Byla 2-13121-615/2011
Dėl skolos priteisimo

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB), atstovaujamo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus ieškinį atsakovui T. K., dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas pareiškė ieškinį teisme dėl skolos priteisimo iš atsakovo. Nurodė, kad ieškovas su atsakovu 2008-08-22 sudarė kreditavimo sutartį, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 21721,50 EUR kreditą, o atsakovas, siekdamas apsisaugoti nuo palūkanų augimo rizikos, 2008 m. rugpjūčio 22 d. sudarė su ieškovu Sutartį dėl kreditų palūkanų dydžio ribojimo. Remiantis šia Sutartimi ieškovas ir atsakovas susitarė iki Sutarties galiojimo termino pabaigos (2013 m. spalio 21 d.; Sutarties 1 punktas) taikyti palūkanų normos ribojimą pagal Kredito sutartį skaičiuojamų palūkanų už atsakovui suteiktą kreditą atžvilgiu. Pagal Sutarties 8.2 punktą ši Sutartis jos galiojimo terminu yra neatskiriama Kredito sutarties dalis. Atsakovas pažeidė Kredito sutartyje numatytus įsipareigojimus, kadangi pažeidė mokėjimo prievolių vykdymo terminus ir nepadengė ieškovui savo susidariusio įsiskolinimo - sutartinius įsipareigojimus atsakovas pažeidė nuo 2010 m. gruodžio mėnesio nesumokėdamas ieškovui Kredito sutartyje numatytų palūkanų už naudojimąsi kreditu, nesumokėjo įsipareigojimų nevykdymo palūkanų ir negrąžino suteikto kredito. Ieškovas atsakovą žodžiu ir raštu ne kartą ragino padengti įsiskolinimus, susidariusius dėl Kredito sutarties nevykdymo, tačiau savo įsipareigojimų atsakovas ieškovui neįvykdė, todėl ieškovas 2011 m. balandžio 08 d., vadovaudamasis Kredito sutarties 13.1 punktu vienašališkai nutraukė Kredito sutartį. Apie būsimą Kredito sutarties nutraukimą atsakovas buvo informuotas tinkamai, laikantis Kredito sutarties 13.1 punkte nustatytos tvarkos - ieškovas pranešė atsakovui apie Kredito sutarties nutraukimą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki planuojamo nutraukimo dienos. Per 2011 m. kovo 24 d. pranešime apie sutarties nutraukimą kuriame buvo reikalaujama padengti skolas pagal Kredito sutartį, nustatytą terminą T. K. skola ieškovui nebuvo grąžinta. Taip pat skolos atsakovas negrąžino ir po Kredito sutarties nutraukimo. Ieškinio pateikimo dieną atsakovo skola ieškovui yra 329,24 EUR. Remiantis Sutarties dėl kreditų palūkanų dydžio ribojimo 6.2 punktu, Bankas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, jeigu kredito gavėjas daugiau kaip 10 kalendorinių dienų vėluoja sumokėti bet kokią sumą pagal Kredito sutartį. Sutartis yra laikoma nutraukta atitinkamai Banko rašytiniame pranešime Kredito gavėjui nurodytą dieną. Vadinasi, Sutartis dėl kreditų palūkanų dydžio ribojimo yra laikytina nutraukta nuo pranešime dėl Kredito sutarties nutraukimo nurodytos dienos - 2011 m. balandžio 08 d. Remiantis Sutarties 7 punktu, nutraukus šią Sutartį (ši Sutartis pagal jos 6.2 punktą laikoma nutraukta nuo 2011 m. balandžio 08 d.), ieškovas turi nutraukti ar pakeisti atitinkamus išvestinių finansinių priemonių sandorius, sudarytus tam, kad būtų galima riboti pagal Kredito sutartį skaičiuojamas palūkanas, o atsakovas įsipareigojo visiškai atlyginti nuostolius, susijusius su minėtų sandorių nutraukimu ar jų pakeitimu. Remdamasis šia sutartine nuostata ieškovas teikia ieškinį atsakovui dėl ieškovo pagal Sutarties 7 punktą patirtų nuostolių atlyginimo (CK 6.256 str., 6.258 str), t.y. dėl 329,24 EUR, t.y. 1.136,80 Lt. CK 6.221 str. numato, kad sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties neįvykdymo bei netesybas (CK 6.245 str. 3 d. ir 6.256 str. 2 d.). Nuostolių atlyginimo sąlygos yra numatytos CK 6.246 str., 6.249 str. 6.247 str., taip pat nustatytos teismų praktikoje (LAT CBS 2001 m. rugsėjo 19 d. nutartis c.b. D. B. v. R. A., Nr. 3K-3-763/2001). Šioje byloje yra visos reikalaujamos sąlygos tam, kad atsakovui būtų taikoma civilinė atsakomybė ir atsakovas būtų įpareigotas priverstine tvarka atlyginti ieškovo patirtus nuostolius (pagal ieškovo pateiktą nuostolių ir jų dydžio skaičiavimą): 1. Kredito sutartis yra nutraukta vienašališkai dėl atsakovo kaltės - Kredito sutartis nutraukta dėl to, kad atsakovas sistemingai ilgą laiką nevykdė mokėjimo prievolių. Dėl atsakovo mokėjimo prievolių pažeidimo kartu buvo nutraukta Sutartis dėl kreditų palūkanų dydžio ribojimo (atsakovo neteisėti veiksmai, kaltė). 2. Ieškovas patyrė nuostolius, susijusius su Sutarties dėl kreditų palūkanų dydžio ribojimo nutraukimu, kadangi turėjo nutraukti atitinkamus išvestinius finansinių priemonių sandorius, kurie buvo sudaryti tam, kad atsakovas galėtų mokėti fiksuotas palūkanas (Ieškovo nuostoliai) ir 3. už atsiradusius ieškovo nuostolius yra atsakingas atsakovas (yra priežastinis ryšys tarp neteisėtų atsakovo veiksmų bei kaltės ir ieškovui kilusios žalos), nes jeigu atsakovas nebūtų pažeidęs Kredito sutarties ir Sutarties dėl kreditų palūkanų dydžio ribojimo, Ieškovas nebūtų turėjęs nutraukti atitinkamų išvestinių finansinių priemonių sandorių ir nebūtų dėl to patyręs nuostolių.

3Ieškovas pateikė tai patvirtinančius rašytinius įrodymus – 2008-08-22 Būsto kreditavimo sutartį, Sutartį dėl kreditų palūkanų dydžio ribojimo, pranešimą apie sutarties nutraukimą, pažymą, pranešimą Dėl užbiržinio viršutinės palūkanų normos (CAP) sandorio nutraukimo sutarties, pranešimą Dėl užbiržinio viršutinės palūkanų normos (CAP) sandorio patvirtinimo, PVM sąskaitą- faktūrą, kitus dokumentus. Prašo priteisti iš atsakovo skolą, palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovui jo gyvenamosios vietos adresu buvo siunčiami ieškinio ir jo priedų nuorašai, teismo pranešimas dėl privalomo atsiliepimo į ieškinį pateikimo. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti nepažeidžiant Civilinio proceso kodekso 130 str. reikalavimų- viešo paskelbimo būdu. Atsakovas per teismo nustatytą terminą nustatytos formos atsiliepimo į ieškinį, kuriame būtų pareikšti motyvuoti prieštaravimai ieškininiams reikalavimams, nepateikė.

5Kadangi atsakovas per nustatytą terminą nepateikė teismui nustatytos formos atsiliepimo į ieškinį, kuriame būtų pareikšti motyvuoti prieštaravimai ieškininiams reikalavimams, o ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d. ir atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2003 m. balandžio 02 d. konsultaciją “Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso normų taikymo”, teismo sprendimas už akių priimtinas neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą.

6Ieškinys tenkintinas.

7Iš ieškovo ieškinyje nurodytų aplinkybių ir ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų: 2008-08-22 Būsto kreditavimo sutarties, Sutarties dėl kreditų palūkanų dydžio ribojimo, pranešimo apie sutarties nutraukimą, pažymos, pranešimo Dėl užbiržinio viršutinės palūkanų normos (CAP) sandorio nutraukimo sutarties, pranešimo Dėl užbiržinio viršutinės palūkanų normos (CAP) sandorio patvirtinimo, PVM sąskaitos- faktūros, kitų dokumentų matyti, kad ieškovas su atsakovu 2008-08-22 sudarė kreditavimo sutartį, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 21721,50 EUR kreditą, o atsakovas, siekdamas apsisaugoti nuo palūkanų augimo rizikos, 2008 m. rugpjūčio 22 d. sudarė su ieškovu Sutartį dėl kreditų palūkanų dydžio ribojimo. Remiantis šia Sutartimi ieškovas ir atsakovas susitarė iki Sutarties galiojimo termino pabaigos (2013 m. spalio 21 d.; Sutarties 1 punktas) taikyti palūkanų normos ribojimą pagal Kredito sutartį skaičiuojamų palūkanų už atsakovui suteiktą kreditą atžvilgiu. Pagal Sutarties 8.2 punktą ši Sutartis jos galiojimo terminu yra neatskiriama Kredito sutarties dalis. Atsakovas pažeidė Kredito sutartyje numatytus įsipareigojimus, kadangi pažeidė mokėjimo prievolių vykdymo terminus ir nepadengė ieškovui savo susidariusio įsiskolinimo, todėl ieškovas 2011 m. balandžio 08 d., vadovaudamasis Kredito sutarties 13.1 punktu vienašališkai nutraukė Kredito sutartį. Apie būsimą Kredito sutarties nutraukimą atsakovas buvo informuotas tinkamai, laikantis Kredito sutarties 13.1 punkte nustatytos tvarkos - ieškovas pranešė atsakovui apie Kredito sutarties nutraukimą prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų iki planuojamo nutraukimo dienos. Per 2011 m. kovo 24 d. pranešime apie sutarties nutraukimą kuriame buvo reikalaujama padengti skolas pagal Kredito sutartį, nustatytą terminą T. K. skola ieškovui nebuvo grąžinta. Taip pat skolos atsakovas negrąžino ir po Kredito sutarties nutraukimo. Ieškinio pateikimo dieną atsakovo skola ieškovui yra 329,24 EUR, t.y. 1136,80 Lt. Remiantis Sutarties dėl kreditų palūkanų dydžio ribojimo 6.2 punktu, Bankas turi teisę vienašališkai nutraukti šią Sutartį, jeigu kredito gavėjas daugiau kaip 10 kalendorinių dienų vėluoja sumokėti bet kokią sumą pagal Kredito sutartį. Sutartis yra laikoma nutraukta atitinkamai Banko rašytiniame pranešime Kredito gavėjui nurodytą dieną. Todėl, Sutartis dėl kreditų palūkanų dydžio ribojimo yra laikytina nutraukta nuo pranešime dėl Kredito sutarties nutraukimo nurodytos dienos - 2011 m. balandžio 08 d. Remiantis Sutarties 7 punktu, nutraukus šią Sutartį, ieškovas turi nutraukti ar pakeisti atitinkamus išvestinių finansinių priemonių sandorius, sudarytus tam, kad būtų galima riboti pagal Kredito sutartį skaičiuojamas palūkanas, o atsakovas įsipareigojo visiškai atlyginti nuostolius, susijusius su minėtų sandorių nutraukimu ar jų pakeitimu. Remdamasis šia sutartine nuostata bei CK 6.256 str., 6.258 str., ieškovo reikalavimai dėl 329,24 EUR, t.y. 1.136,80 Lt nuostolių priteisimo laikytini pagrįstais ir tenkintini. CK 6.221 str. numato, kad sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties neįvykdymo bei netesybas (CK 6.245 str. 3 d. ir 6.256 str. 2 d.). Nuostolių atlyginimo sąlygos yra numatytos CK 6.246 str., 6.249 str. 6.247 str., 6.248 str. Šioje byloje yra visos reikalaujamos sąlygos tam, kad atsakovui būtų taikoma civilinė atsakomybė ir atsakovas būtų įpareigotas priverstine tvarka atlyginti ieškovo patirtus nuostolius. Todėl ieškovo reikalavimai laikytini pagrįstais ir tenkintini (Civilinio kodekso 1.138 str., 6.37 str., 6.38 str. 1 d., 6.210 str., 6.221 str., 6.245- 6.249 str., 6.256 str., 6.258 str., Sutarties dėl kreditų palūkanų dydžio ribojimo 7 p.).

8Ieškinį patenkinus, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovo naudai (Civilinio proceso kodekso 93 str. 1 d.).

9Iš atsakovo priteistinos teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Civilinio proceso kodekso 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

10Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 286 str.,

Nutarė

11Ieškinį tenkinti.

12Priteisti iš atsakovo T. K., a.k. ( - ) gyvenamosios vietos adresas ( - ), 1136,80 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2011-06-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 202,68 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų vertimu, 68,00 Lt žyminio mokesčio, 156,01 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu viešo paskelbimo spaudoje būdu, ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB), buveinė - ( - ), identifikavimo kodas ( - ), atstovaujamo Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus, kurio buveinė - ( - ), įmonės kodas ( - ), atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius, banko kodas 21400, naudai.

13Priteisti iš atsakovo T. K., a.k. ( - ) gyvenamosios vietos adresas ( - ), teismo turėtas išlaidas susijusias su procesinių dokumentų įteikimu – 14,78 Lt valstybei. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija, įm. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. LT 247300010112394300, įmokos kodas 5660.

14Atsakovas sprendimo apeliacine tvarka skųsti negali, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Civilinio proceso kodekso 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (nurodant aplinkybes, liudijančias nepateikimo per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį ir teismo neinformavimo apie tai priežasčių svarbumą, įrodymus pagrindžiančius šias aplinkybes).

15Ieškovas turi teisę per 30 d. sprendimą apskųsti apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai