Byla 2-151-728/2011

1Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Regina Eltermanienė, sekretoriaujant Artūrui Kinkevičiui, dalyvaujant Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorei U. A.-Rinkevičienei, atsakovo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos atstovui M. S., atsakovės G. Š. atstovei advokatei D. P., trečiojo asmens Nacionalinė žemės tarnybos atstovei D. M., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį atsakovams Vilniaus rajono savivaldybės administracijai ir G. Š. dėl išvados, Vilniaus rajono valdybos sprendimo panaikinimo, testamento dalies ir paveldėjimo teisės liudijimo dalies pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo, tretieji asmenys Vilniaus miesto 5-ojo notarų biuro notarė T. J. N., Vilniaus miesto 17-ojo notarų biuro notarė L. M., Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (perėmė teises ir pareigas iš Vilniaus apskrities viršininko administracijos),

Nustatė

2teisme priimtas nagrinėjimui ieškinys atsakovams Vilniaus rajono savivaldybės administracijai ir G. Š., kuriuo ieškovas prašo panaikinti išvadą, adresuotą Vilniaus rajono valdybai, kuria siūloma tenkinti T. Ž. prašymą, atstatant jai nuosavybės teisę į 4,86 ha žemės ūkio paskirties žemę, išmokant už ją kompensaciją pinigais, panaikinti 1994-12-02 Vilniaus rajono valdybos sprendimą Nr. 176-818 dėl nuosavybės teisių atstatymo T. Ž. į 4,86 ha žemę, buvusią R. apyl., G. k., išperkant ją iš savininko ir sumokant už ją 3791Lt. Ieškovas taip pat prašo pripažinti negaliojančia 1995-02-02 T. Ž. testamento (notarinio registro Nr. 1-548, patvirtintas Vilniaus miesto 5-ojo notarų biuro notarės T. J. N.) dalį, kuria ji savo dukrai G. Š. paliko piniginio indėlio dalį, kurią sudaro pagal minėtą sprendimą Nr. 176-818 pervesti pinigai, taip pat pripažinti negaliojančia 1998-07-21 paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimo dalį, kuria G. Š. paveldėjo pinigų indėlį, esantį sąskaitoje Nr. E-1541, AB LTB Sostinės skyriaus Brolių filiale Nr. 1158, kurį sudaro pagal 1994-12-02 Vilniaus rajono valdybos sprendimą Nr. 176-818 pervesti pinigai bei taikyti restituciją natūra, įpareigojant T. Ž. turto paveldėtoją G. Š. grąžinti valstybei 7276 Lt.

3Ieškovo reikalavimas grindžiamas tuo, kad neteisėtai buvo atkurtos nuosavybės teisės pagal T. Ž. prašymą, atstatant jai nuosavybės teisę į 4,86 ha žemės ūkio paskirties žemę, pagal dabartinį administracinį-teritorinį suskirstymą esančią G. k., Vilniaus r., išmokant už ją kompensaciją pinigais, kadangi ši žemė priklausė ne jos tėvui J. P., J. P. ir A. Z. sūnui, gimusiam 1890-03-22 Gudzie kaime, Šumsko valsčiuje, mirusiam 1929-11-05, tačiau kitam asmeniui tuo pačiu vardu ir pavarde, gyvenusiam tame pačiame kaime - J. P., I. P. ir A. J. sūnui, gimusiam 1896-03-30, mirusiam 1958-11-30. Šias aplinkybes patvirtina prokuroro pridedami dokumentai. T. Ž. tėvas mirė dar iki žemės nacionalizacijos proceso pradžios, jo turto paveldėjimo procesas turėjo būti baigtas dar iki šios nacionalizacijos pradžios. T. Ž. nepateikė giminystės ryšį su buvusiu žemės savininku patvirtinančių dokumentų. Jos tėvas žemės nacionalizacijos metu nebuvo 4,86 ha žemės savininkas, į kurią be pagrindo atstatytos nuosavybės teisės nepagrįstai išmokant už žemę kompensaciją pinigais (faktiškai viso 7276Lt), kuriuos neteisėtai pagal 1995-02-02 T. Ž. testamentą paveldėjo jos duktė - atsakovė G. Š.. Prokuroras, turintis pagrindą manyti, kad pažeisti teisės aktų reikalavimai, turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą su ieškiniu, kad būtų apgintas viešasis interesas (LR Prokuratūros įstatymo 19 str.). Lietuvos Respublikos įstatymuose nėra aiškiai apibrėžtos viešojo intereso sąvokos, ši sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, tačiau įvertinus susiklosčiusią teismų praktiką, darytina išvada, kad imperatyvių teisės normų pažeidimas nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą atkūrimo srityje turi esminės reikšmės valstybes ir visuomenes teisėms bei teisėtiems interesams, todėl tokių pažeidimų pašalinimas vertintinas kaip viešasis interesas (LR Seimo 2003-07-04 nutarimas “Dėl problemų, susijusių su nuosavvbės teisių į žemę, mišką ir vandens telkinius atkūrimu, sprendimo"). Dublike ieškovas pažymėjo, kad atsakovės atsiliepime minimas sąrašas, sudarytas 1937-1938 m., t.y. T. Ž. seneliui mirus, todėl šis sąrašas patvirtina, kad tą žemę valdė kitas asmuo tuo pačiu vardu ir pavarde (b.l.159-160). Teismo posėdžių metu ieškovas ieškinį palaikė, nurodė, kad jei nuosavybės teisių atkūrimo procesas įvyko neteisėtai, kilusios teisinės pasekmės negali būti pripažintos teisėtomis. Valstybę šioje byloje atstovauja Nacionalinė žemės tarnyba, perėmusi teises iš Vilniaus apskrities viršininko administracijos, kuri pervedė T. Ž. pinigus už minėtą žemę. Š. T. ir turi būti pervesti išmokėti už žemę pinigai. Senaties terminai nepraleisti (LAT 2002-10-02 c.b. 3K-3-1123/2007, 3K-3-265/2009), nes prokuratūra, ginanti viešą interesą šioje byloje, apie galimus pažeidimus atkuriant nuosavybės teisę sužinojo 2009-12-01 gavus Vilniaus rajono apylinkės prokuratūros tarnybinį pranešimą ir specialisto išvadą (b.l.1,257).

4A. G. Š. atsiliepime ieškinį prašė atmesti (b.l.135-136). Nurodė, kad nuosavybės teisių į J. P. žemę atkūrimo byloje esantis ir ieškovo ieškinyje minimas Vilniaus - Trakų apskrities Šumsko valsčiaus G. kaimo žemės matavimo 1937 m. sąrašas, patvirtintas 1938-02-25, kuriame įrašytas P. (P.) J. (J.), Jano s., sklypuose Nr. 2 ir Nr. 36 turėjęs 4 ha 8736 m2 žemės, pagal LR Vyriausybės 1993-05-20 nutarimo Nr. 349 1 p. yra tinkamas dokumentas, patvirtinantis žemės valdymo nuosavybės teise faktą. T. Ž. nuosavybės teisių atkūrimo siekė sąžiningai, Vilniaus rajono savivaldybės administracija jokių papildomų dokumentų iš jos nepaprašė. Ieškovės teigimu, šioje byloje nėra viešo intereso. Triplike nurodė, kad jei jos tėvas mirė 1929 m., po jo mirties pagal tuo metu galiojusius įstatymus (Rusijos imperijos Civilinių įstatymų sąvado X tomą) jo turtą paveldėjo jo dukra T. Ž., dėl šio juridinę reikšmę turinčio fakto atsakovė ketino kreiptis į teismą (b.l.182-183). Nurodė, kad atsakovei negali būti taikoma atsakomybė, jei valstybės valdžios institucijos tinkamai neatliko joms priskirtų funkcijų. 2011-04-01 vykusio posėdžio metu atsakovės atstovė adv. D. P. su ieškiniu sutiko pilnai, pripažino, kad Vilniaus rajono savivaldybė, gavusi archyvinę pažymą iš Lietuvos centrinio archyvo neįvertino tos aplinkybės, kad G. k., R. apylinkėse gyveno du asmenys tuo pačiu vardu ir ta pačia pavarde. Atsakovės atstovė, atsižvelgiant į tai, kad jos atstovaujamoji gina atsiliepimuose nurodytą poziciją, papildomai nurodė, kad apskrities viršininko administracijos pareiga buvo informuoti pretendentą apie tai, kad trūksta kažkokių dokumentų, be to, remiantis advokatės minima LAT nutartimi ginčytina ar šioje byloje yra pažeistas viešasis interesas. Atstovė prašė atsakovu įtraukti valstybę, priešingu atveju prokuroro reikalavimas dėl piniginės kompensacijos negali būti patenkintas, atsakovės atstovė taip pat prašė taikyti senaties terminą, kuris nuosavybės teisės liudijimui yra vieneri metai. Atsakovė į 2011-04-01 vykusį posėdį neatvyko (atstovavimas tinkamas, CPK 51 str.).

5Atsakovas Vilniaus rajono savivaldybės administracija atsiliepime į ieškinį nurodė, kad jos archyve nei skundžiamo 1994-12-02 Vilniaus rajono valdybos sprendimo Nr. 176-818, nei šio sprendimo priedų, vadovaujantis kuriais jis buvo priimtas, nėra, kadangi pagal 1995-03-29 LR Vyriausybės nutarimą Nr. 451 „Dėl vietos savivaldos institucijoms įstatymais nedeleguotų funkcijų perdavimo apskričių valdytojams“ žemės reformos vykdymo ir žemėtvarkos klausimai nuo 1995-04-15 perduoti spręsti apskričių administracijoms (b.l.137-138). Nurodė, kad sprendimai dėl piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą priimami remiantis rajonų valdybų žemėtvarkos tarnybų parengtomis išvadomis dėl nuosavybės teisių į žemę ar mišką atstatymo, kurios remiasi apylinkės agrarinės reformos tarnybos pateiktomis atitinkamomis išvadomis, bei remiantis žemės reformos žemėtvarkos projektu, apsvarstytu rajono valdyboje, todėl valdybos pritarimas buvo tik formalaus pobūdžio. Bylą prašo nagrinėti teismo nuožiūra. Triplike ir teismo posėdžių metu savo pozicijos nekeitė.

6Tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM atsiliepime su ieškiniu sutiko, teisminio nagrinėjimo metu ieškinį palaikė (b.l.140-142,224,257). Nurodė, kad pagal archyvo pažymėjimą Nr. 21-749-P ir Vilniaus - Trakų apskrities Šumsko valsčiaus G. kaimo žemės matavimo 1937 m. sąrašą, Vilniaus rajono R. apylinkės agrarinės reformos tarnybos pirmininkas J. G. parengė pažymą, kurioje nurodyta, kad T. Ž., kuri 1992-03-30 kreipėsi į šią tarnybą dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo, turi teisę atkurti nuosavybės teises į buvusio žemės savininko J. P. G. k., Vilniaus r. valdytą 4,86 ha žemę, taip pat J. G. 1993-03-30 parengė išvadą dėl žemės nuosavybės teisės atstatymo T. Ž. į minėtą žemę, ją išperkant. Vilniaus rajono valdyba, apsvarsčiusi T. Ž. prašymą, atsižvelgdama į R. apylinkės agrarinės reformos tarnybos pažymą (išvadą) bei Vilniaus rajono valdybos Žemėtvarkos tarnyba parengtą pažymą apie valstybės išperkamą žemę, kurioje nurodyta, kad T. Ž. atstatomos nuosavybės teisės į 4,86 ha žemės, kurios nominali vertė 3791 Lt, indeksavus šią sumą bei įvertinus palūkanas ir infliaciją, visa jai išmokėtina suma yra 7276 Lt, parengė atitinkamą išvadą, kurią patvirtino rajono valdytojas. Pastarasis, vadovaudamasis minėtais dokumentais 1994-12-02 sprendimu Nr. 176-818 T. Ž. atkūrė nuosavybės teises į minėtą žemę, išmokant kompensaciją pinigais. Įvertinus pateiktus T. Ž. dokumentus ir giminystės ryšį su buvusiu savininku patvirtinančius dokumentus, J. P., į kurio žemę T. Ž. buvo atstatytos nuosavybės teisės, mirė 1929-03-22, t.y. iki nacionalizacijos, todėl jis nepagrįstai sprendime Nr. 176-818 nurodytas kaip buvęs žemės savininkas.

7Tretysis asmuo Vilniaus apskrities viršininko administracija (teises ir pareigas perėmė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos) atsiliepime į ieškinį (b.l.144-146) prašė bylą spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad ginčijamo Vilniaus rajono valdybos sprendimo priėmimo metu (1994-12-02) Vilniaus apskrities viršininko administracijos kaip institucijos dar nebuvo, nes LR apskrities valdymo įstatymas priimtas tik 1994-12-15. Tretysis asmuo patvirtino, kad J. P. mirė 1929 m., šio buvusio žemės savininko nebuvo visuotinio gyventojų surašymo 1942 m. duomenyse, todėl jis 1940-07-22 vykusios nacionalizacijos metu nebuvo žemės savininkas.

8Tretieji asmenys Vilniaus miesto 5-ojo notarų biuro buvusi notarė T. J. N. ir Vilniaus miesto 17-ojo notarų biuro notarė L. M. atsiliepimo į ieškinį nepateikė, T. J. N. prašė bylą nagrinėti jai nedalyvaujant (b.l.210).

9Ieškinys tenkintinas.

10Nagrinėjant bylą nustatyta, kad 1994-12-02 Vilniaus rajono valdybos sprendimu Nr. 176-818 nutarta atstatyti T. Ž. nuosavybės teises į 4,86 ha žemės ūkio paskirties žemę, buvusią R. apyl., G. kaime, išmokant už ją kompensaciją pinigais (b.l.37-38,241-242). Minėtos žemės nominali kaina - 3791 Lt, indeksuota kaina - 6 066 Lt, palūkanos 432 Lt, infliacija - 778 Lt, todėl viso T. Ž. faktiškai išmokėta 7276Lt (b.l.31,33-34,43). 1994-12-02 sprendimas priimtas vadovaujantis Vilniaus rajono R. apylinkės agrarinės reformos tarnybos pažyma, kurioje nurodyta, kad T. Ž., kuri 1992-03-30 kreipėsi į šią tarnybą dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo, turi teisę atkurti nuosavybės teises į buvusio žemės savininko J. P. G. k., Vilniaus r., valdytą 4,86 ha žemę, ją išperkant, bei Vilniaus rajono valdybos Žemėtvarkos tarnyba parengta pažyma apie valstybės išperkamą žemę (b.l.39-42).

11Byloje esanti medžiaga (Vilniaus ”Archidecezijos" K. R. bažnyčios kunigo 1992-09-26 pažyma, Lietuvos centrinio valstybės archyvo 2009-04-09 ir 2009-08-12 pažymų, Vilniaus - Trakų apskrities Šumsko valsčiaus G. kaimo žemės matavimo 1937 m. sąrašas, Lietuvos valstybės istorijos archyvo pažymos) patvirtina, kad 4,86 ha žemė priklausė ne T. Ž. tėvui J. P., J. P. ir A. Z. sūnui, gimusiam 1890-03-22, turėjusiam 1 deš. žem. ir pastatus, mirusiam 1929-11-05, tačiau kitam asmeniui tuo pačiu vardu ir pavarde, gyvenusiam tame pačiame kaime - J. P., I. P. ir A. J. sūnui, gimusiam 1896-03-30, mirusiam 1958-11-30 (b.l.29,78-79,83-84,91-95,99).

12Nuosavybės teisės į iki nacionalizacijos turėtą žemę atkuriamos tik LR piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (toliau Nuosavybės atkūrimo įstatymas) 2 str. nurodytiems asmenims, ir tik tada, kai yra nuosavybės teisę į minėtą žemę patvirtinantys dokumentai. Atsakovės motina T. Ž. nepateikė jos giminystės ryšį su J. P., I. P. ir A. J. sūnumi, gim. 1896-03-30, patvirtinančių įrodymų, be to, T. Ž. tėvas J. P., J. P. ir A. Z. sūnus, gim. 1890-03-22, mirė dar iki nacionalizacijos. Byloje nėra duomenų, kad T. Ž. būtų paveldėjusi iš jo žemę pagal tuo metu galiojusius įstatymus, nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, kad ji iki 1940-07-22 vykusios nacionalizacijos tapo 4,86 ha žemės ūkio paskirties žemės, buvusios R. apyl., G. k., savininke. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes konstatuotina, kad T. Ž. be pagrindo atkurtos nuosavybės teisės į minėtą žemę, pažeidžiant imperatyvias Nuosavybės atkūrimo įstatymo nuostatas. Kadangi nuosavybės teisės atkurtos T. Ž. neteisėtai, 1994-12-02 Vilniaus rajono valdybos sprendimas Nr. 176-818 dėl nuosavybės teisių atstatymo T. Ž. į 4,86 ha žemę, buvusią R. apyl., G. k., išperkant ją iš savininko ir sumokant už ją 3791 Lt (faktiškai 7276 Lt) naikintinas.

13Ieškovas nekonkretizuoja, kokią išvadą, adresuotą Vilniaus rajono valdybai, kuria siūlyta tenkinti T. Ž. prašymą, atstatant jai nuosavybės teisę į 4,86 ha žemės ūkio paskirties žemę, išmokant už ją kompensaciją pinigais, prašo panaikinti, tačiau iš bylos medžiagos bei trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM atsiliepimo turinio į ieškinį darytina išvada, kad turima omenyje 1993-03-30 R. apylinkės agrarinės reformos tarnybos išvada, kuria siūloma tenkinti minėtą prašymą dėl nuosavybės teisių atstatymo, išmokant už ją kompensaciją pinigais (b.l.40). Nesutiktina, kad ši išvada yra tik rekomendacinio pobūdžio, kadangi jos pagrindu priimtas minėtas naikintinas Vilniaus rajono valdybos sprendimas. Ši išvada taip pat yra naikintina, kadangi šioje išvadoje nurodyti duomenys ir teikiamos rekomendacijos Vilniaus rajono valdybai nepagrįstai, klaidinant instituciją, priėmusią 1994-12-02 sprendimą.

14Vadovaujantis bendruoju teisės principu iš neteisės nekyla teisė. Kadangi T. Ž. be pagrindo faktiškai išmokėta 7276 Lt už žemę (Nuosavybės atkūrimo įstatymo 16 str., b.l.31,33-34), į kurią neteisėtai atkurtos nuosavybės teisės, todėl šie pinigai grąžintini atgal valstybei (CK 6.237 str.). T. Ž. atlikti teisiniai veiksmai (testamento sudarymas dėl šių pinigų palikimo jos dukrai), net jei ir nepažeistos jų procedūros, ar pasibaigę jų apskundimo terminai, negali būti pripažinti galiojančiais (CK 1.81 str.).

151995-02-07 T. Ž. testamentu (notarinio registro Nr. 1-548, patvirtintas Vilniaus miesto 5-ojo notarų biuro notarės T. J. N.) savo dukrai G. Š. paliko piniginio indėlį, kurį sudaro pagal minėtą sprendimą Nr. 176-818 pervesti pinigai (b.l.56,71,89,234,236-237). Šio testamento pagrindu po testatorės mirties (1998-07-05) G. Š. paveldėjo pinigų indėlį, esantį sąskaitoje Nr. E-1541, AB LTB Sostinės skyriaus Brolių filiale Nr. 1158, kurį sudaro pagal 1994-12-02 Vilniaus rajono valdybos sprendimą Nr. 176-818 pervesti pinigai, jai Vilniaus miesto 17-ojo notarų biuro notarė L. M. 1998-07-21 išdavė atitinkamą paveldėjimo pagal testamentą liudijimą (b.l.57,60,76). Reikia pastebėti, kad T. Ž. kitą jai priklausiusį turtą – butą, esantį Panevėžio g. 34-24, Vilniuje, 1996-05-02 testamentu paliko ne atsakovei G. Š., bet anūkei G. A., šiai Vilniaus miesto 17-ojo notarų biuro notarė L. M. 1998-07-21 išdavė atitinkamą paveldėjimo pagal testamentą liudijimą (b.l.64-67,75).

16Kadangi testatorė paliko minėtą pinigų indėlį, gautą už neteisėtai atkurtas nuosavybės teises, todėl 1995-02-07 T. Ž. testamentas pripažintinas negaliojančiu (CK 1.81 str., 5.16 str. 1d. 3p.). Jo pagrindu Vilniaus miesto 17-ojo notarų biuro notarės L. M. 1998-07-21 išduotas atitinkamas paveldėjimo pagal testamentą liudijimas G. Š. taip pat pripažintinas negaliojančiu, o kadangi remiantis šiuo paveldėjimo liudijimu G. Š. nesant pagrindo paveldėjo T. Ž. išmokėtus 7276 Lt už neteisėtai atkurtas nuosavybės teises, todėl taikytina restitucija natūra, įpareigojant T. Ž. turto paveldėtoją G. Š. grąžinti valstybei 7276Lt (CK 6.239 str., 6.240 str., 6.242 str. 1d.).

17Nesutiktina su atsakovės teiginiais, kad šioje byloje nėra viešo intereso, kadangi nuosavybės teisės atkurtos pažeidžiant imperatyvias teisės normas, atsakovė paveldėjo pinigus, kurių juos palikusi testatorė neturėjo teisės gauti, teisėmis atkurti nuosavybės teises į J. P., I. P. ir A. J. sūnui, gim. 1896-03-30, priklausiusią 4,86 ha žemę, buvusią R. apyl., G. k., nėra pasinaudoję tikrieji iki nacionalizacijos buvusio žemės savininko vaikai, kiti pagal Nuosavybės atkūrimo įstatymo 2 str. nurodyti asmenys. Lietuvos Respublikos įstatymuose nėra aiškiai apibrėžtos viešojo intereso sąvokos, ši sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, tačiau įvertinus susiklosčiusią teismų praktiką, darytina išvada, kad imperatyvių teisės normų pažeidimas nuosavybės teisių į nekilnojamąjį turtą atkūrimo srityje turi esmines reikšmės valstybes ir visuomenes teisėms bei teisėtiems interesams, todėl tokių pažeidimų pašalinimas vertintinas kaip viešasis interesas. Prokuroras – vienas iš įstatymo įgaliotų subjektų, turinčių teisę ginti viešą interesą (LR Prokuratūros įstatymo 19 str.), kuris, gavęs žinių apie galimai padarytus įstatymų pažeidimus, pagrįstai įstatymų nustatyta tvarka kreipėsi į bendros kompetencijos teismą dėl viešo intereso gynimo (b.l.1-6,100-104). Atsakovės atstovė teismo posėdžio metu nepagrįstai vadovaujasi minima Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-09-22 nutartimi c.b. Nr. 3K-3-306/2009, kadangi šioje nutartyje esančios aplinkybės skiriasi nuo šioje civilinėje byloje esančių. Taip pat nesutiktina, kad šioje byloje galima būtų taikyti ieškinio senatį dėl testamento pripažinimo negaliojančiu, kadangi ieškovas ginantis viešąjį interesą apie galimus įstatymų pažeidimus sužinojo tik 2009-12-01, gavęs iš Vilniaus rajono apylinkės prokuratūros tarnybinį pranešimą bei 2009-11-25 specialisto išvadą dėl galimo viešo intereso pažeidimo, o su ieškiniu dėl viešo intereso gynimo kreipėsi į teismą dar 2009-12-23 (CK 1.127 str. 1d., b.l.1,100-104).

18Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo už ieškininius reikalavimus buvo atleistas (CPK 83 str. 1d. 5p.), todėl bylinėjimosi išlaidos išieškomos iš atsakovės į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Atsižvelgiant į ieškinio sumą (7276 Lt), į tai, kad reiškiami du neturtiniai reikalavimai dėl atitinkamų institucijų sprendimo ir išvados panaikinimo, iš atsakovės į valstybės biudžetą priteistina 488,28 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1d. 1p., 2d., 82 str., 93 str. 1d.). Iš atsakovės taip pat priteistina valstybės naudai 94,92 Lt pašto išlaidų (CPK 92 str.). Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, mokamos į sąskaitą ( - ), įmokos kodas 5660, gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos.

19Vadovaujantis išdėstytu ir LR CPK 259-260, 270 str., teismas

Nutarė

20Ieškinį tenkinti.

21Panaikinti išvadą, adresuotą Vilniaus rajono valdybai, kuria siūloma tenkinti T. Ž. prašymą, atstatant jai nuosavybės teisę į 4,86 ha žemės ūkio paskirties žemę, išmokant už ją kompensaciją pinigais.

22Panaikinti 1994-12-02 Vilniaus rajono valdybos sprendimą Nr. 176-818 dėl nuosavybės teisių atstatymo T. Ž. į 4,86 ha žemę, buvusią R. apyl., G. k., išperkant ją iš savininko ir sumokant už ją 3791 Lt.

23Pripažinti negaliojančiu 1995-02-07 T. Ž. testamentą (notarinio registro Nr. 1-548, patvirtintas Vilniaus miesto 5-ojo notarų biuro notarės T. J. N.), kuriuo ji savo dukrai G. Š. paliko piniginio indėlio dalį, kurią sudaro pagal 1994-12-02 Vilniaus rajono valdybos sprendimą Nr. 176-818 pervesti pinigai.

24Pripažinti negaliojančiu 1998-07-21 paveldėjimo pagal testamentą teisės liudijimą, kuriuo G. Š., a.k. ( - ) paveldėjo pinigų indėlį, esantį sąskaitoje Nr. E-1541, AB LTB Sostinės skyriaus Brolių filiale Nr. 1158, kurį sudaro pagal 1994-12-02 Vilniaus rajono valdybos sprendimą Nr. 176-818 pervesti pinigai bei taikyti restituciją natūra, įpareigojant T. Ž. turto paveldėtoją G. Š. grąžinti valstybei 7276 Lt.

25Priteisti iš atsakovės G. Š., a.k. ( - ) 488,28 Lt žyminio mokesčio ir 84,92 Lt pašto išlaidų valstybės naudai.

26Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo teisėja Regina... 2. teisme priimtas nagrinėjimui ieškinys atsakovams Vilniaus rajono... 3. Ieškovo reikalavimas grindžiamas tuo, kad neteisėtai buvo atkurtos... 4. A. G. Š. atsiliepime ieškinį prašė atmesti (b.l.135-136). Nurodė, kad... 5. Atsakovas Vilniaus rajono savivaldybės administracija atsiliepime į ieškinį... 6. Tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM atsiliepime su ieškiniu... 7. Tretysis asmuo Vilniaus apskrities viršininko administracija (teises ir... 8. Tretieji asmenys Vilniaus miesto 5-ojo notarų biuro buvusi notarė T. J. N. ir... 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Nagrinėjant bylą nustatyta, kad 1994-12-02 Vilniaus rajono valdybos sprendimu... 11. Byloje esanti medžiaga (Vilniaus ”Archidecezijos" K. R. bažnyčios kunigo... 12. Nuosavybės teisės į iki nacionalizacijos turėtą žemę atkuriamos tik LR... 13. Ieškovas nekonkretizuoja, kokią išvadą, adresuotą Vilniaus rajono... 14. Vadovaujantis bendruoju teisės principu iš neteisės nekyla teisė. Kadangi... 15. 1995-02-07 T. Ž. testamentu (notarinio registro Nr. 1-548, patvirtintas... 16. Kadangi testatorė paliko minėtą pinigų indėlį, gautą už neteisėtai... 17. Nesutiktina su atsakovės teiginiais, kad šioje byloje nėra viešo intereso,... 18. Ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo už ieškininius reikalavimus buvo... 19. Vadovaujantis išdėstytu ir LR CPK 259-260, 270 str., teismas... 20. Ieškinį tenkinti.... 21. Panaikinti išvadą, adresuotą Vilniaus rajono valdybai, kuria siūloma... 22. Panaikinti 1994-12-02 Vilniaus rajono valdybos sprendimą Nr. 176-818 dėl... 23. Pripažinti negaliojančiu 1995-02-07 T. Ž. testamentą (notarinio registro... 24. Pripažinti negaliojančiu 1998-07-21 paveldėjimo pagal testamentą teisės... 25. Priteisti iš atsakovės G. Š., a.k. ( - ) 488,28 Lt žyminio mokesčio ir... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...