Byla eI-33-362/2019
Dėl administracinių aktų panaikinimo ir restitucijos taikymo

1Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arvydo Martinavičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Laisvutės Kartanaitės ir Virginijaus Stankevičiaus, sekretoriaujant Daliai Semaškaitei, dalyvaujant pareiškėjos Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorei, ginančiai viešąjį interesą, Linai Matutienei, dalyvaujant atsakovo Mažeikių rajono savivaldybės tarybos atstovui Michailui Norbutui, dalyvaujant atsakovų Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus ir Lietuvos valstybės, atstovaujamos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei Vilmai Vaitkienei, nedalyvaujant atsakovui S. D., nedalyvaujant trečiųjų suinteresuotų asmenų Valstybinės miškų tarnybos, valstybės įmonės Mažeikių miškų urėdijos atstovams,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo bylą pagal pareiškėjo Šiaulių apygardos prokuroro, ginančio viešąjį interesą, patikslintą pareiškimą dėl administracinių aktų panaikinimo ir restitucijos taikymo.

3Teisėjų kolegija,

Nustatė

4Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorė, ginanti viešąjį interesą, teismui pateikė patikslintą pareiškimą, kuriuo prašo: 1.

5Panaikinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T1-347 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“ dalį, kuria 0,02 ha valstybinės reikšmės miškų plotas įtrauktas į suprojektuotą 0,2987 ha kitos paskirties žemės sklypą (sklypo Nr. 49). 2. Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos 2012 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. 35SK-(14.35.110.)-800 „Dėl žemės sklypo, esančio Mažeikių rajono savivaldybės ( - ), nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo“ dalį, kuria 0,02 ha valstybinės reikšmės miškų plotas įtrauktas į suformuotą 0,2978 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esantį ( - ) mieste. 3. Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 35S-70 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo Mažeikių mieste A. D., ( - ) dalį, kuria perduotas A. D. neatlygintinai nuosavybėn 0,02 ha valstybinės reikšmės miškų plotas, patenkantis į 0,2978 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esantį ( - ) m. 4. Pripažinti negaliojančiu 2018 m. rugsėjo 26 d. paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo, notarinio registro Nr. IMI 8-3130, patvirtinto Mažeikių rajono I-ojo notaro biuro notarės V. M., dalį, kuria D. S. paveldėjo turtinę teisę – pinigų sumą, išmokamą pardavus 0,02 ha valstybinės reikšmės miškų plotą, patenkantį į 0,2978 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esantį ( - ) m. 5. Taikyti restituciją: 5.1. Grąžinti Lietuvos Respublikos valstybės nuosavybėn 0,02 ha valstybinės reikšmės miškų plotus, patenkančius į 0,2978 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esantį ( - ) mieste. 5.2. Priteisti iš Lietuvos Respublikos valstybės atsakovui S. D. 1752,85 Eur.

6Patikslintame pareiškime nurodė, kad Šiaulių apygardos prokuratūroje 2016 m. lapkričio 25 d. gautas Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM (toliau – ir Nacionalinė žemės tarnyba) 2016 m. lapkričio 24 d. raštas Nr. 35SD-4621-(14.35.137) „Dėl viešojo intereso gynimo“, kuriame teigiama, kad Nacionalinė žemės tarnyba neteisėtai A. D. nuosavybėn perleido valstybinės reikšmės miškų plotus, patenkančius į 0,2978 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esantį ( - ) m.

7Šiaulių apygardos prokuratūroje atlikus tyrimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo A. D. į buvusių savininkų N. Š., I. Š., A. Š., A. Š. ir K. Š. iki nacionalizacijos nuosavybės teisėmis valdytą žemę Mažeikių mieste, teisėtumo pagal pateiktą informaciją ir tyrimo metu surinktus duomenis nustatyta, kad:

81. Mažeikių rajono savivaldybės taryba 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T1-347 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“ 1 punktu patvirtino pakoreguotą Mažeikių miesto Naikių mikrorajono II-osios dalies detalųjį planą, kurio grafinėje dalyje Nr. 49 buvo suprojektuotas 0,2978 ha kitos paskirties (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos teritorijos) žemės sklypas;

92. 2010 m. rugpjūčio 20 d. Mažeikių rajono apylinkės teismas priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1046-2154/2010 (teisminio proceso Nr. 2-29-3-00649-2010-5), kuriuo patenkino pareiškėjų B. E. Š. ir D. Š. prašymą, nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad N. Š., I. Š., A. Š., A. Š. ir K. Š. iki 1940 m. liepos 22 d. Mažeikių apskrities Mažeikių mieste ( - ) asmeninės nuosavybės teise lygiomis dalimis valdė 3,00 ha dydžio žemės sklypą;

103. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2012 m. gegužės 17 d. priėmė sprendimą administracinėje byloje Nr. 1-740-257/2012 (teisminio proceso Nr.3-64-3-00392-2012-5), kuriuo patenkino pareiškėjos A. A. D. įgaliotos atstovės A. Š. prašymą, atnaujino pareiškėjai terminą nuosavybės teises ir giminystės ryšį su savininku A. Š. patvirtinantiems dokumentams pateikti dėl nuosavybės teisių atkūrimo;

114. A. D. 2012 m. birželio 29 d. pateikė prašymą Nacionalinės žemės tarnybai ir išreiškė valią, kad pageidauja gauti nuosavybėn neatlygintinai žemės sklypą Mažeikių mieste;

125. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2012 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 35SK-(14.35.110.)-800 „Dėl žemės sklypo, esančio Mažeikių rajono savivaldybės ( - ) nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo“ suformavo žemės sklypą, esantį Mažeikių rajono savivaldybės ( - ), patvirtino šio žemės sklypo kadastro duomenis bei nusprendė kreiptis į VĮ Registrų centrą su prašymu įregistruoti šį žemės sklypą ir Nacionalinės žemės tarnybos patikėjimo teisę į jį.

136. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. 35S-70 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo Mažeikių mieste A. D., ( - ) A. D. atkūrė nuosavybės teises į jai tenkančią buvusių savininkų N. Š., I. Š., A. Š., A. Š. ir K. Š. nekilnojamojo turto dalį, perduodant neatlygintinai nuosavybėn 0,2978 ha žemės sklypą (kadastro Nr. ( - )), esantį ( - ) mieste. Šio administracinio akto pagrindu Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotas A. D. nuosavybės teise 0,2978 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esantis ( - ) m. (toliau - Žemės sklypas).

147. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinė miškų tarnyba (toliau - Valstybinė miškų tarnyba) 2016 m. lapkričio 11 d. raštu Nr. R6-7029 informavo Nacionalinę žemės tarnybą, kad Žemės sklypas dalinai patenka į valstybinės reikšmės miškų plotus ir pateikė 2016 m. lapkričio 10 d. valstybinės reikšmės miškų plotų schemų fragmento Nr. 70653 ir 2016 m. lapkričio 10 d. pažymą apie tekstinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis Nr. 70652. Iš šių duomenų buvo nustatyta, kad Žemės sklypas yra Mažeikių miškų urėdijos Mažeikių girininkijos miško kvartalo Nr. 219 miško taksacinio sklypo Nr. 26, ir jis užima 0,02 ha valstybinės reikšmės miško žemės ploto. Iš Valstybinės miškų tarnybos 2016 m. lapkričio 10 d. pažymos Nr. 70653 apie grafinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis Valstybinės reikšmės miškų plotų schemos fragmento matyti, kad Žemės sklypo, į kurį buvo atkurtos nuosavybės teisės A. D. dalis yra pažymėta sutartiniu ženklu, reiškiančiu miško žemės plotus. Valstybinės miškų tarnybos 2016 m. lapkričio 10 d. pažymoje apie tekstinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis taksaciniai rodikliai nurodyta, kad Žemės sklypas patenka į Mažeikių miškų urėdijos Mažeikių girininkijos miško kvartalą Nr. 219, miško taksacinį sklypą Nr. 26. Žemės sklype yra 0,02 ha miško plotas, kuriame auga 14 metų amžiaus ir 5-8 metrų aukščio medžiai.

158. VĮ Registrų centro Gyventojų registro duomenimis A. D. ( - ) mirė.

169. Mažeikių rajono I-ojo notarų biuro notarė V. M. 2018 m. rugsėjo 26 d. išdavė Rusijos Federacijos piliečiui S. D. V. (kai kuriuose dokumentuose rašoma S. D., S. D.) paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą, notarinio registro Nr. 1M18-3130, turtui, kurio savininkė yra palikėja A. D.. Paveldimą turtą, kuriam išduotas šis liudijimas, sudaro: turtinė teisė – pinigų suma, išmokama įpėdiniui, pardavus paveldimą žemę – žemės sklypą, kurio plotas 0,2978 ha, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ).

17Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnyje įtvirtinta, kad Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise inter alia priklauso valstybinės reikšmės miškai.

18Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 4 punkte (2006 m. gruodžio 14 d. įstatymo Nr. X-982 redakcija) nustatyta, Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklauso žemė, įstatymų ir Vyriausybės nustatyta tvarka priskirta valstybinės reikšmės miškams ir parkams. Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 2 punkte (2001 m. balandžio 10 d. įstatymo Nr. IX- 240 redakcija) nustatyta, kad Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso valstybinės reikšmės miškai - miestų miškai. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 6 straipsnio 2 dalies (2006 m. gruodžio 14 d. įstatymo Nr. X-982 redakcija), Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punkto (2006 m. spalio 12 d. įstatymo Nr. X-856 redakcija) nuostatos draudžia privatizuoti Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklausančius valstybinės reikšmės miškus.

19Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose (2006 m. lapkričio 16 d. įstatymo Nr. X~907 redakcija) nustatyta, kad miškai yra valstybės išperkami, jeigu jie priskirti valstybinės reikšmės miškams, miestų miškams. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kasacine tvarka išnagrinėtose bylose dėl nuosavybės teisių atkūrimo teisėtumo ne kartą yra nurodęs, kad besitęsiančiame nuosavybės teisių atkūrimo procese institucijos, kurioms įstatymų leidėjas suteikia įgaliojimus priimti sprendimus dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo, turi įsitikinti, ar yra visos teisės aktuose nustatytos sąlygos nuosavybės teisėms atkurti, o priimant sprendimą atkurti natūra - įsitikinti, ar atitinkamas nekilnojamasis turtas nepriskirtas valstybės išperkamam (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras v. T. Z., bylos Nr. 3K-3-559/2009; 2010 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras v. M. K. ir kt., bylos Nr. 3K-3-47/2010).

20Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes ir išdėstytas teisės aktų nuostatas darytina išvada, kad miško žemė - 0,02 ha, patenkanti į 0,2978 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esantį ( - ) mieste, administracinių aktų priėmimo metu buvo valstybės išperkama, nes pateko į Mažeikių miesto miškų teritorijas, todėl nuosavybės teisės į ją negalėjo būti atkurtos, todėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimas Nr. T1-347 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“ dalyje; Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. 35SK-(14.35.110.)-800 „Dėl žemės sklypo, esančio Mažeikių rajono savivaldybės ( - ), nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo“ dalyje; Nacionalinės žemės tarnybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimas Nr. 35S-70 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo Mažeikių mieste A. D., ( - ) dalyje, kurioje yra valstybinės reikšmės miškų plotai, yra neteisėti iš esmės ir turi būti panaikinti, kadangi prieštarauja imperatyvioms Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 1 dalies, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 4 punkto, 2 dalies, Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 2 punkto, Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punkto, Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktų nuostatoms (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 91 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

21Nagrinėjamu atveju palikėja A. D. neturėjo teisės į 0,02 ha dalį ginčo Žemės sklypo, sprendimas atkurti jai nuosavybės teises į šią ginčo Žemės sklypo dalį yra neteisėtas, todėl šios ginčo žemės sklypo dalies ar turtinės teisės į ją paveldėtojas negali paveldėti. Atsižvelgiant į tai, paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas, notarinio registro Nr. 1M18-3130, 2018 m. rugsėjo 26 d. išduotas atsakovui S. D. Mažeikių rajono I-ojo notarų biuro notarės V. M., dalyje dėl turtinės teisės - pinigų sumos, gautos už 0,02 ha dalį žemės sklypo, unikalus daikto Nr. ( - ), esančio ( - ), yra niekinis ir negaliojantis ab initio, kadangi A. D. negalėjo būti atkurtos nuosavybės teisės į 0,02 ha ginčo žemės sklypo dalį ir ji šios Žemės sklypo dalies ar turtinės teisės į ją negalėjo palikti paveldėtojui.

22Administracinio akto panaikinimo teisinius padarinius reglamentuoja Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 94 straipsnis, kuriame nustatyta, kad skundžiamo akto (veiksmo) panaikinimas reiškia, jog konkrečiu atveju atkuriama buvusi iki ginčijamo akto (veiksmo) priėmimo padėtis, t. y. atkuriamos pažeistos pareiškėjo teisės ar teisėti interesai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad, administracinį aktą panaikinus dėl prieštaravimo imperatyviosioms įstatymo normoms, taikoma restitucija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. gruodžio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-662/2004; 2006 m. gegužės 15 d. nutartis byloje Nr. 3K-3- 328/2006; 2007 m. birželio 5 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-149/2007; 2010 m. vasario 5 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-47/2010; 2011 m. gruodžio 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-518/2011). Tiek Europos Žmogaus Teisių Teismo, tiek Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad kai taisomos valdžios institucijų padarytos klaidos, restitucijos proceso metu svarbu užtikrinti, kad senų pažeidimų atitaisymas nesukurtų naujos neproporcingos žalos. Kiekvienu atveju būtina atsižvelgti į individualias bylos aplinkybes, kad asmenys, kurie sąžiningai įsigijo nuosavybę, nepatirtų atsakomybės naštos, teisėtai tenkančios valstybei, konfiskavusiai tą nuosavybę. Bet kokios valstybės valdžios institucijos padarytos klaidos našta turi atitekti valstybei, o klaidos neturėtų būti ištaisomos nuo tų klaidų nukentėjusių asmenų sąskaita. Valstybė turi prisiimti su restitucijos taikymu susijusius neigiamus padarinius, o susijusiam fiziniam asmeniui turi būti taikomi minimaliai negatyvūs turto sugrąžinimo valstybės nuosavybėn padariniai. (Europos Žmogaus Teisių Teismo 2013 m. lapkričio 12 d. sprendimas byloje Pyrantienė prieš Lietuvą, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. balandžio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-2165-575/2016).

23Nagrinėjamu atveju A. D., kuriai neteisėtai administraciniais aktais buvo atkurtos nuosavybės teisės į valstybinės reikšmės mišką – 0,02 ha dydžio dalį ginčo žemės sklypo, mirus turtinę teisę į minėtą dalį žemės sklypo paveldėjo S. D.. Pritaikius restituciją ir 0,02 ha dalį žemės sklypo, unikalus daikto Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ) mieste, grąžinus valstybei, S. D. išmokėtina kompensacija už paimamą dalį žemės sklypo pagal vidutinę rinkos vertę. VĮ Registrų centras 2018 m. spalio 4 d. duomenimis viso 0,2978 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ) mieste, vidutinė rinkos vertė 26100 Eur. Atsižvelgiant į tai, S. D. už paimamą ginčo žemės sklypo 0,02 ha dalį išmokėtina 1752,85 Eur kompensacija.

24Atsakovai Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyrius ir Lietuvos valstybė, atstovaujama Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, atsiliepime bei jų atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad su pareiškėjo patikslintu pareiškimu sutinka.

25Nurodė, kad Valstybinė miškų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2016 m. lapkričio 11 d. raštu Nr. R6-7029 informavo Nacionalinę žemės tarnybą, kad Mažeikių mieste esantys kitos paskirties žemės sklypai, kurių tarpe ir žemės sklypas, kadastro Nr. ( - ), patenka į teritorijas, kurios pagal faktinę padėtį atitinka Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 2 straipsnyje nustatytus miškui keliamus reikalavimus. Pagal Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 4 punktą Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklauso žemė, įstatymų ir Vyriausybės nustatyta tvarka priskirta valstybinės reikšmės miškams ir parkams. Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 2 punkte buvo nustatyta, kad Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso valstybinės reikšmės miškai - miestų miškai.

26Atsižvelgiant į tai, kad atkuriant Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2012-11-29 sprendimu Nr. 35S-70 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo Mažeikių mieste A. D., a. k. ( - ) A. D. nuosavybės teises į Žemės sklypą buvo pažeistos imperatyvios Žemės įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 4 punkto, Miškų įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 2 punkto ir Atkūrimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktų nuostatos, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2012-11-29 sprendimo Nr. 35S-70 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo Mažeikių mieste A. D., a. k. ( - ) dalis, kuria A. D. buvo atkurtos nuosavybės teisės į valstybinės reikšmės miškams priskirtus miškų plotus, turėtų būti panaikinta.

27Taip pat turėtų būti panaikinta: Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T1-347 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“ dalis, kuria 0,02 ha valstybinės reikšmės miškų plotas buvo įtrauktas į suprojektuotą 0,2978 ha kitos paskirties žemės sklypą (sklypo Nr. 49); Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus vedėjo 2012 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. 35SK-(14.35.110.)-900 „Dėl žemės sklypo, esančio Mažeikių rajono savivaldybės ( - ), nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo“ dalis, kuria 0,02 ha valstybinės reikšmės miškų plotas buvo įtrauktas į suformuotą 0,2978 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esantį ( - ) m.

28Atsakovai taip pat nurodė jog sutinka su pareiškėjo reikalavimu, kad valstybė privalo S. D. išmokėti kompensaciją už grąžinamą valstybei sklypo dalį pagal sklypo vidutinę rinkos vertę, - 1752,85 Eur (vieną tūkstantį septynis šimtus penkiasdešimt du eurus ir 85 et.).

29Atsakovas S. D. atsiliepime nurodė, jog su Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorės, ginančios viešą interesą, pareiškimu sutinka pilna apimtimi. Taip pat nurodė jog teismo prašo, priimant teismo sprendimų, nustatyti konkretų terminų, per kurį Nacionalinė žemės tarnyba būtų įpareigota atidalinti valstybės nusavintų 0,02 ha Žemės sklypo plotų, atlikti abejų atidalintų žemės sklypų kadastrinius matavimus ir išmokėti S. D. 1752,85 Eur kompensaciją.

30Atsakovo Mažeikių rajono savivaldybės tarybos atstovas Michailas Norbutas teismo posėdžio metu nurodė, kad su pareiškėjo patikslintu pareiškimu sutinka.

31Tretieji suinteresuoti asmenys Valstybinė miškų tarnyba ir valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija atsiliepimuose nurodė, kad su pareiškėjo pareiškimu sutinka ir prašo jį tenkinti.

32Pareiškėjos Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorės, ginančios viešąjį interesą, prašymas tenkintinas.

33Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorė, ginanti viešąjį interesą, teismui pateikė patikslintą pareiškimą, kuriuo prašo: 1.

34Panaikinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T1-347 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“ dalį, kuria 0,02 ha valstybinės reikšmės miškų plotas įtrauktas į suprojektuotą 0,2987 ha kitos paskirties žemės sklypą (sklypo Nr. 49). 2. Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos 2012 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. 35SK-(14.35.110.)-800 „Dėl žemės sklypo, esančio ( - ), nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo“ dalį, kuria 0,02 ha valstybinės reikšmės miškų plotas įtrauktas į suformuotą 0,2978 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esantį ( - ) mieste. 3. Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 35S-70 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo Mažeikių mieste A. D., ( - ) dalį, kuria perduotas A. D. neatlygintinai nuosavybėn 0,02 ha valstybinės reikšmės miškų plotas, patenkantis į 0,2978 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esantį ( - ) m. 4. Pripažinti negaliojančiu 2018 m. rugsėjo 26 d. paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo, notarinio registro Nr. IMI 8-3130, patvirtinto Mažeikių rajono I-ojo notaro biuro notarės V. M., dalį, kuria D. S. paveldėjo turtinę teisę – pinigų sumą, išmokamą pardavus 0,02 ha valstybinės reikšmės miškų plotą, patenkantį į 0,2978 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esantį ( - ) m. 5. Taikyti restituciją: 5.1. Grąžinti Lietuvos Respublikos valstybės nuosavybėn 0,02 ha valstybinės reikšmės miškų plotus, patenkančius į 0,2978 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esantį ( - ) mieste. 5.2. Priteisti iš Lietuvos Respublikos valstybės atsakovui S. D. 1752,85 Eur.

35Atsakovų Mažeikių rajono savivaldybės tarybos, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Mažeikių skyriaus, Lietuvos valstybės, atstovaujamos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovai teismo posėdžio metu, atsakovas S. D., tretieji suinteresuoti asmenys Valstybinė miškų tarnyba, valstybės įmonė Mažeikių miškų urėdija atsiliepimuose nurodė, kad su prokuroro patikslintu pareiškimu sutinka.

36Administracinių bylų teisenos įstatymo 84 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kai atsakovas pareiškėjo reikalavimus pripažįsta visiškai, teismas sprendime gali surašyti sutrumpintus motyvus, nurodydamas: teismo nustatytas aplinkybes, įrodymus, kuriais grindžiamos teismo išvados, įstatymus, kuriais teismas vadovavosi.

37Byloje nustatyta, kad Mažeikių rajono savivaldybės taryba 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T1-347 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“ 1 punktu patvirtino pakoreguotą Mažeikių miesto Naikių mikrorajono II-osios dalies detalųjį planą, kurio grafinėje dalyje Nr. 49 buvo suprojektuotas 0,2978 ha kitos paskirties (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos teritorijos) žemės sklypas. 2010 m. rugpjūčio 20 d. Mažeikių rajono apylinkės teismas priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1046-2154/2010 (teisminio proceso Nr. 2-29-3-00649-2010-5), kuriuo patenkino pareiškėjų B. E. Š. ir D. Š. prašymą, nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad N. Š., I. Š., A. Š., A. Š. ir K. Š. iki 1940 m. liepos 22 d. Mažeikių apskrities Mažeikių mieste ( - ) asmeninės nuosavybės teise lygiomis dalimis valdė 3,00 ha dydžio žemės sklypą. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2012 m. gegužės 17 d. priėmė sprendimą administracinėje byloje Nr. 1-740-257/2012 (teisminio proceso Nr.3-64-3-00392-2012-5), kuriuo patenkino pareiškėjos A. A. D. įgaliotos atstovės A. Š. prašymą, atnaujino pareiškėjai terminą nuosavybės teises ir giminystės ryšį su savininku A. Š. patvirtinantiems dokumentams pateikti dėl nuosavybės teisių atkūrimo. A. D. 2012 m. birželio 29 d. pateikė prašymą Nacionalinės žemės tarnybai ir išreiškė valią, kad pageidauja gauti nuosavybėn neatlygintinai žemės sklypą Mažeikių mieste. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2012 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 35SK-(14.35.110.)-800 „Dėl žemės sklypo, esančio ( - ) nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo“ suformavo žemės sklypą, esantį Mažeikių rajono savivaldybės ( - ), patvirtino šio žemės sklypo kadastro duomenis bei nusprendė kreiptis į VĮ Registrų centrą su prašymu įregistruoti šį žemės sklypą ir Nacionalinės žemės tarnybos patikėjimo teisę į jį. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. 35S-70 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo Mažeikių mieste A. D., ( - ) A. D. atkūrė nuosavybės teises į jai tenkančią buvusių savininkų N. Š., I. Š., A. Š., A. Š. ir K. Š. nekilnojamojo turto dalį, perduodant neatlygintinai nuosavybėn 0,2978 ha žemės sklypą (kadastro Nr. ( - )), esantį ( - ) mieste. Šio administracinio akto pagrindu Nekilnojamojo turto registre buvo įregistruotas A. D. nuosavybės teise 0,2978 ha žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esantis ( - ) m. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinė miškų tarnyba 2016 m. lapkričio 11 d. raštu Nr. R6-7029 informavo Nacionalinę žemės tarnybą, kad Žemės sklypas dalinai patenka į valstybinės reikšmės miškų plotus ir pateikė 2016 m. lapkričio 10 d. valstybinės reikšmės miškų plotų schemų fragmento Nr. 70653 ir 2016 m. lapkričio 10 d. pažymą apie tekstinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis Nr. 70652. Iš šių duomenų buvo nustatyta, kad Žemės sklypas yra Mažeikių miškų urėdijos Mažeikių girininkijos miško kvartalo Nr. 219 miško taksacinio sklypo Nr. 26, ir jis užima 0,02 ha valstybinės reikšmės miško žemės ploto. Iš Valstybinės miškų tarnybos 2016 m. lapkričio 10 d. pažymos Nr. 70653 apie grafinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis Valstybinės reikšmės miškų plotų schemos fragmento matyti, kad Žemės sklypo, į kurį buvo atkurtos nuosavybės teisės A. D. dalis yra pažymėta sutartiniu ženklu, reiškiančiu miško žemės plotus. Valstybinės miškų tarnybos 2016 m. lapkričio 10 d. pažymoje apie tekstinius Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis taksaciniai rodikliai nurodyta, kad Žemės sklypas patenka į Mažeikių miškų urėdijos Mažeikių girininkijos miško kvartalą Nr. 219, miško taksacinį sklypą Nr. 26. Žemės sklype yra 0,02 ha miško plotas, kuriame auga 14 metų amžiaus ir 5-8 metrų aukščio medžiai. VĮ Registrų centro Gyventojų registro duomenimis A. D. ( - ) mirė. Mažeikių rajono I-ojo notarų biuro notarė V. M. 2018 m. rugsėjo 26 d. išdavė Rusijos Federacijos piliečiui S. D. V. (kai kuriuose dokumentuose rašoma S. D., S. D.) paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą, notarinio registro Nr. 1M18-3130, turtui, kurio savininkė yra palikėja A. D.. Paveldimą turtą, kuriam išduotas šis liudijimas, sudaro: turtinė teisė – pinigų suma, išmokama įpėdiniui, pardavus paveldimą žemę – žemės sklypą, kurio plotas 0,2978 ha, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ).

38Prokuroras, kuris kreipėsi į teismą dėl viešojo intereso gynimo, laikytinas viena iš proceso šalių, kuriai taikomos tos pačios proceso teisės normos, kaip ir kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims, taip pat ir dėl skundo (prašymo) padavimo termino. Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad tuo atveju, kai į administracinį teismą kreipiamasi ginant viešąjį interesą, termino tokiam prašymui paduoti eigos pradžia laikytina diena, kai pareiškėjas gavo pakankamai duomenų, kad yra pažeistas viešasis interesas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. balandžio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-180/2009, 2007 m. liepos 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-335/2008). Kitaip tariant, termino kreiptis į teismą eigos pradžia prasideda tik nuo to momento, kai surenkama ar turėjo būti surinkta pakankamai duomenų, kad pažeistas viešasis interesas, ir kai prokurorui tampa suvokiama apie šio intereso pažeidimą.

39Nustatant termino kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo eigos pradžią kiekvienu konkrečiu atveju turi būti vertinama visuma aplinkybių: pirminės informacijos apie galimai pažeistą viešąjį interesą gavimo data, informacijos pobūdis ir apimtis; ar ši informacija buvo pakankama kreiptis į teismą dėl administracinių aktų panaikinimo ginant viešąjį interesą, ar buvo būtina rinkti papildomus duomenis; kokių veiksmų pareiškėjas papildomai ėmėsi, siekdamas surinkti duomenis, reikalingus kreipimuisi į teismą dėl administracinių aktų panaikinimo ir viešojo intereso gynimo; ar pareiškėjas nedelsė atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus, ar papildomus duomenis apie galimą viešojo intereso pažeidimą surinko per pagrįstą ir protingą terminą (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. spalio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1164/2009 ir kt.).

40Šioje byloje nustatyta, kad prokuratūra apie galimai pažeistą viešąjį interesą sužinojo 2016 m. lapkričio 25 d. gavusi Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. lapkričio 24 d. raštą Nr.35SD-4621-(14.35.127) „Dėl viešojo intereso gynimo“. Į teismą pareiškėjas kreipėsi 2016 m. gruodžio 22 d., t. y. nepraleidus ABTĮ numatyto 30 dienų termino po to, kai buvo surinkta pakankamai duomenų, kad galimai pažeistas viešasis interesas, todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad vieno mėnesio terminas praleistas nebuvo.

41Pareiškėjo prašomų panaikinti skundžiamų aktų neteisėtumas grindžiamas tuo, kad nuosavybės teisės buvo atkurtos į 0,2978 ha žemės sklypą, kurio dalis, t.y. 0,02 ha, yra miško žemė.

42Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 4 punktas numato, kad Lietuvos valstybei išimtine nuosavybės teise priklauso žemė, įstatymų ir Vyriausybės nustatyta tvarka priskirta valstybinės reikšmės miškams ir parkams.

43Miškų įstatymo 4 straipsnio 4 dalis (redakcija, galiojusi nuo 2008-01-01) numato, kad Lietuvos Respublikai išimtine nuosavybės teise priklauso valstybinės reikšmės miškai. Valstybinės reikšmės miškai – tai: 1) miškai, esantys valstybiniuose rezervatuose, valstybinių parkų rezervatuose ir rezervacinėse apyrubėse, Kuršių nerijos nacionaliniame parke; 2) miestų miškai; 3) valstybiniai miško medelynai ir sėklinės plantacijos; 4) miškų mokslinio tyrimo ir mokymo bei selekcinės sėklininkystės objektų miškai, kurių plotus ir ribas tvirtina Vyriausybė; 5) valstybiniai miškai 7 km pločio juostoje nuo Baltijos jūros ir Kuršių marių, į kuriuos neatkurta nuosavybės teisė pagal Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą; 6) kiti miškai, Vyriausybės sprendimu priskirti valstybinės reikšmės miškams.

44Žemės reformos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad miškai ir vandens telkiniai neprivatizuojami, jeigu jie priskirti valstybinės reikšmės miškams, valstybinės reikšmės vidaus vandenims.

45Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, kad miškai ir vandens telkiniai iš šio įstatymo 2 straipsnyje nurodytų piliečių išperkami valstybės ir už juos valstybė atlygina pagal šio įstatymo 16 straipsnį, jeigu jie priskirti valstybinės reikšmės miškams, valstybinės reikšmės vidaus vandenims. Šių miškų ir vandens telkinių plotus tvirtina Vyriausybė; to paties straipsnio 1 dalies 3 punktas numato, kad taip pat išperkami valstybės ir už juos valstybė atlygina pagal šio įstatymo 16 straipsnį, jeigu jie priskirti miestų miškams, miestų sanitarinės apsaugos pirmajai zonai, miško parkams. Išvardytų miškų sąrašus su juose nurodytais miškų plotais tvirtina Vyriausybė.

46Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes ir išdėstytas teisės aktų nuostatas darytina išvada, kad miško žemė – 0,02 ha, patenkanti į 0,2978 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esanti ( - ) mieste, administracinių aktų priėmimo metu buvo valstybės išperkama, nes pateko į Mažeikių miesto miškų teritorijas, todėl nuosavybės teisės į ją negalėjo būti atkurtos.

47Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, naikintina Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T1-347 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“ dalis, kuria 0,02 ha valstybinės reikšmės miškų plotas įtrauktas į suprojektuotą 0,2987 ha kitos paskirties žemės sklypą (sklypo Nr. 49); naikintina Nacionalinės žemės tarnybos 2012 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. 35SK-(14.35.110.)-800 „Dėl žemės sklypo, esančio Mažeikių rajono savivaldybės ( - ), nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo“ dalis, kuria 0,02 ha valstybinės reikšmės miškų plotas įtrauktas į suformuotą 0,2978 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esantį ( - ) mieste; naikintina Nacionalinės žemės tarnybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 35S-70 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo Mažeikių mieste A. D., ( - ) dalis, kuria perduotas A. D. neatlygintinai nuosavybėn 0,02 ha valstybinės reikšmės miškų plotas, patenkantis į 0,2978 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esantį ( - ) m.; pripažintina negaliojančia 2018 m. rugsėjo 26 d. paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo, notarinio registro Nr. IMI 8-3130, patvirtinto Mažeikių rajono I-ojo notaro biuro notarės V. M., dalis, kuria D. S. paveldėjo turtinę teisę – pinigų sumą, išmokamą pardavus 0,02 ha valstybinės reikšmės miškų plotą, patenkantį į 0,2978 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esantį ( - ) m.

48Administracinio akto panaikinimo teisinius padarinius reglamentuoja Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 94 straipsnis, kuriame nustatyta, kad skundžiamo akto (veiksmo) panaikinimas reiškia, jog konkrečiu atveju atkuriama buvusi iki ginčijamo akto (veiksmo) priėmimo padėtis, t. y. atkuriamos pažeistos pareiškėjo teisės ar teisėti interesai. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad, administracinį aktą panaikinus dėl prieštaravimo imperatyviosioms įstatymo normoms, taikoma restitucija. Tiek Europos Žmogaus Teisių Teismo, tiek Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad kai taisomos valdžios institucijų padarytos klaidos, restitucijos proceso metu svarbu užtikrinti, kad senų pažeidimų atitaisymas nesukurtų naujos neproporcingos žalos.

49Atsižvelgiant į išdėstytą taikytina restitucija grąžinant Lietuvos Respublikos valstybės nuosavybėn 0,02 ha žemės sklypo, patenkančio į 0,2978 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esančius ( - ) mieste. Pritaikius restituciją ir 0,02 ha dalį žemės sklypo, unikalus daikto Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ) mieste, grąžinus valstybei, S. D. išmokėtina kompensacija už paimamą dalį žemės sklypo pagal vidutinę rinkos vertę. VĮ Registrų centras 2018 m. spalio 4 d. duomenimis viso 0,2978 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ) mieste, vidutinė rinkos vertė 26100 Eur. Atsižvelgiant į tai, S. D. už paimamą ginčo žemės sklypo 0,02 ha dalį išmokėtina 1752,85 Eur kompensacija.

50Dėl atsakovo S. D. atsiliepime nurodyto prašymo nustatyti konkretų terminą, per kurį Nacionalinė žemės tarnyba būtų įpareigota atidalinti valstybės nusavintų 0,02 ha žemės sklypo plotą, atlikti abiejų atidalintų žemės sklypų kadastrinius mokėjimus ir išmokėti jam 1752,85 eur kompensaciją teismas pažymi, kad teismo sprendimų įvykdymų terminai apibrėžti Lietuvos Respublikos įstatymais, todėl atskirai teismas termino, per kurį sprendimas turėtų būti įvykdytas, nenustatinės. Dėl įpareigojimo Nacionalinę žemės tarnybą atidalinti valstybės nusavintų 0,02 ha žemės sklypo plotą, atlikti abiejų atidalintų žemės sklypų kadastrinius mokėjimus pasisakytina, jog tam, kad teismas galėtų įpareigoti atlikti vienokius ar kitokius veiksmus, turi būti išreikštas atsakovo atsisakymas tuos veiksmus atlikti. Šiuo atveju nesant tokio atsisakymo, nėra pagrindo ir įpareigoti Nacionalinę žemės tarnybą atlikti veiksmus. Tačiau tuo pačiu pažymėtina, kad atsakovas S. D. įgyja teisę reikalauti atlyginti žalą teisės aktų nustatyta tvarka, jei tokią žalą sukėlė (sukeltų) ginčijamų aktų (jų dalies) panaikinimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. balandžio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-623/2010; 2010 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-859/2010).

51Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84 straipsnio 4 dalimi, 85 – 87 straipsniais, 88 straipsnio 2 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

52Pareiškėjos Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorės, ginančios viešąjį interesą, patikslintą pareiškimą tenkinti.

53Panaikinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T1-347 „Dėl detaliojo plano patvirtinimo“ dalį, kuria 0,02 ha valstybinės reikšmės miškų plotas įtrauktas į suprojektuotą 0,2987 ha kitos paskirties žemės sklypą (sklypo Nr. 49).

54Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos 2012 m. spalio 23 d. sprendimo Nr. 35SK-(14.35.110.)-800 „Dėl žemės sklypo, esančio Mažeikių rajono savivaldybės ( - ), nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo“ dalį, kuria 0,02 ha valstybinės reikšmės miškų plotas įtrauktas į suformuotą 0,2978 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esantį ( - ) mieste.

55Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. 35S-70 „Dėl nuosavybės teisių atkūrimo Mažeikių mieste A. D., ( - ) dalį, kuria perduotas A. D. neatlygintinai nuosavybėn 0,02 ha valstybinės reikšmės miškų plotas, patenkantis į 0,2978 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esantį ( - ) m.

56Pripažinti negaliojančiu 2018 m. rugsėjo 26 d. paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimo, notarinio registro Nr. IMI 8-3130, patvirtinto Mažeikių rajono I-ojo notaro biuro notarės V. M., dalį, kuria D. S. paveldėjo turtinę teisę – pinigų sumą, išmokamą pardavus 0,02 ha valstybinės reikšmės miškų plotą, patenkantį į 0,2978 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esantį ( - ) m.

57Taikyti restituciją:

58Grąžinti Lietuvos Respublikos valstybės nuosavybėn 0,02 ha valstybinės reikšmės miškų plotus, patenkančius į 0,2978 ha žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esantį ( - ) mieste.

59Priteisti iš Lietuvos Respublikos valstybės atsakovui S. D. 1752,85 Eur (vienas tūkstantis septyni šimtai penkiasdešimt du Eur 85 ct.).

60Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmų teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo bylą pagal pareiškėjo Šiaulių... 3. Teisėjų kolegija,... 4. Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorė, ginanti viešąjį interesą,... 5. Panaikinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 28 d.... 6. Patikslintame pareiškime nurodė, kad Šiaulių apygardos prokuratūroje 2016... 7. Šiaulių apygardos prokuratūroje atlikus tyrimą dėl nuosavybės teisių... 8. 1. Mažeikių rajono savivaldybės taryba 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimu... 9. 2. 2010 m. rugpjūčio 20 d. Mažeikių rajono apylinkės teismas priėmė... 10. 3. Šiaulių apygardos administracinis teismas 2012 m. gegužės 17 d. priėmė... 11. 4. A. D. 2012 m. birželio 29 d. pateikė prašymą Nacionalinės žemės... 12. 5. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2012 m. spalio... 13. 6. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2012 m.... 14. 7. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinė miškų tarnyba... 15. 8. VĮ Registrų centro Gyventojų registro duomenimis A. D. ( - ) mirė.... 16. 9. Mažeikių rajono I-ojo notarų biuro notarė V. M. 2018 m. rugsėjo 26 d.... 17. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnyje įtvirtinta, kad Lietuvos... 18. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 4 punkte (2006 m.... 19. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį... 20. Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes ir išdėstytas teisės aktų... 21. Nagrinėjamu atveju palikėja A. D. neturėjo teisės į 0,02 ha dalį ginčo... 22. Administracinio akto panaikinimo teisinius padarinius reglamentuoja Lietuvos... 23. Nagrinėjamu atveju A. D., kuriai neteisėtai administraciniais aktais buvo... 24. Atsakovai Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 25. Nurodė, kad Valstybinė miškų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos... 26. Atsižvelgiant į tai, kad atkuriant Nacionalinės žemės tarnybos prie... 27. Taip pat turėtų būti panaikinta: Mažeikių rajono savivaldybės tarybos... 28. Atsakovai taip pat nurodė jog sutinka su pareiškėjo reikalavimu, kad... 29. Atsakovas S. D. atsiliepime nurodė, jog su Šiaulių apygardos prokuratūros... 30. Atsakovo Mažeikių rajono savivaldybės tarybos atstovas Michailas Norbutas... 31. Tretieji suinteresuoti asmenys Valstybinė miškų tarnyba ir valstybės... 32. Pareiškėjos Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorės, ginančios... 33. Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorė, ginanti viešąjį interesą,... 34. Panaikinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 28 d.... 35. Atsakovų Mažeikių rajono savivaldybės tarybos, Nacionalinės žemės... 36. Administracinių bylų teisenos įstatymo 84 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad... 37. Byloje nustatyta, kad Mažeikių rajono savivaldybės taryba 2008 m. lapkričio... 38. Prokuroras, kuris kreipėsi į teismą dėl viešojo intereso gynimo,... 39. Nustatant termino kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo eigos... 40. Šioje byloje nustatyta, kad prokuratūra apie galimai pažeistą viešąjį... 41. Pareiškėjo prašomų panaikinti skundžiamų aktų neteisėtumas grindžiamas... 42. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 4 punktas numato,... 43. Miškų įstatymo 4 straipsnio 4 dalis (redakcija, galiojusi nuo 2008-01-01)... 44. Žemės reformos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad... 45. Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo... 46. Atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes ir išdėstytas teisės aktų... 47. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, naikintina Mažeikių rajono... 48. Administracinio akto panaikinimo teisinius padarinius reglamentuoja Lietuvos... 49. Atsižvelgiant į išdėstytą taikytina restitucija grąžinant Lietuvos... 50. Dėl atsakovo S. D. atsiliepime nurodyto prašymo nustatyti konkretų terminą,... 51. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84... 52. Pareiškėjos Šiaulių apygardos prokuratūros prokurorės, ginančios... 53. Panaikinti Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 28 d.... 54. Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos 2012 m. spalio 23 d. sprendimo Nr.... 55. Panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo... 56. Pripažinti negaliojančiu 2018 m. rugsėjo 26 d. paveldėjimo teisės pagal... 57. Taikyti restituciją:... 58. Grąžinti Lietuvos Respublikos valstybės nuosavybėn 0,02 ha valstybinės... 59. Priteisti iš Lietuvos Respublikos valstybės atsakovui S. D. 1752,85 Eur... 60. Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo jo paskelbimo dienos...