Byla 1-381-311/2011

1Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas R. G., sekretoriaujant B. Č., dalyvaujant: prokurorui V. L., gynėjui advokatui V. K., nukentėjusiajai J. M., kaltinamajam E. B.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje E. B. gim. ( - ) Kaune, a.k. ( - ) LR pilietis, nevedęs, nedirbantis, besimokantis ( - ) mokykloje, 10 klasėje, gyv. ( - ), Kaune, teistas 3 kartus:

31. 2007-10-31 Kauno m. apylinkės teismo pagal LR BK 22 str. 1 d. ir 178 str. 2 d., 178 str. 1 d.; vadovaujantis LR BK 93 str., 82 str. 1 d. 5 p., baudžiamoji byla nutraukta, paskiriant auklėjamojo poveikio priemonę-elgesio apribojimą, įpareigojant būti namuose nuo 22 val. iki 07 val., jei tai nesusiję su darbu ar mokslu bei tęsti mokslą, uždraudžiant lankytis pasilinksminimo vietose, kuriose prekiaujama alkoholiu;

42. 2009-04-24 Kauno m. apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 2 d.-laisvės apribojimu 2 m.; 2009-0

53. 2009-09-16 Kauno m. apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 2 d., 64 str. 1 d., 2 d.-45 paromis arešto; bausmę atlikęs, teistumas neišnykęs,

6kaltinamas padaręs nusikaltimus, numatytus LR BK 178 str. 2 d., 180 str. 1 d., baudžiamąjį nusižengimą, numatytą LR BK 187 str. 3 d.,

Nustatė

7E. B. 2010-08-30 laikotarpiu nuo 1330 val., iki apie 2330 val., išdaužydamas automobilio „( - ) v/n ( - ) priklausančio nukentėjusiajai J. M. ir stovėjusio UAB „( - )“ automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje ( - ), Kaune, keleivio pusės priekinių durelių lango stiklą, tokiu būdu sugadindamas svetimą-J. M. turtą 200 Lt vertės bei J. M. padarydamas 200 Lt turtinę žalą, įsibrovęs į automobilio „( - ) v/n ( - ) saloną, pagrobė automagnetolą „Audio wox“ 600 Lt vertės, tuo padarydamas J. M.. bendrą 800 Lt turtinę žalą, tai yra padarė nusikalstamas veikas, numatytas LR BK 178 str. 2 d., 187 str. 3 d.

8Be to, E. B. 2010-08-30 apie 2340 val., veikdamas bendrininkų grupėje kartu su ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu asmeniu, prie ( - ) pastato, Kaune, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui purškiant nukentėjusiajai dujas į akis, tokiu būdu atimant galimybę nukentėjusiajai J. M. priešintis, taip padarant nukentėjusiajai I laipsnio cheminį ragenų bei aidų obuolių junginių nudegimą t.y. padarant nesunkų sveikatos sutrikdymą, iš rankų pagrobė rankinę 25 Lt vertės, su joje buvusiais daiktais: mobiliojo ryšio telefoną ..Nokia 6500 slide“ 779 Lt vertės, UAB „Tele 2“ SIM kortelę 10 Lt vertės, mobiliojo ryšio telefoną „Nokia 2610“ 100 Lt vertės, UAB „Omnitel“ SIM kortelę 20 Lt vertės, dirbtinės odos raudonos spalvos piniginę 20 Lt vertės, troleibuso kasos aparato raktelį 70 Lt vertės, pinigus sumoje 250 Lt bei nukentėjusiajai J. M. priklausančius dokumentus: dvi AB „Swedbankas“ elektronines mokėjimo korteles, neturinčias materialinės vertės, LR piliečio asmens pasą, neturintį materialinės vertės, vairuotojo pažymėjimą, neturintį materialinės vertės, darbo pažymėjimą, neturintį materialinės vertės, leidimą automobilį laikyti UAB “( - )“ aikštelėje, neturintį materialinės vertės, tuo padarydamas J. M., bendrą 1274 Lt turtinę žalą, t.y. padarė nusikaltimą, numatytą LR BK 180 str. 1 d.

9Kaltinamasis E. B. kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad 2010-08-30 dieną jis buvo prie Neries žvejoti. Po to ėjo namo. Pamatė aikštelėje automobilį, priėjęs jį apžiūrėjo ir pamatė jame automagnetolą, kurią nusprendė pavogti. Su turėta keramikine automobiline žvake išdaužė automobilio dešinės pusės lango stiklą ir iš automobilio pavogė magnetolą, kurią vėliau pardavė nepažįstamam vyriškiui. Daugiau nei tą, nei kitą dieną jis prie to automobilio priėjęs nebuvo, jokio plėšimo nukentėjusiosios atžvilgiu nepadarė. Kadangi jis dažnai eina prie Neries žvejoti, mano, kad nukentėjusioji galėjo jį sumaišyti su kitu asmeniu. Nukentėjusiosios civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo pripažįsta, su juo sutinka, mano, kad nukentėjusiosios pareikštas civilinis ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo yra per didelis-jis sutiktų atlyginti apie 300-400 Lt.

10Nukentėjusioji J. M. parodė, kad dirba UAB „( - )“ .

112010-08-30 apie 1330 val. ji atvažiavo į darbą savo automobiliu „( - ) Automobilį pastatė UAB „( - )“ aikštelėje, esančioje Kaune, ( - ), paliko jį techniškai tvarkingą, įjungė signalizaciją. Apie 2340 val. baigusi darbą, iš darbo teritorijos ėjo link savo automobilio. Netoliese ant šaligatvio atbrailos sėdėjo trys jaunuoliai. Po to staiga du iš jų atsistojo ir pradėjo eiti link jos. Kai iki jos automobilio liko apie trys metrai, abu jaunuoliai prisiartino prie jos ir vienas iš jų-aukštesnis, nieko jai nesakęs, staiga papurškė jai į veidą dujų. Kitas vaikinas, kurį ji vėliau atpažino-E. B. pradėjo jai iš rankų traukti rankinę. Ji suklupo, tačiau iš pradžių rankinės nepaleido, tačiau jai dar kartą papurškė dujų, E. B. truktelėjo dar kartą, atėmė rankinę ir abu vaikinai pabėgo. Ji nieko nematė, veidas degė. Į jos pagalbos šauksmą atbėgo bendradarbiai, kuri iškvietė medikus ir ji buvo nuvežta į ligoninę. Tik vėliau jai bendradarbiai pranešė, kad išdaužytas jos automobilio lango stiklas. Apžiūrėjusi automobilį ji pamatė, kad iš jo pavogta aparatūra. Kategoriškai patvirtina, kad nusikaltimą padarė E. B., kuris iš jos pavogė rankinę, ji E. B. matė, dar prieš jai papurškiant dujų į akis, jį įsidėmėjo. Civilinį ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo palaiko ir prašo priteisti iš kaltinamojo.

12Iš 2010-08-31 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas automobilis „BMW“ v/n ( - ) stovintis Kaune, ( - ), ties namu Nr. ( - ); automobilio dešinės pusės priekinių durelių stiklas išdaužytas, priekinėje panelėje matyti anga, iš kurios kyšo laidai (t. 1, b.l. 7-14).

13Iš 2010-09-01 Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie LR teisingumo ministerijos Kauno skyriaus specialisto išvados Nr. G3133/10(2) matyti, kad J. M. padaryta I laipsnio cheminis ragenų bei akių obuolių junginių nudegimas, kuris išsivystė lokaliai akis paveikus chemine dirginančia medžiaga galimai 210-08-30. Šis nudegimas galėjo būti padarytas ne mažiau vieno trauminio poveikio pasėkoje. Sužalojimas griuvimui nebūdingas. Sužalojimas vertinamas kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl I laipsnio cheminis ragenų bei akių obuolių junginių nudegimo J. M. sveikata buvo sutrikdyta daugiau kaip 10 d. laikotarpiui (t. 1, b.l. 32-33).

14Iš 2010-10-25 asmens parodymo atpažinti protokolo matyti, kad nukentėjusioji J. M. iš jai pateiktų atpažinti trijų vyriškių atpažino E. B. kaip asmenį, ją užpuolusį ir apiplėšusį (t. 1, b.l. 61-64).

15Iš 2010-11-03 asmens kratos protokolo, 2010-11-03 apžiūros protokolo matyti, kad asmens kratos metu pas E. B. rastas ir išimtas dujų balionėlis „P. J.“, kuris apžiūrėtas ir prijungtas prie bylos (t. 1, b.l. 98-103, 125).

16Iš akistatos protokolo matyti, kad suvedus akistaton nukentėjusiąją J. M. ir įtariamąjį E. B., jie patvirtino anksčiau duotus savo parodymus (t. 1, b.l. 137-138).

17Surinktų ir teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtų įrodymų visuma patvirtina, kad nusikaltimų, numatytų LR BK 178 str. 2 d., 180 str. 1 d., baudžiamojo nusižengimo, numatyto LR BK 187 str. 3 d., sudėtys, esančios kaltinamojo E. B. veikoje, visiškai įrodytos, jo veika teisingai kvalifikuota pagal LR BK 178 str. 2 d., 187 str. 3 d., 180 str. 1 d., nes kaltinamasis, išdaužęs lango stiklą, įsibrovė į automobilį, iš kurio pagrobė svetimą turtą, kuriuo galėjo disponuoti savo nuožiūra, taip pat bendrininkų grupėje, panaudojus fizinę jėgą-ikiteisminio tyrimo metu nenustatytam asmeniui papurškus nukentėjusiajai į akis ašarinėmis dujomis, o E. B. per jėgą traukiant iš nukentėjusiosios rankinę, iš pastarosios pagrobė rankinę su joje buvusiais J. M. daiktais.

18Kaltinamojo E. B. parodymus, kad jis neapiplėšė nukentėjusiosios J. M., jam inkriminuojamo nusikaltimo nepadarė ir kaltinime nurodytu laiku, t.y. 2010-08-30 apie 2340 val. ( - ), prie ( - ) namo nebuvo, teismas vertina kritiškai, kaip neobjektyvius, neatitinkančius faktinių bylos aplinkybių, siekiant sušvelninti savo atsakomybę už padarytas nusikalstamas veikas.

19Nukentėjusioji J. M. kategoriškai patvirtino, kad matė E. B., prieinantį prie jos su ikiteisminio tyrimo nenustatytu asmeniu, jį įsidėmėjo dar prieš kitam asmeniui papurškiant į akis dujų. Ikiteisminio tyrimo metu, pateikus atpažinti penkis asmenis, nukentėjusioji atpažino būtent kaltinamąjį E. B. kaip užpuoliką. Nukentėjusioji kaltinamojo E. B. anksčiau nepažinojo, jų nesiejo jokie santykiai, todėl netikėti nukentėjusiosios J. M. parodymais teismas neturi jokio pagrindo.

20Be to, kaip matyti iš bylos medžiagos, E. B. sulaikius pas jį rastas ir išimtas dujų balionėlis, kas patvirtina nukentėjusiosios J. M. parodymų teisingumą, kad ją užpuolę asmenys jai papurškė į akis dujų.

21Kaltinamasis E. B. kaltas ir baustinas.

22Kaltinamojo E. B. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, atsakomybę sunkinančia aplinkybe laikytina tai, kad vieną nusikaltimą-plėšimą padarė bendrininkų grupėje.

23Kaltinamajam E. B. skirtinos bausmės-laisvės atėmimas LR BK 178 str. 2 d., 180 str. 1 d. numatytų sankcijų ribose, areštas LR BK 187 str. 3 d. numatytos sankcijos ribose.

24Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamasis padarė du apysunkius nusikaltimus ir baudžiamąjį nusižengimą, anksčiau teistas, teistumai neišnykę, niekur nedirba, legalaus pragyvenimo šaltinio neturi.

25Daiktas, turintis reikšmės byla nagrinėti teisme-dujų balionėlis „PFEFFER KO JET“, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikintinas.

26Nukentėjusiosios J. M., Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo valdybos Kauno skyriaus civiliniai ieškiniai pagrįsti, įrodyti bylos medžiaga ir priteistini visiškai iš kaltinamojo E. B..

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-298 str., 301-302 str., 303 str. 1 d., 2 d., 304 str., 305 str. 1 d., 307 str. 1 d., 308 str. 1 d., 115 str. 1 d.,

Nutarė

28E. B. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus LR BK 178 str. 2 d., 180 str. 1 d., baudžiamąjį nusižengimą, numatytą LR BK 187 str. 3 d. ir nuteisti jį:

29pagal LR BK 178 str. 2 d.-laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams;

30pagal LR BK 187 str. 3 d.-30 (trisdešimt) parų arešto;

31pagal LR BK 180 str. 1 d.-laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams ir 8 (aštuoniems) mėnesiams.

32Paskirtąsias bausmes pagal LR BK 178 str. 2 d. ir 187 str. 3 d., vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 2 p., 65 str. 1 d. 1 a p., subendrinti, taikant bausmių apėmimo principą bei bausmių keitimo principą ir paskirti subendrintą bausmę-laisvės atėmimą 1 (vieneriems) metams.

33Paskirtąją subendrintą bausmę, vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d, subendrinti su bausme, paskirta už nusikaltimą, numatytą LR BK 180 str. 1 d., taikant dalinį bausmių sudėjimo principą ir paskirti galutinę bausmę-laisvės atėmimą 2 (dvejiems) metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

34Kardomąją priemonę E. B.-suėmimą iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti nepakeistą, nuosprendžiui įsiteisėjus vykdyti paskirtą bausmę.

35Į bausmės atlikimo laiką įskaityti laikotarpį, prabūtą E. B. sulaikius ir suėmus nuo 2010-10-25 iki 2011-02-14.

36Civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti iš E. B.:

372074 (du tūkstančius septyniasdešimt keturis) Lt turtinės žalos atlyginimui ir 3000 (tris tūkstančius) Lt neturtinės žalos atlyginimui nukentėjusiosios J. M. naudai;

3870,72 Lt (septyniasdešimt litų ir 72 cnt) Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos naudai;

391181,57 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą aštuoniasdešimt vieną litą ir 57 cnt) Valstybinio socialinio draudimo valdybos Kauno skyriaus naudai.

40Daiktą, turintį reikšmės byla nagrinėti teisme-dujų balionėlį „PFEFFER KO JET“, nuosprendžiui įsiteisėjus, sunaikinti.

41Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno m. apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas R. G., sekretoriaujant B.... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje E. B.... 3. 1. 2007-10-31 Kauno m. apylinkės teismo pagal LR BK 22 str. 1 d. ir 178 str. 2... 4. 2. 2009-04-24 Kauno m. apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 2 d.-laisvės... 5. 3. 2009-09-16 Kauno m. apylinkės teismo pagal LR BK 178 str. 2 d., 64 str. 1... 6. kaltinamas padaręs nusikaltimus, numatytus LR BK 178 str. 2 d., 180 str. 1 d.,... 7. E. B. 2010-08-30 laikotarpiu nuo 1330 val., iki apie 2330 val., išdaužydamas... 8. Be to, E. B. 2010-08-30 apie 2340 val., veikdamas bendrininkų grupėje kartu... 9. Kaltinamasis E. B. kaltu prisipažino iš dalies ir parodė, kad 2010-08-30... 10. Nukentėjusioji J. M. parodė, kad dirba UAB „( - )“ .... 11. 2010-08-30 apie 1330 val. ji atvažiavo į darbą savo automobiliu „( - )... 12. Iš 2010-08-31 apžiūros protokolo matyti, kad buvo apžiūrėtas automobilis... 13. Iš 2010-09-01 Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie LR teisingumo... 14. Iš 2010-10-25 asmens parodymo atpažinti protokolo matyti, kad nukentėjusioji... 15. Iš 2010-11-03 asmens kratos protokolo, 2010-11-03 apžiūros protokolo matyti,... 16. Iš akistatos protokolo matyti, kad suvedus akistaton nukentėjusiąją J. M.... 17. Surinktų ir teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtų įrodymų visuma... 18. Kaltinamojo E. B. parodymus, kad jis neapiplėšė nukentėjusiosios J. M., jam... 19. Nukentėjusioji J. M. kategoriškai patvirtino, kad matė E. B., prieinantį... 20. Be to, kaip matyti iš bylos medžiagos, E. B. sulaikius pas jį rastas ir... 21. Kaltinamasis E. B. kaltas ir baustinas.... 22. Kaltinamojo E. B. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta,... 23. Kaltinamajam E. B. skirtinos bausmės-laisvės atėmimas LR BK 178 str. 2 d.,... 24. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į tai, kad kaltinamasis padarė du... 25. Daiktas, turintis reikšmės byla nagrinėti teisme-dujų balionėlis... 26. Nukentėjusiosios J. M., Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-298 str., 301-302 str.,... 28. E. B. pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus LR BK 178 str. 2 d.,... 29. pagal LR BK 178 str. 2 d.-laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams;... 30. pagal LR BK 187 str. 3 d.-30 (trisdešimt) parų arešto;... 31. pagal LR BK 180 str. 1 d.-laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams ir 8... 32. Paskirtąsias bausmes pagal LR BK 178 str. 2 d. ir 187 str. 3 d., vadovaujantis... 33. Paskirtąją subendrintą bausmę, vadovaujantis LR BK 63 str. 1 d., 4 d,... 34. Kardomąją priemonę E. B.-suėmimą iki nuosprendžio įsiteisėjimo palikti... 35. Į bausmės atlikimo laiką įskaityti laikotarpį, prabūtą E. B. sulaikius... 36. Civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti iš E. B.:... 37. 2074 (du tūkstančius septyniasdešimt keturis) Lt turtinės žalos... 38. 70,72 Lt (septyniasdešimt litų ir 72 cnt) Valstybinės ligonių kasos prie... 39. 1181,57 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą aštuoniasdešimt vieną litą ir... 40. Daiktą, turintį reikšmės byla nagrinėti teisme-dujų balionėlį... 41. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...