Byla 2-16824-528/2011
Dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Virginija Baškienė, sekretoriaujant Gitanai Žitinevičienei, dalyvaujant pareiškėjui V. V., jo atstovei advokatei K. M., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo V. V. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo ir

Nustatė

2Pareiškėjas pareiškimu prašo paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis po E. V., a.k( - ) mirties ( - ) palikimą priėmė faktiškai pradėjęs paveldimą turtą valdyti (b.l.3,4).

3Pareiškimas grindžiamas tuo, kad: ( - ) mirė pareiškėjo mama E. V.; pareiškėjas yra vienintelis palikėjos vaikas, palikėjos sutuoktinis yra miręs ( - ); pareiškėjas nesikreipė po motinos mirties į notarą, nes butą palikėja iki mirties buvo perleidusi kaimynams; po motinos mirties pareiškėjas iš mamos buto pasiėmė visus jos asmeninius, namų apstatymo ir apyvokos daiktus, jais naudojasi ir valdo kaip savus; prieš mirtį pareiškėjo mama buvo minėjusi, jog yra sutvarkyti dokumentai dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę ir už žemę gauti pinigai liks pareiškėjui, tačiau, nežinodamas kaip juos gauti, pareiškėjas praleido kreipimosi į notarą terminą.

4Suinteresuotas asmuo Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija teismo posėdyje nedalyvavo, apie posėdį informuotas teismo šaukimu (b.l.32). Atsiliepime į pareiškėjo pareiškimą nurodo, jog neprieštarauja dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant (b.l.28).

5Pareiškimas tenkintinas.

6Iš bylos medžiagos ir pareiškėjo paaiškinimų matyti, kad: 2010 04 23 mirė pareiškėjo mama E. V., a.k( - ) kurios paskutinė gyvenamoji vieta deklaruota adresu ( - ) (b.l.5,6,17,27); palikėjos E. V. sutuoktinis ir pareiškėjo tėvas V. V. mirė ( - ) (b.l.6-8); po E. V., a.k( - ) mirties į Kauno m. 11-ąjį notarų biurą dėl palikimo priėmimo niekas nesikreipė, paveldėjimo byla neužvesta, testamentų registre nėra įregistruota palikėjos testamentų ar palikimo priėmimo faktų (b.l.9,13); iš Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Kaišiadorių žemėtvarkos skyriaus 2011 07 26 rašto Nr.6SD-1081, matyti, jog E. V. į sąskaitą Nr.( - ), esančią Swedbank, AB, išmokėta 3879,-Lt kompensacija už žemę; 2009 11 23 išlaikymo iki gyvos galvos sutartimi E. V., a.k( - ) perdavė asmeninės nuosavybės teise jai priklausantį turtą – butą su rūsiu, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), rentos mokėtojo R. E. G. nuosavybėn (b.l.18,19).

7Kad įgytų palikimą, įpėdinis per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos turi palikimą priimti (CK 5.50 str. 1,3d.). Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, kreipėsi į palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismą dėl turto apyrašo sudarymo arba kai įpėdinis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą (CK 5.50 str. 2d.). Iš pareiškėjo paaiškinimų bei liudytojų M. Ž. ir G. M. parodymų, kuriais netikėti teismas neturi pagrindo, matyti, jog pareiškėjas V. V. savo valią įgyti teises į atsiradusį E. V. palikimą išreiškė aktyviais veiksmais, priimdamas po savo mamos mirties likusį jos turtą, nes, išsikeldamas iš buto, kuriame pareiškėjas ir jo mama gyveno iki pareiškėjo mamos mirties, išsivežė visus mamos namų apyvokos bei apstatymo bei asmeninius daiktus ir naudojasi jais kaip savais (CPK 177, 178, 185 str., b.l.17-20). Kaip matyti iš paaiškinimų ir pateiktų rašytinių įrodymų, palikėja jai priklausantį nekilnojamąjį turtą – butą dar iki savo mirties buvo perleidusi kitam asmeniui už išlaikymą iki gyvos galvos, nes pareiškėjas turi žalingų įpročių – vartoja alkoholį, todėl nesugebėjo užtikrinti mamai reikiamos priežiūros, o duomenų, kad pareiškėja turėjo kitą vertingą ar registruotiną turtą byloje nėra (CPK 177, 178 str.). Taip pat byloje nėra duomenų apie kitus pretendentus į E. V. palikimą, o palikėjos sutuoktinis yra miręs, pareiškėjas V. V. yra vienintelis palikėjos vaikas (b.l.27). Įvertinus visus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, jog pareiškėjas po savo mamos E. V. mirties priėmė palikimą, pradėdamas faktiškai paveldimą turtą – tokį koks liko po palikėjos mirties, tai yra asmeniniai ir namų apstatymo bei apyvokos daiktai, valdyti kaip savą (CPK 177, 185 str.). Kadangi palikimo neleidžiama priimti iš dalies, su sąlyga ar išlygomis, o įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, tai pareiškėjo pareiškimas tenkintinas - nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėjas priėmė savo mamos E. V., mirusios ( - ), palikimą (CK 5.50 str. 1,2d., 5.51 str. 1d., CPK 444 str. 2d. 8p.).

8Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

9Iš pareiškėjo išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos, nes pareiškėjui buvo suteikta 100% valstybės garantuojama ir apmokama antrinė teisinė pagalba (CPK 79, 88, 92 str., 443 str. 6d., Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 20 str. 1d., b.l.11).

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270, 443 str., 448 str. 1d.,

Nutarė

11Pareiškimą tenkinti.

12Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas V. V., a.k( - ) po savo mamos E. V., a.k( - ) mirties ( - ) jos palikimą priėmė faktiškai pradėjęs paveldimą turtą valdyti.

13Juridinis faktas nustatytas paveldėjimo teisės liudijimo gavimo tikslu.

14Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai