Byla 1-622-634/2012

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Giedrius Endriukaitis, sekretoriaujant Astai Šliužaitei, Vaidai Višinskaitei, Aurelijai Urbšaitytei, dalyvaujant prokurorui Dariui Dziegoraičiui, nukentėjusiajam T. K., jo atstovui advokatui R. A., kaltinamajam R. R., jo gynėjui advokatui M. Š., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje R. R., gim. ( - ) Kauno m., asmens kodas ( - ) lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, išsituokęs, aukštojo išsilavinimo, dirbantis pagal autorines sutartis, gyv. ( - ), Kaune, neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 187 str. 1 d., 138 str. 2 d. 8 p.,

Nustatė

2kaltinamasis R. R. 2011 m. kovo mėn. 12 d., apie 21.30 val., Kaune, prie Savanorių pr. namo Nr. 254, su koja įspyrė į automobilio kairės pusės ratą ir sparną, tokiu būdu apgadino T. K. priklausantį automobilį „BMW 318“ valstybinis numeris ( - ) tuo padarydamas 710,88 litų turtinę žalą, tęsdamas savo nusikalstamus veiksmus, panaudojo nukentėjusiojo T. K. atžvilgiu fizinį smurtą, t. y. nukentėjusiajam priėjus prie automobilio kumščiu sudavė jam vieną kartą į pilvo sritį ir vieną kartą kumščiu sudavė į veidą, padarydamas poodines kraujosruvas veide, muštines žaizdas dešinės akies vokuose, odos nubrozdinimus kairiame delne, dešiniame kelyje, dešinės akies tinklainės atšokimą, tuo sukėlė nukentėjusiajam T. K. nesunkų sveikatos sutrikdymą.

3Kaltinamasis R. R. kaltę pripažino ir parodė, kad tai vyko 2011 m. kovo 12 d., labai dėl to apgailestauja, dar kartą atsiprašo nukentėjusiojo. Buvo savaitę laiko sirgęs, gal nesusivaldė. Buvo aplankyti vaiką, apie 21 val. 30 min. išėjo iš vaiko, išėjęs į aikštelę iš 248 - to namo iš karto atsisėdo į savo mašiną, kuri stovėjo kairėje pusėje, pamatė, kad negali išvažiuoti. Toje vietoje paprastai kas nors sustodavo tik trumpam - tam, kad kažką įneštų ar panašiai. Truputį palaukė, niekas nepasirodė. Automobiliu grįžo atgal, pastatė į aikštelę, kad nesusidarytų grūstis ir laukė automobilio savininko. Praėjo viena moteris, kuri piktinosi tokiu įžūlumu, išėjęs vienas vyras patarė įjungti signalizaciją. Iš pradžių pajudino ranka, bet signalizacija neįsijungė, tada pajudino ratą, bet pasigirdo tik pyptelėjimas. Nurodo, kad ratą bandė judinti su koja ir tai nebuvo spyrimas - spirti nelabai gali, nes kelias išoperuotas, išimtas diskas, klubas padėvėtas, todėl stipraus smūgio suduoti negali. Praėjo ilgokai laiko, tada pamatė ateinantį nukentėjusįjį. Iš kur nukentėjęs atėjo, pateikė nuotraukas. Nukentėjusiojo paklausė, ar jis įsivaizduoja, kur pastatė automobilį. Nukentėjęs jo neatsiprašė, o pasiuntė „toliau“, pasakė „čiuožk“. Tada kažkaip nesusivaldė, sudavė nukentėjusiajam į pilvą, nukentėjęs slystelėjo. Paskui norėjo dar kartą duoti į pilvą, nukentėjęs pasilenkė ir jis pataikė į veidą. Nukentėjęs susiėmė už akies, atsisėdo. Jis labai išsigando, susijaudino, pakėlė nukentėjusįjį, atrėmė į ten stovėjusį automobilį, atsiprašė ir pasiūlė nuvežti į ligoninę ar iškviesti greitąją. Iš karto paskambino sūnui, kad sūnus išeitų. Norėjo atsiprašyti nukentėjusiojo, susitaikyti, bet nukentėjusysis visiškai nenorėjo kalbėtis ir paskui staigiai pradėjo bėgti. Jis jam sakė, kad nebėgtų, palauktų, kad pašnekėtų, bet nukentėjusysis nubėgo. Sūnui iš karto pasakė, kad skambintų į policiją. Sūnus paskambino policijai, pranešė, kad buvo konfliktas, sužeistas žmogus, bijojo, kad nukentėjusiajam niekas neatsitiktų. Policija labai greitai atvažiavo, jis papasakojo visas aplinkybes, parodė vietą. Toje aikštelėje neįmanoma nerasti vietos kur pastatyti automobilį, ten yra daug vietos. Tuo metu net šonuose buvo vietos. Jis matė, kad buvo viena vieta šalia jo ir viena vieta priekyje. Todėl buvo pasipiktinę, jog žmogus buvo užblokavęs vienintelį įvažiavimą - nepravažiuotų nei greitoji, nei gaisrinė. Po to kaip tik kieme vyko gaisras. Šias aplinkybes nurodė policijos pareigūnams. Padarė didelę klaidą, reikėjo paskambinti policijai ir susivaldyti. Pareigūnai sakė, kad jie būtų tą žmogų nubaudę. Buvo nemiegojęs po gripo, tiesiog viskas taip išėjo emociškai. Kartais tokiais atvejais sunku susivaldyti, dėl to labai apgailestauja. Kiek galėjo, iš karto padengė nukentėjusiojo gydymo išlaidas. Buvęs jo advokatas kreipėsi į nukentėjusiojo advokatą dėl žalos atlyginimo, bet jis neatsakė. Nukentėjusiojo pasakojimas, kad jis jį vijosi iki Taikos prospekto, labai keistas, nes jis tuo metu kalbėjosi su policijos pareigūnais. Teritorinei ligonių kasai iš karto sumokėjo sumą, apie kurią gavo informaciją - 1287,56 litus. Atsakymo dėl kitos žalos atlyginimo negavo. Papildomo ieškinio neginčija, už gydymą pasiruošęs viską sumokėti. Tikslas buvo pajudinti automobilį tam, kad įsijungtų signalizacija. Posėdyje sakė, kad yra tik viena pėda ant automobilio. Tada nukentėjusysis pasitaisė, kad matė, kaip jis spyrė tik vieną kartą, nors iš pradžių sakė, kad spyrė kelis kartus. Kaltinimas dėl to sparno yra dėl to, kad jis viską prisipažino, norėjo susitaikyti. Nurodo, kad pas sūnų atvažiuoja dažnai, nė karto nėra matę, kad taip būtų pastatytas automobilis. Pripažįsta, kad sudavė du smūgius nukentėjusiajam - į pilvo sritį ir vieną į veido sritį. Policija atvyko pagal jo iškvietimą, sūnaus telefone yra užfiksuotas skambutis. Domėjosi, kokius sužalojimus padarė nukentėjusiajam. Nurodo, kad tiksliai negali pasakyti, kiek laiko laukė, kol nukentėjusysis atėjo patraukti mašinos, galbūt apie 10 minučių. Nukentėjusiojo gyvenamoji patalpa ir vieta, kur buvo pastatytas automobilis, yra 70 – 80 metrų atstumu, reikia pereiti per visą aikštelę. Jei žmogui skuba, galėjo automobilį pastatyti prie savo namo. Yra pasiruošęs atlyginti turtinę žalą nukentėjusiajam, gali iškart jam atlyginti grynaisiais bent dalį. Jam sutrukdė tai, kad nežinojo banko sąskaitos, kur sumokėti. Nurodo, kad visiškai sutinka su ieškiniu dėl turtinės žalos, nesutinka dėl neturtinės žalos dydžio - 60000 litų. Kiek jam yra tekę šnekėti su medikais ir pagal precedentus turėtų būti kažkur apie 8000 litų.

4Nukentėjusysis T. K. parodė, kad tą vakarą vyko futbolo varžybos, po kurių apie 21.30 val. važiavo namo, ketino greitai susitikti su draugais. Trumpam grįžo namo pasidėti daiktų ir pasiimti raktus nuo patalpos, kur ketino vykti. Pamatė, kad kieme nėra vietų, įvažiavimas prie jo namų buvo dalinai užstatytas, todėl nusprendė palikti automobilį toje vietoje. Pasiėmęs tašę nubėgo iki namų, pasiėmė raktus ir kuprinę, parbėgo atgal, jo manymu užtruko 3 min. Suprato, kad užstatė automobilį, bet jų kieme tai yra normalu. Pamatė, kad kaltinamasis spiria į jo automobilio buferį, paprašė, kad nespardytų. Kaltinamasis nieko jo neklausė, agresyviai suėmė už rankos, trenkė į pilvą. Jis suklupo, bandė keltis. Paskui gavo antrą smūgį, po jo nukrito, buvo aptemę akyse, šiek tiek buvo praradęs sąmonę. Kai atsipeikėjo, kažkas buvo šaukiama apie automobilio užstatymą. Pamatė, kad nemato viena akimi, buvo didelis šokas. Kaltinamasis jam padėjo atsikelti. Suprato, jog kraujuoja. Bandė iškviesti pagalbą, policiją, bet jam buvo neleidžiama to daryti, tik išgirdo operatorės balsą ir pokalbis buvo nutrauktas. Kaltinamasis siūlė atlyginti padarytą žalą, siūlė pinigų. Jis vis tiek bandė išsikviesti policiją. Prasidėjo apsistumdymai, bandė kviestis pagalbą, lipti į automobilį, bet buvo neleidžiama. Buvo siūlymas vežti į greitąją, tačiau kaltinamasis to nesiėmė. Sakė palaukti sūnaus, nors jam tikrai nebuvo skambinta, nes tuo metu ten niekas neskambino, išskyrus jį patį. Kažkoks asmuo buvo atėjęs į kiemą, nežino, ar tai kaltinamojo sūnus. Tada nusprendė bėgti, bėgo iki Versmės vidurinės mokyklos stadiono. Tuo metu bandė kviesti policiją, bet drebėjo rankos, todėl nepavyko. Nubėgo iki parduotuvės „Samsonas“, paprašė apsaugos iškviesti pagalbą, jie tai padarė. Jo pirmas skambutis buvo draugams, su kuriais turėjo susitikti, antras skambutis buvo policijai. Atvažiavo policija, po to nuvažiavę į kiemą patraukė automobilį. Kaltinamasis melagingai parodė, kad sakė „čiuožk“, jis taip nesakė. Kaltinamasis sūnui neskambino, nes jis ne iš karto pradėjo bėgti, įvykis kieme truko gal 5 min., kol nubėgo iki „Samsono“, taip pat užtruko apie 5 min. Nurodo, kad iš pat pradžių greitoji pagalba jam suteikė pirmąją pagalbą. Atvažiavęs su draugais į įvykio vietą, matė kaltinamojo sūnų, paties kaltinamojo nematė. Policininkai jam pasakė, kad daugiau taip nestatytų automobilio. Kaltinamasis siūlė nuvežti jį į greitąją pagalbą, bet pats to nepadarė, sakė laukti jo sūnaus. Atėjo trečias asmuo, kaip suprato, kaltinamojo sūnus, kurio jis nepažįsta. Iš tos vietos bėgo, nes nebuvo imtasi jokių veiksmų ir negalėjo iškviesti policijos, su kiekvienu numerio rinkimu buvo atiminėjamas telefonas. Telefono neatėmė, bet buvo atjungtas pokalbis, buvo apkabintas, buvo imama už rankos. Turtinė žala susideda iš jo gydymo, yra čekiai ir sąskaitos iš gydymo įstaigų, pirktų vaistų, lęšių akims, yra kvitai, automobilio tvarkymo, išlaidų kurui, kurios susidarė, kai turėjo vykti į gydymo įstaigas. Neturtinės žalos prašo 60000 litų todėl, kad negali daryti tai, ką visą gyvenimą veikė - negali užsiimti jokiu sportu, dalinai ta akimi nemato, akis sužalota nepataisomai, dešinėje pusėje matosi juodos dėmės. Naktį negali vairuoti netgi su akiniais. Nurodo, kad ta akimi kažkiek mato, bet akis yra užakusi. Žino, kad įvažiavimo į kiemą negalima užstatyti. Automobilį paliko prie kito namo, nes buvo problemiška įvažiuoti prie savo įėjimo, lengviau buvo nubėgti. Avarinių ženklų nebuvo įjungęs. Kaltinamasis teismo posėdžio metu atsiprašė, įvykio metu neatsiprašė, nieko panašaus neminėjo. Kai jį mušė, įvykio vietoje buvo du žmonės: kaltinamasis ir liudytojas, kaltinamojo sūnus atėjo vėliau. Atstumas nuo automobilio iki jo namų yra apie 30 metrų. Nesuteikė galimybės kaltinamajam atlyginti dalį žalos, nes teismas išaiškins, kaip atsiskaityti, kai teismas nuspręs, pateiks banko sąskaitą. Grynais pinigais taip pat nesutinka priimti žalos atlyginimo. Žala yra ne piniginė, nori, kad kaltinamajam bausmė būtų skirta pagal įstatymus.

5Liudytojas M. R. parodė, kad nukentėjusįjį pažįsta, nes jis yra jo kaimynas, žinojo jo vardą. Praeitais metais, kovo 10 ar 12 d., pas jį atvažiavo tėvas R. R.. Tai buvo vakare. Jis tėvą išlydėjo iki namo laiptinės durų, grįžo namo ir po 5 - 10 min. sulaukė skambučio, kur tėvas pakvietė išeiti į lauką. Matė nukentėjusįjį, girdėjo, kaip tėvas jo atsiprašinėjo, nukentėjusysis buvo sužeistas. Tėvas siūlė kviesti greitąją pagalbą, bet nukentėjusysis atsisakė, paskui nukentėjusysis pabėgo. Įvykio vietoje dar buvo kaimynas, kurio vardo nežino, paskui jis pasišalino. Nukentėjusiajam buvo sužalota veido sritis, atrodo kairėje pusėje, nematė, ar nukentėjusysis kraujavo. Jam tai buvo panašiau į mėlynę. Nukentėjusysis atsisakinėjo siūlomos pagalbos. Tėvas vijosi jį iki namo kampo. Atvyko policija, pirma - jų iškviestas ekipažas, o paskui - kitas, kuris atvežė nukentėjusįjį. Siūlė kviesti greitąją ar nuvežti nukentėjusįjį į priimamąjį. Tėvo automobilis nebuvo normaliai pastatytas aikštelėje, o buvo išsukęs iš aikštelės, užkurtu varikliu. Nukentėjusysis vartojo tokius necenzūrinius žodžius kaip „atsipisk nuo manęs“. Tėvas jų negirdėjo, nes buvo susijaudinęs. Jų kieme niekada nematė nieko panašaus, kad būtų taip užstatytas išvažiavimas.

6Liudytojas A. S. parodė, kad visų įvykio aplinkybių nematė. Jo buto langas yra tiesiai priešais tą aikštelę. Iki atvyko policija, nieko nematė. Pamatęs kieme pareigūnus, atkreipė dėmesį. Viena laisva vieta prie kanalizacijos šulinio tikrai buvo. Nežino, ar ten galima pastatyti automobilį, reikia žiūrėti į jo gabaritus. Automobiliai ant išvažiavimo būna pastatomi labai retai, tik išleidžiant arba įlipant žmogui.

7Liudytoja R. R. parodė, kad kaltinamasis R. R. yra jos buvęs sutuoktinis, su juo kartu negyvena, tačiau jis dažnai atvyksta aplankyti savo sūnaus. 2011 m. kovo 12 d. R. R. buvo atvažiavęs aplankyti sūnaus, adresu Savanorių pr. 248 - 5, Kaune. Tuo metu ji buvo namie, visi kartu bendravo, žiūrėjo televizorių. Apie 21.00 val. R. R. pasiskundė, kad blogai jaučiasi ir turi važiuoti namo pailsėti. Ji nustebo, kad taip ankstokai, tačiau jis vis vien išsiruošė. Po kurio laiko susijaudinęs sūnus jai pranešė, kad jam skambino tėtis ir jis lekia į kiemą. Ji užlipo į antrą aukštą ir pamatė bėgantį sūnų per kiemą link priešais esančio namo. Ji susijaudinusi taip pat susiruošė į kiemą. Išbėgusi į kiemą pamatė, kad tiek kairėje pusėje, tiek dešinėje pusėje buvo tuščių vietų, o prie įvažiavimo į kiemą susigrūdimas. Pagalvojo, kad įvyko avarija, priėjo arčiau ir prie pirmos laiptinės pamatė, kad nukentėjusysis rankomis užsidengęs veidą, o R. R. stengiasi jį įtikinti nuvežti jį į klinikas. Nukentėjusysis išsisukinėjo ir paspruko už namo kampo, o R. R. šaukdamas „palauk, palauk aš tave nuvešiu jį nusivijo“. Nepavijus nukentėjusiojo, R. R. grįžo atgal. Nurodo, kad aikštelėje buvo laisvų vietų maždaug per vidurį iš kairės ir dešinės. Tokiu būdu įvažiavimas į namo kiemą buvo užstatytas pirmą kartą. Kaltinamasis negrasino sužaloti nukentėjusiojo. Ji tik girdėjo, kad kaltinamasis sakė, jog nukentėjusįjį nuveš į klinikas. Aplinka tikrai nebuvo agresyvi. Vėliau buvo nuėjusi į nukentėjusiojo namus, namuose rado nukentėjusiojo močiutę. Nukentėjusiojo močiutė yra jos buvusio klasioko mama ir ją labai gerai pažinojo. Ji buvo sutikta labai piktai, tačiau vis vien bandė su ja pasikalbėti, siūlė tartis dėl žalos atlyginimo, bet nepavyko. Jaunuolis pasižymėjo kaip visiškai ignoruojantis kaimynus, nesugebantis net pasisveikinti.

8Liudytoja J. K. parodė, kad kaltinamojo R. R. nepažįsta, nukentėjusysis T. K. yra jos anūkas. 2011 m. kovo 12 d. anūkas į namus grįžo po futbolo rungtynių, jis labai skubėjo, pabuvo ne ilgiau 2 min. ir išlėkė. Ką jis veikė per tas 2 min. ji nematė, gal būt persirengė ir išėjo. Anūkas paminėjo, kad iš Anglijos yra atvažiavęs jo draugas ir, kad jis gali užtrukti. Ar su savimi jis pasiėmė kažkokių daiktų, ji nežino. Apie įvykį sužinojo tada, kai anūkas jai paskambino iš ligoninės. Jis pasakė, kad nepergyventų, yra sumuštas ir greitai grįš namo. Į namus jis grįžo tą pačią dieną, atrodė labai baisiai. Anūkas pasakė, kad jį užpuolė, trenkė į akį ir norėjo atimti mobilųjį telefoną, tačiau jis pabėgo ir paskambino į policiją. Po įvykio pas ją buvo atėjusi moteriškė, kuri norėjo pakalbėti su jos anūku, tačiau ji jai pasakė, kad anūkas po darbo grįš vėliau. Jos paklausus, ar ji sužalojo anūkui akį, moteris atsakė, kad anūkui akį sužalojo jos vaiko tėvas. Asmeniškai tos moters ji nepažinojo. Nurodo, kad anūkas jai minėjo, jog jį sumušė dėl mašinos, kadangi ten yra jų kiemas ir anūkas ten visada statydavo savo mašiną. Ji nežino, kur jis buvo pastatę mašiną. Šiuo metu anūkas nebežaidžia futbolo, nes su tokia trauma nebegali žaisti, ankščiau labai dažnai sportuodavo. Ar anūkas grįžo po treniruotės ar po varžybų, nežino.

9Liudytojas N. B. parodė, kad kaltinamojo R. R. nepažįsta, nukentėjusįjį pažįsta, kartu su juo sportuoja. 2011 m. kovo 12 d., 20.00 val. Kauno futbolo manieže vyko futbolo rungtynės, kurios baigėsi 21.30 val. Po rungtynių visi išvažiavo namo, tačiau jam neprivažiavus namų paskambino T. K. ir pasakė, kad buvo užpultas. Jis greitai nuvažiavo iki T. K., kuris buvo parduotuvėje „Samsonas“ Taikos pr. ir ten laukė atvažiuojančios policijos. Sulaukus policijos nuvažiavo į tą aikštelę, kur buvo užpultas T. K.. Policija rado užpuoliką ir pradėjo aiškintis visą įvykio eigą. Būdami parduotuvėje „Samsonas“ sulaukė policijos ir greitosios medicinos pagalbos. T. K. pasakė, kad nuo užpuoliko pabėgo, todėl ir laukė parduotuvėje. Iš parduotuvės T. K. į įvykio vietą važiavo kartu su policija, o jis su savo mašina paskui juos. Kai atvažiavo, jau buvo rastas ir užpuolikas, kadangi įvykio vietoje buvo dar vienas policijos ekipažas. Aikštelėje tuščių vietų tikrai nebuvo. Nukentėjusiojo automobilis buvo užtvėręs kelią į išvažiavimą. Jis taip pasielgė, kadangi greitai nubėgo iki namų ir ilgai netrukęs būtų važiavęs toliau. Tiksliai neprisimena, ar futbolo kėliniai vyko po 40 min., ar po 30 minučių. Gali būti, kad po 40 min., pertraukos vyksta apie 5 min. Kai pamatė T. K., jis buvo kruvinas, kruvina visa akis, rankos. Jis jau buvo išsikvietęs policiją, tačiau ar jis pats kvietė greitąją medicinos pagalbą ar ją iškvietė policija, neprisimena. Į įvykio vietą nukentėjusysis T. K. nuvažiavo jau su užklijuota akimi, buvo sumuštas ir antakis.

102011-03-12 protokole - pareiškime užfiksuota, kad T. K. kreipėsi į Kauno apskrities VPK Žaliakalnio PK ir nurodė, kad 2011-03-12, apie 21 val. 30 min. jį sumušė nepažįstamas vyriškis bei apgadino jo automobilį BMW 318, valstybinis numeris ( - ) dėl turto sugadinimo patyrė nuostolį (b. l. 3).

11Fotolentelėse užfiksuotas kiemo vaizdas, nurodytas automobilių išsidėstymas įvykio metu (b. l. 170 – 175).

122011-06-03 daiktų, dokumentų pateikimo protokolas, iš kurio matyti, kad R. R. savo iniciatyva pateikė dvi nuotraukas, kuriose užfiksuota įvykio vieta prie Savanorių pr. 254 namo, Kaune (b. l. 14, 15 – 16).

132011-03-13 apžiūros protokolas, fotolentelės prie jo patvirtina, kad apžiūrėtas automobilis BMW 316, valstybinis numeris ( - ) ant automobilio užfiksuotas avalynės pėdsako fragmentas, nufotografuoti automobilio apgadinimai (b. l. 6 - 9, 10 - 13).

142011-03-21 daiktų, dokumentų pateikimo protokolas, iš kurio matyti, kad R. R. savo iniciatyva pateikė juodos spalvos sportinius batelius „Ecco“ ( b. l. 17).

152011-04-01 Kauno apskrities VPK KTT specialisto išvada Nr. 20-4-IS1-641 patvirtina, kad avalynės pėdsakas, nukopijuotas 2011-03-13 įvykio vietoje, yra netinkamas jį palikusio objekto identifikavimui. Sutapimai pagal pėdsako, nukopijuoto 2011-03-13 įvykio vietoje, ir avalynės rašto elementų dydžius ir jų išsidėstymą leidžia teigti, kad avalynės pėdsakas nukopijuotas daktiloskopine plokštele galėjo būti paliktas pateiktais R. R. sportiniais bateliais arba kita panašia avalyne, kuri pagal rūšį ir dydį priskiriama tai pačiai avalynės grupei kaip pateikti tirti sportiniai bateliai (b. 1. 21 – 26).

162011-03-14 remonto darbų atlikimo aktas patvirtina, kad T. K. automobiliui padaryti apgadinimai UAB „Autidos servisas“ įvertinti 710,88 litų (b. l. 35).

17Kasos pajamų orderio kvitas, čekiai patvirtina T. K. turėtas išlaidas po traumos (b. l. 41, 42, 43).

182011-03-14 specialisto išvada Nr G 751/11(02) patvirtina, kad T. K. konstatuota poodinės kraujosruvos veide, muštines žaizdos dešinės akies vokuose, odos nubrozdinimai kairiame delne, dešiniame kelyje, dešinės akies tinklainės atšokimas. Sužalojimai padaryti kietu buku daiktu paveikus aukščiau nurodytas sritis ir galėjo gautis trijų ar daugiau trauminių poveikių pasėkoje, galimai užduotyje nurodytu laiku – 2011-03-12. Dešinės akies tinklainės atšokimas atitinka nesunkų sveikatos sutrikdymą, nes dėl šio sužalojimo sveikata sutrikdyta ilgiau nei 10 parų laikotarpiui, jis neteko 10 procentų bendro darbingumo ir regėjimas dešine akimi liko 0,5 (b. l. 58 – 59).

19TELE2 išklotinė patvirtina, kad iš T. K. priklausančio telefono Nr. 67939380 pagalbos Nr. 022 buvo skambinta 2011-03-12 21:36:43, užfiksuota skambučio trukmė 22 s. ir 21:47:18, užfiksuota skambučio trukmė 2 min. 27 s. (b. l. 129).

20Teisiamajame posėdyje ištirtų įrodymų visuma leidžia konstatuoti, jog kaltinamojo kaltė įrodyta, t. y. įrodyta jog R. R., 2011 m. kovo mėn. 12 d., apie 21.30 val., prie Savanorių pr. 254 namo, Kaune, tyčia, su koja įspyrė į T. K. priklausančio automobilio kairės pusės ratą ir sparną, tokiu būdu apgadino T. K. priklausantį automobilį „BMW 318“ bei tyčia sudavė nukentėjusiajam ne mažiau trijų smūgių į veidą ir kitas kūno vietas, tokiu būdu nesunkiai sutrikdydamas nukentėjusiojo T. K. sveikatą.

21Konstatuojant, kad kaltinamasis tyčia padarė nukentėjusiajam nesunkų sveikatos sutrikdymą, teismas remiasi paties kaltinamojo R. R. prisipažinimu, nukentėjusiojo T. K. parodymais, specialisto išvadomis ir kitais aukščiau aptartais įrodymais. T. K. sveikatos sutrikdymo mastą patvirtina specialisto išvada – kaltinamasis nukentėjusiajam padarė dešinės akies tinklainės atšokimą ir šis sužalojimas atitinka nesunkų sveikatos sutrikdymą (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-298/158/A1-86 patvirtintų Sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklių 7.1 punktas). Teismas konstatuoja, kad kaltinamasis veikė neapibrėžta tiesiogine tyčia - suvokė pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį ir norėjo taip veikti.

22Turto sugadinimo faktą patvirtina kaltinamojo ir nukentėjusiojo parodymai, taip pat įrodo 2011-03-13 apžiūros protokolas, fotolentelės - ant automobilio užfiksuotas avalynės pėdsako fragmentas, nufotografuoti automobilio apgadinimai. specialisto išvada Nr. 20-4-IS1-641 patvirtina, kad avalynės pėdsakas, nukopijuotas nuo nukentėjusiojo automobilio, galėjo būti paliktas pateiktais R. R. sportiniais bateliais. Pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad T. K. padaryta 710,88 litų dydžio turtinė žala. Kaltinamasis veikė neapibrėžta tiesiogine tyčia ir turi atsakyti už sukeltas pasekmes.

23Nukentėjusysis, naudodamasis savo teisėmis, numatytomis BPK 256 straipsnyje, teismui pateikė prašymą perkvalifikuoti kaltinamojo veiką iš BK 138 str. 1 d. į BK 138 str. 2 d. 8 p., nurodydamas, kad kaltinamasis veikė iš chuliganiškų paskatų.

24Pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 8 p. atsako tas, kas nesunkiai sutrikdė kito žmogaus sveikatą dėl chuliganiškų paskatų. Chuliganiškos paskatos – tai nusikalstamo elgesio motyvas, kuris konstatuojamas nustačius, kad sveikatos sutrikdymo veiksmus lėmė noras pademonstruoti aiškų žmogaus ir visuomenės negerbimą, elementarių moralės bei elgesio normų ignoravimą, siekis priešpastatyti save aplinkiniams, pademonstruoti niekinamą požiūrį į juos, kai nėra jokių smurtinius veiksmus pateisinančių priežasčių arba kaip pretekstas savo veiksmams panaudojama mažareikšmė dingstis. (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2011 m. spalio 25 d. nutartis Nr. 2K-454/2011). Chuliganiškos paskatos yra veiką kvalifikuojanti aplinkybė, kuri gali būti taikoma tik nustačius, kad nesunkaus sveikatos sutrikdymo motyvas – būtent chuliganiškos paskatos. Smurto veiksmai, nors ir atlikti viešoje vietoje ir sutrikdę viešąją tvarką, ne visada vertinami kaip padaryti dėl chuliganiškų paskatų. Byloje nustatyta, kad konfliktas tarp kaltinamojo ir nukentėjusiojo kilo dėl to, kad nukentėjusysis savo automobiliu užstatė išvažiavimą iš stovėjimo aikštelės. Dėl tokio nukentėjusiojo elgesio nuteistasis teigė nesusivaldęs. Akivaizdu, kad konfliktas įvyko dėl asmeninių priežasčių, o aplinkybių, kurios kaltinamojo veikoje leistų konstatuoti chuliganiškus motyvus, byloje nenustatyta, todėl negalima teigti, jog T. K. buvo sužalotas dėl chuliganiškų paskatų. Jo veika dėl sužalojimo turi būti vertinama kaip pagrindinė nesunkaus sveikatos sutrikdymo sudėtis, numatyta BK 138 str. 1 d., be veiką kvalifikuojančių požymių – chuliganiškų paskatų.

25Tyčiniais veiksmai kaltinamasis ne tik sužalojo nukentėjusįjį, bet ir apgadino jo automobilį. Todėl teismas daro išvadą, kad pagal byloje nustatytas aplinkybes, padarytos žalos dydį (710,88 Lt) kaltinamojo nusikalstami veiksmai yra tinkamai kvalifikuoti pagal BK 187 str. 1 d.

26Bylos nagrinėjimo metu pareikštas prašymas kaltinamąjį R. R. Lietuvos Respublikos BK 40 str. pagrindu atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.

27Prokuroras prašymą palaikė, nurodydamas, kad yra visos sąlygos atleisti kaltinamąjį nuo baudžiamosios atsakomybės.

28Nukentėjusysis ir jo atstovas išreiškė priešingą nuomonę.

29Baudžiamojo kodekso 40 straipsnis nustato, kad asmuo, padaręs nesunkų tyčinį nusikaltimą, teismo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu yra asmens, kuris vertas teismo pasitikėjimo, prašymas perduoti kaltininką jo atsakomybei pagal laidavimą. Asmuo teismo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, jeigu jis pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką ir visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką, ir bent iš dalies atlygino ar pašalino padarytą žalą arba įsipareigojo ją atlyginti, jeigu ji buvo padaryta, ir yra pagrindo manyti, kad jis visiškai atlygins ar pašalins padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.

30Laiduotojas V. B. teismui pateikė prašymą, apklausus nurodė, kad R. R. pažįsta daug metų, jis galėtų kreiptis į jį, kad tokių situacijų daugiau nekiltų, yra dirbantis, neteistas, galėtų sumokėti užstatą. Prašyme nurodyta, kad laiduotojas nėra teistas ar baustas administracine tvarka, aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, yra Lietuvos salės futbolo federacijos prezidentas (b.l. 197). Iš šių aplinkybių galima daryti išvadą, kad šis asmuo yra vertas teismo pasitikėjimo ir gali būti laiduotoju.

31Kaltinamasis R. R. pirmą kartą nusikalto, jo padaryti nusikaltimai yra nesunkūs. Taip pat laikytina, kad jis visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi. Nors nukentėjusysis T. K. yra kitos nuomonės, tačiau kaip matyti iš bylos aplinkybių, kaltinamasis ginčijo tik tą aplinkybę, kad nusikalto iš chuliganiškų paskatų, o visas faktines kaltinimo aplinkybes pripažino, padėjo ištirti bylą ikiteisminio tyrimo metu. Objektyvios teisminio nagrinėjimo metu nustatytos aplinkybės irgi patvirtina, kad kaltinamojo veiksmuose chuliganiškų paskatų nebuvo.

32Kaltinamasis R. R. iš dalies atlygino padarytą žalą. 2011-07-11 Kauno teritorinės ligonių kasos pranešimas patvirtina, kad Kauno teritorinė ligonių kasa atsisako pareikšto civilinio ieškinio baudžiamojoje byloje, kadangi R. R. savo noru atlygino išlaidas dėl T. K. gydymo - 1287,56 Lt (b. l. 112), visiškai pripažino pateiktą papildomą VLK ieškinį, taip pat nukentėjusiojo ieškinį dalyje dėl turtinės žalos atlyginimo.. Taip pat nustatyta, kad kaltinamasis ėmėsi veiksmų, norėdamas atlyginti žalą nukentėjusiajam (bandė tartis su nukentėjusiuoju, pateiktas prašymas nurodyti sąskaitą žalai atlyginti, b.l. 131), tačiau T. K. buvo tos nuomonės, kad dėl žalos atlyginimo nuspręs teismas ir žalos atlyginimo nepriėmė.

33Aukščiau minėtos aplinkybės, taip pat kaltinamojo asmenybė (charakterizuojamas teigiamai, yra dirbantis) leidžia daryti išvadą, kad kaltinamasis visiškai atlygins ar pašalins padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.

34Taigi darytina išvada, kad kaltinamasis gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Užstatas neskirtinas, atsižvelgiant į laiduotojo asmenines savybes (BK 40 str. 5 d.).

35Lietuvos Respublikos BPK 115 straipsnyje nenumatyta, kaip turėtų būti sprendžiamas civilinio ieškinio klausimas priimant nuosprendį atleisti kaltinamąjį nuo baudžiamosios atsakomybės. Teismų praktika plėtojama ta linkme, kad ieškiniai dėl žalos atlyginimo šios kategorijos bylose išsprendžiami iš esmės, t. y. priimamas vienas iš BPK 115 straipsnio 1 dalyje nurodytų sprendimų – ieškinį visiškai ar iš dalies patenkinti arba jį atmesti.

36Valstybinė ligonių kasa pareiškė patikslintą civilinį ieškinį 1052,03 Lt dėl žalos atlyginimo už nukentėjusiosios T. K. gydymą (b. l. 161). Ieškinys pagrįstas rašytiniais įrodymais, iš kurių matyti, kad nukentėjusysis T. K. buvo gydytas dėl komplikuotos kataraktos, buvo atlikta ekstrakapsulinė lęšiuko ekstrakcija implantuojant dirbtinį lęšiuką, suteiktų gydymo paslaugų kaina – 1052,03 Lt. Lietuvos Respublikos CK 6.283 str. 1 d. nustato, kad žalą, padarytą asmeniui, jeigu šis suluošintas ar kitaip sužalota jo sveikata, privalo atlyginti už tai atsakingas asmuo. Lietuvos Respublikos CK 6.280 str. numato, kad atlyginęs kito asmens padarytą žalą, asmuo turi į padariusį asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 15 str. 1 d. 8 p. nuostatos patvirtina, kad valstybinė ligonių kasa yra tinkamas ieškovas. Kaltinamajam taikytina deliktinė civilinė atsakomybė, kadangi jis yra kaltas dėl nukentėjusiojo sužalojimo, tuo pačiu yra atsakingas ir dėl to atsiradusių gydymo išlaidų atlyginimo, todėl civilinis ieškinys tenkintinas visiškai.

37Nukentėjusysis T. K. pateikė patikslintą civilinį ieškinį, kuriuo prašo atlyginti nusikaltimu padarytą 2758,33 Lt turtinę žalą ir 60000 Lt neturtinę žalą (b. l. 181- 182).

38Nukentėjusysis T. K. pateikė rašytinius įrodymus, pagrindžiančius 2758,33 Lt civilinį ieškinį turtinei žalai atlyginti, kaltinamasis šią ieškinio dalį pripažįsta visiškai (b. l. 35, 41 - 43, 167 - 169). Kaltinamajam taikytina deliktinė civilinė atsakomybė, kadangi žala atsirado dėl jo nusikalstamų veiksmų (CK 6.245 str. 4 d.). Taigi ieškinys dalyje dėl turtinės žalos atlyginimo kaltinamojo pripažįstamas, pagrįstas rašytiniais duomenimis, todėl tenkintinas visiškai.

39Nukentėjusysis T. K. taip pat pateikė civilinį ieškinį dėl 60000 Lt neturtinės žalos atlyginimo.

40Neturtinė žala yra suprantama, kaip asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinta pinigais (Lietuvos Respublikos CK 6.250 str. 1 d.) Lietuvos Respublikos CK 6.250 str. 2 d. įtvirtinta nuostata, kad neturtinė žala yra atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų numatytais atvejais.

41Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą akcentavęs, kad neturtinės žalos atlyginimo srityje visiško žalos atlyginimo principas (restitutio in integrum) objektyviai negali būti taikomas visa apimtimi, kadangi neturtinės žalos tiksliai įvertinti pinigais neįmanoma. Įstatymas numato piniginę satisfakciją, kuria turi būti siekiama kiek įmanoma teisingiau kompensuoti nukentėjusiojo patirtus dvasinius išgyvenimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. kovo 26 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-371/2003, 2004 m. vasario 18 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-16/2004).

42CK 6.250 straipsnio 2 dalyje yra nurodyta, kad nustatydamas neturtinės žalos dydį teismas atsižvelgia į jos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus.

43Teismas pripažįsta, kad dėl kaltinamojo nusikalstamų veikų nukentėjusysis patyrė fizinį skausmą, jam buvo sutrikdyta sveikata, jis be abejonės patyrė dvasinius išgyvenimus. Absoliučių vertybių, tokių kaip gyvybė, sveikata, gynimo atveju esminis neturtinės žalos atlyginimo dydžio nustatymo kriterijus yra jos pasekmės. Asmens sužalojimo ar susargdinimo atveju įvertinamas sveikatos sutrikdymo sunkumas, jo pobūdis, trukmė, sveikatos grąžinimo metodų taikymas, pasveikimo galimybė, liekamieji reiškiniai. Vertinant nusikaltimo pasekmes sveikatai, atsižvelgtina į tai, kad nukentėjusiajam dėl patirtos traumos buvo atlikta akies lęšiuko operacija, byloje yra duomenys apie liekamuosius nukentėjusiojo patirtų sužalojimų reiškinius. Kaip matyti iš faktinių bylos duomenų, R. R. tyčiniais nusikalstamais veiksmais nukentėjusiajam T. K. buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas. Padaryti sužalojimai sukėlė tam tikras liekamąsias pasekmes. Kaip matyti iš bylos medžiagos, nukentėjusysis yra jauno amžiaus, prieš įvykį aktyviai sportavo, tačiau dėl patirto sveikatos sutrikdymo šios galimybės objektyviai sumažėjo. Patirtų sužalojimų gydymas užtruko ilgą laiką, todėl nukentėjusysis patyrė fizinį skausmą, nepatogumus ir dvasinius išgyvenimus, buvo sumažėjusios jo bendravimo galimybės. Nukentėjusysis nurodė, kad šiuo metu sveikatos būklė yra stabili, dėl regėjimo jam nėra konstatuotas nedarbingumas. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką nusikalstama veika nesunkiai sutrikdžius sveikatą, priteistų neturtinei žalai atlyginti sumų dydžiai svyruoja nuo 2 000 Lt iki 20 000 Lt (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo kasacinės nutartys Nr. 2K-557/2010, 2K-420/2010; 2K-325/2010, 2K-463/2009, 2K-29/2011). Įvertinus sužalojimo pobūdį, nepatogumus, fizinį skausmą, dvasinius išgyvenimus, į tai, kad kaltinamojo elgesį išprovokavo ir nukentėjusiojo veiksmai, nukentėjusiajam priteistinas 10 000 Lt neturtinės žalos atlyginimas, toks dydis atitinka sąžiningumo, protingumo ir teisingumo kriterijus, dėl nusikalstamų veiksmų atsiradusias pasekmes, ir atitinka teismų praktiką.

44Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 302 – 305 str. ir 307 str.,

Nutarė

45R. R. Lietuvos Respublikos BK 40 str. 1 d. pagrindu atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės už nusikaltimų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 187 str. 1 d., 138 str. 1 d., padarymą pagal laidavimą.

46R. R. pagal laidavimą be užstato 1 (vieneriems) metams perduoti V. B., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), Kaune.

47Baudžiamąją bylą R. R. atžvilgiu nutraukti.

48Nuosprendžiui įsiteisėjus kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, panaikinti.

49Išaiškinti nuo baudžiamosios atsakomybės atleistam asmeniui, kad laidavimo metu padarius baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, teismas gali panaikinti sprendimą dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas veikas, o laidavimo metu padarius naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės nustoja galioti ir sprendžiama dėl patraukimo baudžiamojon atsakomybėn už visas padarytas nusikalstamas veikas.

50Nukentėjusiojo T. K., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), Kauno m. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti jo naudai iš kaltinamojo R. R., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), Kauno m., 2758,33 (du tūkstančius septynis šimtus penkiasdešimt aštuonis litus 33 ct) Lt nusikaltimu padarytos turtinės žalos atlyginimo ir 10000 (dešimt tūkstančių) Lt nusikaltimu padarytos neturtinės žalos atlyginimo.

51Valstybinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti iš R. R., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), Kaunas, 1052,03 (vieną tūkstantį penkiasdešimt du litus 03 ct) Lt išlaidų nukentėjusiosios T. K. sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti Valstybinės ligonių kasos, buveinės adresas Kalvarijų g. 147, Vilnius, juridinio asmens kodas 191351679, atsiskaitomoji sąskaita LT217300010002484333, AB bankas „Swedbank“, naudai.

52Nuosprendis per 20 d. nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Giedrius Endriukaitis, sekretoriaujant... 2. kaltinamasis R. R. 2011 m. kovo mėn. 12 d., apie 21.30 val., Kaune, prie... 3. Kaltinamasis R. R. kaltę pripažino ir parodė, kad tai vyko 2011 m. kovo 12... 4. Nukentėjusysis T. K. parodė, kad tą vakarą vyko futbolo varžybos, po... 5. Liudytojas M. R. parodė, kad nukentėjusįjį pažįsta, nes jis yra jo... 6. Liudytojas A. S. parodė, kad visų įvykio aplinkybių nematė. Jo buto langas... 7. Liudytoja R. R. parodė, kad kaltinamasis R. R. yra jos buvęs sutuoktinis, su... 8. Liudytoja J. K. parodė, kad kaltinamojo R. R. nepažįsta, nukentėjusysis T.... 9. Liudytojas N. B. parodė, kad kaltinamojo R. R. nepažįsta, nukentėjusįjį... 10. 2011-03-12 protokole - pareiškime užfiksuota, kad T. K. kreipėsi į Kauno... 11. Fotolentelėse užfiksuotas kiemo vaizdas, nurodytas automobilių... 12. 2011-06-03 daiktų, dokumentų pateikimo protokolas, iš kurio matyti, kad R.... 13. 2011-03-13 apžiūros protokolas, fotolentelės prie jo patvirtina, kad... 14. 2011-03-21 daiktų, dokumentų pateikimo protokolas, iš kurio matyti, kad R.... 15. 2011-04-01 Kauno apskrities VPK KTT specialisto išvada Nr. 20-4-IS1-641... 16. 2011-03-14 remonto darbų atlikimo aktas patvirtina, kad T. K. automobiliui... 17. Kasos pajamų orderio kvitas, čekiai patvirtina T. K. turėtas išlaidas po... 18. 2011-03-14 specialisto išvada Nr G 751/11(02) patvirtina, kad T. K.... 19. TELE2 išklotinė patvirtina, kad iš T. K. priklausančio telefono Nr.... 20. Teisiamajame posėdyje ištirtų įrodymų visuma leidžia konstatuoti, jog... 21. Konstatuojant, kad kaltinamasis tyčia padarė nukentėjusiajam nesunkų... 22. Turto sugadinimo faktą patvirtina kaltinamojo ir nukentėjusiojo parodymai,... 23. Nukentėjusysis, naudodamasis savo teisėmis, numatytomis BPK 256 straipsnyje,... 24. Pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 8 p. atsako tas, kas nesunkiai... 25. Tyčiniais veiksmai kaltinamasis ne tik sužalojo nukentėjusįjį, bet ir... 26. Bylos nagrinėjimo metu pareikštas prašymas kaltinamąjį R. R. Lietuvos... 27. Prokuroras prašymą palaikė, nurodydamas, kad yra visos sąlygos atleisti... 28. Nukentėjusysis ir jo atstovas išreiškė priešingą nuomonę.... 29. Baudžiamojo kodekso 40 straipsnis nustato, kad asmuo, padaręs nesunkų... 30. Laiduotojas V. B. teismui pateikė prašymą, apklausus nurodė, kad R. R.... 31. Kaltinamasis R. R. pirmą kartą nusikalto, jo padaryti nusikaltimai yra... 32. Kaltinamasis R. R. iš dalies atlygino padarytą žalą. 2011-07-11 Kauno... 33. Aukščiau minėtos aplinkybės, taip pat kaltinamojo asmenybė... 34. Taigi darytina išvada, kad kaltinamasis gali būti atleistas nuo... 35. Lietuvos Respublikos BPK 115 straipsnyje nenumatyta, kaip turėtų būti... 36. Valstybinė ligonių kasa pareiškė patikslintą civilinį ieškinį 1052,03... 37. Nukentėjusysis T. K. pateikė patikslintą civilinį ieškinį, kuriuo prašo... 38. Nukentėjusysis T. K. pateikė rašytinius įrodymus, pagrindžiančius 2758,33... 39. Nukentėjusysis T. K. taip pat pateikė civilinį ieškinį dėl 60000 Lt... 40. Neturtinė žala yra suprantama, kaip asmens fizinis skausmas, dvasiniai... 41. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą akcentavęs, kad neturtinės... 42. CK 6.250 straipsnio 2 dalyje yra nurodyta, kad nustatydamas neturtinės žalos... 43. Teismas pripažįsta, kad dėl kaltinamojo nusikalstamų veikų nukentėjusysis... 44. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 302 – 305 str. ir 307 str.,... 45. R. R. Lietuvos Respublikos BK 40 str. 1 d. pagrindu atleisti nuo baudžiamosios... 46. R. R. pagal laidavimą be užstato 1 (vieneriems) metams perduoti V. B., asmens... 47. Baudžiamąją bylą R. R. atžvilgiu nutraukti.... 48. Nuosprendžiui įsiteisėjus kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą... 49. Išaiškinti nuo baudžiamosios atsakomybės atleistam asmeniui, kad laidavimo... 50. Nukentėjusiojo T. K., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), Kauno m. civilinį... 51. Valstybinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti... 52. Nuosprendis per 20 d. nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos...