Byla 2-10981-545/2009

1Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo J. M. pareiškimą dėl termino palikimui priimti atnaujinimo, suinteresuotas asmuo Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, Vilniaus m. 31-asis notaro biuras ir

Nustatė

3Pareiškėjas prašo atnaujinti įstatymo nustatytą terminą paduoti pareiškimą dėl palikimo priėmimo po motinos V. M. mirties. Pareiškėjas nurodo, kad 2008 m. gruodžio 17 dieną mirė jo motina V. M. , asmens kodas ( - ) gyvenusi adresu ( - ). Mirties dieną motina paliko 2008 m. liepos 3 dienos testamentą, notarinio registro Nr. 1( - ), kuris yra patvirtintas Švenčionių rajono 2-ojo notarų biuro notarės Vadavos Pelakauskaitės. Pažymėtina, kad šis testamentas yra galiojantis, nepakeistas ir nepanaikintas. Testamente vieninteliu turto paveldėtoju yra nurodytas pareiškėjas.

4Minėtu testamentu motina paliko 382/1529 žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio adresu ( - ). Pažymėtina, jog testamente taip pat nurodyta, kad pareiškėjui paliekamas visas kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, kuris priklausys pareiškėjo motinai V. M. jos mirties dieną, kur tas turtas bebūtų ir iš ko besusidėtų. Taigi, pareiškėjas yra vienintelis teisėtas savo motinos V. M. turto, likusio po jos mirties, paveldėtojas.

5Pareiškėjas pažymi, kad po motinos V. M. mirties jis nesikreipė nei į palikimo atsiradimo vietos notarų biurą dėl paveldėjimo liudijimo išdavimo, nei į teismą dėl turto apyrašo sudarymo, todėl praleido CK 5.50 straipsnio 3 dalyje nustatytą trijų mėnesių terminą palikimui priimti. Įstatymo nustatytą terminą praleido dėl to, nes nežinojo, kad įstatymo numatytas terminas palikimui priimti yra tik trys mėnesiai, buvo įsitikinęs, kad terminas palikimui priimti yra šeši mėnesiai. 2009 m. birželio pradžioje, norėdamas priimti savo motinos V. M. palikimą, pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus miesto 31-ąjį notaro biurą dėl paveldėjimo liudijimo gavimo ir sužinojo, jog praleido terminą palikimo priėmimui. Pareiškėjas nurodo, kad neturi specialių teisinių žinių, o į specialistus nesikreipė, kadangi jo finansinė padėtis yra sunki.

6Termino atnaujinimas reikalingas tam, kad pareiškėjas galėtų kreiptis į notaro biurą dėl paveldėjimo, atsiradusio po motinos mirties, priėmimo ir paveldėjimo liudijimo gavimo. Neatnaujinus termino palikimui priimti, nebūtų įvykdyta testatorės, t. y. V. M. , valia, išreikšta 2008 m. liepos 3 dienos testamente.

7Terminas palikimui priimti pratęstinas.

8Pareiškėjo ir suinteresuoto asmens paaiškinimais bei byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pareiškėjas J. M. yra mirusios V. M. sūnus. V. M. mirė 2008 m. gruodžio 17 d. Tai patvirtina teismui pateiktas mirties liudijimas. Pareiškėjo pateiktas testamentas patvirtina, kad V. M. paliko savo sūnui J. M. visą savo palikimą. Pareiškėjas paaiškino, kad jis buvo įsitikinęs, kad terminas palikimui priimti yra šeši mėnesiai. 2009 m. birželio pradžioje, norėdamas priimti savo motinos V. M. palikimą, pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus miesto 31-ąjį notaro biurą dėl paveldėjimo liudijimo gavimo ir sužinojo, jog praleido terminą palikimo priėmimui. Pareiškėjas nurodo, kad neturi specialių teisinių žinių, o į specialistus nesikreipė, kadangi jo finansinė padėtis yra sunki. Pareiškėjas patvirtino, kad kitų pretendentų į palikimą nėra. Jis yra vienintelis pirmos eilės įpėdinis.

9Įvertinęs byloje surinktus įrodymus teismas daro išvadą, jog pareiškėjo nurodytos įstatymo nustatyto termino praleidimo priežastys pripažintinos svarbiomis, todėl terminas palikimui priimti pratęstinas (LR CK 5.57 str.).

10Teisėja, vadovaudamasi LR CPK 259, 268, 270, 577-578 str. str.,-

Nutarė

Pratęsti J. M. , a.k. ( - ) terminą palikimui priimti, atsiradusiam po motinos

13V. M. , asmens kodas ( - ) mirusios 2008 m. gruodžio 17 d., iki 2009 m. spalio 9 d.

14Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai