmės nėra ženkliai didesnė (galimai yra net mažesnė) nei užtikrinamų reikalavimų suma. Šiuo atveju skolininko (pareiškėjo) teisės ir teisėti interesai inter alia nėra pažeidžiami. Įvertinus visumą nustatytų aplinkybių ir taikytiną teisinį reguliavimą, konstatuotina, jog dalyje skundžiamų sprendimų (sprendimai Nr. SFI-11, SHI-15, SHI-16) nurodyta turto vertė yra didesnė už priverstine hipoteka ir įkeitimu užtikrinamų reikalavimų sumą, tačiau šis dydžio neatitikimas laikytinas formaliu ir iš esmės nepažeidžiančiu pareiškėjos teisių ir jos teisėtų interesų.

60Pažymėtina ir tai, kad byloje pateikti valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai (registro Nr. ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - ), ( - )) patvirtina, jog pareiškėjos skundžiamuose VSDFV Klaipėdos skyriaus sprendimuose nurodytos nekilnojamojo turto vertės atitinka nurodytas šiuose išrašuose. VSDFV Klaipėdos skyrius atsiliepime nurodė, jog kilnojamojo turto (automobilių) vertė buvo nustatyta pagal pareiškėjos restruktūrizavimo plano projekte nurodytą transporto priemonių likutinę vertę ir atsižvelgus į duomenis interneto svetainėje www.autoplius.lt. Nėra pagrindo netikėti atsakove, kad buvo remiamasi transporto priemonių rinkos kainomis, nustatytomis iš viešųjų šaltinių. Toks pareiškėjos turto vertės nustatymo būdas neprieštarauja teisės aktų normoms, todėl pripažįstamas tinkamu. Atsakovo atsiliepime nurodyta, kad pareiškėjos restruktūrizavimo plano projekte pateiktais duomenimis kai kurio įkeisto kilnojamojo turto (automobilių) likutinės vertės yra ženkliai mažesnės nei nurodytos skundžiamuose sprendimuose. Pažymėtina, jog Lietuvos teismų informacinėje sistemoje matyti, kad restruktūrizavimo bylos procese 2017 m. balandžio 18 d. nurodyta pastaba, jog restruktūrizavimo plano projektas ir jo priedai pripažinti nevieša bylos medžiaga, nes šie duomenys atitinka komercinės (gamybinės) informacijos apibrėžimą, šių dokumentų neteikti susipažinti ar kopijuoti su bylą susipažįstantiems asmenims. Pareiškėja nenurodė kito objektyvaus būdo nustatyti jos turto vertę ir nepateikė duomenų, pagrindžiančių tai, kad priverstinai įkeičiamų objektų rinkos vertės yra žymiai didesnės nei nurodytos skundžiamuose sprendimuose.

61Dėl skundžiamų sprendimų atitikimo Viešojo administravimo įstatymo reikalavimams

62VSDFV yra viešojo administravimo subjektas. Ginčijami VSDFV Klaipėdos skyriaus sprendimai turi atitikti Viešojo administravimo įstatyme nustatytus individualiam administraciniam aktui nustatytus reikalavimus, t. y. individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės (licencijos ar leidimo galiojimo panaikinimas, laikinas uždraudimas verstis tam tikra veikla ar teikti paslaugas, bauda ir kt.) turi būti motyvuotos (VAĮ 8 straipsnio 1 dalis); individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka (VAĮ 8 straipsnio 2 dalis); individualus administracinis aktas turi būti pasirašytas jį priėmusio pareigūno ar valstybės tarnautojo arba viešojo administravimo subjekto vadovo, jo pavaduotojo ar įgalioto asmens ir patvirtintas antspaudu ir kai individualus administracinis aktas priimamas naudojantis valstybės informacinėmis sistemomis, jo pasirašymui ir patvirtinimui antspaudu prilyginamas patvirtinimas (autorizavimas) valstybės informacinėje sistemoje (VAĮ 8 straipsnio 1 dalis).

63Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje yra konstatavęs, kad VAĮ 8 straipsnio nuostatos reiškia, jog akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (pvz., išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-336/2011; 2010 m. lapkričio 15 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-15/2010, Administracinė jurisprudencija Nr. 20, 2010).

64CK 4.176 straipsnyje nustatyta, kad valstybės reikalavimams, atsirandantiems iš mokesčių ir valstybinio socialinio draudimo teisinių santykių, užtikrinti hipoteka nustatoma mokesčių administratoriaus ar VSD fondo administravimo įstaigos sprendimu, kuriame nurodomas daiktas, kuriam nustatoma priverstinė hipoteka, skolininkas – šio daikto savininkas, priverstinės hipotekos nustatymo pagrindas, priverstinės hipotekos terminas ir reikalavimo suma.

65Hipotekos ir įkeitimo taikymą reglamentuoja MAĮ 103 straipsnio, kurio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad mokesčių administratorius, siekdamas užtikrinti mokestinės prievolės įvykdymą, turi teisę priimti sprendimą dėl mokesčio mokėtojo turto priverstinės hipotekos (įkeitimo) nustatymo. Taikant priverstinę hipoteką yra nustatytas tik vienas reikalavimas – nedelsiant, ne vėliau kaip per 24 val. pateikti Hipotekos registrui informaciją (MAĮ 103 straipsnio 2 dalis). Reikalavimo iš anksto skolininkui pranešti apie ketinimą taikyti hipoteką nėra. Taikant hipoteką, šie duomenys po įregistravimo, kuris yra skubus, tampa vieši ir pareiškėjui prieinami. VSDĮ 40 straipsnio 9 dalis nustato, kad fondo administravimo įstaigų valstybės tarnautojai ar darbuotojai, įgyvendindami įstatymų jiems suteiktas teises ir eidami pareigas, atliekamus veiksmus įformina dokumentais; jų formas ir užpildymo tvarką nustato VSDFV direktorius.

66VSDFV teritorinių skyrių veiksmus tais atvejais, kai asmenys laiku nesumoka priskaičiuotų valstybinio socialinio draudimo įmokų, privalomojo sveikatos draudimo įmokų ar kitų įmokų, kurių administravimas pagal įstatymus yra priskirtas Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms, palūkanų, baudų arba delspinigių ar kitaip pažeidžia teisės normas, reglamentuojančias valstybinį socialinį draudimą ir privalomąjį sveikatos draudimą, nustato VSDFV direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V-32 „Dėl Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ (2016 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-713 redakcija) patvirtintos Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklės, kurių 18 priede nustatyta sprendimo dėl draudėjo turto priverstinės hipotekos/priverstinio įkeitimo forma.

67Teisėjų kolegija, įvertinusi ginčijamų sprendimų turinį, pažymi, kad šiuose individualiuose administraciniuose aktuose yra duomenys, kurių reikalauja įstatymų normos: sprendimuose nurodyti visi reikšmingi duomenys apie mokesčių mokėtoją (skolininką), apie kreditorių, apie priverstinės hipotekos (įkeitimo) objektą ir apie užtikrinamą reikalavimų sumą, taip pat teisinis tokio sprendimo priėmimo pagrindas. Kadangi visi ginčijami sprendimai yra elektroniniai dokumentai, tai iš į elektroninės bylos medžiagą pateiktų detalių metaduomenų matyti dokumento sudarytojas, dokumento pavadinimas (antraštė), dokumento registravimo data ir numeris, parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė, pareigos bei kiti duomenys. Tai, kad sprendimuose nėra duomenų, kokiais šaltiniais rėmėsi atsakovas, nurodydamas priverstinai įkeičiamo turto kainas (vertes), ir tai, kad juose yra nurodytas didesnės vertės turtas nei hipoteka užtikrinamų reikalavimų suma, teisėjų kolegijos vertinimu, nėra pagrindas juos pripažinti neatitinkančių VAĮ 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų.

68Dėl pareiškėjos reikalavimų

69Pareiškėja mokestinių prievolių neginčija. Įvertinus bylos įrodymų visumą, nustatyta, kad priverstinė hipoteka bei įkeitimas pareiškėjos nuosavybės teise valdomam kilnojamam ir nekilnojam turtui nustatyti pagrįstai. Konstatuotina, kad skundžiami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus sprendimai, kuriais nustatyta priverstinė hipoteka ir įkeitimas, bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimai, kurie priimti išnagrinėjus ginčą neteismine tvarka, yra teisėti ir pagrįsti, todėl nėra pagrindo pareiškėjos skundo jame nurodytų argumentų pagrindu tenkinti. Nenustatyti administracinių aktų panaikinimo pagrindai, numatyti ABTĮ 91 straipsnyje. Pareiškėjos skundas atmestinas kaip nepagrįstas, vadovaujantis ABTĮ 88 straipsnio 1 punktu.

70Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

71Pareiškėja prašo priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

72Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjos skundo reikalavimai netenkinti, laikytina, kad sprendimas priimamas ne pareiškėjos naudai, todėl prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, vadovaujantis ABTĮ 40 straipsniu ir 41 straipsnio 2 dalimi, atmestinas.

73Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 41 straipsnio 2 dalimi, 84-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi ir 133 straipsniu,

Nutarė

74Atmesti kaip nepagrįstą pareiškėjos restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio mėsinė“ skundą atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl sprendimų panaikinimo.

75Atmesti pareiškėjos prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

76Sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmus arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmų teisėjų kolegija,... 2. 2018-02-07 viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Pareiškėja RUAB „Pajūrio mėsinė“ (toliau – ir pareiškėja) teismo... 5. 1. panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos... 6. 1.1. 2016 m. spalio 31 d. sprendimą Nr. ĮAS-6E-346 „Dėl UAB Pajūrio... 7. 1.2. 2017 m. vasario 13 d. sprendimą Nr. SHI-9 „Dėl uždarosios akcinės... 8. 1.3. 2017 m. vasario 24 d. sprendimą Nr. SFI-11 „Dėl uždarosios akcinės... 9. 1.4. 2017 m. vasario 27 d. sprendimą Nr. SHI-15 „Dėl uždarosios akcinės... 10. 1.5. 2017 m. vasario 27 d. sprendimą Nr. SHI-16 „Dėl uždarosios akcinės... 11. 1.6. 2017 m. gegužės 2 d. sprendimą Nr. SHI-34 „Dėl uždarosios akcinės... 12. 2. panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės... 13. 2.1. 2017 m. gegužės 5 d. sprendimą Nr. (9.8) 1-2830 „Dėl skundo“;... 14. 2.2. 2017 m. birželio 14 d. sprendimą Nr. (9.8) 1-3751 „Pakartotiniai... 15. 3. priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 16. Pareiškėja nurodo, kad Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. birželio 7 d.... 17. Teigia, kad netinkamai atliktas materialaus ilgalaikio įkeičiamo turto... 18. Mano, kad skundžiami sprendimai neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo... 19. Atsakovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius... 20. Teigia, kad Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. birželio 7 d. nutartimi... 21. Paaiškina, kad nekilnojamojo turto vertė nustatyta remiantis valstybės... 22. Nurodo, kad remiantis ĮRĮ nuostatomis einamosios įmokos, įskaitant ir... 23. Atkreipia dėmesį į tai, jog Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio... 24. Trečiasis suinteresuotas asmuo VSDFV atsiliepimo į pareiškėjos skundą... 25. Atsakovo atstovė teismo posėdžio metu atsiliepimą į pareiškėjos skundą... 26. Pareiškėjos ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovai į teismo posėdį... 27. Teismas konstatuoja:... 28. Byloje kilo ginčas dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 29. Faktinės bylos aplinkybės... 30. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų ir byloje pateiktų... 31. Klaipėdos apygardos teismas 2017 m. balandžio 25 d. nutartimi,... 32. Valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos juridinių asmenų... 33. Iš byloje pateiktų dokumentų nustatyta, kad VSDFV Klaipėdos skyriaus:... 34. 1) 2016 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. ĮAS-6E-346 „Dėl UAB Pajūrio... 35. 2) 2017 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. SHI-9 „Dėl uždarosios akcinės... 36. 3) 2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. SFI-11 „Dėl uždarosios akcinės... 37. 4) 2017 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. SHI-15 „Dėl uždarosios akcinės... 38. 5) 2017 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. SHI-16 „Dėl uždarosios akcinės... 39. 6) 2017 m. gegužės 2 d. sprendimą Nr. SHI-34 „Dėl uždarosios akcinės... 40. Iš byloje pateiktų dokumentų taip pat nustatyta, kad VSDFV:... 41. 1) 2017 m. gegužės 5 d. sprendimu Nr. (9.8) 1-2830 „Dėl skundo“... 42. 2) 2017 m. birželio 14 d. sprendimo Nr. (9.8) 1-3751 „Pakartotiniai skundai... 43. Dėl teisės taikyti priverstinę hipoteką ir įkeitimą po restruktūrizavimo... 44. Pareiškėja teigia, kad VSDFV Klaipėdos skyrius neturėjo teisės... 45. Skundžiami VSDFV Klaipėdos skyriaus, kuriais nustatyta priverstinė hipoteka... 46. Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (toliau – ir CK) hipoteka –... 47. Įkeitimas – daiktinė teisė į svetimą kilnojamąjį turtą ir turtines... 48. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – ir MAĮ)... 49. ĮRĮ 1 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad restruktūrizavimo metu įstatymų... 50. Teisėjų kolegija, įvertinusi aptartą teisinį reguliavimą, konstatuoja,... 51. Byloje nėra ginčo, kad įsiskolinimai, kurių užtikrinimui skundžiamais... 52. Dėl įkeisto turto verčių... 53. Pareiškėja, ginčydama skundžiamus sprendimus, nurodo, kad įkeisto turto... 54. Iš VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko... 55. Taip pat matyti, kad VSDFV Klaipėdos skyriaus 2017 m. vasario 27 d. sprendimu... 56. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (toliau – ir TVVPĮ) 2... 57. Pagal CK 4.192 straipsnio 7 dalį antstoliui pradėjus priverstinio... 58. Teisėjų kolegija, įvertinusi aptartas teisės aktų nuostatas, daro išadą,... 59. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovas, nustatydamas antrinę hipoteką bei... 60. Pažymėtina ir tai, kad byloje pateikti valstybės įmonės Registrų centro... 61. Dėl skundžiamų sprendimų atitikimo Viešojo administravimo įstatymo... 62. VSDFV yra viešojo administravimo subjektas. Ginčijami VSDFV Klaipėdos... 63. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje yra... 64. CK 4.176 straipsnyje nustatyta, kad valstybės reikalavimams, atsirandantiems... 65. Hipotekos ir įkeitimo taikymą reglamentuoja MAĮ 103 straipsnio, kurio 1... 66. VSDFV teritorinių skyrių veiksmus tais atvejais, kai asmenys laiku nesumoka... 67. Teisėjų kolegija, įvertinusi ginčijamų sprendimų turinį, pažymi, kad... 68. Dėl pareiškėjos reikalavimų... 69. Pareiškėja mokestinių prievolių neginčija. Įvertinus bylos įrodymų... 70. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 71. Pareiškėja prašo priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.... 72. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjos skundo reikalavimai netenkinti,... 73. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 74. Atmesti kaip nepagrįstą pareiškėjos restruktūrizuojamos uždarosios... 75. Atmesti pareiškėjos prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 76. Sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...